Luokka

Viikkokatsaus

1 Kattilat
Alhaiset paristot - joista valita?
2 Avokkaat
2-kerroksisen yksityisen talon lämmitysjärjestelmä omilla käsiinsä
3 Polttoaine
Kuinka tehdä pitkän polttavan kattilan puusta ja hiiltä omilla käsilläsi
4 Kattilat
Energiatehokkaat sähkölämmityskattilat
Tärkein / Polttoaine

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide - puristustoiminnan tulos


Lämmönjakelujärjestelmä on tekninen rakenne, jonka avulla voit seurata ja ylläpitää talon lämpötilan parametreja talvikuukausina. Suuri väärinkäsitys on se, että lämmitysjärjestelmä voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä. Viimeksi mainitusta, lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on erittäin tärkeää.

Näitä toimintoja tehdään etsimällä heikkoja alueita, jotka voivat tuoda käyttäjiä väärään aikaan. Puristusprosessi näkyy alla olevassa kuvassa tai videossa artikkelissamme.

Lämmityselementtien paineenkoko

On tärkeää. Lämmitysjärjestelmien testaus on joukko toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarkastaa tai mieluummin heikojen putkien ja muiden lämmityslaitteiden sijainti käytön aikana.

Kun työ on tehty

Tällöin suoritetaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät lämmityksen tiiviyden testaukseen:

 • Lämmityskauden valmistelun aikana;
 • Suoritettaessa järjestelmän korvaavat osat;
 • Lämmityslaitteiden korjauksen jälkeen;
 • Toimitettaessa kiinteistö käytössä.

Itse testausmenetelmä on vahvistus piirin tiiveydestä.

Tämä menettely sisältää seuraavat osat:

 • Ilman tai veden tarjonta tietyllä paineella lämmitysputkistoissa erityislaitteiden avulla;
 • Lämpöpatterin muodonmuutosten löytäminen;
 • Rikkomusten poistaminen.

Kytke käsipumppu

On syytä huomata, että nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät mahdollistavat tällaisten tapahtumien vähimmäismäärän.

Säännöt

Tällaisen työn asianmukai- selle toteuttamiselle on kehitetty erityinen SNiP, jossa käsitellään prosessin hienouksia ja yksityiskohtia. Lisäksi se sisältää tyypillisiä ohjeita tällaisista tapahtumista. (Katso myös artikkeli Lämmityksen asennus - tärkeät vivahteet)

SNiP sisältää teknisiä järjestelmiä, joissa otetaan huomioon turvallisuussääntöjen mukaiset työn yksityiskohdat sekä tarvittavat laitteet. Kaikki lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit on suoritettava tämän asiakirjan mukaisesti.

Sähkökompressori kytketty lämmitykseen

On tärkeää. Ennen hydraulista testausta järjestelmä on huuhdeltava.
Se voidaan toteuttaa eri tavoin ja sen tehtävänä on poistaa talletukset ja skaalaa putkien sisäseinistä.
Se tuotetaan erikoisratkaisuilla ja kompressorilla.

Putkijohdotuksina voidaan havaita oksideja:

On suositeltavaa suorittaa huuhtelu vähintään kerran viiden vuoden välein, se mahdollistaa lämmöntuotannon laadun ja luotettavan toiminnan.

Jokaisen lämmitysjärjestelmän toiminnan aikana sen tehokkuus vähenee, tämä ilmiö tapahtuu edellä kuvattujen sedimenttien ja kerrostumien vuoksi. Ne johtavat putkien poikkileikkauksen vähenemiseen ja jäähdytysnesteen huonoon kiertoon. (ks. myös artikkeli Lämmitys- ja vesihuoltojärjestelmät ovat sivilisaation siunaus)

Sectional piping

Kuka suorittaa paineita

Vastuu näiden teknisten verkkojen estämisestä hoidetaan rakennuksia hoitavilla toimielimillä ja organisaatioilla. Toisin sanoen talojen näissä työntekijöissä työskentelee asuntotoimistoja ja vastaavia yksiköitä.

On ymmärrettävä selvästi, että nämä toimet suorittavat vain erikoisvalmisteinen ja testattu henkilöstö, joka käyttää tarvittavia laitteita. Työskentely omalla kädelläsi on ehdottomasti kielletty!

Työprosessi alkaa täyttämällä järjestelmä vedellä, jos se on tyhjä. Tämä tapahtuu lämpöverkkojen paluuputken kautta eli hissin kautta. Korkeimpien pisteiden asennuttujen venttiilien ansiosta ilma poistuu, kunnes jäähdytysneste virtaa venttiileistä.

Jos vuoto on löydetty, järjestelmä tyhjennetään tyhjennysventtiilin läpi. Puristuspumppu kytketään ohjausyksikön kautta. Työntekijällä on tyhjä lomake, joka täytetään työn aikana. Työn päätyttyä lämmitysjärjestelmän testi todistetaan.

Mikä on teko?

Asennus- tai huoltotöiden suorittamisen jälkeen suoritetaan hydrauliset testit. Nämä työt osoittavat koko lämmitysjärjestelmän tilan. Putkilinjoiden ja piirin eri solmukohtien voimakkuus tarkistetaan ja niiden valmistuttua ne muodostavat lämmitys- ja lämmitysjärjestelmien hydrostaattisen testauksen.

Se tuottaa tuloksia kaikista toimista ja johtopäätöksistä lämmitysjärjestelmän sopivuudesta käyttöönoton luvalla.

Suoritusmenetelmä

Lämmitysjärjestelmää testataan vuotojen tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

Työehdot:

 • Paine ei saa laskea alle 0,6 bar;
 • Jäähdytysnesteen lämpötila on vakio;
 • Järjestelmän on oltava täysin ilman ruuhkautumista;
 • Vahvuusanalyysi suoritetaan painemittareiden avulla.

Testiraporttimuoto

Työn vaiheet

 • Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa järjestelmän paine nousee vähintään kahdesti asetettuun arvoon. He yleensä tekevät sen kolmekymmentä minuuttia, nostaen joka kymmenen minuuttia. Seuraavan puolen tunnin aikana paine pidetään vähintään 0,6 baarin tasolla;
 • Toisessa vaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmän kierteillä tai laipoilla on vuoto, ne voivat kiristää. Jos vuoto ei pysähdy, tämä yhteys on vaihdettava.

johtopäätös

Hydraulisen testauksen prosessi on hyvin monimutkainen ja vastuullinen. (Ks. Myös artikkeli Lämmitysprojekti ja sen kokoamisen erityispiirteet). Se ei toimi omalla laadullisella tavalla. Nyt voit helposti löytää erityisiä järjestöjä, jotka harjoittavat vastaavia teoksia, niiden palveluiden hinta on melko demokraattinen. Näiden toimien laatu riippuu talvikuukausien työn luotettavuudesta.

Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus: menettely, hydropysäkki

Huolellisesti suunnitelluilla, lasketuilla ja kokoonpannuilla lämmityspiireillä voi olla myös hätätilanteita. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi koko lämmitysjakson aikana ei ole tarpeen tarkastaa sitä vaan myös testata sitä. Ja yksi näistä menetelmistä on hydropressointi.

On huomattava, että tällaisia ​​toimia tarvitaan, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen kunkin lämmityskauden alkua ja huolto- ja korjaustöiden jälkeen.

Hydraulinen testaus on yleisimpi lämmitysjärjestelmien painetestaus, joka koostuu hydraulisen iskutilanteen simuloinnista, jossa paine on useita kertoja korkeampi kuin standardiarvo. Tämän testin pääasiallisena tarkoituksena on arvioida kaikkien olemassa olevien liitosten ja nivelten luotettavuutta ja laatua, joiden tiedetään olevan heikoimmassa asemassa olevat elementit sekä muiden lämmityslaitteiden terveys.

Hydraulinen testausmenetelmä

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testiä koskevat menettelyt ja säännöt on säännelty seuraavilla sääntelyasiakirjoilla:

 • SNiP 41-01-2003 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi";
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät";
 • Lämpövoimaloiden teknisen toiminnan säännöt, jotka Venäjän federaation polttoaine- ja energiaministeriön kehittämät, hyväksyttiin vuonna 2003.

Hydropressointi

Lämmitysjärjestelmän tiiviyden testausmenetelmää voidaan yksinkertaistaa seuraavilla tehtävillä:

 • kaikkien tuotteiden silmämääräinen tarkastus, sis. laitteet, nousuputket, moottoritiet, olemassa olevat yhteydet;
 • huuhtelemalla järjestelmää erilaisista saasteista ja sedimentteistä;
 • täytetään järjestelmä vedellä pakollisella ilman vapautuksella;
 • kompressorin liitäntä ja paineen nousu;
 • tunnistaa virheet ja korjata ne tai päättää, että järjestelmä on toiminnassa ja käyttövalmis (jos tarkastuksen aikana tarvittiin korjauksia, prosessi on toistettava);
 • laati testiraportti.

Tärkeitä kohtia hydraulisessa puristusmenettelyssä

 1. Vastuu hydraulisen testin suorittamisesta ovat järjestöt, jotka ylläpitävät ja käyttävät lämmitysverkkoa. Monen kerrostalon rakennuksissa on rahastoyhtiö, kunnallinen palvelu henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja sertifioidut laitteet tai valtuutetun yrityksen edustaja, jolla on asianmukainen toimivalta. Hallinnollisissa, sosiaalisissa ja tuotantolaitoksissa - tällaisten rakennusten ylläpitämiseen osallistuvan organisaation työntekijät. Yksityisissä talouksissa - energiaa toimittavan tai erikoistuneen yrityksen päällikkö, teknikko tai insinööri.
 2. Lämmitysjärjestelmän ja lämmityslaitteiden testaus on suoritettava erikseen. Siksi piiri irrotetaan lämmönlähteestä, paisuntasäiliöstä ja päävesijohdosta.
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 45 ° C. Tässä tapauksessa testipaine on toimitettava piirin oikeassa kohdassa, jolle on tarpeen vapauttaa ilma kokonaan siitä.
 4. Paine nousee kahdessa vaiheessa: vakiotyöntekijälle, joka on suositeltava kestämään jonkin aikaa, mutta vähintään 10 minuuttia, kaikkien vuodonesteiden tarkastamiseksi; virheiden puuttuessa sen arvo saatetaan oikeudenkäyntiin.
 5. Vähimmäisarvo paineessa hydro-testin aikana riippuu kunkin suoritusjärjestelmän indikaattorista (yleensä se on yli 25-50%) ja oltava:
  - koepaine - 0,2 MPa;
  - valurautapattereita käytettäessä 0,6 MPa;
  - kun käytetään konvektori- tai paneelilaitteita - 1,0 MPa;
  - hissiyksikölle - 1,0 MPa.
 6. Testit katsotaan täydellisiksi, ja järjestelmä on paineistettu, jos:
  - 5 minuutin kuluessa vesipiirien painehäviö ei ylitä 0,02 MPa;
  - 15 minuutin testin jälkeen paneelilämmityksen paine on vähentynyt enintään 0,01 MPa;
  - polymeeriputkilinjan lujuuden ja tiiviyden tarkastamisen aikana laskun määrä 30 minuutin kuluessa ei ylitä 0,06 MPa;
  - "hikoilun" muodostumista ei havaita nivelissä, saumoissa tai nivelissä.
 7. Pääasiallinen asiakirja, joka vahvistaa sen, että hydraulinen testi suoritetaan täysin vaatimusten mukaisesti, on toimeksianto, jonka valtuutetut henkilöt on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.

Kuva 1 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen todistuksesta

Lämmitysjärjestelmän hydrostressi

Testaustodistus on tärkeä asiakirja, joka on täytettävä ja allekirjoitettava järjestelmän puristuspäivänä.

Toimeksiannolla on tietty määrätty rakenne, jossa on tarpeen huomata:

 • testauksen ja täyttämisen päivämäärä;
 • kohteen nimi ja osoite;
 • vastuulliset henkilöt;
 • hydrauliset testiparametrit:
 • tarkastuksen sijainti tai paikka (putki, päälinja, lämpöyksikkö jne.);
 • työ- ja koepaineiden arvot ja niiden ylläpitoaika;
 • mittarin suorituskyky testin lopussa;
 • painehäviö;
 • järjestelmän pääelementtien tarkastuksen tulokset (mukaan lukien saumojen, liitosten, venttiilien, lämmöneristeen jne. tilanne);
 • korjausluettelo (tarvittaessa);
 • päätelmä lämmitysjärjestelmän toimivuudesta ja valmiudesta talvikaudella;
 • allekirjoitukset.

On huomattava, että kohteiden lukumäärä ja nimi voivat vaihdella hieman objektin tyypin ja monimutkaisuuden vuoksi (monikerroksinen tai yksityinen talo, toimistorakennus jne.), Testauksen syyt (uuden rakennuksen tai järjestelmän käyttöönotto, lämmityspiirin yksittäisten osien korjaus tai vaihto, lämmitysjakson vuosittainen valmistelu).

