Luokka

Viikkokatsaus

1 Avokkaat
Infrapuna lämmitysjärjestelmät elokuva tyyppi
2 Takat
Paras laatuaan! Kuznetsova liesi, omat kädet: järjestelyt ja tilaus
3 Takat
Menetelmä puupalkkien eristämisen päällekkäisyydestä
4 Avokkaat
10 parasta konvektoria
Tärkein / Kattilat

Kattilahuone puutalossa omilla käsillään


Ei ole väliä kuinka lämmin puutalo tahansa vuoden aikana, mutta talvella kylmä ei voi tehdä ilman luotettavaa ja todistettu lämmitysjärjestelmä. Useimmissa tapauksissa hänen sydämensä on kaasukattila. Tämä johtuu paitsi päähiilivihreän kierteiden laajasta esiintyvyydestä, myös siitä, että tällaisella polttoaineella on optimaaliset parametrit kalori-, autonomia- ja virtausvakavuuden kannalta.

Vaatimukset projektikattiloille

Puuhuoneen kattilahuone perustuu usein kaasupolttoaineeseen. Sen avulla on mahdollista ylläpitää tehokasta toimintaa kaikissa kuumissa tiloissa. Tällaisella järjestelmällä on kuitenkin merkittävä haittapuoli hankkeiden koordinoinnin tarpeesta, suurista vaatimuksista ja tietystä muodollisuudesta yksilöiden lähestymistavassa. Jotta kaasukattila asennettaisiin puutaloon, sinun on täytettävä kaikki asianomaisten palvelujen asettamat vaatimukset.

Tyypillinen asennus kaasukattilaan puurakenteissa on sallittu nykyisten rakennuskoodien mukaisesti tällaisissa tapauksissa:

 • paloturvallisuusstandardien noudattaminen;
 • talon ei tarvitse olla vanhan rakennuksen kerrostalo.

Myös suunnittelun ja asennuksen aikana on otettava huomioon joitain toiminnallisia ja muotoiluja:

 • yksityisessä talossa oleva kaasukattila on asennettu omiin käsiinsä joko kellarikerroksessa tai siihen erityisesti suunnitellussa huoneessa;
 • huoneen sisäpuolella on oltava terveysvaatimusten ja paloturvallisuusmääräysten mukainen;
 • kattilan asentaminen huoneisiin ei ole sallittua;
 • järjestelmässä on oltava tunkeutumisen ja palon sammutusmenetelmät antureiden ja hälytysten lisäksi.

Yksityisessä talossa olevaa kaasukattilaa ei saa asentaa tavalliseen kellariin, tarvitaan erikoislaitteita ja yksittäisiä tiloja.

Ennen käyttöönottoa tarkastetaan järjestelmän suorituskyky, yksityisen talon kaasukattilan pakokaasu, noudatetaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä yksittäisten osien kokoamisessa ja niiden sijainti suhteessa toisiinsa. Tarkastuksen tulee suorittaa valtion valvontaviranomaisen tarkastaja.

VIDEO: Kuumavesikattilan ja savupiipun asentaminen puutalolle

Kuinka laittaa kattilahuone järjestykseen

Kaikki tarvittavat asiakirjat on kerättävä etukäteen. Ennen kaasukattilan asentamista taloon omistajien on sovittava vähimmäispaketista:

 • kirjallinen hyväksyntä Rostechnadzorilta;
 • maadoitusmittaukset ja määräysten noudattaminen;
 • Yksityiskohtainen versio puutalon lämmitysprojektista.

Joissakin tapauksissa tätä luetteloa voidaan laajentaa lisäasiakirjoilla, joita kaasua käsittelevän organisaation on vaadittava.

Erityisvaatimuksia on tiloissa, joissa kaasukattila oletettavasti sijaitsee;

 • luotettava pakotettu tai luonnollinen tuuletus;
 • sähkö- ja paloturvallisuustoimenpiteiden noudattaminen;
 • kätevä pääsy estämättä kulkua kattilaan.

Myös sääntöjen mukaan on tehtävä sisustus tulipalo-aineilla. Tämä johtuu lisääntyneistä palovaarallisista laitteista.

Ennen kuin asennat kattilan jopa 30 kW taloon, sinun on valmisteltava vähintään 9 m 2 tavallinen katto.

Huoneen tulee olla luonnollinen valaistus sekä ikkunoiden läsnäolo periodisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Sisäpuoliset seinät käsitellään palonestoaineella.

Huoneessa on poistoilmanvaihto. Hupun asentamiseen vaaditaan vähimmäisvaatimuksia. Kullekin kilowatille saadaan 8 cm2 ilmanvaihtoa. Laskettaessa savupiippuparametreja otetaan katon katos. Voiman lisäämiseksi on sallittua kiinnittää ohjauslevy. Savupiipun vaakasuorat osat ovat rajoitettuja kokonaispituudeltaan. Parametrin ei tulisi olla yli 300 cm. Koko järjestelmässä saa asentaa enintään kaksi hihaa.

Ripustettu kattila

Nykyiset säännöt kattilan asentamiseksi kehykseen ja hienonnettuihin asuintiloihin vaihtelevat keskenään. Asennustyökaluissa ontto runko. On toivottavaa kiinnittää massiiviset rakenteet läpiviennillä. Ulkopuolella rakennuksen ulkopuolelle ne on kiinnitetty kierteellä.

Pystysuoran kehyksen pinta on huomattavasti kuormitettu kattilan asennuksen takia, joten on otettava huomioon laitteen painon sallitut rajat. Tässä tilanteessa on suositeltavaa käyttää kattilan lattiamallia.

Hirsitalossa sekä log-kiinnitys suoritetaan yksinkertaisemmin. Käytetyt puupuristimet, jotka ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä. Muista säilyttää ulottuvuusparametrit ikkunaan tai oviin.

VIDEO: Kaasukattilan asennus ja liittäminen

Suojaava tausta

Kaasukattilan takana olevan puun seinä on suojattava korkeilta lämpötiloilta. Tässä on esitetty lämpösuojakerroksen asennus. Se toimii kahdessa versiossa:

 • pystytaso on suojattu basalttieristyksellä ja metallilevy on asennettu ulkopuolelle;
 • Basaltin valmistamat spetslists kiinnittyvät pintaan, mikä vähentää kerroksen paksuutta mutta ei heikentää tehokkuutta.

Kaasukattilan kiinnittäminen seinään ilman etukäteisvarausta on kielletty sovellettavien määräysten mukaan.

Vaihtoehtoisten järjestelmien lajikkeet

Klassisen kaasukattilan lisäksi käytettiin muita lämmitysmenetelmiä. Yksi suosituimmista vaihtoehdoista on asentaa kaasukonvektori. Se voi myös toimia liittymättä maakaasun haarautumiseen. Riittää, että laite liitetään nestemäisen hiilivedyn ilmapalloon, jotta se alkaa lämmittää huoneen.

Kapasiteetti kaasu voi olla jopa yksi huone, jotta ei pilaa ulkoasua sisustus. Rakennuksen ulkopuolella on kaasuputki ja poistokaasua vedetään. Sinun täytyy myös laittaa putki tuoreen hapen virtaukseen. Kaasukonvekon asentaminen tekee sen itsekseen videosta. Tämän järjestelyn haittapuolena on, että kaasukompressori asennetaan jokaiseen lämmitet- tyyn tilaan, toisin kuin kattila, joka on yksi kaikissa huoneissa.

