Luokka

Viikkokatsaus

1 Kattilat
Hollantilainen tiiliuuni, jossa on liesi ja keittotaso
2 Patterit
Lämmitysjärjestelmän painaminen
3 Avokkaat
Lajikkeita asunnon lämmittämisestä
4 Polttoaine
Valitse vetygeneraattori yksityisen talon lämmittämiseen
Tärkein / Avokkaat

Tyhjä toimii lämmitysjärjestelmän hydraulisella testillä


Vuonna 2004 rakennetussa talossa kehittäjä on rakentanut polypropeenikuoppoja. Yöllä nousu puhkesi huoneistossa, naapurit tulvivat, rahastoyhtiö ilmoitti välittömästi omistajan syyllisyydestä, missä kuilu tapahtui, kuinka selvittää, kuka on väärässä?

Mikä on asunnon omistajan tärkein asia uudessa rakennuksessa korjausvaiheessa? On oikein, että kaikki tekniset järjestelmät toimivat täsmällisesti ja oikein kuin kello. Jotta voisimme olla varmoja siitä, että tulevaisuudessa ei tapahdu mitään, on välttämätöntä suorittaa huoneiston lämmitysjärjestelmän painetestaus.

Tänä vuonna MOEKin uudet vaatimukset talojen hyväksynnälle lämmityskaudella ovat tulleet. Innovaatioihin kuuluu pelkästään vaatimuksia, mutta myös uusi puristuslaki.

Mitä tehdä, jos kuumavesiputki rikkoutui, ja rikoslain ansiosta omistaja oli vastuussa

Kesä on kuuma kausi lämmitysjärjestelmän valmistelemiseksi uudelle lämmityskaudelle ja hallinnolliset rakennukset eivät ole poikkeus.

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Täältä voit ladata lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen muodon ja löytää lyhyesti tällaisten testien suorittamisprosessista.

Mikä on teko?

Rakennuksen ja asennustyön lopussa suoritetaan sarja testejä, lämmön- ja vesijärjestelmien tarkastusta tarkkaillaan erilaisilla säätömenetelmillä.

Lämmitysjärjestelmän tila määritetään suorittamalla hydrauliset testit. Tarkista periaatteessa laitteen voimakkuus (tässä tapauksessa - lämmitys). Testien tulosten mukaan laaditaan säädös, joka heijastaa niiden käyttäytymisen tulosta. Tämän toimenpiteen avainkysymys on lopullinen johtopäätös: voiko testattu järjestelmä sallia toimintansa?

Hydraulinen testausprosessi

Lämmitysjärjestelmä tarkistetaan tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

Hydraulisen testauksen ehdot:

 1. Paine ei saa olla alle 0,6 baaria
 2. Veden lämpötilan tulee olla vakio
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä vähitellen, ilmanpoistolaitteiden ollessa avattuja niin, etteivät ilmapistokkeet muodostu.
 4. Järjestelmäanalyysi suoritetaan painemittarin avulla.

Testiportaat

 1. Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa lämmitysjärjestelmän paine nousee kahdesti asetettuun arvoon. Tämä tapahtuu puoli tuntia kymmenen minuutin välein. Seuraavien 30 minuutin aikana edellä kuvattu tila täyttyy - järjestelmän painetta ei saa laskea alle 0,6 baaria.
 2. Toisessa testivaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmässä havaitaan vuoto, se saa säätää putkien liittämiseen käytettävän puristimen korkeintaan puoli kierrosta. Jos vuoto jatkuu, se ilmaisee tarpeen korvata tai korjata tämä yhteys.

Laki lämmönkulutusjärjestelmien hydraulisesta testauksesta

Hydraulinen testaus on eräänlainen laitteiston lujuuden / tiheyden rikkominen. Suoritettiin luomalla ylisuuria paineita vedellä.

Lämmitysjärjestelmien ja lämmitysverkkojen hydraulisen testauksen taajuus on 1 vuosi.