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Asennuksen valmistuttua, mutta ennen viimeistelyn aloittamista asennustyön on suoritettava lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset testit. Hydrostaattisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan yhteisessä kunnossapitojärjestelmässä 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät" Sääntelyasiakirjojen mukaan säädöksen täysi nimi on seuraava: hydrostaattinen tai manometrinen vuoto testi. Arkielämässä tätä dokumenttia kutsutaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimeksi.

Aloitamme täyttää putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tiedot testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän tarkka nimi on määritelty luonnoksessa (työasiakirjat). Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (nimiä koskevat tiedot löytyvät projektista tai rakennusluvasta). Seuraavaksi täytetään testisivustossa olevat tiedot (selvityksen nimi) sekä päivämäärä, jona toimeksianto hyväksyttiin.

Sen jälkeen, kun säädös on päättynyt, siirrymme toimittamaan tietoja hyväksymiskomitean kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla asiakkaan, pääurakoitsijan ja asennusorganisaation edustajia. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

Hyväksymisvaliokunnan tietojen perusteella ilmoitamme projektin organisaation nimi ja projektin koodi, jonka mukaan työ suoritettiin. Sitten kirjoitetaan siihen tekoon, että testit suoritettiin hydrostaattisella menetelmällä.

Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

1. Menemme hydraulisen testauksen toimiin näyte, joka esitetään tällä sivulla, paine, johon putki on testattu. Paine ilmoitetaan kerralla kahdessa mittayksikössä - MPa ja kg / cm2. Ilmoita välittömästi aika, jonka aikana lämmitysjärjestelmän testaus suoritettiin.

2. Ilmoita painehäviön arvo testin aikana. Tiedot syötetään kahteen yksikköön kerralla - MPa ja kg / cm2.

3. Ilmoita testin aikana tai sen jälkeen havaittujen vikoja.

Saatujen tietojen perusteella hyväksyntäkomitea tekee päätelmät asennettujen lämmitysjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta tai vaatimustenvastaisuudesta suunnittelu- ja sääntelyasiakirjoihin sekä tekee päätöksen siitä, onko putken tunnustettu suorittaneen testin vai ei.

Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

Kuten näette, lämmityksen hydraulisen testauksen täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

Laki lämmönkulutusjärjestelmien hydraulisesta testauksesta

Hydraulinen testaus on eräänlainen laitteiston lujuuden / tiheyden rikkominen. Suoritettiin luomalla ylisuuria paineita vedellä.

Lämmitysjärjestelmien ja lämmitysverkkojen hydraulisen testauksen taajuus on 1 vuosi.

Hydrauliset testit lämpöenergian kuluttajille ovat:

 • lämpöverkkoja
 • lämpöpisteitä
 • lämmitysjärjestelmät
 • lämmittimet lämmittimiin ja itse lämmittimet
 • Lämmitys / lämmitys lämmönvaihtimet

Lämpöverkkojen hydraulinen testaus

TCP 488-2012: n 14.4 kohdan mukaan "Lämmitysverkkojen hydraulinen testaus suoritetaan paineella 1,25 työntekijää, mutta vähintään 0,2 MPa. Putkistoja pidetään testipaineessa vähintään 10 minuutin ajan. Työntekijän paineen alentamisen jälkeen tehdään putkilinjojen perusteellinen tarkastus koko pituudeltaan. Koetuloksia pidetään tyydyttävänä, jos niiden tilalla ei ole tapahtunut painehäviöitä eikä merkkejä vuotoista tai hikoilusta löydy hitsatuista liitoksista ja epäjalosta metallista, näkyvät jäännösmuodostumat, halkeamat tai murtumat. Hydraulista testausta varten on käytettävä vettä, jonka lämpötila ei ole alle + 5 ° C ja korkeintaan + 40 ° C. Putkilinjojen hydraulinen testaus on suoritettava positiivisessa ulkolämpötilassa "

Tapauksissa, joissa kohteelle toimitetaan lämpöä MinskEnergo-laitoksesta tai Minsk-Municipal Heating Network UE: n lämmitysverkoista, edellä mainitut organisaatiot antavat säädöksiä.

Kiinnitä huomiota toimenpiteen täyttämiseen, hydraulisen testauksen yhteydessä määriteltyjen lämmitysverkkojen (pituus, halkaisija, liitäntäpiste) ominaispiirteiden on vastattava kuluttajan taseessa olevia verkkoja, jotka koskevat lämmitysverkkojen tasapainotarvikkeiden rajoittamista

Esimerkki lämpöverkon hydraulisen testauksen suorittamisesta:

Sisäisten lämmönkulutusjärjestelmien hydraulinen testaus

TCP 488-2012 s. 20.10 käy ilmi, että vuosittain ennen kuumennusjakson alkua hydrauliset mittaukset, hydrauliset nostot, hissirakenteet, lämmittimet ja lämmönvaihtimet, joiden paine on 1,25 työntekijää mutta ei alle 1 MPa (10 atm). Hissin yksikössä kirjoittajat todennäköisesti ymmärtävät koko lämpöyksikön, joten vakiintuneen käytännön yhteydessä painetta, jolla lämpöyksikköä testataan, otetaan 1 MPa: ksi (10 ata).

Lämmönvaihtimet, olivatpa kyseessä sitten kuumavesijärjestelmät tai lämmitysjärjestelmät, olisi painetettava passissa ilmoitetulla paineella, mutta ei alle 1 MPa. Usein he testataan 12,5 tai 16 ata.

Lämmitysjärjestelmää testataan paineella 1,25 mutta ei alle 0,6 MPa (6 at) lämmitysjärjestelmien valurautaiset lämmityslaitteet. lämmitysjärjestelmät, joissa on paneeli- ja konvektiolämmitys, testataan 1 MPa (10 at).

Tunnetaan onnistuneiksi testit, joiden aikana testattavien järjestelmien painehäviö (tarkemmin, s. 20.13 TKP 458-2012) ei tapahtunut 10 minuutin kuluessa.

Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisesta testistä

Vuonna 2004 rakennetussa talossa kehittäjä on rakentanut polypropeenikuoppoja. Yöllä nousu puhkesi huoneistossa, naapurit tulvivat, rahastoyhtiö ilmoitti välittömästi omistajan syyllisyydestä, missä kuilu tapahtui, kuinka selvittää, kuka on väärässä?

Mikä on asunnon omistajan tärkein asia uudessa rakennuksessa korjausvaiheessa? On oikein, että kaikki tekniset järjestelmät toimivat täsmällisesti ja oikein kuin kello. Jotta voisimme olla varmoja siitä, että tulevaisuudessa ei tapahdu mitään, on välttämätöntä suorittaa huoneiston lämmitysjärjestelmän painetestaus.

