Luokka

Viikkokatsaus

1 Avokkaat
Tulisijan uunin laite ja toimintaperiaate
2 Takat
Uunissa autotalli tee se itse: parhaat esimerkit kotitekoisesta valmistuksesta
3 Takat
Asentaminen uunit omilla käsillään
4 Kattilat
Pitkä polttouuni - sen edut ja haitat
Tärkein / Polttoaine

Itse virtaava lämmitys talossa - miten tehdä


Painovoimaisen veden lämmitysjärjestelmän erittäin merkittävä etu on sen riippumattomuus sähkön saatavuudesta. Itse virtaava lämmitys voidaan luoda kauko-mökillä haihtumattoman kiinteän polttoaineen kattilan perusteella. Järjestelmä on hiljainen ja luotettava, se on epäilemättä kysyntä tulevaisuudessa.

Suuri kokemus on saatu luomaan painovoimaisia ​​lämmitysjärjestelmiä, koska aiemmin kaikki veden lämmitys perustettiin vapaan virtauksen periaatteella. Järjestelmä voidaan luoda "tyypillisen kansankehityksen" ja oman käden mukaan.

Haitat ovat tehon, kuumennetun alueen, lisäpiirien liittämismahdollisuuden rajoitukset ja lisääntynyt valmistuskustannus.

Itsestään virtaava lämmitys on kalliimpaa, noin kaksi kertaa verrattuna pakotettuihin kiertojärjestelmiin, koska se vaatii suuren putken halkaisijan ja kattilan erityisen sijoituksen. Luovutuksen vaikeus ja se, että suuriläpimittaisilla putkilla on oltava yhteinen kaltevuus, mikä tarkoittaa, että niiden asento on kiinteä ja siksi ne eivät usein sovi huonekokoonpanoon, vaivaavat sisätilat.

Miten painovoima lasketaan

On mahdollista tilata lämpö- ja hydrauliset laskelmat asiantuntijoilta ja lisensoiduilta organisaatioilta, mutta se on kallista. Voit tehdä nämä laskelmat noin käyttäen tunnettuja ohjelmia tai manuaalisesti.

Mutta yleensä he käyttävät tunnettuja suosituksia ja yleensä tämä on melko tarpeeksi luodaksesi toimivaa järjestelmää, jolla on nesteen painovoimaa.

Järjestelmän läpi tapahtuvan nesteen nopeus ei missään tapauksessa ole hyvä. Mitä suurempi putkilinjan ja säteilijöiden sekä kattilan sisäiset halkaisijat, sitä enemmän nestettä kulkee läpi, sitä enemmän energiaa voidaan siirtää.

On tärkeää vastata kysymykseen - onko riittävästi energiaa jäähdytysnesteen siirtämiseksi lämmittämään tietyn rakennuksen? Tämä on laskelmien ydin. Mutta jos ei ole laskelmia, sinun täytyy kääntyä kokemukseen luoda tällainen lämmitys ja eristys rakennusten.

Energian menetykset ja nesteen liikkeet


Ensinnäkin sinun on päätettävä rakennuksen eristysasteesta - onko se täyttänyt sääntelyasiakirjojen vaatimukset. Jos ei, silloin ei ole tarpeeksi energiaa, paitsi painovoimajärjestelmästä..... Kylmän rakennuksen lämmittäminen on kalliimpaa, lämpöä ei pidä lämmittää eikä lämmitysvoimaa lisätä.

Rakennuksen eristämisen jälkeen voit kääntyä kokemukseen tällaisten järjestelmien luomisesta, mistä tiedetään, että tavallinen painovoiman lämmitysalue on 150 neliömetriä. Rakennuksen jokaisessa kerroksessa on toivottavaa jakaa säteilijöitä kahteen lenkkeeseen jokaiselle kerrokselle ja kummankin olakkeen syöttöputken pituus saa olla enintään 20 metriä.

Järjestelmän luomisen edellytys on, että kuuma jäähdytysaine ylimäärin (yleensä lämpöpatterien keskilinja otetaan) kylmänä (kattilan lämmönvaihdin keskilinja).

Suuremman putkilinjan pituudella laskenta olisi toivottavaa tai olisi hyvä sallia, että järjestelmän läpäisykyky (jäähdytysnesteen nopeus) ei ehkä ole tarpeeksi pakkasepin aikana, että rakennus olisi kuuma.

Katsotaanpa, miksi itse virtaavan järjestelmän suorituskyky riippuu.

Lämpöjärjestelmän ominaispiirteet luonnollisella liikkeellä

Painovoimajärjestelmässä oleva paino riippuu suoraan vesipatsaan korkeudesta veden määrän (lämpötilaero) ja veden tiheyden eron mukaan. Paine-kaava on esitetty alla.

Mitä suurempi ero syöttö- ja paluulämpötiloissa, ja mitä korkeampi vesipatsas on tällä erolla, sitä nopeammin vesi liikkuu, sitä enemmän lämpöä siirretään, sitä luotettavampi järjestelmä ja suurempi alue voidaan lämmittää.

Tosiasia on, että vesi jäähtyy huomattavimmin lämpöpattereissa, ennen niitä pidetään kuumana. Jäähdyttimien jälkeen kylmä vesi liikkuu paluuputken pitkin kattilan lämmönvaihtimeen, jossa se kuumenee. Tämän seurauksena alhaisempi lämmönvaihdin on suhteessa pattereihin, sitä suurempi on paine järjestelmässä.

Lisäksi vesi jäähtyy itse putkesta, joka tulee ulos kattilasta, mikä tarkoittaa sitä, että mitä korkeampi kuuma putki nousee ja mitä kauemmin ja enemmän lämpöä se antaa, sitä suurempi paine on.

Kuitenkin tämän lämmönläpäisyn on heikko tehokkuus talon lämmittämiseen, jos kuuma putki sijaitsee katon alla. On parempi, jos se sijaitsee lämmitetyn Massandran lattian varrella ja on sen lämmityslaite.

Ei ole oikein tehdä vain kuumaa vettä pitkä pylväs, joka kuljettaa paisuntasäiliön katon yläpuolella. Tarvitaan suurinta eroa korkeudessa, jossa lämpötilan lasku tulee tapahtumaan, ja tämä on helpompi saavuttaa alentamalla kattilaa.

Tyypillinen virhe, kun luodaan painovoima järjestelmä kahdelle kerrokselle - yhdistämällä lämpöpatterit molemmissa kerroksissa samaan nousuputkeen. Tämän seurauksena se on edelleen kylmä 1. kerroksessa, kun se on jo kuumaa 2. kerroksessa. On äärimmäisen tärkeää, että ullakolle annetaan erillinen itsenäinen lämmitysvarsi, jolla on oma säätöventtiili.

Järjestelmän ominaisuus:
- painovoimajärjestelmän nestemäinen jäähdytys jää huomattavasti liikkeen alhaisen nopeuden vuoksi. Tulo- ja paluulämpötilojen ero on usein 25-30 astetta. Lämpötila, esimerkiksi - 75grad. poistua kattilasta ja 45 astetta. käänteinen virtaus Tästä syystä ei voida hyväksyä sellaisen järjestelmän luomista, jossa on yksi putki, jossa on sarjaan kytketty patteri. Sopivia sopivia ja umpikujaisia ​​kaksoisputkistoja ovat sopivat.

Kuinka jäähdytysneste liikkuu (vesi)

Edellä olevasta seuraa myös painovoimajärjestelmän suunnittelutoiminnot.

Kattila sijaitsee kuopassa, kellarissa joka tapauksessa on toivottavaa, että sen lämmönvaihdin on jäähdyttimien keskiviivan alapuolella.

Kaikki putkistot tehdään yhteisellä kaltevuudella nestevirtauksen suuntaan:

 • kattilan vesi nousee pystysuoran nousuputken yläosaan;
 • pystysuorasta kuumasta nousuputkesta aina alas kattilan sisäänkäynnille;
 • putken aloitus- ja päättymispisteen välinen korkeusero on vähintään yksi prosentti, mutta kaltevuuden pituus voi vaihdella halutulla tavalla;
 • On aina parasta antaa maksimaalinen kaltevuus.

Mitä putkia käytetään?

Putkien halkaisijan on oltava vähintään 32 mm syöttöä ja paluuta varten putkilinjan yhdellä siivellä. Patterit voidaan myös liittää putkiin, joiden sisähalkaisija on 20 mm. Ja nousu ja syöttö siipi - vähintään 50 mm. Mutta kukaan ei kiellä näiden halkaisijoiden lisäämistä, mikä vain tehostaa järjestelmää.

Tähän asti perinteisiä teräsputkia pidetään optimaalisena. Suurilla halkaisijoilla ne ovat kilpailukykyisiä muoveja. Lisäksi suuri halkaisijainen teräsputki on itsessään lämmityslaite, koska metallin merkittävä lämmönjohtavuus johtuu siitä.

Kattila, lämpöpatterit, putki

Käytetään erityistä kattilaa (sekä kaasua että kiinteää polttoainetta), jolla on oma pieni hydraulinen vastus, joka on suunniteltu painovoimajärjestelmään.

