Luokka

Viikkokatsaus

1 Patterit
Puutalon seinien sisäeristys: materiaalien tyypit ja robotin vaiheet
2 Takat
Uunin dieselissä pieniin tiloihin
3 Kattilat
Lisää tilaa rentoutua! Venäjän uunin rakentaminen kadulla omilla käsillä: kaavio ja ohjeistus
4 Kattilat
Kiukaan rakenne ja toimintaperiaate vesipiirillä
Tärkein / Polttoaine

Lämmityksen laskeminen kerrostalossa alkaen 01.06.2013


Laskentamaksun laskeminen 01.06.2013 alkaen on tehtävä Venäjän federaation hallituksen 06.05.2011, nro 354 hyväksymien laskentasääntöjen mukaisesti ja muutoksia Venäjän federaation hallitukseen 16. huhtikuuta 2013, nro 344, jäljempänä 'säännöt'.

Vuodesta 01.06.2013 asuntorakennuksen lämmitys kuluttajat maksavat tämän palvelun kokonaisuudessaan erottamatta asumis- tai muiden asuntojen lämmityskorvausta ja yleisen kotitalouden tarpeiden mukaista lämmitystä, kuten aiemmin oli suunniteltu.

Näin ollen sähkölaskun laskuissa "lämmitys" -palvelu tulee näkyä vain yhdellä rivillä. Tämä sääntö koskee sekä asuinrakennuksia, joissa on keskitetty lämmönjakelujärjestelmä, että talot, joissa ei ole tällaista järjestelmää.

Lämmityksen maksun laskeminen riippuu pääasiassa asuinrakennuksen laitteista ja siinä olevista tiloista, joissa on mittauslaitteita (yleinen (kollektiivinen), yksilöllinen ja yhteinen (asunto), ja se tehdään seuraavassa järjestyksessä.

Asuntorakennukseen asennetun lämpöenergian yhteinen (kollektiivinen) mittauslaite ei ole käytössä eikä yksittäisiä tai yhteisiä (asunnon) mittauslaitteita ole lämmitys kaikissa asuin- ja muiden asuintiloissa.

Tässä tapauksessa lämmitysmaksu lasketaan lämpöenergian kulutustandardin, miehitetyn tilan kokonaispinta-alan ja lämpöenergian hinnan perusteella (sääntöjen liitteen nro 2 kaava n: o 2).

- kulutus standardi asetettu lämmitykseen,
- tilojen kokonaispinta-ala,
- alueelle ja palveluntarjoajalle asetettu lämpöenergian hinta.

Laskentayksikkö:

Kotitalossasi ei ole yhteistä kotimittalaitetta lämmitykseen (lämmitykseen). Talossa asuviin asuntoihin ja muihin kuin asuinrakennuksiin ei ole asennettu yksittäisiä ja yhteisiä (asunnon) lämmityslaitteita.

- Lämmityksen kulutusprosentti on alueella 0,03 gigacalorie per neliömetri kokonaispinta-alasta.
- Asunnon kokonaispinta-ala on 60 neliömetriä.
- Alueen ja palveluntarjoajan lämpöenergian hinta on 1200 ruplaa per Gcal.

Asunnon lämmitysmaksu lasketaan seuraavassa järjestyksessä:

0,03 x 60 x 1200 = 2160,00 ruplaa.

Asuntorakennuksessa on lämpöä (lämmitys) mittauslaitteisto, mutta kaikki asuin- ja ei-asuinrakennukset on varustettu yksittäisillä ja tavallisilla (huoneisto) metreillä lämmitykseen.

Tällöin lämmitysmaksun laskeminen tehdään yleiskäyttöisen mittauslaitteen, käytetyn huoneen kokonaispinta-alan ja lämpöenergiaratkaisun (työjärjestyksen liitteen nro 2 lomake nro 3) perusteella tehdyn todistuksen perusteella.

- lämpöenergian määrä, joka määritetään yleisen talon mittauslaitteen todistuksella,
- asuin- tai ei-asuinrakennusten kokonaispinta-ala,
- asuinrakennuksessa sijaitsevien asuin- ja muiden asuntojen kokonaispinta-ala,
- alueellesi asetettu lämpöenergian hinta.

Laskentayksikkö:

Asuntorakennukseen on asennettu yhteinen lämpöenergianmittauslaite (lämmitys). Kaikki taloon sijoitetut asuin- ja ei-asuinkerrostalot on varustettu yksittäisillä tai tavallisilla lämmityslaitteilla.

- Lämpöenergian määrä, joka määritetään yleisen kotitalouden mittauslaitteen todistuksella, on 200 gigacaloria.
- Asunnon kokonaispinta-ala on 60 neliömetriä.
- koko asuinalueiden ja muiden kuin asuinkiinteistöjen tilat talossa on 8000 neliömetriä.
- Alueelle ja palveluntarjoajalle asetettu lämpöenergian hinta on 1 200 ruplaa per 1 Gcal.

Asunnon lämmitysmaksu lasketaan seuraavasti:

200 x 60/8000 x 1200 = 1800 ruplaa.

Kerrostaloon asennetaan monen talon (kollektiivinen) lämpöenergian mittauslaite. Kaikissa talossa sijaitsevissa asuin- ja ei-asuinrakennuksissa on yksittäisiä tai yhteisiä (asunnon) lämmityslaitteita.

Tässä tapauksessa lämmitysmaksun laskeminen perustuu yleisen talon ja yksittäisten lämpömittareiden todistukseen, miehitetyn tilan kokonaispinta-alaan ja talon kaikkiin asuntoihin ja muihin kuin asuinrakennuksiin sekä lämpöenergian hintatarjoukseen (lisäysnumero nro 3 (1)). 2 sääntöihin).

- lämpöenergian määrä, joka määräytyy yksittäisen mittauslaitteen merkinnöistä, jolle maksu lasketaan,
- yleisen talon tarpeiden edellyttämän lämpöenergian määrä, joka määritellään yleisen kotitalousmittauslaitteen lukemien eron, talon kaikkien yksittäisten mittauslaitteiden lukemien perusteella määritetyn lämpöenergian määrän sekä lämpimän veden syöttämiseen käytettävän lämpöenergian määrän perusteella. Ja viimeistä osaa käytetään talossa, jossa ei ole keskitettyä kuumavesijärjestelmää.
- koko tilan käytössä olevat tilat,
- kokonaispinta-ala, joka sijaitsee talossa sijaitsevissa asuin- ja ei-asuinrakennuksissa,
- alueellesi asetettu lämpöenergian hinta.

Toisin sanoen lämmitysmaksu tässä tapauksessa koostuu yksittäisestä mittauslaitteesta kulutetusta lämpöenergiasta ja yleiseen talon tarpeeseen kohdennetusta lämpöenergiasta, joka jakautuu suhteessa koko käytössä olevaan pinta-alaan.

Laskentayksikkö:

Kotisi on varustettu kotilämpömittarilla. Kaikissa asuin- ja ei-asuinrakennuksissa on asennettu erilliset mittauslaitteet lämmitykseen. Kerrostalossa ei ole keskitettyä kuumavesijärjestelmää.