Tänä vuonna MOEKin uudet vaatimukset talojen hyväksynnälle lämmityskaudella ovat tulleet. Innovaatioihin kuuluu pelkästään vaatimuksia, mutta myös uusi puristuslaki.

Mitä tehdä, jos kuumavesiputki rikkoutui, ja rikoslain ansiosta omistaja oli vastuussa

Kesä on kuuma kausi lämmitysjärjestelmän valmistelemiseksi uudelle lämmityskaudelle ja hallinnolliset rakennukset eivät ole poikkeus.

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Täältä voit ladata lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen muodon ja löytää lyhyesti tällaisten testien suorittamisprosessista.

Mikä on teko?

Rakennuksen ja asennustyön lopussa suoritetaan sarja testejä, lämmön- ja vesijärjestelmien tarkastusta tarkkaillaan erilaisilla säätömenetelmillä.

Lämmitysjärjestelmän tila määritetään suorittamalla hydrauliset testit. Tarkista periaatteessa laitteen voimakkuus (tässä tapauksessa - lämmitys). Testien tulosten mukaan laaditaan säädös, joka heijastaa niiden käyttäytymisen tulosta. Tämän toimenpiteen avainkysymys on lopullinen johtopäätös: voiko testattu järjestelmä sallia toimintansa?

Hydraulinen testausprosessi

Lämmitysjärjestelmä tarkistetaan tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

Hydraulisen testauksen ehdot:

 1. Paine ei saa olla alle 0,6 baaria
 2. Veden lämpötilan tulee olla vakio
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä vähitellen, ilmanpoistolaitteiden ollessa avattuja niin, etteivät ilmapistokkeet muodostu.
 4. Järjestelmäanalyysi suoritetaan painemittarin avulla.

Testiportaat

 1. Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa lämmitysjärjestelmän paine nousee kahdesti asetettuun arvoon. Tämä tapahtuu puoli tuntia kymmenen minuutin välein. Seuraavien 30 minuutin aikana edellä kuvattu tila täyttyy - järjestelmän painetta ei saa laskea alle 0,6 baaria.
 2. Toisessa testivaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmässä havaitaan vuoto, se saa säätää putkien liittämiseen käytettävän puristimen korkeintaan puoli kierrosta. Jos vuoto jatkuu, se ilmaisee tarpeen korvata tai korjata tämä yhteys.

Päävalikko

Tervetuloa! Pesu- ja paineenkestävyys (hydraulinen testaus) ovat tärkeitä, kiinteitä komponentteja lämmitysjärjestelmien toiminnassa. Kirjoitin tästä artikkelista. Työmme aikana meidän on usein käsiteltävä lämmitysjärjestelmien pesu- ja paineenkokeiden (hydrauliset testit) suoritukset. Alla annetaan tällaisten teot.

ACT

pesu- ja lämmitysjärjestelmän täyttämisestä

(kohteen nimi, osoite)

Allekirjoittaneet edustavat ":

insinööri-tarkastaja ____________________________________________________________ (koko nimi)

tilaajan edustaja : _______

_____________________________________________________________ (sijainti, koko nimi)

sopimuspuolen edustaja: _____________________________________________________________ (organisaation nimi)

____________________________________________________________ (sijainti, koko nimi)

laati todellisen teon " 20

Tilaajan lämmönkulutusjärjestelmän vilkkuminen

vesi D = = _____ mm; jossa R kond. = ____ kgf / cm2;

huuhtelun aika ______ min ja täyttö vedellä n

lämpötila ______ ° C.

Järjestelmä pestään, kunnes vesi on täysin kirkastettu.

Jäähdytysaineen ja lämpöenergian määrä käytetään

huuhtelun täyttöjärjestelmä: Gpr = _____ tonnia vettä, lämpöä

energia Q = _____ Gcal, lähteen lähdeveden lämpötilassa

Tämä toimenpide muodostaa perustan kuluttajan esittämälle laskulle lämpöenergian ja veden huuhtelemisen ja täytön aikana kulutetusta vedestä.

Edustaja ": ________________________________________________________

Tilaajan edustaja: __________________________________________________________

Toimeksisaaja edustaja: ___________________________________________________________

ACT lämmönkulutusjärjestelmän hydraulinen testi

(kohteen nimi, osoite)

Allekirjoittaneet edustavat ":

tilaajan edustaja : _______

urakoitsijan edustaja: _______ _______

laati todellisen teon " 20

laitteiston hydraulinen testaus

Testitulokset:

painolla kgf / cm2 _10_ minuutin painehäviö

valmistettu 0 kgf / cm2, tarkastus suoritettiin ___ kgf / cm2 paineessa.

Samaan aikaan todettiin: ____ei havaittu vuotoja_________________

johtopäätös

Lämmönkulutuslaitteita harkitaan kesti (ei

läpäissyt hydrauliset testit.

edustaja ": ___________________________________________________________ (allekirjoitus)

tilaajan edustaja: _______________________________ _______________

urakoitsijan edustaja:

Lämmitystekniikan huuhtelu- ja paineenkokeiden (hydrauliset testit) muodot Word-muodossa voidaan ladata alla:

Kuinka suunnitella lämmitysjärjestelmän painetestaus - lomakkeen rekisteröintisäännöt

Kun lämmityslaitteiston puristukseen liittyvä työ on saatu päätökseen, laaditaan erityinen asiakirja, joka vahvistaa, että lämpörakenne on valmis talvella. Tätä varten on olemassa erityinen muoto. Sitä kutsutaan lämmitysjärjestelmän puristamiseksi.

Tämäntyyppisten putkityölaitteiden päätehtävänä on testata putkikokoonpanon laatua, selvittää, kuinka käyttövalmis on, ja tarkistaa kaikkien liitosten tiiviys. Jos havaitaan virheitä, jotka eivät olleet näkyvissä ulkoisessa tutkimuksessa, ne olisi poistettava.

Paineentutkimusta pidetään tärkeänä vaiheena eri tarkoituksiin käytettävien rakennusten lämpöhuollon järjestämisessä.

Tämä työ tehdään tietyissä tilanteissa:

 • ennen syksy - talvikautta;
 • uuden lämmityspiirin asentamisen jälkeen;
 • kun koko lämmityspään tai sen osan korjaus tai jälleenrakennus on suoritettu;
 • kun rakennustyö on suoritettu rakennuksessa.