Käytetään lämpöpattereita, joiden hydraulinen vastus on pieni, ja joiden halkaisija on yleensä joko valurauta tai alumiini.

Putkilinjan korkeimmassa kohdassa venttiili asennetaan ilman poistamiseksi (paineistettu järjestelmä suljetulla paisuntasäiliöllä (akku)). Järjestelmään on asennettu turva-ryhmä, painemittari ja hätäventtiili kattilan ulostulossa. Tai korkeimmassa kohdassa on avoin paisuntasäiliö.

Tyhjennysventtiili sijaitsee kattilan alueella putkilinjan alimmassa kohdassa, se tyhjennetään joko viemäriverkkoon tai säiliöön.

Kattila on valittu normaalisti, riippuen rakennuksen lämpöhäviöstä ja lämpöpattereista kunkin huoneen lämpöhäviöön, jossa ne on asennettu.

Samanaikaisesti sääntöä käytetään useammin - lämpöpatterit ovat hieman kalliimpi kuin kattila (tämä ottaa huomioon, että nestemäinen lämpötila on yleensä todellinen, eli tutka hankitaan vielä voimakkaammin 20 - 35%), minkä jälkeen koko säteilytysteho jaetaan huoneisiin.

Painovoiman lämmitysjärjestelmät yhdellä siivellä

Tyypillinen vesilämmitysjärjestelmä, jossa painovoiman virtaus. On vain yksi siipi. Kuuma putki on korkeampi ja nousuputket laskevat jokaisen jäähdyttimen päälle tai parille pattereille. Kaaviossa näkyy paisuntasäiliö hydraulisen akun sijaan.

Käytännössä usein tällaiset järjestelmät toteutetaan siten, että paisuntasäiliö, ylempi putki sijaitsee ullakolla ja palautusputki usein pudotetaan kellarikerroksen alle. Samanaikaisesti putkilinjat vähentävät asuintilaa ja eivät pettävät sisätiloja. Mutta sitten kaikki putkilinjat kylmäalueella tulisi olla hyvin eristettyjä - kerros vähintään 15 cm mineraalivillasta. Vaahto ei sovi, koska se syö jyrsijöitä, eikä sitä saa kuumentaa 70 astetta.

Putken asentaminen ullakolle

Järjestelmän alimuunnos - paluulinja nousee ylös, koska ei aina ole mahdollista asettaa sitä alareunaan, häiritä sitä, ei ole kellarissa jne.

Pienessä talossa

Pattereiden sijoittaminen vaihtoehtoisesti kattilan vieressä. Tämä on mahdollista vain ilmastovyöhykkeillä, joilla on jatkuva positiivinen lämpötila, ja jos ikkunat ovat riittävän eristettyjä (kaksoisikkunat), eikä erityistä tarvetta luoda lämpövertoja asettamalla säteilijöitä ikkunoiden alle. Järjestelmää sovelletaan, kun kattilan tasoa ei ole mahdollista laskea - putkistoja pienennetään mahdollisimman paljon.

Putki kahdelle siivelle

Seuraavassa esimerkissä on enemmän kysyntää elämässä. Useimmiten putkistot sijaitsevat myös gravitaatiovirtauksen aikana pienessä yksityisessä talossa tai maalaistalossa, joka on alttiina yleisille biasäteilijöille.

Putki on jaettu kahteen siivoukseen, mikä on toivottavaa tehdä sama pituus. Kaikki lämpöpatterit on liitetty venttiileihin veden virtauksen nopeuden säätämiseksi.

Kahdella kerroksella

Toinen esimerkki johdotusputkien "elämästä" itsestään virtaavan nestevirtauksen kanssa. Tällä kertaa korkealuokkainen lattia ja ullakko kuumennetaan.

Koska ullakon siipi on ohut, se käynnistyy putkella, jonka halkaisija on pienempi - 25 mm. Tällöin pohjakerroksen huoneissa käytetään jokaista lämpöpatterin paria, ja kuuma putki sijoitetaan ullakolle ja lämmityselementti.

Järjestelmä edellyttää riittävän paineen luomista, joten kattilan lämmönvaihdin on sijoitettu vähintään puoli metriä ensimmäisten kerrosten lämpöpatterien keskilinjan alapuolelle.

Periaatteet ja päätelmät

Voit kehittää minkä tahansa määrän rasituksen lämmitysjärjestelmiä talon erityisestä asettelusta riippuen, mutta noudatetaan aina seuraavia periaatteita: suurin vesipatsas, jossa lämpötilahäviöt, putkien halkaisijat, erikoiskattilat ja lämpöpatterit, rengas "paluupatteri" -putkistot tehdään mahdollisimman lyhyiksi Tätä varten putkijako on jaettu useisiin käsiin, jotka on liitetty kattilaan rinnakkain.

Tärkeää on myös: - jos talossa syntyvä painovoima on itsenäisesti syntynyt tai omistajat ovat aktiivisesti mukana sen luomisessa, kaikki tunnistetut toimintapuutteen puutteet voidaan korjata omin käsin tai järjestelmää voidaan puhdistaa ilman suuria kustannuksia paljastaen sen puutteet.

Kuinka liittää vedenlämmitteiset lattiat nykyiseen lämmitysjärjestelmään

Lattialämmityksen edut verrattuna tavanomaisiin lämpöpattereihin ovat hyvin tunnettuja. Niinpä nämä järjestelmät ovat kysyntää - monet omistajat asunnot ja yksityiset talot, jotka lämmitetään perinteisellä tavalla - paristoineen - tekevät lämmityspiirejä.

Tässä ilmenee useita vaikeuksia - on tarpeen asentaa ja liittää vesilattialämmitys lattiakaivon nykyiseen lämmitykseen. Ensimmäinen tehtävä on varmistaa, että "kakku" on teknisesti mahdollista ja yhdistää se nykyisiin moottoriteihin alhaisin kustannuksin, mieluiten omin käsin.

Kuinka laittaa "piirakka" huoneeseen, jossa on alhainen kynnysarvo

Käytännössä kaikki kodin omistajat, jotka ovat päättäneet järjestää lattialämmityksen asuin-talossa tai kaupunkitalossa, kohtaavat tämän ongelman. Essence: sisäänkäynnin tai sisäovien kynnysten korkeus ei riitä täydellisten "kuumien" kuumien lattioiden asentamiseen kytkimellä, joka esitetään alla piirustuksessa.

Harkitse lattian tai kellarikattoon sijoitettua monoliittisen lämmityspiirin koostumusta:

 1. Vedeneristys - pinnoite, usein - muovikalvo.
 2. Eristys - pursotettu polystyreenivaahto, jonka paksuus on vähintään 30 mm tai vaahto 5 cm.
 3. Pelti nauha huoneen kehän ympärillä.
 4. Lämpöputki (tavallisesti metalli-muovi tai ristisilloitettu polyetyleeni, jonka halkaisija on 16 x 2 mm), joka on asetettu etana tai käärme.
 5. Tasoitus sementti-hiekka paksuus 8,5 cm.
 6. Lattiapäällyste (joskus höyrysulku tehdään sen alapuolella). Paksuus riippuu materiaalista - laminaatti ja linoleumi kestää 1 cm, keraamiset laatat liimaseoksella - noin 20 mm.
Perinteinen pintalämmitys tapahtuu ilman vahvistusta.

Tärkeä vivahde. Jos monoliittinen lämmin kerros (lyhenne - TP) on järjestetty maanpinnan yläpuolelle, eristeen paksuus kasvaa vähintään 100 mm vaahtoon tai 60 mm ekstruusiovoimalla. Molempien materiaalien tiheys on 35 kg / m³.

Kokonainen kokonaiskorkeus lamellipäällysteen kanssa on 85 + 30 + 10 = 125 mm. Joten korkeat kynnysarvot eivät tarjoa normaalia omistajaa. Kuinka ratkaista ongelma ja toteuttaa lattialämmitys samanlaisessa tilanteessa:

 1. Irrota nykyinen tasoituskerros juuri pohjaan - maahan tai lattiaan.

Tämä on monikerroksinen, kestävä materiaali, jossa on suljetut ilmakammiot

 • Käytä lämpöä eristävän polystyreenikerroksen sijasta monikalvoa, jonka paksuus on enintään 1 cm.
 • Vähennä lasin tehoa 60 mm: iin. Rakenne on vahvistettava muuraamalla tai tieverkolla, jonka mitat ovat 150 x 150 x 4 ja 100 x 100 x 5 mm.
 • Käytä lattiajärjestelmää - "kuivia" lämpimiä kerroksia, jotka on asennettu puutaloihin ilman tasoitusta. Kokonaispaksuus "kakku" - 6-10 cm.
 • Kuumenna lattia sähköhiilikalvolla vesiputkiston sijasta.
 • Ohje. Ainoa huone, jossa kynnykset ovat korkealla, on parveke ja loggia. Siellä ei tarvitse keksiä pyörää - yleensä monoliitti sopii erinomaisesti lämpöeristykseen.

