Luokka

Viikkokatsaus

1 Takat
Taulukko valuraudasta ja bimetallisista lämpöpattereista
2 Takat
Mitkä ovat kodin parhaimmat lämmityspatterit, vertaa esimerkkeihin
3 Avokkaat
Takka ilmanlämmittimellä
4 Kattilat
Mikä säteilijä on parempi yksityiselle talolle?
Tärkein / Avokkaat

Ymmärrämme, onko mahdollista kieltää keskuslämmitys huoneistossa


Kerrostalot, joissa keskuslämmitys

Halu keskeyttää keskuslämmitys on yhä useammin asukkaiden asuntojen kerrostaloja. Tähän on monia syitä, mutta tärkein on hyödyllisten palveluiden korkea hinta. Samalla palvelun laatu ja mukavuuden taso talossa ovat kaukana aina haluamallamme tavalla. Harkitse, miten voit sulkea keskuslämmityksen laillisesti ja luoda itsenäisen järjestelmän.

Kiinnitä huomiota! Venäjällä ja muissa maissa, esimerkiksi Ukrainassa, lailliset finanssit voivat vaihdella, mutta teknisesti menettely on suunnilleen sama.

Mitä laki sanoo

Lakia ei kielletä asuntojen vuokralaisten kieltäytymisestä keskuslämmityspalveluista. Ennen kuin poistat järjestelmän, sinun on ratkaistava oikeudelliset ongelmat. Tärkein vivahde, joka ilmenee ennen asuntojen omistajia, jotka haluavat käyttää nykyaikaisia ​​itsenäisiä järjestelmiä, on rakennuksen parannuksen piirteitä.

Yksinkertaisesti sanottuna asuinrakennuksen keskuslämmitysjärjestelmä on yhteinen verkko, jossa on yhteisiä nousuputkistoja, putkistoja, varusteita ja lämpömittareita. Tämän seurauksena irtautuminen yhdestä tällaisen verkon verkosta johtaa järjestelmän toimintahäiriöön kokonaisuudessaan. Yhden yksikön poistamiseksi tarvitaan koko verkon radikaali uudelleenorganisointi ja rakenneuudistus.

Rakennuksen keskuslämmitysjärjestelmän elementit ovat sen omaisuutta ja sen koostumus määräytyvät omistajilta, rahastoyhtiöiltä jne. Keskeisen lämmityksen hylkäämismahdollisuuksista olisi päätettävä asukkaiden yleiskokouksessa, jos kiinteistö määritettiin kuuluvan taloon. Tällainen vaatimus on vahvistettu Venäjän federaation asuntokoodissa. Art. 36, yhden asunnon erottaminen yleisestä viestinnästä johtaa rakennuksen yhteisen omaisuuden vähenemiseen. Tämä edellyttää vakavaa jälleenrakentamista, joten asiaa ei voida ratkaista erikseen.

Luvaton, eli ilman lupaa irrottautua yleisten teknisten verkkojen kautta, ei voi. Lämpöelementtien purkaminen ja erillisen asunnon irrottaminen vesipiiristä olisi tehtävä asiantuntijoiden tekemän päätöksen perusteella.

Milloin ei tarvita muiden vuokralaisten lupaa

Ei ole välttämätöntä saada omistajien lupaa siinä tapauksessa, että keskuslämmitysjärjestelmän elementtejä ei ole aiemmin määritelty rakennuksen yhteiseksi ominaisuudeksi. Tällöin muiden vuokralaisten hyväksyntää ei vaadita. Tietenkin, täällä ei myöskään ole luvatonta irtikytkemistä. Sinun on saatava toimivalta toimivaltaisilta järjestöiltä tässä asiassa.

Kaikki keskeiset tekniset verkot edellyttävät muutoksia teknisiin asiakirjoihin. Asuntorakennuksen teknisen passin osassa III on oltava yksityiskohtaiset tiedot lämmitysjärjestelmistä. Järjestelmän puuttuminen - patterien purkaminen, lisälaitteiden asentaminen - edellyttää pakollisia muutoksia tietolomakkeeseen, sillä laissa määritellään tällaiset toimet uudelleenorganisoinniksi.

Lämmitys on helpompi sammuttaa, jos koko talon vuokralaiset ilmaisevat tällaisen halun. Sitten proseduuri toteutetaan rekonstruoimalla talon yleinen vesipiiri. Tällaisen hankkeen toteuttamiseksi edellytetään asunnon omistajien yleiskokouksen suostumusta ja hankkeen dokumentaatiota, hyväksytään kaikki tarvittavat hyväksynnät.

Pakkaus asiakirjoista

Venäjän federaation asuntokoodi

Art. Asuntokoodin 26 kohdassa todetaan, että asunnossa olevan asunnon jokaisella omistajalla on oikeus irrottaa keskusyksiköistä. Tätä varten hyväksyntäviranomaisille on toimitettava useita asiakirjoja:

 • Lausuma. Voit kirjoittaa sen missä tahansa muodossa.
 • Irrotettavan asunnon tekninen passi.
 • Asuntoasiakirjat.
 • Suostumus kaikille, jotka asuvat aikuisten vuokralaisten asunnossa kirjallisesti.
 • Päätelmät muuntamisen mahdollisuudesta.

Tämä asiakirjapaketti vaaditaan liittämään uudelleenorganisointiprojekti, jonka asiantuntijat on kehitettävä ja koordinoitava myös asianomaisten viranomaisten kanssa.

projekti

Hankkeen uudelleenorganisointi - vakava tekninen dokumentaatio. Tällaisen asiakirjan tekeminen itse on mahdotonta. Vaadittu asiantuntijoiden valitus. Uudelleenjärjestelyä koskevan hankkeen kehittämisen perustana ovat laskelmat, jotka osoittavat irrotettavan asunnon lämmitysjärjestelmän elementtien vaikutuksen yleisesti viestinnän toimintaan.

Lisäksi suoritetaan seuraavat:

 • Termohydrauliset laskelmat.
 • Jälkilämmityksen laskeminen nousuista ja aurinkotuoleista.

Jos laskelmat osoittavat teknisen mahdollisuuden irrottamiseen, hanke voidaan toimittaa hyväksyttäväksi. Mutta jos kotiviestintään tehdyt muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti muiden asuntojen lämmön tasoon, hanke todennäköisesti epäonnistuu.

monimutkaisuus

Akun lämmitys huoneistossa

Ensi silmäyksellä talon oikeudellinen erottaminen keskuslämmitysjärjestelmästä saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, varsinkin jos se ei ole erillinen asunto vaan sisäänkäynti tai koko rakennus. Käytännössä on useita vaikeuksia. Tärkeimmät liittyvät liittohallituksen lakiin 190 lämpöhuollosta. Tämän lain säännösten mukaan siirtyminen yksittäiseen lämmitykseen on kielletty, mikä usein tulee epäonnistumisen syyksi. Lupa on kuitenkin edelleen mahdollista. Laki ei kiellä asuinkohtaisten kattiloiden asentamista, vaan luettelee ne ja niiden vaatimukset.

Saadessaan lupaa muuntamiseen kattilalaitteiden tyyppi ja tyyppi otetaan huomioon projektidokumentaatiossa. Tämän seurauksena, jos hanke on lakien mukaista, sääntelijät eivät pääsääntöisesti saa kieltäytyä toimittamasta uudelleenlaitteita. Joka tapauksessa, aloittaessasi menettely irrottautumisen keskuslämmitys, sinun ei pitäisi odottaa nopeita tuloksia. Tässä asiassa on paljon vaikeuksia. Vuodesta 2011 lähtien on lähes mahdotonta katkaista yksi huoneisto keskusviestinnästä.

Kysymyksen tekniset näkökohdat

Saadut tarvittavat käyttöoikeudet voit siirtyä projektin tekniseen toteutukseen. Vanhan lämmitysjärjestelmän elementtien purkaminen olisi suoritettava vain asiantuntijoiden toimesta. Tietenkin voit leikata paristot itse, mutta on parempi olla vaarassa. Vanhan järjestelmän purkamisen jälkeen tulee vain itsenäinen lämmitys. Yleensä tällaisen hankkeen toteuttaminen ei poikkea kattilalaitteiden asennuksesta maatiloissa ja mökkeissä.

