Luokka

Viikkokatsaus

1 Avokkaat
"Smart" ja taloudellinen järjestelmä: miksi on edullista asentaa sähkötermostaatti lämpöpattereille
2 Patterit
Veden valmistus lämmitysjärjestelmään
3 Kattilat
Kuinka laittaa liesi taloon?
4 Patterit
Asuntojen hallinta
Tärkein / Patterit

Kattilahuone puutalossa omilla käsillään


Ei ole väliä kuinka lämmin puutalo tahansa vuoden aikana, mutta talvella kylmä ei voi tehdä ilman luotettavaa ja todistettu lämmitysjärjestelmä. Useimmissa tapauksissa hänen sydämensä on kaasukattila. Tämä johtuu paitsi päähiilivihreän kierteiden laajasta esiintyvyydestä, myös siitä, että tällaisella polttoaineella on optimaaliset parametrit kalori-, autonomia- ja virtausvakavuuden kannalta.

Vaatimukset projektikattiloille

Puuhuoneen kattilahuone perustuu usein kaasupolttoaineeseen. Sen avulla on mahdollista ylläpitää tehokasta toimintaa kaikissa kuumissa tiloissa. Tällaisella järjestelmällä on kuitenkin merkittävä haittapuoli hankkeiden koordinoinnin tarpeesta, suurista vaatimuksista ja tietystä muodollisuudesta yksilöiden lähestymistavassa. Jotta kaasukattila asennettaisiin puutaloon, sinun on täytettävä kaikki asianomaisten palvelujen asettamat vaatimukset.

Tyypillinen asennus kaasukattilaan puurakenteissa on sallittu nykyisten rakennuskoodien mukaisesti tällaisissa tapauksissa:

 • paloturvallisuusstandardien noudattaminen;
 • talon ei tarvitse olla vanhan rakennuksen kerrostalo.

Myös suunnittelun ja asennuksen aikana on otettava huomioon joitain toiminnallisia ja muotoiluja:

 • yksityisessä talossa oleva kaasukattila on asennettu omiin käsiinsä joko kellarikerroksessa tai siihen erityisesti suunnitellussa huoneessa;
 • huoneen sisäpuolella on oltava terveysvaatimusten ja paloturvallisuusmääräysten mukainen;
 • kattilan asentaminen huoneisiin ei ole sallittua;
 • järjestelmässä on oltava tunkeutumisen ja palon sammutusmenetelmät antureiden ja hälytysten lisäksi.

Yksityisessä talossa olevaa kaasukattilaa ei saa asentaa tavalliseen kellariin, tarvitaan erikoislaitteita ja yksittäisiä tiloja.

Ennen käyttöönottoa tarkastetaan järjestelmän suorituskyky, yksityisen talon kaasukattilan pakokaasu, noudatetaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä yksittäisten osien kokoamisessa ja niiden sijainti suhteessa toisiinsa. Tarkastuksen tulee suorittaa valtion valvontaviranomaisen tarkastaja.

VIDEO: Kuumavesikattilan ja savupiipun asentaminen puutalolle

Kuinka laittaa kattilahuone järjestykseen

Kaikki tarvittavat asiakirjat on kerättävä etukäteen. Ennen kaasukattilan asentamista taloon omistajien on sovittava vähimmäispaketista:

 • kirjallinen hyväksyntä Rostechnadzorilta;
 • maadoitusmittaukset ja määräysten noudattaminen;
 • Yksityiskohtainen versio puutalon lämmitysprojektista.

Joissakin tapauksissa tätä luetteloa voidaan laajentaa lisäasiakirjoilla, joita kaasua käsittelevän organisaation on vaadittava.

Erityisvaatimuksia on tiloissa, joissa kaasukattila oletettavasti sijaitsee;

 • luotettava pakotettu tai luonnollinen tuuletus;
 • sähkö- ja paloturvallisuustoimenpiteiden noudattaminen;
 • kätevä pääsy estämättä kulkua kattilaan.

Myös sääntöjen mukaan on tehtävä sisustus tulipalo-aineilla. Tämä johtuu lisääntyneistä palovaarallisista laitteista.

Ennen kuin asennat kattilan jopa 30 kW taloon, sinun on valmisteltava vähintään 9 m 2 tavallinen katto.

Huoneen tulee olla luonnollinen valaistus sekä ikkunoiden läsnäolo periodisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Sisäpuoliset seinät käsitellään palonestoaineella.

Huoneessa on poistoilmanvaihto. Hupun asentamiseen vaaditaan vähimmäisvaatimuksia. Kullekin kilowatille saadaan 8 cm2 ilmanvaihtoa. Laskettaessa savupiippuparametreja otetaan katon katos. Voiman lisäämiseksi on sallittua kiinnittää ohjauslevy. Savupiipun vaakasuorat osat ovat rajoitettuja kokonaispituudeltaan. Parametrin ei tulisi olla yli 300 cm. Koko järjestelmässä saa asentaa enintään kaksi hihaa.

Ripustettu kattila

Nykyiset säännöt kattilan asentamiseksi kehykseen ja hienonnettuihin asuintiloihin vaihtelevat keskenään. Asennustyökaluissa ontto runko. On toivottavaa kiinnittää massiiviset rakenteet läpiviennillä. Ulkopuolella rakennuksen ulkopuolelle ne on kiinnitetty kierteellä.

Pystysuoran kehyksen pinta on huomattavasti kuormitettu kattilan asennuksen takia, joten on otettava huomioon laitteen painon sallitut rajat. Tässä tilanteessa on suositeltavaa käyttää kattilan lattiamallia.

Hirsitalossa sekä log-kiinnitys suoritetaan yksinkertaisemmin. Käytetyt puupuristimet, jotka ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä. Muista säilyttää ulottuvuusparametrit ikkunaan tai oviin.

VIDEO: Kaasukattilan asennus ja liittäminen

Suojaava tausta

Kaasukattilan takana olevan puun seinä on suojattava korkeilta lämpötiloilta. Tässä on esitetty lämpösuojakerroksen asennus. Se toimii kahdessa versiossa:

 • pystytaso on suojattu basalttieristyksellä ja metallilevy on asennettu ulkopuolelle;
 • Basaltin valmistamat spetslists kiinnittyvät pintaan, mikä vähentää kerroksen paksuutta mutta ei heikentää tehokkuutta.

Kaasukattilan kiinnittäminen seinään ilman etukäteisvarausta on kielletty sovellettavien määräysten mukaan.

Vaihtoehtoisten järjestelmien lajikkeet

Klassisen kaasukattilan lisäksi käytettiin muita lämmitysmenetelmiä. Yksi suosituimmista vaihtoehdoista on asentaa kaasukonvektori. Se voi myös toimia liittymättä maakaasun haarautumiseen. Riittää, että laite liitetään nestemäisen hiilivedyn ilmapalloon, jotta se alkaa lämmittää huoneen.

Kapasiteetti kaasu voi olla jopa yksi huone, jotta ei pilaa ulkoasua sisustus. Rakennuksen ulkopuolella on kaasuputki ja poistokaasua vedetään. Sinun täytyy myös laittaa putki tuoreen hapen virtaukseen. Kaasukonvekon asentaminen tekee sen itsekseen videosta. Tämän järjestelyn haittapuolena on, että kaasukompressori asennetaan jokaiseen lämmitet- tyyn tilaan, toisin kuin kattila, joka on yksi kaikissa huoneissa.

