Luokka

Viikkokatsaus

1 Avokkaat
Vaiheittainen opas omien lämmönsiirtimien tekemiseen
2 Patterit
Mikä on halvempaa lämmittää yksityinen talo?
3 Takat
Asentaminen uunit omilla käsillään
4 Takat
Lämmitysjärjestelmä ilman pumppua - miten vettä kierrättää ilman pumppua
Tärkein / Polttoaine

Mikä on lämpö solmu lämmitysjärjestelmissä?


Oikean projektin rakentaminen esitellyn laitteiston asentamiseksi on tärkeää säilyttää normaali lämmityslämpötila jokaisessa huoneistossa hyödyllisessä huoneessa ilman, että asukkaat tarvitsevat itsenäisen lämmitysjärjestelmän kytkemistä.

Kuvatusta laitteistosta saatujen tietojen säännöllinen tarkistus mahdollistaa aiemmin rakennetun lämmitysjärjestelmän tai sen vian mahdollisten haittojen poistamisen.

1 Mikä on lämpöenergiamittari?

Lämpöyksikkö on laite, jonka asennus on tarkoitettu pääasiallisen kirjanpidon ja energian säätelyn, lämmönkuljettajan äänenvoimakkuuden ja myös sen parametrien rekisteröinnin ja valvonnan tuotteeksi.

Lämpöenergianmittausasema

Lämpöenergia-annosteluyksikkö on automaattinen moduuli, joka asennetaan putkistoon toimittamaan kirjanpitotietoja lämmitysresurssien käyttöä ja säätelyä varten.

1.1 Missä lämmitysyksiköt on asennettu?

Lämmitysyksiköiden asennus ja niiden kunnossapito suoritetaan pääsääntöisesti tyypillisissä kerrostaloissa, joissa on yhteiset lämmitysjärjestelmät.

Asuntohuoneistoon asennetaan lämmönmittausasemat seuraavien tehtävien hoitamiseksi:

 • jäähdytysnesteen ja lämpöenergian toiminnan tarkastaminen ja säätö;
 • hydrauli- ja lämmitysjärjestelmien tarkastukset ja säätö;
 • jäähdytysnesteen tiedot, kuten lämpötila, paine ja tilavuus.
 • lämpöenergian kuluttajan ja toimittajan rahalaskennan tuote saatuaan tiedot saatuaan todistuksen.

Lämpömittarien asennus

Lämmityslaitteita koskevan hankkeen toteuttamisen yhteydessä on huomattava, että asuinrakennuksen keskuslämmitykseen toimitettujen resurssien kulutus aiheuttaa käyttäjille (tässä tapauksessa asunnon asukkaille) tiettyjä rahoituskustannuksia.

Kustannusten alentamiseksi ja ylläpidetyn rakenteen toimivuuden säilyttämiseksi aiemmin suunnitellun kaavion mukaan pitkään aikaan asuntotalo pystyy toimittamaan ajoissa asianmukaisen testauksen kirjanpitolaitteista ja sen kunnossapidosta, mukaan lukien laitteiden ja putkiston korkealaatuinen asennus.

2 Laitteen ja piirin terminen solmu

Lämpöyksikkö, jonka kokoonpano on varmistettu alustavalla hankkeella kerrostalojen apuohjelmiin, koostuu kokonaisista laitteista ja laitteista. Tällainen laite kykenee suorittamaan yhdestä useisiin toimintoihin, kuten:

 1. Mittaus lämpöenergian määrästä ja massasta, sen paineesta, putken läpi kulkevan nesteen lämpötilasta ja käyttöajasta.
 2. Tämän tiedon keruu ja tallennus paikalliseen mediaan.
 3. Näytä se mittauslaitteille.

Saatujen tietojen perusteella suoritetaan lämmityslaitteiden toiminnan tarkastaminen kerrostaloissa, sen säätö ja kunnossapito.

Kirjanpitolaite on laite, kuten laskuri, jonka piiri koostuu:

 1. Lämpöparin kestävyys.
 2. Lämpö laskin.
 3. Ensisijainen virtausmuunnin.

Lämpömittarissa voi olla suodattimia ja paineantureita riippuen siitä, mihin primääri-muuntimen malliin on asennettu (pyörre-, ultraääni-, sähkömagneettiset tai takometriset mittausvaihtoehdot).

Lämpösolmun kaaviokuva

Lämpöenergian mittausyksikkö koostuu seuraavista elementeistä:

 1. Sulkuventtiilit.
 2. Lämpömittari.
 3. Terminen muunnin.
 4. Öljypohjaan.
 5. Virtausmittari.
 6. Lämpöanturin paluuputki.
 7. Lisävarusteet.

Asuntohuoneiston lämpöenergian kirjanpitojärjestelmän asennus puolestaan ​​edellyttää seuraavia perusvaatimuksia:

 • tarve asentaa kirjanpitojärjestelmä yksinomaan lämmönlähteen pääventtiilien läheisimpiin alueisiin kuuluvien putkistojen tasapainon rajoihin;
 • Kielto hankkia jäähdytysnesteen valintaa kaukolämpöjärjestelmän henkilökohtaisten tarpeiden osalta;
 • jäähdytysnesteen keskimääräisten tuntikeskiarvojen ja päivittäisten keskimääräisten parametrien säätö tuotetaan kirjanpitolaitteiden merkintöjen mukaan;
 • mittauslaitteet asennetaan moottoriteiden paluuputkiin ja sijoitetaan paikkaan, johon tukiputki on liitetty.

Asianmukaisten laitosten asianmukaisen säädön ja valvonnan toteuttamiseksi toimivaltaiset yksiköt suorittavat toimivaltaisen tarkastamisen niiden asennuksesta ja käytöstä.

2.1 Kuka asentaa ja ylläpitää lämmitysyksikköä kerrostaloissa?

Asuinrakennuksissa on keskuslämmitys (TC) ja lämminvesivaraaja (HWS), pääputki, josta tarjonta sijaitsee kellareissa, varustettuna sulkuventtiileillä. Jälkimmäinen mahdollistaa talon lämmitysjärjestelmän katkaisemisen ulkoisesta verkosta.

Itse lämpöyksikkö on varustettu kaatopaikoilla, sulkuventtiileillä, instrumentoinnilla ja sillä on sellainen laite kuin rakennuksen hissi. Tästä huolimatta jatkuva huolto vaatii pääsääntöisesti sulan kerääjää, joka on teräsputki, jonka läpimitta on Du = 159-200 mm, ja on tarpeen kerätä pääputkesta tulevaa likaa putkien ja lämmityslaitteiden suojaamiseksi pilaantumiselta.

Lämpöyksikön asennus, sen kunnossapito, mukaan lukien puhdistus, ovat asuintaloa palvelevien lukkosehtien työ, joka täyttää asunto- ja kunnallispalveluja tarjoavan organisaation vaatimukset.

Mikä on terminen solmu ja miten se on järjestetty.

Tervehdys kaikille, jotka lukevat blogiani! Tänään haluan tarjota sinulle toisen artikkelin, joka käsittelee lämmitystä. Tässä artikkelissa kerron sinulle outoa paikkaa talosi kellarissa, jota kutsutaan lämpöä (tai lämpöä solmusta). Artikkelissa pyritään antamaan yleinen käsitys siitä, mikä on terminen solmu, miten se toimii ja miksi sitä tarvitaan. Alamme ymmärtää nämä kysymykset kaikkein perustavimmista niistä.

Miksi tarvitsemme lämpösolmun?

Lämpöpiste sijaitsee tulolämmityksessä talossa. Sen päätavoite on muuttaa jäähdytysnesteen parametrit. Jos puhumme tarkemmin, lämpö solmu pienentää jäähdytysnesteen lämpötilaa ja paineita ennen kuin se pääsee jäähdyttimeen tai konvektoriin. Tämä on tarpeen paitsi, että et polta itseäsi koskettamasta lämmityslaitetta vaan myös pidentämään koko lämmitysjärjestelmän laitteiston käyttöikää. Tämä on erityisen tärkeää, jos talon sisällä oleva lämmitys laimennetaan polypropyleeni- tai metalli-muoviputkilla. Termisten solmujen sääntelytiloja ovat:

Nämä luvut osoittavat jäähdytysnesteen enimmäis- ja vähimmäislämpötilan lämmityspäässä.

Myös nykyisten vaatimusten mukaan kuumennusmittari on asennettava kuhunkin kuumennusyksikköön. Käännymme nyt laitteen termisiin solmuihin.

Miten lämpö solmu on?

Yleensä jokaisen sähköaseman tekninen laite on suunniteltu erikseen asiakkaan erityisvaatimusten mukaan. Lämpöpisteiden toteuttamiseen on olemassa useita perusjärjestelmiä. Katsotaanpa niitä yksi kerrallaan.

Lämpö solmu, joka perustuu hissiin.


Hissiyksikön lämpökohdan rakenne on yksinkertaisin ja halpa. Sen tärkein haittapuoli on kyvyttömyys säätää jäähdytysnesteen lämpötilaa putkissa. Tämä aiheuttaa kuumennuskauden aikana haittaa loppukäyttäjälle ja suuria lämpöenergian jätteitä. Katso alla olevaa kuvaa ja katso, miten tämä järjestelmä toimii:

Lisäksi, kuten yllä on osoitettu, lämpösolmun koostumus voi olla paineentasaaja. Se on asennettu hissin eteen syötettäväksi. Hissi on tärkein osa tätä järjestelmää, jossa jäähdytetty jäähdytysaine "paluu" jäähdytettyyn jäähdytysnesteeseen sekoitetaan. Hissin toimintaperiaate perustuu tyhjiön muodostamiseen poistumisestään. Tämän purkautumisen seurauksena jäähdytysnesteen paine hississä on pienempi kuin jäähdytysaineen paine "paluuvirrassa" ja sekoittuminen tapahtuu.