  Kuivattu lattialämmitysjärjestelmä

  Jotkut kotitekoiset käsityöläiset eivät aseta eristyksiä lainkaan tai heikentävät levyn paksuutta 4 cm: iin. Ensimmäisessä tapauksessa puolet vapautetusta lämmöstä menee pohjaan, pohjaan tai naapureihin pohjasta, toisessa monoliitti laajenee nopeasti halkeamiin.

  Videon asiantuntija kertoo yksityiskohtaisemmin ja helppokäyttöisemmäksi, miten lämpimästi kerrotaan kerrostalon tiloissa:

  Liitäntä keskuslämmityksestä

  Venäjän federaation, Valko-Venäjän tasavallan, Ukrainan ja muiden entisen Neuvostoliiton maiden lainsäädännön mukaan on kielletty luvaton puuttuminen kaukolämpöjärjestelmään. Yksinkertaisesti sanottuna lisälaitteiden liittämistä lämmitykseen ja lattialämmitykseen uhkaa suuri hieno ja ohjeet irrottaa tarpeettomat lämmittimet.

  Huom. Samanlaisia ​​toimenpiteitä ja velvollisuuksia suunnitellaan TP: n kytkemiseksi keskitettyyn kuumavesiverkkoon (WAN).

  Kuinka luvattomia yhteyksiä keskitetystä lämmityksestä havaitaan:

  • naapurimaiden huoneistoissa on vähemmän lämpöä, vuokralaiset alkavat kirjoittaa valituksia, rahastoyhtiöstä saatu palkkio paljastaa nykyaikaistamisen;
  • johtuen painehäviöistä tai huonosta asennuksesta, alemman huoneiston läpimurto ja tulvat ilmenevät;

  Liitäntä vuotaa betoni monoliitti

 • Vastuuhenkilöt huomata suurta eroa lämpöenergian talojen ja huoneistojen mittauslaitteiden lukemissa;
 • jos kytket kuumennetun lattian ääriviivat sarjaan paristojen kanssa, koko haaran hydraulinen vastus kasvaa, asuntojen virtaus laskee pitkin tätä nousuputkea kylmempänä.
 • Jotkut "ovelet" neuvoo yhdistämään TP: n silmukat levylämmönvaihtimen läpi eristämään piirit keskuslämmityksestä. Saalis: verkon hydraulinen vastus ei kasva ja putken läpimurto ei aiheuta vakavia tulvia, mutta lämpenevä määrä kasvaa edelleen.

  Kuumennetut lattiat laillisesti:

  1. Ota yhteys lämpöorganisaatioon hakemuksella ja hankitse lupa.
  2. Yhdessä lupien kanssa eritelmien hankkimiseksi lattiapiirien asennusta ja liittämistä varten.
  3. Hanke kehitetään ja yhdenmukaistetaan.
  4. Asennetaan järjestelmä ja otetaan käyttöön.

  Todellisuudessa valtaosa hakijoista on kieltäytynyt valitusasteella. Poikkeuksena on asuntojen uusissa rakennuksissa, joissa asuinkeräys on kytketty erikseen kohoajien jakamiseen. Mutta jos päätät omalla vastuulla katkaista lämmityspiirit lämmitysverkkoon, siirry seuraavaan osaan.

  Yhteysasetukset

  TP: n ääriviivojen normaalin toiminnan varmistamiseksi ja kauan odotetun mukavuuden tunteen varmistamiseksi on ratkaistava kaksi kysymystä:

  1. Toimitetaan jäähdytysneste, jonka lämpötila on korkeintaan 50 ° C (enintään - 55 ° C) lämmityspiirin putkiin. Ylikuumennetut lattiat aiheuttavat epämukavuutta useimmilla ihmisillä, ja parhaan indikaattorin viimeistelyn peittoalueelle on 26 ° C.
  2. Varmista tarvittava jäähdytysnesteen virtaus lämpöpattereissa ja lattialämmityksen saranoissa. Jos virtauslinjan halkaisija on liian pieni tai kiertopumppu ei kehitä haluttua kapasiteettia, paristot ja lattialämmitys tulevat yhtä lämpimiksi.

  Harkitse useita järjestelmiä, joiden avulla voit liittää vedenlämmitteisen lattian nykyiseen lämmitysjärjestelmään. Katsotaanpa, kuinka hyvin lämpötilan ja jäähdytysnesteen kulutukset kussakin variantissa ratkaistaan:

  • suora yhteys kaksiputkiseen jäähdytysverkkoon;
  • sama sääntelemällä termostaattisia päitä;
  • kytkeytyvät yhden putkijärjestelmän päälinjaan lisäpumpulla;
  • erillinen putki kytketään kokonaan kattilasta.

  Suora yhteys säteilijän verkkoon

  Kahden putken johdotuksen syöttö ja paluu toimivat TP-muodon ollessa siedettävissä seuraavissa olosuhteissa:

  • koko lämmitetty alue on suhteellisen pieni - jopa 100 neliömetriä;
  • lämmönlähde - kaasukattila, joka kykenee ylläpitämään jäähdytysnesteen lämpötilaa 40-50 ° C: n lämpötilassa;
  • kattilahuoneeseen asennetulla kiertopumpulla on riittävästi kapasiteettia;
  • lattialämmitys on suunniteltu lämmittämään pieniä huoneita - kylpyhuone, keittiö, lastentarha.
  Suora liitäntätapa soveltuu vain pienille lämmitysalueille.

  Suoralla yhteysjärjestelmällä on oikeus elämään, mutta yleensä se on hyvin epätäydellinen. Tee tuomari itsellenne: vesi on paljon helpompaa liikkua pienellä vastusväylällä pitkin moottoritietä pitkin kuin virtaamaan pitkän lämmityspiirin putkeen.

  Toinen hetki: kun vaikean kylmän puhkeaminen, itse nostaa lämpötilaa kattilassa, lattian pinta lämpenee ja huone tulee tukkeutumaan. Kylpyhuone, joka on peitetty laatoilla, muuttuu kylpyyn. Huom: kylpyhuoneen voimakas lämmitys on täysin hyödytön, ihmiset eivät ole pysyvästi paikalla.

  Suora kytkentä ääriviivoon umpikujaisen jäähdyttimen kaksinkertaisen putken johdotuksen sijaan

  Viitteitä. Kuten jotkut kotitekoiset käsityöläiset tekevät: ne sisältävät muuntajan sähköaseman ääriviivan paluulinjan taakse akkuista lämmönlähteeseen. Ja sitten he ihmettelevät, miksi lämmin kerros ei toimi pattereiden kanssa. Syynä on koko haaran hydraulisen vastuksen kasvu ja jäähdytysaineen virtausnopeuden väheneminen.

  RTL-venttiilien käyttö

  Oikein ratkaista ongelma veden lämpötilan säätämisen yhteydessä lämmitetyn lattian kytkemiseen suoraan erityiseen lämpöpäätyyppiin RTL. Automaattiventtiili on sijoitettu paluuputkeen ja se on helposti säädettävissä tiettyyn lämpötilaan. Algoritmi toimii seuraavasti:

  1. Niin kauan kuin lämmitysväliaineen lämpö ei ole saavuttanut lämpöpäähän asetettua arvoa, se hiljaa kiertää lattiapiirin putken läpi.
  2. Kun veden lämpötila nousee asetettuun arvoon, toimilaite sulkee termostaattiventtiilin. Kierto pysähtyy, jäähdytysneste jäähtyy.
  3. Kun lämpötila laskee jäähdytyksen seurauksena, termostaatti avaa kanavan ja veden liike jatkuu.
  Lämmityksen säätö tapahtuu paluuvirtauksen lämpötilassa, rajoitettu lämpöpää.

  Taustatiedot. Eurooppalainen yritys Oventrop on jo kauan tarjonnut ratkaisuja tällaisiin tapauksiin - UniBox-yksiköt, jotka on upotettu seinään. Sisällä on lämpöpäätyyppi RTL, säätönuppi nostetaan ulos. Vaihtoehtoja on kaksi venttiiliä - yksi säätelee jäähdytysnesteen virtausnopeutta palautuslämpötilan mukaan, toinen - lämmittämällä ympäröivää ilmaa.

  Ratkaisun puute on putken pituuden rajoittaminen. Jos silmukan pituus ylittää 50 m, TP alkaa toimia epäsäännöllisesti lisääntyneen vastuksen vuoksi. Keskikokoisten ja suurien alueiden lämmittämiseksi on tarpeen jakaa lattiat 2-3 piiriin ja sama määrä monoliitteja, jotka on erotettu laajennusliitoksilla, kuten piirustuksessa on esitetty.

  Nyt ammattilaisista:

  • Lämmitetty lattialämmitys voidaan järjestää mihin tahansa huoneeseen ilman, että se on sidottu kattilaan ja uuniin;
  • tuotteen hinta on verrattavissa sekoitusyksiköiden ja lisäpumppujen kustannuksiin;
  • jos akut on varustettu lämpöpattereilla, TP-järjestelmä pystyy toimimaan kesäkauden aikana - patterit sammuvat itsestään.