Huolimatta siitä, että tällainen työ ei periaatteessa aiheuta ongelmia, sinun pitäisi tietää muutamia vivahteita asuntojen lämmitysjärjestelmien asennuksesta:

 • Asunnoissa tapahtuvan autonomisen lämmityksen järjestämiseen käytetään yleensä seinäkattiloita. Tällainen kattila sijaitsee pattereiden yläpuolella, joten on mahdotonta varmistaa jäähdytysnesteen luonnollinen kierrätys järjestelmässä.
 • Pakotetun kierron aikaansaaminen kahdella tavalla - asentamalla kierrätyspumppu tai moderni kattila, jolloin kaikki tarvittavat elementit on jo asennettu. Tämä pumppauslaite, turvallisuus- ja paisuntasäiliöryhmä. Toinen menetelmä on edullinen.
 • Kattilan tyypin on oltava lain mukainen eli suljettu polttokammio ja automaattiset turvajärjestelmät. Jäähdytysnesteen lämpötila ei saisi ylittää 95 astetta, ja järjestelmän paine ei saa ylittää 1 MPa.
 • Autonomisten järjestelmien jäähdyttimet ovat parempia valita alumiinista. Ne eivät ole ainoastaan ​​luotettavia, vaan niillä on myös hyvä lämmönhukka. Muoviputket sopivat hyvin putkistoihin - edullinen ja helppo asentaa.
 • Asettelu valitaan huoneiston ominaisuuksien perusteella. On helpompaa ja halvempaa tehdä yksiputkinen Leningrad-johdotus, jossa on samansuuntainen lämpöpatterien liitäntä. Paras kaapelityyppi on toiminnan näkökulmasta säteittäinen, mutta sitä ei aina voida toteuttaa asuntoissa, joissa on alhaiset katot, koska on tarpeen nostaa lattia.

Paristojen poistaminen keskuslämmityksestä

Kun irrotat erillisen huoneiston keskusverkon verkkojen käytöstä, ei aina ole mahdollista tulostaa täysin uudelleen. Useimmissa tapauksissa on mahdotonta estää nousuputkea, joten vain patterit voidaan irrottaa piiristä. Tällä tavalla pois päältä on omat vivahteensa. Auran aurinkotuoleista ja keskusjärjestelmän nousupisteistä huoneisto saa lämpöä, ja sinun on maksettava siitä. Yhteisen vesipiirin putkien läsnäoloa pidetään aina jälkilämmityksenä, ja se on juridisesti välttämätöntä maksaa siitä. Tämä ongelma ei tapahdu kodeissa, joissa kohoajat alunperin asennettiin portaikkoon. Käytännössä tällainen vesipiiri ei ole niin yleinen.

Jäähdyttimet voidaan yhdistää tai ohittaa. Ensimmäisessä tapauksessa jäähdytysnesteen kierrättää ohitus, jonka avulla voit sammuttaa osan paristoista. Tällaiset järjestelmät ovat osoittautuneet yksisuuntaiseksi putkistoksi, jossa on samansuuntainen lämpöpatterien liitos. Itse asiassa jälkimmäisten määrän vähentäminen johtaa jäähdytysnesteen lämpötilan nousuun järjestelmässä. Paristojen kytkeminen ilman ohitusta on oikeastaan ​​tapa liittää piiri. Voit käyttää tätä menetelmää kohoumissa.

johtopäätös

Kuten näet, kyky sammuttaa keskuslämmitys asuntorakennuksessa on olemassa. Kun olet päättänyt tällaisesta askeleesta, sinun on varauduttava siihen, että hankkeen toteuttaminen vaatii paljon työtä. Lämpöä koskevissa asioissa on paljon teknisiä mutta myös oikeudellisia vaikeuksia. Niitä ei voida sivuuttaa, koska luvaton irrottaminen aiheuttaa monia ongelmia.

Jos huoneiston luvaton irrottaminen keskuslämmitysjärjestelmästä havaitaan, omistaja on velvollinen palauttamaan kaikki sen paikalle. Lisäksi hänen on maksettava huomattava sakko. Oikeudellinen rekisteröinti, lupien hankkiminen, hankkeen kehittäminen ja sen toteuttaminen edellyttävät myös huomattavia investointeja, mutta ne maksavat noin kaksi lämmityskautta.

Onko mahdollista jättää keskuslämmitys asuntoon ilman yhteensovittamista lämmitysjärjestelmien kanssa?

Lämmityssuhteiden välistä sopimusta MFB: n asunnon irrottamisesta keskuslämmityksestä ei tarvita. Venäjän federaation korkein oikeus ilmoitti, kun se käsitteli uudelleenjärjestelyluvan kumoamista koskevaa kantelua. Paikallishallinto antoi MFB: n asunnon omistajalle mahdollisuuden purkaa keskuslämmityskoristimet ja asentaa sähkölämmittimet, ja asiakkaiden menettämässä kaupunkien lämmitysverkossa yritettiin riitauttaa tämä lupa välimiesoikeudessa ( Venäjän federaation puolustusvoimien määritelmä, 20. marraskuuta 2017, nro 302-KG17-17007).

Lämpöverkko perusteli tyytymättömyyttään seuraavilla väitteillä:

 • Tämän erillisen huoneen paristot ovat osa yleistä lämmitysjärjestelmää. Kun tämän huoneiston omistaja rikkoi akun, hän vähensi siten MKD: n yleisen omaisuuden koostumusta. Tämän omaisuuden vähentäminen on mahdollista vain kaikkien MKD: n tilojen omistajien suostumuksella. Tätä asiakirjaa ei kuitenkaan toimitettu sovitettaessa uudelleenjärjestelyä.
 • Lämmitysjärjestelmän kiistanalainen jälleenrakennus voi häiritä rakennuksen lämpöhidraulista hallintaa ja viereisten huoneiden lämpöjärjestelmää. Tämän vuoksi lämmitysjärjestelmät eivät pysty tarjoamaan korkealaatuisia yleishyödyllisiä palveluja lämmön toimittamiseen vierekkäisten asuntojen omistajille;
 • kun kiireellisen uudelleenjärjestelyprojektin kehittämisessä ei otettu huomioon, että lämmittimien kokonaisteho olisi yhtä suuri tai suurempi kuin lämpöhäviö (jotta sisäilman lämpötila ei vähene viereisissä tiloissa). Lisäksi hanke valmistettiin ilman teknisiä olosuhteita ilman koordinointia virtalähdeorganisaation ja valtaohjaajan kanssa. Tämä tarkoittaa, että hanke ei ole lainsäädännön vaatimusten mukainen;
 • itse asiassa - muunnetun asunnon omistajalla on edelleen käytössään keskuslämmitys (johtuen lämmönsiirrosta vierekkäisistä tiloista sekä pääenergiansiirtoputkista, jotka kulkevat riidanalaisen asunnon läpi, mutta hän ei maksa, ja näin ollen hän rikkoo lämmitysverkkojen oikeuksia ja oikeutettuja etuja, jotka aiheuttavat tappiot menetetyksi tuloksi, jota he voisivat saada samalla säilyttäen riidanalaisen asunnon keskitetyn lämmöntuotannon.

Kaikkien kolmen asian tuomioistuimet olivat mukana paikallisessa hallinnossa, ja siksi:

 • laki sallii asunnon siirtämisen MKD: lle itsenäiseen lämmitykseen edellyttäen, että asunnon muuntaminen on suoritettu loppuun. Asuntokoodi muodostaa suljetun luettelon asiakirjoista, jotka on toimitettava sovittamaan uudelleenjärjestely, eikä tässä luettelossa ole muita asiakirjoja kaikkien muiden omistajien suostumuksesta. Siksi paikallishallinto ei voinut kieltäytyä uudestaan ​​tästä syystä. Ja mikä tärkeintä - riidanalaisessa huoneistossa olevat paristot eivät kuulu ICD: n yhteiseen omaisuuteen, koska ne eivät tarjoa enempää kuin yhden huoneiston ja eivät sijaitse asunnon ulkopuolella. Ei ole väliä, että näiden paristojen irrotuslaitteita ei ole;
 • lämmitysjärjestelmät eivät kyenneet osoittamaan, että lämmitysjärjestelmän kiistetyt uudelleenkäyttölaitteet aiheuttivat häiriöitä teknisten järjestelmien toiminnassa ja että paristojen purkaminen riidanalaisessa huoneistossa ei salli lämmitysverkkojen huolehtia korkealaatuisesta lämmönlähteestä naapurimaihin. Lisäksi mikään naapuri ei valittanut kylmää - ei ole tietoa siitä, miten talon asukkaat vetoavat lämpöjärjestelmän rikkomuksiin;
 • ei ole tarpeen koordinoida uudelleenorganisointiprojektia tehonsäätäjän ja sähköverkkojen kanssa. SNiP 41-01-2003 ja Kuluttajien sähkölaitosten teknisen toiminnan säännöt, joihin mainittu lämmitysverkko ei ole, eivät koske lämmityslaitteiden asentamista asuintiloihin. Samalla uudelleenorganisointiprojektin kehittäjä (erikoistunut organisaatio) varmistaa, että hankkeen tekniset ratkaisut ovat Venäjän federaation alueella voimassa olevien ympäristö-, terveys- ja hygieniavaatimusten, palontorjuntastandardien ja muiden vaatimusten mukaisia ​​ja varmistavat kohteen toiminnan turvallisuuden ihmisten elämälle ja terveydelle. työpiirustusten mukaisten toimenpiteiden noudattaminen. Taaksepäin ei ole osoitettu;
 • lämmönjakeluverkot eivät voineet todistaa, että huonosti eristetyistä lämmitysputkista, väliseinien väliseinistä ja laattojen lattiasta maksamaton jälkilämmönkulutus on kiistanalainen asunto. Lisäksi talossa on koko talon lämpömittari, joten lämmitysjärjestelmä saa joka tapauksessa maksaa koko MCD: lle toimitetun lämmön;
 • ja lämmitysverkkojen argumentti "asiakkaan menetyksestä" ei osoita heidän oikeuksiensa ja oikeutettujen etujensa rikkomista yrittäjyyden alalla. Lämmitysverkkojen vaatimukset eivät selvästikään ole ristiriidassa oikeuksien palauttamisessa vaan kaupallisten etujen saamisessa.