Lämmönvaihdin perustuu lämmön solmuun.

Erityisen lämmönvaihtimen kautta liitetty lämpöpiste mahdollistaa lämmönsiirtimen erottamisen lämmityspäästä lämmönlähteestä talon sisällä. Jäähdytysaineiden erottaminen mahdollistaa sen valmistuksen erityisten lisäaineiden ja suodatuksen avulla. Tällä järjestelmällä on runsaasti mahdollisuuksia säätää jäähdytysnesteen paine ja lämpötila talon sisällä. Tämä vähentää lämmityskustannuksia. Jotta näyte olisi näkyvissä, katso alla olevaa kuvaa.

Jäähdytysnesteen sekoittaminen tällaisissa järjestelmissä tapahtuu termostaattiventtiilien avulla. Tällaisissa lämmitysjärjestelmissä voidaan periaatteessa käyttää alumiinipattereita, mutta ne kestävät vain pitkään hyvälaatuista jäähdytysnestettä. Jos jäähdytysnesteen pH ylittää valmistajan hyväksymän, alumiinisten lämpöpatterien käyttöikä voi suuresti pienentyä. Et voi hallita jäähdytysnesteen laatua, joten on parempi olla turvallinen ja asennettava bimetalli- tai valurautaiset lämpöpatterit.

LVI voidaan liittää vastaavalla tavalla lämmönvaihtimen kautta. Tämä antaa samat edut lämpimän veden lämpötilaan ja paineen säätöön. On syytä sanoa, että häikäilemättömät rahastoyhtiöt voivat pettää kuluttajia laskemalla lämminveden lämpötilaa parilla asteella. Kuluttajalle se on melkein huomaamaton, mutta talon mittakaavassa voidaan säästää kymmeniä tuhansia ruplaa kuukaudessa.

Artikkelin tulokset.

Tässä artikkelissa kerroin lyhyesti lämpösolmusta. Tämä tietenkään ei ole täydellistä tietoa tästä erittäin laajasta aiheesta, mutta tietämyksen lähtökohtana se on varsin sopiva. Voin sanoa, että meidän ajankohtana lämmitysyksiköt asennetaan paitsi asuinrakennuksiin myös yksityisiin taloihin, jos ne ovat yhteydessä keskuslämmitykseen. Tällainen ratkaisu edellyttää alkuvaiheen kustannuksia, mutta tulevaisuudessa lisäävät yksityisen talon elämisen mukavuutta. Kaikki, kirjoita kysymyksesi kommentteihin ja käytä sosiaalisten verkostojen painikkeita jakamaan artikkelin ystävien kanssa. Hyvästi!

Toiminnan periaate ja hissin lämmitys solmun rakenne - toimintaominaisuudet

Monikerroksisten rakennusten huoneistojen optimaalinen lämpötila talvella on mahdollista tarjota vain lämpöpumppu lämpöpattereille. Vesi lämmitetään suorituskykyä käyttäen erityistä lämmitysyksikköä - hissiä, joka on asennettu talon kellariin tai kattilahuoneeseen. Millaista laitetta se on ja miten se toimii, käsitellään myöhemmin artikkelissa.

Miten hissikokoonpano

Ennen kuin käsittelemme hissiyksikön laitetta, huomaamme, että tämä mekanismi on suunniteltu liittämään lämmön loppukäyttäjät lämpöverkkojen kanssa. Suunnittelulla lämpöhissi on eräänlainen pumppu, joka tulee lämmitysjärjestelmään sekä sulkuelementit ja painemittarit.

Hissi-lämmitysyksikkö suorittaa useita toimintoja. Ensinnäkin se jakaa uudelleen paineen lämmitysjärjestelmään siten, että loppukäyttäjät voivat toimittaa lämpöpattereita tietyllä lämpötilalla. Kun putkilinjat kulkevat kattilahuoneesta huoneistoihin, jäähdytysneste jää lähes kaksinkertaiseksi. Tämä on mahdollista vain, jos on erillinen suljettu vesi.

Jäähdytysneste toimitetaan pääsääntöisesti kattilahuoneesta, jonka lämpötila on 105-150. Tällaisia ​​korkeita hintoja ei voida hyväksyä kotimaisille turvallisuustarkoituksiin. Piirin maksimilämpötila sääntelyasiakirjojen mukaisesti ei saa olla yli 95.

On huomionarvoista, että SanPin on tällä hetkellä asettanut jäähdytysnesteen normaalilämpötila 60 Ω: n sisällä. Resurssien säästämiseksi he kuitenkin keskustelevat aktiivisesti ehdotuksesta tämän standardin pienentämiseksi 50: een. Asiantuntijalausunnon mukaan ero ei ole havaittavissa kuluttajalle, ja jäähdytysnesteen desinfioimiseksi sen on lämmetettävä aina 70: een päivään. SanPinin muutoksia ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty, koska tällaisen päätöksen rationaalisuudesta ja tehokkuudesta ei ole yksiselitteistä mielipidettä.

Hissi-lämmitys-solmun avulla voit tuoda jäähdytysnesteen lämpötilan järjestelmään vakioindikaattoreihin.

Tällä solmulla vältetään seuraavat seuraukset:

 • liian kuumat akut voivat aiheuttaa palovammoja, jos niitä käsitellään huolimattomasti;
 • kaikki lämmitysputket eivät ole suunniteltuja pitkäaikaiseen altistumiseen korkealle lämpötilalle paineen alla - tällaiset äärimmäiset olosuhteet voivat johtaa niiden ennenaikaiseen vaurioon;
 • jos johdotus on tehty metalli-muovista tai polypropyleeniputkista, sitä ei ole suunniteltu kuuman jäähdytysaineen kierrättämiseksi.

Hissin edut

Jotkut käyttäjät väittävät, että hissipiiri on irrationaalinen, ja kuluttajien olisi helpompi toimittaa kuluttajille alempaa lämpötila-ainetta. Itse asiassa tämä lähestymistapa mahdollistaa pääputkistojen halkaisijan lisäämisen lisäämällä kylmää vettä, mikä johtaa lisäkustannuksiin.

On käynyt ilmi, että lämmitysyksikön laatujärjestelmä mahdollistaa veden jakautumisen sekoittamisen veden fraktion kanssa, joka on jo jäähtynyt. Huolimatta siitä, että jotkut lämmitysjärjestelmien hissikokoonpanojen lähteet liittyvät vanhoihin hydrauliyksiköihin, itse asiassa ne toimivat tehokkaasti. Uusia yksiköitä on tullut korvaamaan hissin kokoonpanojärjestelmät.

Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat laitteet:

 • levytyyppinen lämmönvaihdin;
 • sekoittimella, joka on varustettu kolmitieventtiilillä.

Miten hissi toimii

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikön mallin tutkiminen, nimittäin mitä se on ja miten se toimii, on mahdotonta huomata lopullisen rakenteen samankaltaisuutta vesipumppuilla. Samaan aikaan työ ei vaadi hankkimaan energiaa muista järjestelmistä, ja luotettavuutta voidaan havaita tietyissä tilanteissa.

Suurin osa laitteen ulkopuolelta on samanlainen kuin hydraulinen tee, joka on asennettu paluuputkeen. Yksinkertaisen teen avulla jäähdytysneste putoisi hiljaa paluuputkeen ohittamalla jäähdyttimet. Tällainen lämmitysaseman kaavio olisi epäsuotuisa.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikön tavanomaisessa järjestelmässä on seuraavat yksityiskohdat:

 • Alustava kammio ja syöttöputki, jossa on tietty osa, joka on asennettu päähän. Sen läpi syötetään jäähdytysaine palautushaarasta.
 • Ulostuloon on integroitu hajotin. Se on suunniteltu siirtämään vettä kuluttajille.

Tällä hetkellä löydät solmuja, joissa suuttimen osuutta säädetään sähkökäytössä. Tästä johtuen on mahdollista säätää automaattisesti jäähdytysnesteen hyväksyttävää lämpötilaa.

Sähkölämmitysyksikön mallin valinta perustuu siihen, että jäähdytysnesteen sekoitustekijä on mahdollista vaihtaa 2-5 yksiköllä. Tätä ei voida saavuttaa hisseissä, joissa suuttimen osaa ei voida muuttaa. On käynyt ilmi, että säädettävissä suuttimilla varustetut järjestelmät mahdollistavat huomattavasti lämmitysrahastojen vähentämisen, mikä on erittäin tärkeää keskusmittareiden kodeissa.

Lämpösolmupyörän toimintaperiaate

Harkitse Hissi-sivuston kaavamaista kaaviota eli sen toimintasuunnitelmaa:

 • kuuma jäähdytysneste syötetään kattilatalosta pääputkiston kautta suuttimen sisäänkäyntiin;
 • liikkuu pienen osan poikki putkien kautta, vesi vähitellen nostaa vauhtia;
 • muodostuu hieman poistettu alue;
 • tuloksena oleva alipaine alkaa tyhjentää vettä paluukerrasta;
 • homogeeniset pyöreät virtaukset diffuusorin läpi tulevat uloskäynnille.

Jos lämmitysjärjestelmä käyttää kerrostalon lämmönjakelujärjestelmän rakennetta, sen tehokas toiminta voidaan varmistaa vain sillä ehdolla, että syöttö- ja paluuvirtojen välinen käyttöpaine on suurempi kuin laskettu hydraulinen vastus.