VIDEO: Lämmitys puutalossa. Yksinkertainen edullinen kattilahuone

Mitä tarvitset kattilahuoneiston vaatimusten täyttämiseksi

Tekniikka muuttuu monimutkaisemmaksi, mutta se voi edelleen uhata talojen omistajien terveyttä ja elämää, jossa se on asennettu. Jotta vältettäisiin ei-toivottuja seurauksia, lämmityskattiloiden toiminnassa on otettava huomioon useita vaatimuksia kattilahuoneille. Turvallisuussääntöjen mukaan ministeriön toimeksiannosta vastaavat rakennusosastot ja komiteat.

Joka vuosi muutetaan sääntöjä, joissa otetaan huomioon kaikenlaiset innovaatiot moderneissa kattiloiden malleissa. Tärkein sääntelyasiakirja on SNiP - terveysnormit ja -säännöt.

Se koostuu neljästä pääosasta:

 • Yleiset määräykset;
 • Talojen suunnitteluprosessin normit;
 • Suoritettujen töiden vaatimukset;
 • Kattilahuoneen budjetointia koskevat normit ja sen varusteet.

On helpompi ottaa huomioon kaikki kattilan vaatimukset talon suunnittelussa. Lämmitysjärjestelmän asentaminen valmiiseen taloon on tarpeellista kiinnittää siihen mahdollisimman paljon tilaa.

Kuva 1 Lämmitysjärjestelmä kellarissa

Vaatimukset kaasukattilalle yksityisessä talossa

Kaasukattiloiden käyttö yksityisellä sektorilla on yleistynyt.

Kaasukattiloiden vaatimukset:

 • Kaasu palamisen aikana antaa suuren lämmönsiirron, joten kattilan seinät eivät pääse koskettamaan suoraan rakennuksen seinämiä. Seinän ja kattilan välille on välttämätöntä asettaa syttymättömiä materiaaleja, kuten:
  • asbesti,
  • tina,
  • terästä.
 • Kaasuvuodolla saat voimakkaimman myrkytyksen. Kaasu voi myös aiheuttaa uneliaisuutta. Nämä kaksi ominaisuutta ovat usein kohtalokkaita. SNiP asettaa erityisvaatimukset kattilahuoneille, joissa on kaasukattiloita. Savupiipun lisäksi näissä tiloissa on oltava pakoputkisto ja helposti avattava ikkuna, joka on helppo avata ilman epäpuhtauden vuoksi.

On vaikea ottaa huomioon kaikkia kaasukattilaa koskevia vaatimuksia erikseen, ja on tarpeen turvautua erityisten yritysten auttamiseen kaasulaitteiden asentamisesta ja tilan säätämisestä. Sopimusta tehtäessä on käytettävä SNiP: n määräyksiä. Asiakirjassa määrättiin standardeja työn ja työn kustannuksille. Urakoitsijan on huolehdittava kattilahuoneen vaatimusten asianmukaisesta noudattamisesta.

Päällikön työn hyväksyminen edellyttää SNiP: n säännösten noudattamista.

Kuva 2 Kattilahuone ullakolla

SNiP: n ensimmäinen osa sisältää:

 • rakennusalan terminologia;
 • maaston geofysikaaliset ominaisuudet;
 • palomääräykset;
 • ilmasto-ominaisuudet;
 • lämmityshuoneessa tarvittavien yksiköiden tekniset tiedot;
 • ja rakennusten luokittelu, jotka on otettava huomioon asennettaessa lämmityslaitteita yksityisen talon kattilahuoneeseen.

Kattilahuone puutalossa

Puutalo on lisääntynyt palovaara, kun käytetään lämmityslaitteita. Kun taloa lämmitetään kaasulla, on noudatettava kaikkia paloturvallisuustoimenpiteitä. Kaasulämmitys kotona on mahdollista vain paloturvallisuuden lisääntyessä.

Laitteiden asennuksella on erityisvaatimukset:

 • Kattila on asennettava ikkunan lähelle.
 • Lisäilmanvaihtolaitteisto on lattian yläpuolella.
 • Lämmönkestävistä materiaaleista päällystetystä seinästä on oltava vähintään 10 cm. Muiden seinien välinen etäisyys on vähintään 60 cm.

Puusta valmistetut seinät pitävät lämpöä täydellisesti. Tämän hygroskooppisen materiaalin lisäkuivausta ei tarvita, paitsi lämpimän ilman ansiosta. Puupintojen haittapuoli on se, että voimakas ylikuumeneminen voi heikentää. Syttyvän kaasun lämpötila on noin 350 celsiusastetta.

Kattilan sisällä tapahtuva prosessi voi aiheuttaa tulipalon, jos kattila on asennettu paloturvallisuuslaitteiden vastaisesti. Paloturvallisuus on tärkein vaatimus kattilahuoneeseen.

Yksityisessä puutaloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota palontorjuntatoimenpiteisiin. On suositeltavaa tehdä kattilahuone kellarissa, jossa seinien korkeus on vähintään kaksi ja puoli metriä. Laitteiden sijoittaminen tiili- ja betonihuoneeseen täyttää paloturvallisuuden vaatimukset. Jos talon perusta ei salli kattilahuoneen luomista, sinun on varattava erillinen huone, jossa on ikkuna laitteeseen.

Huone, jossa kaasukattilat voidaan sijoittaa

Yksityisen talon kattilahuoneen tilaa koskevat vaatimukset:

 • Alue on vähintään 6 m2. Tämän tilan pitäisi olla tarpeeksi kattilahuollon kannalta mukavaksi.
 • Tämän huoneen ikkuna, joka näkymät kadulle, voi olla pieni, mutta vähintään 50 cm2.
 • Kun käytät ilmakehän kattiloita, on tarpeen luoda raikasta ilmaa huoneeseen. Tätä varten voit tehdä läpimenevän aukon seinälle tai katua johtavalle ovelle.
 • Laita lauhdeveden tyhjennys ja tyhjennys hätäpurkauksiin. Jäteveden läsnäolo talossa yksinkertaistaa ongelman ratkaisua. Vie viemäriputki viemäriin.
 • Pääsy kattilahuoneeseen on suljettava. Erityisesti lasten läsnä ollessa talossa.

Kattilat automaattisella sytytyksellä yksityisen talon lämmitykseen

Puuseppä tiloissa turvallisimpia ovat kattilat, jotka eivät vaadi jatkuvaa liekkiä. Näiden lämmitysyksiköiden haittana voidaan pitää riippuvuutta verkosta. Generaattorin avulla voit unohtaa tämän haitan.

Valaisin riittää lämmittämään pieniä huoneita, mutta tällainen laite ei edes lämmitä kahta huonetta. Kattilahuoneen, joka lämmittää talon, tarvitset laadukkaan savupiipun.

Kuva 3 Kaavakuva kattilahuoneen turvallisesta järjestelystä puutalossa

Puutaloiden erilliset piirteet

Kaasukattilat, joissa on avoin poltin, tarvitsevat pystysuoran suurikokoisen savupiipun. Seinä, rappautunut ja kalkittu savupiippu sopii parhaiten. Se toimii lämmityselementtinä sen huoneeseen, jossa se sijaitsee. Kuivaus ei ole vain kaunis, mutta välttämätön palontorjuntavälineenä. Kuiduttaminen toimii majakkana muurattujen säröjen sattuessa, mikä voi johtaa savupiipun rikkoutumiseen ja koska seinät ovat puisia - ja tulipaloja.

Kattiloissa, joissa on polttopiste ja pakotettu kanava, riittävä savupiippu, jonka halkaisija on 10 senttimetriä. Erittäin kuuma savu kulkee putken läpi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikkoihin, joissa putki on kosketuksissa katon ja katon kanssa. Nämä paikat on peitettävä paksulla metallilevyllä tai teräksellä. Käytä tällaisen savupiipun luomiseen tarvitaan - "voileipä".