Kun otetaan huomioon lämmitysverkkojen kassaatiovalitukset, korkein oikeus ei nähnyt tapausta, joka koskisi sen tuloksista johtuvia aineellisia ja prosessioikeudellisia sääntöjä, ja kieltäytyi toimittamasta riitaa taloudellisten riitojen tuomioistuimista.

Kuinka kieltäytyä lämmityksestä kerrostalossa?

Onko mahdollista keskeyttää keskitetty lämmitys kerrostalossa

Kun asuinrakennus otetaan käyttöön, kaikissa huoneissa on keskuslämmitys. Mutta monien vuokralaisten siirtyessä yksittäiseen lämmitykseen johtuen korkeista maksuista sekä lämmityksen päälle- ja poiskytkentäajankohdasta.

Tältä osin monet ovat kiinnostuneita kysymyksestä: kuinka asianmukaisesti antaa yleisen lämmityksen luopuminen korkealle rakennukselle.

Mitä lainsäädäntö näyttää

Kaikilla säännöillä ei ole kielletty mahdollisuutta siirtyä korkean rakennuksen yksittäiseen lämmitykseen.

Kuitenkin, jotta vuokralainen, joka on luopunut keskuslämmityksestä, ei ole valituksia, on tarpeen ratkaista useita oikeudellisia kysymyksiä:

 1. Asunnon omistajan on tehtävä kirjallinen selvitys lämmitysjärjestelmän lähestyvän kunnostustöistä.
 2. Valmistele rekisteröintitodistus olohuoneeseen (huoneisto). Se on vaihtoehto, joka saa omistajan sen oston jälkeen. Koska se arvioi sen mahdollisuudesta vaihtaa lämmitykseen itsenäisessä tilassa;
 3. Varmista, että sinulla on omistusoikeus;
 4. Valmistella uudelleenjärjestelyä koskeva hanke;
 5. Hankkimaan kirjallisen suostumuksen sekä omistajan kanssa asuville aikuisille että kaikille naapureille lämmityksen uudistamisen mahdollisuuksissa;
 6. Hanki suostumus poistua asunnon keskitetystä lämmityksestä organisaatiolta, joka vastaa arkkitehtonisten monumenttien säilymisestä. Jos kieltäytyminen myönnetään tästä organisaatiosta, ei ole järkevää ottaa yhteyttä muihin toimielimiin;
 7. Tapauksissa, joissa asunnon kerrostalon asunnon omistaja aikoo liittää erillisen kaasulämmityksen, tarvitaan toinen kaasupalvelun lupa;
 8. Lisäksi koko edellä mainittujen asiakirjojen luettelo, jossa on kaikki hyväksynnät, on siirrettävä paloorganisaatiolle. Heidän on tutkittava täydellisesti ja annettava heidän suostumuksensa.

Vain saadessaan lupaa kaikista tapauksista voimme puhua keskitetyn lämmityksen hylkäämisestä kerrostalossa.

Onko mahdollista suorittaa yksittäisen irrottamisen lämmittämisestä ilman naapureiden suostumusta?

Monet henkilöt, jotka ovat päättäneet siirtyä yksittäiseen lämmitykseen, ovat kiinnostuneita siitä, onko asuntojen naapureilta luvan saaminen ole sallittua.

Omistajien naapureilta saatavat luvat voidaan välttää, mutta vain yhdessä tapauksessa: jos nykyisen keskuslämmityksen elementtejä ei ole aiemmin määritelty koko asunnon omistusoikeuden mukaan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan.

Mutta vaikka naapureiden suostumus ei olekaan tarpeellinen, tämä ei salli yksilön toimia tahallaan. On välttämätöntä välittää kaikki tapaukset saadakseen hyväksynnän, jotta keskuslämmitys sammutetaan omassa huoneistossasi.

Miksi on tarpeen sopia uudesta lämmitysjärjestelmäsuunnittelusta?

Yksikään organisaatio ei anna lupaa siirtyä yksittäiseen lämmitykseen ilman hankettaan. Riippumattomalla pohjalla ja ilman insinöörikoulutusta projektin tekemiseen ei onnistu. On parasta ottaa yhteyttä erikoistuneeseen laitokseen apua varten.

Hankkeen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Näytä tietyn alueen (asunnon) rooli kodin lämmityksen yleisessä järjestelmässä (siirtyessä yksittäiseen);
 • Mahdollisuus asentaa asunto lämmityspatterilla paloturvallisuuden kannalta;
 • Laskelmat keskuslämmityksen jäljellä olevista elementeistä (aurinkotuoleja ja nousuputkistoja), jotka maksetaan yleisellä tavalla siirtymästä huolimatta;
 • Lämpö- ja hydrauliikkalaskenta.

Vain jos kaikki edellä mainitut laskelmat sopivat sallittuihin normeihin, voit antaa valmiin hankkeen hyväksyntämenettelylle. Jos normien mukaan valmisteltu asiakirja ei vastaa, niin yksilö evätään.

Mitä muita asioita on ratkaistava päättäessä sammuttaa keskuslämmitys omassa huoneistossasi?

Yksilöllisen lämmityksen siirtyminen on hankalaa ja sinun ei pitäisi odottaa, että unelma toteutuu vain 2 päivässä. Sinun on toimittava merkittävästi, koska oikeusviranomaisten lisäksi on välttämätöntä, että kattila ja lämmitysjärjestelmä itse täyttävät tekniset parametrit.

 1. Yksittäisen lämmityksen vaihtamiseksi on oltava erilliset kattilalaitteet. Useimmiten seinäkattila. Kaikkien sääntöjen on sijaittava kaukana lämmitetyistä laitteista, jotta jäähdytysnesteen kierrätys varmistetaan luonnollisesti. Järjestelmässä ei ole mahdollista tehdä tätä;
 2. Pakotetun tyypin kierron varmistamiseksi voidaan käyttää kahta vaihtoehtoa: nykyaikaisten suunniteltujen kattiloiden käyttö tai lisäpumpun asentaminen liikkeeseen. Kaikki muut vaihtoehdot evätään käytettäväksi asuintalossa;
 3. Kattilalaitteissa tulee olla suljettu kotelo ja automaattiset järjestelmät, jotka varmistavat sen toiminnan turvallisuuden. Jäähdytysnesteen lämpötila ei saisi ylittää 95 astetta, käytettävän järjestelmän paine ei saa olla korkeampi kuin 1 MPa;
 4. Pattereiden valinta on puhtaasti henkilökohtainen asia, mutta rahan säästämiseksi alumiinia käytetään useimmin. Koska ne eivät ole vain halpoja, mutta niillä on myös melko hyvä lämmönhukka;
 5. Putkien jakautuminen huomioi asunnon rakenteen ominaisuudet. Se voi olla vain kahta tyyppiä: palkki tai yksiputki.

Mitä yksilö tarvitsee tehdä lopettaakseen sen maksamisen kieltäytyessään keskitetystä lämmityksestä?

Jopa kaikkien korkeimpien viranomaisten myöntämien lupien ja kunnostustöiden jälkeen voit jatkaa keskitetyn lämmityksen läsnäoloa.

Tärkeä asia tässä tapauksessa on toimittaa tarvittavat asiakirjat lämmitysverkolle, jotta tilaaja ei sulje pois keskuslämmityksen käyttäjien rekisteriä.

Niiden on oltava vähintään:

 • Asunnon tilojen muuntamiseen liittyvän hankkeen valokopio;
 • Kopio lämmitysjärjestelmän käyttöönotosta, jonka komissio on laatinut sen täytäntöönpanosta.

Lisäksi kustakin alueesta voidaan esittää uusia sääntelyasiakirjoja, joten niitä on myös esitettävä.

Jos toimitetussa luettelossa ei toimiteta asiakirjoja, maksut suoritetaan määrätyllä tavalla.

Voidaanko keskeyttää asuntojen asukkaiden keskuslämmitys?