Vähän puutteita

Huolimatta siitä, että lämpö solmulla on monia etuja, sillä on myös yksi suuri haitta. Tosiasia on, että on mahdotonta säätää poistuttavan jäähdytysnesteen lämpötilaa hissiin. Jos veden paluuputken lämpötilan mittaus osoittaa, että se on liian kuuma, on tarpeen laskea se. Tällaisen tehtävän suorittaminen on mahdollista vain vähentämällä suuttimen halkaisijaa, mutta se ei aina ole mahdollista rakenteellisten piirteiden vuoksi.

Joskus lämpöyksikkö on varustettu sähköisellä käyttölaitteella, jonka avulla on mahdollista säätää suuttimen halkaisijaa. Hän käynnistää rakenteen tärkeimmät yksityiskohdat - kuristinneula kartion muodossa. Tämä neula liikuttaa määriteltyä etäisyyttä suuttimen sisäosan läpi reikään. Liikkeen syvyys mahdollistaa suuttimen halkaisijan muuttamisen ja siten jäähdytysnesteen lämpötilan säätämisen.

Akselilla voidaan asentaa käsikäyttöinen kahva ja sähköinen kauko-ohjattava moottori.

On syytä huomata, että tällaisen lämpötilansäätimen asentaminen mahdollistaa yleisen lämmitysjärjestelmän päivittämisen lämmitysyksiköllä ilman merkittäviä taloudellisia injektioita.

Todennäköinen toimintahäiriö

Pääsääntöisesti suurin osa hissisolmun ongelmista ilmenee seuraavista syistä:

 • esteitä laitteissa;
 • suuttimen halkaisijan muutokset laitteiston toiminnan seurauksena - poikkileikkauksen lisääntyminen vaikeuttaa lämpötilan säätöä;
 • tukokset mudassa;
 • venttiilien vika;
 • sääntelijöiden hajoamiset.

Useimmissa tapauksissa ongelman syyn selvittäminen on yksinkertaista, koska ne vaikuttavat välittömästi piirin veden lämpötilaan. Jos lämpötilan vaihtelut ja poikkeamat standardeista ovat vähäpätöisiä, esiintyy todennäköisesti kuilu tai suutinosan hieman lisääntynyt.

Ero lämpötilan indekseissä yli 5 ℃ osoittaa ongelman olemassaolon, jonka asiantuntijat voivat ratkaista vain diagnoosin jälkeen.

Jos hapettumisen seurauksena suutinosa kasvaa jatkuvasta kosketuksesta veden kanssa tai tahaton poraus, koko järjestelmän tasapaino häiriintyy. Tämä virhe on korjattava mahdollisimman pian.

On syytä huomata, että talouden säästämiseksi ja lämmityksen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi he voivat asentaa sähkömittareita lämpölohkoihin. Ja kuuman veden ja lämmön mittaaminen mahdollistavat edelleen hyödyllisyyslaskelmien kustannusten pienentämisen.

Lämmitysyksikön järjestelmä automaattisella asennuksella. Lämpösolmujen lämpökuvakkeet: kuinka lukea piirustukset ja mitä he tarkoittavat

Jokainen rakennus, olipa kyseessä yksityinen talo tai korkeatasoinen asunto, on varustettu useilla elämäntapujärjestelmillä. Yksi niistä on lämmitysjärjestelmä. Monikerroksisten rakennusten asukkaat saattavat olla yllättyneitä, mutta niiden kellarissa on erityinen paikka, jota kutsutaan lämmönlähteeksi tai lämmönmittausasemaksi. Tässä artikkelissa puhumme siitä tarkemmin.

Opit, mitä lämmönmittausasema on, mitä se on, miten se toimii ja kuka voi palvella sitä.

Me avaamme verhon - mikä on UUTE

Niille, jotka ensin kuulevat tämän termin, selitämme sen merkityksen. UUTE ei ole vain laite, vaan laitteiden monimutkaisuus. Jokainen niistä on asennettava, jotta voidaan tarjota energian peruslaskenta ja säätö, säädettäessä jäähdytysaineen määrää. Järjestelmä rekisteröi ja suorittaa parametrien ohjauksen. Tällaisten laitteiden asennus toteutetaan lämmitysputkissa monikerroksisen rakennuksen kellarissa.

Tässä ovat tärkeimmät laitteet:

 1. Laskin.
 2. Sulkuventtiilit.
 3. Anturit näyttävät paineen ja lämpötilan järjestelmässä.
 4. Paine-, virtaus- ja lämpötila-anturit.

Mikä on tällaisen järjestelmän tarve? Kaikki nämä olivat teknisiä tietoja, yksinkertaisesti sanottuna, lämpömittariasema on asennettu putken sisääntuloon taloon. Sen päätehtävänä on muuttaa sisäisen jäähdytysnesteen parametrit. Mitä tämä tarkoittaa? Ennen kuin jäähdytysneste saavuttaa lämmityslaitteen (konvektorin tai jäähdyttimen), lämpö solmu alkaa pienentää painettaan ja lämpötilaansa. Olet huomannut, että talon lämmitysputket ovat aina samassa lämpötilassa, etteivät ne voi polttaa. Se on hyödyllinen paitsi sinulle, myös koko lämmitysjärjestelmälle. Aikana metalliputki vaihdetaan polypropeeniksi tai metalli- muoviksi. He eivät pidä korkeista lämpötiloista ja korkeista paineista.

Seuraavassa on joitain lämmönmittausaseman säänneltyjä toimintatapoja:

Mitä nämä numerot tarkoittavat? Ne osoittavat jäähdytysnesteen maksimi- ja vähimmäislämpötilan indikaattorit putkissa. Jokainen solmu on varustettu lämpömittarilla.

Lämpösiirtojärjestelmien tyypit

On selvää, että kerrosrakennuksen lämmitysyksikkö sijaitsee kellarissa, missä jokaisen huoneiston lämmöntuotto alkaa. Lämpösolmun rakenne näkyy tässä valokuvassa.

Kuten kuvasta näkyy, tämä on hissipiiri. Sitä voidaan kutsua yksinkertaisimmin eikä kalliiksi. Mutta tämän järjestelmän haittapuoli on, että putkien lämpötilaa on mahdotonta säätää. Tältä osin loppukäyttäjille on joitain haittoja. Lämpöenergia kuluu sulatuksen aikana lämmityskauden aikana. Tärkein asia tällaisen järjestelmän tekemiseen on hissi. Ja ennen kuin se voidaan asentaa paineenalentimeen. Ja itse hissi yhdistää jäähdytetyn jäähdytysaineen kuumalle. Tuotannossa syntyy tyhjiö, joka on teoksen perusta. Tämän tyhjennyksen ansiosta hississä oleva jäähdytysaine on alle paineessa, joten sekoittaminen tapahtuu.

Mutta on toinen järjestelmäasennusohjelma. Se toimii lämmönvaihtimen perusteella. Voit nähdä hänet tässä kuvassa.

Koska lämpöpiste kytketään tämän lämmönvaihtimen kautta, talon sisälle jäähdytysaine ja lämmityspään jäähdytysneste erotetaan toisistaan. Tämän erottamisen ansiosta on mahdollista harjoittaa koulutusta. Tähän tarkoitukseen käytetään lisäaineita ja suodatusta. Tämä järjestelmä avaa suuret ovia säätelemään jäähdytysnesteen lämpötilaa ja paineita putkissa. Miksi tämä on tärkeää? Tosiasia on, että lämmönvaihtimeen perustuva järjestelmä mahdollistaa lämmitysjätteen vähentämisen.

Jos puhumme jäähdytysnesteen sekoittamisesta, niin tällaiselle järjestelmälle suoritetaan termostaattiventtiilit. Käyttöominaisuus on se, että asukkailla on varaa käyttää alumiinipattereita. Vain tässä on pieni vivahde - jos järjestelmässä on heikkolaatuista jäähdytysainetta, säteilijöiden käyttöikä laskee. Luonnollisesti et voi hallita jäähdytysnesteen laatua. Siksi on parempi olla vaarassa ja olla tyytyväinen bimetalli- tai valurautapattereihin.

Kiinnitä huomiota! Kun liitä LVI lämmönvaihtimen läpi, voit säätää veden painea ja lämpötilaa. On syytä huomata, että jotkut johtajat, jotka haluavat käydä rahaa hyvään maksajaan, voivat pettää talon vuokralaisia. Miten? Veden lämpötilan lasku muutamalla asteella. Tuloksessa kävi ilmi, että kuluttajat eivät huomaa tätä eroa, mutta ottaen huomioon koko talon, voimme päätellä, että johtajat voivat ansaita useita kymmeniä tuhansia ruplaa vain yhdellä kuukaudella.

Energiamittaripalvelu

Voivatko monikerroksisen rakennuksen vuokralaisen suorittaa lämmitysenergiamittareiden huoltoa? Nro Jos puhumme sähkölaskentajärjestelmän asennuksesta tai ylläpidosta, kaikki tämä tapahtuu erikoisvalmisteisella henkilöstöllä, joka on saanut ohjeet ja sallittu suorittaa nämä työt. Tosiasia on, että tällainen paikka on suuririskinen huone. Paitsi että voit vahingoittaa laitteita maksamalla kymmeniä tuhansia, kärsit myös.