  Kuvattu järjestelmä sopii myös liitoslämmityksen kytkemiseen kaksiputkiseen kaukolämpöverkkoon. Mutta pidä mielessä yksi asia: likainen jäähdytysneste voi nopeasti tukkia termostaattiventtiilin tai poistaa sen käytöstä. Seuraavan videon päällikkö kertoo RTL-päät:

  Voinko muodostaa yhteyden yhden putken johdotukseen

  Lämmitetyt lattiat lämmitykseen - suosikki yksiputki "Leningrad" suosikki monien mestareiden, sinun on koottava sekoitusyksikkö omiin käsiinsä ja asenna toinen pumppu, kuten kaaviossa on esitetty. Järjestelmän normaalin toiminnan kannalta on välttämätöntä noudattaa seuraavia ehtoja:

  • Jakoputken sisähalkaisija on vähintään DN25, rengaslämmittimien enimmäismäärä on 5 kpl;
  • TP-silmukan kytkentä tehdään palautusputkessa kaikkien akkujen jälkeen;
  • vähimmäisetäisyys putkien ja palautuslattialevyjen väliin on 30 cm;
  • Lämpötilan ylläpitämiseksi piiriin asennetaan kolmitieventtiili.

  Huom. Vastaavat järjestelmät käyttävät asuntojen omistajia TP: n luvattomaan liittämiseen vanhojen - yhden putken pystysuuntaisten nousuputkien keskuslämmitykseen.

  Tässä ja muissa järjestelmissä tavanomaisesti sulkuventtiilejä ja automaattisia ilmanpoistoventtiilejä ei ole esitetty, mutta on tarpeen asentaa nämä venttiilit.

  Kolmitieventtiili on yksinkertaistettu muoto, joka pystyy valmistamaan vettä, jonka lämpötila on 45-50 ° C. Pumppu "ajaa" jäähdytysnestettä silmukan ympärille ja venttiili sekoittuu kuumaveden osista päälinjasta.

  Käytännössä järjestelmää käytetään melko harvoin. Syynä on yksittäisen Leningrad-putken liittämiseen liittyvien pattereiden epätasapaino ja epätasapaino. Kun kolmitieventtiili avautuu hieman ja syöttää lämmityspiirin, pumpun paine lähetetään päälinjaan, veden virtaus paristoissa muuttuu.

  Neuvoston. Jos haluat rakentaa luotettavan lämmityslaatikon, on parempi suorittaa erilliset syöttö- ja paluuputket kattilasta. Yksittäisen putkijohtoverkon perversioiden seuraukset ovat ennalta arvaamattomia.

  Perinteinen asennus alisolmulla

  Kun on tarpeen järjestää lattialämmitys jokaisen huoneen kaksikerroksisen talon, on mahdotonta kytke olemassa olevaan jäähdyttimen lämmitykseen - sinun on asennettava erilliset putkilinjat ja asennettava jakokampa. Mitkä ovat käytössä olevat yhteysmahdollisuudet:

  • jos ääriviivojen pituus ei ole yli 50 m (mukaan lukien yhteydet kollektorille), lämpöpäät asetetaan kampalle, joka reagoi paluuveden lämpötilaan;
  • sekoitusyksikkö jakokanavalla ja kaksisuuntaisella venttiilillä;
  • sama kolmivaiheinen termostaattiventtiili.

  Ensimmäisessä tapauksessa käyttöperiaate on samanlainen kuin yhden silmukan asettaminen RTL: n pään läpi, vain säätimet ovat kampaassa ja ohjaavat kukin piiri erikseen, koska se toteutetaan valokuvassa. Kierto aikaansaadaan uunissa tai seinäkaapin sisällä olevan pääpumpun avulla.

  Toisessa versiossa kuumaa vettä sekoitetaan kaksisuuntaisella venttiilillä, joka on asennettu sisääntuloon ja jota ohjataan termisellä pinnalla ulkoisella lämpötila-anturilla. Jälkimmäinen on piilotettu keräysputkeen tai ruuvattu sen ulkopuolelle.

  Kun ruiskutetun jäähdytysnesteen lämpötila nousee, anturin polttimesta tuleva neste puristuu venttiilin varteen vasten ja sulkeutuu. Järjestelmässä säädetään lisäpumpun asentamisesta, joka pumpoi vettä kaikkien TP: n saranoiden läpi.

  Järjestelmä, jossa on kolmitieventtiili, jonka toimintaperiaate on kuvattu edellä, on täydellisempi ja suunniteltu kiinteiden jäähdytysaineiden virtaukseen lämpimissä lattioissa. Kummankin vaihtoehdon haitta on laitteiden kohtuullinen hinta ja asennuksen monimutkaisuus. Kaikki yksityiskohdat kampan kokoamisesta ja lämmityspiirien kytkemisestä on esitetty asianmukaisessa käyttöoppaassa.

  Asennusohjeet lattialämmitykselle

  Jos olet ratkaissut kaikki "kakun" asettamista koskevat kysymykset ja liitäntäjärjestelmän valinta, voit jatkaa lämmityslevyjen kaatamista. Ensinnäkin selvitä virtapiirien tarvittava lämpökapasiteetti, halkaisija ja putkien välinen etäisyys ohjeiden mukaan.

  Kohdista pinta ja poista roskat huolellisesti ennen asennusta. Kun liitin laite maahan valmistaa tiivistetyn hiekkakerroksen tai asemassa 4 cm: n paksuinen monoliittinen valu tekniikka lattialämmitys näyttää.:

  1. Suorita vedenpitävä kalvo- rainojen koko huoneen koko alueella 100-150 mm päällekkäin. Liitokset laadullisesti liimalla liimanauhalla reunojen yli tekevät päällekkäisyydet seinillä korkeudella tulevan puhtaan lattian tasolle.
  2. Pohja seinien kanssa kosketukseen lasin kanssa, liitä vaimentimen nauha ympäryksen ympärille kuvan osoittamalla tavalla. Vedeneristyskalvon päällekkäisyyden on pysyttävä nauhan päällä.

  Seinille on liimattu vaimentimen nauha ja monoliittien välille muodostuu muodonmuutosliitos.

 • Aseta eristelevyt tiiviisti toisiinsa. Asettamalla laiturin ja suoristamalla putki, aseta lämmityspiirien silmukat tarvittavalla askel. Putkilinjan kiinnittäminen eristeeseen tehdään muovipuristimilla 35-40 cm: n välein.
 • Tuo silmukoiden päät liitäntäkohtaan - jakotukki tai patterin lämmitysverkko. Ennen piirin lopullista kokoamista täytä virtapiiri vedellä, karkota ilmaa ja tarkista, että paine on 3-4 bar.
 • Huom. Jos aiot kaataa ohuen sidoksen (6 cm), aseta polystyreenilevyjen päälle vahvistusverkko. Älä liitä putkia tulevan monoliitin sisällä - aseta vain kiinteät, ilman liitoksia.

  Jätetään silmukat, jotka ovat täynnä vettä (jotta ne eivät kellua ylös eikä rypistyä betonin painon alla), tee sementti-hiekkalaasti valmiista kuivaseoksesta lattialle ja täytä levytaso. Jatka työskentelyä noin 4 viikon kuluttua - tämä on kuinka paljon tarvitaan täydelliseen kovettumiseen. Lattialämmitysjärjestelmän asennustekniikkaa ilman sementtilaastaria on kuvattu yksityiskohtaisesti toisessa julkaisumme julkaisussa.

  johtopäätös

  Hallintalaitteiden kuunteleminen - putkimiehet ja asiantuntijat, annamme suosituksen lopussa: vältä vedenlämmitteisen lattian kytkemistä lämmitystyöhön. On parempi sitoa TP: n lämmityspiirit suoraan kattilaan - sitten lattialämmitys pystyy toimimaan akkuista riippumatta, myös kesällä. Putkien asentaminen ja betonipinnoitteen kaatoaminen, katso viimeinen video.

  Kuumennetut lattiat liitetään lämmitykseen luonnollisella liikkeellä, ominaisuuksilla, suosituksilla

  Lämmin lattiat ovat yhä suosittuja. Ne on helppo tehdä uusissa tiloissa tai asennetun lämmitysjärjestelmän jälleenrakentamisessa. Painovoiman lämmitysjärjestelmän omistajilla on kysymyksiä: Onko mahdollista varustaa ja miten liittää vedenlämmitteinen lattia lämmitykseen luonnollisella liikkeellä? Voit liittää sen, sinun on vain muutettava rakennetta vähän.

  Lämmitetty lattia luonnollisella lämmityskierroksella

  Lattialämmityksen toimintaperiaate lämmittimien lämmityksessä

  Painovoimajärjestelmän putkisto sijaitsee kaltevuudella, joten jäähdytysnesteen kierrättämiseksi ei tarvita pumppua - piiri perustuu veden fysikaalisiin ominaisuuksiin. Lämmitetyn lattiajärjestelmän putkistoissa ei kuitenkaan ole kaltevuutta - sen käyttämistä varten jäähdytysnestettä edetään kierrätyspumpulla.