Talon lämmön säilyttämiseksi on suositeltavaa käyttää useampia kyynärpäitä olevia savupiippuja, mutta puutalon seinät eivät salli tällaisen savupiipun sijoittamista sisätilojen sisäpuolelle - tämä olisi paloturvallisuuden loukkaus. Ne voidaan kuljettaa talon seinän ulkoreunaan. Taloille, joilla talvet ovat ankarat, tämä vaihtoehto ei ole toivottavaa.

Kuva 4 Savupiippu talon ulkoseinässä

Höyryt voivat aiheuttaa savupiipun toimintahäiriöitä, nopea jäähdytys savupiipun sisällä voi aiheuttaa ilman tukkeutumisen, mikä johtaa paluupulaan. Kattilan anturit ilmaisevat hätätilanteen, ja lämmitysjärjestelmä sammuu automaattisesti. On parasta olla kokeilematta onneasi ja varustaa kattilahuone savupiipun sisällä huoneeseen. Katon yläpuolella tulisi olla vain pieni osa putkesta.

Kaasukattilahuone yksityisessä talossa

No, jos huoneen kattila harkitaan suunnitteluvaiheessa. Se voidaan sijoittaa:

 • Sisätiloissa talon lattialla;
 • ullakolla;
 • (erityisesti talon jokaisessa kerroksessa).

Kun rakennat kattilahuoneen pitkään käytössä olleeseen taloon, voit käyttää myös edellä mainittuja huoneita Tilan puute ei saisi estää lämmitysjärjestelmän varustamista. Pieni yksityinen talo ei vaadi tehokkaita yksiköitä.

Keittiössä voidaan asentaa kaasulämmityskattila, jonka kuvamateriaali on vähintään 15 m2. Keittiössä olevan kattilan teho ei saa olla yli 30 kW.

Keittiössä sijaitsevan kaasukattilan vaatimukset:

 • pinta-ala on vähintään 15 m2;
 • seinämä, jossa kattila on sijoitettu, on peitettävä tulenkestävillä materiaaleilla riippumatta siitä, käytetäänkö lattiaa tai seinäyksikköä. Lattiakattilan tulee olla vähintään 10 cm etäisyydellä seinästä.
 • katon korkeus on vähintään 2,5 metriä;
 • raitisilma tulee sijoittaa lattian yläpuolelle kattilan vieressä.

Pakokaasun pakokaasupäästöt

Ilmanvaihtojärjestelmä on tärkeä tekijä elämän turvallisuuden kannalta.

Kattilahuoneen ilmanvaihdon vaatimukset:

Kaasulaitteissa olevalle huoneelle tarvitaan useita erilaisia ​​ilmanvaihtoa.

 • Ilmanvaihtosäleikkö asennetaan lämmityskattilan savukaasujen vieressä.
 • Ikkuna avautuvassa ikkunassa.
 • Tarvittaessa ikkuna on myös helppo avata. Ikkunan mitat lasketaan huoneen kuutiokapasiteetin perusteella. Huoneen 1 m3: n tilavuudeksi tulee 30 cm2 ikkunalasia. 15 metrin keittiössä, jonka katon korkeus on 2,5 metriä, on ikkuna 1,9 * 1,9.

Tehokkaampia yksiköitä tulisi asentaa erillisiin huoneisiin. Se voi olla erityisesti rakennettu laajennuksia, joilla on oma perusta.

Kuva 5 Kattilahuone keittiössä

Tiloissa sijaitsevien kattilahuoneiden paloturvallisuusvaatimuksia olisi noudatettava sekä talon sisällä. Kaasu on räjähtävä aine, pakokaasun esiintyminen ja raitisilman virtaus on välttämätöntä, koska huoneen pilaantuminen voi aiheuttaa paitsi myrkytyksen myös tulipalon.

Oikea kattilahuone sisältää:

 • Enintään 2 kattilaa;
 • Savupiippu ja poistoilma;
 • Seinät ja lattiat ovat keraamisia laattoja tai metallilla päällystettyjä, jos ne eivät ole tiiliä eikä betonia. Betoniseinät voidaan peittää mineraaliastialla.
 • Polttoainevarastoja ei voi tallentaa tähän huoneeseen.
 • Kattilahuoneesta taloon johtava ovi on metallia tai metallipäällystetty.
 • Pakollinen vapaa pääsy kattilaan.

Kattilapassi auttaa määrittämään tarvittavan savupiipun tyypin ja etäisyyden, jolla yksikkö tulee seinistä.

Kattilahuone puutalossa

Kuinka asentaa kaasukattila puutalolle tai luuranolle

Onko mahdollista sijoittaa kaasukattila puutalolle?

Nykyinen SNiP mahdollistaa kaasukattilan järjestelyn yksityisessä puutalossa. Poikkeuksia ovat vanhan tyyppiset kerrostalot.

Tilavaatimukset kaasukattilan asentamiseksi puutalolle ovat seuraavat:

 • Kattilahuone sijaitsee pohjakerroksessa tai yhdessä huoneistossa. Puuhuoneessa on kiellettyä asentaa kaasukattila kellarissa, paitsi erikoistuneissa, vapaasti seisovissa tiloissa.
 • Huoneen on oltava PPB- ja saniteettitason vaatimusten mukainen.
 • Lämmityslaitteita ei saa sijoittaa olohuoneisiin. Asennus keittiön olohuoneeseen ei ole sallittu, tavallisesti kielletty asennus kylpyhuoneeseen ja wc: hen.
 • Varmista, että sinulla on henkilökohtaiset suojavarusteet ja palonsammutus sekä savunilmaisimet ja palohälytysjärjestelmät.

Ennen käyttöönottoa on tarkastettava lämmitysjärjestelmän toimivuus sekä kaikkien tarvittavien turvakomponenttien olemassaolo. Gaznadzorin tarkastaja varmistaa, että kattilalaitteiden asennusta koskevat vaatimukset täyttyvät.
Erikseen tarkastetaan kaikkien käytettävissä olevien asiakirjojen saatavuus kattilan käyttöönotossa. Asiakirjojen vähimmäispakkaus sisältää:

 1. Elektrolaboratorion tutkimustulokset, joissa tarkastellaan asennetun maadoituksen parametreja.
 2. Lupa Rostekhnadzor.
 3. Kaasuprojekti.

Täydellinen luettelo asiakirjoista koordinoidaan paikallisen kaasunhallinnan kanssa.

Vaatimukset puutaloissa sijaitsevalle kaasukattilalle

Perusohjeet kaasuseinäkattilan asentamiseksi puutaloon vaikuttavat kolmeen tärkeään osaan:

 1. Standardit, joissa säädetään kattilahuoneen vähimmäisvaatimuksista.
 2. Savun pakokaasujärjestelmän ja ilmanvaihtoa koskevat säännöt.
 3. Voimassa olevat paloturvallisuusmääräykset.

Puuportaan sisällä sijaitsevan kaasukattilahuoneen sallitut normit määrittävät sisustuksen tyypit ja tyypit, turvajärjestelmän, palohälytysjärjestelmän ja palontorjuntavälineen.

Kattilan asentaminen puutalolle vaatii tiukasti kiinni olemassa olevista vaatimuksista. Kaasukattilahuone on lisääntynyt palovaara, joka on otettava huomioon järjestettäessä.