Puristustyypit

Tämä prosessi on lämpöjärjes- telmän testi, johon liittyy paineen kasvattaminen putkistossa ruiskuttamalla ilmaa tai nestettä ja erotetaan:

 1. Hydraulinen puristus, joka tuotetaan pumpuilla, jotka syöttävät vettä järjestelmään. Tuloksena on tietoa sen vahvuudesta.
 2. Pneumaattinen paineen testaus koko rakenteen niveltymien arvioimiseksi. Se suoritetaan käyttämällä sähköisiä tai manuaalisia pumppuja, jotka pakottavat ilmaa putkiin.

Vaarallisimpia niistä on pneumaattinen testi, ja tämä seikka on otettava huomioon, koska vahingoittumisen tapahtuessa ruiskutettu ilma ei pelkästään lähde liikkeelle nopeasti, vaan myös tuulen todennäköisyys. Asiantuntijat neuvoo ylittämään yli 0,15 MPa: n paineilman paineen.

Teknisten standardien mukaan hydraulimenetelmää käytettäessä injektoitu paine ei saa ylittää käyttöpaineita 20-30% ja 40-50% pneumaattisen testauksen aikana. Tämä luku ilmaistaan ​​lämmitysjärjestelmän puristustekniikassa.

Lämmitysjärjestelmän puristusjärjestys

Tämäntyyppiset työt on suunniteltava etukäteen ja siksi ennen niiden toteuttamista valmistellaan asiaankuuluvat asiakirjat:

 1. Puku - lämmitysverkkoa palvelevan organisaation vastuuhenkilön allekirjoittama pääsy.
 2. Lämmityspatterin osien järjestelmä, jossa tarkastus suoritetaan ja jossa ilmoitetaan paineen vapautuspaikat.
 3. Luettelo työntekijöistä, joilla on oikeus suorittaa testejä, mukaan lukien vastuullinen virkamies.
 4. Järjestelmä, jossa etsitään asiantuntijoita tarkastamisalueelta ja ilmoitetaan keinot, joilla välitetään niiden välistä viestintää.
 5. Testausmenettelyn ja tietojenkäsittelyn kuvaus.

Ennen pumppauslaitteiden käynnistämistä suoritetaan silmämääräinen tarkastus liitoksista ja tilasta, jossa sulkuventtiilit sijaitsevat. Myös lämmitysjärjestelmän eristämiseksi vesijohtoverkosta, pistokkeet asennetaan.

Sitten menettelyn mukaisesti lämmityskattila ja paisuntasäiliö irrotetaan, eivätkä ne enää 4-6 vuoden välein pese putkia sedimenteistä ja roskista. Tämä toimenpide on suoritettava, muutoin, koska paksun kerroksen plakki läsnä putken sisäpinnalla, sen lämmönjohtavuus vähenee merkittävästi. Pesu suoritetaan eri tavoin riippuen lämmitysrakenteen teknisestä kunnosta.

Hydraulipuristimen johtamisessa huuhtelulaite täytetään vedellä, jonka jälkeen kompressori liitetään tyhjennysventtiiliin. Paine nostetaan haluttuun arvoon ja seuraa painemittarin suorituskykyä. Jos putkissa ei ole heikkoja pisteitä, jotka yleensä antavat välittömästi vuotoa, laitteella ei ole merkittäviä paineenvaihteluita. Jos tämä indikaattori laskee voimakkaasti, on löydettävä vuoto, jota ei ole vaikea tehdä.

Pneumaattinen tehdään erikoispumpulla. Jotta saumojen vikoja olisi helpompi löytää, ne tarvitsevat saippualiuoksen ennen testausta. Pumppu on kytketty järjestelmään ja ilma pakotetaan putkiin. Seuraavat toimet ovat samanlaisia ​​kuin hydraulipuristimen aikana. Samalla on muistettava turvallisuusmääräysten noudattaminen

Häiriöitä tai löystymistä havaitessaan virheet on korjattava ja tarkistettava uudelleen. Tämä toimenpide toistetaan, kunnes järjestelmä on täysin suljettu.

Paineentutkimusta suorittavat asiantuntijoiden järjestöt, joilla on pääsy, asiaankuuluvat tiedot ja taidot. Heidän tulisi pystyä tarkkailemaan työtehtävien järjestystä edellyttäen, että turvallisuus on varmistettu. Lopuksi täytä lämmitysjärjestelmän puristamisen muoto.

Tehtyjen töiden dokumentointi - toimi

Painetestaus on virallinen asiakirja, jolla on oikeusvoima, joka vahvistaa, että:

 • kokeet suoritettiin kokonaan insinöörin kehittämän ohjelman mukaisesti sovellettavien määräysten mukaisesti;
 • lämmönjakelujärjestelmä on kunnossa ja käyttövalmis;
 • Jos lämmitysjakso on hätätilanteessa, vastuu siitä vastaa yksi osapuolista tai molemmat, ja syyllinen maksaa vahingon.

Lämmityssysteemin hydraulisen testauksen toimenpiteenä on sarakkeita, jotka täyttävät mahdollisimman täydellisesti ja tarkasti.

Ne osoittavat:

 • tarkastettavan kohteen nimi;
 • paine-testauksen päivämäärä ja aika;
 • testialue, joka voi olla esimerkiksi lämmityspää tai erillinen solmu;
 • käytetyt laitteet;
 • tulosten, saumojen jne. silmämääräisen tarkastuksen tulokset;
 • työpaineen ja järjestelmän kuormituksen ja testin keston arvo;
 • mittarin arvot testin lopussa;
 • painehäviö;
 • tiedot vuotojen ja muiden vikojen poistamisesta;
 • päätelmä siitä, että järjestelmä on käyttövalmis;
 • valtuutetut allekirjoitukset.

Lämmityspään puristustoimenpide allekirjoitetaan päivänä, jona järjestelmä testattiin. Tämän asiakirjan olisi vahvistettava työn suorittavan yrityksen vastuuhenkilöt sekä tekninen valvontaelin ja rahastoyhtiö.

Laki lämmitysjärjestelmän hydraulisesta testistä

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit. Täyteopastus

lataa latauslomake

Asennuksen valmistuttua, mutta ennen viimeistelyn aloittamista asennustyön on suoritettava lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset testit. Hydrostaattisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan yhteisessä kunnossapitojärjestelmässä 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät" Sääntelyasiakirjojen mukaan säädöksen täysi nimi on seuraava: hydrostaattinen tai manometrinen vuoto testi. Arkielämässä tätä dokumenttia kutsutaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimeksi.

Aloitamme täyttää putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tiedot testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän tarkka nimi on määritelty luonnoksessa (työasiakirjat). Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (nimiä koskevat tiedot löytyvät projektista tai rakennusluvasta). Seuraavaksi täytetään testisivustossa olevat tiedot (selvityksen nimi) sekä päivämäärä, jona toimeksianto hyväksyttiin.