Hydrauliset testit lämpöenergian kuluttajille ovat:

 • lämpöverkkoja
 • lämpöpisteitä
 • lämmitysjärjestelmät
 • lämmittimet lämmittimiin ja itse lämmittimet
 • Lämmitys / lämmitys lämmönvaihtimet

Lämpöverkkojen hydraulinen testaus

TCP 488-2012: n 14.4 kohdan mukaan "Lämmitysverkkojen hydraulinen testaus suoritetaan paineella 1,25 työntekijää, mutta vähintään 0,2 MPa. Putkistoja pidetään testipaineessa vähintään 10 minuutin ajan. Työntekijän paineen alentamisen jälkeen tehdään putkilinjojen perusteellinen tarkastus koko pituudeltaan. Koetuloksia pidetään tyydyttävänä, jos niiden tilalla ei ole tapahtunut painehäviöitä eikä merkkejä vuotoista tai hikoilusta löydy hitsatuista liitoksista ja epäjalosta metallista, näkyvät jäännösmuodostumat, halkeamat tai murtumat. Hydraulista testausta varten on käytettävä vettä, jonka lämpötila ei ole alle + 5 ° C ja korkeintaan + 40 ° C. Putkilinjojen hydraulinen testaus on suoritettava positiivisessa ulkolämpötilassa "

Tapauksissa, joissa kohteelle toimitetaan lämpöä MinskEnergo-laitoksesta tai Minsk-Municipal Heating Network UE: n lämmitysverkoista, edellä mainitut organisaatiot antavat säädöksiä.

Kiinnitä huomiota toimenpiteen täyttämiseen, hydraulisen testauksen yhteydessä määriteltyjen lämmitysverkkojen (pituus, halkaisija, liitäntäpiste) ominaispiirteiden on vastattava kuluttajan taseessa olevia verkkoja, jotka koskevat lämmitysverkkojen tasapainotarvikkeiden rajoittamista

Esimerkki lämpöverkon hydraulisen testauksen suorittamisesta:

Sisäisten lämmönkulutusjärjestelmien hydraulinen testaus

TCP 488-2012 s. 20.10 käy ilmi, että vuosittain ennen kuumennusjakson alkua hydrauliset mittaukset, hydrauliset nostot, hissirakenteet, lämmittimet ja lämmönvaihtimet, joiden paine on 1,25 työntekijää mutta ei alle 1 MPa (10 atm). Hissin yksikössä kirjoittajat todennäköisesti ymmärtävät koko lämpöyksikön, joten vakiintuneen käytännön yhteydessä painetta, jolla lämpöyksikköä testataan, otetaan 1 MPa: ksi (10 ata).

Lämmönvaihtimet, olivatpa kyseessä sitten kuumavesijärjestelmät tai lämmitysjärjestelmät, olisi painetettava passissa ilmoitetulla paineella, mutta ei alle 1 MPa. Usein he testataan 12,5 tai 16 ata.

Lämmitysjärjestelmää testataan paineella 1,25 mutta ei alle 0,6 MPa (6 at) lämmitysjärjestelmien valurautaiset lämmityslaitteet. lämmitysjärjestelmät, joissa on paneeli- ja konvektiolämmitys, testataan 1 MPa (10 at).

Tunnetaan onnistuneiksi testit, joiden aikana testattavien järjestelmien painehäviö (tarkemmin, s. 20.13 TKP 458-2012) ei tapahtunut 10 minuutin kuluessa.

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Asennuksen valmistuttua, mutta ennen viimeistelyn aloittamista asennustyön on suoritettava lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset testit. Hydrostaattisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan yhteisessä kunnossapitojärjestelmässä 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät" Sääntelyasiakirjojen mukaan säädöksen täysi nimi on seuraava: hydrostaattinen tai manometrinen vuoto testi. Arkielämässä tätä dokumenttia kutsutaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimeksi.

Aloitamme täyttää putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tiedot testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän tarkka nimi on määritelty luonnoksessa (työasiakirjat). Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (nimiä koskevat tiedot löytyvät projektista tai rakennusluvasta). Seuraavaksi täytetään testisivustossa olevat tiedot (selvityksen nimi) sekä päivämäärä, jona toimeksianto hyväksyttiin.