VIDEO: Lämmitys puutalossa. Yksinkertainen edullinen kattilahuone

Mitä tarvitset kattilahuoneiston vaatimusten täyttämiseksi

Tekniikka muuttuu monimutkaisemmaksi, mutta se voi edelleen uhata talojen omistajien terveyttä ja elämää, jossa se on asennettu. Jotta vältettäisiin ei-toivottuja seurauksia, lämmityskattiloiden toiminnassa on otettava huomioon useita vaatimuksia kattilahuoneille. Turvallisuussääntöjen mukaan ministeriön toimeksiannosta vastaavat rakennusosastot ja komiteat.

Joka vuosi muutetaan sääntöjä, joissa otetaan huomioon kaikenlaiset innovaatiot moderneissa kattiloiden malleissa. Tärkein sääntelyasiakirja on SNiP - terveysnormit ja -säännöt.

Se koostuu neljästä pääosasta:

 • Yleiset määräykset;
 • Talojen suunnitteluprosessin normit;
 • Suoritettujen töiden vaatimukset;
 • Kattilahuoneen budjetointia koskevat normit ja sen varusteet.

On helpompi ottaa huomioon kaikki kattilan vaatimukset talon suunnittelussa. Lämmitysjärjestelmän asentaminen valmiiseen taloon on tarpeellista kiinnittää siihen mahdollisimman paljon tilaa.

Kuva 1 Lämmitysjärjestelmä kellarissa

Vaatimukset kaasukattilalle yksityisessä talossa

Kaasukattiloiden käyttö yksityisellä sektorilla on yleistynyt.

Kaasukattiloiden vaatimukset:

 • Kaasu palamisen aikana antaa suuren lämmönsiirron, joten kattilan seinät eivät pääse koskettamaan suoraan rakennuksen seinämiä. Seinän ja kattilan välille on välttämätöntä asettaa syttymättömiä materiaaleja, kuten:
  • asbesti,
  • tina,
  • terästä.
 • Kaasuvuodolla saat voimakkaimman myrkytyksen. Kaasu voi myös aiheuttaa uneliaisuutta. Nämä kaksi ominaisuutta ovat usein kohtalokkaita. SNiP asettaa erityisvaatimukset kattilahuoneille, joissa on kaasukattiloita. Savupiipun lisäksi näissä tiloissa on oltava pakoputkisto ja helposti avattava ikkuna, joka on helppo avata ilman epäpuhtauden vuoksi.

On vaikea ottaa huomioon kaikkia kaasukattilaa koskevia vaatimuksia erikseen, ja on tarpeen turvautua erityisten yritysten auttamiseen kaasulaitteiden asentamisesta ja tilan säätämisestä. Sopimusta tehtäessä on käytettävä SNiP: n määräyksiä. Asiakirjassa määrättiin standardeja työn ja työn kustannuksille. Urakoitsijan on huolehdittava kattilahuoneen vaatimusten asianmukaisesta noudattamisesta.

Päällikön työn hyväksyminen edellyttää SNiP: n säännösten noudattamista.

Kuva 2 Kattilahuone ullakolla

SNiP: n ensimmäinen osa sisältää:

 • rakennusalan terminologia;
 • maaston geofysikaaliset ominaisuudet;
 • palomääräykset;
 • ilmasto-ominaisuudet;
 • lämmityshuoneessa tarvittavien yksiköiden tekniset tiedot;
 • ja rakennusten luokittelu, jotka on otettava huomioon asennettaessa lämmityslaitteita yksityisen talon kattilahuoneeseen.

Kattilahuone puutalossa

Puutalo on lisääntynyt palovaara, kun käytetään lämmityslaitteita. Kun taloa lämmitetään kaasulla, on noudatettava kaikkia paloturvallisuustoimenpiteitä. Kaasulämmitys kotona on mahdollista vain paloturvallisuuden lisääntyessä.

Laitteiden asennuksella on erityisvaatimukset:

 • Kattila on asennettava ikkunan lähelle.
 • Lisäilmanvaihtolaitteisto on lattian yläpuolella.
 • Lämmönkestävistä materiaaleista päällystetystä seinästä on oltava vähintään 10 cm. Muiden seinien välinen etäisyys on vähintään 60 cm.

Puusta valmistetut seinät pitävät lämpöä täydellisesti. Tämän hygroskooppisen materiaalin lisäkuivausta ei tarvita, paitsi lämpimän ilman ansiosta. Puupintojen haittapuoli on se, että voimakas ylikuumeneminen voi heikentää. Syttyvän kaasun lämpötila on noin 350 celsiusastetta.

Kattilan sisällä tapahtuva prosessi voi aiheuttaa tulipalon, jos kattila on asennettu paloturvallisuuslaitteiden vastaisesti. Paloturvallisuus on tärkein vaatimus kattilahuoneeseen.

Yksityisessä puutaloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota palontorjuntatoimenpiteisiin. On suositeltavaa tehdä kattilahuone kellarissa, jossa seinien korkeus on vähintään kaksi ja puoli metriä. Laitteiden sijoittaminen tiili- ja betonihuoneeseen täyttää paloturvallisuuden vaatimukset. Jos talon perusta ei salli kattilahuoneen luomista, sinun on varattava erillinen huone, jossa on ikkuna laitteeseen.

Huone, jossa kaasukattilat voidaan sijoittaa

Yksityisen talon kattilahuoneen tilaa koskevat vaatimukset:

 • Alue on vähintään 6 m2. Tämän tilan pitäisi olla tarpeeksi kattilahuollon kannalta mukavaksi.
 • Tämän huoneen ikkuna, joka näkymät kadulle, voi olla pieni, mutta vähintään 50 cm2.
 • Kun käytät ilmakehän kattiloita, on tarpeen luoda raikasta ilmaa huoneeseen. Tätä varten voit tehdä läpimenevän aukon seinälle tai katua johtavalle ovelle.
 • Laita lauhdeveden tyhjennys ja tyhjennys hätäpurkauksiin. Jäteveden läsnäolo talossa yksinkertaistaa ongelman ratkaisua. Vie viemäriputki viemäriin.
 • Pääsy kattilahuoneeseen on suljettava. Erityisesti lasten läsnä ollessa talossa.

Kattilat automaattisella sytytyksellä yksityisen talon lämmitykseen

Puuseppä tiloissa turvallisimpia ovat kattilat, jotka eivät vaadi jatkuvaa liekkiä. Näiden lämmitysyksiköiden haittana voidaan pitää riippuvuutta verkosta. Generaattorin avulla voit unohtaa tämän haitan.

Valaisin riittää lämmittämään pieniä huoneita, mutta tällainen laite ei edes lämmitä kahta huonetta. Kattilahuoneen, joka lämmittää talon, tarvitset laadukkaan savupiipun.

Kuva 3 Kaavakuva kattilahuoneen turvallisesta järjestelystä puutalossa

Puutaloiden erilliset piirteet

Kaasukattilat, joissa on avoin poltin, tarvitsevat pystysuoran suurikokoisen savupiipun. Seinä, rappautunut ja kalkittu savupiippu sopii parhaiten. Se toimii lämmityselementtinä sen huoneeseen, jossa se sijaitsee. Kuivaus ei ole vain kaunis, mutta välttämätön palontorjuntavälineenä. Kuiduttaminen toimii majakkana muurattujen säröjen sattuessa, mikä voi johtaa savupiipun rikkoutumiseen ja koska seinät ovat puisia - ja tulipaloja.

Kattiloissa, joissa on polttopiste ja pakotettu kanava, riittävä savupiippu, jonka halkaisija on 10 senttimetriä. Erittäin kuuma savu kulkee putken läpi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikkoihin, joissa putki on kosketuksissa katon ja katon kanssa. Nämä paikat on peitettävä paksulla metallilevyllä tai teräksellä. Käytä tällaisen savupiipun luomiseen tarvitaan - "voileipä".