  Liitäntä lämmitykseen

  Jos tarkastelemme yleistä rakennetta, tapahtuu seuraavat seikat: kun on sähköä, sekä lämpöpatterit että lattialämmitys. Jos ei ole, pumppu pysähtyy, joten lämmitetty lattia ei enää toimi, mutta lämpöpatteri toimii. Kun sähköteho palautetaan, pumppu kytkeytyy automaattisesti päälle ja molemmat alajärjestelmät toimivat normaalisti.

  Lämmitetyn lattian liittäminen luonnollisesti kiertävään lämmitykseen

  • Tällaisen järjestelmän asennus edellyttää lisäkustannuksia yhdistetyn lämmityksen turvallisen käytön varmistamiseksi. Joissakin tapauksissa vesi kiehuu, putket ja kattila tuhoutuvat, mikä johtaa räjähtämiseen.
  • Ihanteellinen ratkaisu talon lämmitetyn lattian järjestämiseen on laite, joka toimii normaalissa tilassa sähkökatkon aikana.
  • Jäähdyttimen lämmityksen käyttämiseksi kattilasta tehdään kaltevuus, niin että vesi kiertää ja vesilattialla tarvitaan pumpun lämmönsiirtoaineen pumppaamiseen.
  • Täällä on vaara: kun sähkö on sammutettu, kattilan vesi kuumenee ja pumppu ei pyöri - onnettomuus tapahtuu. Tämän tilanteen välttämiseksi asennetaan uusi tarkistusventtiili, joka avautuu, kun pumppu sammutetaan.
  Keräilykaappi
  • Veden lämpötilan pienentämiseksi lämmitetyn lattian muotoon asennetaan termostaattiventtiili, joka estää veden virtauksen asetettujen parametrien kasvaessa. Asenna vielä ilmanpoistoventtiilit. Kaikki tämä on asennettu jakokaapissa.
  • Lämmitysjärjestelmien (lattialämmitys, lämpöpatterit) samanaikaiseen käyttöön tarkoitetuissa järjestelmissä käytetään kahta erilaista osajärjestelmää keräilijän asennuksen kanssa. Tämä mahdollistaa kunkin piirin virtauksen tarkemman säätämisen. Kolmen asteen säätöventtiilin avulla lämpötilaa ohjataan erikseen lämpöpattereissa ja lattialämmityksessä. Automaattiventtiilin ansiosta veden lämpötila vastaa kunkin järjestelmän tarpeita.

  Suositukset lämmitetyn lattialämmitysjärjestelmän asennusta varten

  Vesikerros on liitetty lämmitysjärjestelmään, jossa jäähdytysaine kulkee vakavuuden mukaan nykyisten järjestelmien mukaan.

  Vesilattioputkien liittämiseksi on asennettava vähintään yksi kolmivaiheinen halkaisija. Sitä käytetään säätämään lattian lämpötilaa.

  Varoitus! Lämmin lattiamallien liitäntä suoritetaan vähintään 5 metrin etäisyydellä - tämä koskee syöttö- ja paluuputkien liittämistä.

  Levitä 16 mm: n metalli-muoviputkia vedenlämmitteisen lattian laitteeseen - niillä on suurin lämmönsiirto. Samalla putkilinjan asennusvaihe tekee 200 mm.

  Lämmitetyn lattiapinnoitteen pysyvää työtä varten lämmitin (kattila) syöttöputkea kierrätyspumppu 25 x 40 (25 x 60) lisätään olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Tämä tehdään tavallisessa ohitusjärjestelmässä, asennettaessa tuuman halkaisijaltaan katkaisevia venttiilejä, joissa on sulkuventtiili, joka estää syöttölinjan, kun pumppu toimii.

  Varoitus! Tarkistusventtiiliä ei voida asentaa, mutta pienentää pumpun tehokkuutta.

  Lämmitetty lattia moduuli oven lähellä

  Vesikerroksen ääriviivan asennus alkaa lämmitetyn lattiamodulin järjestelyllä. Valitse paikka lähellä ovea avauspuolelta. Korkeudella 1000 mm lattiasta syvennys seinään tai kipsilevykehykseen. Aseta shtrob lattialle 50 50 mm.

  Moduuli voidaan tehdä itsenäisesti ottamalla suojaa sähkön asentamiseksi 300 mm: n korkeudelle. Asennetaan lämpöpatterin alapuolelle jäävän jäähdytysventtiilin ylöspäin suuntaan. Putkiliittimet asennetaan alla. Kiinnityshaaran päälle puoli tuumaa kierretty sisä- ja ulkopuolelta. Tee on ruuvataan pistorasiaan ja ilmaventtiili on asennettu päälle. Tämä malli on asennettu suojukseen, liitä lämpimän kerroksen ääriviivat ja moduuli - virtaamaan kattilaan.

  Lämmitysjärjestelmien eräiden ominaisuuksien tunteminen ottaen huomioon turvatoimenpiteet on melko mahdollista asentaa lämpimän kerroksen muotoon, jossa on luonnollista jäähdytysnestettä.

  Gravity lämmitysjärjestelmä yksityiselle talolle: yksinkertainen ja edullinen järjestelmä luonnollisella liikkeellä

  Keskitetty lämmitysjärjestelmä on vähitellen päästä eroon omasta, koska, kuten huomaat, se ei pysty selviytymään sille asetetuista tehtävistä tilan lämmitykseen. Siksi on yhä enenevässä määrin mahdollista vastata itsenäisen lämmityksen käyttämiseen.

  Kiireellisin asia on yksityisasut, koska lämmönlähteitä ei ole. On olemassa useita lämmitysjärjestelmiä, jotka antavat kaikille mahdollisuuden valita omat mielensä ja taloudellisen mieltymyksensä mukaisesti.

  laji

  Harkitse yksityisten ja asuinrakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtoehtoja:

  • käytä jäähdytysnesteen pakkoa kiertoa;

  • luonnollinen kierto jäähdytysnesteen painovoiman avulla.

  Luonnon kiertojärjestelmät ovat yleisiä, lähinnä niiden vahvuuksien ansiosta:

  • Järjestelmän toiminta luonnollisessa liikkeessä riippumatta siitä, onko jännitettä verkossa vai ei;

  • korkea inertiajärjestelmä, jossa ulkoiset tekijät eivät vaikuta lämmön jakautumiseen.

  Laitteen käyttöperiaate

  Järjestelmä tarjoaa kuuman veden työntämisen ylöspäin. Tämän talon lämmitysjärjestelmän käyttö mahdollistaa kattilan asentamisen lämmityspattereiden alapuolelle.

  Veden yläosasta putkeen, jossa pieni kulma liikkuu. Tässä on kiinnitettävä huomiota putkiin, jotka poikkeavat päähaarasta, joka on kytketty lämmitysparistoihin, koska niiden on oltava ohuempia.

  Tämä periaate on kaikkein tärkein järjestelmissä, joilla on ylempi jakautumistyyppi, josta painovoimajärjestelmä työntää vettä pattereihin.

  Tapauksessa, jossa pohjakerroksen sisältävää järjestelmää käytetään, yksityisen kaksikerroksisen talon lämmitys painovoiman avulla on mahdollista vain, jos on kiihtyvyyspiiri. Tämä tarkoittaa, että sinun on luotava korkeusero kytkemällä putki kattilaan nousemalla paisuntasäiliöön. Seuraavaksi putki laskeutuu ikkunan tasolle ja siitä tulee akkujen johdotus.

  Suurin etu, joka gravitaation lämmitysjärjestelmällä on, on se, että veden virtaus kulkee ilman muiden järjestelmien osallistumista. Tämä merkitsee sitä, että puukattilan käytön yhteydessä kuumavesi virtaa järjestelmään painovoimalla ilman pumppua tai muita laitteita, jotka edellyttävät sähkön sisällyttämistä.

  Kuitenkin tällaisten järjestelmien avulla voidaan lämmittää vain pieniä alueita, koska putkilinjan pituus on enintään 30 metriä. Tällaista järjestelmää kutsutaan myös Leningradiksi.
  Painovoimajärjestelmät

  Yksi tai kaksi putkea käytetään, eikä tämä vaikuta toiminnan periaatteeseen, koska vesi nousee mahdollisimman korkealle, kun kaltevuus otetaan huomioon ja sitten se menee kaikkiin järjestelmän elementteihin. Suljetun tyyppisen järjestelmän kaksiputkinen versio on tunnettu siitä, että vesi kulkee seuraavaan haaraan kattilan tuloaukon kautta.

  Yhden putken järjestelmän ero on se, että vesi tulee viimeisestä jäähdyttimestä. Samanlainen periaate koskee itsenäisiä lämmitysjärjestelmiä.

  Käytetyt lämmityspatterit

  Tärkein indikaattori tässä on vähimmäisvastus vesivirrasta. Ja lämpökaivosuihku riippuu säteilijän lumen leveydestä riippumatta siitä, käytätkö polypropeeniputkia tai muita materiaaleja. Kuitenkin valurautaiset lämpöpatterit tässä suhteessa ovat vain täydellisiä, varsinkin käytettäessä yhtä putkijärjestelmää. Niillä on vähiten hydraulinen vastus.