Sen jälkeen, kun säädös on päättynyt, siirrymme toimittamaan tietoja hyväksymiskomitean kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla asiakkaan, pääurakoitsijan ja asennusorganisaation edustajia. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

Hyväksymisvaliokunnan tietojen perusteella ilmoitamme projektin organisaation nimi ja projektin koodi, jonka mukaan työ suoritettiin. Sitten kirjoitetaan siihen tekoon, että testit suoritettiin hydrostaattisella menetelmällä.

Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

1. Menemme hydraulisen testauksen toimiin näyte, joka esitetään tällä sivulla, paine, johon putki on testattu. Paine ilmoitetaan kerralla kahdessa mittayksikössä - MPa ja kg / cm2. Ilmoita välittömästi aika, jonka aikana lämmitysjärjestelmän testaus suoritettiin.

2. Ilmoita painehäviön arvo testin aikana. Tiedot syötetään kahteen yksikköön kerralla - MPa ja kg / cm2.

3. Ilmoita testin aikana tai sen jälkeen havaittujen vikoja.

Saatujen tietojen perusteella hyväksyntäkomitea tekee päätelmät asennettujen lämmitysjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta tai vaatimustenvastaisuudesta suunnittelu- ja sääntelyasiakirjoihin sekä tekee päätöksen siitä, onko putken tunnustettu suorittaneen testin vai ei.

Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

Kuten näette, lämmityksen hydraulisen testauksen täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

Kuinka suunnitella lämmitysjärjestelmän painetestaus - lomakkeen rekisteröintisäännöt

Kun lämmityslaitteiston puristukseen liittyvä työ on saatu päätökseen, laaditaan erityinen asiakirja, joka vahvistaa, että lämpörakenne on valmis talvella. Tätä varten on olemassa erityinen muoto. Sitä kutsutaan lämmitysjärjestelmän puristamiseksi.

Tämäntyyppisten putkityölaitteiden päätehtävänä on testata putkikokoonpanon laatua, selvittää, kuinka käyttövalmis on, ja tarkistaa kaikkien liitosten tiiviys. Jos havaitaan virheitä, jotka eivät olleet näkyvissä ulkoisessa tutkimuksessa, ne olisi poistettava.

Paineentutkimusta pidetään tärkeänä vaiheena eri tarkoituksiin käytettävien rakennusten lämpöhuollon järjestämisessä.

Tämä työ tehdään tietyissä tilanteissa:

 • ennen syksy - talvikautta;
 • uuden lämmityspiirin asentamisen jälkeen;
 • kun koko lämmityspään tai sen osan korjaus tai jälleenrakennus on suoritettu;
 • kun rakennustyö on suoritettu rakennuksessa.

Puristustyypit

Tämä prosessi on lämpöjärjes- telmän testi, johon liittyy paineen kasvattaminen putkistossa ruiskuttamalla ilmaa tai nestettä ja erotetaan:

 1. Hydraulinen puristus, joka tuotetaan pumpuilla, jotka syöttävät vettä järjestelmään. Tuloksena on tietoa sen vahvuudesta.
 2. Pneumaattinen paineen testaus koko rakenteen niveltymien arvioimiseksi. Se suoritetaan käyttämällä sähköisiä tai manuaalisia pumppuja, jotka pakottavat ilmaa putkiin.

Vaarallisimpia niistä on pneumaattinen testi, ja tämä seikka on otettava huomioon, koska vahingoittumisen tapahtuessa ruiskutettu ilma ei pelkästään lähde liikkeelle nopeasti, vaan myös tuulen todennäköisyys. Asiantuntijat neuvoo ylittämään yli 0,15 MPa: n paineilman paineen.

Teknisten standardien mukaan hydraulimenetelmää käytettäessä injektoitu paine ei saa ylittää käyttöpaineita 20-30% ja 40-50% pneumaattisen testauksen aikana. Tämä luku ilmaistaan ​​lämmitysjärjestelmän puristustekniikassa.