Nyt se on melko harvinaista, kun asunnon asukkaat haluavat sammuttaa keskuslämmityksen. Tietenkin korkeimpien organisaatioiden on helpompi mennä kokoukseen, kun tämä on enemmistön mielipide eikä yksittäinen henkilö.

Mutta sinun on vielä tiedettävä ne iskuja, joihin voi kohdata. Muussa tapauksessa käyttäjä hylkää mahdollisuuden vaihtaa lämmitykseen itsenäisessä tilassa.

 1. On välttämätöntä pitää asuntorakennuksen kaikkien omistajien ennalta määrätty kokous ja ratkaista ongelma äänestämällä mahdollisuudesta keskeyttää keskuslämmitys kaikille. Päätös on kirjattava;
 2. Seuraava askel olisi laatia lausunto, jossa pyydetään katkaisemaan keskuslämmitys asuntorakennuksessa, jonka kaikki asuntojen omistajat allekirjoittivat.
 3. Kokouspöytäkirja ja hakemus toimitetaan paikalliselle viranomaiselle, jossa perustetaan toimeksianto tämän asian koordinoimiseksi. Sillä on oikeus kieltäytyä asuintilojen omistajista, jos autonomisen tilan käyttöönotto häiritsee kaukolämpöjärjestelmän toimintaa. Sellaisissa tapauksissa, joissa sähkö- ja kaasulinjojen työ ei tarjoa kuormitusta;
 4. Jos päätös on myönteinen, komission olisi annettava asiasta vastaavalle edustajalle luettelo laitoksista, joiden teknisiä ehtoja olisi noudatettava hankkeen valmistelussa.
 5. Saadut tekniset ehdot olisi siirrettävä hankkeiden laatimiseen osallistuville organisaatioille.
 6. Jokaisen toimielimen on hyväksyttävä ehdotus seuraavasta luettelosta:
 • energiayhtiö;
 • lämmitysverkko;
 • Gorgaz;
 • asunto-organisaatio;
 • arkkitehtuurin osasto.
 1. Hankkeen koordinoinnin jälkeen on välttämätöntä siirtää se toimiluvan saaneelle organisaatiolle, joka vastaa työn toteuttamisesta.
 2. Kun kunnostustyö on valmis, kaikkien edellä mainittujen organisaatioiden on hyväksyttävä ne.

Vain yhteisillä ponnisteluilla, kun he ovat tehneet tämän valtavan työn lämmitysjärjestelmän kunnostamisessa, on mahdollista realistisesti ja ennen kaikkea laillisesti säästää talousarviosi.

Sinun pitäisi tietää!

Kun olet ajatellut sammuttaa keskitetyn lämmityksen huoneistossa, muista aina seuraavat seikat:

 1. Keskustele tämän tilaisuuden naapureidesi kanssa. Jos kannattajia, jotka haluavat tehdä samoja jälleenrakennuksia omissa huoneistoissaan, on helpompi ratkaista asioita;
 2. Kerää kaikki tarvittavat asiakirjat.
 3. Jos haluat saada luvan maksamaan rekonstruoinnin lämmitys pää, harkitse onko ihon arvoinen pukeutuminen;
 4. Hanki lupa työskennellä;
 5. Osta kaikki tarvittavat laitteet;
 6. Pyydä apua työskentelemään erityisessä organisaatiossa.
 7. Huomaa, että vuoden 2011 hyväksytyissä muutoksissa siirtyminen yksittäisen huoneiston yksittäiseen lämmitykseen on käytännössä tullut mahdottomaksi. Oikeudenkäyntejä hakeneessa asunnossa ei ole kaikkia tapauksia. Siksi on parasta katkaista keskuslämmitys kokonaan sisäänkäynnin tai asuinrakennuksen käytön mukaan;
 8. Muista, että luvattomasta irtikytkemisestä keskitettyyn lämmitykseen henkilön on asetettava laissa säädetty seuraamus. Lisäksi kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat keskuslämmityksen uusimisesta, ovat myös vahinkoa aiheuttaneen henkilön vastuulla.
 9. Kaikista päätöksistä pitäisi olla hyviä, ei vain yhdelle henkilölle vaan myös muille.

Joten yhteenveto kaikista edellä olevista voidaan sanoa luotettavasti, että asuntojen rakennusten asukkaille on täysin mahdotonta luopua keskuslämmityksestä, mutta vain tämä prosessi tulisi edetä loukkaamatta lakia.

Kuinka keskeyttää keskuslämmitys. Oikeudelliset ja tekniset kysymykset

Elämän vauhti kasvaa jatkuvasti ja hintojen nousu, ja kansalaiset yrittävät korvata nämä tappiot monin tavoin. Niinpä vuokralaiset ovat usein kiinnostuneita siitä, miten kieltäytyä keskuslämmityksestä maksamaan vähemmän. Tämä on mahdollista, mutta itse prosessissa on kaksi vaihetta - oikeudellinen ja tekninen.

Itsenäinen keskitetty lämmitysjärjestelmä

Mitä tehdä

Kysymyksen oikeudellinen puoli

Keskitetty lämmitys ei aina ole paras.

 • Ensinnäkin on tarpeen erottaa kaksi asiaa - kollektiivinen ja yksilöllinen. Toisin sanoen yhden asunnon asukkaat voivat kieltäytyä keskitetystä lämmityksestä, mutta voivat myös pyytää, että koko talon tai yhden sisäänkäynnin nousu päätetään CHP: n tai keskuslämmityskeskuksen palveluille.
 • Yksi yksilöiden ongelmista on ongelma - tietyn huoneiston keskuslämmityksen yksittäinen epääminen ei merkitse vapautusta asunnon kunnallisen lämmityksen maksamisesta, kun otetaan huomioon Venäjän federaation hallituksen päätös 23.5.2006 nro 307. Koko saalis johtuu siitä, että tiettyjen kotitalouspalvelujen tarjoamisen aste ei ole riippuvainen talon asukkaiden halusta vaan rakennuksen parannustasosta, johon kuuluvat tietenkin myös asuntojen lämmitys.
  • CHP: n tai keskilämmityskattilan avulla toimivan monikerroksisen rakennuksen lämmityspiiri on yhtenä kokonaisuutena, jossa on yhteiset nousuputket, lämmityslaitteet, venttiilit ja yhteinen laskuri. Jos yksittäinen linkki putoaa tavallisesta ketjusta, koko ketju on rikki ja jos osa tästä linkistä poistuu, koko kokoonpano heikkenee uudelleen.

Esimerkki yhden putken jäähdyttimen liitäntäjärjestelmästä

 • Monet ovat todennäköisesti huomanneet, että jotkut paristot on yhdistetty seinän läpi seuraavasta huoneistosta tai päinvastoin - naapurin jäähdytin on kytketty asuntoosi. Tässä tapauksessa, miten kieltäytyä lämmittämisestä asunnossa, mikäli tämä aiheuttaa järjestelmän häiriöitä naapureissasi? On käynyt ilmi, että yhden yksikön poistamisesta talosta on tarpeen järjestää uudelleen lähes koko piiri.
 • Venäjän federaation nestekidenäytön 36 artiklan mukaan koko lämmityspiiri, eli nousupolut, aurinkotuolit, lämpöpatterit ja niin edelleen ovat osa tämän rakennuksen ominaisuutta. Mutta toisaalta tällaisen omaisuuden koostumus voidaan määrittää omistajan tai asuntolan sekä paikallisten itsehallintoelinten valinnassa, kun valitaan organisaatio, joka hallitsee taloa.
 • Toisin sanoen, jos tällainen omaisuus määritellään yhteiseksi, kes- kustetun lämmityksen hylkäämistä koskeva kysymys tulee ratkaista tämän asuinrakennuksen omistajien yleiskokouksessa. Tämä on tärkeää, koska yksittäisen käyttäjän sammuttaminen johtaa koko lämmitysjärjestelmän pienenemiseen ja siten tämän yhteisen omaisuuden pienenemiseen, mikä on mahdollista vain koordinoidun jälleenrakennuksen avulla (Venäjän federaation nestekidenäytön koodi 36 § 3). Edellä mainitut seikat osoittavat, että luvaton irrottaminen yleisestä vesipiiristä on laiton teko.

Lämmityksen purkaminen ja asentaminen tulisi suorittaa asiantuntijoiden toimesta.

