Luokka

Viikkokatsaus

1 Takat
Mitkä lämmityspatterit ovat parempia kuin alumiini tai bimetalleja?
2 Kattilat
Mikä vaihtoehto sähkölämmitys on parempi valita
3 Kattilat
Muurausuunin savipinta: liuoksen valinta ja valmistelu
4 Avokkaat
Tietoja yrityksestä
Tärkein / Polttoaine

Itsenäinen lämmitys asunnossa: vertailu eri vaihtoehtoja järjestelyyn


Kun huoneistossa on itsenäinen lämmitys, omistajat lisäävät kodin mukavuutta ja säästävät sähkötyöt. Tietenkin sinun on ensin päätettävä lämmitysjärjestelmän tyypistä, luoduttava hanke ja hankittava tarvittavat luvat laitoksilta.

Mutta ponnistelut ja työvoimakustannukset ovat perusteltuja ajan myötä, ja huone muuttuu lämpimäksi ja viihtyisaksi ympäri vuoden vähemmän rahaa varten.

Autonomisen järjestelmän yleinen kuvaus

Riippumaton lämmitysjärjestelmä on asuintilojen lämmityslaitteisto, joka ei ole yhteydessä yleisiin runkoverkkoihin.

Oikein toteutettuna kompleksi antaa kiinteistönomistajille optimaalisesti mukavat elinolosuhteet ja mahdollistaa sen, ettei riippuisi lämmitysresurssien keskitetystä tarjonasta aiheutuvista keskeytyksistä.

Yksittäisten lämmitysjärjestelmien tärkeimmät edut ovat seuraavat:

 • asunnon välittömän lämmitysasteen sopeuttaminen ja kyky lämmittää lämmitys henkilökohtaisesti puolestasi;
 • taloudellisia säästöjä hyödyllisyysmaksuilla;
 • toiminnan yksinkertaisuus ja saatavuus;
 • korkea tehokkuus ja laadukas lämmönhukka;
 • luotettavuus, turvallisuus ja kestävyys.

Nämä parametrit houkuttelevat kuluttajia ja tekevät itsenäiset komplekseja merkityksellisiksi.

Asiaa koskevat oikeudelliset vivahteet

Keskitetty lämmitysjärjestelmä on yksinkertaisesti mahdotonta muuttaa itsenäiseksi järjestelmäksi. Ensinnäkin, sinun on ilmoitettava paikallisille viranomaisille kirjallisesti haluustasi ja odottamaan vastausta heiltä. Se on myönteinen, tuntematon. Hallinto voi viitata Art. 190 FZ ja kieltävät vuokralaisen pyynnön.

Tuomioistuimessa tällainen tuomio tunnustetaan kohtuuttomaksi ja perustuu 16.4.2012 annettuun asetukseen N 307, joka käsittelee yksityiskohtaisesti lämmitysjärjestelmien yhdistämismenettelyä. Tässä asiakirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti, mitkä paikalliset lämpöenergian lähteet ovat sallittuja ja kiellettyjä asuinrakennuksissa.

Jos nykyaikainen kattila on valittu asennettavaksi, se täyttää kodin lämmitysjärjestelmän järjestelyt, ei ole syytä kieltäytyä asentamisesta.

Asiakirjat luvan saamiseksi

Keskitetyn lämmityksen oikealle hylkäämiselle ja itsenäiselle siirtymiselle on välttämätöntä koota asiakirjapaketti. Se sisältää:

 • ilmoitus lämmitysjärjestelmän halutusta uudelleenjärjestelystä;
 • asumisoikeusasiakirjat, jotka koskevat sellaisen asunnon omistusta, jossa on tarkoitus asentaa uusi laite;
 • tekninen passi, jossa selkeästi kuvataan huoneen parametrit ja ulkoasu (alkuperäinen tai notaarinen kopio);
 • asuntojen uudelleenjärjestelyhankkeen muutetun lämmitysviestinnän alla;
 • kaikkien asuntoon rekisteröityjen asukkaiden kirjallinen suostumus;
 • muistomerkin suojaa käsittelevän osaston asiantuntijalausunto tilojen jälleenrakennustyön hyväksyttävyydestä.

Näiden asiakirjojen perusteella hallintoelimet myöntävät luvan irrottaa asiakas kaupunkiliikenteestä.

Virallinen siirtyminen autonomiseen järjestelmään vaiheittain

Yksittäisen kaasulämmityksen järjestelyn teknisten ehtojen tilaamiseksi kirjallinen lupa irrottaa huoneiston keskusviestinnästä lähetetään paikalliselle kaasunjakeluyhtiölle. Kymmenen päivän kuluessa asiantuntijat tutkivat teknisen mahdollisuuden asentaa laitteita ja antaa laitteiden todellista asennusta (tai vikaa).

Kun asiakirjat vastaanotetaan, omistajat hankkivat sertifioidun lämmityskattilan ja ottavat yhteyttä projektitoimistoon laitteiston asennusohjelman valmistelemiseksi ottaen huomioon kaikki tekniset olosuhteet, turvallisuusmääräykset ja tietyn huoneen ominaisuudet.

Samaan aikaan lämmönjakeluorganisaatiossa toteutetaan projekti, jonka avulla asuminen voidaan irrottaa keskitetystä viestinnästä. Menettelyn perusta on HOA: n kirje, jossa vahvistetaan viranomaisten lupa siirtää asunto itsenäiseen lämmitysjärjestelmään. Kun kaikki tarvittava dokumentaatio on saatu, kiinteistönomistajat lähetetään paloyritykselle, ja heille annetaan säädös, jolla vahvistetaan kehitetyn hankkeen paloturvallisuus.

Sitten paperit toimitetaan hyväksyttäväksi, ja paikallinen hallinto tarkastelee hakemuksen 45 päivän kuluessa ja sallii sitten kieltää tilojen kunnostamisen itsenäiseen lämmitykseen. Kieltäytymisen syy on Art. 27 LCD (ei täydellinen mukana toimitetuista asiakirjoista). Tätä päätöstä voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa tai lisäämällä tarvittavat tiedot uudelleen hyväksyttäväksi.

Toinen vakava syy on mahdottomuus asentaa savupiippu tai tuuletusjärjestelmä, joka täyttää tietyt vaatimukset.

Riippumattomat lämmitysyksiköt

Suosituimpia itsenäisiä lämmitysyksiköitä ovat lämmityskattilat, "lämpimän lattian" järjestelmät, jotka toimivat erilaisilla voimavaroilla, aurinkopaneeleilla, keräimillä ja lämpöpumpuilla. Yksityisessä talossa voit varustaa minkä tahansa lämmitysvaihtoehdon tai jopa yhdistää monimutkaisen 2-3-tyyppisen järjestelmän.

Asuntorakennuksessa tilanne on monimutkaisempi ja useimpien edellä mainittujen lämmitysyksiköiden käyttö häviää välittömästi objektiivisista syistä. Joitakin laitteiden tyyppejä ei voi asentaa asuntoon teknisestä eikä käytännön näkökulmasta. Muiden käyttäjien käyttö rajoittaa valtion ja kuntien lainsäädäntöä, ja toiset taas saattavat häiritä lähistöllä asuvien naapureiden etuja ja mukavaa elämää.

Nämä vivahteet vähentävät huomattavasti sopivien laitteiden etsintää ja lopulta vähentävät sitä 2-3 lämmitysjärjestelmään. Jokaisella on omat erityiset ansioineen ja pienet mutta merkittävät haitat.

Paras vaihtoehto valitaan kullekin tapaukselle erikseen ottaen huomioon alueen lämpötilaominaisuudet, lämmitettävän tilan alue ja ulkoasu, lämmitysresurssien saatavuus, työyksiköiden erityinen teho ja tehokkuus sekä asennuksen ja asennuksen kokonaiskustannukset.

Kuinka valita oikea lämmönlähde

Sopivan lämmönlähteen valinta itsenäiseen lämmitykseen huoneistossa on vastuullinen ja vakava asia. Huolimaton asenne tilanteeseen johtaa siihen, että uusi lämmitysjärjestelmä ei yksinkertaisesti selviydy työtehtävistä eikä kykene tarjoamaan riittävää mukavuutta olohuoneessa.