  Alumiiniset ja bimetalliset lämpöpatterit ovat osoittautuneet hyviksi käytössä, mutta niiden tulisi kiinnittää huomiota niiden sisäiseen halkaisijaan, joka ei saisi olla alle 3/4 ". Tämä riittää lämmittämään yhden tarinan talon ilman kierrätyspumppua. Teräsputkiparistot ovat sallittuja.

  Jäähdyttimen kytkentäkaavioiden lajikkeet

  On ominaista, että hyvä lämmitys ei riitä, että kattilat lämmittävät veden hyvin. Jäähdyttimen jäähdytysneste on erittäin tärkeä liittää ne oikein.

  Käytännössä käytetään yhden putken sääntelemätöntä sarjaliitäntää. Totta, tämä ongelma voidaan välttää, jos käytät kaksiputkijärjestelmää. Tämä järjestelmä ei myöskään käytä säädintä, mutta jos jäähdytin on ilmassa, järjestelmä toimii, koska vesi kulkee hyppääjän läpi (ohitus). Tällainen järjestelmä, kuten lämmin kerros, totta, tämä vaihtoehto ei ole sopiva.

  Sillan kahden palloventtiilin asennus mahdollistaa virtauksen katkaisemisen poistaakseen tai irrottaakseen säteilijät ja järjestelmää ei tarvitse pysäyttää. Joten lämmityspattereiden oikea laskeminen antaa sinulle mahdollisuuden varustaa huone, jossa on lämpöakku.

  Putken valinta

  Valittaessa putkia lämmitykseen ei ole pelkästään halkaisija vaan myös materiaali, josta ne on valmistettu ja tarkemmin seinien sileys, sillä se vaikuttaa olennaisesti järjestelmään.

  Myös kattilaan vaikuttaa voimakkaasti materiaalin valinta, koska kiinteän polttoaineen tapauksessa etusijalle tulisi antaa teräs, sinkityt putket tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet työfluidin korkean lämpötilan vuoksi.

  Kuitenkin metalli-muovi ja vahvistetut putket edellyttävät liitososien käyttöä, jotka leikkaavat merkittävästi lumen, vahvistetut polypropyleeniputket olisivat ihanteellisia 70 ° C: n käyttölämpötilassa ja huippu-95 ° C: ssa.

  PPS-muovista valmistetuilla tuotteilla on käyttölämpötila 95 ° C ja huippulämpötila jopa 110 ° C, mikä mahdollistaa sen käytön avoimessa järjestelmässä.

  Järjestelmien ominaisuudet vakavuuden mukaan

  Koska muodostuu myrkyllisiä virtauksia, järjestelmien tarkkoja laskutoimituksia ei voida suorittaa, joten niitä suunniteltaessa lasketaan keskiarvot:

  • maksimoi kiihtyvyyspisteen;

  • käytä laajoja syöttöputkia;

  Edelleen, ensimmäisen poikkeaman alusta kuhunkin myöhempiin, pienemmän halkaisijan omaava putki liitetään tasolle, joka on sama kuin se, johon liittyy inertiaalivirtoja.

  Painovoimajärjestelmien asennuksessa on myös muita ominaisuuksia. Joten putket on sijoitettava 1-5%: n kulmaan, mikä vaikuttaa putkilinjan pituuteen. Jos järjestelmässä on riittävä ero korkeuksissa ja lämpötiloissa, voidaan myös käyttää vaakasuoraa johdotusta. On tärkeää varmistaa, ettei alueita, joilla on negatiivinen kulma, ole olemassa, koska jäähdytysnesteen liikkumista ei voida saavuttaa, koska ne muodostavat ilman.

  Näin ollen toiminnan periaate voi perustua avoimeen tyyppiin tai olla kalvo (suljettu) tyyppi. Jos asennat vaakasuoran suunnan, on suositeltavaa asentaa Mayevsky-hanat jokaiseen jäähdyttimeen, koska niiden avulla on helpompi poistaa ilmaliikenteen tukoksia järjestelmässä.

  Katso video, jossa asiantuntija kertoo mahdollisuuksista käyttää painovoimaa, pumpunvapaata, gravitaatiolämmitysjärjestelmää:

  Idea A-Z

  Elämäkysymykset

  Viimeaikaiset merkinnät

  Viimeaikaiset kommentit

  • admin jotta tallentaa Miten laittaa navan paikallaan?
  • Tatyana kirjaa Miten laittaa navan paikoilleen?
  • admin jotta tallentaa Miten laittaa navan paikallaan?
  • Emily kirjaa Miten laittaa navan paikoilleen?
  • admin jotta tallentaa Miten laittaa navan paikallaan?
 • mainos

  asiakirjat

  Luokat

  Kyselyt

  Affiliate-verkkovastaava

  20 parasta artikkelia

  • Hei maailma! - 2,333 katselua
  • Rahavirrat. - 93,729 katselua
  • Tärkeitä vinkkejä jalankulkijoille. - 93.167 katselua
  • Kuinka kipata seiniä? - 93.015 katselua
  • Kuinka laittaa navan paikoilleen? - 20,889 katselua
  • Liiketoiminta 10 000 dollaria. - 10,738 katselua
  • Koulutukset ja seminaarit! Tarvitsevatko he tarvitsevat? - 8,016 katselua
  • Yrittäjä ja työntekijä, niiden väliset erot. - 7,171 katselua
  • Kaikki artikkelit - 6,624 katselua
  • Strategia ja liiketoiminnan taktiikka. - 6,520 katselua
  • Miten rakentaa verkko markkinointi? - 6,253 katselua
  • Internet-liiketoiminta. Globaalin verkon ominaisuudet. - 5,412 katselua
  • 10 hyödyllistä vinkkejä kotiin. - 5,381 katselua
  • Verkostomarkkinointistrategia. - 5,365 katselua
  • Talon lämmitys painovoimalla. - 5,318 katselua
  • Suuriin numeroihin ja verkkomarkkinointitilastoihin liittyvä laki. - 5,317 katselua
  • Liimataan kattolevy omiin käsiimme. - 5,137 katselua
  • Kuinka asentaa majakkaa kipsin alla? - 5,063 katselua
  • Morse-koodin oppiminen? - 4,916 katselua
  • Lait 20/80 ja 5/95. Missä niitä sovelletaan? - 4,886 katselua
  • Kuinka lasketaan katonappi? - 4,464 katselua
 • Lämmin lattian painovoima.

  Kuinka parhaiten lämpimän kerroksen tekeminen painovoimalla, kun se tapahtui? Miksi gravitaatiolla? Talon lämmitys painovoimalla, luotettavin, turvallinen ja edullinen järjestelmä.

  Mikä on hyöty? Se toimii ilman vesipumppua ja sähköä, vastaavasti, vähentää lämmitysjärjestelmän kulumista ja siten ilman tarpeettomia rahoituskustannuksia.

  Nyt lisää lämpimästä kerroksesta ja tärkeimmistä tekijöistä.

  Ensinnäkin meidän on tehtävä lämmin lattia lämmitysjärjestelmästä, joka toimii painovoimalla, toisin sanoen se yhdistetään siihen putkilla lämmitetyn lattian kanssa, mitä näemme alla osoittaa. Mitä sinun tarvitsee tehdä lämmin kerros.

  1. tarvittaessa polyeteenieristyskalvo.

  2. Laajennettu polystyreeni, jonka halkaisija on 20 mm.

  3. Kalvo, jossa merkinnät vaaditusta kvadratuurista.

  4. Jos huone on suuri, halkaisijaltaan 16 mm (20 mm, jos kattila ei ole niin alhainen) ja enintään 50 - 60 m / ha, jos huone on suuri, jakaa se kahteen haaraan ja tarvittaessa 3 m 3 m: keskimäärin 30-40 metriä putkenlehtiä riippuen siitä kuinka kaukana käärme on paluuvirtauksen liitäntäpisteestä. Putket ovat erilaiset hinnan ja laadun suhteen, sinun ei pidä säästää paljon, koska putket kaadetaan hiekkalaastilla pitkään ja jos vettä vuotaa linjaa, tämä antaa sinulle melko vähän ongelmia.
  5. Kampa, siihen yhdistetään putkihaarat. Säästää rahaa, se voidaan juottaa metalli-muoviyhdisteillä.
  6. Nosturit, liittimet ja muut liitokset tarpeen mukaan.
  Aloita putkien asentaminen ja liittäminen.

  Jos lattian pohja on täysin tasaista ja kuivaa, on vedeneristyskalvo,
  Voidaan levittää styroksi, ja jos lattia on märkä eikä edes, asetamme kalvon ja asettamme polystyreeni-vaahtomuovit sementtilaastiin tyhjentääkseen tyhjyyttä sen alle.
  Nyt styroksipäälle asetetaan erityinen kalvo, jossa merkinnät.
  Seuraavaksi asetetaan putki, löydetään paikka (ks. Kuva alla), joka yhdistää putken järjestelmään ja jättää halutun pituisen alun, siirtyy taaksepäin 20 - 40 cm: n seinältä ja aseta putki (katso kuva vasemmalla) pitämällä leike ympyrässä tai neliössä etäisyydeltä toisistaan 40-50 cm keskelle, kääntyvät ympäri ja myös vastakkaiseen suuntaan taitettujen putkien väliin siten, että niiden välinen etäisyys on 20-25 cm, tuottaa vastakkaisen pään karan kanssa nostureihin, joka on sijoitettu ja yhdistetty samalla tasolla (mahdollisesti edellä) kääntöpuolella putki kattilan sisäänkäynnillä.

