Luokka

Viikkokatsaus

1 Kattilat
Kaasulämmitys: kaasukäyttö kaasukattilalla
2 Takat
Jäähdyttimen korkki VAZ 2107: miksi repeytyvät putket ja uuni
3 Polttoaine
Venäläinen liesi, jossa on liesi penkki
4 Polttoaine
Järjestelmän vesi on kristallinkirkas! Lämmityksen suodattimien ominaisuudet
Tärkein / Avokkaat

Miten lämmittää yksityisessä talossa - yksityiskohtainen opas


Kodin lämmityksen asianmukainen järjestäminen ei ole helppo tehtävä. On selvää, että parhaiten selviytyvät asiantuntijoiden - suunnittelijoiden ja asentajien kanssa. On mahdollista ja välttämätöntä ottaa ne mukaan prosessiin, mutta millä edellytyksellä - päättää sinut, talon omistaja. Työssäsi on kolme vaihtoehtoa: työskentelevät suorittavat kaiken toiminnan tai osan työstä tai toimivat konsultteina, ja teet lämmityksen itse.

Riippumatta siitä, mikä lämmitysvaihtoehto valitaan, täytyy olla hyvin tietoinen kaikista prosessin vaiheista. Tämä materiaali on askel askeleelta ohjattava toiminta. Sen tavoitteena on auttaa sinua ratkaisemaan laitteen lämmittämisen ongelma riippumattomasti tai asiantuntevasti valvomaan palkattuja asiantuntijoita ja asentajia.

Lämmitysjärjestelmän elementit

Useimmissa tapauksissa yksityiset talot lämmitetään vesilämmitysjärjestelmillä. Tämä on perinteinen lähestymistapa sellaisen ongelman ratkaisemiseen, jolla on kiistaton etu - universaalisuus. Eli lämpö toimitetaan kaikkiin huoneisiin jäähdytysnesteen kautta, ja sitä voidaan lämmittää erilaisilla energialähteillä. Pidämme luetteloa edelleen kattilan valinnassa.

Vesijärjestelmät mahdollistavat myös yhdistetyn lämmityksen järjestämisen kahdella tai jopa kolmella energiakantajalla.

Kaikki lämmitysjärjestelmä, jossa siirtoyhteys on jäähdytysneste, jaetaan seuraaviin komponentteihin:

 • lämmönlähde;
 • putkistoverkko, jossa on kaikki lisävarusteet ja -varusteet;
 • lämmityslaitteita (lämpöpattereita tai lämpimän lattian lämmityspiirroksia).

Jäähdytysaineen käsittelemiseksi ja ohjaamiseksi sekä lämmitysjärjestelmien huoltotyön suorittamiseksi käytetään lisävarusteita ja sulku- ja säätöventtiilejä. Laitteisto sisältää seuraavat osat:

 • paisuntasäiliö;
 • kiertovesipumppu;
 • hydraulinen erotin (hydroarrow);
 • puskurikapasiteetti;
 • jakeluputki;
 • epäsuora lämmityskattila;
 • laitteet ja automaatiolaitteet.

Huom. Vesilämmitysjärjestelmän pakollinen ominaisuus on paisuntasäiliö, loput laitteisto asennetaan tarpeen mukaan.

On hyvin tunnettua, että lämmitettäessä vesi laajenee ja suljetussa tilassa sen lisävoimakkuudella ei ole minkäänlaista mennä. Jotta vältettäisiin yhdisteiden murtuminen ylipaineesta, avoimeen tai kalvotyyppiseen paisuntasäiliöön sijoitetaan verkko. Hän ottaa enemmän vettä.

Jäähdytysnesteen pakotettu kierrätys tarjoaa pumpun ja useiden hydrauliikan tai puskurisäiliöllä erotettujen piirin läsnäollessa käytetään 2 tai useampia pumppuyksiköitä. Puskurisäiliö toimii samanaikaisesti hydraulisena erottimena ja lämpöakkuineen. Kattilapiirin erottaminen kaikista muista on monimutkaisissa mökeissä, joissa on useita kerroksia.

Jäähdytysnesteen keräimet sijoitetaan lämmitysjärjestelmiin lämmitetyillä lattioilla tai tapauksissa, joissa käytetään palkin piiriä akkujen kytkemiseen, kerromme tästä seuraavissa kohdissa. Epäsuora lämmityskattila on tankki, jossa on käämi, jossa kuumaa vettä lämmitetään jäähdytysnesteestä. Lämpömittarit ja painemittarit asennetaan visuaalisesti veden lämpötilan ja paineen tarkkailuun järjestelmässä. Automaatiotyökalut (anturit, lämpötilansäätimet, säätimet, servomoottorit) tarkkailevat paitsi jäähdytysnesteen parametreja myös säätävät niitä automaattisesti.

venttiilistö

Luetteloon merkittyjen laitteiden lisäksi talon veden lämmitystä ohjataan ja ylläpidetään taulukossa esitetyllä pysäytys- ja säätöventtiilillä:

Kun olet tutustunut siihen, mitä elementtejä lämmitysjärjestelmä koostuu, voit siirtyä ensimmäiseen vaiheeseen tavoitteiden laskemiseen.

Lämmitysjärjestelmän laskenta ja kattilan tehon valinta

Laitteiden valinta on mahdotonta ilman tietää rakennuksen lämmittämiseen tarvittavan lämpöenergian määrää. Se voidaan määrittää kahdella tavalla: yksinkertainen likimääräinen ja laskettu. Ensimmäinen tapa, jolla he haluavat käyttää kaikkia lämmityslaitteiden myyjiä, koska se on melko yksinkertainen ja antaa enemmän tai vähemmän oikean tuloksen. Tämä on lämpötehon laskeminen lämmitetyissä tiloissa.

Ota erillinen huone, mittaa sen alue ja kerro 100 wattia. Koko maalaistalolle tarvittava energia määritetään summaamalla indikaattorit kaikkiin huoneisiin. Tarjoamme tarkemman menetelmän:

 • 100 W kerrotaan niiden tilojen pinta-alasta, joissa vain yksi seinä ja yksi ikkuna ovat kosketuksissa kadun kanssa;
 • jos huone on kulmikas yhden ikkunan kanssa, sen alue on kerrottava 120 W: llä;
 • kun huoneessa on 2 ulkoseinää, joissa on 2 ikkunaa tai enemmän, sen pinta-ala kerrotaan 130 wattia.

Jos harkitsemme valtaa likimääräisenä menetelmänä, Venäjän pohjoisten alueiden asukkaat saavat vähemmän lämpöä ja Ukrainan eteläpuolella maksetaan liian suuria laitteita. Toisen suunnittelumenetelmän avulla lämmitysmuotoilua tekevät asiantuntijat. Se on tarkempi, koska se antaa selkeän käsityksen siitä, kuinka paljon lämpöä katoaa rakennuksen rakenteiden läpi.

Ennen laskujen käsittelyä talo on mitattava, selvitettävä seinien, ikkunoiden ja ovien pinta-ala. Sitten on määritettävä kunkin rakennusmateriaalin kerroksen paksuus, josta seinät, lattiat ja katto on pystytetty. Kaikille kirjallisuuden tai Internetin materiaaleille olisi löydettävä lämmönjohtavuuden λ arvo W / (m · ºС) yksiköinä. Korvataan se lämpöresistanssin R (m2 ºС / W) laskemisessa:

R = δ / λ, tässä δ on seinämateriaalin paksuus metreinä.

Huom. Kun seinä tai katto on valmistettu eri materiaaleista, on tarpeen laskea R: n arvo kullekin kerrokselle ja tiivistää sitten tulokset.

Nyt voit selvittää ulkoisen rakennuksen läpi tulevan lämmön määrän kaavan mukaan:

 • QTP = 1 / R x (t - tn) x S, jossa:
 • QTP - menetetty lämmön määrä, W;
 • S on aikaisemmin mitattu rakennusala, m2;
 • tv - tässä on tarpeen korvata halutun sisäisen lämpötilan arvo, ºС;
 • tn on ulkolämpötila kylmimmän jakson aikana, ºС.

Se on tärkeää! Laskenta tulee tehdä jokaisesta huoneesta erikseen, vaihtamalla lämpöresistanssit ja ulkoisen seinän, ikkunan, oven, lattian ja katon tilat vuorotellen. Sitten kaikki nämä tulokset on tiivistettävä, tämä on tämän huoneen lämpöhäviö. Ei ole tarpeen ottaa huomioon sisäisten väliseinien alueita!

Ilmanvaihdon lämmön kulutus

Jotta saataisiin selville, kuinka paljon yksityisen talon lämpöä menetetään kokonaisuutena, on tarpeen lisätä kaikki huoneensa menetykset. Mutta se ei ole kaikki, koska sinun on otettava huomioon ilmanvaihtoilman lämmitys, jota myös lämmitysjärjestelmä tarjoaa. Jotta ei menisi monimutkaisten laskelmien villiin, on ehdotettu, että tämä lämmönkulutus tunnetaan yksinkertaisella kaavalla:

Q ilma = cm (tв - tn), missä:

 • Qair - tarvittava lämmön tuuletus, W;
 • m on massan ilma, joka määritellään rakennuksen sisäiseksi tilaksi kerrottuna ilmaseoksen tiheydellä, kg;
 • (tv - tn) - kuten edellisessä kaavassa;
 • c on ilmamassojen lämpökapasiteetti, oletetaan olevan 0,28 W / (kg ºС).

Koko rakennuksen lämmöntarpeen määrittämiseksi on edelleen lisättävä QTP-arvo talolle kokonaisuutena Q-ilman arvolla. Kattilan teho on otettu marginaalilla optimaalisella toimintatavalla, eli kertoimella 1.3. Tarvittaessa on otettava huomioon tärkeä seikka: jos aiot käyttää lämmöntuotantolaitetta paitsi lämmitykseen myös kuumavesisäiliön lämmittämiseen, niin tehovarastoa on lisättävä. Kattilan on työskenneltävä tehokkaasti 2 suunnassa kerralla, joten turvallisuustekijän on oltava vähintään 1,5.

Suositukset kattilan valinnasta

Tällä hetkellä on olemassa erilaisia ​​lämmitystyyppejä, jolle on ominaista käytetty energiankuljettaja tai polttoainetyyppi. Kumpi heistä valitsee sinulle, ja esitämme kaikenlaiset kattilat, joissa on lyhyt kuvaus heidän eduistaan ​​ja haitoistaan. Asuinrakennusten lämmitykseen voit ostaa seuraavia kotitalouksien lämmöntuottajia:

 • kiinteä polttoaine;
 • kaasu;
 • sähkö;
 • nestemäistä polttoainetta.