Siksi sinun ei pitäisi mennä sisään ja ulos uteliaisuudesta "tehdä" kaikesta omalla tavallaan. Älä vaaranna terveyttäsi. Jos sinulla on ongelmia, on parempi ilmoittaa välittömästi asiasta vastaavalle viranomaiselle. Voit katsella tätä videota, jotta voit tuntea lämpömittarijärjestelmän.

johtopäätös

Tästä artikkelista saat lisätietoja siitä, mitä lämpö solmu ja lämmönmittausjärjestelmä ovat. Kuten näette, tämä on välttämätöntä monikerroksisille rakennuksille. Säätämällä jäähdytysnesteen lämpötilaa, voit säätää sen optimaaliseen nopeuteen. Tämä säästää rahaa lämmitykseen ja pidentää lämmittimien käyttöikää. Haluan lisäksi sanoa, että tällaisia ​​yksiköitä voidaan asentaa yksityiseen taloon, jos se on kytketty keskuslämmitykseen. Vaikka järjestelmä maksaa sinulle melko penniäkään, mutta voit tarjota maksimaalisen mukavuuden tulevaisuudessa.

Joskus termisiä pisteitä kutsutaan myös termisolmukoiksi. Tämä on jokseenkin vanhentunut käsite, mutta sillä on myös oikeus olemassaoloon, koska se heijastaa melko tarkasti lämmitysverkon ja kuluttajien välistä kompleksin ydintä ja tarkoitusta, jakaa jäähdytysnesteen, säätää lämmönkulutustiloja ja ohjaa niitä.

Muutama vuosikymmen sitten termi terminen solmu tarkoitti asennusta, joka oli sijoitettu erilliseen huoneeseen ja joka koostuu putkistosta, venttiileistä, mittaus- ja säätölaitteista (painemittarit, lämpömittarit) ja mutakuljettajat - erityiset laitteet, joita käytetään jäähdytysnesteen puhdistamiseen.

Ajan mittaan lämpö- ja sähkölaitteistoa parannettiin, sen vaatimuksia lisättiin, otettiin käyttöön uusia sääntelyasiakirjoja ja standardeja. Tänään kutsuttiin lämmitysasemaksi nimeltään ITP tai yksittäinen sähköasema. Yhdessä termi on muuttunut ja ajatus sen osatekijöistä.

Tyypillinen moderni ITP sisältää solmut:

 • lämpöverkko, vesihuolto ja virtalähde;
 • lämmöntarpeen ja lämmön kulutuksen parametrien säätö;
 • lämpöenergiankulutuksen mittaus, automaatio ja instrumentointi;
 • ilmanvaihtojärjestelmät;
 • lämmityskuormat (järjestelmät);
 • pumppaus-, suodatus- ja lämmönvaihtolaitteet;
 • lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien energianvarastointilaitteet.

Lämpöyksiköiden suunnittelu

Lämpöyksiköiden suunnittelu on yksi rakentamisen alkuvaiheista. Lämmitysyksikön hankkeen kehittäminen on välttämätöntä koordinointia lämmönjakeluorganisaation kanssa. Tässä vaiheessa tarvittavat laskelmat tehdään, laitteiden valinta suoritetaan, asennustyön määrä määritetään.

Oikein ja asiantuntevasti laaditulla lämmitysyksikköhankkeella voit laskea rakennuskustannuksia, välttää tarpeettomia kustannuksia ja ratkaista monia ongelmia jatkotoimenpiteiden aikana. Yksityiskohtaisemmin tästä prosessista kuvataan lämpöpisteiden materiaalisuunnittelussa.

Nykyaikainen lämpöyksikkö on lämmitysverkoston tärkein osa, johon vaaditaan korkeimmat vaatimukset. Lämpöyksiköiden asentaminen osaavalla tavalla mahdollistaa niiden pitkäaikaisen ylläpidon ja luotettavuuden parantamisen.

Nykyisin lämpöyksiköt säätelevät lämpöenergian kulutusta jakelufunktion lisäksi, joten ITP: n (lämmitysyksikön) ammattimaiset ja laadukkaat asennukset mahdollistavat laitteiden keskeytymättömän ja tehokkaan toiminnan sekä antavat tarkat kirjanpidon ja säästävät energiavaroja.

Lämpöyksikön huolto ja korjaus

Lämmitysyksikön huolto (ITP-huollon) on joukko toimenpiteitä, jotka takaavat laitteiden keskeytymättömän toiminnan, valvovat käytön aikana käytettävien komponenttien ja elementtien toimintaa, suorittavat kausityötä ja käyttöönottoa, järjestävät ja tukevat teknisiä töitä, tehdään vähäisiä korjauksia ja tarkkailulaitteita.

Kaikki lämmityslaitteiden kunnossapitoon liittyvät työt tehdään sovellettavien sääntelyasiakirjojen (PTE TE) mukaisesti. Lämpöyksiköiden korjaaminen epäonnistuneiden yksiköiden korvaamisella suorittaa yleensä erikoistunut organisaatio lisäsopimuksen mukaisesti.

Lämpösolmun kustannukset

Lämmitysyksikön (ITP-kustannus) kustannukset koostuvat pääsääntöisesti seuraavista osista:

 • suunnitteluun ja esityksiin liittyvät kustannukset;
 • lämmitysaseman laitteiden kustannukset;
 • asennuskustannukset;
 • kuljetus ja muut kulut.

Hankkeen kustannukset lämpö solmu

Lämpöyksikön suunnittelun kustannukset määräytyvät yleensä erikseen kussakin yksittäisessä tapauksessa ja riippuvat monista tekijöistä: rakenteilla olevan lämmönlähteiden tyypistä; lämmitysjärjestelmän tyyppi; tyypit, merkit, tyypit ja määrät laitteita; lämmitysaseman tarvittava kapasiteetti, työn laatu ja monimutkaisuus sekä muut indikaattorit.

On kuitenkin aivan oikein todettava, että säästöt alkavat hankkeen valmisteluvaiheessa. Ammattimaisen ja laadukkaan muotoilun ansiosta nykyaikaisten tehokkaiden laitteiden korkea hinta, lämmitysyksikköhankkeen kustannukset, asennustöiden kustannukset ja muut kulut maksavat mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Lämpöyksikön asennuksen kustannukset

Lämmitysyksikön (lämmitysyksikön) rakentaminen (asennus) koostuu useista vaiheista.

 1. Asennus-, hitsaus- ja lukkosepätyöt, joihin kuuluu venttiilien, pumppujen, lämmönvaihtimien, mittausaseman, putkien asentaminen.
 2. Sähköasennustyöt - syöttökaapeleiden asentaminen, sähkökuormitusliitännät (mittauslaitteet, automaatio ja ohjaus, pumput ja muut sähkölaitteet).
 3. Käyttöönotto.
 4. Lämmitystoiminnon asettaminen käyttöön.

Asennuksen kokonaiskustannukset riippuvat näiden toimintojen määrästä. Täydelliset tiedot lämpöyksikön (kohteen) asentamisesta, sen korjaamisesta ja muista tiedoista löytyvät sivulta ".

Ei ole tarpeen puhua paljon lämpösäteen merkityksestä yleisessä lämmitysjärjestelmässä. solmut ovat mukana sekä verkossa että sisäisen kulutuksen järjestelmässä.

Termi termi käsite

Kulutuksen tehokkuus ja lämmöntuotannon taso suoraan riippuvat laitteen oikeasta toiminnasta.

Itse asiassa terminen kohta on oikeudellinen raja, joka itsessään merkitsee sitä, että se kokoaa mittaus- ja ohjauslaitteita. Tämän sisäisen täytön ansiosta osapuolten keskinäisen vastuun määritelmä tulee entistä helpommin saatavaksi. Mutta ennen kuin käsittelet tätä, on ymmärrettävä, miten termisten yksiköiden lämpöpiirit toimivat ja miksi niitä voidaan lukea.

Miten määritellä termisen solmun järjestelmä

Alusaseman järjestelmän ja laitteiston määrittämisessä ne perustuvat paikallisen lämmönkulutusjärjestelmän, verkon ulkoisen haaran teknisiin ominaisuuksiin, järjestelmien toimintatavoitteisiin ja niiden lähteisiin.

Tässä osiossa tutustutaan jäähdytysaineen virtausnopeuden kuvaajista - lämmitysyksikön lämpökaavio.

Yksityiskohtainen tutkimus mahdollistaa yhteyden muodostamisen yhteiseen keräilijään, paine verkon sisällä ja suhteellisen jäähdytysneste, jonka suorituskyky riippuu suoraan lämmönkulutuksesta.

Se on tärkeää! Jos lämmitysyksikkö liitetään keräilijään, mutta lämmitysverkkoon, yhden haaran jäähdytysnesteen virtausnopeus väistämättä vaikuttaa toisen virtausnopeuteen.

Lämpösolmun ulkoasun analysointi yksityiskohtaisesti

Kuvassa on kaksi liitettä: a - kun kuluttajat kytketään suoraan keräilijään; b - liitettäessä lämpöverkon haaraan.

Piirto heijastaa graafisia muutoksia jäähdytysaineen virtausnopeudessa tällaisten olosuhteiden esiintymisen seurauksena:

A - lämmitys- ja vesijärjestelmien (kuuma) liittäminen lämmönlähteen keräimiin erikseen.

B - kun samat järjestelmät on asetettu ulompiin. On mielenkiintoista, että tässä tapauksessa liitännälle on ominaista korkeat painehäviöt järjestelmässä.

Ensimmäisen vaihtoehdon huomioon ottaen on huomattava, että jäähdytysnesteen kokonaisvirtausnopeuden indikaattorit kasvavat synkronisesti kuuman veden syöttönopeuden kanssa (tilassa І, ІІ, ІІІ), kun taas toisessa, vaikka lämmitysyksikön virtausnopeus kasvaa, lämmityskulut pienenevät automaattisesti.