- Lämpöenergian määrä, joka määritetään yleisen kotitalouden mittauslaitteen todistuksella, on 200 gigacaloria.
- Asunnossasi asennettuun yksittäiseen mittauslaitteeseen todistetun lämpöenergian määrä on 2 gigacalories.
- Lämpöenergian määrä, joka määritetään asuinrakennuksen kaikissa asuin- ja ei-asuinrakennuksissa käytettävien yksittäisten mittauslaitteiden merkinnöissä, on 160 gigacaloriaa.
- kuuman veden tuotannossa käytettävän lämpöenergian määrä on 20 gigacaloria.
- Asunnon kokonaispinta-ala on 60 neliömetriä.
- kokonaispinta-ala on noin 8 000 neliömetriä.
- Lämpöenergian hinta on asetettu alueelle ja toimittajalle 1 200 ruplaa kohti 1 Gcal.

Asunnon lämmitysmaksu lasketaan seuraavasti:

(2 + (200 - 160 - 20) x 60/8000) x 1200 = 2580 ruplaa.

27.2.2016 | Uusi maksu lämmitykselle

Varoitus! Jotkut tässä artikkelissa esitetyistä selityksistä ovat menettäneet merkityksensä (RF PP: n 27.2.2017 N232: n tekemien muutosten yhteydessä).
Luvun kustannusten laskentamenetelmät on annettu artikkelissa viitteellä >>> (julkaisupäivä 26.02.2018).

30. kesäkuuta 2016 RF-PP: n voimassaoloaika, joka on päivätty 23.5.2006 N307 (jäljempänä "sääntö 307"), samassa asetuksessa, jossa säädettiin lämmityksen maksamisesta yhtä suurina kuukausittaisina erinä vuoden aikana, päättyi lopulta. Nyt lämmitysmaksun laskentamenetelmä määräytyy yksinomaan Venäjän federaation hallituksen 06.05.2011 N354 (jäljempänä 354) määräyksellä. Sääntöjen 307 säännöt eivät kuitenkaan hävinneet - 307 §: n viimeisenä päivänä pättyi 29.6.2016 voimaan tulleen RF PP: n, jolla 307 §: ssä säädetty lämmitysmaksun laskentamenetelmä sisällytettiin 354 §: ään yhtenä lämmityslaskennan vaihtoehtona.

esihistoria

Muistutukset - Säännöt 354 tekivät muutoksia 307 sääntöihin, joiden mukaan 1. syyskuuta 2012 lähtien 307 §: n säännökset kaikista sähkölaitoksista, lukuun ottamatta lämmitystä, muuttuivat pätemättömiksi. Koska säännöt 354 sisälsivät kulutukseen tarkoitetun lämmityspalvelun laskemista (eli yksinomaan lämmitysjakson aikana joko mittauslaitteilla tai kulutusstandardeilla) ja säännöt 307 edellyttivät lämmityksen maksamista vuoden aikana yhtä suurina kuukausinä erinä vuosittaisina maksuina Venäjän federaation hallitus on myöntänyt Venäjän federaation osavaltioille oikeuden päättää lämmitysmenetelmän valinnasta - joko 354 artiklan tai 307 pykälän mukaisesti. Lisäksi on olemassa kaksi vaihtoehtoa lämmitysmaksujen maksamiseen jotka on julistettu tilapäisiksi ja jotka on vahvistettu tietylle "siirtymäkaudelle", joka on tarpeen luopua työjärjestyksen 307 määräyksistä ja jossa vahvistetaan 354 §: ssä säädetty lämmityskorvausmenettely. Koska tällaisen siirtymäkauden päättymispäiväksi asetettiin 31.12.2014, jonka jälkeen Venäjän federaation alueen oli toimittava yhtenä ja ainoana menettelynä lämmityksen maksamiseen, jota säännellään työjärjestyksen 354 mukaisesti.

Kuitenkin merkittävä osa Venäjän federaation aiheista ei halunnut soveltaa omalla alueellaan uutta lämmitysmaksujärjestelmää, joka säilyi koko vuoden ajan lämmitykselle ja kirjaimellisesti viikkoa ennen suunniteltua ohjelmaa 307, julkaistiin Venäjän federaation hallituksen päätös 17.12.2014 N1380 (julkaistu virallisella Internet-portaalilla oikeudelliset tiedot 22. joulukuuta 2014, tuli voimaan 30. joulukuuta 2014). On huomattava, että tällainen "uudenvuoden lahja" lisäsi merkittävästi niiden organisaatioiden kustannuksia, jotka (kuten itse asiassa pitäisi olla vastuullinen liiketoiminnan suhtautuminen) ryhtyivät toimenpiteisiin siirtymään sääntöihin 354 - asennettuihin uusiin ohjelmistoihin, (sääntö 354 ei säätänyt tällaisesta oikaisusta, se oli suoritettava 307 §: n voimassaoloaikana), useita muita toimia tehtiin. Mutta sääntöjen 307 aikataulun mukaista peruuttamista ei tapahtunut, ja kaikki valmistelut olivat turhia. Kiinnostavaa on, että Venäjän federaation ylijäämän enemmistövaltion viranomaiset, joissa työjärjestyksen 307 olivat voimassa, eivät edes suunnitelleet hyväksyessään uusia sääntöjä, jotka vastaavat uutta lämmitysmaksujärjestelmää, joka hyväksyttiin työjärjestyksen 354 mukaisesti (esimerkiksi NPA, jossa vahvistetaan erityisesti lämmitykseen käytettävien lämmönkulutuksen standardit lämmitysjakso, muut tarvittavat säädökset).

RF PP alkaen 12/17/2014 N1380 pidensi sääntöjen 307 vaikutusta 30.6.2016 saakka. Venäjän federaation hallitus ei ilmoittanut sääntöjen 307 laajentamisesta edelleen, mutta sääntöjen 307 sääntöjen laajentaminen tapahtui. Päätöslauselma, joka on päivätty 23.5.2006, N307, suunnitellusti, tuli voimaan 1 päivästä heinäkuuta 2016, mutta säännöt, joissa säädettiin mahdollisuudesta maksaa lämmitys tasaisesti koko vuoden ajan, sisältyivät työjärjestykseen 354. Sitä vastoin joulukuussa 2014, kesäkuussa 2016 päätöslauselma RF-hallitus, joka teki tällaisia ​​muutoksia, julkistettiin vasta viikossa, mutta suoraan sääntöjen viimeisenä päivänä 307 eli kesäkuun 30. päivänä 2016 ja samana päivänä RF-PP päivätty 29.6.2015 N603 tuli voimaan.

Lämmityksen maksutavat

Asetuksen 354 kohdan 42.1 mukaan uudessa versiossa "kunnallisen lämmityspalvelun maksu suoritetaan kahdella tavalla" lämmitysjakson aikana tai tasaisesti kalenterivuoden aikana ".