Valitse energiankuljettaja ja sitten lämpölähde auttaa sinua seuraavaa videota:

Kiinteät polttoaineen kattilat

Kiinteiden polttoaineiden kattilat on jaettu kolmeen tyyppiin: suora palaminen, pyrolyysi ja pelletti. Yksiköt ovat suosittuja alhaisten toimintakustannusten vuoksi, koska verrattuna muihin energialähteisiin, polttopuuta ja hiiltä ovat halpoja. Poikkeuksena on maakaasu Venäjän federaatiossa, mutta siihen liittyminen on usein kalliimpaa kuin kaikki lämmityslaitteistot, joissa on asennus. Siksi ihmiset ostavat yhä useammin puu- ja hiilikattiloita, joilla on hyväksyttävät kustannukset.

Toisaalta kiinteiden polttoaineiden lämmönlähteen toiminta on hyvin samankaltaista kuin yksinkertainen uunin lämmitys. Sinun täytyy viettää aikaa ja vaivaa sadonkorjuun, polttopuun ja kuormituksen uuniin. Tarvitaan myös vakava vanteetyksikkö sen kestävän ja turvallisen käytön takaamiseksi. Loppujen lopuksi tavanomainen kiinteä polttoaineen kattila on inertia, eli ilmanpeltiä sulkemisen jälkeen veden lämmitys ei pysähdy välittömästi. Ja energian tehokas käyttö on mahdollista vain lämpöakun läsnä ollessa.

On tärkeää. Kiinteiden polttoaineiden polttamiseen käytettävät kattilat eivät voi ylpeillä suurella tehokkuudella lainkaan. Perinteisten suorien polttolaitosten teho on noin 75%, pyrolyysi 80% ja pelletti - enintään 83%.

Paras valinta mukavuutena on pellettilämmöntuottaja, jossa on korkea automaatioaste ja käytännöllisesti katsoen inertia. Se ei vaadi lämmitysvarastoa ja usein matkoja kattilahuoneeseen. Laitteiden ja pellettien hinta ei useinkaan sovi useille käyttäjille.

Kaasukattilat

Erinomainen vaihtoehto - lämmityksen suorittaminen ja pääkaasun käyttö. Yleensä kuumavesikaasukattilat ovat erittäin luotettavia ja tehokkaita. Yksinkertaisimman haihtumattoman yksikön tehokkuus on vähintään 87% ja kallista tiivistymistä - jopa 97%. Lämmittimet ovat kompakteja, hyvin automatisoituja ja turvallisia. Huoltoa ei tarvita enempää kuin kerran vuodessa, ja kattilahuoneeseen tehtävät matkat ovat vain asetusten hallitsemiseksi tai muuttamiseksi. Budjettiyksikkö on paljon halvempaa kuin kiinteä polttoaine, joten kaasukattiloita voidaan pitää yleisesti saatavilla.

Sekä kiinteän polttoaineen lämmöntuottajat että kaasukattilat edellyttävät savupiipun asennusta ja pakokaasu- ja poistoilmastointia. Muiden entisen Neuvostoliiton maiden osalta polttoainekustannukset ovat paljon korkeammat kuin Venäjän federaatiossa, joten kaasulaitteiden suosio vähenee jatkuvasti.

Sähkökattilat

Minun on sanottava, että sähkölämmitys - kaikkein tehokkain. Paitsi että kattiloiden tehokkuus on noin 99%, joten ne eivät myöskään edellytä savupiippuja ja ilmanvaihtoa. Yksiköiden kunnossapito on sellaisenaan lähes olematon, paitsi että puhdistus on kerran 2-3 vuoden välein. Ja mikä tärkeintä: laitteet ja asennus ovat erittäin halpoja, ja automaation aste voi olla mikä tahansa. Kattila ei yksinkertaisesti tarvitse sinun huomionne.

Samoin kuin sähkökattilan edut ovat miellyttäviä, suurin haitta on sama - sähkön hinta. Vaikka käytätkin monitariffista sähkömittaria, ei ole mahdollista ohittaa puulämmöntuottajaa tällä ilmaisimella. Tällainen on lisämaksu, luotettavuus ja tehokkuus. Toinen miinus on tarve sähköverkon puuttuminen syöttöverkoissa. Tällainen ärsyttävä haitta voi välittömästi rikkoa kaikki ajatukset sähkölämmityksestä.

Polttoöljykattilat

Lämmityslaitteiston ja sen asennuksen kustannuksella lämmitys käytetyllä öljyllä tai dieselpolttoaineella maksaa suunnilleen sama kuin maakaasulla. Heillä on myös samanlaiset suoritusindikaattorit, vaikka ilmeisistä syistäkin menettäminen menettää hieman. Toinen asia on se, että tällaista lämmitystä voidaan turvallisesti kutsua likaisimmaksi. Jokainen vierailu kattilahuoneessa päätyy ainakin dieselöljyn tai likaisten käsien tuoksuun. Ja yksikön vuotuinen puhdistus on koko tapahtuma, jonka jälkeen voit liottaa vyötäröön.

Dieselin käyttö lämmitykseen ei ole kannattavin ratkaisu, polttoaineen hinta voi olla kova. Jäteöljy on noussut myös hintaan, ellei sinulla ole jonkin verran halpaa lähdettä. Tämä tarkoittaa, että on järkevää asentaa dieselpolttoainesäiliö, kun ei ole muita energiankuljettajia tai tulevaisuudessa pääkaasua. Yksikkö muunnetaan helposti dieselistä kaasuun, mutta poltettava uuni ei pysty polttamaan metaania.

Yksityisen talon lämmitysjärjestelmät

Yksityisissä asunnoissa myydyt lämmitysjärjestelmät ovat yksi- ja kaksiputket. On helppo erottaa ne:

 • yhden putkijärjestelmän mukaan kaikki lämpöpatterit on yhdistetty samaan keräimeen. Se on sekä syöttö- että paluuta, joka kulkee kaikki paristot suljetun renkaan muodossa;
 • Kaksiputkipiirissä jäähdytysaine syötetään säteilijöille yhden putken läpi ja palaa toiseen.

Yksityisen talon lämmitysjärjestelmän valinta ei ole helppoa, ei ole suositeltavaa neuvotella asiantuntijan kanssa. Emme tee syntiä totuutta vastaan, jos sanomme, että kaksiputkinen järjestelmä on progressiivisempi ja luotettava kuin yksiputki. Toisin kuin suosittu mielipide asennuksen alhaisista kustannuksista, kun laite on viimeinen, huomaamme, että se ei ole vain kalliimpi kuin kaksiputki, mutta myös vaikeampi. Yksityiskohtaisesti tämä aihe ilmestyy videolle:

Tosiasia on, että yhden putkistojärjestelmän sisällä jäähdyttimen ja jäähdyttimen vesi jäähtyy yhä enemmän, joten niiden tehoa on lisättävä lisäämällä osia. Lisäksi jakaantuvalla keräimellä tulisi olla halkaisijaltaan suurempi kuin kahden putken jakeluputket. Viimeinen asia: automaattinen ohjaus yhden putkipiirin kanssa on vaikeaa johtuen paristojen keskinäisestä vaikutuksesta toisiinsa.

Pienessä talossa tai mökissä, jossa on korkeintaan 5 lämpöpatteria, voit asentaa turvallisesti yhden putken vaakasuoran järjestelmän (yleinen nimi on Leningrad). Suuremmalla määrällä lämmityslaitteita se ei voi toimia normaalisti, koska viimeiset paristot ovat kylmiä.

Toinen vaihtoehto on käyttää yhden putken pystysuorat nousuputket kaksikerroksisessa yksityisessä talossa. Tällaiset järjestelmät ovat melko yleisiä ja toimivat menestyksekkäästi.

Kahden putken johdotuksessa jäähdytysneste toimitetaan kaikille lämpöpattereille, joilla on sama lämpötila, joten kappaleiden lukumäärää ei ole tarpeen lisätä. Linjojen erottaminen syöttö- ja paluukäyttöön mahdollistaa paristojen toiminnan automaattisesti automaattisesti termostaattiventtiilien avulla.

Putken halkaisijat ovat pienempiä, ja koko järjestelmä on yksinkertaisempi. Tällaisia ​​kahden putken järjestelmiä on olemassa:

umpikuja: putkilinjojen verkko on jaettu haaroihin (hartioille), joihin jäähdytysneste liikkuu pitkin verkkoa kohti toisiaan;

siihen liittyvä kaksiputkijärjestelmä: tässä paluukerääjä on kuin syöttön jatkuminen ja koko jäähdytysneste virtaa yhteen suuntaan, piiri muodostaa renkaan;

keräilijä (palkki). Kallein tapa jakaa: putkilinjat keräilijältä asetetaan erikseen kuhunkin säteilijään, tapa laskeutua - piilossa, lattialla.

Jos käytämme halkaisijaltaan suurempia vaakasuoria viivoja ja asetamme ne 3-5 mm / 1m: n gradientilla, järjestelmä voi toimia painovoiman vaikutuksesta. Sitten kiertopumppua ei tarvita, virtapiiri ei ole haihtumaton. Oikeudenmukaisuuden vuoksi huomaamme, että ilman pumppua sekä yksi- että kaksiputkiset johdotukset voivat toimia. Jos luodaan luonnollista vettä vain olosuhteita.

Lämmitysjärjestelmä voidaan avata asentamalla paisuntasäiliö korkeimpaan pisteeseen, joka on yhteydessä ilmakehään. Tällaista ratkaisua käytetään painovoimattomissa verkoissa, muuten sitä ei voida tehdä siellä. Jos paluulinjalla on kuitenkin kalvotyyppinen paisuntasäiliö, joka sijaitsee kaukana kattilasta, järjestelmä suljetaan ja toimii liiallisessa paineessa. Tämä on nykyaikaisempi vaihtoehto, joka löytää sen soveltamisen verkkoihin, joissa jäähdytysnesteen pakko liikkuu.

Emme voi sanoa, miten lämmittää talo lämmin kerros. Sen haittapuolena ovat korkeat kustannukset, koska sementtiä on satoja metriä sijoitettava putkiin, minkä seurauksena kussakin huoneessa saadaan lämmitysvesipiiri. Putkien päät lähentyvät jakeluputkistoon sekoitusyksikön ja oman kiertopumpun kanssa. Tärkeä plus on taloudellinen yhtenäinen lämmitys huoneisiin, erittäin mukava ihmisille. Lattialämmityspiirejä on ehdottomasti suositeltava käytettäväksi kaikissa asuinrakennuksissa.