Sen jälkeen, kun säädös on päättynyt, siirrymme toimittamaan tietoja hyväksymiskomitean kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla asiakkaan, pääurakoitsijan ja asennusorganisaation edustajia. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

Hyväksymisvaliokunnan tietojen perusteella ilmoitamme projektin organisaation nimi ja projektin koodi, jonka mukaan työ suoritettiin. Sitten kirjoitetaan siihen tekoon, että testit suoritettiin hydrostaattisella menetelmällä.

Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

1. Menemme hydraulisen testauksen toimiin näyte, joka esitetään tällä sivulla, paine, johon putki on testattu. Osoitamme painetta kahdessa yksikössä kerralla - MPa ja kg / cm2. Ilmoita välittömästi aika, jonka aikana lämmitysjärjestelmän testaus suoritettiin.

2. Ilmoita painehäviön arvo testin aikana. Tiedot syötetään kahteen yksikköön kerralla - MPa ja kg / cm2.

3. Ilmoita testin aikana tai sen jälkeen havaittujen vikoja.

Saatujen tietojen perusteella hyväksyntäkomitea tekee päätelmät asennettujen lämmitysjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta tai vaatimustenvastaisuudesta suunnittelu- ja sääntelyasiakirjoihin sekä tekee päätöksen siitä, onko putken tunnustettu suorittaneen testin vai ei.

Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

Kuten näette, lämmityksen hydraulisen testauksen täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

lataa latauslomake

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide - puristustoiminnan tulos

Lämmönjakelujärjestelmä on tekninen rakenne, jonka avulla voit seurata ja ylläpitää talon lämpötilan parametreja talvikuukausina. Suuri väärinkäsitys on se, että lämmitysjärjestelmä voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä. Viimeksi mainitusta, lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on erittäin tärkeää.

Näitä toimintoja tehdään etsimällä heikkoja alueita, jotka voivat tuoda käyttäjiä väärään aikaan. Puristusprosessi näkyy alla olevassa kuvassa tai videossa artikkelissamme.

Lämmityselementtien paineenkoko

On tärkeää. Lämmitysjärjestelmien testaus on joukko toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarkastaa tai mieluummin heikojen putkien ja muiden lämmityslaitteiden sijainti käytön aikana.

Kun työ on tehty

Tällöin suoritetaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät lämmityksen tiiviyden testaukseen:

 • Lämmityskauden valmistelun aikana;
 • Suoritettaessa järjestelmän korvaavat osat;
 • Lämmityslaitteiden korjauksen jälkeen;
 • Toimitettaessa kiinteistö käytössä.

Itse testausmenetelmä on vahvistus piirin tiiveydestä.

Tämä menettely sisältää seuraavat osat:

 • Ilman tai veden tarjonta tietyllä paineella lämmitysputkistoissa erityislaitteiden avulla;
 • Lämpöpatterin muodonmuutosten löytäminen;
 • Rikkomusten poistaminen.

Kytke käsipumppu

On syytä huomata, että nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät mahdollistavat tällaisten tapahtumien vähimmäismäärän.

Säännöt

Tällaisen työn asianmukai- selle toteuttamiselle on kehitetty erityinen SNiP, jossa käsitellään prosessin hienouksia ja yksityiskohtia. Lisäksi se sisältää tyypillisiä ohjeita tällaisista tapahtumista. (Katso myös artikkeli Lämmityksen asennus - tärkeät vivahteet)

SNiP sisältää teknisiä järjestelmiä, joissa otetaan huomioon turvallisuussääntöjen mukaiset työn yksityiskohdat sekä tarvittavat laitteet. Kaikki lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit on suoritettava tämän asiakirjan mukaisesti.

Sähkökompressori kytketty lämmitykseen

On tärkeää. Ennen hydraulista testausta järjestelmä on huuhdeltava. Se voidaan toteuttaa eri tavoin ja sen tehtävänä on poistaa talletukset ja skaalaa putkien sisäseinistä.

Se tuotetaan erikoisratkaisuilla ja kompressorilla.

Putkijohdotuksina voidaan havaita oksideja:

On suositeltavaa suorittaa huuhtelu vähintään kerran viiden vuoden välein, se mahdollistaa lämmöntuotannon laadun ja luotettavan toiminnan.

Jokaisen lämmitysjärjestelmän toiminnan aikana sen tehokkuus vähenee, tämä ilmiö tapahtuu edellä kuvattujen sedimenttien ja kerrostumien vuoksi. Ne johtavat putkien poikkileikkauksen vähenemiseen ja jäähdytysnesteen huonoon kiertoon. (ks. myös artikkeli Lämmitys- ja vesihuoltojärjestelmät ovat sivilisaation siunaus)

Sectional piping

Kuka suorittaa paineita

Vastuu näiden teknisten verkkojen estämisestä hoidetaan rakennuksia hoitavilla toimielimillä ja organisaatioilla. Toisin sanoen talojen näissä työntekijöissä työskentelee asuntotoimistoja ja vastaavia yksiköitä.

On ymmärrettävä selvästi, että nämä toimet suorittavat vain erikoisvalmisteinen ja testattu henkilöstö, joka käyttää tarvittavia laitteita. Työskentely omalla kädelläsi on ehdottomasti kielletty!

Työprosessi alkaa täyttämällä järjestelmä vedellä, jos se on tyhjä. Tämä tapahtuu lämpöverkkojen paluuputken kautta eli hissin kautta. Korkeimpien pisteiden asennuttujen venttiilien ansiosta ilma poistuu, kunnes jäähdytysneste virtaa venttiileistä.

Jos vuoto on löydetty, järjestelmä tyhjennetään tyhjennysventtiilin läpi. Puristuspumppu kytketään ohjausyksikön kautta. Työntekijällä on tyhjä lomake, joka täytetään työn aikana. Työn päätyttyä lämmitysjärjestelmän testi todistetaan.

Mikä on teko?

Asennus- tai huoltotöiden suorittamisen jälkeen suoritetaan hydrauliset testit. Nämä työt osoittavat koko lämmitysjärjestelmän tilan. Putkilinjoiden ja piirin eri solmukohtien voimakkuus tarkistetaan ja niiden valmistuttua ne muodostavat lämmitys- ja lämmitysjärjestelmien hydrostaattisen testauksen.

Se tuottaa tuloksia kaikista toimista ja johtopäätöksistä lämmitysjärjestelmän sopivuudesta käyttöönoton luvalla.