Välittömästi on huomattava, että vain Venäjän federaation osavaltioiden viranomaisilla on oikeus päättää lämmitysmenetelmän valinnasta. Venäjän federaation hallituksen 29. kesäkuuta 2015 antaman päätöslauselman N603 2 lausekkeessa määrätään seuraavaa:
"2. Perustetaan, että Venäjän federaation osavaltioiden viranomaisilla on oikeus tehdä kaikki Venäjän federaation osapuolten alueella sijaitsevat tai yksittäiset kunnat päätöksestä muuttaa tapaa, jolla kuluttajat maksavat kunnallishallinnosta lämmitykseen (lämmitysjakson aikana tai tasaisesti kalenterivuoden aikana). Tämä päätös tehdään enintään kerran vuodessa ennen 1. lokakuuta ja se julkaistaan ​​Venäjän federaation valtion viranomai- sen verkkosivustolla Internet-tieto- ja televiestintäverkostossa 5 työpäivän kuluessa sen hyväksymisestä. "

Erityisesti on huomattava, että paikallisviranomaiset eivätkä tiloihin omistajien yleiskokouksessa ole valtuuksia valita lämmitysmenetelmä - vain Venäjän federaation aiheen valtion viranomaisilla on tällaiset valtuudet.

Koska RF PP 603 hyväksyttiin 29. kesäkuuta ja 30. kesäkuuta se julkaistiin ja tuli voimaan samana päivänä, Venäjän federaation hallitus määräsi voimassa olevan voimaantulon ajan voimassa olevan lämmitysmaksumenetelmän pidentämisen. Venäjän federaation PP: n kohta 06.2.2016 N603:
"3. Todettakoon, että ennen kuin Venäjän federaation osavaltion valtion viranomaisille on tehty päätös lämmityspalvelujen maksutavan muuttamisesta, lämmityspalvelujen maksun määrä määritetään tavalla, joka on määritelty työeläkelaitospalvelujen tarjoamisesta useiden asuntojen omistajille ja käyttäjien käyttäjille. asuinrakennukset, jotka Venäjän federaation hallitus hyväksyi 6. toukokuuta 2011 354 "Julkisten palveluiden tarjoamisesta tiloja ja asunnon käyttäjiä asuintaloissa ja asuinrakennuksissa ", ottaen huomioon lämmityspalvelujen (lämmitysjakson tai tasaisesti kalenterivuoden aikana) käyttötapa, jota käytetään kuluttajien kanssa tehtyjen ratkaisujen yhteydessä tämän päätöslauselman voimaantulopäivästä lähtien".

Tässä tapauksessa asetuksen 354 42 lausekkeen 1 kohdassa todetaan seuraavaa: "42.2. Lämpökauden aikana suoritettavaa kunnallisen lämmityspalkkion maksujärjestelmää sovelletaan lämmitysjakson alkamisvuodesta sen vuoden jälkeen, jona Venäjän federaation osavaltion valtiollinen viranomainen päätti valita tällaisen menetelmän ja menetelmän, jonka mukaan apuohjelma maksetaan tasaisesti kalenterivuoden aikana alkaen sen vuoden jälkeisestä vuodesta, jona Venäjän federaation osavaltion hallitus on päättänyt valita tällaisen menetelmän. "

Niinpä siihen asti, kunnes Venäjän federaation osavaltion valtion viranomaiset tekevät päätöksen lämmitysmaksutavan muuttamisesta, on voimassa 06/30/2016 vahvistettu menetelmä. Venäjän federaation aiheen viranomaisilla on oikeus päättää nykyisen menetelmän muuttamisesta - tällainen päätös voidaan tehdä kerran vuodessa ennen 1. lokakuuta. Tämä päätös pannaan täytäntöön vasta sen vuoden kuluttua, jona päätös tehtiin - joko 1. heinäkuuta (siirtyessä vuoden aikana yhtenäiseen maksuun) tai lämmityskauden alusta (siirtyessä maksuun lämmitysjakson aikana).

Laskentakaavat

Harkitse lämmityksen maksun järjestystä neljällä tyypillisellä tapauksella:
1. Talossa ei ole kotimainen mittauslaite (RCA), kun taas RCU: n laitteiden tekninen kyky puuttuu;
2. Talossa ei ole ohjausyksikköä, kun taas valvontayksikön laitteiden tekninen kyky on käytettävissä;
3. Talossa on ohjausyksikkö, mutta kaikki talon tilat eivät ole varustettu erillisillä mittauslaitteilla (ICS);
4. Talossa on ohjausyksikkö ja kaikki talon huoneet on varustettu I & C-yksiköllä

Kuvittele jokaisen tällaisen tilanteen kaavat taulukon muodossa jaettuna kahteen vaihtoehtoon:
1) lämmitys suoritetaan lämmitysjakson aikana;
2) Lämmitys suoritetaan tasaisesti kalenterivuoden aikana.

Taulukossa käytetään seuraavaa merkintää:
OPU - kollektiivinen (koko talon) mittauslaite;
IPU - yksittäinen mittauslaite;
MKD - kerrostalo;
Pminä - MCD: n i: nnen huoneen lämmitykseen käytettävien kunnallisten palveluiden maksun suuruus (MCD: n i: nnen huoneen lämmityspalvelujen lämmitysmaksun suuruus).

Mittauslaitteiden läsnäolo / puuttuminen

Maksu lämmitysaikana

Maksa tasaisesti koko vuoden.

MCD: ssä (IPU: ssa asuintaloissa) ei ole lainkaan lämpöenergiaa, kun ei ole teknistä mahdollisuutta asentaa mittauslaite

Asetuksen 354 kaava 2, lisäys 2:

missä:
Sminä - MKD: n i: nnen huoneen kokonaispinta-ala (tai asuinrakennuksen kokonaispinta-ala);
N T on lämmityspalvelun kulutustaso;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

Asetuksen 354 lisäyksen 2 kaava 2.1:

missä:
Sminä - MKD: n i: nnen huoneen kokonaispinta-ala (tai asuinrakennuksen kokonaispinta-ala);
N T on lämmityspalvelun kulutustaso;
K - kuluttajien maksamien maksujen kerroin lämmityskäyttöön tarkoitetuista kunnallisista palveluista, jotka määritetään jakamalla kuumennuskuukauden kokonaisten kuukausien määrä vuodessa kalenterikuukausien lukumäärällä vuodessa;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

MCD: ssä ei ole lämpövoimalaa teknisen mahdollisuuden asentamiseksi pilottilaitokseen

Asetuksen 354 liitteessä 2 oleva kaava 2.2:

missä:
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
N T on lämmityspalvelun kulutustaso;
KVälittäjät - kerrottu tekijä, jonka arvo vuonna 2016 oletetaan olevan 1,4 ja tammikuun 1 päivästä 2017 - 1,5;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

Asetuksen 354 liitteessä 2 oleva kaava 2.3:

missä:
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
N T on lämmityspalvelun kulutustaso;
K - kuluttajien maksamien maksujen kerroin lämmityskäyttöön tarkoitetuista kunnallisista palveluista, jotka määritetään jakamalla kuumennuskuukauden kokonaisten kuukausien määrä vuodessa kalenterikuukausien lukumäärällä vuodessa;
KVälittäjät - kerrottu tekijä, jonka arvo vuonna 2016 oletetaan olevan 1,4 ja tammikuun 1 päivästä 2017 - 1,5;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