Lämmitysjärjestelmän puristusjärjestys

Tämäntyyppiset työt on suunniteltava etukäteen ja siksi ennen niiden toteuttamista valmistellaan asiaankuuluvat asiakirjat:

 1. Puku - lämmitysverkkoa palvelevan organisaation vastuuhenkilön allekirjoittama pääsy.
 2. Lämmityspatterin osien järjestelmä, jossa tarkastus suoritetaan ja jossa ilmoitetaan paineen vapautuspaikat.
 3. Luettelo työntekijöistä, joilla on oikeus suorittaa testejä, mukaan lukien vastuullinen virkamies.
 4. Järjestelmä, jossa etsitään asiantuntijoita tarkastamisalueelta ja ilmoitetaan keinot, joilla välitetään niiden välistä viestintää.
 5. Testausmenettelyn ja tietojenkäsittelyn kuvaus.

Ennen pumppauslaitteiden käynnistämistä suoritetaan silmämääräinen tarkastus liitoksista ja tilasta, jossa sulkuventtiilit sijaitsevat. Myös lämmitysjärjestelmän eristämiseksi vesijohtoverkosta, pistokkeet asennetaan.

Sitten menettelyn mukaisesti lämmityskattila ja paisuntasäiliö irrotetaan, eivätkä ne enää 4-6 vuoden välein pese putkia sedimenteistä ja roskista. Tämä toimenpide on suoritettava, muutoin, koska paksun kerroksen plakki läsnä putken sisäpinnalla, sen lämmönjohtavuus vähenee merkittävästi. Pesu suoritetaan eri tavoin riippuen lämmitysrakenteen teknisestä kunnosta.

Hydraulipuristimen johtamisessa huuhtelulaite täytetään vedellä, jonka jälkeen kompressori liitetään tyhjennysventtiiliin. Paine nostetaan haluttuun arvoon ja seuraa painemittarin suorituskykyä. Jos putkissa ei ole heikkoja pisteitä, jotka yleensä antavat välittömästi vuotoa, laitteella ei ole merkittäviä paineenvaihteluita. Jos tämä indikaattori laskee voimakkaasti, on löydettävä vuoto, jota ei ole vaikea tehdä.

Pneumaattinen tehdään erikoispumpulla. Jotta saumojen vikoja olisi helpompi löytää, ne tarvitsevat saippualiuoksen ennen testausta. Pumppu on kytketty järjestelmään ja ilma pakotetaan putkiin. Seuraavat toimet ovat samanlaisia ​​kuin hydraulipuristimen aikana. Samalla on muistettava turvallisuusmääräysten noudattaminen

Häiriöitä tai löystymistä havaitessaan virheet on korjattava ja tarkistettava uudelleen. Tämä toimenpide toistetaan, kunnes järjestelmä on täysin suljettu.

Paineentutkimusta suorittavat asiantuntijoiden järjestöt, joilla on pääsy, asiaankuuluvat tiedot ja taidot. Heidän tulisi pystyä tarkkailemaan työtehtävien järjestystä edellyttäen, että turvallisuus on varmistettu. Lopuksi täytä lämmitysjärjestelmän puristamisen muoto.

Tehtyjen töiden dokumentointi - toimi

Painetestaus on virallinen asiakirja, jolla on oikeusvoima, joka vahvistaa, että:

 • kokeet suoritettiin kokonaan insinöörin kehittämän ohjelman mukaisesti sovellettavien määräysten mukaisesti;
 • lämmönjakelujärjestelmä on kunnossa ja käyttövalmis;
 • Jos lämmitysjakso on hätätilanteessa, vastuu siitä vastaa yksi osapuolista tai molemmat, ja syyllinen maksaa vahingon.

Lämmityssysteemin hydraulisen testauksen toimenpiteenä on sarakkeita, jotka täyttävät mahdollisimman täydellisesti ja tarkasti.