Talon lämmön säilyttämiseksi on suositeltavaa käyttää useampia kyynärpäitä olevia savupiippuja, mutta puutalon seinät eivät salli tällaisen savupiipun sijoittamista sisätilojen sisäpuolelle - tämä olisi paloturvallisuuden loukkaus. Ne voidaan kuljettaa talon seinän ulkoreunaan. Taloille, joilla talvet ovat ankarat, tämä vaihtoehto ei ole toivottavaa.

Kuva 4 Savupiippu talon ulkoseinässä

Höyryt voivat aiheuttaa savupiipun toimintahäiriöitä, nopea jäähdytys savupiipun sisällä voi aiheuttaa ilman tukkeutumisen, mikä johtaa paluupulaan. Kattilan anturit ilmaisevat hätätilanteen, ja lämmitysjärjestelmä sammuu automaattisesti. On parasta olla kokeilematta onneasi ja varustaa kattilahuone savupiipun sisällä huoneeseen. Katon yläpuolella tulisi olla vain pieni osa putkesta.

Kaasukattilahuone yksityisessä talossa

No, jos huoneen kattila harkitaan suunnitteluvaiheessa. Se voidaan sijoittaa:

 • Sisätiloissa talon lattialla;
 • ullakolla;
 • (erityisesti talon jokaisessa kerroksessa).

Kun rakennat kattilahuoneen pitkään käytössä olleeseen taloon, voit käyttää myös edellä mainittuja huoneita Tilan puute ei saisi estää lämmitysjärjestelmän varustamista. Pieni yksityinen talo ei vaadi tehokkaita yksiköitä.

Keittiössä voidaan asentaa kaasulämmityskattila, jonka kuvamateriaali on vähintään 15 m2. Keittiössä olevan kattilan teho ei saa olla yli 30 kW.

Keittiössä sijaitsevan kaasukattilan vaatimukset:

 • pinta-ala on vähintään 15 m2;
 • seinämä, jossa kattila on sijoitettu, on peitettävä tulenkestävillä materiaaleilla riippumatta siitä, käytetäänkö lattiaa tai seinäyksikköä. Lattiakattilan tulee olla vähintään 10 cm etäisyydellä seinästä.
 • katon korkeus on vähintään 2,5 metriä;
 • raitisilma tulee sijoittaa lattian yläpuolelle kattilan vieressä.

Pakokaasun pakokaasupäästöt

Ilmanvaihtojärjestelmä on tärkeä tekijä elämän turvallisuuden kannalta.

Kattilahuoneen ilmanvaihdon vaatimukset:

Kaasulaitteissa olevalle huoneelle tarvitaan useita erilaisia ​​ilmanvaihtoa.

 • Ilmanvaihtosäleikkö asennetaan lämmityskattilan savukaasujen vieressä.
 • Ikkuna avautuvassa ikkunassa.
 • Tarvittaessa ikkuna on myös helppo avata. Ikkunan mitat lasketaan huoneen kuutiokapasiteetin perusteella. Huoneen 1 m3: n tilavuudeksi tulee 30 cm2 ikkunalasia. 15 metrin keittiössä, jonka katon korkeus on 2,5 metriä, on ikkuna 1,9 * 1,9.

Tehokkaampia yksiköitä tulisi asentaa erillisiin huoneisiin. Se voi olla erityisesti rakennettu laajennuksia, joilla on oma perusta.

Kuva 5 Kattilahuone keittiössä

Tiloissa sijaitsevien kattilahuoneiden paloturvallisuusvaatimuksia olisi noudatettava sekä talon sisällä. Kaasu on räjähtävä aine, pakokaasun esiintyminen ja raitisilman virtaus on välttämätöntä, koska huoneen pilaantuminen voi aiheuttaa paitsi myrkytyksen myös tulipalon.

Oikea kattilahuone sisältää:

 • Enintään 2 kattilaa;
 • Savupiippu ja poistoilma;
 • Seinät ja lattiat ovat keraamisia laattoja tai metallilla päällystettyjä, jos ne eivät ole tiiliä eikä betonia. Betoniseinät voidaan peittää mineraaliastialla.
 • Polttoainevarastoja ei voi tallentaa tähän huoneeseen.
 • Kattilahuoneesta taloon johtava ovi on metallia tai metallipäällystetty.
 • Pakollinen vapaa pääsy kattilaan.

Kattilapassi auttaa määrittämään tarvittavan savupiipun tyypin ja etäisyyden, jolla yksikkö tulee seinistä.

ilmasto

Itsenäisen lämmityksen läsnäolo yksityisessä talossa vaatii siinä olevan kattilahuoneen järjestelyn. Tämä huone tarvitsee vakavan lähestymistavan suunnitteluun. Kattilahuoneen järjestelyyn on olemassa erityisiä sääntöjä ja vaatimuksia ja puhua myöhemmin.

Sisällysluettelo:

Kattilahuone yksityisessä talossa: huoneen järjestäminen kaasukattilalle

Ennen kuin otetaan huomioon kattilahuoneen järjestämisen säännöt, sinun tulisi tuntea kattiloiden tyypit, jotka asennetaan siihen. Kattilan tyypistä riippuu tietyn huoneen paloturvallisuuden normit ja vaatimukset.

Suosituin lämmityslaite on kaasukattila. Sen etuja olisi korostettava sen toiminnan helppoudellisuudesta ja yksinkertaisuudesta, itse laitteiston kohtuuhinnasta ja siihen käytetystä polttoaineesta. Tästä huolimatta näiden kattiloiden asennus olisi tehtävä erityisvaatimusten ja standardien mukaisesti, koska pienin virhe voi aiheuttaa räjähdyksen.

Jos talossa on kaasukattila, jonka teho on jopa kolmekymmentä kilowattia, ei ole tarvetta varustaa kattilahuone. Mahdollinen tällaisen kattilan asennus keittiössä tai käytävällä, koosta riippuen.

Kaasukattilan asentaminen keittiössä on mahdollista tässä tapauksessa:

 • jos sen alueen vähimmäisarvo on vähintään viisitoista kilowattia;
 • ikkunat, joiden pinta-ala on 30 cm neliö / 100 cm neliö;
 • pakollinen tuuletus aukkojen muodossa;
 • huoneen vähimmäiskorkeus on 220 cm;
 • helppo saatavuus 70 cm: n kokoisina;
 • ilmanottoaukon läsnäolo, joka takaa polttoaineen polttamisen kattilassa;
 • huoneen korkea palonkestävyys, mukaan lukien viimeistelyyn käytetyt materiaalit.

Saranoidun kattilan asentaminen on mahdollista vain, jos keittiön seinämä on valmistettu palamattomista tai palamattomista materiaaleista. Jos lattiatyyppikattilan asennusta aiotaan suunnitella, sen alapuolelle tulee asentaa metallilevyn tai betonilattian muotoinen substraatti, jonka tulee ulottua kattilan ääriolosuhteiden ulkopuolelle vähintään 100 mm: n etäisyydeltä.

Jos talon seinät on valmistettu palavista materiaaleista, esimerkiksi puusta, ennen kattilan asennusta on asennettava suojaava suojus, joka suojaa seiniä palolta.

Jos kattilan teho on kolmestakymmenestä kaksisataa kilowattia, sen asentaminen vaatii erillisen huoneen. Kattilahuoneen mahdollinen järjestely kellarissa tai kellarissa. Tässä tapauksessa sinun on noudatettava näitä sääntöjä:

 • antaa luonnonvaloa;
 • yhden tunnin aikana huoneen ilma on uusittava vähintään kolme kertaa, eli luonnollinen tai pakollinen tuuletus on järjestettävä;
 • pakollinen poistuminen kadulle;
 • vähintään seinän korkeus 250 cm;
 • vähimmäismäärä tilaa, kuten keittiössä, on viisitoista neliömetriä.