Lämmittimet kylmäalueille

Jos kiinteistö sijaitsee alueella, jolle on ominaista ankarat talvet ja aggressiivisesti alhaiset lämpötilat, maksimaalinen tehokkuus ja korkea lämmön taso verrattuna keskuslämmitysjärjestelmiin tarjoavat vain pääkaasulla toimivat itsenäiset laitteet.

Kaikki muut lämpöenergian lähteet eivät anna konkreettisia etuja, ja laitteiden hankintaan, tilojen kunnostamiseen ja lupien hankkimiseen tähtäävä toiminta on turhaa.

Kuin hukkua lämpiminä alueina

Alueilla, joilla on lievä ja lämpimämpi ilmasto, tärkeimmän kaasun lisäksi on tärkeää käyttää sähköä lämmitykseen. Tämän resurssin toimivat järjestelmät erottuvat käyttömukavuudella ja korkealla turvallisuustasolla, mutta niitä ei voi kutsua taloudellisiksi. Suoralla lämmityslaitteella "kelat" kunnollinen määrä, ja maksu kommunikaali lentää omistajat melko penniä.

Jotta energiaa vietiin järkevästi eikä kulutettaisi runsaasti rahaa kuukausittain, omistajien on suositeltavaa asentaa lämpöpumput. Näiden progressiivisten laitteiden toimintaperiaate ei ole rakennettu ilman suoraa lämmitystä vaan lämmönlähteen siirtämiseen pienestä potentiaalisesta lähteestä. Tämän toiminnon avulla voidaan vähentää sähkön kustannuksia 3-5 kertaa ilman, että alennetaan mukavuutta asuintiloissa.

Asuinrakennusten erityisestä sijainnista ja asettelusta johtuen ei ole objektiivisesti mahdollista asentaa pumppuja geotermisen lämmön tai jäätymätöntä avoimien säiliöiden energian avulla. Laitteisto, joka lämmittää huoneen ottamalla lämpöä ympäröivästä ilmasta, on edelleen saatavilla asuintiloihin.

Toinen hyvä vaihtoehto kaupungin huoneistojen lämmittämiselle on lämmin lattialämmitysjärjestelmä, joka toimii sähköllä. Mutta sen järjestely edellyttää huomattavia taloudellisia resursseja ja lisää kuormitusta keskusverkossa.

Jos järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi lämmityksen pääasiallisena lähteenä, sen on oltava vähintään 70 prosenttia huoneen kokonaispinta-alasta. Muussa tapauksessa koko asunnossa ei ole mahdollista saavuttaa yhtenäistä mukavaa lämpöä.

Kuinka laskea huoneiston lämmitys?

Asunnon optimaalisen lämpötilan saavuttamiseksi on tärkeää, ennen kuin asennat järjestelmää laskeaksesi tarvittavan lämmityslaitteen tarvittavan tehon oikein. Jotta tulos olisi oikea ja vastaa parhaiten todellisuutta, on otettava huomioon seuraavat parametrit:

 • lämmitetyn tilan kokonaispinta-ala (S);
 • kattilan perusvoima (W) / 10 m².

Kaikki laskelmat suoritetaan kaavan cat. = S W lyö. / 10 m², saatuja tietoja verrataan alueen relevanttiin keskimääräiseen spesifiseen tehoon ja tulosten perusteella valitaan sopiva kattila.

Kattilat yksittäisille kaasujärjestelmille

Kaasua käyttävät kattilat ovat käytännöllisin vaihtoehto autonomisen lämmitysjärjestelmän sijoittamiseksi kaupunkilaiseen asuntoon. Yksiköitä erottaa korkea tehokkuustaso, ne toimivat luotettavasti intensiivisen toiminnan tilassa ja palvelevat omistajiaan pitkään.

Nykyaikaisissa malleissa on suljettu polttokammio, mukava sähköinen sytytys ja ohjelmoitava termostaatti. Laaja toiminto auttaa pitämään järjestelmässä kellon ympäri sopivan jäähdytysnesteen lämpötilan, vähentämällä tai lisäämällä sitä henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Yksikirjoituslaitteiden ominaisuudet

Yksipiirikaasukattilat toimivat vain lämmitykseen. Kotelon kuumaveden asentamisen toiminto puuttuu. Jotta kuluttajat eivät voineet vain asua lämpimässä huoneessa, vaan myös käyttää kuumaa vettä tarpeen mukaan, asiakkaat hankkivat myös suuria säiliöitä integroidulla lämmönvaihtimella (välillisesti lämmitetty kattila) ja liittävät ne kaasukattiloihin.

Yksikiskoiset kattilat on yleensä kytketty savupiippuun luonnollisella vedellä. Asuintaloissa, joissa ei ole savupiippua, asennetaan progressiiviset turboahdetut kattilat tai kaiteet, jotka on varustettu pakottamalla tuotettua hiilimonoksidia tilojen ulkopuolella.

Kaksikytkentälaitteiden äänet

Kuluttajille kaksoispiirin kaasukattilat ovat erittäin suosittuja. Näillä yksiköillä on lisäksi sisäänrakennettu lämmönvaihdin ja toimittaa huoneistolle paitsi hyödyllistä lämpöä myös kuumalla vedellä. Laitteen perusvoima vaihtelee välillä 17 - 35 kW. Todellisen tehon tasoon vaikuttaa kuumennetun huoneen kuumavesiputkien määrä.

Jotta järjestelmä ei voinut huonosti laskea tietyn tehon ja kyvyn lämmittää tarvittavaa tilaa, kattila ostetaan aina marginaalilla. Tämä mahdollistaa kunnollisen lämmön ylläpitämisen huoneistossa ja käyttää kuumaa vettä mukavimmalla tavalla itselleen.

On suositeltavaa ostaa laitteita vain virallisilta valmistajilta, joilla on tavaroiden korkealaatuiset varmenteet ja takaavat tuotteilleen. Sertifioidussa kattilassa hylätyn sarjanumeron on vastattava mukana seuraavissa asiakirjoissa ilmoitettua sarjanumeroa. Jos yksikön ja passin numerot eroavat toisistaan, osto on luovuttava.

Kaasuasennusten edut ja haitat

Nykyaikaiset kaasukattiloiden mallit ovat lähes täysin automatisoituja. Asennuksen jälkeen valittuun paikkaan ja asetuksiin kaikki toiminnot, ne toimivat täysin itsenäisesti ja eivät aiheuta haittaa omistajille. Sisäänrakennettu turvatarkkailujärjestelmä vähentää mahdollisen kaasuvuodon nollaamista ja kaikki tällaisen ylivoimaisen esteen tilanteeseen liittyvät epämiellyttävät hetket.

Laaja valikoima laitteita markkinoilla mahdollistaa kuluttajan valita kätevin vaihtoehto itse ja ostaa sen erittäin kohtuulliseen hintaan. Tuotteiden mitat mahdollistavat sopivan laitteen sekä pienikokoisille huoneistoille, joilla on monimutkainen asettelu ja tilavissa huoneistoissa.

Kattila on erittäin hiljainen eikä häiritse mitään naapureita tai asuntojen omistajia. Moduulin hyötysuhde tarjoaa mukavan ja lämpimän ilmapiirin olohuoneessa ja mahdollistaa aina valitun lämpötilan säilyttämisen.

Laitteiden puutteista huomataan ensinnäkin seuraavat seikat:

 1. Mahdollinen kaasun räjähdys.
 2. Suurempi vaatimukset ilmanvaihtojärjestelmän järjestämiselle.
 3. Pakokaasujen pakokaasujen säännöllinen puhdistus polttamisesta, nokeesta, rasvasta ja muista palamistuotteista.
 4. Erityiselinten lupa kaatopaikan asuntorakennuksen etupuolelle asennukseen, jolloin poltetut resurssit saadaan ulos huoneesta.
 5. Kotitalouskaasujen jatkuva nousu väestölle.