Kattilahuoneen standardit

Lattiakaasulämmityskattilan asentamiseen puutalossa on otettava huomioon toiminnon ominaisuudet ja rakennuksen rakennemateriaalin lisääntynyt palovaara. Tältä osin säännöt osoittavat, että on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

 • Kattilahuoneen tilavuus lasketaan lämmityslaitteen kokonaistehokkuuden perusteella. Kaasukattila enintään 30 kW, asennettu eristettyyn huoneeseen vähintään 9 m³. Edellyttäen, että katon korkeus on vähintään 2,5 m.
 • Kaasukattilan sijainti mihin tahansa puutalon tekniseen huoneeseen on sallittua. Saniteettitekniset standardit kieltävät lämmityslaitteiden asentamisen olohuoneisiin sekä keittiön olohuoneisiin. Jotkut rajoitukset vaikuttavat kattilan sijaintiin talossa.
  FBP: n säännöt kieltävät kattilahuoneen huonekaluston sijoittamisen kellariin, mutta sallivat vain muutamia varauksia kaasukattilan asentamisen kellarissa.
 • Kattilahuone on aidattu olohuoneesta seinällä. Palonkestävyyden lisäämiseksi seinät on peitetty erikoisilla kyllästyksillä. Kattilahuoneessa on oltava vähintään 80 cm: n leveä, ei alla olevan kanavan vieressä oleva ovilehti, jotta raitis ilma säilyy jatkuvasti.
 • On välttämätöntä saada luonnollinen valaistus sekä ilmanvaihtoaukot.

Jos tulevan talon projekti koordinoidaan kaasuteollisuuden edustajien kanssa työskentelyvaiheiden valmistuksessa, on mahdollista välttää tarpeettomia materiaalikustannuksia rakennusten muuttamisessa.

Ilmanvaihto ja savunpoisto

Puutalossa kiinnitetään erityistä huomiota ilmanvaihtoon ja asianmukaiseen ilmanvaihtoon sekä savunpoistojärjestelmän asianmukaiseen liitäntään. Kattilahuoneen vähimmäisvaatimukset:

 • Pakokaasulaite on ilmanvaihtokanavan halkaisija, joka lasketaan kattilan suorituskyvyn perusteella - 8 cm² tehon kilowattia kohti.
 • Savupiipun putki asennetaan palonsiirtymien ja epäjatkuvuuksien mukaan. Savupiipun korkeus lasketaan, riippuen etäisyydestä katon visiiristä. Putken päätä ei voida sulkea koristeellisilla elementeillä. Luistonominaisuuksien lisäämiseksi on suositeltavaa asentaa välilevy.

 • Ei ole sallittua, että savupiipun horisontaalinen osa on kokonaispituudeltaan yli 3 metriä. Koko savupakojärjestelmässä saa asentaa enintään 2 kääntymistä.

  Savupiippuun ja ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset on määritelty paloturvallisuutta koskevissa säännöissä.

  Puulämmitteisen kaasukattilan tulipalo

  Tulipaloasetukset vaikuttavat: kattilan sijoitukseen, kattilahuoneen järjestelyyn ja savunpoistojärjestelmän asentamiseen:

  • Kattilan sijoittaminen - optimaalinen käyttö kattilahuoneen tarpeisiin, itsenäinen rakennus, joka on valmistettu palamattomista materiaaleista: keraamiset tai silikaattiset tiilet, vaahtolohkot, hiilihapotettu betoni jne. Kattilahuoneen asennus talossa on sallittua edellyttäen, että putkiston käyttöolosuhteet ovat täyttyneet.
  • Kattilatalon lattia ja seinät on vuorattu palamattomilla materiaaleilla. Jos tämä ei ole mahdollista, paloturvallisuusvaatimukset edellyttävät, että pintojen osittainen suojaus kattilan ja savupiipun kohdalla on tarpeen.
   Seinät ja lattiat on suojattu palamattomalla basalttieristeellä. Lisä suojaa, tarjoavat erityisiä palontorjunta-yhdisteitä. Seinien, katon, lattian alustava valmistaminen, mastisilla tai kyllästetyillä käsittelyillä, vaaditaan palonkestävyyttä.
  • Kun savupiippu kulkee lattialaattojen ja katon läpi, käytä erityistä palonsammutusleikkausta.

  Tulenkestävät materiaalit seinille, jotka on suositeltavaa viilentää pintaa - tämä on kipsiraasteja, kipsikuitulevyjä jne.

  Kuinka ripustaa kaasulämmityskattila puutalossa

  Kaasukattilan asentaminen teknisiin olosuhteisiin kehys- tai silputtuun taloon eroavat huomattavasti.

  Ensimmäisessä tapauksessa se on ontto materiaali, joten kiinnittämiseen käytetään erityisiä kiinnitysrenkaita. Suurikokoisten kattilalaitteiden, kaasukattilan, kehysrakennuksessa on suositeltavaa asentaa rakennuksen ulkopuolelle kiinnitetyt napat.

  Kattilan kiinnittäminen runkopuutarhaan kasvattaa huomattavasti seinän kuormitusta. Laitteen paino on rajoitettu. Jos aiot asentaa mallin sisäänrakennetulla puskurikapasiteetilla, suosittelemme lattiatason kattiloita.

  Kattilan kiinnitysmenetelmät puun tai hirsitalon puuhun on helppo korjata. Asennukseen on käytettävä erityisiä pultteja puuhun, joka tarjoaa luotettavan kiinnityksen.

  Kun asennat lisälaitteita, sinun on noudatettava PPB-standardia ja pidettävä vähimmäisetäisyydet ovia ja ikkunoita varten.

  Mikä substraatti on käytettävä puuseinällä

  Jos kattilahuone on puusta suojattu, suojaa sitä tulelta. Kaasukattilassa olevan puisen seinän substraatti suoritetaan useilla tavoilla:

  • Basalattieristyskerros ripustetaan seinälle ja sitten se peitetään teräslevyllä.
  • Käytä erityisiä basaltti palonsuoja-arkkeja. Tämän ratkaisun etuna on suojakerroksen vähimmäispaksuus, samalla kun varmistetaan mahdollisimman suuri palosuojaus.

  Saranoidun kattilan asentaminen puutaloon ilman suojakerroksen tekemistä on kielletty!

  Etäisyydet kattilasta kattoon, ikkunoihin ja oviin

  Suunnittele taloa ottaessasi huomioon kattilahuoneen tulevan sijainnin ja harkitse tarkkaa asennuspaikkaa katon, ikkunan ja oven avaamisen vähimmäisvaatimusten suhteen. Kattilaan asetetaan seuraavat vaatimukset:

  • Kattila sijaitsee tyhjässä seinässä ilman ikkunaa ja oviaukkoja.
  • Huoneen optimaalisen ilmavirran ja ilmanvaihtoa varten kattila asennetaan vastapäätä oviaukkoa. Minimietäisyys on 2-3 m.
  • Etäisyys lattiasta, jota pidetään alueella 0,8-1,8 m. Tässä välissä kattilan asennus on sallittua. Minimietäisyys kattoon, vähintään 0,8 m.
  • Sisäkatot peittävät palamatonta materiaalia. Optimaalinen GVL-uuni. Viimeistely kipsiseoksilla on sallittua.

  Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, puutalossa oleva kaasukattila-tila erottuu suurella turvallisuudella. Kyselyn jälkeen Gaznadzorin tarkastaja antaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja täydentää lämmityslaitteiden käyttöönottoa.

  Lämminvesilokeron tehon ja lämpötilan laskeminen

  Puuhuoneen kattilahuone - rakennuksen ja järjestelyn ominaisuudet

  Puutaloissa suosituimpia ovat kiinteiden polttoaineiden kattiloiden lämmitysjärjestelmät. Tällä ratkaisulla on useita etuja, mutta se vaatii tietyn kattilahuoneen järjestelyn. Alla pohditaan, mitä yksityisen puutalon kattilahuone on, ja miten se kiinnittää tarvittaessa.