Ne osoittavat:

 • tarkastettavan kohteen nimi;
 • paine-testauksen päivämäärä ja aika;
 • testialue, joka voi olla esimerkiksi lämmityspää tai erillinen solmu;
 • käytetyt laitteet;
 • tulosten, saumojen jne. silmämääräisen tarkastuksen tulokset;
 • työpaineen ja järjestelmän kuormituksen ja testin keston arvo;
 • mittarin arvot testin lopussa;
 • painehäviö;
 • tiedot vuotojen ja muiden vikojen poistamisesta;
 • päätelmä siitä, että järjestelmä on käyttövalmis;
 • valtuutetut allekirjoitukset.

Lämmityspään puristustoimenpide allekirjoitetaan päivänä, jona järjestelmä testattiin. Tämän asiakirjan olisi vahvistettava työn suorittavan yrityksen vastuuhenkilöt sekä tekninen valvontaelin ja rahastoyhtiö.

Lämpöjärjestelmän näytteen täytön hydraulisen testauksen toimenpide

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Täältä voit ladata lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen muodon ja löytää lyhyesti tällaisten testien suorittamisprosessista.

Mikä on teko?

Rakennuksen ja asennustyön lopussa suoritetaan sarja testejä, lämmön- ja vesijärjestelmien tarkastusta tarkkaillaan erilaisilla säätömenetelmillä.

Lämmitysjärjestelmän tila määritetään suorittamalla hydrauliset testit. Tarkista periaatteessa laitteen voimakkuus (tässä tapauksessa - lämmitys). Testien tulosten mukaan laaditaan säädös, joka heijastaa niiden käyttäytymisen tulosta. Tämän toimenpiteen avainkysymys on lopullinen johtopäätös: voiko testattu järjestelmä sallia toimintansa?

Hydraulinen testausprosessi

Lämmitysjärjestelmä tarkistetaan tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

Hydraulisen testauksen ehdot:

 1. Paine ei saa olla alle 0,6 baaria
 2. Veden lämpötilan tulee olla vakio
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä vähitellen, ilmanpoistolaitteiden ollessa avattuja niin, etteivät ilmapistokkeet muodostu.
 4. Järjestelmäanalyysi suoritetaan painemittarin avulla.

Testiportaat

 1. Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa lämmitysjärjestelmän paine nousee kahdesti asetettuun arvoon. Tämä tapahtuu puoli tuntia kymmenen minuutin välein. Seuraavien 30 minuutin aikana edellä kuvattu tila täyttyy - järjestelmän painetta ei saa laskea alle 0,6 baaria.
 2. Toisessa testivaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmässä havaitaan vuoto, se saa säätää putkien liittämiseen käytettävän puristimen korkeintaan puoli kierrosta. Jos vuoto jatkuu, se ilmaisee tarpeen korvata tai korjata tämä yhteys.

Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus: menettely, hydropysäkki

Huolellisesti suunnitelluilla, lasketuilla ja kokoonpannuilla lämmityspiireillä voi olla myös hätätilanteita. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi koko lämmitysjakson aikana ei ole tarpeen tarkastaa sitä vaan myös testata sitä.

On huomattava, että tällaisia ​​toimia tarvitaan, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen kunkin lämmityskauden alkua ja huolto- ja korjaustöiden jälkeen.

Hydraulinen testaus on yleisimpi lämmitysjärjestelmien painetestaus, joka koostuu hydraulisen iskutilanteen simuloinnista, jossa paine on useita kertoja korkeampi kuin standardiarvo. Tämän testin pääasiallisena tarkoituksena on arvioida kaikkien olemassa olevien liitosten ja nivelten luotettavuutta ja laatua, joiden tiedetään olevan heikoimmassa asemassa olevat elementit sekä muiden lämmityslaitteiden terveys.

Hydraulinen testausmenetelmä

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testiä koskevat menettelyt ja säännöt on säännelty seuraavilla sääntelyasiakirjoilla:

 • SNiP 41-01-2003 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi"
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisäiset terveysjärjestelmät"
 • Lämpövoimaloiden teknisen toiminnan säännöt, jotka Venäjän federaation polttoaine- ja energiaministeriön kehittämät, hyväksyttiin vuonna 2003.