Paras vaihtoehto on kaasukattilahuone yksityisessä talossa, erillinen tyyppi. Niinpä on mahdollista paitsi parantaa käytön mukavuus myös vähentää tulipalon vaaraa koko talossa. Seuraavat vaatimukset asetetaan vapaaseen käyttöön tarkoitettuihin kattiloihin:

 • rakennuksen pakollisen perustan olemassaolo;
 • puutteellisuus taloon;
 • rakennuksen säätiön sovittamisen jälkeen perustetaan kattilan asentaminen;
 • kattila asennetaan lattian yläpuolelle 150-200 mm;
 • Betonilaastia käytetään täyttämään lattia, jossa hiekka on välttämättä läsnä.

Katon ja seinien valmistuksessa saa käyttää vain palamattomia viimeistelyaineita. Mitä sisätiloihin, sitä käytetään usein keraamisissa laatoissaan. Lisäksi jäähdytysnesteen poistamiseen on oltava viemärijärjestelmä kattilahuoneessa. Lisäksi ennen rakentamisen aloittamista on tarpeen kehittää hanke, josta sovitaan kaasuteollisuuden työntekijöiden kanssa.

Kattilahuone yksityisessä talossa: kiinteän polttoaineen kattilan tilojen järjestely

Kiinteiden polttoaineiden kattiloiden käyttö on erittäin suosittua niillä alueilla, joilla ei ole keskitettyä kaasutoimitusta. Nämä kattilat toimivat puusta, pelleteistä, turpeesta ja muista kiinteistä polttoaineista. Etuista tulisi huomata:

 • polttoaineen lajike;
 • polttoaineen saatavuus ja alhainen hinta;
 • helppo asentaa ja käyttää;
 • vähemmän vaatimuksia ja standardeja kattilan asennusta varten;
 • ei räjähtäviä;
 • jos kauan polttava kattila on suunniteltu asentamaan, niin tämä laite toimii ilman ihmisen toimintaa jopa kolmen päivän ajan.

Tästä huolimatta kiinteän polttoaineen kattiloiden kaasutehokkuus on heikompaa. Lisäksi ne ovat melko herkkiä kosteudelle, vaativat jatkuvasti polttoaineen lastausta ja kattilan puhdistusta.

Tarjoamme sinulle perehtyä peruskäytäntöihin, jotka tarjoavat kattilahuoneen kiinteitä polttoaineita käyttäville kattiloille:

 • paikan, jossa kattila asennetaan, on oltava helposti saatavilla, koska polttoainetta kuormitetaan jatkuvasti ja tuhkalaatikko puhdistetaan;
 • seinämän ja kummankin sivun välinen vähimmäisetäisyys on 100 mm;
 • kun asennat kattilan lähellä seiniä, joka on leikattu helposti syttyvillä materiaaleilla, on suositeltavaa leikata ne metallilevyllä, jonka paksuus on 2,5 mm;
 • Ennen uunin pohjaa on myös sijoitettava materiaali teräslevyn muodossa.

Mieti, että on parasta, jos huoneen lattia, jossa kattila on asennettu, on valmistettu betonista ja joutuu minkä tahansa palamattoman materiaalin kanssa.

Harkitse, että ilmanvaihtojärjestelmän järjestelyihin sovelletaan erityisiä vaatimuksia:

 • kattilalaitteiston yhden kilowatin tehon osalta on tarpeen järjestää ikkunasta 80 kuutiometriä millimetriä;
 • kattilan halkaisijan savupiipun reiän tulee olla pienempi kuin savupiipun halkaisija;
 • lisäksi on huolehdittava siitä, että sillä on erityinen reikä, joka mahdollistaa teknisen kunnossapitotyön savupiipussa;
 • savupiipun tulee olla saman halkaisijan koko alueella;
 • savupiipun sisäpuolella on oltava rappaus, joten savu ei pääse huoneeseen;
 • lisäksi tiloissa tarvitaan vesihuolto- ja viemäriverkko;
 • jos talon lämmitykseen käytetään kivihiiltä tai polttopuusta, vähimmäiskattiloiden pinta-ala on kahdeksan neliömetriä.

Jos kattilan polttoaineena käytetään vain kivihiiltä, ​​kattilahuoneessa on oltava piilotettu johdotus ja erityiset hermeettiset valaistuslaitteet, koska hiilipöly on erittäin räjähtävä.

Huomaa, että asianmukaisesti asennetun savupiipun lisäksi huoneessa on oltava luonnollinen tai pakollinen tuuletus. Koska joka kerta, kun kattilan polttoainetta huoneeseen pääsee polttamisen tuotteisiin. Niiden kertyminen johtaa hiilimonoksidin poistumiseen.

Kattilahuoneet yksityisessä talossa kuva: tilaa sähkökattilan

Sähkökattila on yksi turvallisimmista lämmityskattiloista. Sen lisäksi, että sen asennus ei vaadi erillistä tilaa, vaan kaikki vapaasti kulmassa talon.

Sähkökattiloiden eduista korostamme:

 • kohtuuhintaiset kustannukset itse laitteesta;
 • helppo asentaa, mikä ei edellytä asiantuntijoiden osallistumista;
 • tilaa säästävät, koska tällaiset kattilat ovat pienikokoisia;
 • turvallisuus, koska kattilassa ei ole avointa liekkiä;
 • ei tarvitse asentaa savupiippua;
 • äänetön ja mukava työ;
 • ympäristönsuojelu.

Tästä huolimatta sähkökattiloilla on tiettyjä haittoja:

 • mahdollisuus saada isku sähkövirrasta;
 • tarvetta järjestää maadoitus;
 • lämmitykseen käytettävän sähkön korkea hinta.

Tällaisten kattiloiden käyttö on melko harvinaista, koska sähkön hinta on liian korkea. Tällaisia ​​kattiloita käytetään useimmiten lisälämmönlähteinä.

Vaatimukset kattilahuoneeseen yksityisessä talossa

Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisempaa tietoa yksityisen talon kaasukattila-alan vaatimuksista:

1. Mikä pitäisi olla kattilahuoneen huone.

 • jos talonhuoneen kattilahuone on tarkoitus varustaa yksityisessä talossa, on tarpeen varata erillinen tila tai laajennus, kaasukattilan asentaminen olohuoneeseen ei ole hyväksyttävää;
 • huoneen minimikatto on 220 cm;
 • kattilahuoneen koko yksityisessä talossa lasketaan neljän neliömetrin perusteella yhden kattilan asennusta varten;
 • huoneen seinät on kipattava, älä käytä helposti syttyviä viimeistelyaineita viimeistelyyn;
 • oviaukon minimileveys on 80 cm;
 • kymmenen kuutiometriä tilaa vaativat kolmekymmentä senttimetriä neliöikkunoita.

2. Tietoliikennejärjestelmien saatavuus on pakollista.

 • sähköverkolle on tunnusomaista 20 ampeerin yksivaihevirran ja 220 V: n jännite; maadoittaminen ja verkon suojaavan erityisen automaatin asentaminen on välttämätöntä;
 • kussakin kattilassa on oltava lukituskohdan lohko;
 • Lisäksi kattilahuoneessa on oltava vettä, jonka avulla talon kuumavesisäiliö toimitetaan;
 • jotta varmistetaan veden virtausvirtaus järjestelmästä, on tarpeen varustaa viemärijärjestelmä;
 • tarkkaile kaasun ja veden painetta järjestelmässä, jonka on oltava tiettyjen standardien mukaista.