Suoritusmenetelmä

Lämmitysjärjestelmää testataan vuotojen tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

Työehdot:

 • Paine ei saa laskea alle 0,6 bar;
 • Jäähdytysnesteen lämpötila on vakio;
 • Järjestelmän on oltava täysin ilman ruuhkautumista;
 • Vahvuusanalyysi suoritetaan painemittareiden avulla.

Työn vaiheet

 • Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa järjestelmän paine nousee vähintään kahdesti asetettuun arvoon. He yleensä tekevät sen kolmekymmentä minuuttia, nostaen joka kymmenen minuuttia. Seuraavan puolen tunnin aikana paine pidetään vähintään 0,6 baarin tasolla;
 • Toisessa vaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmän kierteillä tai laipoilla on vuoto, ne voivat kiristää. Jos vuoto ei pysähdy, tämä yhteys on vaihdettava.

johtopäätös

Hydraulisen testauksen prosessi on hyvin monimutkainen ja vastuullinen. (Ks. Myös artikkeli Lämmitysprojekti ja sen kokoamisen erityispiirteet). Se ei toimi omalla laadullisella tavalla. Nyt voit helposti löytää erityisiä järjestöjä, jotka harjoittavat vastaavia teoksia, niiden palveluiden hinta on melko demokraattinen. Näiden toimien laatu riippuu talvikuukausien työn luotettavuudesta.

Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus: menettely, hydropysäkki

Huolellisesti suunnitelluilla, lasketuilla ja kokoonpannuilla lämmityspiireillä voi olla myös hätätilanteita. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi koko lämmitysjakson aikana ei ole tarpeen tarkastaa sitä vaan myös testata sitä. Ja yksi näistä menetelmistä on hydropressointi.

On huomattava, että tällaisia ​​toimia tarvitaan, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen kunkin lämmityskauden alkua ja huolto- ja korjaustöiden jälkeen.

Hydraulinen testaus on yleisimpi lämmitysjärjestelmien painetestaus, joka koostuu hydraulisen iskutilanteen simuloinnista, jossa paine on useita kertoja korkeampi kuin standardiarvo. Tämän testin pääasiallisena tarkoituksena on arvioida kaikkien olemassa olevien liitosten ja nivelten luotettavuutta ja laatua, joiden tiedetään olevan heikoimmassa asemassa olevat elementit sekä muiden lämmityslaitteiden terveys.

Hydraulinen testausmenetelmä

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testiä koskevat menettelyt ja säännöt on säännelty seuraavilla sääntelyasiakirjoilla:

 • SNiP 41-01-2003 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi";
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät";
 • Lämpövoimaloiden teknisen toiminnan säännöt, jotka Venäjän federaation polttoaine- ja energiaministeriön kehittämät, hyväksyttiin vuonna 2003.

Hydropressointi

Lämmitysjärjestelmän tiiviyden testausmenetelmää voidaan yksinkertaistaa seuraavilla tehtävillä:

 • kaikkien tuotteiden silmämääräinen tarkastus, sis. laitteet, nousuputket, moottoritiet, olemassa olevat yhteydet;
 • huuhtelemalla järjestelmää erilaisista saasteista ja sedimentteistä;
 • täytetään järjestelmä vedellä pakollisella ilman vapautuksella;
 • kompressorin liitäntä ja paineen nousu;
 • tunnistaa virheet ja korjata ne tai päättää, että järjestelmä on toiminnassa ja käyttövalmis (jos tarkastuksen aikana tarvittiin korjauksia, prosessi on toistettava);
 • laati testiraportti.
 1. Vastuu hydraulisen testin suorittamisesta ovat järjestöt, jotka ylläpitävät ja käyttävät lämmitysverkkoa. Monen kerrostalon rakennuksissa on rahastoyhtiö, kunnallinen palvelu henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja sertifioidut laitteet tai valtuutetun yrityksen edustaja, jolla on asianmukainen toimivalta. Hallinnollisissa, sosiaalisissa ja tuotantolaitoksissa - tällaisten rakennusten ylläpitämiseen osallistuvan organisaation työntekijät. Yksityisissä talouksissa - energiaa toimittavan tai erikoistuneen yrityksen päällikkö, teknikko tai insinööri.
 2. Lämmitysjärjestelmän ja lämmityslaitteiden testaus on suoritettava erikseen. Siksi piiri irrotetaan lämmönlähteestä, paisuntasäiliöstä ja päävesijohdosta.
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 45 ° C. Tässä tapauksessa testipaine on toimitettava piirin oikeassa kohdassa, jolle on tarpeen vapauttaa ilma kokonaan siitä.
 4. Paine nousee kahdessa vaiheessa: vakiotyöntekijälle, joka on suositeltava kestämään jonkin aikaa, mutta vähintään 10 minuuttia, kaikkien vuodonesteiden tarkastamiseksi; virheiden puuttuessa sen arvo saatetaan oikeudenkäyntiin.
 5. Vähimmäisarvo paineessa hydroketestauksen aikana riippuu kunkin suorituskyvyn standardi-indikaattorista (pääsääntöisesti sen tulisi ylittää 25-50%) ja oltava: - koepaine - 0,2 MPa; - valurautapattereita käytettäessä 0,6 MPa; - kun käytetään konvektori- tai paneelilaitteita - 1,0 MPa;

  - hissiyksikölle - 1,0 MPa.

 6. Testit katsotaan täydellisiksi ja järjestelmä paineistuu, jos: - 5 minuutin kuluessa vesipiirien painehäviö ei ylitä 0,02 MPa; - 15 minuutin testin jälkeen paneelilämmityksen paine on vähentynyt enintään 0,01 MPa; - polymeeriputkilinjan lujuuden ja tiiviyden tarkastamisen aikana laskun määrä 30 minuutin kuluessa ei ylitä 0,06 MPa;

  - "hikoilun" muodostumista ei havaita nivelissä, saumoissa tai nivelissä.

 7. Pääasiallinen asiakirja, joka vahvistaa sen, että hydraulinen testi suoritetaan täysin vaatimusten mukaisesti, on toimeksianto, jonka valtuutetut henkilöt on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.

Kuva 1 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen todistuksesta

Testaustodistus on tärkeä asiakirja, joka on täytettävä ja allekirjoitettava järjestelmän puristuspäivänä.

Toimeksiannolla on tietty määrätty rakenne, jossa on tarpeen huomata:

 • testauksen ja täyttämisen päivämäärä;
 • kohteen nimi ja osoite;
 • vastuulliset henkilöt;
 • hydrauliset testiparametrit:
 • tarkastuksen sijainti tai paikka (putki, päälinja, lämpöyksikkö jne.);
 • työ- ja koepaineiden arvot ja niiden ylläpitoaika;
 • mittarin suorituskyky testin lopussa;
 • painehäviö;
 • järjestelmän pääelementtien tarkastuksen tulokset (mukaan lukien saumojen, liitosten, venttiilien, lämmöneristeen jne. tilanne);
 • korjausluettelo (tarvittaessa);
 • päätelmä lämmitysjärjestelmän toimivuudesta ja valmiudesta talvikaudella;
 • allekirjoitukset.