Mutta huolimatta näistä haitoista monet kuluttajat unelmoivat hankkimaan kaasun autonomisen lämmityksen asuntoon. Kylmien pohjoisten alueiden asukkaat, joissa tilojen täysi lämmitys muiden resurssien kanssa on yksinkertaisesti mahdotonta, pyrkivät erityisesti tähän.

Sähkön omat järjestelmät

Tällaisia ​​kattiloiden sähkölämmityslaitteita, "lämmin lattia" -järjestelmä ja lämpöpumppu katsotaan asuntojen kannalta tärkeiksi. Niitä voidaan käyttää erikseen tai yhdistettynä saavuttaen maksimaalisen lämmitystehon.

Mikä on hyvä sähkökattila

Sähkökattila on pienikokoinen ja kompakti. Näin voit sijoittaa sen myös pieniin huoneisiin, joissa on monimutkainen sisustus. Työskentelyvaiheessa se ei aiheuta haitallisia aineita eikä vaadi erillisen pakojärjestelmän laitteistoa. Helppo asentaa ja osoittaa täydellisen paloturvallisuuden.

Mukava ohjausyksikkö tuottaa termostaatin. Sen avulla voit asettaa tietyn lämmitystason ja antaa lämmittää huone sopivimmassa tilassa itsellesi.

Sähkökattilassa ei ole lainkaan puutteita, mutta se on altis voimajohtojen kannalta. Siksi oikeaan ja pitkäaikaiseen käyttöön tarvitaan luotettava stabilointiaine.

"Lämmin lattian"

Yleensä sähköjärjestelmä "lämmin kerros" on lisäys päälämmityslaitteistoon. Se on asennettu huoneisiin, joissa on korkea kosteus tai jotka on sijoitettu lastenhuoneisiin ja makuuhuoneisiin.

Lämmityksen tärkeimmän lämmönlähteen käyttämiseksi on tarpeen varustaa ne suurimmalla osalla asunnon hyödyllisestä alueesta. Muutoin tehokkuus on liian alhainen eikä se salli todella mukavien elinolojen luomista.

Lämpöpumppu asunnon lämmittämiseen

Ilma-ilma- tai ilma-vesilämpöpumput soveltuvat asuntojen lämmitykseen. Ne poistavat huonolaatuisen lämpöenergian ympäristöstä ja muuntavat sen suuriksi potentiksi.

Tällaisten laitteiden työ on kuitenkin tehokasta vain melko lämpöillä alueilla, joissa ilman lämpötila ei laske alle -25 astetta.

Hyödyllinen video aiheesta

Tarkastele itsenäistä lämmitysjärjestelmää todelliselta käyttäjältä. Tekijä kertoo yksityiskohtaisesti kuinka käytännöllinen ja kätevä saada lämpöä ja kuumaa vettä kolmen huoneen huoneistossa kaasun ohituskattilan avulla.

Yleiskatsaus itsenäiseen lämmityskompleksiin, joka koostuu sähkökattilasta ja "lämmin lattia" -järjestelmästä. Hyödyt ja haitat kahdentyyppisten lämmityslaitteiden yhdistelmästä.

Hyödyllisiä vinkkejä kaasukattilan valinnasta lämmitysjärjestelmän järjestämiseksi asunnossa. Eri lämmityslaitteiden vivahteet ja ominaisuudet.

Itsenäisen lämmityksen järjestäminen kaupungin huoneistossa on pitkä prosessi, joka vaatii huomattavia ponnistuksia ja taloudellisia resursseja. Vaikeinta hetki on saada lupia irrottautumaan keskitetyistä verkostoista ja uudelle järjestelmälle suunniteltujen tilojen uudelleensuunnittelu.

Mutta sinun täytyy mennä tällä tavalla vain kerran, eikä sitten ole riippuvainen lämpöhuollon keskeytyksistä. Lisäksi on mahdollista käyttää enemmän energiaa tehokkaasti, säästää sähköverkkoja ja asentaa mukavin mukavuustaso asunnossa.

Uudet rakennukset, joissa on yksilöllinen lämmitys - edut ja haitat

Ehkä johtuen siitä, että talvi Venäjällä tulee aina yllättäen, kaikki huoneistot eivät ole yhtä lämpimiä. Jokainen meistä tietenkin maksaa rehellisesti apuvälineille, mutta huononemisen, huononemisen ja lisääntyneiden lämmönhukkaverkostojen vuoksi kaukaisten kaupunkien ja alueiden kansalaiset jatkavat testata villaa. Toiset avaavat laajoja tuuletusaukkoja lämmittäen ylimääräisen lämmönsä pihapiirien huoneistoissa.

Mutta kaikki voisi olla erilainen, jos jokainen asunnonomistaja omistaisi paitsi omaisuuttaan myös oman miniatyyritysjärjestelmänsä. Näiden tekijöiden ja ennen kaikkea keskitetyn lämmityksen korkeiden kustannusten vuoksi kehittäjät ovat viime vuosina yhä useammin alkaneet vuokrata uusia rakennuksia, joissa on yksilöllinen lämmitys.

Yksittäisen lämmityksen edut

Kerro yksittäisen lämmityksen eduista. Tärkein etu tässä, tietenkin, on sen tehokkuus. Käytäntö osoittaa, että asunnon omistaja uuden autonomisen lämmitysjärjestelmän toiminnassa maksaa 2-3 kertaa vähemmän kuin hän olisi tehnyt keskitetyllä järjestelmällä. Samalla kuumavesisäiliön kustannukset ovat vielä kannattavampia. Keskimäärin ne ovat 3-5 kertaa pienempiä kuin tavallisissa huoneistoissa.

Kaasu säästö autonomisissa lämmitysjärjestelmissä on 200%, ja LVI-järjestelmässä - 320%!

Ei ole merkityksetön tekijä tässä valtavista lämmönmenetyksistä valtateillä. Tällaisten asuntojen asukkaiden ei myöskään tarvitse maksaa lämpöyhtiöitä henkilöstönsä ja kaupunkien lämmitysverkkoja palvelevien asiantuntijoiden ylläpitämiseksi.

Väitteet:

 • Järjestelmä tarjoaa paitsi lämpöä myös kuumaa vettä;
 • Lämmönsiirron säätö, kun lämpötila muuttuu ulkona;
 • Mahdollisuus sulkea järjestelmä kokonaan kylmästä säästä huolimatta ilman pelkoa sen turvallisuudesta.

Toinen etu on riippumattomuus lämmityslaitoksista. Tällaisten asuntojen asukkaat eivät välttämättä ajattele kaupungin korjaustöitä, suunniteltua kuumavesiä tai keskeytyksiä polttoaineen toimittamisesta kattilahuoneisiin.

Toinen tärkeä etu voidaan pitää mahdollisuutena asentaa mielivaltaisesti uuden rakennuksen lämpöpatterien määrä. Asuntokannan toimintaohjeiden mukaan pattereiden lukumäärän lisääminen edellyttää rahastoyhtiön erityislupaa, joka voi kieltää niiden asentamisen. Yksittäisen lämmitysjärjestelmän ansiosta omistaja voi asentaa lämmityslaitteita jopa suljettuun loggiaan. Loppujen lopuksi hän maksaa kaikesta ja hänen järjestelmänsä on täysin suljettu. Se ei vaikuta huoneiston muiden huoneistojen lämpötilaan.

On syytä sanoa, että itsenäisen lämmitysjärjestelmän käyttöönotto on myös kannattavaa rakennusyrityksille. Loppujen lopuksi niiden ei tarvitse vastata kustannuksista, jotka liittyvät keskitettyyn kaupunkien lämmitysverkkoon. Mahdollisuus rakentaa syrjäisillä alueilla, joilla ei ole asianmukaista infrastruktuuria. Muuten, pian meidän pääomme rakennetaan lastentarha, jossa on uusin elektroninen lämmitysjärjestelmä.

Yksittäisen lämmityksen haitat

Tietenkin, vakavien etujen lisäksi autonomisilla lämmitysjärjestelmillä on useita haittoja. Esimerkiksi järjestelmän kyvyttömyys käyttää kaasua. Kyllä, tänään on kiihtynyt kaasuttaminen koko maassa, mutta ei pidä unohtaa, että kaasu on korvaamaton luonnonvara, jolla on rajalliset varannot. Toivokaamme, että vuosisataamme riittää, ja vienti Kiinaan ei vaikuta tuleviin maksuihin huoneistomme lapsille.