3. Ilmanvaihtojärjestelmä kattilahuoneessa.

 • jos talossa on aiemmin järjestetty tuuletus, se voidaan yhdistää kattilahuoneen tuuletukseen;
 • savupiipun varustamiseksi, sinun on lyödä kaksi reikää, jotka sijaitsevat suoraan seinään;
 • Ilman syöttämiseksi riittää seinän tai ovien reikien muodostaminen ja asentaminen tuuletusrasvan päälle;
 • Ilmanvaihdon laskemiseksi kattilan kapasiteetti riittää, esimerkiksi 2 kW kerrottuna 8 neliösenttimetrillä, 16 senttimetrin neliöstä - tämä on kattilahuoneen minimaalisen tuuletusreiän alue.

4. Savupiipun ja asennusohjeet.

 • kaikki kattilahuoneeseen asennettujen savupiippujen on oltava kaasutiiviitä, polttoaineen palamistuotteet eivät missään tapauksessa saa tulla huoneeseen;
 • kattilaan sijoitettavan savupiipun reiän tulee olla halkaisijaltaan pienempi kuin itse savupiippu;
 • kattilan asentamisen jälkeen sen on oltava vapaasti käytettävissä kaikilla sivuilla.

Laitekattilan huone yksityisessä talossa: laitteen pääkomponentit

Yksityisen talon kattilahuonehankkeet eroavat päähuoneen alueella teknisistä ominaisuuksista, mutta lähes kaikissa kattilahuoneissa ovat seuraavat osat:

 • kattilan lämmitysjärjestelmiin - laite, joka tuottaa lämpöä lämmityksen taloa, kattila on polttokammion siinä polttoaineen energia vapautuu, jonka kautta lämmitetty lämmönsiirtonesteen ja rakennuksen lämmitykseen on tehty;
 • veden lämmitys säiliö muodossa kattilan - suoritetaan veden lämmitys toiminto voidaan käyttää vain kahden piirin lämmitysjärjestelmät, ei siis pelkästään lämmittää kattilan rakennus, se myös suorittaa toiminnon toimittaa kuumaa vettä;
 • paisuntasäiliö - voidaan kompensoida liian korkea käyttöpaine, joka syntyy, kun vahva kattila, nesteen lämmitykseen prosessi on lämmitetty ja laajenee, siten, on paineen kasvu järjestelmän murtumisen estämiseksi putkien, käyttäen paisuntasäiliö, ylimääräinen vesi putoaa hän sitten jäähtymisprosessissaan palaa paineen alla;
 • jotta nesteen jakamiseksi jäähdytysnesteen järjestelmän ja antaa tasainen lämmitys kaikissa huoneissa, vaatii jakoputkiston, lisäksi, käyttämällä tätä laitetta, on mahdollista säätää lämpötila jäähdytysnesteen koostumuksessa esillä olevan laitteen kiertopumppu, ja erotin kampa hydraulista tyyppiä;
 • savupiippu - voit siirtää polttotuotteet huoneesta, työn laatu ja lämmitysjärjestelmän tehokkuus riippuvat oikeasta tekniikasta kattilan asentamiseksi;
 • Jotta järjestelmä voidaan suojata ylikuumenemiselta, on oltava turvallisuusryhmä, johon kuuluu termoregulaattori ja paisuntasäiliö;
 • Jäähdytysaineen kuljetukseen järjestelmässä on oltava putkisto ja sulkuventtiilit, jotka estävät jäähdytysnesteen liikkumisen.

Suositukset kattilahuoneen järjestämiseksi yksityisessä talossa

1. Huomaa, että samassa huoneessa ei saa olla korkeintaan kaksi kattilaa.

2. valinta savupiippu, pakokaasujärjestelmät ja niiden ominaisuuksia riippuu kattilan, joka asennetaan kattilahuoneen, joten ennen järjestely tiloissa, se on toivottavaa ostaa potin.

3. Kattilahuoneen seinien valmistukseen on parasta käyttää palonkestävää tiiliä tai betonia.

4. Lattian viimeistelyyn käytetään keraamisia laattoja, kipsi- tai teräslevyjä.

5. Jos talon ja kattilahuoneen välissä on viereinen ovi, se on tulenkestävä.

6. Vapaan tilan läsnäolo kattilan ympärillä on välttämätöntä, koska se mahdollistaa laitteen vapaan pääsyn korjaukseen.

Kattilahuoneen pinta-ala yksityisessä talossa riippuu kattilan tehosta.

Kattilahuone puutalossa

Kuinka asentaa kaasukattila puutalolle tai luuranolle

Onko mahdollista sijoittaa kaasukattila puutalolle?

Nykyinen SNiP mahdollistaa kaasukattilan järjestelyn yksityisessä puutalossa. Poikkeuksia ovat vanhan tyyppiset kerrostalot.

Tilavaatimukset kaasukattilan asentamiseksi puutalolle ovat seuraavat:

 • Kattilahuone sijaitsee pohjakerroksessa tai yhdessä huoneistossa. Puuhuoneessa on kiellettyä asentaa kaasukattila kellarissa, paitsi erikoistuneissa, vapaasti seisovissa tiloissa.
 • Huoneen on oltava PPB- ja saniteettitason vaatimusten mukainen.
 • Lämmityslaitteita ei saa sijoittaa olohuoneisiin. Asennus keittiön olohuoneeseen ei ole sallittu, tavallisesti kielletty asennus kylpyhuoneeseen ja wc: hen.
 • Varmista, että sinulla on henkilökohtaiset suojavarusteet ja palonsammutus sekä savunilmaisimet ja palohälytysjärjestelmät.

Ennen käyttöönottoa on tarkastettava lämmitysjärjestelmän toimivuus sekä kaikkien tarvittavien turvakomponenttien olemassaolo. Gaznadzorin tarkastaja varmistaa, että kattilalaitteiden asennusta koskevat vaatimukset täyttyvät.
Erikseen tarkastetaan kaikkien käytettävissä olevien asiakirjojen saatavuus kattilan käyttöönotossa. Asiakirjojen vähimmäispakkaus sisältää:

 1. Elektrolaboratorion tutkimustulokset, joissa tarkastellaan asennetun maadoituksen parametreja.
 2. Lupa Rostekhnadzor.
 3. Kaasuprojekti.

Täydellinen luettelo asiakirjoista koordinoidaan paikallisen kaasunhallinnan kanssa.

Vaatimukset puutaloissa sijaitsevalle kaasukattilalle

Perusohjeet kaasuseinäkattilan asentamiseksi puutaloon vaikuttavat kolmeen tärkeään osaan:

 1. Standardit, joissa säädetään kattilahuoneen vähimmäisvaatimuksista.
 2. Savun pakokaasujärjestelmän ja ilmanvaihtoa koskevat säännöt.
 3. Voimassa olevat paloturvallisuusmääräykset.

Puuportaan sisällä sijaitsevan kaasukattilahuoneen sallitut normit määrittävät sisustuksen tyypit ja tyypit, turvajärjestelmän, palohälytysjärjestelmän ja palontorjuntavälineen.

Kattilan asentaminen puutalolle vaatii tiukasti kiinni olemassa olevista vaatimuksista. Kaasukattilahuone on lisääntynyt palovaara, joka on otettava huomioon järjestettäessä.