  Esimerkki kattilahuonejärjestelystä

  Yleistä tietoa

  Suuresta polttoaineiden valikoimasta huolimatta kiinteiden polttoaineiden kattiloiden käyttö on edelleen paras vaihtoehto maaseutualueille, joissa useimmissa tapauksissa kaasutus ei ole mahdollista. Tietenkin voit käyttää sähköä, mutta tässä tapauksessa lämmitys maksaa paljon enemmän.

  Totta, monet ihmiset suosivat perinteisiä venäläisiä uunien kattiloita. Tämä vaihtoehto soveltuu kuitenkin vain suhteellisen pieniin taloihin. Jos kotelo on mitoitettu ja siinä on useita kerroksia, kattila on välttämätön.

  On pidettävä mielessä, että puutalot vaativat paloturvallisuutta. Siksi kattilahuoneen järjestely edellyttää erityistä lähestymistapaa ja tiettyjen sääntöjen noudattamista, mitä näemme jäljempänä.

  Vihje!
  Puuhuoneessa voit asentaa yhdistetyn kattilan, joka voi toimia eri polttoainetyypeillä.
  Sen avulla voidaan valita optimaalinen toimintatapa tilanteesta riippuen.

  Kattilahuoneen seinät on viimeisteltävä palamattomalla materiaalilla.

  Kattilahuonejärjestely

  Perusvaatimukset

  Joten, jotta kattilahuone on turvallinen, sen on täytettävä SNiP II-35-76: n ja eräiden muiden sääntelyasiakirjojen vaatimukset.

  Seuraavassa on tärkeimmät vaatimukset:

  • Kattokorkeus on vähintään 2,5 m.
  • Pinta-alan on oltava vähintään 15 neliömetriä. Samalla on välttämätöntä tarjota laitteille kätevä pääsy.
  • Puuhuoneen kattilahuoneen viimeistely on valmistettava palamattomasta materiaalista, jolla on alhainen lämmönjohtavuus.
  • Lattia on peitettävä myös palamattomilla materiaaleilla.
  • Viereisistä huoneista on kattilahuoneen oltava aidatut seinät, joiden palonkestävyys on vähintään 0,75 tuntia.
  • Kattilahuoneen ilmanvaihdon tulisi tarjota kolme ilmamuutosta tunnissa.
  • Tiloista on tarpeen järjestää uloskäynti suoraan ulkona.

  Minun on sanottava, että aina puutalossa ei ole mahdollisuutta järjestää kattilahuone, joka täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset. Tässä tapauksessa on yksi tie ulos - laajennuksen rakentaminen. Alla pohditaan laajennuksen rakenteen ominaisuuksia.

  Sisäänrakennettu tiiliskattilahuone

  Kattilahuoneen jatke

  Kattilahuoneen laajentaminen puutalolle vaatii tietenkin lisäkustannuksia, mutta se tarjoaa korkeimman mahdollisen paloturvallisuuden. Lisäksi voit säästää talon talon hyödyllistä tilaa, mikä on myös tärkeää.

  On parempi toteuttaa lisäys palamattomiin materiaaleihin, se voi olla:

  • tiili;
  • tuhkakivi;
  • Kaasulohko tai vaahtolohko jne.

  Kaasulaite kattilahuoneen rakentamiseen

  Hyvä vaihtoehto on kaasulohko, koska niillä on useita etuja:

  • Se painaa vähän, mikä säästää säätiöön;
  • Heille edullinen hinta;
  • Niillä on alhainen lämmönjohtavuus;
  • Aseta rakennuksen suuri pystysuora nopeus suuren koon takia ja on paljon helpompi sijoittaa tällainen lohko kuin tiili.

  Laattojen perustietosuunnitelma

  Ohjeet kaasuliesi-laajennuksen rakentamiseksi näyttävät tästä:

  • Ensinnäkin sinun on tehtävä säätiö, esimerkiksi laatta matalasti. Tee näin kaivaa reikä noin 40 cm: n syvyyteen rakennuksen kokoiseksi ja täytä sitten pohja kerroksella hiekkaa ja murskattua kiveä 15 cm paksu.
   Tämän jälkeen muottiin asennetaan ympärysmitta ja vahvistetaan verkkoa. Sitten muotti kaadetaan betonilla, jonka kerrospaksuus on noin 20 cm.
  • 28 päivän kuluttua, so. kun betoni on asennettu brändin lujuudella, on tarpeen asettaa useita kerroksia katemateriaalia pohjapintaan vedenpitävyyden varmistamiseksi.
  • Sitten lohkon muuraus on tehty ei-sementtilaastista tai erikoiseoksesta. Tässä vaiheessa on tarpeen tarkistaa kunkin lohkon asema tasolta sekä käyttää majakkaa sen varmistamiseksi, että seinät ovat tasaiset. Jos haluat liittää laajennuksen päärakennukseen, käytä esimerkiksi teräksisiä lävistyksiä, esimerkiksi teräksistä, jotka on ajettava puuseinäksi ja asetettu muurausliitoksiin.

  Kuvassa - esimerkki vahvistaminen gazoblokov

  • Joka neljäs rivi on vahvistettava vahvikkeella. Tätä tarkoitusta varten tehdään kaksi uria rivin päästä, jossa liitokset asetetaan. On huomattava, että kaksi sauvaa ei saa lähentyä kulmaan, ts. kulmissa oleva armatuuri on yksinkertaisesti taivutettu.
  • U-muotoisia lohkoja asetetaan oven ja ikkunan aukkojen yli. jossa vahvistus asetetaan ja kaadetaan sitten tilaa betonilla. Näin luotettavat hyppytestit tehdään.

  Jumper-esimerkki

  • Seinien pystyttämisen jälkeen asennetaan yksikerroksinen katto. Sen palkit voidaan tukea sekä talon seinälle että puupalkille. seinälle. Palkkien yläpuolelle suoritetaan taitto, johon vedeneristys asetetaan ja katto peitetään.
  • Työn päätteeksi sinun on asennettava ikkunoita ja ovia.

  Vihje!
  Kattorakenteen asennuksen yhteydessä tulee välittömästi johtaa savupiippu.
  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä putken kulki- miseen katon läpi, joka tulisi suorittaa erityisellä laatikolla, joka on täytetty lämpöeristimellä, esimerkiksi mineraalivillaa.

  Tämä täydentää laajennuksen rakentamista. Nyt sinun täytyy päättää, mitä puun talon kattilahuoneen kasaamiseksi. Voit tehdä tämän käyttämällä keraamisia laattoja tai tulenkestävää kipsiä.

  Katto on eristettävä mineraalimattoilla ja lisäksi peitettävä lämpöä heijastavalla materiaalilla. Lattian osalta se voidaan myös laatoittaa. Aikaisemmin on toivottavaa tehdä betonipinnoite lisättämällä polystyreenivaahtoa, joka ei ainoastaan ​​tasoa vaan myös lämmittää lattiaa.

  Laite pakotetun ilmanvaihdon järjestämiseksi

  Mitä tulee puutalon kattilahuoneen tuuletukseen. sitten on helpointa tehdä kohta, pakotettu. Tätä varten seinään tehdään kaksi reikää - alhaalta ja ylhäältä.

  Sisään- ja poistoventtiilit asennetaan reikiin. Jälkimmäisessä voi olla tuulettimia, jotka tarjoavat pakotetun ilmanvaihtoa huoneeseen.

  Täällä itse asiassa kaikki tiedot kattilahuoneen kiinnittämisestä puutaloon.

  Puutaloissa on melko vaikeaa varustaa kattilahuone, varsinkin jos sitä ei alun perin suunniteltu. Siksi paras vaihtoehto on ylimääräinen huone, joka täyttää kaikki edellä mainitut turvallisuusvaatimukset.