Lämpösolmun lämpö- kaaviossa kuvattujen ominaisuuksien perusteella voidaan päätellä, että ensimmäisessä suoritusmuodossa huomioon otetun jäähdytysnestevirtausnopeuden ansiosta käytännössä käytettynä se on noin 80% virtausnopeudesta, kun käytetään piirin toista prototyyppiä.

Aseta suunnitelmat malliin

Suunniteltaessa lämmitysjärjestelmää lämmitysyksikölle asuinalueella edellyttäen, että lämmitysjärjestelmä on kiinni, kiinnitä erityistä huomiota kuumavesilämmittimien kytkemiseen verkkoon. Valittu projekti määrittää jäähdytysaineiden, toimintojen ja ohjaustilojen arvioidut kustannukset jne.

Lämmitysyksikön järjestelmän valinta riippuu ensisijaisesti verkon vakiintuneesta lämpömoodista. Jos verkko toimii lämmitysaikataulun mukaisesti, piirustuksen valinta tehdään teknisen ja taloudellisen laskennan perusteella. Tässä tapauksessa verrataan rinnakkaisia ​​ja sekamuotoisia lämmitysyksiköitä.

Laitteen lämpökohdan ominaisuudet

Jotta talon lämmitysverkko toimisi kunnolla, se asennetaan lisäksi lämmityspisteisiin:

 • venttiilit ja venttiilit;
 • erityissuodattimet, jotka imevät likahiukkasia;
 • ohjaus- ja tilastolaitteet: termostaatit, painemittarit, virtausmittarit;
 • lisä- tai valmiuspumput.

Kaavioiden symbolit ja niiden lukeminen

Yllä oleva kuva esittää kaavakuvan lämmitysyksiköstä, jossa on yksityiskohtainen kuvaus kaikista ainesosista.

Hissikuilusolmun rakenne

Jokaisessa rakennuksessa, kuten yksityisessä talossa, on olemassa useita elämäntapujärjestelmiä. Yksi niistä on lämmitysjärjestelmä. Yksityisissä kodeissa voidaan käyttää erilaisia ​​järjestelmiä, jotka valitaan rakennuksen koosta riippuen, kerrosten lukumäärä, ilmasto-ominaisuudet ja muut tekijät. Tässä aineistossa analysoidaan yksityiskohtaisesti, mikä on terminen solmu, miten se toimii ja missä sitä käytetään. Jos sinulla on jo hissikokoonpano, on hyödyllistä oppia virheistä ja poistaa ne.

Tämä on nykyaikainen hissiyksikkö. Tässä näkyy moottoroitu yksikkö. Muita tämäntyyppisiä tuotteita löytyy myös.

Yksinkertaisin sanoin lämpö solmu on elementtien monimutkaisuus, joka yhdistää lämpöverkon ja lämmönkuluttajat. Lukijoilla oli varmasti kysymys siitä, onko mahdollista asentaa tämä solmu itsenäisesti. Kyllä, voit, jos voit lukea kaavioita. Katsomme niitä, yksi järjestelmä puretaan yksityiskohtaisesti.

Toiminnan periaate

Jos haluat ymmärtää, miten solmu toimii, sinun on annettava esimerkki. Tätä varten otamme kolmikerroksisen talon, koska hissi-keskittimessä käytetään nimenomaan korkeita rakennuksia. Tähän järjestelmään kuuluvan laitteen pääosa sijaitsee kellarissa. Paremmin ymmärtää, että työ auttaa meitä alla olevassa järjestelmässä. Näemme kaksi putkistoa:

 1. Lähettäjä.
 2. Käänteinen.
Monikerroksisen rakennuksen lämmitysyksikön järjestelmä.

Nyt meidän on löydettävä kaaviosta lämpökaappi, jonka kautta vettä lähetetään kellariin. Voit myös huomata venttiilit, jotka täytyy välttämättä olla sisäänkäynnin kohdalla. Vahvistuksen valinta riippuu järjestelmän tyypistä. Vakiomallissa käytetään salpoja. Mutta jos puhumme monimutkaisesta järjestelmästä korkeassa rakennuksessa, päälliköt suosittelevat teräspalloventtiilejä.

Kun kytket lämpöhissiyksikön, on noudatettava normeja. Ensinnäkin se koskee lämpöolosuhteita kattilahuoneissa. Käytön aikana seuraavat indikaattorit sallitaan:

Kun nesteen lämpötila on 70-95 ° C, se alkaa jakautua tasaisesti koko järjestelmään keräilijän työn vuoksi. Jos lämpötila ylittää 95 ° C, hissiyksikkö alkaa laskea sitä, koska kuuma vesi voi vahingoittaa talon laitteita sekä sulkuventtiilejä. Siksi monikäytävät rakennukset käyttävät tällaista rakennetta - se ohjaa lämpötilaa automaattisesti.

Parsing scheme

Kuten ymmärrät, kokoonpano koostuu suodattimista, hisseistä, instrumenteista ja varusteista. Jos aiot itsenäisesti asentaa tämän järjestelmän, sinun pitäisi ymmärtää järjestelmä. Sopiva esimerkki olisi korkeatasoinen rakennus, jonka kellarikerroksessa on aina hissi.

Kaaviossa järjestelmän elementit on merkitty numeroilla:

1, 2 - nämä numerot ilmaisevat lämmityslaitokseen asennetut syöttö- ja paluuputket.

3,4 - rakennuksen lämmitysjärjestelmään asennetut syöttö- ja paluuputket (tässä tapauksessa se on monikerroksinen rakennus).

6 - Karkeat suodattimet on merkitty numerolla, jota kutsutaan myös mutakeräyksiksi.

Tämän lämmitysjärjestelmän vakiokokoonpanoon kuuluvat säätölaitteet, mutakuormat, hissi- ja venttiilit. Suunnittelusta ja tarkoituksesta riippuen solmuun voidaan lisätä muita elementtejä.

On syytä sanoa, että joka vuosi laitokset ovat kalliimpia, tämä koskee myös yksityisiä taloja. Tältä osin järjestelmänvalmistajat toimittavat heille laitteita, joilla pyritään säästämään energiaa. Esimerkiksi järjestelmässä voi olla virtaus- ja paineensäätimet, kiertovesipumput, putkien ja vedenpuhdistuselementit sekä automaatio, jonka tarkoituksena on säilyttää mukava tila.

Toinen vaihtoehto lämpöhissiyksikön rakenteesta monikerroksiselle rakennukselle.

Myös nykyaikaisissa järjestelmissä voidaan asentaa lämpöenergian mittausyksikkö. Nimestä voidaan ymmärtää, että hän on vastuussa lämmön kulutuksen laskemisesta talossa. Jos laite on poissa, säästöt eivät näy. Suurin osa yksityisten talojen ja asuntojen omistajista pyrkii sähkön ja veden mittareihin, koska heidän on maksettava paljon vähemmän.

Sivuston ominaisuudet ja työn ominaisuudet

Järjestelmien mukaan on ymmärrettävää, että järjestelmän hissiä tarvitaan ylikuumentuneen jäähdytysaineen jäähdyttämiseksi. Joissakin malleissa on hissi, joka voi lämmittää vettä. Erityisesti tämä lämmitysjärjestelmä on merkityksellinen kylmäalueilla. Hissi tässä järjestelmässä käynnistyy vain, kun jäähdytetty neste sekoitetaan kuumavedestä, joka tulee syöttöputkesta.

Järjestelmään. Numero "1" tarkoittaa lämpöverkon virtauslinjaa. 2 on verkon paluulinja. Numero "3" on hissi, 4 - virtausohjain, 5 - paikallinen lämmitysjärjestelmä.

Tämän järjestelmän mukaan voidaan ymmärtää, että solmu lisää merkittävästi talon koko lämmitysjärjestelmän tehokkuutta. Se toimii samanaikaisesti kiertopumppuna ja sekoittimena. Mitä kustannuksia, sivusto maksaa melko halpaa, erityisesti vaihtoehto, joka toimii ilman sähköä.

Mutta millä tahansa järjestelmällä on haittoja, keräilijasolmu ei ole poikkeus:

 • Hissin jokaiselle elementille tarvitaan erilliset laskelmat.
 • Differentiaalipuristus ei saisi ylittää 0,8-2 baaria.
 • Kyky hallita lämpöä.

Miten hissi

Äskettäin hissit näkyivät apuohjelmissa. Miksi valitsit tämän laitteen? Vastaus on yksinkertainen: hissi pysyy vakaana myös silloin, kun verkkoihin liittyy hydraulisia ja lämpöhäviöitä. Hissi koostuu useista osista - purkauskammiosta, suihkulaitteesta ja suuttimesta. Voit myös kuulla "hissin kiinnittämisestä" - puhumme venttiileistä ja mittauslaitteista, joiden avulla pystyt säilyttämään koko järjestelmän normaalin toiminnan.

Kuten edellä mainittiin, käytettiin nykyisin hissejä, joissa on sähköinen. Koska sähköinen käyttömekanismi säätää automaattisesti suuttimen halkaisijaa, lämpötilaa ylläpidetään järjestelmässä. Tällaisten hissien käyttö edistää sähkölaskujen vähentämistä.

Kuva näyttää kaikki hissin elementit.