Kattilahuoneen standardit

Lattiakaasulämmityskattilan asentamiseen puutalossa on otettava huomioon toiminnon ominaisuudet ja rakennuksen rakennemateriaalin lisääntynyt palovaara. Tältä osin säännöt osoittavat, että on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

 • Kattilahuoneen tilavuus lasketaan lämmityslaitteen kokonaistehokkuuden perusteella. Kaasukattila enintään 30 kW, asennettu eristettyyn huoneeseen vähintään 9 m³. Edellyttäen, että katon korkeus on vähintään 2,5 m.
 • Kaasukattilan sijainti mihin tahansa puutalon tekniseen huoneeseen on sallittua. Saniteettitekniset standardit kieltävät lämmityslaitteiden asentamisen olohuoneisiin sekä keittiön olohuoneisiin. Jotkut rajoitukset vaikuttavat kattilan sijaintiin talossa.
  FBP: n säännöt kieltävät kattilahuoneen huonekaluston sijoittamisen kellariin, mutta sallivat vain muutamia varauksia kaasukattilan asentamisen kellarissa.
 • Kattilahuone on aidattu olohuoneesta seinällä. Palonkestävyyden lisäämiseksi seinät on peitetty erikoisilla kyllästyksillä. Kattilahuoneessa on oltava vähintään 80 cm: n leveä, ei alla olevan kanavan vieressä oleva ovilehti, jotta raitis ilma säilyy jatkuvasti.
 • On välttämätöntä saada luonnollinen valaistus sekä ilmanvaihtoaukot.

Jos tulevan talon projekti koordinoidaan kaasuteollisuuden edustajien kanssa työskentelyvaiheiden valmistuksessa, on mahdollista välttää tarpeettomia materiaalikustannuksia rakennusten muuttamisessa.

Ilmanvaihto ja savunpoisto

Puutalossa kiinnitetään erityistä huomiota ilmanvaihtoon ja asianmukaiseen ilmanvaihtoon sekä savunpoistojärjestelmän asianmukaiseen liitäntään. Kattilahuoneen vähimmäisvaatimukset:

 • Pakokaasulaite on ilmanvaihtokanavan halkaisija, joka lasketaan kattilan suorituskyvyn perusteella - 8 cm² tehon kilowattia kohti.
 • Savupiipun putki asennetaan palonsiirtymien ja epäjatkuvuuksien mukaan. Savupiipun korkeus lasketaan, riippuen etäisyydestä katon visiiristä. Putken päätä ei voida sulkea koristeellisilla elementeillä. Luistonominaisuuksien lisäämiseksi on suositeltavaa asentaa välilevy.

 • Ei ole sallittua, että savupiipun horisontaalinen osa on kokonaispituudeltaan yli 3 metriä. Koko savupakojärjestelmässä saa asentaa enintään 2 kääntymistä.

  Savupiippuun ja ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset on määritelty paloturvallisuutta koskevissa säännöissä.

  Puulämmitteisen kaasukattilan tulipalo

  Tulipaloasetukset vaikuttavat: kattilan sijoitukseen, kattilahuoneen järjestelyyn ja savunpoistojärjestelmän asentamiseen:

  • Kattilan sijoittaminen - optimaalinen käyttö kattilahuoneen tarpeisiin, itsenäinen rakennus, joka on valmistettu palamattomista materiaaleista: keraamiset tai silikaattiset tiilet, vaahtolohkot, hiilihapotettu betoni jne. Kattilahuoneen asennus talossa on sallittua edellyttäen, että putkiston käyttöolosuhteet ovat täyttyneet.
  • Kattilatalon lattia ja seinät on vuorattu palamattomilla materiaaleilla. Jos tämä ei ole mahdollista, paloturvallisuusvaatimukset edellyttävät, että pintojen osittainen suojaus kattilan ja savupiipun kohdalla on tarpeen.
   Seinät ja lattiat on suojattu palamattomalla basalttieristeellä. Lisä suojaa, tarjoavat erityisiä palontorjunta-yhdisteitä. Seinien, katon, lattian alustava valmistaminen, mastisilla tai kyllästetyillä käsittelyillä, vaaditaan palonkestävyyttä.
  • Kun savupiippu kulkee lattialaattojen ja katon läpi, käytä erityistä palonsammutusleikkausta.

  Tulenkestävät materiaalit seinille, jotka on suositeltavaa viilentää pintaa - tämä on kipsiraasteja, kipsikuitulevyjä jne.

  Kuinka ripustaa kaasulämmityskattila puutalossa

  Kaasukattilan asentaminen teknisiin olosuhteisiin kehys- tai silputtuun taloon eroavat huomattavasti.

  Ensimmäisessä tapauksessa se on ontto materiaali, joten kiinnittämiseen käytetään erityisiä kiinnitysrenkaita. Suurikokoisten kattilalaitteiden, kaasukattilan, kehysrakennuksessa on suositeltavaa asentaa rakennuksen ulkopuolelle kiinnitetyt napat.

  Kattilan kiinnittäminen runkopuutarhaan kasvattaa huomattavasti seinän kuormitusta. Laitteen paino on rajoitettu. Jos aiot asentaa mallin sisäänrakennetulla puskurikapasiteetilla, suosittelemme lattiatason kattiloita.

  Kattilan kiinnitysmenetelmät puun tai hirsitalon puuhun on helppo korjata. Asennukseen on käytettävä erityisiä pultteja puuhun, joka tarjoaa luotettavan kiinnityksen.

  Kun asennat lisälaitteita, sinun on noudatettava PPB-standardia ja pidettävä vähimmäisetäisyydet ovia ja ikkunoita varten.

  Mikä substraatti on käytettävä puuseinällä

  Jos kattilahuone on puusta suojattu, suojaa sitä tulelta. Kaasukattilassa olevan puisen seinän substraatti suoritetaan useilla tavoilla:

  • Basalattieristyskerros ripustetaan seinälle ja sitten se peitetään teräslevyllä.
  • Käytä erityisiä basaltti palonsuoja-arkkeja. Tämän ratkaisun etuna on suojakerroksen vähimmäispaksuus, samalla kun varmistetaan mahdollisimman suuri palosuojaus.

  Saranoidun kattilan asentaminen puutaloon ilman suojakerroksen tekemistä on kielletty!

  Etäisyydet kattilasta kattoon, ikkunoihin ja oviin

  Suunnittele taloa ottaessasi huomioon kattilahuoneen tulevan sijainnin ja harkitse tarkkaa asennuspaikkaa katon, ikkunan ja oven avaamisen vähimmäisvaatimusten suhteen. Kattilaan asetetaan seuraavat vaatimukset:

  • Kattila sijaitsee tyhjässä seinässä ilman ikkunaa ja oviaukkoja.
  • Huoneen optimaalisen ilmavirran ja ilmanvaihtoa varten kattila asennetaan vastapäätä oviaukkoa. Minimietäisyys on 2-3 m.
  • Etäisyys lattiasta, jota pidetään alueella 0,8-1,8 m. Tässä välissä kattilan asennus on sallittua. Minimietäisyys kattoon, vähintään 0,8 m.
  • Sisäkatot peittävät palamatonta materiaalia. Optimaalinen GVL-uuni. Viimeistely kipsiseoksilla on sallittua.

  Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, puutalossa oleva kaasukattila-tila erottuu suurella turvallisuudella. Kyselyn jälkeen Gaznadzorin tarkastaja antaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja täydentää lämmityslaitteiden käyttöönottoa.

  Lämminvesilokeron tehon ja lämpötilan laskeminen

  Puuhuoneen kattilahuone - rakennuksen ja järjestelyn ominaisuudet

  Puutaloissa suosituimpia ovat kiinteiden polttoaineiden kattiloiden lämmitysjärjestelmät. Tällä ratkaisulla on useita etuja, mutta se vaatii tietyn kattilahuoneen järjestelyn. Alla pohditaan, mitä yksityisen puutalon kattilahuone on, ja miten se kiinnittää tarvittaessa.