Neuvoston. Pienen talon omistajaa (enintään 150 m2) voidaan turvallisesti suositella ottamaan käyttöön tavanomainen kaksivipojärjestelmä, jossa jäähdytysnesteen pakollinen kierrätys. Tämän jälkeen putkien halkaisijat eivät ole enempää kuin 25 mm, oksat - 20 mm ja liitännät paristoihin - 15 mm.

Lämmitysjärjestelmän asennus

Asennustyön kuvaus, jonka aloitamme kattilan asennuksessa ja vanteessa. Säännön mukaan keittiössä voidaan asentaa yksiköitä, joiden teho on enintään 60 kW. Tehokkaampia lämmöntuottajia tulisi sijoittaa kattilahuoneeseen. Samaan aikaan lämmönlähteitä, jotka polttavat erilaisia ​​polttoaineita ja joilla on avoin polttokammio, on varmistettava hyvä ilman virtaus. Lisäksi tarvitaan savupiippu palamistuotteiden poistamiseksi.

Veden luonnolliselle liikkumiselle suositellaan kattilan asennusta siten, että sen paluuputki on alle ensimmäisen kerroksen pattereiden taso.

Paikka, jossa lämmöntuottaja on sijoitettava, on valittava ottaen huomioon vähimmäisetäiset etäisyydet seiniin tai muihin laitteisiin. Yleensä nämä aukot on merkitty tuotteeseen liitetyllä käsikirjalla. Jos nämä tiedot eivät ole käytettävissä, noudata näitä sääntöjä:

 • kattilan etuosan leveys - 1 m;
 • jos laitetta ei ole tarpeen pitää sivulta tai takaa, jätämme aukon 0,7 m, muuten - 1,5 m;
 • etäisyys lähimpään laitteistoon - 0,7 m;
 • kun kaksi kattilaa asetetaan vierekkäin, niiden väliin jää 1 m, 2 m vastakkain.

Huom. Kun asennat seinään asennettavia lämmönlähteitä, sivuputkia ei tarvita, on huolehdittava vain laitteen edessä olevasta välyksestä huoltoa varten.

Kattilan liitäntä

On huomattava, että kaasu-, diesel- ja sähkögeneraattoreiden putkistot ovat lähes samat. Tässä on otettava huomioon se, että suurin osa seinään asennetuista kattiloista on varustettu sisäänrakennetulla kierrätyspumpulla, ja monissa malleissa on myös paisuntasäiliö. Tarkastellaan ensin yksinkertaisen kaasu- tai dieselyksikön liitäntätapaa:

Kuvassa on kaavio suljetusta järjestelmästä, jossa on membraanin paisuntasäiliö ja pakotettu kierros. Tämä sitomismenetelmä on yleisin. Paluulinjalla on pumppu, jossa on ohituslinja ja säiliö, lisäksi on paisuntasäiliö. Painetta ohjataan painemittareiden avulla, ilman poisto kattilapiiristä tapahtuu automaattisen ilmanpoistoaukon kautta.

Huom. Sähkökattilan, jolla ei ole pumppua, sitominen tapahtuu samalla periaatteella.

Kun lämmöntuotannossa on oma pumppu sekä lämmitysveden lämmityspiiri kuumaveden tarpeisiin, putkien liitos ja elementtien asennus ovat seuraavat:

Tässä on esitetty seinälle asennettava kattila, jossa pakotettu ilmaus ruiskutetaan suljettuun palotilaan. Savukaasun poistaminen on kaksoisseinämäinen koaksiaalinen kanava, joka on vedetty vaakasuoraan seinän läpi. Jos laitteen tulipesä on auki, tarvitaan perinteinen savupiippu, jolla on hyvä luonnollinen kuorma. Kuviossa on esitetty sandwich-moduulien savuputken asentaminen oikein:

Maan taloa suuri alue on usein telakka kattilaan useita lämmityspiirit - patteri, lattialämmitys ja lämminvesivaraaja epäsuoran lämmityksen kuuman veden tarve. Tällaisessa tilanteessa optimaalinen ratkaisu olisi käyttää hydraulista erotinta. Se mahdollistaa jäähdytysnesteen itsenäisen kierron järjestämisen kattilapiirissä ja samanaikaisesti toimii jakokaistana jäljellä oleville oksille. Tällöin käsite lämmittää kaksikerroksinen talo näyttää tältä:

Järjestelmän mukaan jokaisessa lämmityspiirissä on erillinen pumppu, jonka ansiosta se toimii toisistaan ​​riippumattomasti. Koska lämmönsiirtoväliaine, jonka lämpötila ei ylitä 45 ° C: n lämpötilaa, on toimitettava kuumennettuihin kerroksiin, näissä haaroissa on mukana kolmitieventtiilit. Ne sekoittavat kuumaa vettä päälinjasta, kun lämmönsiirtimen lämpötila lämpimän lattian ääriviivoissa vähenee.

Kiinteiden polttoaineen generaattoreiden tilanne on monimutkaisempi. Niiden sitomisessa olisi otettava huomioon kaksi pistettä:

 • yksikön inertiasta johtuvaa ylikuumenemista, polttopuuta ei voida sammuttaa nopeasti;
 • lauhteen muodostuminen, kun kylmä vesi syötetään verkosta kattilan säiliöön.

Ylikuumenemisen ja mahdollisen kiehumisen välttämiseksi kierrätyspumppu on aina sijoitettava paluulinjalle ja turvallisuusryhmän on toimittava välittömästi lämmöntuotannon jälkeen. Se koostuu kolmesta elementistä: painemittarista, automaattisesta ilmanpoistosta ja turvaventtiilistä. Jälkimmäisen läsnäolo on ratkaiseva, se on venttiili, joka lievittää liiallista painetta jäähdytysaineen ylikuumenemisen aikana. Jos päätät järjestää talon lämmittämisen puulla, vaaditaan seuraavaa sitovaa mallia:

Tässä ohitus- ja kolmitieventtiili suojaavat laitteen uunin kondensoitumiselta. Venttiili ei anna järjestelmän vettä pieneen piiriin, ennen kuin lämpötila saavuttaa 55 ° C. Yksityiskohtaisia ​​tietoja tästä ongelmasta saat katsomalla videota:

Neuvoston. Toiminnan erityispiirteiden vuoksi suositellaan käytettävän kiinteän polttoaineen kattiloita yhdessä puskurisäiliön kanssa - lämpöakku, kuten kaaviossa on esitetty:

Monet kodinomistajat asentavat kaksi erilaista lämmönlähdettä uunin huoneessa. Niiden on oltava asianmukaisesti sidoksissa ja kytketty järjestelmään. Tässä tapauksessa tarjoamme 2 ohjelmaa, joista yksi - kiinteän polttoaineen ja sähkökattilan toimimiseen yhdessä lämpöpatterin lämmityksen kanssa.

Toisessa järjestelmässä yhdistetään kaasu- ja puulämmöntuottaja, joka toimittaa lämpöä talon lämmittämiseen ja veden valmistamiseen kuumalle vedelle:

Suositukset putkien valinnasta ja asennuksesta

Jos haluat asentaa yksityisen talon lämmityksen omilla käsilläsi, sinun on ensin päätettävä, mitkä putket tätä varten valita. Nykyaikaisilla markkinoilla on useita erilaisia ​​metalli- ja polymeeriputkia, jotka soveltuvat yksityisten talojen lämmitykseen:

 • terästä;
 • kupari;
 • ruostumatonta terästä;
 • polypropeeni (PPR);
 • polyeteeni (PEX, PE-RT);
 • metallimuovia.

Tavallisen "rautametallin" lämmityslinjoja pidetään menneisyyden reliikina, koska ne ovat kaikkein alttiimpia virtausosuuden korroosiolle ja "ylimäärälle". Lisäksi ei ole helppoa asentaa tällaisista putkista itseäsi: hyvät hitsaustyöt ovat tarpeen hermeettisen liitoksen suorittamiseksi. Jotkut asunnon omistajat kuitenkin käyttävät edelleen teräsputkia, kun he järjestävät talon itsenäisen lämmityksen.

Kupari- tai ruostumattomat putket - erinomainen valinta, mutta se sattuu liian kalliiksi. Nämä ovat luotettavia ja kestäviä materiaaleja, jotka eivät pelkää korkeaa painetta ja lämpötilaa, joten jos varat ovat saatavilla, nämä tuotteet ovat ehdottomasti käyttövalmiita. Kuparia liitetään juottamalla, mikä vaatii myös joitain taitoja ja ruostumatonta terästä - käyttämällä kokoontaitettavia tai puristustarvikkeet. Etusija tulisi antaa viimeiseksi, varsinkin kun piilotettu nauha.

Neuvoston. Kattiloiden ja putkien liittäminen kattilahuoneeseen on parasta käyttää metalliputkia.

Edullisin maksaa lämmitys polypropeenista. Kaikista PPR-putkista on valittava ne, jotka on vahvistettu alumiinifolioilla tai lasikuiduilla. Materiaalin alhainen hinta on ainoa etu, sillä lämmitys polypropeeniputkista on melko monimutkainen ja vastuullinen. Kyllä, ja ulkonäöltään polypropeeni menettää muut muovituotteet.

SPR-putkistojen liitokset liitoksilla tehdään juottamalla ja niiden laatua ei ole mahdollista tarkistaa. Kun lämmitys oli riittämätön juottamisen aikana, liitäntä varmasti virtaa jälkikäteen, mutta jos se ylikuumentuu, diffuusiopolymeeri katkaisi puolet virtausalueesta. Ja nähdäksesi sen kokoonpanon aikana, ei onnistu, puutteet kertovat sinulle itsestäsi myöhemmin, käytön aikana. Toinen suuri haittapuoli on materiaalin suuri venytys kuumennuksen aikana. Välttämättömien koukkujen välttämiseksi putki on kiinnitettävä liikkuviin kannattimiin ja pääradan ja seinän päiden väliin jäävä rako.

Suositus. Älä käytä monoliittisia tuotteita, jotka on valmistettu polypropeenista lattiapinnoitteissa tai seinäportteissa. Tämä koskee erityisesti putkiliitoksia.