MKD: ssä on valvomo, eikä kaikissa huoneissa ole MFD

Asetuksen 354 kaava 3, lisäys 2:

missä:
V D - laskutusaikana kulutetun lämpöenergian määrä (määrä), joka määritetään lämpöenergian ohjausyksikön lukemista, jolla MCD on varustettu;
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
Snoin - MKD: n asuin- ja muiden asuntojen kokonaispinta-ala;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

1) Sääntöjen 354 liitteessä 2 oleva kaava 3.1:

missä:
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
VT - keskimääräinen kuukausittainen lämpöenergian lämmityksen edellisenä vuonna, mitattuna suhde lämpöenergian tilavuuden perusteella todistuksen tuloslaskelman lämpöenergiaa, joka on varustettu asuinrakennus, edellisenä vuonna määrä kalenterikuukauden kuukautta vuodessa ja kokonaispinta-ala on asuin- ja liikerakennukset tiloissa MCD. Koska yleistä kotitalousmittalaitetta edeltävältä vuodelta ei ole merkkejä, lämmön kulutuksen keskimääräinen kuukausittainen volyymi määritetään lämmityspalvelujen vakiokulutuksen perusteella;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

2) Kuumennusmaksu säädetään kerran vuodessa kaavan 3.2 mukaisesti:

missä:
PK.jne. - lämpöenergian maksun määrä, joka määritetään MCD: hen asennettujen ohjausyksiköiden lukemien perusteella;
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
Snoin - MKD: n asuin- ja muiden asuntojen kokonaispinta-ala;
Pfn.minä - kotitalouskeskuksen i-asuntojen tai muiden kuin asuinkiinteistöjen lämmityspalvelujen maksujen kokonaismäärä MFB: ssä kuluneen vuoden aikana.

MKD on varustettu ohjauskeskuksella, kaikissa MCD-huoneissa on IST

Asetuksen 354 liitteessä 2 oleva kaava 3.3:

missä:
Vminä n on lämpöenergian MCD: n i: nnen huoneen laskutusjakson aikana kulutettu tilavuus (määrä), joka määritetään ICD: n I-huoneen ICD-merkintöjen mukaisesti;
Vminä ОДН - MCD: n selvitysjaksolle toimitetun lämpöenergian määrä (määrä), joka on varustettu lämpöohjausyksiköllä, lukuun ottamatta MCD: n asuin- tai muualla asumattomissa tiloissa kulutetun lämpöenergian määrää, joka määritetään kaavalla:

missä:
V D - laskentajakson aikana kulutetun lämmön määrä (määrä) MCD: ssä määritettynä, kun se maksaa lämmityspalvelun lämmityskauden aikana sähköaseman lukemien mukaan;
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
Snoin - MKD: n asuin- ja muiden asuntojen kokonaispinta-ala;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

1) Säännön 354 liitteessä 2 oleva kaava 3.3:

missä:
Vminä n on MCD: n i: nnen huoneen kulutetun lämmön tilavuus (määrä), joka määritetään lämmön lämpöenergian kulutuksen kuukausittaisen kuukausittaisen lämmönkulutuksen perusteella i-th-tilassa IED: n edellisen vuoden merkinnän mukaisesti;
Vminä ОДН - MCD: n selvitysjaksolle toimitetun lämpöenergian määrä (määrä), joka on varustettu lämpöohjausyksiköllä, lukuun ottamatta MCD: n kaikissa asuin- tai asumattomissa tiloissa kulutetun lämpöenergian määrää (määrä), joka määritetään kaavalla:

missä:
V D - MCD: n selvityskauden aikana kulutetun lämmön määrä (määrä), joka määritetään lämmityskulutuksen keskimääräisen kuukausittaisen lämmityskulutuksen perusteella edellisen vuoden lukujen mukaan;
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
Snoin - MKD: n asuin- ja muiden asuntojen kokonaispinta-ala;
T T on Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu lämpöenergian hinta.

2) Kuumennusmaksu säädetään kerran vuodessa kaavan 3.4 mukaisesti:

missä:
PK.R - viimeisimmän MFB: ssä kulutetun lämpöenergian kulutuksen määrä, joka määritetään sähköasemien lukemien ja lämpöenergian tariffin perusteella ja joka on hyväksytty Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti;
Pn.R. - viimeisen vuoden aikana kulutetun lämpöenergian määrä kaikissa MCD: n asuin- ja ei-asuinkiinteistöissä, joissa on TLI: n ohjeiden perusteella määritetyt mittauslaitteet ja Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti hyväksytty lämpöenergian hinta;
Pn.n - kulutusmäärän määrä (määrä), joka on kulutettu viimeisen vuoden aikana MCD: ssä, joka on varustettu lämpöohjausyksiköllä, lukuun ottamatta kuluneen vuoden aikana kulutetun lämpöenergian määrää (määrä) kaikissa monikäyttölaitteissa olevissa asuin- tai ei-asuinrakennuksissa, joka määritetään kaavalla:

missä:
V D - MCD: ssä viimeksi kuluneen vuoden aikana kulutetun lämpöenergian määrä (määrä), joka määritetään kiinteistörakennuksen lämmityskulutuksen kuukausittaisen kuukausittaisen volyymin perusteella edellisen vuoden lukemien mukaan;
Vminä n - summa (numero) kulutetaan laskutuskausi i: nnen asuin- tai ei-asuntojen sisälämmönvaihtimen MCD määritetään perustuen keskimääräinen määrä lämpöenergian kulutus kuumentamalla i: nnen asuin- tai ei-asuintiloissa IMP merkintöjen edellisen vuoden;
Snoin - MKD: n asuin- ja muiden asuntojen kokonaispinta-ala;
Sminä - i-th-huoneen kokonaispinta-ala MKD.

Toinen kaava, jota kannattaa kiinnittää huomiota, on asetuksen 354 lisäyksen 2 kaava 6.1.

2 kohdan mukaisesti artiklan 42.2 Asetuksen 354: "Kun kyseessä hyväksymisen ruumiin valtion viranomaisen Venäjän federaation päätös muuttaa menetelmä lämmitykseen maksamiseen kunnallistalouden esittäjällä on laskea uudelleen maksun määrä peruspalvelut lämmitykseen I neljänneksellä seuraavan kalenterivuoden vuotta, jona muutetaan maksutapaa tämän asetuksen liitteessä N olevan kaavan 6.1 mukaisesti. "

Asetuksen 354 liitteessä 2 olevan 6.1 kohdan mukaan:
"6.1. Edellä 42.2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kiinteistörakennuksen tai asuinrakennuksen i-huoneen (asuinkiinteistöjen tai muiden kuin asuinkiinteistöjen) lämmityspalvelujen maksujen määrä on mukautettu kaavalla 6.1:

missä:
PK.jne. - kerrostaloon tai asuinrakennukseen asennetun kollektiivisen (yleisen) mittauslaitteen merkinnöissä määritetyn viimeisen vuoden aikana käytetyn lämpöenergian maksun määrä, joka määritetään lämpöenergian yksittäisen mittauslaitteen perusteella ja näiden laitteiden puuttuessa kirjanpito - kulutusstandardeista;
Sminä i-th-huoneen kokonaispinta-ala;
Snoin - MKD: n asuin- ja muiden asuntojen kokonaispinta-ala;
Pfn.minä - viimeisen vuoden aikana I-asuinalueella asuvien tai muiden kuin asuinkiinteistöjen lämmityspalvelujen lämmityskustannusten kokonaismäärä MFB: ssä. "