  Esimerkki kattilahuonejärjestelystä

  Yleistä tietoa

  Suuresta polttoaineiden valikoimasta huolimatta kiinteiden polttoaineiden kattiloiden käyttö on edelleen paras vaihtoehto maaseutualueille, joissa useimmissa tapauksissa kaasutus ei ole mahdollista. Tietenkin voit käyttää sähköä, mutta tässä tapauksessa lämmitys maksaa paljon enemmän.

  Totta, monet ihmiset suosivat perinteisiä venäläisiä uunien kattiloita. Tämä vaihtoehto soveltuu kuitenkin vain suhteellisen pieniin taloihin. Jos kotelo on mitoitettu ja siinä on useita kerroksia, kattila on välttämätön.

  On pidettävä mielessä, että puutalot vaativat paloturvallisuutta. Siksi kattilahuoneen järjestely edellyttää erityistä lähestymistapaa ja tiettyjen sääntöjen noudattamista, mitä näemme jäljempänä.

  Vihje!
  Puuhuoneessa voit asentaa yhdistetyn kattilan, joka voi toimia eri polttoainetyypeillä.
  Sen avulla voidaan valita optimaalinen toimintatapa tilanteesta riippuen.

  Kattilahuoneen seinät on viimeisteltävä palamattomalla materiaalilla.

  Kattilahuonejärjestely

  Perusvaatimukset

  Joten, jotta kattilahuone on turvallinen, sen on täytettävä SNiP II-35-76: n ja eräiden muiden sääntelyasiakirjojen vaatimukset.

  Seuraavassa on tärkeimmät vaatimukset:

  • Kattokorkeus on vähintään 2,5 m.
  • Pinta-alan on oltava vähintään 15 neliömetriä. Samalla on välttämätöntä tarjota laitteille kätevä pääsy.
  • Puuhuoneen kattilahuoneen viimeistely on valmistettava palamattomasta materiaalista, jolla on alhainen lämmönjohtavuus.
  • Lattia on peitettävä myös palamattomilla materiaaleilla.
  • Viereisistä huoneista on kattilahuoneen oltava aidatut seinät, joiden palonkestävyys on vähintään 0,75 tuntia.
  • Kattilahuoneen ilmanvaihdon tulisi tarjota kolme ilmamuutosta tunnissa.
  • Tiloista on tarpeen järjestää uloskäynti suoraan ulkona.

  Minun on sanottava, että aina puutalossa ei ole mahdollisuutta järjestää kattilahuone, joka täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset. Tässä tapauksessa on yksi tie ulos - laajennuksen rakentaminen. Alla pohditaan laajennuksen rakenteen ominaisuuksia.

  Sisäänrakennettu tiiliskattilahuone

  Kattilahuoneen jatke

  Kattilahuoneen laajentaminen puutalolle vaatii tietenkin lisäkustannuksia, mutta se tarjoaa korkeimman mahdollisen paloturvallisuuden. Lisäksi voit säästää talon talon hyödyllistä tilaa, mikä on myös tärkeää.

  On parempi toteuttaa lisäys palamattomiin materiaaleihin, se voi olla:

  • tiili;
  • tuhkakivi;
  • Kaasulohko tai vaahtolohko jne.

  Kaasulaite kattilahuoneen rakentamiseen

  Hyvä vaihtoehto on kaasulohko, koska niillä on useita etuja:

  • Se painaa vähän, mikä säästää säätiöön;
  • Heille edullinen hinta;
  • Niillä on alhainen lämmönjohtavuus;
  • Aseta rakennuksen suuri pystysuora nopeus suuren koon takia ja on paljon helpompi sijoittaa tällainen lohko kuin tiili.

  Laattojen perustietosuunnitelma

  Ohjeet kaasuliesi-laajennuksen rakentamiseksi näyttävät tästä:

  • Ensinnäkin sinun on tehtävä säätiö, esimerkiksi laatta matalasti. Tee näin kaivaa reikä noin 40 cm: n syvyyteen rakennuksen kokoiseksi ja täytä sitten pohja kerroksella hiekkaa ja murskattua kiveä 15 cm paksu.
   Tämän jälkeen muottiin asennetaan ympärysmitta ja vahvistetaan verkkoa. Sitten muotti kaadetaan betonilla, jonka kerrospaksuus on noin 20 cm.
  • 28 päivän kuluttua, so. kun betoni on asennettu brändin lujuudella, on tarpeen asettaa useita kerroksia katemateriaalia pohjapintaan vedenpitävyyden varmistamiseksi.
  • Sitten lohkon muuraus on tehty ei-sementtilaastista tai erikoiseoksesta. Tässä vaiheessa on tarpeen tarkistaa kunkin lohkon asema tasolta sekä käyttää majakkaa sen varmistamiseksi, että seinät ovat tasaiset. Jos haluat liittää laajennuksen päärakennukseen, käytä esimerkiksi teräksisiä lävistyksiä, esimerkiksi teräksistä, jotka on ajettava puuseinäksi ja asetettu muurausliitoksiin.

  Kuvassa - esimerkki vahvistaminen gazoblokov

  • Joka neljäs rivi on vahvistettava vahvikkeella. Tätä tarkoitusta varten tehdään kaksi uria rivin päästä, jossa liitokset asetetaan. On huomattava, että kaksi sauvaa ei saa lähentyä kulmaan, ts. kulmissa oleva armatuuri on yksinkertaisesti taivutettu.
  • U-muotoisia lohkoja asetetaan oven ja ikkunan aukkojen yli. jossa vahvistus asetetaan ja kaadetaan sitten tilaa betonilla. Näin luotettavat hyppytestit tehdään.

  Jumper-esimerkki

  • Seinien pystyttämisen jälkeen asennetaan yksikerroksinen katto. Sen palkit voidaan tukea sekä talon seinälle että puupalkille. seinälle. Palkkien yläpuolelle suoritetaan taitto, johon vedeneristys asetetaan ja katto peitetään.
  • Työn päätteeksi sinun on asennettava ikkunoita ja ovia.

  Vihje!
  Kattorakenteen asennuksen yhteydessä tulee välittömästi johtaa savupiippu.
  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä putken kulki- miseen katon läpi, joka tulisi suorittaa erityisellä laatikolla, joka on täytetty lämpöeristimellä, esimerkiksi mineraalivillaa.

  Tämä täydentää laajennuksen rakentamista. Nyt sinun täytyy päättää, mitä puun talon kattilahuoneen kasaamiseksi. Voit tehdä tämän käyttämällä keraamisia laattoja tai tulenkestävää kipsiä.

  Katto on eristettävä mineraalimattoilla ja lisäksi peitettävä lämpöä heijastavalla materiaalilla. Lattian osalta se voidaan myös laatoittaa. Aikaisemmin on toivottavaa tehdä betonipinnoite lisättämällä polystyreenivaahtoa, joka ei ainoastaan ​​tasoa vaan myös lämmittää lattiaa.

  Laite pakotetun ilmanvaihdon järjestämiseksi

  Mitä tulee puutalon kattilahuoneen tuuletukseen. sitten on helpointa tehdä kohta, pakotettu. Tätä varten seinään tehdään kaksi reikää - alhaalta ja ylhäältä.

  Sisään- ja poistoventtiilit asennetaan reikiin. Jälkimmäisessä voi olla tuulettimia, jotka tarjoavat pakotetun ilmanvaihtoa huoneeseen.

  Täällä itse asiassa kaikki tiedot kattilahuoneen kiinnittämisestä puutaloon.