Suunnittelu on varustettu mekanismilla, joka pyörii sähkömoottorin ansiosta. Vanhemmissa versioissa käytetään hammaspyörää. Mekanismi on suunniteltu siten, että kaasunpuikkoa voidaan liikuttaa pituussuunnassa. Tällä tavoin suuttimen halkaisija muuttuu, minkä jälkeen lämmönsiirtimen virtausnopeutta voidaan muuttaa. Tämän mekanismin ansiosta verkonesteen virtausnopeutta voidaan pienentää minimiin tai suurentaa 10-20%.

Mahdolliset virheet

Usein toistuvaa toimintahäiriötä voidaan kutsua hissin mekaaniseksi epäonnistumiseksi. Tämä voi johtua suuttimen halkaisijan, venttiilien vikoista tai liankerääjien tukkeutumisesta. On melko yksinkertaista ymmärtää, että hissi on epäonnistunut, lämpökuljettimen havaittavissa oleva lämpötilahäviö on saavutettu ennen ja ennen hissin kulkua. Jos lämpötila on alhainen, laite on yksinkertaisesti tukossa. Suurten pudotusten osalta tarvitaan hissikorjaus. Joka tapauksessa vian ilmaantuessa tarvitaan diagnostiikka.

Hissisuutin usein tukkeutuu, etenkin niissä paikoissa, joissa vesi sisältää monia lisäaineita. Tämä osa voidaan purkaa ja puhdistaa. Siinä tapauksessa, että suuttimen halkaisija on kasvanut, tämän elementin säätäminen tai täydellinen korvaaminen on välttämätöntä.

Kuvassa näkyy hissilämmitysjärjestelmän huollon prosessi.

Jäljellä olevat viat sisältävät ylikuumenemislaitteita, vuotoja ja muita putkilinjoihin liittyviä vikoja. Mitä tulee säiliöön, tukkeutumisaste voidaan määrittää painemittareiden indikaattoreilla. Jos paine kasvaa sumpuksen jälkeen, elementti on tarkistettava.

Termisen solmun terminen solmupohja

Mikä on terminen solmu ja miten se on järjestetty.

Tervehdys kaikille, jotka lukevat blogiani! Tänään haluan tarjota sinulle toisen artikkelin, joka käsittelee lämmitystä. Tässä artikkelissa kerron sinulle outoa paikkaa talosi kellarissa, jota kutsutaan lämpöä (tai lämpöä solmusta). Artikkelissa pyritään antamaan yleinen käsitys siitä, mikä on terminen solmu, miten se toimii ja miksi sitä tarvitaan. Alamme ymmärtää nämä kysymykset kaikkein perustavimmista niistä.

Miksi tarvitsemme lämpösolmun?

Lämpöpiste sijaitsee tulolämmityksessä talossa. Sen päätavoite on muuttaa jäähdytysnesteen parametrit. Jos puhumme tarkemmin, lämpö solmu pienentää jäähdytysnesteen lämpötilaa ja paineita ennen kuin se pääsee jäähdyttimeen tai konvektoriin. Tämä on tarpeen paitsi, että et polta itseäsi koskettamasta lämmityslaitetta vaan myös pidentämään koko lämmitysjärjestelmän laitteiston käyttöikää. Tämä on erityisen tärkeää, jos talon sisällä oleva lämmitys laimennetaan polypropyleeni- tai metalli-muoviputkilla. Termisten solmujen sääntelytiloja ovat:

Nämä luvut osoittavat jäähdytysnesteen enimmäis- ja vähimmäislämpötilan lämmityspäässä.

Myös nykyisten vaatimusten mukaan kuumennusmittari on asennettava kuhunkin kuumennusyksikköön. Käännymme nyt laitteen termisiin solmuihin.

Miten lämpö solmu on?

Yleensä jokaisen sähköaseman tekninen laite on suunniteltu erikseen asiakkaan erityisvaatimusten mukaan. Lämpöpisteiden toteuttamiseen on olemassa useita perusjärjestelmiä. Katsotaanpa niitä yksi kerrallaan.

Lämpö solmu, joka perustuu hissiin.

Hissiyksikön lämpökohdan rakenne on yksinkertaisin ja halpa. Sen tärkein haittapuoli on kyvyttömyys säätää jäähdytysnesteen lämpötilaa putkissa. Tämä aiheuttaa kuumennuskauden aikana haittaa loppukäyttäjälle ja suuria lämpöenergian jätteitä. Katso alla olevaa kuvaa ja katso, miten tämä järjestelmä toimii:

Lisäksi, kuten yllä on osoitettu, lämpösolmun koostumus voi olla paineentasaaja. Se on asennettu hissin eteen syötettäväksi. Hissi on tärkein osa tätä järjestelmää, jossa jäähdytetty jäähdytysaine "paluu" jäähdytettyyn jäähdytysnesteeseen sekoitetaan. Hissin toimintaperiaate perustuu tyhjiön muodostamiseen poistumisestään. Tämän purkautumisen seurauksena jäähdytysnesteen paine hississä on pienempi kuin jäähdytysaineen paine "paluuvirrassa" ja sekoittuminen tapahtuu.

Lämmönvaihdin perustuu lämmön solmuun.

Erityisen lämmönvaihtimen kautta liitetty lämpöpiste mahdollistaa lämmönsiirtimen erottamisen lämmityspäästä lämmönlähteestä talon sisällä. Jäähdytysaineiden erottaminen mahdollistaa sen valmistuksen erityisten lisäaineiden ja suodatuksen avulla. Tällä järjestelmällä on runsaasti mahdollisuuksia säätää jäähdytysnesteen paine ja lämpötila talon sisällä. Tämä vähentää lämmityskustannuksia. Jotta näyte olisi näkyvissä, katso alla olevaa kuvaa.

Jäähdytysnesteen sekoittaminen tällaisissa järjestelmissä tapahtuu termostaattiventtiilien avulla. Tällaisissa lämmitysjärjestelmissä voidaan periaatteessa käyttää alumiinipattereita, mutta ne kestävät vain pitkään hyvälaatuista jäähdytysnestettä. Jos jäähdytysnesteen pH ylittää valmistajan hyväksymän, alumiinisten lämpöpatterien käyttöikä voi suuresti pienentyä. Et voi hallita jäähdytysnesteen laatua, joten on parempi olla turvallinen ja asennettava bimetalli- tai valurautaiset lämpöpatterit.

LVI voidaan liittää vastaavalla tavalla lämmönvaihtimen kautta. Tämä antaa samat edut lämpimän veden lämpötilaan ja paineen säätöön. On syytä sanoa, että häikäilemättömät rahastoyhtiöt voivat pettää kuluttajia laskemalla lämminveden lämpötilaa parilla asteella. Kuluttajalle se on melkein huomaamaton, mutta talon mittakaavassa voidaan säästää kymmeniä tuhansia ruplaa kuukaudessa.

Artikkelin tulokset.

Tässä artikkelissa kerroin lyhyesti lämpösolmusta. Tämä tietenkään ei ole täydellistä tietoa tästä erittäin laajasta aiheesta, mutta tietämyksen lähtökohtana se on varsin sopiva. Voin sanoa, että meidän ajankohtana lämmitysyksiköt asennetaan paitsi asuinrakennuksiin myös yksityisiin taloihin, jos ne ovat yhteydessä keskuslämmitykseen. Tällainen ratkaisu edellyttää alkuvaiheen kustannuksia, mutta tulevaisuudessa lisäävät yksityisen talon elämisen mukavuutta. Kaikki, kirjoita kysymyksesi kommentteihin ja käytä sosiaalisten verkostojen painikkeita jakamaan artikkelin ystävien kanssa. Hyvästi!

Mikä on lämmitysjärjestelmän hissikokoonpano?

Korkea rakennukset, pilvenpiirtäjät, toimistorakennukset ja monet kuluttajat tarjoavat lämpöä CHP: lle tai voimakkaille kattiloille. Jopa yksityisen talon suhteellisen yksinkertaista itsenäistä järjestelmää on joskus vaikea sopeuttaa, varsinkin jos suunnittelussa tai asennuksessa tehdään virheitä. Kuitenkin suuren kattilan tai CHP: n lämmitysjärjestelmä on verraton monimutkaisempi. Pääputkesta on paljon oksia, ja jokaisella kuluttajalla on erilaiset paineet lämmitysputkissa ja kulutetun lämmön määrä.

Putkistojen pituus on erilainen, ja järjestelmä on suunniteltava niin, että kaukaisimmasta kuluttajasta saadaan tarpeeksi lämpöä. On selvää, miksi lämmitysjärjestelmässä on jäähdytysnesteen paine. Paine edistää vettä pitkin lämmityspiiriä, ts. joka muodostaa keskuslämmityslinjan, se on kierrätyspumpun tehtävä. Lämmitysjärjestelmän tulisi estää epätasapainoa, kun jokin kuluttaja muuttaa lämmön kulutusta.

Lisäksi järjestelmän haaroitus ei vaikuta lämmöntuotannon tehokkuuteen. Jotta monimutkainen keskitetty lämmitysjärjestelmä toimisi stabiilisti, on tarpeen asentaa joko hissiyksikkö tai automaattinen ohjausyksikkö lämmitysjärjestelmään kussakin laitoksessa keskinäisen vaikutusvallan poistamiseksi.

Rakennuksen lämpöjakelupaikka

Lämpöinsinöörit suosittelevat kattilakäytön kolmesta lämpötilamoodista. Nämä järjestelmät laskettiin alun perin teoreettisesti ja niitä on käytetty jo vuosia. Ne tarjoavat lämmönsiirron pienellä menetyksellä pitkillä etäisyyksillä ja maksimaalisella tehokkuudella.