Oman kätesi on helpompi tehdä polyeteenin tai metallin ja muoviputkien lämmitys. Vaikka näiden materiaalien hinta on suurempi kuin polypropeeni. Aloittelijoille ne sopivat parhaiten, koska liitokset ovat melko yksinkertaisia. Putkistoa voidaan levittää lattialle tai seinälle, mutta vain yksi edellytys: liitokset on tehtävä puristusliittimillä, ei kokoontaitettavissa.

Metallia, muovia ja polyeteeniä käytetään sekä moottoriteiden avoimessa asennuksessa että kätkemisen takana, sekä vedenlämmitteisten lattioiden laitteille. PEX-materiaalista valmistettujen putkien puute on halun palaa alkuperäiseen tilaansa, minkä vuoksi asennettu lämmitysputki saattaa näyttää hieman aaltomalta. PE-RT-polyeteenistä ja metallimuovista ei ole tällaista "muistia" ja hiljaa taivuta kuin tarvitset. Lue lisää videota koskevasta valitusta putkesta:

Suositukset lämpöpattereiden valinnasta ja liittämisestä

Tavallinen asunnonomistaja voi mennä lämmityslaitteiden myymälään ja nähdä mahdollisimman laajan valikoiman erilaisia ​​lämpöpattereita, voi päätellä, että kotiasi akkuja ei ole helppo hankkia. Mutta tämä on ensimmäinen vaikutelma, itse asiassa ei ole niin paljon niistä:

 • alumiini;
 • bimetal;
 • teräslevy ja putkimaiset;
 • valurauta.

Huom. Myös erityyppisiä veden lämmityslaitteita on, mutta ne ovat kalliita ja ansaitsevat erillisen yksityiskohtaisen kuvauksen.

Alumiiniseoksesta valmistetut osaelementit ovat parasta lämmönsiirtotehoa, bimetalliset lämmittimet eivät ole kaukana niistä. Näiden kahden välinen ero on se, että ne on valmistettu kokonaan seoksesta, ja jälkimmäisillä on putkimaiset teräskehykset. Tämä tehdään käytettäessä laitteita keskitetyissä korkeajärjestelyissä, joissa paine voi olla melko korkea. Siksi biometallisten patterien asentaminen yksityiseen mökkiin ei ole lainkaan järkevää.

On huomattava, että yksityisen talon lämmitys on halvempaa, jos ostat teräspaneelin lämpöpattereita. Kyllä, niiden lämmönsiirtonopeus on alhaisempi kuin alumiinilla, mutta käytännössä epätodennäköistä on tunne eroa. Mitä luotettavuudesta ja kestävyydestä, laitteet palvelevat sinua menestyksekkäästi vähintään 20 vuotta tai jopa enemmän. Putkiakut puolestaan ​​ovat paljon kalliimpia, tässä suhteessa ne ovat lähempänä suunnittelijaa.

Teräs- ja alumiinilämmityslaitteet yhdistävät yhden käyttökelpoisen laadun: ne soveltuvat hyvin automaattiseen säätöön termostaattiventtiileillä. Et voi sanoa massiivisista valurautaparistoista, jotka asettavat tällaiset venttiilit, on merkityksetön. Kaikki siksi, että valurauta kykenee lämmittämään pitkään ja sitten jonkin aikaa pitämään lämpimänä. Myös tämän seurauksena tilojen lämmitysaste pienenee.

Jos kosketamme ulkonäköön liittyvän estetiikan kysymystä, nykyaikaiset valurautaiset retro-säteilijät ovat paljon kauniimpia kuin muut akut. Mutta ne myös maksaavat upeita rahaa, ja Neuvostoketjun MS-140 edulliset "harmoniset" sopivat vain maalaistyyliseen yhden tarinan taloon. Edellä olevasta johtopäätöksestä seuraa:

Jotta yksityinen talo, ostaa ne lämmityslaitteet, että pidät eniten ja ovat tyytyväisiä hintaan. Katsokaa vain niiden ominaisuuksia ja valitse oikea koko ja lämpövoima.

Tehon valinta ja pattereiden liittäminen

Lohkojen määrän tai paneelipatterin koon valinta tapahtuu huoneen lämmittämiseen tarvittavan lämmön määrän mukaan. Olemme jo määrittäneet tämän arvon jo alussa, mutta paljastaa vielä pari vivahtelua. Tosiasia on, että valmistaja ilmoittaa osan lämmönsiirron jäähdytysnesteen ja huoneilman välisen lämpötilaeron, joka on 70 ° С. Tällöin akun veden on lämmetettävä vähintään 90 ° C: seen, mikä tapahtuu hyvin harvoin.

Todetaan, että laitteen todellinen lämpöteho on merkittävästi pienempi kuin passissa ilmoitettu, koska yleensä kattilan lämpötilaa pidetään 60-70 ° C: ssa kylmin päivinä. Näin ollen tilojen asianmukaiseen lämmitykseen on tarpeen asentaa lämpöpatterit, joilla on vähintään yksi ja puoli marginaalia lämmönsiirtoon. Esimerkiksi kun huone tarvitsee 2 kW lämpöä, sinun on otettava lämmityslaitteita, joiden kapasiteetti on vähintään 2 x 1,5 = 3 kW.

Sisätiloissa paristot sijoitetaan suurimpiin lämpöhäviöihin - ikkunan alla tai lähellä aihioita. Tältä osin valtatiet voidaan tehdä useilla eri tavoilla:

 • sivusuuntainen yksipuolinen;
 • diagonaalinen monipuolinen;
 • pohja - jos jäähdyttimessä on vastaavat suuttimet.

Laitteen sivusuuntaista käyttöä käytetään toisaalta useimmiten silloin, kun se on kytketty nousuputkistoihin ja läpimitaltaan horisontaalisesti sijoitetuille valtateille. Nämä kaksi tapaa antavat tehokkaan käytön akun koko pinnalle, joka lämpenee tasaisesti.

Kun asennetaan yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, käytetään myös alempaa moniliitäntää. Mutta sitten laitteen tehokkuus vähenee ja näin ollen lämmönsiirto. Pinnan lämpenemisen eroa kuvataan kuvassa:

Pattereissa on malleja, joissa malli mahdollistaa putkien liittämisen alhaalta. Tällaisilla laitteilla on sisäinen johdotus ja itse asiassa niillä on yksipuolinen sivupiiri, joka on toteutettu. Tämä näkyy selvästi kuvassa, jossa akku on esitetty osassa.

Lukuisia hyödyllisiä tietoja lämmityslaitteiden valinnasta löytyy katsomalla videota:

5 yleisiä virheitä asennuksen aikana

Tietenkin, asennat lämmitysjärjestelmän, voit sallia paljon enemmän kuin viisi puutetta, mutta korostamme viisi kaikkein räikeää, mikä voi johtaa tuhoisiin seurauksiin. Täällä he ovat:

 • vääränlainen lämmönlähteen valinta;
 • virheet lämmöntuottajan vanteissa;
 • väärä lämmitysjärjestelmä;
 • huolimattomasti putkistojen ja liittimien asennus;
 • sopimattomien lämmityslaitteiden asennus ja liittäminen.

Riittämättömän tehon kattila on yksi tyypillisistä virheistä. Se on sallittu laitteen valinnassa, joka on suunniteltu paitsi lämmittämään tilaa myös veden valmistamiseksi kuuman veden tarjontaan. Jos et ota huomioon veden lisäämiseen tarvittavaa ylimääräistä tehoa, lämmöntuottaja ei selviydy toiminnastaan. Tämän seurauksena akkujen jäähdytysneste ja LVI-veden vesi eivät lämpene haluttuun lämpötilaan.

Kattilan vanteiden yksityiskohdat toimivat paitsi toiminnallisella roolilla myös turvallisuussyistä. Esimerkiksi pumpun asennus suositellaan paluuputkessa ennen itse lämmöntuotantolaitetta ohivirtauslinjan lisäksi. Lisäksi pumpun akselin tulee olla vaakasuorassa asennossa. Toinen virhe on asentaa nosturi kattilan ja turvajoukon väliselle alueelle, mikä on täysin mahdotonta hyväksyä.

On tärkeää. Kiinteän polttoaineen kattilaa yhdistettäessä ei voi laittaa pumppua kolmitieventtiilin eteen ja vasta sen jälkeen (jäähdytysnesteen kohdalla).

Paisuntasäiliössä otetaan 10% veden kokonaismäärästä järjestelmässä. Avoimella virtapiirillä se sijoitetaan korkeimpaan pisteeseen, jossa on suljettu virtapiiri - paluuputkessa, pumppun edessä. Niiden välissä on oltava liejäsäiliö, joka on asennettu vaakasuoraan asentoon ja tulppa alas. Seinään asennettava kattila liittää putkilinjojen amerikkalaisiin naisiin.

Kun lämmitysjärjestelmä on valittu väärin, vaarannat materiaalin ja asennuksen liiallinen maksaminen ja aiheuttavat lisäkustannukset mieleen. Useimmiten virheitä esiintyy yhden putkijärjestelmän rakentamisessa, kun yli 5 säteilijää yritetään "roikkua" yhdellä haaralla, joka ei sitten lämmitä. Virheitä järjestelmän asennuksen aikana ovat mm. Rinteiden, huonolaatuisten yhteyksien noudattamatta jättäminen ja väärien liittimien asentaminen.

Esimerkiksi termostaattiventtiili tai tavanomainen palloventtiili sijoitetaan jäähdyttimen tuloon ja tasapainotusventtiili poistoaukkoon lämmitysjärjestelmän asettamiseksi. Jos putket asennetaan lattian tai seinien pattereihin, ne on eristettävä siten, että jäähdytysneste ei jäähdy matkan varrella. Polypropeeniputkien liittämistä varten on välttämätöntä noudattaa lämmitysaikaa tiukasti juotosjohdolla, jotta liitäntä osoittautuu luotettavaksi.

Jäähdytysnesteen valinta

On hyvin tiedossa, että tähän tarkoitukseen käytetään useimmin suodatettua ja mahdollisuuksien mukaan desalinoitua vettä. Mutta tietyissä olosuhteissa, kuten säännöllisessä lämmityksessä, vesi voi jäädyttää ja tuhota järjestelmän. Tällöin jälkimmäinen on täynnä pakkasnestolaitteita. Mutta sinun pitäisi ottaa huomioon tämän nesteen ominaisuudet ja älä unohda poistaa järjestelmästä kaikki tavallisesta kumista olevat tiivisteet. Jäätymisenestoaineesta he nopeasti löystyvät ja on vuoto.