  Puutaloissa on melko vaikeaa varustaa kattilahuone, varsinkin jos sitä ei alun perin suunniteltu. Siksi paras vaihtoehto on ylimääräinen huone, joka täyttää kaikki edellä mainitut turvallisuusvaatimukset.

  Tässä artikkelissa olevasta videosta voit saada lisää hyödyllisiä tietoja äänitetystä aiheesta.

  Kattilahuone puutalossa omilla käsillään

  Ei ole väliä kuinka lämmin puutalo tahansa vuoden aikana, mutta talvella kylmä ei voi tehdä ilman luotettavaa ja todistettu lämmitysjärjestelmä. Useimmissa tapauksissa hänen sydämensä on kaasukattila. Tämä johtuu paitsi päähiilivihreän kierteiden laajasta esiintyvyydestä, myös siitä, että tällaisella polttoaineella on optimaaliset parametrit kalori-, autonomia- ja virtausvakavuuden kannalta.

  Projektin vaatimukset

  Puuhuoneen kattilahuone perustuu usein kaasupolttoaineeseen. Sen avulla on mahdollista ylläpitää tehokasta toimintaa kaikissa kuumissa tiloissa. Tällaisella järjestelmällä on kuitenkin merkittävä haittapuoli hankkeiden koordinoinnin tarpeesta, suurista vaatimuksista ja tietystä muodollisuudesta yksilöiden lähestymistavassa. Jotta kaasukattila asennettaisiin puutaloon, sinun on täytettävä kaikki asianomaisten palvelujen asettamat vaatimukset.

  Tyypillinen asennus kaasukattilaan puurakenteissa on sallittu nykyisten rakennuskoodien mukaisesti tällaisissa tapauksissa:

  • paloturvallisuusstandardien noudattaminen;
  • talon ei tarvitse olla vanhan rakennuksen kerrostalo.

  Myös suunnittelun ja asennuksen aikana on otettava huomioon joitain toiminnallisia ja muotoiluja:

  • yksityisessä talossa oleva kaasukattila on asennettu omiin käsiinsä joko kellarikerroksessa tai siihen erityisesti suunnitellussa huoneessa;
  • huoneen sisäpuolella on oltava terveysvaatimusten ja paloturvallisuusmääräysten mukainen;
  • kattilan asentaminen huoneisiin ei ole sallittua;
  • järjestelmässä on oltava tunkeutumisen ja palon sammutusmenetelmät antureiden ja hälytysten lisäksi.

  Yksityisessä talossa olevaa kaasukattilaa ei saa asentaa tavalliseen kellariin, tarvitaan erikoislaitteita ja yksittäisiä tiloja.

  Ennen käyttöönottoa tarkastetaan järjestelmän suorituskyky, yksityisen talon kaasukattilan pakokaasu, noudatetaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä yksittäisten osien kokoamisessa ja niiden sijainti suhteessa toisiinsa. Tarkastuksen tulee suorittaa valtion valvontaviranomaisen tarkastaja.

  VIDEO: Kuumavesikattilan ja savupiipun asentaminen puutalolle

  Kuinka laittaa kattilahuone järjestykseen

  Kaikki tarvittavat asiakirjat on kerättävä etukäteen. Ennen kaasukattilan asentamista taloon omistajien on sovittava vähimmäispaketista:

  • kirjallinen hyväksyntä Rostechnadzorilta;
  • maadoitusmittaukset ja määräysten noudattaminen;
  • Yksityiskohtainen versio puutalon lämmitysprojektista.

  Joissakin tapauksissa tätä luetteloa voidaan laajentaa lisäasiakirjoilla, joita kaasua käsittelevän organisaation on vaadittava.

  Erityisvaatimuksia on tiloissa, joissa kaasukattila oletettavasti sijaitsee;

  • luotettava pakotettu tai luonnollinen tuuletus;
  • sähkö- ja paloturvallisuustoimenpiteiden noudattaminen;
  • kätevä pääsy estämättä kulkua kattilaan.

  Myös sääntöjen mukaan on tehtävä sisustus tulipalo-aineilla. Tämä johtuu lisääntyneistä palovaarallisista laitteista.

  Ennen kuin asennat kattilan jopa 30 kW taloon, sinun on valmisteltava vähintään 9 m 2 tavallinen katto.

  Huoneen tulee olla luonnollinen valaistus sekä ikkunoiden läsnäolo periodisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Sisäpuoliset seinät käsitellään palonestoaineella.

  Huoneessa on poistoilmanvaihto. Hupun asentamiseen vaaditaan vähimmäisvaatimuksia. Kullekin kilowatille saadaan 8 cm2 ilmanvaihtoa. Laskettaessa savupiippuparametreja otetaan katon katos. Voiman lisäämiseksi on sallittua kiinnittää ohjauslevy. Savupiipun vaakasuorat osat ovat rajoitettuja kokonaispituudeltaan. Parametrin ei tulisi olla yli 300 cm. Koko järjestelmässä saa asentaa enintään kaksi hihaa.

  Ripustettu kattila

  Nykyiset säännöt kattilan asentamiseksi kehykseen ja hienonnettuihin asuintiloihin vaihtelevat keskenään. Asennustyökaluissa ontto runko. On toivottavaa kiinnittää massiiviset rakenteet läpiviennillä. Ulkopuolella rakennuksen ulkopuolelle ne on kiinnitetty kierteellä.

  Pystysuoran kehyksen pinta on huomattavasti kuormitettu kattilan asennuksen takia, joten on otettava huomioon laitteen painon sallitut rajat. Tässä tilanteessa on suositeltavaa käyttää kattilan lattiamallia.

  Hirsitalossa sekä log-kiinnitys suoritetaan yksinkertaisemmin. Käytetyt puupuristimet, jotka ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä. Muista säilyttää ulottuvuusparametrit ikkunaan tai oviin.

  VIDEO: Kaasukattilan asennus ja liittäminen

  Suojaava tausta

  Kaasukattilan takana olevan puun seinä on suojattava korkeilta lämpötiloilta. Tässä on esitetty lämpösuojakerroksen asennus. Se toimii kahdessa versiossa:

  • pystytaso on suojattu basalttieristyksellä ja metallilevy on asennettu ulkopuolelle;
  • Basaltin valmistamat spetslists kiinnittyvät pintaan, mikä vähentää kerroksen paksuutta mutta ei heikentää tehokkuutta.

  Kaasukattilan kiinnittäminen seinään ilman etukäteisvarausta on kielletty sovellettavien määräysten mukaan.

  Vaihtoehtoisten järjestelmien lajikkeet

  Klassisen kaasukattilan lisäksi käytettiin muita lämmitysmenetelmiä. Yksi suosituimmista vaihtoehdoista on asentaa kaasukonvektori. Se voi myös toimia liittymättä maakaasun haarautumiseen. Riittää, että laite liitetään nestemäisen hiilivedyn ilmapalloon, jotta se alkaa lämmittää huoneen.

  Kapasiteetti kaasu voi olla jopa yksi huone, jotta ei pilaa ulkoasua sisustus. Rakennuksen ulkopuolella on kaasuputki ja poistokaasua vedetään. Sinun täytyy myös laittaa putki tuoreen hapen virtaukseen. Kaasukonvekon asentaminen tekee sen itsekseen videosta. Tämän järjestelyn haittapuolena on, että kaasukompressori asennetaan jokaiseen lämmitet- tyyn tilaan, toisin kuin kattila, joka on yksi kaikissa huoneissa.

  VIDEO: Lämmitys puutalossa. Yksinkertainen edullinen kattilahuone

 • Top