Lämpösäätökattila voidaan nimetä virtauslämpötilan ja paluuveden lämpötilaksi:

 1. 150/70 - menoveden lämpötila 150 astetta ja lämpötilan "paluu" 70 astetta.
 2. 130 / 70- veden lämpötila 130 astetta, lämpötila "paluu" 70 astetta;
 3. 95/70 - veden lämpötila 95 astetta, lämpötilan "paluu" - 70 astetta.

Todellisissa olosuhteissa tila valitaan kullekin alueelle talviilman lämpötilan perusteella. On huomattava, että korkeita lämpötiloja, erityisesti 150 ja 130 astetta, ei voida käyttää tilan lämmitykseen, jotta vältetään palovammat ja vakavat seuraukset paineenalennuksen aikana.

Veden lämpötila ylittää kiehumispisteen ja se ei kiehu putkissa korkean paineen vuoksi. Joten sinun on vähennettävä lämpötilaa ja paineita ja annettava tarvittava lämpö tietylle rakennukselle. Tämä tehtävä on osoitettu lämmitysjärjestelmän hissisolmulle - lämpöjakelupisteeseen sijoitetulle erityiselle lämmönkäyttölaitteelle.

Lämmityshelman laite ja toimintaperiaate

Lämmitysverkoston putkistossa, yleensä kellarissa, on solmu, joka yhdistää syöttö- ja paluuputket. Tämä on hissi-sekoitusyksikkö kodin lämmitykseen. Hissi on valmistettu valuraudasta tai teräsrakenteesta, joka on varustettu kolmella laipalla. Tämä on yhteinen lämmityshissi, jonka toimintaperiaate perustuu fysiikan lakeihin. Hissin sisällä on suutin, vastaanottokammio, sekoituskaula ja diffuusori. Vastaanottokammio on liitetty "paluu" laipan avulla.

Ylikuumentunut vesi pääsee hissin tuloon ja kulkee suuttimeen. Suuttimen kaventumisen vuoksi virtausnopeus kasvaa ja paine laskee (Bernoullin laki). Paluuputken vettä imetään alennetun paineen alueelle ja sekoitetaan hissin sekoituskammioon. Vesi vähentää lämpötilaa haluttuun tasoon ja samaan aikaan pienentää paineita. Hissi toimii samanaikaisesti kiertopumpun ja sekoittimen kanssa. Tämä on lyhyesti hissin periaate rakennuksen tai rakenteen lämmitysjärjestelmässä.

Terminen solmupohja

Jäähdytysnesteen säätö tapahtuu talon hissi- lämmitysyksiköiden avulla. Hissi - lämpösolmun pääosa, tarvitsee vanteita. Säätölaitteisto on herkkä likaa varten, joten vanteisiin sisältyvät "syöttö" ja "paluuputkiin" liitetyt muta suodattimet.

Sidontaan kuuluu:

 • muta suodattimet;
 • painemittarit (tulo ja poisto);
 • lämpöanturit (lämpömittarit hissin sisäänkäynnillä, uloskäynnillä ja "paluuputkella");
 • porttiventtiilit (ehkäiseviin tai hätätoimiin).

Tämä on yksinkertaisin versio jäähdytysnesteen lämpötilan säätöjärjestelmästä, mutta sitä käytetään usein lämpösolmun peruslaitteena. Kaikkien rakennusten ja rakenteiden hissien lämmityksen perusyksikkö säätää jäähdytysnesteen lämpötilaa ja paineita piiriin.

Edut sen käytön lämmitykseen suuria esineitä, taloja ja korkeita rakennuksia:

 1. luotettavuus, yksinkertaisen suunnittelun ansiosta;
 2. alhaiset asennuksen ja lisävarusteet;
 3. absoluuttinen haihtumattomuus;
 4. huomattavia säästöjä jäähdytysnesteen kulutuksessa jopa 30%.

Mutta jos on olemassa kiistattomia etuja hissin käyttämisessä lämmitysjärjestelmissä, on syytä huomata tämän laitteen käytön haitat:

 • laskenta suoritetaan erikseen jokaiselle järjestelmälle;
 • tarvitsee pakollisen painehäviön kohteen lämmitysjärjestelmässä;
 • jos hissi ei ole säädetty, lämmityspiirin parametreja ei voi muuttaa.

Hissi automaattisella säädöllä

Tällä hetkellä on luotu hissejä, joissa suuttimen osaa voidaan muuttaa sähköisellä säätöllä. Tällaisessa hississä on mekanismi, joka liikuttaa kaasuläpän neulaa. Se muuttaa suuttimen lumen ja seurauksena jäähdytysnesteen virtausnopeus muuttuu. Lumen muuttaminen muuttaa veden liikkeen nopeutta. Tämän seurauksena kuumavesisäiliön ja veden palautumissuhde "paluu" muuttuu, jolloin lämmönsiirtoaineen lämpötila muutetaan "syöttö" -tilassa. Nyt ymmärrän, miksi lämmitysjärjestelmässä tarvitaan veden paineita.

Hissi säätää jäähdytysnesteen virtausta ja painetta ja sen paine ohjaa virtausta lämmityspiirissä.

Hissiyksikön pääviat

Jopa tällainen yksinkertainen laite kuin hissiyksikkö ei välttämättä toimi kunnolla. Häiriöt voidaan määrittää analysoimalla painemittareiden lukemat hissikokoonpanon ohjauspisteissä:

 1. Häiriöitä aiheutuu usein putkistojen tukkeutumisesta likaa ja kiinteitä hiukkasia veteen. Jos lämmitysjärjestelmään kohdistuva paine laskee, mikä on huomattavasti korkeampi kuin sumpulla, tämä vika johtuu tuloputken tukkeuman tukkeuman tukkeutumisesta. Lika puretaan säiliön tyhjennyskanavien läpi, puhdistetaan näytöt ja laitteen sisäpinnat.
 2. Jos paine lämmitysjärjestelmässä hyppää, mahdolliset syyt voivat olla korroosiota tai tukkeutuneita suuttimia. Jos suutin tuhoutuu, paisuntasäiliön paine voi ylittää sallitun.
 3. Voi olla tapaus, jossa paine kuumennusjärjestelmässä kasvaa ja painemittarit paluuputken altaan edessä ja sen jälkeen näyttävät eri arvoja. Tässä tapauksessa sinun on puhdistettava summa "käänteinen". Tyhjennysventtiilit avataan, verkko puhdistetaan ja likaa poistetaan sisältä.
 4. Kun suutin on muuttunut korroosion takia, lämmityspiirin pystysuora purkautuminen tapahtuu. Akun pohjassa on kuuma, eikä yläkerroksissa ole tarpeeksi lämmintä. Suuttimen korvaaminen suuttimella, jolla on laskettu halkaisija, poistaa tällaisen toimintahäiriön.

kojeistot

Hissilaite ja kaikki sen vanteet voidaan esittää ruiskutuskierrätyspumpuksi, joka tiettyyn paineeseen syöttää jäähdytysnestettä lämmitysjärjestelmään.

Jos laitoksessa on useita kerroksia ja kuluttajia, varmin ratkaisu on jakaa koko jäähdytysnestevirta kullekin kuluttajalle.

Tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi käytetään lämmitysjärjestelmää, jolla on erilainen nimi - keräilijä. Tätä laitetta voidaan edustaa säiliöinä. Jäähdytysneste virtaa säiliöön hissin ulostulosta, joka sitten virtaa ulos useista pistorasioista ja samalla paineella.

Tämän seurauksena lämmitysjärjestelmän kampajakelujärjestelmä mahdollistaa kohteen yksittäisten kuluttajien sammumisen, säätämisen ja korjaamisen pysäyttämättä lämmityspiirin toimintaa. Keräilijän läsnäolo poistaa lämmitysjärjestelmän haarojen keskinäisen vaikutuksen. Pattereiden paine vastaa hissin uloskäynnin paineita.

Kolmitieventtiili

Jos jäähdytysnesteen virtaus on välttämätöntä jakaa kahden kuluttajan kesken, lämmitysjärjestelmään käytetään kolmitieventtiiliä, joka voi toimia kahdessa tilassa:

 • pysyvä tila;
 • muuttuva hydraulinen tila

Kolmitieventtiili asennetaan lämmityspiirin osiin, joissa voi olla tarpeen erottaa tai kokonaan estää veden virtaus. Nostomateriaali on terästä, valurautaa tai messinkiä. Venttiilin sisällä on lukituslaite, joka voi olla pallomaista, sylinterimäistä tai kartiomaista. Nosturi muistuttaa teetä ja riippuen liitoksesta lämmitysjärjestelmän kolmitieventtiili voi toimia sekoittimena. Sekoitusosuuksia voidaan vaihdella laajalla alueella.

Palloventtiiliä käytetään pääasiassa:

 1. säädä lämpimän lattian lämpötila;
 2. akun lämpötilan säätö;
 3. jäähdytysnesteen jakautuminen kahteen suuntaan.

Kolmitieventtiilit ovat kahta tyyppiä - sulkeminen ja säätö. Periaatteessa ne ovat melkein samanlaisia, mutta lämpötilaa on vaikeampi hallita tasaisesti kolmitieventtiilillä.

Hissikuilusolmun rakenne

Keskuslämmitysjärjestelmissä oleva lämmönsiirto kulkee lämpöpisteen läpi ennen kuin se menee suoraan kunkin huoneiston jäähdytinosaan ja erilliseen huoneeseen. Tällaisessa solmussa vesi tuodaan suunnittelulämpötilaan ja tasapaino varmistetaan sillä, että hissiyksikön järjestelmä toimii oikein. Jokaisen monikerroksisen rakennuksen kellarikerroksessa, joka on lämmitetty keskeisellä valtatiellä, löytyy tällainen hissi.