Varoitus! Kaikki kattilat eivät voi toimia jäätymättömän nesteen kanssa, joka näkyy sen teknisessä passissa. Tämä on tarkistettava ostamalla sen.

Järjestelmä täytetään pääsääntöisesti jäähdytysnesteestä suoraan vesijohtoverkosta me- talliventtiilin ja takaiskuventtiilin kautta. Täyteprosessissa ilmaa poistetaan siitä automaattisilla ilmanpoistoventtiileillä ja Mayevskin manuaalisilla nostureilla. Suljetun piirin avulla paineita tarkkaillaan painemittarilla. Yleensä se on kylmässä tilassa alueella 1,2-1,5 baaria ja käytön aikana se ei ylitä 3 baria. Avoimessa virtapiirissä on valvottava vesitasoa säiliössä ja sammutettava meikki, kun se virtaa ulos ylivuotoputkesta.

Jäätymisenestoaine pumpataan suljettuun lämmitysjärjestelmään, jossa on erityinen manuaalinen tai automaattinen pumppu, joka on varustettu painemittarilla. Jotta prosessi ei keskeydy, neste on valmistettava etukäteen sopivassa kapasiteetissa olevasta säiliöstä, josta se on pumpattava putkistoverkkoon. Avoimen järjestelmän täyttäminen on helpompaa: pakkasnestettä voidaan yksinkertaisesti kaataa tai pumpata paisuntasäiliöön.

johtopäätös

Jos käsittelet huolellisesti kaikkia vivahteita, on selvää, että lämmitysjärjestelmä on täysin mahdollista asentaa omakotitaloon. Mutta on ymmärrettävä, että tämä vaatii paljon aikaa ja vaivaa sinulta, myös seurata asennusta, jos päätät palkata asiantuntijoita tähän.

Mikä lämmitysjärjestelmä on parempi valinta yksityiselle talolle

Suurin osa yksityisistä mökkeistä on varustettu yksittäisillä lämmönlähteillä. Lämmityksen itsenäisyys mahdollistaa kehittäjien siirtyvän pois vakiokokoonpanosta ja luovat käteviä tuottavia järjestelmiä, jotka sopivat parhaiten tietyn asettelun kotiin. Ei ole olemassa kahta samanlaista lämmitysjärjestelmää, yksityisen talon lämmitysjärjestelmä on aina ainutlaatuinen, vaikka se yhdistetään useista vakioratkaisuista, jotka on testattu ajan mukaan.

Vesilämmityslaite

Miten se toimii

Joskus rakennusten lämmitys toteutetaan kanavaventtiilien avulla, joissakin paikoissa sähköistä infrapunalämmitystä käytetään ylimääräisenä tai ensisijaisena. Pienille rakennuksille (etenkin kesämökit) ihmiset jatkavat perinteisten puulämmitteisten uunien tilaamista. Yleisin vaihtoehto on kuitenkin vesijäähdyttimen lämmitys, joka on monien vuosien ajan osoittanut sen käytännöllisyyden ja tehokkuuden.

Vesijärjestelmien toimintaperiaate perustuu suljetussa silmukassa kiertävään nesteenjäähdytysaineeseen. Kattilan ulostulossa vesi on kuumin ja paluuputken lähellä laitetta se on kylmä, koska se kuumenee huoneissa, joissa lämmittimet sijaitsevat. Jokaisessa lämmitysolosuhteissa jäähdytysneste kiertyy jatkuvasti - luonnollisesti tai pumpattavien laitteiden avulla.

Yksityisen talon lämmitysjärjestelmän järjestelmä näyttää kaikki elementit samanaikaisesti tai niiden muodostavat solmut erityisesti, on tarpeen sekä laskelmissa että asennustöissä.

Mikä on veden lämmitysjärjestelmä?

 • Kattila on lämmöntuottaja lämmönvaihtimessa, jonka nestettä (vettä tai pakkasnestettä - veden ja etyleeniglykolin yhdistelmää) lämmitetään ennalta määrättyyn arvoon. Se voi olla kaasua, sähköä, kiinteää polttoainetta tai nestemäistä polttoainetta. On myös tulisijoja ja uuneja, joissa käämit on rakennettu vesipiirin kytkemiseen. Vaihtoehtoisia lähteitä on myös jäähdytysnesteen - lämpöpumppujen, aurinkokeräimien jne. Lämmittämiseen.

Se on tärkeää! Kotimaisen kuuman veden käyttämiseksi käytetään kaksoispiirin kattiloita tai asennetaan epäsuoria lämmityskattiloita, jotka joissakin tapauksissa ovat ensisijainen ratkaisu.

 • Lämmityslaitteet siirtävät lämpöenergian huoneiden ilmalle. Yleensä käytetään lämpöpattereita ja rekistereitä, jotenkin harvemmin - vedenlämmittimen lattia, tuulettimen käämit ja konvektorit. Niiden määrä, koko ja teho riippuvat huoneen koosta ja toimintatavasta.
 • Putkistot liittävät lämpöpattereita lämmönkehittimillä ja kuljettavat kuumaa vettä niiden kautta. Rakennuksen rakenteellisista ominaisuuksista ja erilaisista suorituskykyominaisuuksista (lämpölaskenta) riippuen päätetään käyttää yhtä tai toista johdotusta, optimaalinen putkien poikkileikkaus kaikissa osissa määritetään hydraulisen laskennan mukaan. Useimmiten yksityinen talon lämmitysyhteys kaavio kuvaa tapoja jakaa putkia sekä sijoittaa ja liittää lämpöpatterit.

Muita muotoelementtejä ovat:

 • laajennussäiliöt "ylimäärän" jäähdytysnesteen poistamiseksi, mikä lisää tilavuus kuumennettaessa;
 • painemittarit ja paineventtiilien venttiilit;
 • pumput pumppaamaan nestettä virtapiirin sisällä (tarjota liikkeelle);
 • ilma-aukko ilmapistokkeiden poistamiseksi;
 • nosturit tarvittavan hydraulisen järjestelmän luomiseksi eri paikoissa (tasapainotus);
 • lämpöpäät ohjaamaan jäähdyttimen suorituskykyä.

Jäähdytysnesteen kuljetuksen ominaisuudet

Pakotettu liikkeeseen

Yksityiset kodit käyttävät yhä enemmän lämmitysjärjestelmää, jossa jäähdytysnestettä ajetaan kierrätyspumpulla. Pumppulaitteet asennetaan yleensä kattilan lähellä olevalle paluuputkelle pääviivaan. Koko järjestelmä toimii paineen alla, joten paisuntasäiliötä käytetään suljettuna, voit asentaa sen mihin tahansa.

Järjestelmä, jossa on pakko kierrätys, mahdollistaa veden lämmityksen järjestämisen kooltaan ja kokoonpanoltaan kotoisin. Keinotekoisten systeemien tärkeä haitta on lämmityksen riippuvuus sähköstä.

Painovoimajärjestelmä

Yksityisen talon lämmitysjärjestelmät edellyttävät pumppujen käyttämistä. Painovoimajärjestelmissä kaikki putkilinjan osat sijaitsevat 3 - 5 asteen kulmassa kattilan suuntaan. Tätä varten itse lämpögeneraattori asennetaan kaivoon tai asennetaan kellariin. Paisuntasäiliö sijaitsee järjestelmän korkeimmassa kohdassa, sen on oltava avointa tyyppiä (siksi, että tätä ei pidä käyttää kalliita lämmönsiirtonesteitä).

Painovoiman lämmitys näyttää hyvin pienessä talossa yksinkertaisella asettelulla. Sen tärkein etu on täydellinen itsenäisyys. Kuitenkin suuren poikkileikkauksen putkien ja tarvetta kestää rinteitä (muutamia vaihtoehtoja uppoasennus), sen esteettisyys kärsii.

Se on tärkeää! Painovoimajärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi siihen integroidaan kiertopumppu pääputkeen nähden yhdensuuntaisesti. On huomionarvoista, että ilman sähköä se voi myös toimia.

Trunk reititysmenetelmät

Monotubelämmitys

Yksiportainen järjestelmä yksityisen talon lämmittämisen kytkemiseksi valitaan materiaalien säästämiseksi. Se ei käytä erillistä putkea kerätäksesi paluuta, on vain yksi rivi, jossa säteilijät on järjestetty sarjaan.

Tällainen järjestelmä on todellakin halvempi, mutta se on tehotonta suurissa talossa, koska piirin ensimmäisen ja viimeisen lämpöpatterin lämpötilaero on liian suuri (kaikkien huoneiden yhtenäinen lämmitys on vaikeaa).

Se on tärkeää! Yksiputkijärjestelmän säätömahdollisuuksien parantamiseksi jäähdyttimet on kytketty pääputkeen ohivirtauksella ja sidottu rajoitetuilla kanavaventtiileillä.

Kaksiputkinen lämmitys

Tällöin johdotus suoritetaan kahdella erillisellä linjalla, joista toinen on tarjonta ja toinen paluu. Jäähdyttimet toimivat toisistaan ​​riippumatta, joten kaikissa huoneissa ei tarvitse asettaa vaadittua lämpötilaa. Tämä on yleismaailmallinen ratkaisu, jonka avulla voit luoda laajan valikoiman järjestelmiä: vaakasuoraan ja pystysuoraan (nousuputken avulla), ylempi johdotus tai johdotus.

Kaksiputkinen lämmitys sopii minkä tahansa kokoonpanon rakentamiseen, mutta joustavuuden ja toimivuuden vuoksi sinun on maksettava kaksinkertainen käytetyn putken määrä.

Keräilijän lämmitys

Tällaisessa järjestelmässä kaikki lämpöpatterit ovat riippuvaisia ​​itsenäisistä putkistoista. Jokaisella lämmityslaitteella on oma tuloputki ja oma paluu. Molemmat liittyvät jakelusolmuun - keräilijä. Esimerkiksi mökin ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa luodaan kaksi eri keräilykoteloa. Moottoritiet sijoitetaan pääosin lattialle, kierrätyspumppua käytetään aina.

Tätä ulkoasua kutsutaan palkiksi. Se on vieläkin kätevämpää kuin tavallinen kaksiputki, koska lämmön tasapainottaminen on vieläkin helpompaa, ja kärjessä oleva säteilijä voidaan vetää jopa kaikkein epämukavaan ja syrjäiseen paikkaan. Mutta putki menee hieman enemmän.

Yksityisen talon lämmitysjärjestelmän optimaalisen rakenteen kehittämiseksi on mahdotonta tehdä ilman korkealaatuista hydraulista laskentaa. Sinun täytyy tilata se erikoistuneessa organisaatiossa, mutta voit tehdä sen itse, jos haluat, asentamalla sen.