Puhumatta vakavasti tämän ongelman taloudellinen osa on hieman erilainen taso. Kun rakennetaan uusia rakennuksia riippumattomalla lämmityksellä, ei kaikki vuokralaiset tule välittömästi mukaan uusiin asuntoihinsa. No, jos näin tapahtuu kesällä. Mutta talvella sinun on maksettava poissaolosi naapurin kylmä seinät, jotka eivät ole kovin miellyttäviä joidenkin vuokralaisten tuleville suhteille. Lisäksi kaasun kulutus lämmitykseen on erilainen asukkaiden keski-ja kulma huoneistoja.

Väitteet vastaan:

 • Räjähtävät laitteet;
 • Kaasuvuodot;
 • Laitteiden korkea hinta, joka sisältyy huoneiston hintaan oston yhteydessä

Toinen negatiivinen tekijä yksittäistä lämmitysjärjestelmää vastaan ​​on se, että rakennusalan yritykset lain mukaan antavat laitteille takuun vain viisi vuotta, ja samalla lämmitysjärjestelmän putket piilotetaan lattialle. Jos on vuoto, korjauksen ongelmia ei voida välttää.

Ei kannattavaa uutta tekniikkaa ja säännöllisiä lisäkustannuksia, jotka asuntojen omistajan on maksettava autonomisen lämmitysjärjestelmän huollosta. Ehkä voit itse tutustua tieteellisiin ja teknisiin asiakirjoihin ja tulla alan asiantuntijoiksi, mutta kaasukattila on teknisesti melko monimutkainen asennus. Siksi hallitus sanoo, että estämiseksi ihmisen aiheuttamia uhkia omistajan on allekirjoitettava sopimus ylläpidosta sen kaasulaitteiden ja perusti sakon noudattamatta jättämisen tätä sääntöä.

Kuten näemme, jokaisella lämmitysjärjestelmällä on omat edut ja haitat. Mutta jos jatkamme useimpien kansalaisten tärkeimmistä kriteereistä, nimittäin tulevien maksujen taloutta lämmityksestä, yksittäinen lämmitys on houkuttelevampi. Vaikka omistajan on lisäksi oltava kaasulaitteita, se on edullisempi kuin kadun lämmittäminen taskustaan. Etu on ilmeinen paitsi kuluttajille, myös rakennusyrityksille ja jopa toimeenpanoviranomaisille, joilla ei tarvitse maksaa apuavustuksia.

Valitettavasti omistaja kerrostalossa ei voi itsenäisesti vaihtaa itsenäistä lämmitystä. Tämä on kielletty Venäjän federaation liittovaltion lain nro 190 "Lämpöhuollon" 14 §: n 15 kohdan mukaisesti. Joten jos päätät ostaa asunnon uudessa kerrostalossa, on välttämätöntä esivalinnan uusien rakennusten kaasulämmitys, joka oli alun perin asentaa järjestelmään.

Ainutlaatuinen lämmitys

Hyvä lämmitys Venäjän leveysasteilla - aihe on aina asianmukainen. Valitettavasti kaikkialla, missä tätä palvelua tarjotaan riittävästi, asuntojen omistajat alkavat ymmärtää, että "hukuttavien ihmisten säästäminen on hukuttavien ihmisten työtä itsessään", mikä tarkoittaa, että sinun on käsiteltävä itse lämpöhuollon ongelmia. Tämä voidaan tehdä lämmittimien avulla, eli konvekteilla tai lämpöpattereilla, ja voit ratkaista ongelman monimutkaisella tavalla - asentamalla itsenäisen lämmitysjärjestelmän.

Autonomisen lämmityksen positiiviset näkökohdat

tyyppi autonominen kattila huoneessa

Itsenäistä järjestelmää kutsutaan siten, että se toimii vain asunnossasi, riippumatta keskitetyistä apuohjelmista.

Tuo suloinen sana "vapaus"! Voit omalla harkintasi asettaa tällaisen lämmöntuototilan, joka vastaa tarpeitasi ja mieltymyksiisi mahdollisimman paljon.

Se on itsenäisyys, joka on merkittävin etu, ja kaikki siihen liittyvät haitat ovat sen toisella puolella. Tarkastellaan itsenäisen lämmityksen houkuttelevia hetkiä:

 1. Kun asunnossa on itsenäinen lämmitysjärjestelmä, voit aloittaa ja päättää lämmityskauden ei silloin, kun kunnallinen maatila päättää, mutta oman harkintansa mukaan.
 2. Voit asettaa mukavan lämpötilan sinulle, säätää sitä yhdellä kädelläsi, ja lapsesi eivät sairastu kylmien akkujen vuoksi.
 3. Asunnon jättäminen muutaman päivän päähän voit sammuttaa lämmityksen tai säätää vähimmäislämmönvaraa säästääksesi. Autonominen lämmitys on kätevää ja nykyaikaista.
 4. Järjestelmän toinen iso lisä on sen tehokkuus, jos puhumme kaasukattilasta vedenlämmityksellä. Kyllä, alkuinvestoinnit laitteiden hankintaan, automaation asentaminen ja liittäminen ovat melko korkeita, mutta ne nopeasti maksavat itsensä vähentämällä asuntojen lämmittämisen kustannuksia. Itsenäisen järjestelmän lämmittämisen ja ylläpidon kustannukset ovat verrattavissa keskitetyn lämmitysjärjestelmän käyttäjille maksettaviin maksuihin. Tämä ei koske sähkökattiloita, jotka ovat erittäin käteviä asennuksessa ja huollossa, mutta niiden tuottama lämpö on melko kallis tuote.
 5. Jos päätät asentaa kaksoispiirin vesijäähdytyskattilan, voit saada ympäri vuoden paitsi lämmitystä myös kuumaa vettä. Yksi kattilaan kytketyistä piireistä on vastuussa lämmityksestä, toinen on kuuman veden tarjoaminen kylpyhuoneessa ja keittiössä.

Autonomisen lämmityksen haitat

Autonomisten lämmitysjärjestelmien haitat liittyvät laitteiden asennukseen, asennukseen ja liittämiseen liittyvistä vaikeuksista sekä lupien saamisesta. Viimeinen kohta on kaikkein tuskallinen, koska asennusohjeiden saaminen on erittäin monimutkaista ja tylsiä. Tämä johtuu paitsi venäläisen byrokraattisen koneiston hitaudesta myös perustelluista vaatimuksista, jotka estävät epäilyttävien laitteiden käytön, joka uhkaa kaikkien asukkaiden asukkaiden elämän ja terveyden. Lupamenettelyn vaikeuksien lisäksi autonomisen lämmityksen haitat ovat seuraavat:

 1. Järjestelmän ostamisen ja asennuksen kustannukset. Kaikki järjestelmän osat hankitaan omalla rahallaan, asennus tapahtuu kaasupalvelujen asiantuntijoilla, joten sinun on myös käytettävä rahaa kutsuvien asiantuntijoiden palkkoihin, mutta työ taataan aina sääntöjen mukaisesti. Asennusta "käsityöläiset", joka toimii omalla vastuulla, ei voida hyväksyä.
 2. Järjestelmän asennuksen aikana tulee osittain loukata sisäosien, lattian ja sisustuksen eheyttä. Tämä on väistämätöntä asennettaessa järjestelmän osia yhdeksi kokonaisuudeksi, liitäntäputket ja lämpöpatterit kattilaan. Kun työ on suoritettu, huoneiston tulee olla järjestetty ainakin kosmeettisiin toimenpiteisiin. Tämä on toinen menoerä, joka liittyy autonomisen lämmityksen asentamiseen.
 3. Järjestelmä vaatii huoltohenkilöstön säännöllistä huoltoa. Kattilan estäminen on toivottavaa vähintään kerran vuodessa. Omistajien pyynnöstä palvelun edustaja saapuu tarkastamaan laitteiston. Tämä menettely lieventää asunnon asukkaat ja heidän naapurinsa taloon kaasulaitteiden toiminnasta aiheutuvasta uhasta.
 4. Edellä mainituista ongelmista on ollut hankkia lupa asentaa itsenäisiä laitteita. Nämä vaikeudet ovat tietenkin epämiellyttäviä, mutta useimmissa tapauksissa ne ovat täysin ylitsepääsemättömiä.