 • Mutta voi olla tilanteita, joissa lämmityslaitteita ei sisälly tämän talon yhteiseen omaisuuteen. Tällöin yksittäinen omistaja voi irrottaa piirin lämpöpatterit (aiheuttamatta vahinkoa) ilman hyväksyntää tai yhteensovittamista rakennuksen osien muiden omistajien kanssa.
 • Tämä määräys ei kuitenkaan salli mielivaltaista irtikytkemistä yleisestä lämmityspiiristä, vaan vain Venäjän federaation nestekidenäytön määräämää järjestystä. Venäjän federaation asuntokoodin 25 §: ssä säädetään, että teknisten verkkojen ja laitteiden (sähkö, kaasutus, putkisto, lämmitys ja sisäosat) asentaminen tai purkaminen voidaan tehdä vain asianomaisten organisaatioiden tuntemalla. Tämä on perusteltua sillä, että tällaisilla toimilla on tarpeen tehdä muutoksia järjestelmään teknisissä asiakirjoissa.
 • Venäjän federaation maa- ja vesirakennusministeriön 4. elokuuta 1998 antama järjestys nro 3 hyväksyi Venäjän federaation asuntorahaston ohjeet. Tämän asiakirjan tulisi vastata asuinrakennuksen teknisen passin sisältöä ja muotoa.
 • Teknisen passin osassa III on oltava yksityiskohtainen kuvaus lämmitystyypistä. Siksi lämpöpatterien purkaminen tai kaikkien laitteiden asentaminen järjestelmän lämpöhäviön kompensoimiseksi on uudelleenorganisointi, joten niiden pitäisi näkyä asiakirjoissa.
 • Joten kysymykseen siitä, onko mahdollista keskeyttää keskuslämmitys, on tiukka vastaus mahdollinen - kyllä, tämä edellyttää omistajien toimia. Venäjän federaation asuntokoodin 26 §: n 2 momentin mukaisesti sinun on toimitettava luettelo asiakirjoista koordinointia suorittavalle organisaatiolle. Sinun on myös liitettävä näiden asiakirjojen uudelleenorganisointiprojekti, mutta jos se ei ole lain vaatimusten mukainen, sitten Venäjän federaation asuntokoodin 27 §: n 1 osan perusteella sinua evätään.

Tietoja uudelleenorganisoinnista

Uudelleenjärjestelyprojekti on toteutettava lainsäädännön ja teknisten parametrien mukaisesti.

 • Lämmitysjärjestelmän uudelleenorganisointiprojektin on täytettävä luvan antaa sinulle hylkäys tai muutos tämän rakenteen parametreihin. Tällaisen hankkeen tekemiseksi sinun on tehtävä laskelma siitä, miten lämpöpatterit on kytketty pois huoneistasi koko järjestelmässä. Sinun on myös selvitettävä, kuinka säteilijöiden irtoaminen vaikuttaa koko rakennuksen lämpöhydrauliseen tilaan, ja tietenkin sinun on laskettava huoneesi jäljellä oleva lämmitys huoneiston läpi kulkevilta nousupisteiltä (oleskelutiloilta).
 • Tässä tilanteessa, kun lämmityslaitteiden purkaminen tunnustettiin mahdollisim- man tekniseltä puolelta, ja tällainen hanke antaisi lisensoidun organisaation sopivassa järjestyksessä, ohje vaatii arvioinnin sen mahdollisista vaikutuksista. Lämmitystarvikkeiden purkamisen seuraamukset ja muiden laitteiden toiminta eivät saa estää naapurimaiden kansalaisten oikeuksien loukkaamista. Esimerkiksi huoneesi lämpötilan säätö ei saisi vaikuttaa naapureidesi lämmitykseen.
 • Jos projektin toteuttamisen seuraukset voivat vaikuttaa naapureidensa elintilaa koskeviin lämpötilaolosuhteiden lisääntymiseen tai laskuun, tämä voi olla syynä negatiiviseen vastaukseen, kun saat asianmukaisen luvan. Ei myöskään pidä unohtaa, että itsehallintoelimet voivat huolimattomasti harkita asiakirjan allekirjoittamista, joka voi myöhemmin aiheuttaa sekaannusta omaisuuden uudelleenjakoon.
 • Jos lämmityslaitteet kuuluvat tämän rakennuksen ominaisuuksiin, niiden purkaminen on laitonta. Edellä esitetystä kysytään, onko kysymys siitä, voidaanko asuntoa heikentää yhdelle omistajalle, vastaus ei ole. Paikallishallinnon myönnytyksiä ei kuitenkaan suljeta pois.

Patterin vaihto lämmityspiirissä

 • Jos asuntorakennuksen koko sisäänkäynnin asukkaat ilmaisevat yleisen aikomuksen luopua keskuslämmityksestä, tämä voidaan saavuttaa rekonstruoimalla rakennuksen yleiskuva. Keskeisen lämmityspiirin irrottamisesta annettu asetus ja sen seurauksena rakennuksen parannustason muuttaminen hyväksytään äänestämällä kaikkien talon omistajien yleiskokouksessa. Tämän päätöksen täytäntöönpanoprosessi on sallittu vain lakisääteisen hankkeen sääntöjen mukaisesti.

Neuvoston. Jos haluat luopua keskitetystä lämmitysjärjestelmästä, lue huolellisesti edellä mainitut säännöt ja korosta ne materiaalit, jotka liittyvät tilanteeseesi. Koko talon lämmityspiirin kieltämisen ja muutoksen prosessia säätelee LCD-näytön neljäs pää.

Projektin tekninen puoli muuttuu

Kaksiputkinen lämmityspiiri

 • Jotta ymmärtäisit täysin LCD-näytön neljännen näytön ohjaajan vaatimukset, sinun on arvioitava huolellisesti koko nykyinen projekti ja asunnon paikka tässä järjestelmässä. Ensinnäkin, ymmärrä, mikä on sinun lämmitysjohdotusjärjestelmä - kaksiputkea (kuva edellä) tai yksiputki (kuva alla). Kaksiputkipiirissä jäähdytysnesteen syöttö ja paluu suoritetaan erikseen, yhdensuuntaisesti putkien kanssa.
 • Joten kaksiputkinen järjestelmä voi olla joko ylhäältä tai pohjasta, eli jos huoneistosi on ylimmässä kerroksessa, niin lämmitysvastuksen lisäksi on myös lepotuoli huoneissa, jotka tuottavat kuumaa vettä. Tarkista nyt, kuinka vettä toimitetaan viereisiin huoneistoihin.

Lounger kulkee asunnon katon alle

 • Tämä kuva (yllä) otettiin ylimmässä kerroksessa, Hruščovin keittiössä ja ohuen puoli-tuuman nousuputken, joka ulottuu lepotuoleista, laskee kaikki kerrokset talon pohjalle. Luultavasti ymmärrät, että järjestelmän irrottaminen irti järjestelmästä tarkoittaa sulkevan veden toimituksen alempaan kerrokseen, mikä tietenkään kukaan ei salli sinun tehdä. Tällaisissa tilanteissa on vain yksi tie ulos - irrota säteilijät itse piireistä.

Neuvoston. Kun lämpöpatterit irrotetaan asunnossa olevasta vesipiiristä, jälkilämmitystä saadaan järjestelmän nousupyöristä ja aurinkopaneelista, josta sinun on maksettava. Mutta olette samaa mieltä yleiskokouksessa ja eristävät lämpöä kantavat putket mineraalivillalla, sulje ne kuiva-aidan kanssa niin, että ne eivät anna lämpöä.

 • Melkein joka tapauksessa yhteisen vesipiirin putket pysyvät asunnossasi, ja tätä lakia voidaan pitää jälkilämmityksenä. Ainoat poikkeukset ovat tilanteet, joissa kohoajat asennetaan portaikkoon, mutta tämä tapahtuu hyvin harvoin.

Lämmitysveden piirin yhden johtojen johdotuksen vaihtoehdot

 • Useimmiten halutaan irrottaa keskitetystä lämmitysjärjestelmästä ja tehdä autonomia omilla käsillään syntyy eri putkiliitäntöjen eri muunnelmilla. Tärkeintä on, että monien vuosien kokemus on osoittanut, että tällaiset vaihtoehdot ovat tehokkaita kolmelle ja enintään viidelle säteilijälle, ja loput jäähdytysnesteet tulevat jo jäähtyneessä tilassa. Tällainen järjestelmä tunnetaan myös nimellä "Leningradka", jossa 3-4 paristoa on yleensä liitetty yhteen putkeen.
 • Tällaisen piirin haitat ovat se, että jäähdytysneste jäähdyttää jäähdyttimen läpi, mutta sen jälkeen se ei mene palautusputkeen, vaan palaa takaisin samaan vesijohtovesiputkeen. Tilanne pahenee, kun akku tulee osa nousuputkea, eli upotetaan suoraan siihen ja on jotain suodattimesta.

Vesilämmityspiirin ohitus

 • Puolikuva ja ohitus näyttävät hieman erilaisilta - yläpuolella olevassa kuvassa on merkitty numerolla 1 ja lämpöpatteri näyttää numerolta 2. Tällaisissa tapauksissa voit yksinkertaisesti sammuttaa akun ja jäähdytysnesteen kierrättää ohi ohi ja tuskin kukaan omistajista vastustaa pois. Loppujen lopuksi lämmityslaitteiden osan erottaminen yhden putken vesipiiristä johtaa lämpötilan nousuun jäljellä olevissa jäähdyttimissä.