Logiikka on ymmärrettävää. Jos lämmitysmenetelmää muutetaan kalenterivuoden aikana, käytetään kahta maksutapaa: vuoden alussa yksi menetelmä, vuoden lopussa toinen. Kahden menetelmän läsnäolon vuoksi saattaa olla epäselvyyttä kuluttajille maksettavien lämmitysmäärien ja vuoden tosiasiallisen kulutuksen välillä. Näiden erojen poistamiseksi sen vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, jona maksujärjestelmän muuttamista koskeva päätös tuli voimaan, oikaisu tehdään sen vuoden maksua vastaan, jolloin maksutapa muuttui. Tällaista oikaisua ei pidä sekoittaa lämmityksen maksun mukauttamiseen, joka toteutetaan yhtenäisellä lämmitysmaksulla koko vuoden ajan.

Lämmityksen IKU maksaminen RNO: ssä

Aiemmin laskettiin lämmitysmaksut, jotka kuluttajat maksavat hyödyllisen palvelun tarjoajalle (ICS). Koska PP RF- ja 29.6.2016 N603 muutoksia sekä sääntöjen 354, mutta myös PP RF on 14.2.2014 N124 (jäljempänä - asetus 124), on syytä huomata joitakin tärkeitä seikkoja, jotka koskevat menettelyä ja maksun määrä lämmitykseen ICU resursseja toimittavan organisaation (RNO) puolesta.

Venäjän federaation hallituksen 29.6.2016 asetuksella N603 antaman asetuksen nro 22 22 kohtaa täydennettiin alaluvulla "e", jossa todettiin seuraavaa:
"E) teknisen mahdollisuuden asentaa kollektiivinen (yleinen talo) lämpömittarilaitteisto sellaisen huoneistohotellin lämpöä, joka ei ole varustettu tällaisella mittauslaitteella ja joka toimitetaan huoneistohotellille kahden kuukauden kuluttua sen jälkeen, (koko talon) lämpömittari (sen käyttöiän jälkeen), toimitetun lämpöenergian maksun määrä, jos toimeksisaaja ei toimittanut tietoja zaniyah kollektiivinen (yleinen rakennus) yksikkö lämpöenergian ehdoissa on perustettu lailla tai sopimukseen resursosnabzheniya, kun maahantulokieltoa esiintyjä 2 kertaa tai useammin edustajia resursosnabzhayuschey organisaatio tarkistaa tilan asennuksen ja käyttöönoton kollektiivinen (yleinen rakennus), lämpö metriä (tiedot on tarkistettu tällaisen mittauslaitteen merkinnät) määritetään lämmityspalvelun kulutusstandardin ja kokonaispinta-alan mukaan muiden kuin asuinkiinteistöjen ja muiden kuin asuinrakennusten tiloissa kerrostalotuksessa, jonka arvo vuonna 2016 on 1,4, ja tammikuun 1 päivästä 2017 - 1,5. Tämä suhde ei ole sovellettavissa, kun läsnä tutkimuksen avulla voidaan vahvistaa läsnäoloa (poissaolo) kollektiivisen asennuksen tekniset valmiudet (obschedomovogo) väline hyödyllisyys varat osuus vahvistetaan puuttuu tekninen kyky asennus tällaisen laitteen rekisteröinnin, koska laskentakautta, jossa toiminta tapahtuu. "

Toisin sanoen OPU: n puuttuessa, mikäli OPU: n asentaminen on teknisesti mahdollista, laskettaessa IKU: ta RSO: lla kuumennuksen yhteiskunnalliseen resurssiin käytetään samaa kertomiskerrointa kuin kuluttajien laskelmissa IKU: lla.

Lisäksi sääntöjä 124 täydennetään lausekkeilla 25.1-25.2, joilla vahvistetaan:
"25.1. Jos Venäjän federaation osajärjestön valtion viranomainen tekee päätöksen kunnallisen lämmityspalvelun maksamisesta tasaisesti kalenterivuoden aikana, resurssiyhtiösopimuksen mukaisesti toimitetun kunnallisen voimavaran määrä määräytyy seuraavasti:
a) kun kyseessä on yhteisten voimavarojen toimittaminen kollektiiviselle (yhteisen talon) lämpömittarilaitteelle tai asuntorakennukselle (kotitaloukselle), joka on varustettu yksilöllisellä mittauslaitteella, joka perustuu keskimääräiseen kuukausittaiseen lämpöenergiankulutukseen yhteisten (tavallisten) tai yksittäisten (ja tällaisten merkintöjen puuttuessa - kulutusstandardin perusteella). Samanaikaisesti asuinrakennukseen toimitetun lämpöenergian määrä vahvistetaan nykyisten mittarilukemien perusteella kahdenvälisinä säädöksinä, ja resurssiyhdistyksen organisaatio säätää kuluvan kuukauden aikana maksettavan määrän vuosittain;
b) kun kyseessä on kuntayhtymän toimittaminen huoneistolle, joka ei ole varustettu kollektiivisella (yleisellä) rakennusmittauslaitteella lämmöntuotannolle tai asuinrakennukselle, jolla ei ole erillistä mittauslaitteistoa, joka perustuu hyödyllisyysnormitukseen käyttäen lämpöenergian maksuaajuuskerrointa;
c) kun kyseessä on sellaisen kotitalouden omaisuuden hankkiminen, jossa ei ole yksittäistä mittauslaitteistoa, joka perustuu asuntoon tarjotun hyödyllisyyspalvelun kulutustasoon ja hyödyllisyyspalvelun kulutustarpeeseen, kun käytetään tonttia ja tytäryhtiöitä, jotka on asennettu osan 1 mukaisesti Venäjän federaation asuntokoodin 157 artikla, jossa käytetään lämpöenergian maksuaajuuskerrointa.
25.2. Lämpöenergian maksutilavuuden kerroin määritetään jakamalla lämmitysjakson kuukausien määrä vuodessa kalenterikuukausien määrällä vuodessa. "

Nämä standardit virtaviivaavat ICS: n vuorovaikutusta RIS: n kanssa lämmitysyhteisön resurssin laskutoimituksissa. Nyt aikaisempi epävarmuus on suljettu pois, ja RSO vaati, että ICU maksaa lämmityksen kulutuksesta (PSU: n mukaan) huolimatta siitä, kuinka kuluttajat maksavat kuukausittaista kuukausittaista kulutusta tasaisesti vuoden aikana. Asetuksen 124 25.1 jakson "a" tarkoittaa suoraan sitä, että RNO: ssä ICS: stä lämmitetään kuukausittaisen kuukausittaisen kulutuksen säätö kerran vuodessa. Tämän normin käyttöönotto mahdollistaa useiden riitojen ratkaisemisen, jotka liittyvät ICI: n perimiseen RSO: n veloilla, mikä on kuluttajien maksettavaksi tulevan keskimääräisen lämmitysmaksun ja tosiasiallisesti kulutetun energiankulutuksen välinen erotus, joka on määritelty viranomai- sesta.