  Tässä artikkelissa olevasta videosta voit saada lisää hyödyllisiä tietoja äänitetystä aiheesta.

  Kattilahuone puutalossa omilla käsillään

  Ei ole väliä kuinka lämmin puutalo tahansa vuoden aikana, mutta talvella kylmä ei voi tehdä ilman luotettavaa ja todistettu lämmitysjärjestelmä. Useimmissa tapauksissa hänen sydämensä on kaasukattila. Tämä johtuu paitsi päähiilivihreän kierteiden laajasta esiintyvyydestä, myös siitä, että tällaisella polttoaineella on optimaaliset parametrit kalori-, autonomia- ja virtausvakavuuden kannalta.

  Projektin vaatimukset

  Puuhuoneen kattilahuone perustuu usein kaasupolttoaineeseen. Sen avulla on mahdollista ylläpitää tehokasta toimintaa kaikissa kuumissa tiloissa. Tällaisella järjestelmällä on kuitenkin merkittävä haittapuoli hankkeiden koordinoinnin tarpeesta, suurista vaatimuksista ja tietystä muodollisuudesta yksilöiden lähestymistavassa. Jotta kaasukattila asennettaisiin puutaloon, sinun on täytettävä kaikki asianomaisten palvelujen asettamat vaatimukset.

  Tyypillinen asennus kaasukattilaan puurakenteissa on sallittu nykyisten rakennuskoodien mukaisesti tällaisissa tapauksissa:

  • paloturvallisuusstandardien noudattaminen;
  • talon ei tarvitse olla vanhan rakennuksen kerrostalo.

  Myös suunnittelun ja asennuksen aikana on otettava huomioon joitain toiminnallisia ja muotoiluja:

  • yksityisessä talossa oleva kaasukattila on asennettu omiin käsiinsä joko kellarikerroksessa tai siihen erityisesti suunnitellussa huoneessa;
  • huoneen sisäpuolella on oltava terveysvaatimusten ja paloturvallisuusmääräysten mukainen;
  • kattilan asentaminen huoneisiin ei ole sallittua;
  • järjestelmässä on oltava tunkeutumisen ja palon sammutusmenetelmät antureiden ja hälytysten lisäksi.

  Yksityisessä talossa olevaa kaasukattilaa ei saa asentaa tavalliseen kellariin, tarvitaan erikoislaitteita ja yksittäisiä tiloja.

  Ennen käyttöönottoa tarkastetaan järjestelmän suorituskyky, yksityisen talon kaasukattilan pakokaasu, noudatetaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä yksittäisten osien kokoamisessa ja niiden sijainti suhteessa toisiinsa. Tarkastuksen tulee suorittaa valtion valvontaviranomaisen tarkastaja.

  VIDEO: Kuumavesikattilan ja savupiipun asentaminen puutalolle

  Kuinka laittaa kattilahuone järjestykseen

  Kaikki tarvittavat asiakirjat on kerättävä etukäteen. Ennen kaasukattilan asentamista taloon omistajien on sovittava vähimmäispaketista:

  • kirjallinen hyväksyntä Rostechnadzorilta;
  • maadoitusmittaukset ja määräysten noudattaminen;
  • Yksityiskohtainen versio puutalon lämmitysprojektista.

  Joissakin tapauksissa tätä luetteloa voidaan laajentaa lisäasiakirjoilla, joita kaasua käsittelevän organisaation on vaadittava.

  Erityisvaatimuksia on tiloissa, joissa kaasukattila oletettavasti sijaitsee;

  • luotettava pakotettu tai luonnollinen tuuletus;
  • sähkö- ja paloturvallisuustoimenpiteiden noudattaminen;
  • kätevä pääsy estämättä kulkua kattilaan.

  Myös sääntöjen mukaan on tehtävä sisustus tulipalo-aineilla. Tämä johtuu lisääntyneistä palovaarallisista laitteista.

  Ennen kuin asennat kattilan jopa 30 kW taloon, sinun on valmisteltava vähintään 9 m 2 tavallinen katto.

  Huoneen tulee olla luonnollinen valaistus sekä ikkunoiden läsnäolo periodisen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Sisäpuoliset seinät käsitellään palonestoaineella.

  Huoneessa on poistoilmanvaihto. Hupun asentamiseen vaaditaan vähimmäisvaatimuksia. Kullekin kilowatille saadaan 8 cm2 ilmanvaihtoa. Laskettaessa savupiippuparametreja otetaan katon katos. Voiman lisäämiseksi on sallittua kiinnittää ohjauslevy. Savupiipun vaakasuorat osat ovat rajoitettuja kokonaispituudeltaan. Parametrin ei tulisi olla yli 300 cm. Koko järjestelmässä saa asentaa enintään kaksi hihaa.

  Ripustettu kattila

  Nykyiset säännöt kattilan asentamiseksi kehykseen ja hienonnettuihin asuintiloihin vaihtelevat keskenään. Asennustyökaluissa ontto runko. On toivottavaa kiinnittää massiiviset rakenteet läpiviennillä. Ulkopuolella rakennuksen ulkopuolelle ne on kiinnitetty kierteellä.

  Pystysuoran kehyksen pinta on huomattavasti kuormitettu kattilan asennuksen takia, joten on otettava huomioon laitteen painon sallitut rajat. Tässä tilanteessa on suositeltavaa käyttää kattilan lattiamallia.

  Hirsitalossa sekä log-kiinnitys suoritetaan yksinkertaisemmin. Käytetyt puupuristimet, jotka ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä. Muista säilyttää ulottuvuusparametrit ikkunaan tai oviin.

  VIDEO: Kaasukattilan asennus ja liittäminen

  Suojaava tausta

  Kaasukattilan takana olevan puun seinä on suojattava korkeilta lämpötiloilta. Tässä on esitetty lämpösuojakerroksen asennus. Se toimii kahdessa versiossa:

  • pystytaso on suojattu basalttieristyksellä ja metallilevy on asennettu ulkopuolelle;
  • Basaltin valmistamat spetslists kiinnittyvät pintaan, mikä vähentää kerroksen paksuutta mutta ei heikentää tehokkuutta.

  Kaasukattilan kiinnittäminen seinään ilman etukäteisvarausta on kielletty sovellettavien määräysten mukaan.

  Vaihtoehtoisten järjestelmien lajikkeet

  Klassisen kaasukattilan lisäksi käytettiin muita lämmitysmenetelmiä. Yksi suosituimmista vaihtoehdoista on asentaa kaasukonvektori. Se voi myös toimia liittymättä maakaasun haarautumiseen. Riittää, että laite liitetään nestemäisen hiilivedyn ilmapalloon, jotta se alkaa lämmittää huoneen.

  Kapasiteetti kaasu voi olla jopa yksi huone, jotta ei pilaa ulkoasua sisustus. Rakennuksen ulkopuolella on kaasuputki ja poistokaasua vedetään. Sinun täytyy myös laittaa putki tuoreen hapen virtaukseen. Kaasukonvekon asentaminen tekee sen itsekseen videosta. Tämän järjestelyn haittapuolena on, että kaasukompressori asennetaan jokaiseen lämmitet- tyyn tilaan, toisin kuin kattila, joka on yksi kaikissa huoneissa.

  VIDEO: Lämmitys puutalossa. Yksinkertainen edullinen kattilahuone

  Onko mahdollista pitää kaasua puutalossa?

  Kaasuputkistossa tapahtuva kytkentä suoritetaan nykyään pienin mahdollisuuksin minkä tahansa kodin omistajan. Tämä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon tämän tyyppisen polttoaineen käytön edut. On selvää, että puutalon lämmitys kaasulla on ansaittu katsottuna tehokkaimmaksi ja taloudellisemmaksi lämmitysvaihtoehdoksi. Asuntorakennusten turvallinen käyttö maataloudelle, joka on nykyisin halvinta polttoainetta, edellyttää useiden erilaisten sääntöjen täytäntöönpanoa.