Neuvoston. Jos irrotat lämpöpatterit yhdestä putkistosta, sinun on siirrettävä ohitus putkilinjalle. Tällöin et vain voittaa esteettisesti, mutta myös vähentää elementin eristysaluetta ja kipsilevy laatikko sille.

Patterin liittäminen ilman ohitusta

 • Palatkaamme jälleen lämpöpattereiden liitäntään ilman ilmanvaihtoa lämmitysjärjestelmässä ja katsomme yläosaa. Kuten näette, jäähdyttimen sammuttaminen tässä tapauksessa vastaa koko piirin pistoketta - tätä menetelmää käytetään usein nousuputkessa, joka toimittaa jäähdytysnestettä pyyhekuivaajille.
 • Toisin sanoen luultavasti ymmärrät, että sammutus voidaan tehdä vain, kun piiri on suljettu ja täällä voit käyttää kahta menetelmää - sähkö- tai kaasuhitsausta tai lisätä polypropeenia, joka on paljon turvallisempi ja helpompi suorittaa. Lisäksi ekoplastinen on erittäin huono lämmönjohtaja, joka tässä tilanteessa on erittäin hyödyllinen sinulle.

Neuvoston. Jos päätät luopua keskitetystä lämmitysjärjestelmästä, sinun on muistettava kaksi asiaa: ensinnäkin siitä riippumatta, mikä hinta puretaan osalle yhteistä vesipiiristä (mukaan lukien oikeudellisen selvityksen kustannukset), lopputulos ohittaa kaikki kustannukset, ainakin yksi tai kaksi lämmityskautta. Toiseksi, vaikka ensi silmäyksellä tilanne näyttää toivottomalta, voit aina löytää kompromissiratkaisun, joka sopii molemmille osapuolille.

johtopäätös

Lopuksi anna minun antaa vielä yksi neuvo: ensinnäkin lukea huolellisesti tämän sivun teksti-, valokuva- ja videomateriaaleja ja valmistautua ennen kuin lähetät pyynnön irrottautumaan yleisestä lämmityspiiristä. Tutkittuasi tarkoin lueteltuja artikkeleita ja pisteitä huolellisesti, verrata niitä tilanteeseen ja laatia yksityiskohtainen projekti, joka sopii molemmille osapuolille (katso myös artikkeli "Itsenäinen lämmitys kerrostalossa - unelma tai todellisuus").

Miten kieltäytyä lämmittämisestä kerrostalossa - kysymyksiä ja vastauksia, ohjeita

Kaikkien monikerroksisten rakennusten huoneistot, jotka valmistellaan käyttöönottoon, liitetään keskuslämmitykseen. Kuitenkin kalliit ja monimutkaiset aikataulut päälle ja pois lämmityksen aiheuttavat vuokralaiset kieltäytyvät tästä palvelusta. Vaihtoehtona käytetään yksittäistä lämmitystä. Tällöin on tärkeää ymmärtää, miten asuinrakennuksen keskuslämmityksen kieltäminen on asianmukaisesti muotoiltu ja onko lämmön epääminen mahdollista.

Lainsäädäntöpuolen kysymys

Laki ei estä asuntojen vuokralaisia ​​vaihtamasta yksittäiseen lämmitykseen. Jotta vältetään epämiellyttävät seuraukset, ennen asunnon keskeisen lämmityksen hylkäämistä vuokralaisten on ratkaistava seuraavat oikeudelliset seikat:

 • Aluksi omistajan on annettava selvitys lämmitysjärjestelmän väitetyistä muutoksista.
 • Asunnon teknisen passin valmistelemiseksi tämän asiakirjan mukaan erityiskomissio tekee päätelmän, onko mahdollista vaihtaa yksittäiseen lämmitykseen.
 • Lisäksi asunnon omistajalla on oltava asiakirja, joka vahvistaa omistusoikeuden.
 • On myös tarpeen laatia tulevaisuuden kunnostaminen lämmitysjärjestelmässä.
 • On välttämätöntä saada asukkaiden omistajien kirjallinen suostumus, jotka asuvat yhdessä ja ovat saavuttaneet iän. Vastaavan sopimuksen on annettava kaikille sisäänkäynnin asukkaille ja kirjallisesti.
 • Jos rakennus kuuluu arkkitehtonisiin monumentteihin, ennen kuin kieltäytyvät lämmöstä asuntorakennuksessa, sinun on saatava suostumus asianomaiselta organisaatiolta. On syytä huomata, että järjestön epääminen keskeytyneestä lämmitysjärjestelmästä on ratkaisevan tärkeää, eikä muiden organisaatioiden suostumuksella ole järkevää.
 • Kun yhdistetään yksittäinen kaasulämmitys asuintalon asuintiloihin, omistajan on saatava asianmukainen lupa kaasupalvelusta.
 • Viimeistää asiakirjojen ja hyväksyntäpalojen organisaation. Tarvittaessa on esitettävä täydellinen dokumenttipaketti, sen jälkeen, kun se on tutkittu, tämän palvelun asiantuntijat antavat suostumuksensa tai kohtuullisen epäämisen.

Kun kaikki palvelut antavat luvan, voit päättää, miten irrottaisit keskuslämmityksestä.

Onko mahdollista katkaista keskuslämmitys ilman naapureiden suostumusta

Monien kerrostalojen monien asuntojen omistajat, jotka aikovat siirtyä asuntokohtaiseen lämmitykseen ja kieltäytyä keskuslämmityksestä, esittävät kysymyksen, naapureiden suostumus on pakollinen asia tai se voidaan välttää. Lainsäädäntöasiakirjojen mukaan naapureiden lupaa ei vaadita siinä tapauksessa, että keskuslämmityksen elementit eivät ole koko talon omaisuutta.

On kuitenkin muistettava, että saadakseen lupaa kieltää keskuslämmitys, on välttämätöntä käydä läpi kaikki tapaukset, mukaan lukien suostumus naapurien sisäänkäynniltä.

Miksi meidän on koordinoitava lämmitysjärjestelmän uutta hanketta

Jotta saataisiin lupa erottaa keskuslämmityksestä kerrostalossa, on tarpeen toimittaa sopivalle organisaatiolle uusi lämmitysjärjestelmä. Samaan aikaan sinun tulisi tietää, että et pysty luomaan tätä asiakirjaa, koska erikoiskomitea on vaadittava. Apua varten sinun on otettava yhteyttä organisaatioon, joka kehittää erilaisia ​​projekteja.

Hankkeella on seuraavat vaatimukset:

 • Asiakirjassa on ilmoitettava tietyn sivuston tai asunnon rooli yleisessä lämmitysjärjestelmässä.
 • On tarpeen osoittaa, että asunnossa voit asentaa lämmityskattilan palovaatimusten mukaisesti.
 • Hankkeeseen on sisällyttävä keskuslämmitysjärjestelmän elementtien laskutoimitukset, joiden toiminta jatkuu yleisessä järjestyksessä. Erityisesti puhumme nousuista ja aurinkotuoleista.
 • Myös asiakirjassa on oltava lämpöhydrauliset laskelmat.

Jos kaikki laskelmat ovat sallittujen standardien mukaisia, on mahdollista siirtää hankkeen asiakirjat hyväksyttäväksi. Muussa tapauksessa asunnonomistaja saa kieltäytyvän irti keskuslämmityksestä.

Liittyvät kysymykset

Kiinteistönrakentamisen lämmityksen lopettamisen jälkeen on ratkaistava paitsi oikeudellisia kysymyksiä, tekninen puoli on tärkeämpää. Loppujen lopuksi koko lämmitysjärjestelmän ja lämmityskattilan on täytettävä tietyt tekniset parametrit. Erityisesti on kyse seuraavista seikoista:

 • Kiinteistörakennuksen kieltäminen edellyttää erillisten kattilalaitteiden pakollista asennusta. Useimmissa tapauksissa käytetään seinäkattiloita tähän tarkoitukseen. Säännön mukaan kattila asetetaan tietylle etäisyydelle lämmitetyistä lämmityslaitteista, jotta jäähdytysneste voi kiertää luonnollisesti. On syytä huomata, että keskitetyssä järjestelmässä ei ole tällaista mahdollisuutta.
 • Jäähdytysnesteen pakotetun kierron varmistamiseksi voit käyttää yhtä seuraavista vaihtoehdoista: ostaa nykyaikaisen lämmityskattilan tai lisäksi asentaa kiertopumppu. On erittäin tärkeää ymmärtää, että muut asumarakennuksen vaihtoehdot eivät ole sopivia ja omistajan saama kieltäytyminen käyttää sitä.
 • Laitteen kotelon on oltava suljettu, kattilassa itsellään on oltava automaattiset turvajärjestelmät turvalliseen käyttöön. Jäähdytysnesteen käyttölämpötila ei saa nousta yli 95 ° C, ja käyttöpaine ei saa ylittää 1 MPa.
 • Lämmityslaitteet valitaan asunnon omistajan mieltymysten mukaan. Mutta useammin suositaan alumiiniset lämpöpatterit, niille on ominaista korkea lämmönsiirto ja edullinen hinta.
 • Mitä tulee lämmitysputkien jakeluun, se suoritetaan riippuen asunnon rakenteellisista piirteistä. Mutta on syytä muistaa, että usean kerrostalon rakennuksissa on sopivaa palkki tai yhden putkityyppinen johdotus.