  Kattilan on siksi oltava lattiatason alapuolella (ihanteellisellä kellarissa), jossa on otteita suositelluista suosituksista.

  Kaikkien asennustöiden jälkeen täytämme tasoitustasolla keskimäärin 50 mm: n paksuisten putkien päälle, anna sen kuivua, yhdistää päät järjestelmään ja lattialämmitys on valmis.

  Suositukset! Koska kevät- ja syksykaudet eivät toimi, kylpyhuoneessa on suositeltavaa lämmitystä (keittiössä), sähkölämmitteinen lattia on asennettava vesilämmitteisten lattioiden päälle, jotta voit lämmittää huoneen ilman koko järjestelmän aloittamista.

  Älä unohda pumpun asentamista rinnakkain: ensinnäkin, kun vettä pumpataan järjestelmään, ilmaletkut muodostavat putket, pumppu auttaa eroon niistä, toiseksi pumppu jakaa nopeasti kuumaa vettä kattilaan koko järjestelmän, niin voit sammuttaa sen.

  Ja lopuksi, kun olet tehnyt putkien asentamisen talon ympärille, älä unohda ottaa valokuvaa ennen kaatamista, se on hyödyllistä tulevaisuudessa, kun teet mitään poraustöitä lattialle niin, että se ei putoa putkeen.

  Yksityisen talon gravitaatiolämmitysjärjestelmä - valitse järjestelmä

  On olemassa erilaisia ​​painovoiman lämmitysjärjestelmiä, ja suuri määrä parametrejä riippuu oikeasta valinnasta aina tilojen suunnittelusta materiaalien kustannuksiin. Suurin osa esitetyistä ohjelmista on melko monimutkaisia, joten tässä artikkelissa käsitellään kaikkein yksinkertaisimpia, joiden asennus ei edellytä tietyn osaamisen ja taitojen läsnäoloa asunnonomistajalta.

  • Jäähdytysaineen pakkassuodatusjärjestelmät;
  • painovoiman virtausjärjestelmiä, joissa kiertäminen tapahtuu luonnollisesti.

  Molemmat luokat voivat toimia yhden ja kahden putken järjestelmissä. Tämä artikkeli keskittyy järjestelmiin, joissa lämmitys suoritetaan painovoimalla.

  Painovoimajärjestelmän kaaviokuva

  Painovoiman lämmityspiirin valinta

  Tietenkin on lähes mahdotonta täysin välttää erilaisia ​​liitoksia, mutta jos nousu on pystysuora, tällainen järjestelmä on paljon tehokkaampi. Nuance: Käännöksen luominen nousukulmassa on paras ottaa vähimmäiskulmat.

  Lämmitetyn lattiamassan rakenne: 10 parasta mallia, ominaisuuksia ja asennusohjeita

  Klassinen versio lämpimästä vesikerroksesta on paksua betonilaattaa, jossa on asennettu kuumaa vettä sisältäviä metallisia tai muovisia putkia.

  Lämminvesilattia

  Konkreettinen rakenne nykyaikaisten materiaalien ja tekniikoiden avulla on eristetty mahdollisimman tehokkaasti lämpöhäviöiden vähentämiseksi.

  Eristysmateriaaleja tarvitaan.

  Lämmityksen ohjaus ja toimintatilan säätö suoritetaan erityisellä mekanismilla, toimilaitteilla ja antureilla.

  Vedenpinnan kerääjä

  Huoneen alin osa lämmitetään, lämpöilmakokonaisuuden prosesseja parannetaan, lämpötila muuttuu samaksi koko tilavuuden ajan, kuolleet alueet ja vedet häviävät. Lämmin lattiat yhdistää menestyksekkäästi mukavuutta ja esteettisyyttä, luovat edullisimmat olosuhteet ihmisille. Lattialämmityksellä on useita etuja verrattuna muihin tilan lämmitysmenetelmiin optimaalisen rakenteen ansiosta.

  Lämmitysjärjestelmien vertailu

  Mikä on "lämmin kerros"

  Estetiikka ja hygienia "lämmin kerros"

  Lämpimän lattian asennusta koskevat rajoitukset

  Valmistajat eivät halua puhua niistä, mutta ne ovat olemassa. Ennen kuin valitset erityisen lämpimän lattian muotoilun, sinun on tutustuttava tämäntyyppisen lämmityksen ongelma-puolisiin.

  1. Yhteisiä alueita ei voi lämmittää lämpimillä lattioilla. Tässä tapauksessa lämpöhäviöt ovat niin korkeat, että taloudellinen toteutettavuus menetetään kokonaan, toiminta on erittäin kallista verrattuna muihin lämmitystyyppeihin ja tehokkuus vähenee merkittävästi.

  Lattialämmitys voi olla sekä ylimääräinen että pääasiallinen lämmönlähde

  Onko mahdollista lämmittää taloa "lämmin kerros" -järjestelmän avulla ilman lämpöpattereita

  Parvekkeen lämmitys lämpimällä lattialla lämpöpattereista

  Asennusjärjestelmät lattialämmitykselle, jos järjestelmä ei ole kielletty

  Kolmitieventtiilin lämminvesilattia

  Vesilattialämmitysjärjestelmä kolmitieventtiilillä ja ylivuotojen tasausyksiköllä

  Rajojen olemassaoloa koskevien syiden ymmärtäminen mahdollistaa myös lämmitetyn lattian optimaalisen rakenteen valitsemisen veden lämmityksellä. Tällä hetkellä on olemassa useita tyyppisiä kuumennettuja lattiatyyppejä, joissa on vesijäähdytteinen: ohut, kevyt ja betoni. Lyhyesti tarkastelkaa jokaista niistä kuluttajan ja rakennuttajan näkökulmasta. Tämä lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden puhua todellisista, ei myynninedistämisteknisistä ominaisuuksista.

  Vesilattiatason konkreettinen rakenne

  Lattialämmitysjärjestelmien tyypit

  Samalla betonipinnoitus on pohjakerros ja lämmönjakokerros. Se voi olla erilainen paksuus, erityiset parametrit valitaan ottaen huomioon lattian suurimmat kuormitukset, rakennuksen arkkitehtoniset ominaisuudet ja asiakkaiden toiveet. Tätä muotoilua kutsutaan joskus "täyteaineeksi" tai "märiksi".

  Lattiat lämpimällä lattialla

  Tehokkuuden ja tehokkuuden kannalta se on johtava asema. On haittapuoli - korjaustyöt tulevat paljon monimutkaisemmiksi hätätilanteissa, kuormitus lattialla kasvaa. Rakentamisen ja kokoonpanon työn laadun vuoksi tällaisten rakenteiden käyttöikä on yli viisikymmentä vuotta.

  Vesilattialämmityksen asettaminen betonipinnoille

  "Betoni" -rakenne asennetaan vain betonilaattoihin, ja siinä on useita vaadittuja kerroksia, joista jokaisella on tärkeä rooli.

  1. Hydro- tai höyrysulku. Mitä tarkalleen asetetaan paikan päällä ottaen huomioon niiden tilojen toiminnan luonne. Useimmissa tapauksissa tavallinen polyeteenikalvo on varsin sopiva: erittäin luotettava, monipuolinen ja edullinen vaihtoehto. Kosteus voi joutua kellarikerrokseen onnettomuuksien jälkeen vesihuoltoverkkoihin tiivistämään lämpimän ja kylmän pinnan liittymää.

  Lattialle leviämätön kalvo hoitaa vedenpitävyyden

  Edge-nauha valokuvassa

  Käytännön neuvoja. Ammatilliset asentajat lämmin lattiapellin avulla vaimentavat laajoja alueita lämpimistä betonilattiasta pienempiin segmentteihin. Tämä poistaa kokonaan halkeamien ulkonäön, joita esiintyy suurissa rakenteissa lämpötilarajojen vuoksi.

  Ennen kuin nauha seinät asetetaan ja puhdistetaan, takana on erityinen muovinen esiliina. Se auttaa sulkemaan aukon seinän ja lattialevyn väliin, on tarpeen käyttää sitä, ellei sitä ole tehty, sementtihyytelö voi vuotaa alemmille lattiapinnoille.

  Lämmöneristysmateriaalit. Kun lämmitysjärjestelmien betonirakenteiden on käytettävä tiivistettyjä tai puristettuja lämmöneristimiä, joilla on suuri lujuus.

  Lämpöeristys lattialämmitykseen Thermopol

  Eristys - tärkein tekijä, joka vaikuttaa suoraan järjestelmien tehokkuuteen. Tämä on erityisen tärkeää ensimmäisille kerroksille, jos eristys ei suorita tehtäviä, niin lämpöenergia menettää maanalaisissa tiloissa. Rakennuskoodit säätelevät eristeen paksuutta riippuen materiaalin valmistuksesta ja lattian fysikaalisista ominaisuuksista. Betonilaatoille paksuuden on oltava vähintään viisi senttiä.