Talon lämmitys - mitkä ovat lämmitysjärjestelmät ja kytkentäkaaviot

Haluaan tehdä kotinsa mukavaksi ja riippumattomaksi erilaisista apuvälineistä, monet alkavat talon tai asunnon itsenäisellä lämmityksellä. Laitteensa prosessissa on kysymyksiä, jotka on ratkaistava kiireen tai jopa jälkikäteen.

Voit asentaa yksityisen talon lämmitysjärjestelmän itse tai ammattilaisten avulla. Joka tapauksessa sinun on tunnettava suunnitteluprosessi, lupien hyväksyminen ja järjestelmän asennus. Tällaisella tiedolla voidaan seurata työn laatua kussakin vaiheessa ja poistaa ilmeiset virheet.

Yksityisen talon lämmittäminen omilla kädillä

Miten lämmittää yksityisessä talossa

Aluksi luetellaan lyhyesti tärkeimmät vaiheet, jotka on täytettävä tavoitteen saavuttamiseksi:

 1. lämmitysjärjestelmän valinta;
 2. lämmitysjärjestelmän osatekijöiden valinta;
 3. yksityisen talon lämmityksen laskeminen;
 4. yksittäisten lämmitysjärjestelmien kehittäminen;
 5. rekisteröinti ja lupien saanti;
 6. lämmitysjärjestelmän asennus;
 7. testaa järjestelmä.

On tärkeää noudattaa järjestystä, koska Projektin vaiheittainen toteutus poistaa virheet, jotka ovat vaikeita tai kalliita korjata.

1. Lämmityksen valinta - mikä lämmitysjärjestelmä sopii parhaiten yksityiseen taloon

Itsenäisen lämmityksen valinta perustuu kattilan tyyppiin, joka kulkee tiettyä polttoainetyyppiä ja sen rakenneosat erottuvat. Suosituimpia lämmitysjärjestelmiä ovat kaasu-, sähkö-, nestemäinen ja kiinteä polttoaineen lämmitys.

Tärkeimmät valintakriteerit lämmityskattilan valintaan ovat:

 • turvallisuus;
 • polttoaineen saatavuus;
 • tiivistys, säädön helppous, ylläpito ja ylläpito;
 • asennuksen ja käytön tehokkuus;
 • kyky lämmittää omilla käsillään.

Yksityisen talon lämmitysjärjestelmät - tyypit ja tyypit

Vesilämmitysjärjestelmä

Yksi maan parhaimmista lämmitysjärjestelmistä on veden lämmitys. Putkisto talossa tai asunnossa on yleinen tapaus.

Toimintaperiaate Lämmitysvesivirta on seuraava: lämmitetään kattilan vesi luonnostaan ​​(tai pakotetaan) kiertää putkien läpi, jolloin lämpö huoneeseen. Ottaen huomioon, että veteen liikkuminen nivelissä, putkien taivutuksessa jne. luotu kitka ja paikallisen vastuksen, monet järjestelmät on varustettu venttiileillä paineen, voima on yhtä suuri kuin häviöresistanssin. Tällaista vedenlämmitysjärjestelmää kutsutaan järjestelmänä, jossa on keinotekoista vettä.

Vesilämmitysjärjestelmää voidaan toteuttaa rakentavasti kahdella tavalla:

 • Yksipiiri (järjestelmä, jossa on suljettu vettä, joka keskittyy vain lämmitykseen)
 • Kaksoispiiri (järjestelmä suuntautuu samanaikaisesti tilan lämmitykseen ja vesijohtoveden lämmitykseen). Tällainen järjestelmä vaatii erityisen kaksoiskytkentäisen kattilan käyttöä.

Veden lämmityslaitteessa on kolme pohjimmiltaan erilaista kaapeliputkien kuvioita huoneissa.

Lämmitysputkien jakelu

Yhden putken lämmitysjärjestelmä

Kuvassa näkyy yhden putken lämmitysjärjestelmän malli.

Kuten kuviosta voidaan nähdä, putket kierretään sisään ja patterit kytketään vuorotellen. Täten jäähdytysaine poistuu kattilasta ja vuorotellen kulkee kukin niistä.
On huomattava, että jäähdytysnesteen lämpötila vähenee asteittain. Tämä on merkittävä miinusjärjestelmä. Kuitenkin se on melko yleistä johtuen yksinkertaisuudesta, kustannustehokkuudesta ja kyvystä tehdä yksiputkijärjestelmä omalla kädelläsi.

Kuumennuksen vähentäminen yhden putken lämmitysjärjestelmässä:

 • lisää viimeisten patterien osuuksien lukumäärää (kaksi tai kolme viimeistä);
 • lisää jäähdytysnesteen lämpötilaa ulostulossa. Tämä puolestaan ​​lisää lämmityskustannuksia;
 • annettava jäähdytysneste pakotettu liikkeelle. Toisin sanoen asenna pumppu, joka luo lisäpaineita järjestelmässä pakottaen vettä kiertämään nopeammin.

Kaksiputkinen kodin lämmitysjärjestelmä

Kahden putken lämmitysjärjestelmä on esitetty kuvassa. Sininen väri korostaa kaivosputkea, joka siirtää jäähdytettyä jäähdytysnestettä jäähdyttimestä kattilaan.

Kotelo-putki lämmitysjärjestelmä alemman johdotus - piirikaavio kahden putken lämmitysjärjestelmä putki järjestelmä syöttää jäähdytysaineen jäähdyttimen ilman lämpöhäviöitä. Sen lajikkeet on esitetty kuvassa. Rinnakkaisliitännällä saavutetaan materiaalien säästö. Kun säteily on mahdollista, lämpötilaa voidaan säätää jokaisessa huoneessa erikseen.

Collector (palkki) johdotus

Siihen kuuluu erikoislaitteen käyttö - keräilijä, joka kerää jäähdytysnestettä ja jakaa putkien läpi paristoille. Järjestelmää on vaikea toteuttaa, joten sitä käytetään harvoin.

Keräilijän (palkin) johdotusjärjestelmä

Vesilämmitysjärjestelmän epäilyttävä etu on sen turvallisuus.

Haittoihin kuuluvat:

 • melko vaikea lämmittää suurta aluetta ilman merkittäviä kustannuksia (johtuen lämmön menetyksestä veden kiertämisen aikana);
 • esteettinen parametri. Laaja putkisto voidaan piilottaa lahjoittamalla tietty määrä tilaa, joka ei aina ole kätevää tai jätetty selkeään näkyvään paikkaan;
 • suuret lämpöpatterit;
 • lentoliikenteen tukosten todennäköisyys. Tämä ongelma ilmenee veden poistamisen jälkeen järjestelmästä.

Talon vesilattialämmitys

Vesilattialämmitys on järjestelmä, jossa on pitkät muoviputket, jotka on sijoitettu aluslattian pohjaan.

Lattialämmitysjärjestelmän alla

Lämminvesilattiajärjestelmän asennus tapahtuu kolmessa vaiheessa:

 • lämmityslaitteen tai lattialaitteen asentaminen;
 • oikea putken reititys, joka ei salli useita mutkia. Putkien molemmat päät kytketään keskuslämmitykseen. Kuuma vesi virtaa toisen pään läpi ja takaisin järjestelmään toisten kautta.

  Putkien asennuksessa on syytä muistaa, että putkien vaurioituminen on suuri.
  Ensin, kun asetat (taivutus).
  Toiseksi, esimerkiksi käytön aikana, vahinko perforatorilla. Tämän estämiseksi sinun on tehtävä putkien yksityiskohtainen asettelu;

  Tätä järjestelmää voidaan käyttää ensisijaisina tai toissijaisina. Valitsemalla veden lämmitys lattialla, on muistettava, että järjestelmä on säilytettävä optimaalisen lämpötilan, sillä kun punainen ja irrotettu lämmitys vesi jäätyy putkissa, mikä johtaa väistämättä niiden muodonmuutoksia. Itse asiassa tämä koskee kaikkia vedenlämmitysjärjestelmää.

  Höyry talon lämmitys

  Järjestelmä on samanlainen kuin edellinen, mutta tässä tapauksessa lämpö siirretään höyryllä. On huomattava, että vuosisataa sitten tämä järjestelmä oli hyvin yleinen, mutta nykyään se on kielletty käytettäväksi asuin- ja julkisissa rakennuksissa. Tämä johtuu siitä, että kuumennuslaitteiden pinnat ovat hyvin kuumia, mikä aiheuttaa palovammoja ja mikä tahansa systeemin eheyden rikkominen aiheuttaa kielteisiä seurauksia.

  Nykyaikaisessa rakenteessa käytetään höyrylämmitysjärjestelmän seuraajaa - vesilämmitysjärjestelmää.

  Ilmalämmitys kotona

  Sovelletaan myös lämmitysjärjestelmiin, jotka perustuvat jäähdytysaineen kierron periaatteeseen asetettujen kanavien kautta.

  Ilmastointilämpötila kaksikerroksisessa talossa ullakolla Ilmakanavien sijoittaminen talon ilmalämmitykseen

  Ilmalämmitysjärjestelmän komponentit

  • ilmanlämmitintä tai lämmöntuottajaa. Sen tarkoitus on lämmittää ilmaa;
  • ilmakanavat. Suorita kanavana ilmanvirtauksen siirtämiseksi;
  • tuuletin. Käytetään jakamaan ilmaa huoneeseen.

  Ilma-alusten laajempi käyttö huomattavien tilojen lämmityksessä: teollisuus- ja teollisuuslaitokset, kauppapaikat tai varastot. Suurin etu, joka ei ole altis korroosiolle, lämpötilavälille, vuotoille jne. Lisäksi asennuksen kustannukset ovat paljon pienemmät kuin vesilämmitysjärjestelmän asennuksen kustannukset vastaavan alueen lämmittämiseksi.

  Yksityisissä kodeissa ilmalämmitys on huonosti jakautunut. Useimmiten tämä johtuu siitä, että ilman kanavien asennuksen vuoksi tietyn määrän tilaa menetetään.

  Yksityisen talon sähkölämmitys

  Sähkölämmitys omakotitalon Erinomainen vaihtoehto veden lämmitys - sähkölämmitys, joka on johtavassa asemassa useiden riippumattomien lämmitysjärjestelmien ansiosta turvallisuus, helppokäyttöisyys, kyky säätää lämpötilaa jokaisessa lämmitetyssä tilassa.