Yksityishenkilön toimenpiteet keskeyttämään keskuslämmityksen maksamisen

Saatuaan asianomaisten organisaatioiden luvan irrottaa asunnon keskuslämmityksestä ja sen jälkeen, kun kaikki järjestelmän uudelleenkoulutukseen liittyvät työt on suoritettu, on toimitettava lämmitysverkkojen asiakirjapaketti, jotta tilaaja ei kuulu keskuslämmityskäyttäjien rekisteriin. Muussa tapauksessa lämmitys joutuu maksamaan toiminnassa.

Asiakirjapakettiin on sisällytettävä seuraavat asiakirjat:

 • Kopio projektiasiakirjoista asunnon muuntamiseksi.
 • Jäljennös asiaa käsittelevän komission toimesta, joka vahvistaa lämmitysjärjestelmän käyttöönoton.

Sinun on myös otettava huomioon erilliset sääntelyasiakirjat, joita kukin alue voi esittää erikseen.

Jos jonkin toimitetussa paketissa olevista asiakirjoista puuttuu, oikeutetaan järjestöön, joka toimittaa lämpöä asunnoille suorittamaan suoriteperusteita säädetyllä tavalla.

Onko mahdollista luopua kaikkien asukkaiden keskuslämmityksestä?

Usein on olemassa tilanne, jossa kaikkien asuntojen omistajat haluavat luopua keskuslämmityksestä kerrostalossa. Tällöin korkeammat organisaatiot vastaa- vat useammin myönteisesti ottaen huomioon useimpien vuokralaisten lausunnon.

Kuitenkin, kun päätetään, voidaanko asuntoa lämmittämään, on mahdollista, että törmäys törmäyksissä tapahtuu. Sinun täytyy tietää niistä, jotta et voi kieltäytyä liittämästä yksittäistä lämmitysjärjestelmää.

Ensinnäkin vaaditaan koko asuntorakennuksen omistajien asettumattomasta kokoontumisesta pöytäkirjaa koskeva pakollinen pöytäkirja. Kysymys mahdollisesta yleisestä irtikytkemisestä keskuslämmityksestä päätetään äänestysmenetelmällä, jonka tulos kirjataan pöytäkirjassa.

Seuraavaksi sinun on kirjoitettava lausunto keskuslämmityksen käytöstä asuntorakennuksessa. Tämän asiakirjan on allekirjoitettava jokaisen huoneiston omistajan.

Kirjallinen kannanotto ja kokouksen pöytäkirja on toimitettava erityiskomitealle, joka on luotu ottamaan huomioon tämäntyyppiset asiat. Tässä vaiheessa on ymmärrettävä, että jos yhden talon itsenäinen lämmitys aiheuttaa yleisen lämmöntuotannon toimintahäiriön, komissio voi kieltäytyä sammuttamisesta. Sama tulos voidaan saada, jos sähkö- ja kaasujohdoille ei ole lisäkuormaa.

Jos komissio tekee myönteisen päätöksen, luettelo järjestöistä, joiden tekniset olosuhteet on otettava huomioon hanketietokantojen laadinnassa, annetaan asunnon edustajalle.

Valmis projekti hyväksytään seuraaville organisaatioille:

 • Sähköntuotannosta vastaava yritys.
 • Lämmitysverkko.
 • Kaasupalvelu.
 • Asuminen organisaatioon.
 • Arkkitehtuurin muistomerkin säilyttämisestä vastaava osasto.

Sovittu hanke siirretään toimiluvan saaneelle asentajalle, joka suorittaa lämmön muuntamiseen liittyviä töitä.

Kaikkien asennustöiden suorittamisen jälkeen yllä mainittujen organisaatioiden on hyväksyttävä ne ja annettava lupa käynnistää lämmitysjärjestelmä.

Kun asuntorakennuksen keskuslämmitys hylätään yleisesti, on tehtävä yhteistyötä ratkaistavien ongelmien ratkaisemiseksi, tämä on ainoa tapa saavuttaa positiivinen tulos ja säästää budjettisi.

Vihjeitä ja temppuja

Kiinteistörakennuksen lämmittämisen päättämisprosessissa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • Paras kysymys on, miten keskeyttää keskuslämmitys, laittaa se pöydälle kaikkien naapureidensa kanssa. Jos he ovat valmiita tekemään samanlaisen menettelyn asunnossaan, ongelma ratkaistaan ​​helpommin.
 • On tärkeää kerätä koko asiakirjapaketti, vaikka yhden niistä puuttuminen voi aiheuttaa yhden korkean organisaation epäonnistumisen.
 • Se on velvollinen hankkimaan luvan asiaankuuluvan työn suorittamiseen.
 • Niiden suorituskykyä on parempi houkutella erikoistunut yritys.
 • Tarvittavat laitteet ostetaan kokonaisuudessaan.

Kun päätät irrottaa lämmitysjärjestelmästä, on tärkeää muistaa, että luvaton toiminta voi johtaa seuraamuksiin. Lisäksi sinun on ymmärrettävä, että et voi hyötyä muiden kärsimyksestä.

Kieltäydymme lämmittämisestä asunnossa

Viime vuosina kiinteistöjen asunnon asukkaiden keskuudessa on ollut tasaista muutosta itsenäisiin lämmitysvaihtoehtoihin. Asuntojen omistajien taloudellisen kapasiteetin lisääminen mahdollistaa nykyisin huoneiston lämmityksen täysin erilaisella, korkeammalla teknisellä tasolla. Tätä helpotetaan suurelta osin sellaisten itsenäisten laitteiden ja kokoonpanojen syntyminen, jotka ovat erittäin tehokkaita ja kustannustehokkaita.

Halu tehdä asunto täysin riippumattomaksi keskitettystä lämmöntuotannosta on ymmärrettävää ja ymmärrettävää. Talvella lämmitysjärjestelmän laatu on usein toivomisen varaa. Huonosti lämpimät akut, kun talvi kutistuvat ikkunan ulkopuolelle, kohtuuttomat rahoituskulut ovat todellisia edellytyksiä asuntojen lämmittämisen kokonaan.

Vaihtoehtoiset lämmitysvaihtoehdot. Tämän vaiheen todellisuus ja seuraukset

Tärkein argumentti, joka ohjaa asunnon omistajaa, joka haluaa irrottaa lämmityslaitoksesta ja tehdä itsenäisen lämmityksen talossaan, on itsenäisyys. Maamme kannalta ominaispiirre on nopea muutos vuodenaikoina. Kesä päättyy nopeasti, talojen lämpeneminen lämpimän jakson aikana katoaa nopeasti. Monille meistä odottamattomuus, kun lämmityskausi alkaa virallisesti, liittyy epämukavuuteen. Keskitetyn lämmityksen kytkeytymispäivään on vielä paljon aikaa, ja asunto on jo kylmä eikä kodikas. On tie ulos, ja hän vain pyytää sitä.

Sen itsenäinen kattila pystyy ratkaisemaan tällaiset ongelmat lopullisesti. Mutta miten voit poistaa huoneistosta keskitetyn lämmityksen, jotta voit tehdä päätöksiä milloin, kuinka paljon ja mitä maksaa? Kaikki nämä kysymykset edellyttävät huolellista analyysia ja pätevää lähestymistapaa. Suurin ongelma on valtava byrokraattinen työ. Jos haluat lopettaa kokonaan alueellisen energiayhtiön palvelujen, tarvitset paljon luvat ja niihin liittyvät asiakirjat.

Järjestelmän luvaton puuttuminen voi johtaa koko kokonaisuuden toimintahäiriöön kokonaisuudessaan. Asunnon sammuttaminen yhdestä lämmitysjärjestelmästä edellyttää koko verkon uudelleenkäyttöä ja siihen liittyy suuri määrä teknisiä ja teknisiä töitä.

Se on tärkeää! Kaikki kustannukset, jotka liittyvät kerrostalon keskitetyn lämmitysjärjestelmän rekonstruointiin ja uudelleenjärjestelyyn, jotka liittyvät yhden tilaajan irrottamiseen lämmityksestä, ovat hänen hartioitaan.