  Etuja kaasun käytöstä yksityisessä talossa

  Päättäessään pitää kaasua puutalossa, asunnonomistaja ohjaa tämäntyyppisen polttoaineen ilmeiset edut. Näitä ovat:

  • Edullinen kaasu;
  • Erilaisia ​​olemassa olevia kaasulaitteita. Tämä pätee myös lämmityskattiloihin sekä keittolaseihin;
  • Erinomainen lämmityskattiloiden ja kaasukonvektorien tehokkuus ja luotettavuus;
  • Hallinnan yksinkertaisuus, automaation korkea taso ja useiden kaasukattiloiden käyttötavat.

  Tietenkin positiivinen vastaus kysymykseen siitä, onko mahdollista johtaa kaasua puutalossa edellyttää useiden pakollisten vaatimusten täyttämistä, jotka liittyvät tarvittavan turvallisuustason varmistamiseen. Ne koskevat ennen kaikkea laissa säädettyjen asiakirjojen täyttämistä, erityisen huoneen jakamista kattilan taloon ja tehokkaan savunpoistojärjestelmän suunnittelu. Jokainen luetelluista ehdoista olisi tarkasteltava tarkemmin.

  Luettelo kaasuputkilinjaan liitettävistä asiakirjoista

  Kaasun liittämiseksi puutalolle vaaditaan kaasuntoimittajärjestön lupa. Tätä varten asunnon rakentajan on toimitettava asiakirjapaketti, joka sisältää:

  • Sähkölaboratorion suorittamat maadoituskokeet;
  • Rostechnadzorin alueellisten laitosten myöntämä kaasukattilan käyttöoikeus;
  • Rakennuksen kaasuntoimitushanke, joka aiemmin oli kehitetty ja sovittu ennen kaasulaitteiden asennuksen aloittamista.

  On tärkeää huomata, että kukin kaasuntoimittajajärjestö laatii oman luettelonsa asiakirjoista, joiden tarjonta on välttämätöntä kaasun kytkemiseen. Siksi on tarpeen selventää tätä luetteloa laitteiston asennuksen valmisteluvaiheessa eikä asennustöiden jälkeen. Tämä lähestymistapa säästää omistajaa tarpeettomilta lisärahoituksilta ja tilapäisiltä tappioilta.

  Vaatimukset kattilahuoneeseen puisessa yksityisessä talossa

  Jotta voidaan hyväksyä puutalon kaasun syöttö, pakollisen asiakirjapaketin tarjoaminen ei ole pakollista. Kaasulaitteiden turvallisen käytön tärkeä edellytys on sijoittaa se erityiseen huoneeseen. Tällöin kattilahuone, jossa on loki tai baari, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Sijaitsee kentällä tai kellarikerroksessa;
  • Ei ole olohuone eikä myös kylpyhuone tai wc;
  • Varustavat sammutus- ja henkilökohtaiset suojavarusteet;
  • Huoneen tilavuus on vähintään 9 um. m. sekä vähintään yksi ikkuna, jossa on ikkuna.

  Mainittujen olosuhteiden lisäksi on välttämätöntä tehdä huoneen viimeistely palamattomilla materiaaleilla. Lisäksi rakennuksen rakentamisen aikana kaikki tukirakenteet käsitellään väistämättä palonestoaineilla. Kattilahuoneen sisäänkäyntiin asennetun oven vähimmäisleveys on 80 cm. Samanaikaisesti ovenkehyksen alaosassa on oltava tuuletusaukko tai varuste huoneeseen pakotetulla tuuletusjärjestelmällä.

  Laitteen savupiippu ja kattilahuoneiden tuuletus

  Edellytys, jonka kanssa ei ole mahdollista suorittaa kaasua yksityisessä puutalossa, on savupiipun asennus. Ilmanvaihtokanavan halkaisija lasketaan yksinkertaisesti - 8 neliömetriä. katso per 1 kW kaasukattilojen tehoa. Savupiippu näkyy rakennuksen katolla ja kulku voidaan suorittaa sekä seinän läpi suoraan kattilahuoneessa että rakennuksen katon läpi. On tärkeää huomata, että useimmissa tapauksissa huppu on varustettu kaasulaitteilla, joten omistajan on edelleen koottava se oikein.

  Talon kaasukattiloiden sääntelyvaatimukset

  Rakennettu talo - rakenna kattilahuone puuhun ja ohjeiden ohjeisiin. Jotain tällaista on tärkein ajatus SNiP: n valtion vaatimuksista, joita kutsutaan rakennuskäytäntösääntöiksi yksityisen talon kattilahuoneiston toiminnan järjestämiseksi. Ne on määritelty säännössä nro 60.13330.2012, joka hyväksyttiin vuoden 2014 hallituksen asetuksella 1521.

  Suurin osa yksityisen talon kaasukattilan SNiP: n säännöksistä on tarkoitettu kaasun ja kaasun laitteiden turvallisen toiminnan järjestämiseen.

  Kaasukattilan perusvaatimukset

  Periaatteessa yksityisen talon kaasukattilan vaatimukset voidaan ryhmitellä perusasentoihin:

  • Kattilalaitteiden asennusta ja asennusta koskevat vaatimukset;
  • Kaasun, sähkön ja veden viestinnän johtamiseen ja varmistamiseen liittyvät perussäännöt;
  • Kattilahuoneen rakennustekniikka, ilmanvaihto ja turvallisuusvaatimukset.

  Yksityisen talon kaasukattilatila vaatii huomattavia kuluja, ja se on kalliimpaa muokata sitä jos virheitä tehdään tai lain vaatimukset ovat muuttuneet tiukemmiksi. Kun rakennat yksityistä taloa, sinun on huolehdittava etukäteen huoneesta, jossa kattila ja apulaitteet sijaitsevat. Palomiehiä ja kaasuntoimituspalveluja tarkkaillaan paljon vaatimuksia ja standardien noudattamista, joten useimmat ongelmat on arvioitava etukäteen.

  Asettelun ja mittojen ääriviivan suunnittelun jälkeen toteutetaan yksityisen talon kaasukattiloiden hanke. Vaadittavaa työtä tekevät suunnitteluorganisaatiot ja yritykset, joilla on toimilupa ja joilla on lupa työskennellä. Suunnitteluratkaisun perustana käytetään usein vakioversiota. Tässä vaiheessa esiintyjät voivat myöntää epätarkkuudet ja virheet kattilahuoneen yksityiskohdissa. Siksi kaasukattilatalon lopullisen hyväksynnän ja hyväksynnän saamiseksi kaikissa tapauksissa on hyödyllistä vertailla piirustuksen yksityiskohtia sääntöjen vaatimuksiin. Redoing on kalliimpaa ja vaikeampaa.

  Suunnittelu- ja arviointiasiakirjojen täyttämiseksi on tarpeen alustavasti laatia luettelo tulevan kaasukattiloiden laitteiden vaatimuksista ja kerätä instrumentin passi -tiedot ja laitteiden vaatimustenmukaisuustodistukset.

  Kaasukattilan sijoittaminen

  Sääntelyasiakirjojen avulla kattilaan voidaan asentaa enintään 30 kw: n lämmityskapasiteetti keittiössä (tämä edellyttää erillistä kaasupäätä) edellyttäen, että kattokorkeus ja huoneen tilavuus ovat yli 220 cm ja vastaavasti 7,5 kuutiometriä.