Mikä kattila valita?

Yleisin vaihtoehto autonomiselle lämmitykselle on kaasukattilan asentaminen suljettuun kuumavesilämmitysjärjestelmään. Tämän vaihtoehdon mukavuus johtuu useista tekijöistä.

Mahdollisuus käyttää nykyisiä vesihuollon ja viemäröintijärjestelmiä, mikä helpottaa huomattavasti autonomisen lämmityksen asennusta ja toimintaa.

Keskitetty kaasuntoimitus - edullisin polttoaine. Rakenteellisesti kattilat voidaan sovittaa toimimaan millä tahansa polttoainetyypillä - nestemäisellä, kiinteällä tai kaasumaisella. Mutta kerrostalojen puun tai kivihiilikaivojen käyttö on hieman ongelmallista. Näin ollen kaasu on ainoa edullinen polttoaine, jota voidaan käyttää asunnoissa. Sen käyttö tekee itsenäisestä lämmityksestä taloudellisesti toteuttamiskelpoisen ja hyödyllisen kuluttajan kannalta.

On myös mahdollista asentaa sähkökattila, jolla on useita etuja veteen verrattuna. Tämä on sekä asennuksen ja huollon helppous, pienempi sallittujen lupien määrä ja kompaktisuus. Sähkökattilan lämpö on kuitenkin erittäin kallis ja estää kaikki itsenäisen lämmityksen edut.

Mahdollisuus käyttää vettä jäähdytysnesteenä. Veden alhainen hinta ja saatavuus, kyky ylläpitää lämpötilaa jonkin aikaa kattilan poiskytkemisen jälkeen, puhuvat tämän päätöksen puolesta. Totta, inertia voi olla negatiivinen rooli, kun tarvitset huoneen lämmittämistä nopeasti. Lisäksi, kuten yleensä tapahtuu veden lämmityksessä, putket voivat tukkeutua ajan myötä ja järjestelmä itse kuluu.

Huolimatta asennuksen ja kunnossapidon kustannuksista aiheutuvista haitoista, itsenäinen lämmitys on niin kätevää ja tehokasta käyttää, että voit suositella sitä vain kaikille kansalaisille, joilla on mahdollisuus asentaa samanlainen järjestelmä asunnossa. Riippumattomalla lämmityksellä unohdat ikuisesti lämmön puutteen talvella ja kuumaveden irtoamisen.

Asunnon itsenäisen lämmityksen ominaisuudet

Asuinrakennusten asukkaille on tällä hetkellä varsin tärkeä kysymys asuntojen lämmityksestä. Asuntojen omistajat valitsevat yhä useammin huoneiston rakennuksen itsenäisen lämmitysjärjestelmän. Myös uudet rakennukset ovat nyt kaukolämpösopimuksista verkot eivät toimi hyvin, ja huoneistoissa talvella ei tarpeeksi lämmintä, joten sinun täytyy ajatella muita tapoja lämmitys talon.

Oikein asennettu riippumaton lämmitys

Omien järjestelmien edut

Kauppasi autonomiset lämmitysjärjestelmät Euroopassa. Omien etujensa ansiosta yksittäisiä lämmitysjärjestelmiä käytetään melko helposti yleisesti kaikkialla maailmassa. Nykyään kodinomistajat haluavat itsenäisiä asuntojen lämmitysjärjestelmiä. Tämä liittyy useita etuja kaupunkien keskitettyihin lämmitysjärjestelmiin verrattuna.

Ensinnäkin tällaisten järjestelmien hinnat ovat melko demokraattisia, mikä tekee mahdolliseksi täysin luopua perinteisestä lämmitysjärjestelmästä. Huolimatta siitä, että omistaja joutuu maksamaan lämmitykseen tarvittavan kaasun, käyttökustannukset ovat lopulta paljon pienemmät kuin keskuslämmitysjärjestelmän käytössä.

Lisäksi lämmitysjärjestelmä voidaan kytkeä päälle tarvittaessa perustaa lämpötilaolosuhteet oman harkintansa ja voit tehdä poistaa esimerkiksi kun kyseessä on pitkän poissaolon kotoa. Tämä säästää lisää rahaa. Keskitetty lämmitysjärjestelmä ei tarjoa tällaisia ​​mahdollisuuksia. Lisäksi sinun ei tarvitse kokea kipua, joka voi syntyä, jos vika on nousuputken keskitetyn järjestelmän, jossa kaikki asunnot on uninen, riippumatta paikasta rikkoutumisen, jäävät ilman lämpöä.

Toiseksi autonomisten järjestelmien asentaminen vähentää merkittävästi asuntojen kustannuksia. Itse asiassa, toisin kuin tavallisen keskuslämmitysjärjestelmän asentaminen, itsenäisen asennuksen suorittaminen ei edellytä suuria kustannuksia rakennusyritykseltä - arvioinneista, koordinoinnista, itse asennuksesta jne.

Kolmanneksi autonomisten lämmitysjärjestelmien käyttö vaikuttaa merkittävästi kykyyn rakentaa kaikki alueet, mikä lisää asuntokantoja. Usein kehittäjä joutuu kohtaamaan tällaisen ongelman, koska tässä kaupungissa ei ole mahdollisuutta yhdistää kaupungin lämmityspäätä. Ja tämä tekee korkeiden rakennusten rakentamisen mahdottomaksi. Ja vain asennus kaikissa autonomisten järjestelmien huoneistoissa mahdollistaa tämän talon lämmityksen ongelman ratkaisemisen.

Laitekattila jokaisessa talossa

Viime vuosina tällaisten lämmitysjärjestelmien korkeiden rakennusten määrä on kasvanut merkittävästi. Joissakin maan kaupungeissa, kuten Pietarissa, Bryanskissa, Kaliningradissa jne. Automaattiset lämmitysjärjestelmät alkoivat asentaa monikerroksisiin rakennuksiin jo 1990-luvulla. Sen jälkeen niiden määrä on kasvanut nopeasti.

Riippumaton itsenäinen lämmityspiiri

Neljänneksi autonomisten järjestelmien käyttö auttaa säästämään luonnonvaroja, erityisesti kaasua. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen lämmitysjärjestelmän avulla voit säätää lämmityslämpötilaa tai sammuttaa kattilan kokonaan.

Mitä useammin omistaja sammuttaa järjestelmän, sitä suurempi maakaasun määrä voi säästää.

Yksi autonomisen järjestelmän eduista on lisäksi huomattava, että lämmitystehokkuudessa on merkittävää parannusta. Useimmiten tämä johtuu jatkuvan lämmön vuotamisen puutteesta, kuten keskitetyissä järjestelmissä. Kun vaihdetaan itsenäiseen lämmitykseen, se havaitaan käyttäjälle. Lisäksi on mahdotonta olla huomaamatta, että aikaa ja rahaa autonomisen järjestelmän estämiseksi käytetään myös paljon vähemmän.

Asuinrakennuksen itsenäisten lämmitysjärjestelmien erilainen etu on kyky lämmittää vettä, mikä mahdollistaa sähkövesien lämmittimien käytön, jotka edellyttävät valtavia sähkömääriä.

Autonomisen lämmityksen haitat

Tietenkin yksittäisellä lämmityksellä ei ole vain etuja vaan myös tiettyjä haittoja.

Esimerkiksi järjestelmä voi kärsiä omistajan huolimattomasta asennosta. Koska, kuten mikä tahansa muu järjestelmä, se vaatii ennaltaehkäisevää diagnostiikkaa ja huoltoa. Jos käyttäjä ei ole huolehtinut järjestelmästä pitkään, se voi johtaa merkittävästi toiminnan menetykseen. Tarvittava taajuus järjestelmädiagnostiikassa on kerran vuodessa.