  Matto lämpöeristettyyn lattiaan

  Usein käytetään näihin tarkoituksiin puristettua lasivillaa ja kestävää polystyreenivaahtoa. Materiaalien tiheyden on oltava vähintään 30 kg / m 3, jotta etupinnan lämpöjohtavuuskerrointa voidaan korjata alumiinifolioilla.

  Mats lämpimään vesikerrokseen

  Putket. Voi olla muovia tai metallia.

  Putki lattialämmitykselle

  Halvin muovi, kallein kupari.

  Kupariputki lattialämmitykselle

  Sinun ei pitäisi ostaa kalliita vaihtoehtoja, muoviputkien suorituskyky vastaa nykyaikaisia ​​kuluttajien vaatimuksia. Voiman lisäämiseksi kohotetuissa lämpötiloissa polyetyleeniputkilla on vahvikekerros, joka on valmistettu suurimolekyylisestä polyeteenistä innovatiivisilla lisäaineilla.

  PE-polyetyleeniputket

  Vesilämmitysputkien asennus tehdään eristyskerroksella, päällikön valitsee järjestelmät ja asennustyypin koosta ja kokoonpanosta riippuen. Asennuksen kiinnittämiseen käytetään erityisiä kiinnityselementtejä. Se voi olla renkaita ja nauhoja, puristimia ja erikoislaitteita.

  Lämpöpatteriputkien kiinnitys

  Laajennusliitokset. Ne on tehty vain huoneisiin, joissa lattia on monimutkainen geometrinen muoto tai hyvin pitkä. Tällaiset kerrokset estävät kriittisten sisäisten lämpöjännitysten muodostumisen kytkimessä.

  Putken asennus laajennusliitoksilla

  Laajennusliitos. Näkymä sauman ja putken leikkauspisteestä

  Putkien asentamisen jälkeen ne on tarkistettava liitosten ja nivelten tiukkuuden vuoksi. Jokainen virtausjohdon läpi kulkeva virtapiiri täyttyy vedellä, testit suoritetaan kohotetuilla painearvoilla (noin 6 bar). Järjestelmä jätetään paineeksi päivän tai kahden ajan, koeprojektin jäljellä olevan paineen tarkastamisen jälkeen vuotoja tarkastellaan visuaalisesti.

  Paine testipohja

  Jos puutteita havaitaan, ne poistetaan välittömästi ja vuototesti toistetaan.

  Tasoite. Kuumennuskakkujärjestelmän viimeinen kerros. Ei ole suositeltavaa käyttää tavallista sementti-hiekan laasti, on tarpeen ostaa erityisiä sekoituksia pehmittimiä.

  Betoni lattialämmityksen kaatamiseksi

  Putkien yläpinnan korkeuden on oltava vähintään 5 senttimetriä, muussa tapauksessa on olemassa mekaanisten vaurioiden vaara. Jos kuormitus lattialla on merkittävä, niin parantavat kantokykyä, jota tarvitset lujittavan verkon käyttämiseen.

  Lämmitetty lattia vahvistamalla

  Ne voivat olla metallia tai muovia. Jos vahvistusverkkojen käyttö on epäkäytännöllistä, voit lisätä kuitua liuokseen - muovikuituja. Ne lisätään liuokseen sen valmistuksen aikana kiinteytymisen jälkeen, ne lisäävät merkittävästi taivutuslujuutta.

  Polypropeenikuidun ulkonäkö betoniin

  Viimeistely lattia on parempi käyttää kivi tai keraamiset materiaalit. Ne täydentävät lämpöä ja tarjoavat tehokkaan huoneen lämmityksen. Puu ja kaikki tämän materiaalin käyttämät lattiapäällysteet eivät ole paras ratkaisu. Järjestelmän tehokkuuden vähentämisen lisäksi tällaiset materiaalit pilkkovat ja menettävät alkuperäiset ominaisuudet.

  Veden lämpöeristetty lattia laite laatta alla

  Kuiva lattialämmitys

  Sitä käytetään taloja, joissa on puutteita päällekkäisyydelle, jolle on tunnusomaista pieni osa, voi merkittävästi vähentää kuormaa rakennusten laakerielementeissä. Jos betonin paino on 250 kg / m 2, kuivaa enintään 30 kg / m 2. Putket, joissa on lämmönsiirto, asetetaan vanerin tai OSB-levyjen pohjalta, niiden välissä on saman materiaalin nauhat.

  Lämmin lattiavesi

  Lämpöeristys on asennettu suoraan parkettilattialle. Lämmitysjärjestelmän viimeistelykerros - GVL-levyt. Niillä on hyvä lämmönjohtavuus ja niillä on riittävä vahvuus. Valmistettu kipsi- ja puukuiduista. Tämäntyyppisen rakenteen eristysjärjestelmän kokonaispaksuus ei ole yli 10-15 cm, mikä mahdollistaa niiden asentamisen huoneisiin, joissa on matalat katot.

  Kuiva rakentaminen vaatii huomattavasti vähemmän työtä ja aikaa, kustannuksia pidetään yhtenä halvimmista vaihtoehdoista. Lisäksi töiden aikana ei ole roskia, asennus voidaan tehdä ilman asukkaiden pakollista uudelleensijoittamista.

  Haitat - lämmönsiirto-indikaattorit ovat huonompia kuin ensimmäinen vaihtoehto, lämpö ei riitä täydellisen tilan lämmitykseen, sitä voidaan käyttää vain lisävarusteena.

  Lämminvesilattiajärjestelmä

  Kevyt puurakenne

  Järjestelmän ominaisuudet puutalossa

  Yksinkertaisimmista ja halvimmista, useimmat elementit voidaan valmistaa jätepuusta. Pohjaan käytetään huonolaatuista puutavaraa, myös epäterävästä aluksella. Materiaalien paksuuden on oltava vähintään putkien halkaisija, muuten vaurioitumisen vaara on olemassa. Putket kiinnitetään erikoislevyillä, levyjen koot riippuvat lämmönsiirtimien noususta. Lämmityskakun paksuuden vähentämiseksi se saa sijoittaa putket suoraan lattiapalkkeihin, säästöt voivat olla korkeintaan kolme senttiä.

  Pöydän reunojen yli päistään on tarpeen tehdä puolipyöreitä uria putken kääntämiseksi, kuten kuvassa on esitetty.

  Kalvon asettaminen urille

  Lämmin lattia puutalossa

  Puulattian pohjapiirros

  Lattialämmitysputket

  Kevyt polystyreeni

  Yleiskäyttö, koskee kaikkia poikkeuksetta.

  Lämmin vesilattian polystyreenijärjestelmä

  Koostuu seuraavista osista:

  • vedenpitävä polyetyleenikalvo. Pohjan on oltava sileä, ilman teräviä ulkonemia ja merkittäviä syvennyksiä;
  • nauha kiinnitetään kehää pitkin laajennuksen kompensoimiseksi lämmityksen aikana;
  • Perustetaan erityiset profiilit ja paksuus, jotka hankitaan samanaikaisesti lämmitysjärjestelmän hankinnan kanssa. On varmistettava, että kaikki tuotteet on valmistettu yhdestä valmistajasta, muuten ne voivat olla koon mukaan ristiriitaisia;
  • Levyillä on teknisiä haaroja, joiden väliin on asennettu vesijohtojärjestelmä. Asennuskuvasta riippuen käytetään sopivia kiinnittimiä;
  • paineistetut putket vuodon testaukseen. Jos kaikki on kunnossa, lämmitysjärjestelmä peitetään muovikelmulla.
  • Viimeinen kerros on kipsikuitulevyt. He asettivat maalipinnan.

  Polystyreenijärjestelmä - kuva

  Järjestelmän asennukseen vaaditaan vähimmäisaikaa, ei vaadita korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Haitta on kohtuuttoman korkea hinta. Mutta huomattavien säästöjen vuoksi tällainen järjestelmä on varsin kilpailukykyinen edellä kuvattujen kustannusten kanssa.

  Vaihtoehtoiset mallit

  Niitä käytetään silloin, kun tarvitaan pieniä alueita. Yritykset tekevät joustavia rullia muoviputkien kanssa, joiden halkaisija on pieni. Tällaiset lämpöeristettyjen lattioiden mallit perustuvat pöytätietokoneisiin, vuoteisiin jne. Voidaan piilottaa pehmeiden lattianpäällysteiden alla.

  Rolls on asennettu kaikentyyppisille lattioille ja kaikissa rakennuksissa. Tarvittaessa tela voidaan leikata (vain ei vahingoittaa putkea) ja taivuta haluttuun kulmaan. Haittapuoli on pienen halkaisijan omaavan putkien suuri hydraulinen vastus, joka merkittävästi lisää vesipumpun kuormitusta. Tällä hetkellä rullat eivät ole laajalti jakautuneita käyttäjille.

  Top