On huomattava, että kohteiden lukumäärä ja nimi voivat vaihdella hieman objektin tyypin ja monimutkaisuuden vuoksi (monikerroksinen tai yksityinen talo, toimistorakennus jne.), Testauksen syyt (uuden rakennuksen tai järjestelmän käyttöönotto, lämmityspiirin yksittäisten osien korjaus tai vaihto, lämmitysjakson vuosittainen valmistelu).

Mikä on lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimi ja miksi sitä tarvitaan?

Mikä tahansa lämmönjakelujärjestelmä on tekninen rakenne, jonka avulla voidaan tarkkailla ja ylläpitää määritettyjä lämpötilaparametreja vuoden kylmäkaudella. Ei kuitenkaan ole tarpeen ajatella, että se voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä.

Yksi merkittävimmistä ovat hydrauliset testit. Heidän avullaan on mahdollista löytää vaarallisimmat osat järjestelmästä, joka voi epäonnistua kaikkein sopimatonta hetkeä.

Painemittaus paineenmittauksen aikana

Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on joukko toimenpiteitä, joiden on osoitettava, miten putkistot, niiden liitännät ja lämmityslaitteet toimivat käytön aikana. Saat mahdollisuuden havaita virheet välittömästi ja poistaa ne.

Kun on tarpeen suorittaa nämä teokset

Lämpöpiirin tiiviyden tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet on suoritettava seuraavissa tapauksissa:

 • lämmityskauden valmistelun aikana;
 • järjestelmän osien vaihtamisen jälkeen;
 • lämmityslaitteiden korjauksen jälkeen.

Rakennusyritykset tarkastavat, milloin esine otetaan käyttöön. Testimenettely mahdollistaa piirin tiiviyden varmistamisen.

Valokuvavalvontalämmitysjärjestelmissä

Menettely koostuu seuraavista vaiheista:

 1. Ilma tai vesi johdetaan putkistoihin tietyllä paineella erikoislaitteiden avulla.
 2. Lämmityspiirin virheiden tarkastus ja havaitseminen.
 3. Paljastuneet rikkomukset poistetaan.

Vihje: Nykyaikaisia ​​lämmitysjärjestelmiä voidaan tarkistaa käyttämällä vähimmäismäärää ihmisiä. Tämä pätee erityisesti itsenäiseen lämmitykseen asuntoon tai yksityiseen taloon, jossa se voidaan tehdä itsenäisesti.

Tietenkin on parempi, kun käynnistyshetkellä on yksi henkilö jokaisessa huoneessa. Tällöin voidaan havaita vikoja ennen kuin suuri osa jäähdytysnesteestä virtaa ulos.

Automaattisen lämmityksen hydraulinen tarkistus

Työjärjestykset

 1. On erityisesti suunniteltu SNiP, jossa kuvataan säännöt tällaisen työn tekemiselle. Sieltä voit tutustua prosessin kouristuksista ja yksityiskohdista.
 2. Siinä on myös tyypillinen ohje näiden tapahtumien pitämisestä.
 3. SNiP: n tekniset järjestelmät huomioivat työn erityispiirteet ottaen huomioon turvallisuustekniikan ja siihen tarvittavat laitteet. Suosittelemme, että lämmitysjärjestelmän hydraulinen testi suoritetaan tällaisen asiakirjan mukaisesti.

Vinkki: Huuhtele lämmitysjärjestelmä ennen hydraulista testausta.

 1. Voit käyttää mitä tahansa tätä menetelmää, tärkeintä on poistaa skaala ja talletukset putkien sisäseiniltä. Käytä erityisesti erikoisratkaisuja ja kompressoria. Talletukset voivat olla erilaisten materiaalien oksideja, kuten rautaa ja kalsiumia. Suosittelemme huuhtelemaan 1 aika 5 vuodessa, mikä tekee lämmitysjärjestelmän toimivuudesta laadukkaan ja luotettavan.

Muussa tapauksessa edellä kuvatuista talletuksista johtuen lämmöntuotannon tehokkuus vähenee, ja energiankuljettajien hankkimiseen on lisättävä enemmän, jonka hinta on nyt melko korkea. Tämä johtuu putkilinjan poikkileikkauksen vähenemisestä ja jäähdytysnesteen heikosta kiertämisestä.

Yksityisten talojen lämmitysjärjestelmien testaus

Suorita puristus

Jos työ on tehtävä kerrostalossa, vastuu näiden teknisten verkkojen estämisestä on osoitettu rakennuksia hoitaville organisaatioille. Aiemmin heitä kutsuttiin asuntotoimistoiksi, nyt he voivat olla erilaisia, mutta ydin pysyy ennallaan.

Kaikki toiminnot tulee suorittaa vain erikoisvalmisteinen henkilöstö, joka käyttää tarvittavia laitteita. Ei ole tarpeen siirtää toimintojaan itselleen, tämä ei johda mitään hyvää. Voit tehdä painetestauksia omilla käsilläsi vain yksittäisissä lämmitysjärjestelmissä.

Prosessi näyttää tältä:

 1. Jos järjestelmä on tyhjä, se on täytettävä vedellä paluuputken kautta. Asentamalla venttiilit korkeimpien pisteiden kohdalle on mahdollista ilmaa ilmaa helposti. Ne on suljettava, kun jäähdytysneste alkaa kulkea niiden läpi.
 2. Vian havaitsemisen jälkeen järjestelmävesi poistetaan tyhjennysventtiilin kautta.
 3. Painepumppu on kytketty ohjausyksikköön.

Muotoile puristuslämmitysjärjestelmä

 1. Näiden töiden suorittamisesta vastaava henkilö täyttää sopivan muodon puristusprosessin aikana.

Työn päätyttyä laaditaan lämmitys- ja lämmitysjärjestelmien hydrostaattinen testaus. Ilmaisee järjestelmän putkistojen ja eri solmujen voimakkuuden. Toimen ansiosta on mahdollista ymmärtää, onko lämmitysjärjestelmä sopiva jatkokäyttöön.

Mikä on lämmitysjärjestelmän testaus?

Tarkastus suoritetaan

Lämmitysjärjestelmän paineentutkimus on suoritettava paineella 1,5 kertaa korkeammalla kuin käyttöpaine. Tarkastele prosessia tarkemmin:

Top