Valitettavasti useimmat käyttäjät eivät yksinkertaisesti muista tai halua välttää lisäkustannuksia. Tässä on ymmärrettävä, että rutiinitarkastuksen kustannukset ovat verrattavissa mahdollisten vianmääritys- tai vakavien vahinkojen kustannuksiin.

Toinen järjestelmän haittapuolista on ympäristöön kohdistuva kielteinen vaikutus ja sen seurauksena voimakkaan ilmanvaihdon tarve. Mutta koska ilmastointilaitteiden lämmittämisen ja asennuksen suunnittelua koskevat säännöt on jo kehitetty, kehittäjät ovat lisäksi kiinnittäneet enemmän huomiota viestintäjärjestelmien suunnitteluun, ongelma ei ole yhtä kiireellinen kuin se oli esimerkiksi vuonna 2005.

Asuntorakennuksen itsenäisen lämmitysjärjestelmän melko merkittävää haittaa voidaan pitää tehokkuuden riippuvuudeksi useiden lämmittämättömien tilojen läsnäolosta tai poissaolosta. Jos käyttäjä ostaa asuntoa, jossa on yksittäinen lämmitysjärjestelmä harvaan asutussa uudessa rakennuksessa, jossa hänellä ei ole naapureita, hän joutuu seuraavaan ongelmaan. Tyhjät huoneistot lämmitysjärjestelmä on pois käytöstä. Viereisten huoneistojen vierekkäiset seinät ovat aina kylmiä. Tästä syystä yksittäisen lämmitysjärjestelmän lämmitystehokkuus laskee merkittävästi.

Useimmissa kerrostaloissa tämä ongelma on kuitenkin ratkaistu asentamalla uusimmat lämmitysjärjestelmät, jotka pystyvät säilyttämään huoneen minimilämpötilan ilman erillistä valvontaa.

Yksittäisten yksittäisten lämmitysjärjestelmien asennus kerrostalojen rakentamisessa kasvaa jatkuvasti kehittäjien keskuudessa päivittäin. Näitä järjestelmiä päivitetään ja parannetaan jatkuvasti, mikä parantaa työnteon tehokkuutta ja asennuksen saatavuutta.

Eroja ja ominaisuuksia talon ja huoneiston itsenäisen lämmityksen asentamisessa kerrostalossa

Yksityisen talon tai huoneiston vaihtoehtoinen lämmitys on itsenäinen järjestelmä, joka käyttää uusinta teknologiaa. Itsenäinen lämmitys on taloudellista, kätevää, ympäristöystävällistä ja käytännöllistä.

Nykyään yhä useammat asunnon omistajat siirtyvät itsenäiseen lämmitykseen säästääkseen apuohjelmia, alkavat lämmityskauden milloin tahansa ja säätelevät huonelämpötilaa itsenäisesti. Yksityisen talon itsenäisen järjestelmän asennus ei ole kovin erilainen kuin itsenäisen lämmitysasennuksen asentaminen korkealle rakennukselle.

Omakotitalon itsenäinen lämmitys: ominaisuudet, laitteiden valinta, asennus ja edut

Periaatteessa yksityisen talon itsenäiselle järjestelmälle valitaan ilma tai lämpöpatteri. Lisäkuumennuksena käytä järjestelmää "lämmin kerros" (kylpyhuoneissa, käytävillä ja keittiössä) sekä sisäänrakennetuilla konvektoreilla, tulisijoilla, öljy- tai infrapuna-lämpöpattereilla. Jos haluat valita talosi optimaalisen ja sopivimman lämmitystavan, sinun on luotettava sellaisiin tekijöihin:

 • Luotettava energiamuoto.
 • Huoneen koko.
 • Taloudelliset mahdollisuudet.

Itsenäisen järjestelmän toimivuus riippuu laitteen laadusta, asennus- ja käyttöohjeiden noudattamisesta. Kaikkien lämmitysjärjestelmän valintaa ja liittämistä koskevien sääntöjen vaiheittainen toteutus edesauttaa järjestelmän luotettavaa ja pitkäaikaista toimintaa.

Lue artikkeli PB-pellettipolttimien toiminnasta ja ominaisuuksista.

Jos haluat oppia induktiokuumennuksen tekemiseksi, seuraa linkkiä -

Kattilan valinta riippumattomaan lämmitykseen

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa yksityiselle talolle on tarpeen laskea oikein huoneen lämpöhäviöt ja valittava sitten kattila vaaditulla lämpöteholla.

Kattilat ovat erilaisia ​​ja eroavat toisistaan ​​energiassa:

 • tulipaloon käytetään kiinteää polttoainetta (pelletit, polttopuuta, hiiltä, ​​koksia jne.);
 • kaasu (luonnollisen tai nesteytetyn polttoaineen tuotanto);
 • sähkö (powered by sähkö, mutta kallein);
 • nestemäinen polttoaine (diesel, hyvin automatisoitu);
 • yhdistetty (voit käyttää erilaisia ​​polttoainetta, jotka ovat keskenään vaihdettavissa);
 • pelletti (tärkein polttoaine - pelletit);
 • teollisuuden.

Lämmönlähteen valinnassa sinun on päätettävä jäähdytysnesteen kierrätysmenetelmästä. Talon lämmitys voi olla luonnollista ja pakotettua kiertoa. Luonnonveden lämmitys ei edellytä pumppujen käyttöä, mutta pakotettu kierrätys on tehokkainta.

Kaksoispiirin kattilan kytkentäjärjestelmä talon itsenäiseen lämmitysjärjestelmään

On tarpeen päättää vesijohtoverkosta, johon tarvitaan putkia (jotta lämmönsiirto kattilan läpi huoneisiin siirretään vesijärjestelmän kautta).

Putket voivat olla kolmesta tyypistä:

 • Teräsputkien ainoa heikko kohta on sisäisen korroosion muodostuminen. Heidän asennuksensa vaatii hitsausta (mikä ei ole kovin kätevää).
 • Metallimaalaus. Tämä materiaali on tällä hetkellä suosituin, koska metalli-muoviputket ovat täydellisiä ja luotettavia. Ne asennetaan putkiliitosten erikoistyökalun avulla keskenään.
 • Kupari. Nämä putket ovat kallein, mutta luotettavin. Kuparin tärkein etu on pitkä käyttöikä (50 vuotta) ja koko elinkaaren ajan, säilyttäen sen alkuperäisen voimaa.

Omakotitalolle voit valita yhden piirin kattilan (lisäksi sinun on asennettava vedenlämmitin) tai kaksinkertainen piiri (lämmittää talon ja toimittaa kuumaa vettä ympäri vuorokauden). Lämmitysjärjestelmä voi olla alemman ja ylemmän kaapelin kanssa. Jäähdyttimiä voidaan käyttää mitä tahansa.

Asiantuntijat neuvovat hylkäämään valurautaiset lämpöpatterit (pitkä lämmitys, joka vaikuttaa sähkön hintaan). Kun talon lämmitys on asennettu, järjestelmä on tarkistettava. Jos liikkeessä ei ole ongelmia ja laite toimii normaalisti, se tarkoittaa, että riippumattoman lämmityksen asentaminen on oikein.

Kattila on kytkettävä järjestelmään asiantuntijan läsnäollessa. Jos kyseessä on esimerkiksi kaasukattila, palvelun työntekijä laatii säädöksen ja antaa hänelle käsin asiakirjan järjestelmän käytöstä ja laitteiden käytöstä.

Itsenäinen lämmitys asunnossa (korkealla rakennuksella) kaasulla

Monien monikulttuuristen rakennusten asukkaat hylkäävät entistä enemmän keskitetyn lämmityksen ja siirtyvät itsenäisiksi. Huoneiston itsenäisen lämmityksen tärkein etu ei ole erilainen kuin talo - itsenäinen lämmityskauden alkaminen, huoneen lämpötilajärjestelmän itsenäinen säätely ja käyttömaksujen säästöt.

Erityisesti tuntuu monikerroksisten rakennusten vuokralaisten itsenäisen järjestelmän eduista talven alkamisen myötä. Asentamalla kattilan yksittäiseen lämmitykseen, kuluttaja saa niin paljon lämpöä kuin on tarpeen, jotta huoneen mukava ilmapiiri säilyy.