Artiklan 25.1 ja johdanto-osan 124 säännön 25.2 kohdan c alakohtaa ei sovelleta ristiriitoja, jotka liittyvät RDF: n yrityksiin valita maksutapa tasaisesti koko vuoden ajan maksujärjestelmän standardin soveltamiseksi lämmitysjakson aikana ICS: n laskennassa.

Varoitus! Jotkut tässä artikkelissa esitetyistä selityksistä ovat menettäneet merkityksensä (RF PP: n 27.2.2017 N232: n tekemien muutosten yhteydessä).
Luvun kustannusten laskentamenetelmät on annettu artikkelissa viitteellä >>> (julkaisupäivä 26.02.2018).

Artikkeli pdf-muodossa on saatavilla täältä >>>

Lämmitysalueen laskeminen

Lämmitysjärjestelmän luominen omassa kodissasi tai jopa kaupungin asunnossa on erittäin tärkeä tehtävä. Olisi täysin kohtuutonta samaan aikaan hankkia kattilalaitteita, kuten sanotaan, "silmällä", eli ottamatta huomioon kaikkia asuntojen ominaisuuksia. Tämä ei ole täysin suljettu pois kahdesta ääripäästä: joko kattilan teho ei riitä - laitteet toimivat "täysimittaisesti" ilman taukoja, mutta se ei anna odotettua tulosta tai päinvastoin hankitaan tarpeettoman kallista laitetta, jonka mahdollisuudet pysyvät täysin lunastamatta.

Lämmitysalueen laskeminen

Mutta se ei ole kaikki. Ei riitä hankkimaan tarvittavaa lämmityskattilaa - on erittäin tärkeää valita ja sijoittaa optimaalisesti lämmönsiirtolaitteet tiloihin - patterit, konvektorit tai "lämpimät lattiat". Ja jälleen, luottaen pelkästään omaan intuitiin tai naapureiden "hyviin neuvoja" ei ole järkevin vaihtoehto. Lyhyesti sanottuna, ilman tiettyjä laskelmia - ei riitä.

Tietenkin, ihanteellisesti tällaiset lämpöeristyslaskelmat olisi suoritettava sopivilla asiantuntijoilla, mutta tämä usein maksaa paljon rahaa. Onko se todella mielenkiintoista yrittää tehdä se itse? Tässä julkaisussa esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka lämmitys lasketaan lattiatilalle ottaen huomioon monet tärkeät vivahteet. Menetelmää ei voida kutsua kokonaan "sinlessiksi", mutta silti voit saada tuloksen hyväksyttävällä tarkkuudella.

Yksinkertaisimmat laskentamenetelmät

Jotta lämmitysjärjestelmä voisi luoda mukavat elinolosuhteet kylmäkaudella, sen on vastattava kahta päätehtävää. Nämä toiminnot liittyvät läheisesti toisiinsa, ja niiden erottaminen on hyvin ehdollista.

 • Ensimmäinen on säilyttää optimaalinen ilman lämpötila koko lämmitetyn huoneen tilavuudessa. Tietenkin lämpötilan korkeus voi vaihdella jonkin verran, mutta tämän eron ei pitäisi olla merkittävä. Melko miellyttäviä olosuhteita pidetään keskimäärin +20 ° C: ssa - tämä lämpötila on pääsääntöisesti laskettu lämpökäsittelytilanteissa.

Toisin sanoen lämmitysjärjestelmän on kyettävä lämmittämään tietty määrä ilmaa.

Jos meitä lähestytään täydellisellä tarkkuudella, asuinrakennusten yksittäisissä huoneissa asetetaan tarvittavat mikroilmaston vaatimukset - ne määritellään GOST 30494-96. Tämän asiakirjan ote on alla olevassa taulukossa:

 • Toinen on kompensoida lämmön menetystä rakennuksen rakenneosien kautta.

Lämmitysjärjestelmän pää "vihollinen" on lämpöhäviö rakennustekniikan avulla.

Valitettavasti lämpöhäviö on kaikkien lämmitysjärjestelmien vakavin "kilpaileva". Niitä voidaan vähentää tiettyyn vähimmäisarvoon, mutta korkealaatuisen lämpöeristyksen ansiosta on mahdotonta täysin päästä eroon niistä. Lämpövuodot menevät kaikkiin suuntiin - niiden likimääräinen jakautuminen on esitetty taulukossa:

Luonnollisesti tällaisten tehtävien hoitamiseksi lämmitysjärjestelmällä on oltava tietynlainen lämpökapasiteetti, ja tämän potentiaalin on vastattava rakennuksen (huoneiston) yleisiä tarpeita, mutta se on myös jaettava asianmukaisesti koko tilan mukaan alueensa ja lukuisten muiden tärkeiden tekijöiden mukaisesti.

Yleensä laskenta suoritetaan suunnassa "pienestä suureen". Yksinkertaisesti sanottuna lämpöenergian määrä lasketaan jokaiselle kuumennetulle tilalle, saadut arvot summataan, noin 10% varauksesta lisätään (niin että laitteisto ei toimi sen ominaisuuksien rajoissa) - ja tulos osoittaa, kuinka paljon teho lämmityskattila tarvitsee. Ja kunkin huoneen arvot ovat lähtökohtana tarvittavien pattereiden laskemiselle.

Yksinkertaisimmalla ja useimmin käytetty menetelmä ei-ammattimaisessa ympäristössä on ottaa käyttöön 100 watin lämpöenergiaa neliömetriä kohden:

Alkeellisin laskutapa on 100 W / m²: n suhde

Q = S × 100

Q on huoneen tarvittava lämmöntuotto;

S - huoneen pinta-ala (m²);

100 on ominaisvoima yksikköä kohti (W / m²).

Esimerkiksi huone 3,2 x 5,5 m

S = 3,2 x 5,5 = 17,6 m²

Q = 17,6 × 100 = 1760 W ≈ 1,8 kW

Menetelmä on tietenkin hyvin yksinkertainen, mutta erittäin epätäydellinen. On heti sanottava, että se on ehdottomasti sovellettavissa vain noin 2,7 metrin kattokorkeuteen (sallittu - välillä 2,5-3,0 m). Tästä näkökulmasta laskenta ei ole tarkempaa alueelta, vaan huoneen tilavuudesta.

Lämpökapasiteetin laskeminen huoneen tilavuudesta

On selvää, että tässä tapauksessa tietyn tehon arvo lasketaan kuutiometrillä. Raudoitetun betonipaneelitalon arvo on 41 W / m³ tai 34 W / m³ - tiilessä tai muusta materiaalista.

Q = S × h × 41 (tai 34)

h - kattokorkeus (m);

41 tai 34 on spesifinen teho yksikkötilavuutta kohden (W / m³).

Esimerkiksi samassa huoneessa, paneelirakennuksessa, jonka kattokorkeus on 3,2 m:

Q = 17,6 × 3,2 × 41 = 2309 W ≈ 2,3 kW

Tulos on tarkempi, koska se ottaa jo huomioon kaikki huoneen lineaariset ulottuvuudet, mutta jopa tietyssä määrin seinien ominaisuudet.