  Talo on sähköisesti lämmitetty, kun kaasun syöttöjohtoon ei ole mahdollisuutta tai muista syistä. Kuten sähkölaitteiden käyttää sähkö-kattila, lämpö levyt, sähkö kiertoilmalämmittimet, elokuva lämmitysjärjestelmä FREH, infrapuna katto lämmittimet. Kaikista tyypeistä lämmitys sähkökattiloilla on optimaalinen ja perusteltu.

  Talon lämmitys sähkökattilassa

  Talon lämmittäminen sähkökattilan avulla Vakiomuotoinen putkisto, jossa on vettä tai höyryä, kulkee vain siinä tapauksessa, että kattilan polttoaine on sähköä.

  Lämmitys sähkökattiloilla

  Talon lämmitys sähkökattiloilla Sähkökattiloiden käyttö lämmitykseen on suositeltavaa koteihin, joissa kaasupääte ei ole mahdollista yhdistää.

  Sähkökonvektoreiden asentaminen edellyttää sähkökaapeleiden asentamista, pistorasioiden asentamista, kiinnikkeiden asentamista, joihin konvektori on ripustettu. Se on se, joka muuntaa sähkön lämpöksi osoittaen samalla kaikkien nykyisten järjestelmien suurinta tehokkuutta. Seinä- ja lattia-sähkökattiloita.

  Infrapuna lämmitys kotona (pitkäaaltoinen infrapunasäteily)

  Infrapuna lämmitys kotona Itse asiassa se lämmittää käyttäen infrapunalämmittimet, joiden periaate on identtinen auringonvalon toiminnan kanssa. Niiden etu on edullisempi energiankulutus - 35-40% verrattuna tavanomaisiin konvektoreihin.

  Säästäminen saavutetaan, koska huoneen koko tilavuus ei kuumene (ks. Kaavio).

  Infrapunalämmityksen periaate Infrapunalämmityksen ero tavanomaisesta

  Infrapunalämmitysjärjestelmän asennus koostuu lämmityspaneelin asentamisesta katon alle. Ainoa kunnossa oleva edellytys on asianmukainen kaapelointi ja sähkölaitteiden asennus.

  Infrapunalämmityksen ominaisuus on korkeatasoinen hallittavuus. Koska inertti ei ole, tällaiset lämmittimet jäähtyvät nopeammin ja lämpenevät.

  IR-kodin lämmitystä käytetään usein lisäresurssina, joka lämmittää yksittäisiä huoneita, esimerkiksi makuuhuoneen tai lastenhuoneen.

  Sähköinen (kaapeli) lattialämmitys ("lämmin lattia")

  Sähköinen (kaapeli) lattialämmitys Järjestelmän erityispiirteet ovat lämpimät lattiat kuumennettaessa lattian pintaa sähkön avulla. Tämän ansiosta lämpötilajakauma on asukkaille optimaalinen - lämpimämpi alla, viileämpi pään tasolla (ks. Kuva). Näin ollen energiaa ei hukkaan lämmittää ilmaa katon alle. Tämä on ihanteellinen kunto sekä inhimillisen mukavuuden että kustannusten kannalta.

  Sähköinen lattialämmitys on lämmityskaapelin järjestelmä (ks. Kuva), joka on asetettu karkealle lattialle talossa.

  Lattialämmitysjärjestelmän asennus toteutetaan useassa vaiheessa:

  • kaapelin asennuskuvio valitaan. Tämä on tärkeä askel, koska sen avulla voit poistaa tai pienentää paineen lattialla. Samalla on toivottavaa merkitä aluslattia, joka osoittaa raskaiden rakenteiden sijainnin;
  • lämpöä eristävä kerros (heijastava lämpö) säilyy sisällä. Voit jättää resursseja kuumentamalla kellarissa tai kentällä;
  • kaapelin asennus ja asennus. Kiinnitä kaapeli on metalliverkko tai kiinnitysnauha. Ei ole hyväksyttävää, että kaapeli asetetaan siten, että se on taivutettu, päällekkäin päällekkäin tai kuperalla, ja seinämän etäisyys on vähintään 30 cm;
  • lämpötilansäätimen asennus. Sen tarkoituksena on tarjota järjestelmän hallittavuus ja antaa mahdollisuus säätää lämpötilaa;
  • sitten karkea lattia täytetään sementtilaastilla (kerroskorkeus 3-5 cm). Levyn kovettumisen jälkeen kaapelin suorituskyky tarkistetaan ja lattia leviää.

  PLEN lämmitys
  (kattorakenteiden lämmitysjärjestelmät kattoon tai lattiaan)

  PLEN-kattolämmitys PLEN-toiminto perustuu muoviosien välisten monikerrosvastusten käyttöön. Tällaiset voileipät kykenevät tuottamaan lämpösäteilyä, kun virta kulkee läpi. (katso kuva).

  Laitteen PLEN-lämmityksen periaate

  Kalvon asennus toteutetaan kattoon, eristemateriaalin ja pinnan välissä (ks. Kaavio). Näin kalvon toiminta on lähellä auringonvalon vaikutusta (näkymättömiä spektrejä, aallonpituus 15 mikronia), jotka lämmittävät koko huoneen.

  Käyttöperiaate PLEN lämmitys kotona

  Tai asennettu lattialle - alustan ja lattiapäällysteen väliin.

  PLEN lattialämmitys

  Elokuvajärjestelmien suosio johti niiden kustannustehokkuuteen (säästö jopa 60% verrattuna konvektoreihin), ympäristöystävällisyys ja helppokäyttöisyys. Toinen tekijä oli ainutlaatuinen lämmitysvaikutus - lämmön siirto menee suoraan huoneeseen, kun taas lattian lämpötila pysyy mukavana. PLEN-järjestelmän kustannukset ovat kuitenkin hyvin korkeat, joten takaisinmaksuaika on kunnollinen.

  Mikä yksityisen talon lämmitys on parempi, kun haluat analysoida rakenteen tilannetta, mahdollisuuksia ja parametreja.

  2. Lämmitysjärjestelmän osatekijöiden valinta

  Lämmitysjärjestelmän asentaminen ilman erityistä tietämystä on melko vaikea. Mutta todella. Tätä varten sinun on ostettava:

  Lämmityskattila

  Koko järjestelmän ydin, pohja on lämmityskattila. Kuten jo todettiin, sen tyyppi riippuu polttoaineen tyypistä. Lisäksi sinun on valittava oikea kattilan teho. Tehokkuus on tärkeä asia, koska tarve lämmittää talon ilman lisäkustannuksia.

  Erilaisilla polttoaineilla toimivien kattiloiden suunnittelu ei ole täysin erilainen. Jokainen niistä koostuu kahdesta kammiosta - polttokammiosta ja lämmönvaihtimesta. Ensimmäinen on suunniteltu polttamaan energiaa (kaasu, petroli, dieselpolttoaine, puu, hiili, briketit), toinen lämmittää jäähdytysneste (vesi, jäätymisenestoaine).

  Putket yksityisen talon lämmitykseen

  Putkien tarkoitus on lämmön siirtyminen kattilasta huoneen jäähdyttimiin. Putkien jakelua koskevien erilaisten lähestymistapojen pohjalta on olemassa kolme suosittua lämmitysjärjestelmää: yksiputki, kaksiputki ja palkki (keräilijä), jonka periaate on edellä kuvattu - "talon veden lämmitys"

  Käytä putkia eri materiaaleista

  Metalliputket (teräs, ruostumaton, sinkitty, kupari)

  Teräsputket melkein korvasivat polymeerikappaleita. Rautaputkien asennus liittyy hitsaukseen, lisäksi ne ovat alttiita korroosiolle ja kestävämmäksi. Tietysti ruostumattomasta ja sinkitystä putkesta puuttuu tällaisia ​​haittoja edellyttäen asianmukaista asennusta (kierteiset liitokset). Kupariputkien osalta niillä on korkea luotettavuus ja sietää myös korkean paineen ja lämpötilan. Mutta kustannukset eivät sovi niihin.

  Muoviputket (metalli-muovi, polypropeeni, polyeteeni)

  Paras ja tavallisin vaihtoehto. Metalliputket ovat saatavana eivätkä vaadi erityisiä asennustöitä. Liitetty kuumapuristuksella. Suurin haitta on suuri lämpölaajenemisnopeus.

  Lämpöpatterit (paristot)

  Suosion ja esiintyvyyden vuoksi on olemassa kolme tyyppiä:

  perinteiset valurautaiset lämpöpatterit. Ne erotetaan vertailevalla halvalla, suurella sisäisellä tilavuudella, niillä on enemmän jäähdytysnestettä ja lämpöä kuumenee hyvin;

  konvektorit. Lämmitä huoneen läpi kulkevan ilman, joka lämmittää yksittäiset osat.

  paneelin jäähdyttimet - kahden edellisen tyypin yhdistelmä.

  termostaatit

  Säädä lämpötilaa joka huoneessa erikseen.

  Laajennusastio

  Se on asennettu kompensoimaan jäähdytysnesteen laajentamista.

  Sijoita avoimen ja suljetun paisuntasäiliön (kuva).

  Ensimmäisessä tapauksessa paisuntasäiliö on asennettu järjestelmän yläosaan. Toisessa tapauksessa - asennuspaikalla ei ole määritettävää arvoa.

  Ilmaventtiili

  Tarvitaan ilmaa lämmitysjärjestelmästä.

  3. Yksityisen talon lämmitysjärjestelmän laskeminen

  Kattilan lämmityksen tehon laskeminen

  Kattilan teho riippuu talon tai huoneiston alueesta, joka tarvitsee lämmitystä. Lämmittää 10 neliömetriä asuintilaa, jonka kattokorkeus on 3 metriä ja hyvin eristetyssä rakennuksessa, tarvitaan 1 kW kattila.

  Taulukossa on arvioitu likimäärin kattilan teho talon pinta-alasta riippuen.

  Se on tärkeää! Lämmityksen talon lämmityksen laskutoimituksia on muutettava ottaen huomioon seuraavat parametrit:

  • energiaa. Kaasupaine on tärkeä järjestelmässä. Tyypillisesti valmistaja ilmoittaa kattilan tehon nimellispaineessa. Itse asiassa se on pienempi, joten sinun tarvitsee ostaa kattila, jonka varaus on 15-20%. Sähkökattilan kannalta on tärkeää, että rungon laatu ja muuntajan teho ovat tärkeitä;
  • näkymä lämmitetty huone. Muissa kuin asuinrakennuksissa lämmittäen laskettu teho pienenee 20-40%. Kuumennettaessa talvipuutarha - kasvaa 10-50%, riippuen kasvien tyypistä;
  • ikkunoiden lukumäärää (ottaen huomioon lasitustyypit) ja ovet. Mitä suurempi alue, jonka kautta lämpö voi paeta, sitä suurempi on tarjottava kattilan kapasiteetti;
  • alueen lämpötilan vähimmäistaso;
  • ylimääräisiä tarpeita. Veden lisääminen veden lämmitykseen lisää myös kattilan kapasiteettia 30-40%.