  Ensimmäinen vaatimus on se, että huone on vuorattu palonkestävällä materiaalilla tai kipsillä ja käytettäessä kattilaa, jossa on avoin polttokammio, on saatavissa vähintään 250 m 2: n ikkuna. Maan talon osalta tämä vaihtoehto on täysin hyväksyttävää, mutta yksityisen talon vakinaisen asunnon täyttä lämmitysvaatimukset tarjoavat tehokkaamman vaihtoehdon.

  Siksi lämmityslaitteisto toteutetaan pääasiassa erillisessä huoneessa ja mieluiten erillisessä rakennuksessa - kaasukattiloissa.

  Tiukimmat paloturvallisuusvaatimukset koskevat kaasukattiloita ja nestemäisiä polttoainejärjestelmiä.

  Kaasukattilat

  Itse kaasukattilahuone on tekninen rakenne, joka on erityinen huone, jossa on kaasu, lämmöntuotanto, jakelu ja sähkölaitteet.

  Kaasukattilayksikön pääyksikkö on kaasukattila, johon on liitetty putkistoja jäähdytysnesteen, kaasun ja ilman syöttämiseksi ja purkamiseksi. Yhdessä kattilan kanssa toimii kattila, joka on suuritehoinen lämpöeristetty säiliö, jossa säilytetään kotitalouksien kuumaa vettä. Kattilan vaatimukset vähenevät korroosionkestävyyden ja säiliön hyvän lämmöneristeen varmistamiseksi. Kattila on varustettu painemittarilla ja lämpömittarilla, jota voidaan käyttää arvioimaan laitoksen normaalia toimintaa.

  Hallintalaitteiden tilaa

  Kattilahuoneessa on oltava suljettu ja suojattu osasto kaasukulutuksen valvomiseen ja mittaamiseen tarkoitettujen laitteiden asentamiseen. Jos kattilan rakenteessa käytetään avointa kaasupoltokammiota, laite, joka seuraa ilmassa olevien palamistuotteiden pitoisuutta, asennetaan kattilahuoneeseen.

  Sisätiloissa vaatimusten mukaan suoritetaan ikkuna, jossa on peräpeili ilmavirran ja luonnonvaloa varten.

  Laajennuskeskuksen vaatimukset

  Kuuma jäähdytysneste poistuu jakeluputkesta kattilasta ja pumpataan lämmitysjärjestelmään kiertovesipumpulla. Suojastandardien pyynnöstä järjestelmään on asennettava paisuntasäiliö vesisäiliön ja hätäpysäytysventtiilin kompensoimiseksi. Järjestelmä on myös upotettu päälämmityspiirin vesijäähdytyslaitteeseen.

  Hiljattain suorittaa lämmityspiiri kaksikerroksisilla polypropyleeniputkilla alumiinivahvistimella. SNiP sallii muovisten sertifioitujen putkien käytön lämmitysjärjestelmiin edellyttäen jäähdytysnesteen vaatimuksia: paine enintään 3 bar ja lämpötila enintään 105 o C.

  Kaasukattilan toiminta on kaasunsyöttöjärjestelmällä, polttimilla ja automaatiolla, joka ohjaa maakaasun polttoprosessia. Yksi tai kaksi sähköpuhallinta syöttää ilmaa palotilaan.

  Kaasukattiloihin on usein asennettu kaksi kaasukattilaa, joista tärkein on suunniteltu lämmityskapasiteettiin ja apukattiloihin. Pienempi teho on kysynnän kuumaa vettä ilman lämmitystä.

  Vaatimukset kaasukattilan koosta ja rakenteesta

  Luettelo SNiP: n perusvaatimuksista kaasukattilan kokoon ja suunnitteluun yksityisessä talossa:

  1. Kattilahuone on tehtävä kiven tai palamattomien materiaalien pääomavaatimusten mukaisesti betonialustalle. Yksityisen talon kaasukattilan kokonaistilavuutta koskevat vaatimukset on määritelty 15 kuutiometrissä sisätiloissa, joiden katot ovat vähintään 250 cm;
  2. Kattilahuoneen sisäänkäynti sekä betonipohja - tyyny, johon kattila asennetaan, nousee lattian yli 20 cm: n korkeudelta. Suuri tulenkestävyys on tarpeen - tulipalon poikkeaman indikaattorin on oltava nolla. Olohuoneen sisääntuloaukko on valmistettu palamattomista ja lämmönkestävistä materiaaleista, joiden ääriviiva on hermeettinen. Lisäksi kaasukattiloissa on oltava erillinen ulkoinen sisäänkäynti, jossa ovi sulkee sisäänsä saostumisen tiukasti;
  3. Kattilahuoneessa on syöttö- ja pakojärjestelmä. Yksityisen talon kaasukattilaan tapahtuvan ilmanvaihdon tulisi tarjota kolminkertainen korvaus ilmaa tunnissa ja mahdollisuus katkaista polttopuoli erityisillä väliseinillä olohuoneen suuntaan.
  4. Kaasukattilan ilmanotto tapahtuu ulkopuolelta, putken sisäänkäynti on välttämättä suljettu verkolla ja korkilla, joka estää hyönteisten ja lintujen pääsyn sekä lunta ja sateen kanavaan.
  5. Polttotuotteet emittoidaan lämpöeristetyllä putkella katon puolella olevan katon yli noin metrin etäisyydellä ilmanvaihtokanavien ulostulosta;
  6. Kaasupolttoaineiden poisto-järjestelmällä on oltava lämmöneristys ja anturi, joka estää pakopuhaltimen toiminnan;
  7. Lämmitysjärjestelmässä, lukuun ottamatta kattilaa ja paisuntasäiliöitä, on tehtävä hätäjäähdytysnesteventtiili viemärijärjestelmään.
  8. Sähköjohdot on asetettava metalliputkiin, polttimien ja sähkömoottoreiden automaattiseen toimintaan tarkoitetut säätimet, valaistuskytkimet siirretään kattilahuoneen ulkopuolelle vedenpitävään laatikkoon, valaisin on asennettu suljettuun kattoon;
  9. Kaasukattila on maadoitettava sähkölaitteiden asennuksen vaatimusten mukaisesti.

  Yksityisen talon kaasukattiloiden rakennustandardit edellyttävät myös useita lisäehtoja, jotka takaavat laitteen toiminnan turvallisuuden.

  Ensinnäkin kaikkien sähköjohdotusten poikkileikkauksen ja eristystyypin on vastattava tuuletuksen ja ilman syöttömoottoreiden huipputehoa polttimeen.

  Vaatimukset kaasukattilan perustamisesta

  Kaasukattilan kellarissa, jossa käytetään betoniseosta, jossa on suuri määrä kvartsihiekkaa tai lisämetallilevyä, jonka paksuus on enintään 5 mm.

  Kuumavesisäiliöiden ja lämmitysten lieriön liitokset on maalattava vaalealla maalilla ja eristettävä. Paikoissa, joissa putket, joissa on vettä ja jäähdytysaineita, joutuvat betoniin tai maaperään, pinta on vesitiivis.

  Yksi paloturvallisuusvaatimuksista: kattilahuoneessa ei saa säilyttää vieraita esineitä, pahentaa tilaa ja erityisesti palavia tai syttyviä materiaaleja.

  SNiP: n on sallittava asentaa samaan piiriin kaasukattilalla vaihtoehtoinen kiinteä tai nestemäinen polttoaine, joka käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita, edellyttäen, että polttoaineen varastointia ja toimittamista, polttotuotteiden erillistä pakokaasua ja ilman syöttämistä palotilaan koskevat vaatimukset täyttyvät. Samalla molempien kattiloiden lämmönvaihtimien resistanssin pitäisi olla sama.

 • Top