Mutta silti se on vielä kaukana todellisesta tarkkuudesta - monet vivahteet ovat "suluissa". Kuinka tehdä lähemmäs todellisia olosuhteita koskevia laskelmia - julkaisun seuraavassa osiossa.

Tarvittavan lämpötehon laskeminen ottaen huomioon tilojen ominaisuudet

Edellä mainitut laskentalgoritmit ovat hyödyllisiä alkuperäiselle "arvioinnille", mutta sinun on luotettava niihin täysin huolimatta. Jopa henkilö, joka ei ymmärrä mitään rakennuksen lämmitystekniikassa, voi varmasti löytää keskimääräiset arvot epäilyttäviksi - he eivät voi olla yhtäläisiä Krasnodar-alueelle ja Arkangelin aluetta varten. Lisäksi huone - huone on erilainen: yksi sijaitsee talon kulmassa, eli siinä on kaksi ulkoista seinää ja toinen on suojattu muiden kolmen tason huoneiden lämpöhäviöiltä. Lisäksi huoneessa voi olla yksi tai useampia ikkunoita, pieniä ja hyvin suuria, joskus jopa panoraamaisia. Kyllä, ja ikkunat itse voivat erota materiaalin tuotannossa ja muissa suunnittelutoiminnoissa. Ja tämä ei ole täydellinen luettelo - juuri sellaiset piirteet näkyvät jopa "paljain silmin".

Sanalla on paljon vivahteita, jotka vaikuttavat jokaisen huoneen lämpöhäviöön, ja on parempi olla laiska, vaan tehdä perusteellisempi laskelma. Uskokaa minua artikkelissa ehdotetun menetelmän mukaisesti, se ei ole niin vaikeaa.

Yleiset periaatteet ja laskentakaava

Laskenta perustuu kaikkiin samaan suhdelukuun: 100 W / neliömetri. Mutta vain kaava itse "hankkii" huomattavan määrän erilaisia ​​korjauskertoimia.

Q = (S × 100) × a × b × c × d × e × f × g × h × i × j × k × l × m

Kertoimet osoittavat latinalaiset kirjaimet otetaan täysin mielivaltaisesti aakkosjärjestyksessä, eivätkä ne liity mitenkään fysiikan hyväksyttyihin standardiarvoihin. Kunkin kertoimen arvoa käsitellään erikseen.

 • "A" on kerroin, joka ottaa huomioon tietyn huoneen ulkoseinien määrän.

On selvää, että mitä suurempi huoneen ulkoiset seinät, sitä suurempi alue, jolla lämpöhäviö tapahtuu. Lisäksi kahden tai useamman ulkoisen seinämän läsnäolo merkitsee myös kulmia - erittäin haavoittuvia paikkoja kylmäsiltojen muodostumisen kannalta. Kerroin "a" muuttaa tätä huoneen erityisominaisuutta.

Kertoimen oletetaan olevan:

- ei ole ulkoisia seiniä (sisätilat): a = 0,8;

- yksi ulkoseinä: a = 1,0;

- on kaksi ulkoseinää: a = 1,2;

- Kolme ulkoseinää: a = 1,4.

 • "B" on kerroin, kun otetaan huomioon huoneen ulkoseinämien sijainti suhteessa kardinaalipisteisiin

Seinien läpi tapahtuva lämpöhäviö vaikuttaa niiden sijaintiin suhteessa kardinaalipisteisiin.

Jopa kylmin talvipäivinä aurinkoenergia vaikuttaa edelleen rakennuksen lämpötilan tasapainoon. On aivan luonnollista, että etelään päin olevan talon puoli saa tietyn summan lämpöä auringon säteiltä, ​​ja lämpöhäviö sen kautta on matalampi.

Mutta pohjalla olevat seinät ja ikkunat aurinko "ei näe" koskaan. Talon itäosa, vaikka se "nappaa" aamun auringonvaloon, ei saa mitään tehokasta lämmitystä niiltä.

Tämän perusteella esitämme kerroin "b":

- huoneen ulkoseinät näyttävät pohjoiseen tai itään: b = 1,1;

- huoneen ulkoiset seinät suuntautuvat etelään tai länteen: b = 1,0.

 • "C" - kerroin ottaen huomioon huoneen sijainti suhteessa talvella "tuulen nousu"

Tämä tarkistus ei todennäköisesti ole pakollista sellaisille taloille, jotka sijaitsevat tuulen suojelualueilla. Mutta joskus vallitsevat talven tuulet kykenevät tekemään "kovaa säätöä" rakennuksen lämmön tasapainoon. Luonnollisesti tuulenpuoleinen puoli, eli "korvaava tuuli", menettää paljon enemmän vartaloa kuin vastapäätä.

Voimassa olevat talven tuulet voivat tehdä merkittäviä muutoksia.

Pitkän aikavälin meteorologisten havaintojen tulosten mukaan jokaisella alueella kootaan ns. "Tuulikuori" - graafinen kaavio, joka esittää vallitsevia tuulisuuntauksia talvella ja kesällä. Nämä tiedot ovat saatavissa paikalliselta hydrometeorologisesta palvelusta. Kuitenkin monet asukkaat itse, ilman meteorologeja, ovat hyvin tietoisia vallitsevista tuulista talvella ja mistä puolen talosta he yleensä merkitsevät syvimpiä lumikelloja.

Jos halutaan suorittaa korkeamman tarkkuuden omaavia laskelmia, on mahdollista sisällyttää kaava ja korjauskerroin "c", kun se on yhtä suuri kuin:

- talon puoleinen puoli: s = 1,2;

- talon varren seinämät: c = 1,0;

- seinämä, joka sijaitsee tuulensuunnan suuntaisesti: c = 1.1.

 • "D" on korjaustekijä, joka ottaa huomioon talonrakennuksen alueen erityiset ilmasto-olosuhteet

Luonnollisesti lämpöhäviöiden määrä kaikkiin rakennusrakenteisiin riippuu paljolti talvilämpötilojen tasosta. On aivan selvää, että talvella lämpötilamittarit "tanssivat" tietyllä alueella, mutta jokaiselle alueelle on keskimääräinen indikaattori alhaisimmista lämpötiloista, jotka ovat tyypillisiä kylmin viiden päivän ajan (yleensä tämä on tyypillistä tammikuulle). Esimerkiksi alla on Venäjän alueen kartta, jossa likimääräiset arvot esitetään väreissä.

Pieni tammikuun lämpötila kaavio

Yleensä tämä arvo on helppo selventää alueellisessa meteorologisessa palvelussa, mutta periaatteessa sitä voi ohjata omien havaintojen avulla.

Joten, kerroin "d", joka ottaa huomioon alueen erityispiirteet, laskelmissamme on yhtä suuri kuin

- -35 ° С ja sen alapuolella: d = 1,5;

- -30 ° С - 34 ° С: d = 1,3;

- -25 ° С-29 ° С: d = 1,2;

- alkaen - 20 ° С - 24 ° С: d = 1,1;

- -15 ° С - 19 ° С: d = 1,0;

- -10 ° С - 14 ° С: d = 0,9;

- ei kylmempi - 10 ° С: d = 0,7.