Autonominen lämmitys asunnossa

Monikerroksisen rakennuksen asuntoon asennetaan itsenäinen lämmitys vaiheittain.

Lue täältä kotitalouksien lämmityskattiloiden toimintahäiriöistä.

Kuinka käsitellä kattilan mittakaavaa, löydät linkin tiedot -

Lue myös dieselpolttimien ehkäisystä ja korjauksesta.

Luvan saaminen

Tämä on asunnon omistajan tärkein tehtävä. Paikallisviranomaisilla tai asunto- ja kunnallispalveluilla voidaan kieltäytyä tämäntyyppisestä työstä viittaamalla Art. 190 FZ. Jos menet oikeuteen, tämä kieltäytyminen yhdistämisestä autonomiseen lämmitysjärjestelmään pidetään kohtuuttomana.

Tämä tarkoittaa, että asunnon omistajalla on oikeus irrottaa keskuslämmityksestä ja asentaa yksilö nykyaikaisilla lämmityskattiloilla (laissa ei kielletä).

Jos haluat tehdä monikerroksisen rakennuksen asunnon omistajan riippumattoman lämmityksen, sinun on kerättävä asiakirjapaketti:

 • Uudelleenorganisointi.
 • Asunnon rekisteröintitodistus.
 • Otsikko-asiakirjat (notaarilla kopioilla) asumiseen.
 • Kaikkien perheenjäsenten kirjallinen suostumus asentaa itsenäinen järjestelmä.
 • Päätelmät - laitosten luvat arkkitehtonisten monumenttien suojelemiseksi tilojen kunnostamisessa.

Jos asennat kaasulaitteita, sinun on ensin otettava yhteys lämmönjakeluorganisaatioon, jossa sinulle annetaan kirje, jolla on lupa irrottaa keskitetystä järjestelmästä. Tämän jälkeen sinun täytyy mennä kaasupalveluun soittamaan päällikkö ja vastuullinen henkilö, joka korjaa kaasukattilan asennuksen ja kirjoita toimeksi. Kaikki asiakirjat käsitellään 45 päivän kuluessa.

laskelma

Kun dokumentit on täytetty, sinun on päätettävä laitteista. Tätä varten tehdään laskenta, joka riippuu huoneiston mukavuudesta. Laskelmassa on vain kaksi merkkiä: huoneen (S) ala ja kattilan teho (W). Harkitse alueen ja korkeuden ilmastollisia ominaisuuksia.

järjestelmä

Paras asuntovaihtoehto on kaksiputkijärjestelmä. Se on parempi, kova ja kalliimpi kuin yksi putki, mutta sen tärkein etu on, että kaikki paristot lämpenevät ja ylläpitävät lämpöä tasaisesti. Yksittäisiä putkistoja käytetään pääasiassa pienissä tiloissa.

Kattilan valinta

Yksi tärkeimmistä tehtävistä auton lämmityksen suunnittelussa. Sekä yksityiseen taloon että asuntoon kattilat ovat yksipiirikytkentöjä ja kaksoispiiriä. Polttoainetyyppi - valitse itsesi. Pohjimmiltaan asunto valita kaasu- tai sähkökattiloita.

putket

Asennusmetalliputkien autonomisen lämmityksen järjestelmää varten. Niiden määrä määräytyy asettelun mukaan. Esimerkiksi kaksiputkijärjestelmä tarvitsee enemmän materiaalia kuin yhden putken.

Pattereiden valinta

Sopivin vaihtoehto - poikkipatterit (alumiini tai bimetalli). Niitä voidaan myös käyttää talon lämmitykseen. Patterien pituus riippuu yhden osan ja materiaalin lämmönsiirron laadusta. Huoneisiin voidaan valita silitysraudat, mutta on parempi pysyä alumiinisissa.

Kun suunnittelet asunnossa itsenäistä lämmitystä, harkitse seuraavia vivahteita:

 • Nurkkahuoneissa lisätään vielä 2-3 kappaletta (toisin kuin muut huoneet).
 • Jos lämpöpatteria peitetään koristelevyllä, lämpöteho laskee 10%.

Järjestelmäyhteys

Kun putket ja nousuputket on asennettu, patterit, kattila ja apulaitteet on asennettu, järjestelmä on käynnistettävä ja tarkastettava vuodot. Jos vuotoja ei ole, järjestelmä on asennettu oikein.

Itsenäinen lämmitys talon ja huoneiston korkealla rakennuksessa: erot

Yksittäisen lämmityksen asennuksessa talossa tai asunnossa ei ole erityisiä eroja.

Voimme erottaa seuraavat:

 • Yksityiseen taloon voit käyttää erilaisia ​​lämmityskattiloita, mutta ei asuntoa. Esimerkiksi asunnossa voit asentaa kiinteän polttoaineen kattilan, mutta tämä on lisäksi haittaa ja huoneen saastuminen.
 • Yksityisessä talossa ei ole esteitä yksikytkentäisen kattilan käyttämiseen veden lämmityselementtien kanssa. Jos huoneistossa on tilaa, voit käyttää kattilaa ja lisälämmitintä, mutta tähän tarkoitukseen on oltava tilaa tai erillinen huone.
 • Jos haluat asentaa itsenäisen lämmityksen yksityiseen taloon, tarvitset vain kaasupalvelulupaa (jos kaasukattila on asennettu), ja asunnon omistajan asunnon uudistamiseen itsenäiselle lämmitykselle voidaan evätä (päätös voidaan riitauttaa tuomioistuimessa).
 • Asuintalojen ja talojen jäähdyttimet voivat poiketa (talot on parempi valita alumiiniosat).

Ennen kuin aloitat auton lämmityksen suunnittelun, ota yhteyttä asiantuntijoihin ja, mikäli mahdollista, käytä niitä.

Kaasukattilat - vaihtoehtoinen lämmitys

Useista syistä yksittäinen lämmitys on yhä suosittua. Sen saatavuus takaa täydellisen riippumattomuuden keskuslämmityksestä, mikä ei aina vastaa odotuksiamme.

Yksittäisen lämmityksen tärkein etu on se, että itse säätät huoneen lämpötilaa. Mikä on erilainen autonominen lämmitys ja keskitetty lämmitys?

Eroja autonomisesta lämmityksestä keskitetysti

 • Keskitetty lämmitys Keskuslämmityksen pituudesta johtuen hänen työstään seuraa lämpöhäviöitä ja murtumia. Lisäksi laitteiden poistot ja ennenaikaiset korjaukset vaikuttavat myös jäähdyttimien veden lämpötilaan.
 • Yksilöllinen lämmitys Yksittäisen lämmityksen yhteydessä käytetään kattiloita, jotka polttavat erilaisia ​​polttoaineita. Kattiloita on kiinteitä, nestemäisiä, kaasumaisia ​​polttoaineita sekä sähköä. Jokaisella polttoaineella on omat ominaisuutensa, mutta edullisin polttoaine on kaasua. Sähkökattilat ovat myös erittäin käyttökelpoisia, mutta niiden käyttö on melko kallista. Kiinteät polttoaineet ja nestemäiset polttoaineen kattilat vaativat jatkuvasti seurantaa ja päästöt palamistuotteita, jotka on puhdistettava käsin.

Autonomisen lämmityksen edut

Yksilöllisen lämmityksen käyttö tarjoaa useita etuja:

 • Voit määritellä lämmityskauden alun itse.
 • Laitteen moitteettoman toiminnan ansiosta lämmityksen keskeytymätön toiminta on taattu.
 • Lämmityspalkkio suoritetaan sen käytöstä, eikä kiinteästä korosta.
 • Mahdollisuus käyttää yksittäistä lämmitystä yhdessä keskitetyn. Se on erittäin kätevää odottamattomien vikojen sattuessa.
 • Kyky asettaa yksittäiset lämpötilaolosuhteet.