Koko järjestelmä lain mukaan on osa yhdestä kiinteistökompleksista, joka kuuluu kerrostaloon. Asuinrakennuksen omaisuuden koostumus, sen toimivuus ja suorituskyky määräytyvät asuntojen omistajilta. Yhteenveto johtuu siitä, että päätökset keskitetyn lämmitysjärjestelmän muutosten tekemisestä tehdään yhdessä. Tällainen vaatimus on selkeästi määritelty asuntosäännöissä. Yhden huoneiston irrottaminen on yksittäinen ratkaisu. Luvaton irrottaminen ilman asianmukaisia ​​lupia ja hyväksyntöjä on kuitenkin rangaistava lailla. Joissakin tapauksissa asunnon omistajan tällaiset toimet voidaan luokitella rikoksiksi. Asuntorakennuksen teknisten verkostojen osalta tehtävät työt tulee suorittaa asiantuntijoiden ohjaamina asiaankuuluvien lupien, teknisten eritelmien ja hankkeiden avulla.

Päätös tehdään. Kuinka irrottaa lämmityslaitoksesta

Tällöin on aloitettava säännökset, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksella hyväksyttyjen keskitettyjen vesi- ja lämpöhuoltopalvelujen tarjoamista koskevissa säännöksissä. Säännön mukaan sinulla on oikeus kieltää energiayhtiön palvelut lämmön ja kuuman veden toimittamisessa. Kieltäytymisjärjestys perustuu asunnon omistajan ja yrityksen - lämmön toimittajan olemassa olevan sopimuksen määräyksiin. Sopimus voidaan irtisanoa. Todelliset tai kuvitteelliset syyt sopimuksen irtisanomiseen kuuman veden ja kuumennuksen saamiseksi löytyvät aina. Nykyään useimmat lämpöhuoltomarkkinoilla toimivat yritykset rikkovat järjestelmällisesti sopimusehtoja, puhumatta kuitenkaan jättäen huomiotta voimassa olevat terveysvaatimukset ja -säännöt.

 • suorittavat omalla kustannuksellaan ja omalla järjestelmällä varustetuissa laitteissaan vierekkäisten olohuoneiden, joissa on lämmitys ja kuumavesisäiliö täydellisesti;
 • suorittavat työtä normaalin toiminnan uudelleen aloittamisessa ilmanvaihtojärjestelmien viereisissä huoneistoissa.

Kaikki työt on tarkoitettu asianomaisten SNiP-ohjelmien (41-01-2003, 23-02-2003 ja 31-01-2003) avulla. Tekninen työ ilman naapureiden ja muiden kodin asukkaiden suostumusta on kielletty.

Merkittävä este sen haluun tulla riippumattomaksi palveluntarjoajista on teollisuuden tilauksia ja tilauksia.

Esimerkiksi: Irrottaminen tilaajan keskuslämmityksestä ja kuumavesisäiliöstä suoritetaan vain sillä edellytyksellä, että koko talon on kieltäydyttävä palveluista. Tällaiset rajoitukset asettavat hiljaisen kiellon yksittäisten asuntojen keskuslämmitys- ja kuumavesihuoltojen hylkäämiselle. Tällaiset säännöt ovat ristiriidassa asuntokoodin säännösten kanssa, mutta teknisestä näkökulmasta on varsin vaikeaa todistaa julkisten laitosten toimien lainvastaisuutta.

Tämä tilanne on massatapahtuma ja rajoittaa merkittävästi laillisia oikeuksiamme luovuttaa omaisuutta. Meistä tulee riippuvaisia ​​muiden asuntojen rakennuttajien asioista, jotka ovat tyytyväisiä tilanteeseen, eivätkä he aio muuttaa nykyistä tilannetta eri syistä. Jos pyrit suojelemaan omistusoikeuden tuomioistuimessa, on mahdollisuus voittaa asian, mutta tämä menettely voi kestää kauan. Syyt, joiden vuoksi kieltäytyminen sulkemisluvan myöntämisestä voi olla teknisiä syitä, jotka selittävät, että seisokkeja ei voida suorittaa häiritsemättä koko DH-järjestelmän ja kuumavesisäiliön toimivuutta.

Huomautus: Vaikka asunnon omistajalla on velka lämmitykseen, siitä ei tule syy siihen, että yritys tarjoaa palvelun, joka sammutetaan. Verkko säilyy ennallaan, kun velka peritään velalliselta tuomioistuimessa.

Oikeudelliset hienot yksityiskohdat ja vivahteet CO: n irrottamisen yhteydessä

On mahdollista sulkea keskuslämmitys ilman lupaa. Monet meistä harvoin näkivät julkisten laitosten kanssa sopimuksia lämmön toimittamisesta kotiisi. A priori, uskotaan, että asuinkiinteistön asuntojen omistajat suostuvat keskitettyjen lämmityspalvelujen tarjontaan. Itse asiassa tilanne keskeytetään oikeudellisesta näkökulmasta. Ei sopimusta, ei velvoitetta.

Lisäksi lähes jokaisessa talossa on asukkaita, jotka tahattomasti irtautuvat lämmöntuotannosta ja pystyivät tarjoamaan asuntojaan itsenäisin lämmitysjärjestelmiin. Tilanne ei ole käytännöllisesti katsoen minkäänlaista tilivelvollisuutta, joten kaikki päättävät tilanteen omalla vaarallisuudellaan ja riskeillään.

Harkitse tilanteita, joissa halutessasi kieltäytyä keskitetystä lämmityksestä, ei ole tarvetta kotisi asukkaiden ja naapureiden suostumukseen.

Asuinrakennukset eivät useinkaan ole täysin suorittaneet lämmitysjärjestelmään liittyvää teknistä dokumentaatiota. Tältä osin tapahtuu usein, että lämmitysjärjestelmän elementit eivät ole osa rakennusten kiinteistökompleksia. Huolimatta siitä, että tällaisessa tilanteessa sinun ei tarvitse saada yhteistä suostumusta asunnon lämmitysjärjestelmien varustamiseen, tarvitaan valvonta- ja huolto-organisaatioiden virallisia lupia.

Syynä on se, että kaikki tekniset verkot edellyttävät pakollista kiinnittämistä tekniseen dokumentaatioon. Kussakin talossa on tekninen passi, jossa otetaan huomioon kaikki käyttölämmitysjärjestelmää koskevat tiedot. Patterien irrottaminen, liittimien kiinnittäminen ja asentaminen asuntoihin, muut muutokset on otettava huomioon teknisessä passissa. Art. 26 Venäjän federaation asuntokoodista jatkotoimiin tarvitset seuraavat asiakirjat:

 • vapaamuotoinen lausuma;
 • rekisteröintitodistus irrotettavasta asunnosta;
 • asiakirjat, joissa vahvistetaan asunnon omistus (käyttö);
 • kaikkien asuinkielisten asukkaiden kirjallinen suostumus;
 • asiantuntijoiden tekninen mielipide mahdollisuudesta irrottaa ja jälkikäteen toimittaa viestintä uudelleen.

Täydellisyydestä sinun on liitettävä asiakirjapakettiin uudelleenorganisointiprojekti, jota kehittävät asiaankuuluvien organisaatioiden ja laitosten asiantuntijat. Osana projektin dokumentaatiota on oltava laskelmia, jotka osoittavat talon lämmitysjärjestelmän toimivuuden irrotettujen asuntojen elementtien puuttuessa. Hankkeen lisäksi on parempi saada esine lämpö-hydraulisten laskelmien malli, jäljellä olevan lämmityksen tarkka laskenta.

Teknisesti pätevä hanke on ensimmäinen askel luvan saamiseksi. Jos muutokset kuitenkin voivat vaikuttaa haitallisesti koko talon lämpötehokkuuteen ja aiheuttavat lämpötilan rikkomisen muiden asunnon asunnoissa, tällainen projekti hylätään.

Tekniset ongelmat

Jos kaikki dokumentaatiot ovat vaatimusten mukaisia, asuntojen uudelleensuunnitteluhanke on hyväksytty. Autonominen lämmityslaitos täyttää paloturvallisuusstandardit ja käyttöolosuhteet kerrostalossa, voimme odottaa lupaa. Toinen asia on, että julkisten laitosten tällaiset toimet eivät ole innostuneita ja byrokraattinen menettely voi kestää useita kuukausia.

Asian teknisen puolen osalta asunnon irrottaminen keskitetystä lämmityksestä ei näytä monimutkaiselta. Voit ratkaista sen vain kutsua ammattitaitoisia työntekijöitä. Nykyisten laitteiden purkaminen ja itsenäisen lämmitysjärjestelmän asentaminen suoritetaan tiukasti hankkeen mukaisesti asiantuntijoiden mukana.

Muutoin saatat kohdata useita ongelmia, ensin tekninen suunnitelma ja sitten hallinnollinen.

Top