  Voit käyttää ohjelmaa lämmityksen laskemiseen:

  Lämmitysputkien laskeminen

  Nykyisin nykyisin putkien valmistukseen tarkoitettu materiaali on PVC tai muovi. He korvasivat metallin tai sinkittyä. PVC-putkien etu on se, että ne ovat kevyempiä, halvempia, halkaisijaltaan pienempiä, helpompia asennusta, eivät ole alttiita korroosiolle ja käytännössä eivät tukkeudu. Putkien uusin sukupolvi on TECEflex-metallipolymeeriputki. Hän helposti taivuttaa kätensä, mikä antaa hänelle mahdollisuuden antaa mitään muotoa.

  Putkien määrä riippuu käytetyn järjestelmän tyypistä ja kuumennetusta alueesta. Myös putkien halkaisija (poikkileikkaus).

  Hiukan toisistaan ​​on lämmitysjärjestelmän lattialämmitys. Tällöin putket asetetaan lattiaan. Niiden määrä määritetään erikseen lattian asennustavan mukaan.

  Lämpöpatterien lukumäärän laskeminen

  Jäähdyttimet ovat eri materiaalien valmistusta.

  Silitysraudat ovat lämpöä, eroavat alhaisesta hinnasta, mutta ne ovat erittäin työvoimaisia ​​asennuksessa.

  Alumiini - esteettinen, kestää korkeapaine, helppo asentaa, mutta on kallista.

  Bimetallic - uutuus markkinoilla, koostuu alumiinista ja teräsputkesta - kahden ensimmäisen tyypin onnistuneesta yhdistelmästä.

  Koska lämpöpattereita suositellaan sijoitettavaksi ikkunan alle (lämpöpatterin lämpö estää ikkunasta tulevan kylmän ilman eston), niiden lukumäärän on oltava yhtä suuri kuin ikkunoiden määrä tai sen ylittäminen.

  Lisäksi osien lukumäärä määräytyy ikkunan koon ja huoneen alueen mukaan. Joten on suositeltavaa, että olohuoneeseen asennetun jäähdyttimen osat ovat vähintään 7.

  Älä sulje säteilijää koristeellisella paneelilla, se vähentää tulevan lämmön määrää.

  Lämpötilan säätimien laskeminen

  Termostaattien enimmäismäärä riippuu lämpöpatterien lukumääristä, ja vähimmäismäärä määräytyy käyttäjän mieltymysten mukaan.

  4. Yksilöllisen lämmityksen järjestelmäprojektin kehittäminen

  Yksityisen talon lämmitysjärjestelmän rakenne on asiakirja, joka sisältää seuraavat tiedot:

  • kattilan asennuspaikka. Kattila on suositeltavaa asentaa kellariin tai kattilahuoneeseen. Joka tapauksessa mahdollisuus kommunikointiin kattilan (sähkö ja kylmä vesi) on ratkaiseva.
  • paristojen asennuspaikka. Jäähdyttimet on asennettu ikkunoiden alle;
  • yksityiskohtainen suunnitelma putkien asentamisesta talon tiloihin. Muista ilmoittaa nostureiden, varusteiden ja muiden tarvikkeiden asennuspaikka;
  • savukaasujen pakojärjestelmän kuvaus (tarvittaessa);
  • muut valitun lämmitysjärjestelmän ominaispiirteet.

  Hankkeen on oltava asianomaisten viranomaisten hyväksymä.

  5. Rekisteröinti ja lupien saanti

  Yksittäisen lämmitysjärjestelmän laitetta säätelevistä säännöistä voidaan huomata:

  • laki "Lämpöteho" sisältää määräyksiä, jotka säätävät lämmitysjärjestelmien asentamista resepteihin ja rajoituksiin;
  • Venäjän federaation hallituksen päätöslauselma nro 307 "Lämmitysjärjestelmien liittämistä koskevasta menettelystä", jossa määritetään asuntoon tai yksityiseen taloon asennettavien kattiloiden ominaisuudet.

  Mitä asiakirjoja tarvitaan lämmittämiseen kaasukattilassa

  • hankkia kaasutuksen tekniset eritelmät asuinalueen kaasupalveluun. TU myönnetään asiakirjan, jossa todistetaan asuntosi omistusoikeus, arkkitehtitoimiston ja suunnittelutoimiston lupa, jäljennös teknisestä passista BTI: stä, passista, tunnistuskoodista ja rakennushankkeen hakemisesta.
  • TU voi vaihdella riippuen huoneen tarkoituksesta, lämmityksen voimakkuudesta, sijainnista jne. Palvelu maksetaan. Määräaika TU: n myöntämiselle - enintään 30 päivää;
  • laatia sivuston topografinen tutkimus;
  • valmistamaan kaasuntoimitushankkeen - itsenäisesti tai asiantuntijoiden mukana. Koordinoi hanke kaukokaasupalvelun kanssa;
  • hankkimaan naapureilta kirjallisen luvan kaasuttaa kotiasi (jos kaasuputki kulkee osansa läpi);
  • toimittaa kaasu-laitteiden ja tarkastuskertomusten savupiipun asiakirjat;
  • hankkia järjestelmän käyttöönottoa koskeva asiakirja (annettu asennuksen jälkeen). Kestoaika on 30 päivää. Tämän asiakirjan perusteella mittarit on suljettu, sijoitettu keskiöylään ja uusi kaasuntoimitussopimus on tehty.

  Mitä asiakirjoja tarvitaan sähkölämmitysjärjestelmään

  • RES tiedosto paketin asiakirjojen saamiseksi lupaa yhteyden verkkoon. Paketti sisältää: ilmoitus (joka määrittää objektin tyypin, sijainnin, tiedot hakijasta), asiakirja, joka vahvistaa maksukuitin eritelmiä asennusta (resoluutio) kattilan, kyselyyn (suostumus naapurit), todiste omistuksen talon;
  • koordinoida hankkeen tekninen ratkaisu RES: n kanssa;
  • ostaa sähkökattilan ja asentaa sen (itsenäisesti tai asiantuntijoiden avustuksella);
  • tehdä sopimus sähkön käytöstä. Sopimus sisältää tietoja uusista energiatariffeista;
  • sulje uusi laskuri.

  Luvattoman laitteen tapauksessa lämmitysjärjestelmään sovelletaan sakkoa, jonka suuruus määräytyy paikallisviranomaisilta ja irrotetaan kaasu- ja sähkönsyöttöjärjestelmästä. Kattilan kytkemiseksi uudelleen, sinun tulee maksaa sakko sekä sopia projektista, ts. suorita kaikki vaiheet.

  6. Yksityisen talon lämmitysjärjestelmän asennus

  Se voidaan suorittaa samanaikaisesti talonrakennuksen kanssa tai asentaa jo toimivaan rakennukseen.

  Ensimmäisessä tapauksessa asennus on yksinkertaisempi ja edullisempi, ja se mahdollistaa putken asentamisen seinään tai lattialle.

  Riippumatta siitä, missä vaiheessa yksittäinen lämmitys toteutetaan talossa, on tarpeen kestää asennusvaatimukset:

  • Järjestelmän asennus suoritetaan vain lämpimässä huoneessa. Järjestelmää ei saa käynnistää alle 5 ° C: n lämpötilassa. Tämä on välttämätöntä jäähdytysnesteen ylikuumenemisen välttämiseksi.
  • putket asennetaan seinien sisäpuolelle tai sisäpuolelle tai asennetaan lattiaan. Asennuskorkeus vähintään 150 mm. Muussa tapauksessa putki voi vaurioitua peruslevyjen asennuksen aikana;
  • putkiputket jätetään pois. Tämä välttää ilmaliikenteen tukkeutumisen järjestelmässä;
  • patterit asennetaan lähelle ikkunaa vähintään 150 mm: n etäisyydelle. lattiasta ja 50 mm. ikkunaluukusta. Tällöin kaikissa huoneissa olevien lämpöpatterien on sijaittava samalle tasolle. Eri tyyppisiä lämpöpattereita asennetaan valmistajan suositusten mukaisesti;
  • Jotta vältettäisiin järjestelmän toimintahäiriö, on oltava ylijännitesäiliö ja tyhjennys. Tyhjennys on tarpeen, jotta jäähdytysneste voidaan täysin korvata järjestelmässä. Järjestelmässä on suositeltavaa vaihtaa vettä vähintään kerran 7 vuoden välein. Jäätymisenestoainejärjestelmissä vähintään kerran 3-4 vuoden välein (valmistajan ohjeiden mukaan) ja pakollisen huuhtelun yhteydessä.

  Lämmitysjärjestelmän asennusjärjestys:

  • kattilan asennus;
  • putken reititys;
  • lämpöpatterien asennus;
  • vastaavat lämpöpatterit ja putket termostaattien asennuksella;
  • paisuntasäiliön ja pumpun asennus;
  • kattilan liittäminen järjestelmään.

  7. Yksityisen talon lämmitysjärjestelmän testaus alkaa

  Kun talon lämmitysjärjestelmä on asennettu, se testataan. Tällöin täytä putket jäähdytysnesteellä ja luo tarvittava paine. Seuraavaksi tarkasta putkien liitos, putkiliitäntä lämpöpattereilla. Jos vikoja löytyy, ne on eliminoitava ja testattava uudelleen.

  johtopäätös

  Näin yksityisen talon lämmitysjärjestelmän rakentaminen on monimutkainen, pitkä ja vaatii jonkin verran tietoa. Lisäksi komponenttien ja asennustöiden kustannukset eivät ole halpoja. Emme myöskään saa unohtaa, että jokainen askel, jokainen päätös on yhdenmukainen lisenssiviranomaisten kanssa. Vain sen jälkeen, kun he ovat sopineet heidän kanssaan ja suorittavat testijärjestelmän, on turvallista sanoa, että lämmitysjärjestelmä on asennettu oikein ja varmistaa sen tehokkaan ja ennen kaikkea turvallisen käytön.

Top