Kaasulämmitys

Keskitetyn lämmityksen tärkein kilpailija ovat kaasulämmityskattilat. Tämän yhteydessä kaasulaitteiden tuotanto on kasvanut. Laaja valikoima eri valmistajien laitteita, jotka poikkeavat malleista ja tarkoituksesta. Teollisuuden kaasulämmityskattiloilla on korkea suorituskyky ja suuri koko. Asunnossa voit valita kompakti kattilan, joka lämmittää täydellisesti koko asuintilaa.

Kaasun lämmityksen edut:

 • Edullinen polttoaine.
 • Kaasukattilan prosessi on täysin automaattinen (joskus osittain).
 • Kaasukattilassa on korkea suojaustaso (esimerkiksi vaipan vaimennuksen tai vedenpainehäviön tapauksessa laite sammuu), joten se on turvallista käyttää.
 • Laaja valikoima kaasukattiloita mahdollistaa minkä tahansa laitteen suunnittelun ja toiminnallisuuden valitsemisen.
 • Kaasun kaksoispiirin kattilat pystyvät tarjoamaan paitsi lämmityksen myös kuuman veden.
 • Kattiloiden korkea hyötysuhde (tehokkuus) (tämä on edullista, koska hyödyllisen lämmön suhde kaikkiin polttoaineen tuottamaan lämpöön on korkea).

Kaasukattiloiden haitat:

 • Kaasuyksiköiden vuotuisen kyselyn tarve. Tällaista työtä suorittavat kaasupalvelun asiantuntijat havaitsemaan vikoja ja väärinkäytöksiä.
 • Kaasukattiloiden korjaus vaatii paljon rahaa, jos huoltoa tai vianmääritystä ei ole tehty ajoissa.

Automaattinen kaasukattilatoiminta

Kaasumaisen polttoaineen etu on se, että se syötetään paineen alaisena, mikä varmistaa sen jatkuvan ja häiriöttömän virtauksen kattilaan. Polttoprosessia säätelevät automaattiset järjestelmät, jotka pitävät tietyn lämpötilan. Siksi ihmisen osallistuminen kaasulämmityksen työhön minimoidaan. Turvallisen käytön takaamiseksi kattilan automaattinen toiminta ohjataan elektronisilla ja mekaanisilla suojausjärjestelmillä.

Nykyaikaiset automaattiset lämpötilan säätöjärjestelmät pystyvät nopeasti reagoimaan säämuutoksiin niin, että huoneen lämpötila poikkeaa asetuksesta vain 1-20 astetta.

Kaasun toimitus

Jos voidaan yhdistää keskuskaasuputkistoon, tämä takaa jatkuvan kaasun syötön lämmitykseen. Ei vähemmän edullinen vaihtoehto on itsenäinen kaasutoimitus. Tässä tapauksessa käytetään nesteytettyä propaanibutaania, koska sitä on helpompi varastoida kuin maakaasu.

Autonomista kaasua käytetään alueilla, joilla ei ole keskitettyä kaasuputkea. Sen haittana on se, että on välttämätöntä asentaa lisävarusteita kaasun varastoimiseen. Nämä yksiköt ovat kaasunpitimiä tai kaasupulloja.

Tarkastellaan esimerkiksi yksipiirikattilan kytkentätapaa:

Kaasukattila tekee talosta viihtyisän ja lämpimän jopa kaikkein vaikeimmalla talven kylmällä.

Yksilöllinen lämmitys kerrostalossa: kaikki itsenäisten järjestelmien edut ja haitat

Keskitetyn lämmityksen tärkeimmät ongelmat ovat lämpötilojen, työtapaturmien ja matalan palvelusektorin noudattamatta jättäminen. Vaihtoehtona on itsenäinen lämmönhankinta asunnossa. Mutta tämän sinun on tiedettävä ominaisuuksia hallussa yksittäisten lämmitys asunnossa. Kaikki autonomisten järjestelmien edut ja haitat määrittävät tällaisen järjestelmän organisoinnin merkityksen.

Yksittäisen lämmityksen edut

Asunnossa itsenäisen lämmityksen tärkein positiivinen piste on kyky itsenäisesti asettaa lämpötila toimintatilaan jokaisessa huoneessa. Tätä varten riittää lämmityslaitteen (kattilan, lattialämmityksen tai sähkökytkimen) teho. Automaatiota varten asenna lämpötila-anturit ja lämpötilansäätimet.

Lisäksi voit korostaa seuraavia etuja yksittäisten lämmitys huoneistossa:

 • Ilmavirran lämmitysmenetelmän valinta (sähkö tai kaasu), ilmamuuntaja.
 • Energian järkevä käyttö. Lämpötilaa voidaan pienentää harvoin vierailluissa tiloissa tai asettaa lämmityksen vähimmäistaso pitkäaikaisen poissaolon aikana asunnossa.
 • Käytettäessä kaksoispiirin kattiloita kuuma vesi ei riipu apuohjelmien toiminnasta.

Autonomisen lämmityksen haitat

Autonomisten järjestelmien ilmeisten etujen ohella organisaation ja ylläpidon vaikeudet olisi otettava huomioon. Asuntojen omistajat kohtaavat ensimmäiset vaikeudet saadessaan lupaa asentaa kaasu- tai sähkökattila. Kaikki koteja ei ole suunniteltu tällaisten toimien toteuttamiseen.

Kaasulämmityksen järjestämisessä saattaa syntyä ongelma, joka johtuu suurimmasta sallitusta polttoainekulutuksesta asuntoa kohden. Myös kieltäytyminen voi olla motivoitunut rakennuksen kanavien pienestä osasta. Tämä koskee vain kaasukattiloita, joissa on avoin polttokammio.

Sinun on myös tiedettävä seuraavia haasteita asuntorakennuksen itsenäisestä lämmityksestä:

 • Suuret alkukustannukset. Näitä ovat muun muassa kattilan, putkien, hallintalaitteiden ja turvallisuuden hankinta.
 • Korjaus- ja huoltokustannukset. Varmista huuhtele putkisto, sen paineestaus, epäonnistuneiden komponenttien vaihto.
 • Jos voimassa olevia säännöksiä ei noudateta, sääntelyorganisaatioiden edustajat voivat kieltää yksittäisen lämmityksen toiminnan.

Lämmitysjärjestelmien vertailu

Monikerroksisten rakennusten huoneistojen lämmittämisessä on kaksi päätapaa: kaasukattila tai erikoislaitteet. Valinta riippuu rakennuksen todellisista olosuhteista, budjetista ja työn monimutkaisuudesta. On suositeltavaa suorittaa pinnallinen analyysi näistä menetelmistä.

kaasu

Lämmönlähteenä voidaan käyttää vesijärjestelmää, johon kuuluu kattila, putket, patterit ja turvaominaisuudet. Vaihtoehtoinen vaihtoehto ovat kaasukondensaattorit jokaiseen huoneeseen.

Asuinrakennuksen kaasun itsenäisen lämmityksen organisointi ja toiminta:

 • virallisen luvan pakollinen rekisteröinti;
 • kattilan ja kulutushyödykkeiden korkeat alkukustannukset - putket, lämpöpatterit;
 • alhaisimmat energiankustannukset;
 • huoltotöiden suorittaminen kaasukattilassa ja koko järjestelmä kokonaisuudessaan.

Jos moderni kattilamalli on valittu, lämmitys toimii automaattisesti tai puoliautomaattisessa tilassa.

sähkö-

Ainoa vaihtoehto on, jos talossa ei ole kaasuputkia tai tekniset liitäntäolosuhteet eivät vastaa todellisia. Veden lämmityksen järjestäminen sähkökattilan kanssa on täysin samankaltainen kuin kaasulämmitys. Ero on palamistuotteiden puuttuminen - ei tarvitse varustaa savupiippua. Jokaiseen huoneeseen tai lattialämmitysjärjestelmään voidaan asentaa erillisiä sähköpattereita.

Asuntojen sähkölämmityksen nuotit:

 • ei tarvitse antaa lupaa;
 • teholiitännät olisi suunniteltava suurimman kuormituslämmityksen vuoksi;
 • korkeat energiankulut.

Voit ostaa ja asentaa klassisia sähkökattiloita, ioni- tai induktiomalleja. Niillä on erilaiset tekniset ominaisuudet, mitat ja kustannukset.

Top