 • "E" on kerroin, joka ottaa huomioon ulkoisten seinien eristysasteen.

Rakennuksen lämpöhäviön kokonaisarvo liittyy suoraan kaikkien rakennusten rakenteiden eristämisasteeseen. Yksi lämmön menetyksen "johtajista" on seinä. Siksi huoneen mukavien elinolosuhteiden ylläpitämiseen tarvittavan lämpötehon arvo riippuu niiden lämmöneristyksen laadusta.

Suuri merkitys on ulkoisten seinien eristysaste.

Laskelmiemme kertoimen arvo voidaan toteuttaa seuraavasti:

- ulkoseinillä ei ole eristettä: e = 1,27;

- keskimääräinen eristysaste - seinät ovat kahdessa tiilessä tai niiden pintalämpöeristys on varustettu muilla lämmittimillä: е = 1,0;

- eristys toteutetaan laadullisesti suoritettujen lämpölaskelmien perusteella: e = 0,85.

Alla tämän julkaisun aikana annetaan suosituksia seinien ja muiden rakennusten eristysasteen määrittämiseksi.

 • kerroin "f" - korjaus kattokorkeudelle

Sisäkatot, etenkin yksityisissä kodeissa, voivat olla eri korkeuksia. Tällöin saman alueen huoneen lämmitysteho poikkeaa myös tässä parametrissa.

Se ei ole suuri virhe hyväksyä seuraavat f-korjauskertoimen arvot:

- kattokorkeus enintään 2,7 m: f = 1,0;

- virtojen korkeus 2,8-3,0 m: f = 1,05;

- kattokorkeus 3,1-3,5 metristä: f = 1,1;

- kattokorkeus 3,6-4,0 m: f = 1,15;

- Kattokorkeus on yli 4,1 m: f = 1,2.

 • "G" on kerroin, joka ottaa huomioon lattian tai huoneen tyypin katon.

Kuten edellä on esitetty, lattia on yksi merkittävimmistä lämpöhäviöiden lähteistä. Joten, on tarpeen tehdä joitain muutoksia laskennassa ja tämän ominaisuuden tiettyyn huoneeseen. Korjauskerroin "g" voidaan ottaa yhtä kuin:

- kylmä lattia maanpinnalla tai lämmittämättömän huoneen yläpuolella (esimerkiksi kellari tai kellari): g = 1,4;

- eristetty lattia maalla tai lämmittämättömien tilojen yläpuolella: g = 1,2;

- Lämmitetty huone sijaitsee alla: g = 1,0.

 • "H" on kerroin, joka ottaa huomioon yllä olevan huoneen tyypin.

Lämmitysjärjestelmän lämmitettävä ilma nousee aina ja huoneen katto on kylmä, joten lämmön menetyksen lisääntyminen on väistämätöntä, mikä vaatii tarvittavan lämpötehon lisäämistä. Otetaan käyttöön kerroin "h", joka ottaa huomioon myös lasketun huoneen tämän ominaisuuden:

- "kylmä" ullakko sijaitsee yläosassa: h = 1.0;

- Lämmitetty ullakko tai muu lämmitetty huone sijaitsee yläosassa: h = 0,9;

- on kuumennettu huone päälle: h = 0,8.

 • "I" - kerroin ottaen huomioon ikkunoiden suunnitteluominaisuudet

Windows on yksi lämpövuotoista "tärkeimmistä reiteistä". Luonnollisesti paljon tässä asiassa riippuu itse ikkunanrakenteen laadusta. Vanhat puukehykset, jotka on aiemmin asennettu kaikkialle taloon, ovat merkittävästi huonompia kuin nykyaikaiset monikammiojärjestelmät, joissa on kaksinkertaiset ikkunat, joiden lämmöneristysaste on.

Ilman sanoja on selvää, että näiden ikkunoiden eristysominaisuudet vaihtelevat huomattavasti.

SECP-ikkunoiden välillä ei kuitenkaan ole täydellistä yhdenmukaisuutta. Esimerkiksi kahden kammion lasiyksikkö (kolmella lasilla) on paljon lämpimämpi kuin yhden kammion yksi.

Joten on tarpeen syöttää tietty kerroin "i" ottaen huomioon huoneeseen asennetut ikkunat:

- tavalliset kaksinkertaiset ikkunat: i = 1,27;

- modernit ikkunajärjestelmät, joissa on yksikammioinen lasiyksikkö: i = 1,0;

- modernit ikkunajärjestelmät, joissa on kaksikerroksinen tai kolmikammiokylmäinen ikkuna, mukaan lukien argon täyttö: i = 0,85.

 • "J" on huoneen lasituksen kokonaispinta-alan korjauskerroin

Riippumatta siitä, kuinka hyvin ikkunat ovat, on edelleen mahdotonta täysin välttää lämpöhäviöitä niiden läpi. Mutta on täysin selvää, että pieni ikkuna ei ole verrattavissa panoraamaikkunoihin melkein koko seinälle.

Mitä suurempi lasitusalue on, sitä suurempi lämpöhäviö on suurempi

Tarvitaan aloittaa kaikkien huoneessa olevien ikkunoiden ja itse huoneen suhde:

x = ΣSok / S

ΣSok - huoneiden ikkunoiden kokonaispinta-ala;

SP - huoneen pinta-ala.

Riippuen saadusta arvosta, korjauskerroin "j" määritetään:

- х = 0 ÷ 0,1 → j = 0,8;

- х = 0,11 ÷ 0,2 → j = 0,9;

- х = 0,21 ÷ 0,3 → j = 1,0;

- х = 0,31 ÷ 0,4 → j = 1,1;

- х = 0,41 ÷ 0,5 → j = 1,2;

 • "K" - tekijä, joka antaa muutoksen sisäänkäynnin oven läsnäollessa

Katu tai kattamaton parveke on aina ylimääräinen "porsaanreikä" kylmälle.

Kadulla tai avoimella parvekkeella varustettu ovi voi tehdä omat sopeutensa huoneen lämmön tasapainoon - jokaisen aukon yhteydessä seuraa huomattava määrä kylmää ilmaa huoneeseen. Siksi on järkevää ottaa huomioon sen läsnäolo - tässä esitämme kerroin "k", jonka olemme yhtä suuria:

- ovessa ei ole ovea: k = 1,0;

- yksi ovi kadulle tai parvekkeelle: k = 1.3;

- kaksi ovea kadulle tai parvekkeelle: k = 1.7.

 • "L" - mahdolliset muutokset lämpöpattereiden kytkentäkaavioon

Ehkäpä tuntuu siltä, ​​että joku on vähäpätöinen, mutta silti - miksi ei välittömästi oteta huomioon suunniteltua lämpöpatterien yhdistämissuunnitelmaa. Tosiasia on, että niiden lämmönsiirto ja näin ollen osallistuminen tiettyyn huoneen lämpötilasäiliön ylläpitämiseen vaihtelee melko huomattavasti erilaisten syöttö- ja paluuputkien lisäämiseksi.

Top