Toiminnan periaate

Hyvän hissin ymmärtäminen on syytä panna merkille, että tämä monimutkaisuus on yhteydessä lämpöverkkoihin ja yksityisiin kuluttajiin. Lämpö solmu on moduuli, joka suorittaa pumpun laitteiden toiminnot. Jos haluat nähdä, mikä hissi on lämmitysjärjestelmässä, sinun täytyy mennä alas kellarikerrokselle melkein minkä tahansa asuinrakennuksen. Venttiilien ja painemittareiden joukossa on mahdollista havaita lämmitysjärjestelmän haluttu elementti (kaavio on esitetty alla olevassa kuvassa).

Hissien selvittäminen, mitä se on, on määrittää sen toimivuus suoritettaville tehtäville. Näihin kuuluu paineen jakelu uudelleen lämmitysjärjestelmän sisäpuolelta ja jäähdytysneste, jonka sallittu lämpötila on. Itse asiassa veden määrä kaksinkertaistuu, joka kulkee pitkin kattilahuoneen viivoja. Tämä vaikutus saavutetaan veden läsnäollessa erillisessä suljetussa astiassa.

Kattilatalosta tulevan lämpölaitteen lämpötila on tavallisesti alueella 105-150 ° C. Turvallisuussyistä ei ole mahdollista käyttää sitä tässä parametrissa kotitalouksissa.

Sääntelyasiakirjoissa säädetään jäähdytysnesteen lämpötilaraja, joka ei saa ylittää 95 ° C.

Viitteitä. Tällä hetkellä keskustellaan aktiivisesti kysymyksestä SanPinin toimittamasta 60 ° C: n lämpimän veden lämpötilasta 50 ° C: een, mikä viittaa siihen, että resursseja on säästettävä. Asiantuntijoiden mukaan kuluttaja ei ymmärrä tällaista minimaalista eroa, ja jotta vesi voidaan päivittäin puhdistaa asianmukaisesti putkissa, on suositeltavaa lisätä se 70 ° C: een. On liian aikaista arvioida, onko tämä aloite järkevä ja tarkoituksellinen. SanPinin muutoksia ei ole vielä tehty.

Palataksemme lämmitysjärjestelmän hissiin, huomataan, että hän on se, joka takaa järjestelmän lämpötilan. Näiden toimien ansiosta on mahdollista vähentää riskejä:

 • ylikuumentuneet paristot helpottavat palamista;
 • lämmityspatterit eivät aina kestä pitkään korkean lämpötilan jäähdytysnesteen vaikutuksia paineessa;
 • jakelu polymeerisistä tai metalliputkista putkista ei anna niiden käyttöä sellaisten kuumien lämmönkantajien kanssa.

Miksi tämä solmu on kätevä?

Hissi-keskitin missä tahansa asunnossa

Voit kuulla mielipiteen, että olisi kätevämpää käyttää lämpöä hissiä tällä periaatteella, mutta toimittaa suoraan veden matalampaa lämpötilaa. Tämä lausunto on kuitenkin virheellinen, koska on tarpeen lisätä merkittävästi linjojen halkaisijoita jäähdytysnesteen siirtoon.

VIDEO: Central Main Linein hissin solmu

Itse asiassa lämmitysyksikön toimivaltainen järjestelmä sallii sinun sekoittaa veden toimitustilavuuteen osuuden äänenvoimakkuudesta jo jäähtynyt paluulinjasta. Vaikka joissakin lähteissä lämmitysjärjestelmän hissiyksikköä kutsutaan vanhentuneeksi hydraulilaitteeksi, mutta se on osoittautunut tehokkaaksi. Nykyaikaisemmat laitteet, joita käytetään hissin solmujärjestelmän sijasta, ovat seuraavat tyypit:

 • levylämmönvaihdin;
 • sekoittimella kolmitieventtiili.

Hissitoiminto

Kun otetaan huomioon lämmitysjärjestelmän hissikokoonpano, mikä se on ja miten se toimii, on syytä huomata, että työrakenteessa on samankaltaisuuksia vesipumppujen kanssa. Toimenpide ei kuitenkaan edellytä energian siirtoa muista järjestelmistä. Se osoittaa luotettavuuden tietyissä olosuhteissa.

Ulkopuolella laitteen pohja on ulkoisesti samanlainen kuin palautushaaraan asennetun hydraulisen tee. Kuitenkin standardin Teen kautta jäähdytysneste tunkeutuu kivuttomasti paluulämpötilaan ilman, että se kulkeutuu pattereiden läpi. Tällainen käyttäytyminen olisi merkityksetöntä.

Standardi hissin asettelu

Lämmitysjärjestelmän hissisolmun klassisessa järjestelmässä on seuraavat komponentit:

 • Etukammion syöttöputki, jonka lopussa on tietty halkaisijainen suutin. Se saa jäähdytysnestettä paluulinjalta.
 • Ulostulo-osaan on asennettu diffuusori. Se välittää vettä kuluttajille.

Nykyään on solmuja, joissa suuttimen halkaisijaa säätelee sähköinen käyttö. Tämä mahdollistaa jäähdytysnesteen lämpötilan optimoinnin automaattitilassa.

Moottoriyksikön valinta perustuu siihen, että jäähdytysnesteen sekoitustekijä on mahdollista vaihtaa 2-5: ssa, mikä ei ole mahdollista hisseissä, joissa suuttimen halkaisija ei ole säädettävissä. Siten säädettävällä suuttimella varustettu järjestelmä voi merkittävästi säästää lämmitystä, mikä on mahdollista koteissa, joissa keskusmittarit on asennettu.

Miten lämpö solmujärjestelmä

Yleisesti toimintaperiaatetta voidaan kuvata seuraavasti:

 • vesi liikkuu linjaa pitkin kattilahuoneesta suuttimen sisäänkäyntiin;
 • Pienen halkaisijan läpi kulkevan työn aikana työjäähdytteen nopeus kasvaa merkittävästi;
 • alue, jolla on pieni purkaus, muodostuu;
 • johtuen muodostuneesta alipaineesta vettä imeytyy paluusta;
 • häikäiseviä tasaisen massavirtoja lähetetään ulostuloon diffuusorin läpi.

Tarkempia tietoja voidaan tarkastella työjärjestelyissä.

Jotta järjestelmä toimisi tehokkaasti, johon kuuluu lämmitysjärjestelmän hissiyksikön rakenne, on varmistettava, että virtauksen ja paluun välisten painearvojen arvo on suurempi kuin lasketun hydrausvastuksen arvo.

Järjestelmän puutteita

Positiivisten ominaisuuksien lisäksi lämpö solmu tai lämpö solmujärjestelmä on tietty haitta. Hän on seuraava. Lämmitysjärjestelmän hissi ei pysty säätämään ulostulolämpötila-seosta. Tällaisessa tilanteessa sinun on mitattava lämmitetty jäähdytysaine putkesta tai paluuputkesta. Lämpötilaa voidaan laskea vain muuttamalla suuttimen mitat, jotka ovat rakenteeltaan mahdottomia tehdä.

Joissakin tapauksissa pelastusnostureita, joissa on sähkökäyttö. Niiden rakenne sisältää mekaanisen ajon. Tätä laitetta käyttää sähkökäyttö. Tällä tavoin on mahdollista muuttaa suuttimen halkaisijaa. Tämän mallin peruselementti on kuristinneula, jolla on kartiomainen ulkonäkö. Se tulee reikään rakenteen sisäisen halkaisijan mukaan. Tietyllä etäisyydellä hän pystyy säätämään seoksen lämpötilaa juuri muuttamalla suuttimen halkaisijaa.

Akseli voidaan asentaa käsikäyttöiseksi kädensijaksi sekä sähköisesti ohjattuun etämoottoriin.

Tällaisten modernisoitujen ratkaisujen vuoksi kellarikerroksessa ei ole merkittäviä kalliita jälkiasennuksia. Riittää, että säätölaite asennetaan nykyaikaisen termisen solmun saamiseksi.

toimintahäiriöt

Useimmissa tapauksissa hajoamiset johtuvat seuraavista tekijöistä:

 • laitteiden tukkeutuminen;
 • suuttimen halkaisijan asteittainen lisääntyminen käytön aikana, jolloin jäähdytysnesteen lämpötilaa on vaikeampi hallita;
 • tukkeutuneet mutahaavat;
 • venttiilin vika;
 • sääntelyviranomaisten epäonnistuminen jne.

Määritä tämän laitteen vikaantuminen on helppoa, se vaikuttaa välittömästi jäähdytysnesteen lämpötilaan ja sen jyrkkään laskuun. Pienemmillä poikkeuksilla normaalisti puhumme todennäköisesti suuttimen tukkeutumisesta tai pienestä kasvusta. Jos pudotus on erittäin merkittävä (yli 5 astetta), diagnoosi on suoritettava ja asiantuntijan on pyydettävä korjausta varten.

Suuttimen halkaisija kasvaa joko korroosion aikana kosketuksessa veden kanssa tai tahattoman porauksen seurauksena. Sekä tämä että toinen johtavat järjestelmän epätasapainoon, ja se on poistettava välittömästi.

Sinun on tiedettävä, että nykyaikaisia ​​päivitettyjä järjestelmiä voidaan käyttää sähkönkulutuksen mittausasemilla. Ilman laitetta lämmityspiirissä on vaikeaa saavuttaa taloudellinen vaikutus. Samojen lämpö- ja kuumavesimittareiden asentaminen voi vähentää merkittävästi sähköverkkoja.

Top