  Hydropressointi

  Lämmitysjärjestelmän tiiviyden testausmenetelmää voidaan yksinkertaistaa seuraavilla tehtävillä:

 • kaikkien tuotteiden silmämääräinen tarkastus, sis. laitteet, nousuputket, valtatiet, olemassa olevat yhteydet
 • huuhtelujärjestelmä erilaisista saasteista ja sedimentteistä
 • täyttämällä järjestelmä vedellä pakollisella ilman vapautuksella
 • kompressorin liitäntä ja paineen nousu
 • tunnistaa virheet ja korjata ne tai päättää, että järjestelmä on toiminnassa ja käyttövalmis (jos tarkastuksen aikana vaaditaan korjaustöitä, prosessi on toistettava)
 • laati testiraportti.

  Tärkeitä kohtia hydraulisessa puristusmenettelyssä

  1. Vastuu hydraulisen testin suorittamisesta ovat järjestöt, jotka ylläpitävät ja käyttävät lämmitysverkkoa. Monen kerrostalon rakennuksissa on rahastoyhtiö, kunnallinen palvelu henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja sertifioidut laitteet tai valtuutetun yrityksen edustaja, jolla on asianmukainen toimivalta. Hallinnollisissa, sosiaalisissa ja tuotantolaitoksissa - tällaisten rakennusten ylläpitämiseen osallistuvan organisaation työntekijät. Yksityisissä talouksissa - energiaa toimittavan tai erikoistuneen yrityksen päällikkö, teknikko tai insinööri.
  2. Lämmitysjärjestelmän ja lämmityslaitteiden testaus on suoritettava erikseen. Siksi piiri irrotetaan lämmönlähteestä, paisuntasäiliöstä ja päävesijohdosta.
  3. Järjestelmä on täytettävä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 45 ° C. Tässä tapauksessa testipaine on toimitettava piirin oikeassa kohdassa, jolle on tarpeen vapauttaa ilma kokonaan siitä.
  4. Paine nousee kahdessa vaiheessa: tavalliselle työntekijälle, jonka on suositeltava kestämään jonkin aikaa, mutta vähintään 10 minuuttia, kaikkien elementtien tarkastamiseksi vuotoille virheiden puuttuessa, sen arvo saatetaan oikeudenkäyntiin.
  5. Vähimmäisarvo paineessa hydro-testin aikana riippuu kunkin suoritusjärjestelmän indikaattorista (yleensä se on yli 25-50%) ja oltava:

  - koepaine - 0,2 MPa

  - kun käytät valurautaiset lämpöpatterit - 0,6 MPa

  - kun käytetään konvektori- tai paneelilaitteita - 1,0 MPa

  - hissikokoonpanoon - 1,0 MPa.

 • Testit katsotaan täydellisiksi, ja järjestelmä on paineistettu, jos:

  - 5 minuutin kuluessa vesipiirien painehäviö ei ylitä 0,02 MPa

  - kun paneelilämmitys on testattu 15 minuutin jälkeen, paine on laskenut enintään 0,01 MPa

  - polymeeriputkiston lujuuden ja tiukkuuden tarkkailemiseksi pudotuksen määrä 30 minuutin kuluessa ei ylitä 0,06 MPa

  - liitoksissa, saumoissa, nivelissä ei havaita "hikoilun" muodostumista.

 • Pääasiallinen asiakirja, joka vahvistaa sen, että hydraulinen testi suoritetaan täysin vaatimusten mukaisesti, on toimeksianto, jonka valtuutetut henkilöt on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.
 • Kuva 1 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen todistuksesta

  Lämmitysjärjestelmän hydrostressi

  Testaustodistus on tärkeä asiakirja, joka on täytettävä ja allekirjoitettava järjestelmän puristuspäivänä.

  Toimeksiannolla on tietty määrätty rakenne, jossa on tarpeen huomata:

  On huomattava, että kohteiden määrä ja nimi voivat vaihdella hieman objektin tyypin ja monimutkaisuuden vuoksi (monikerroksinen tai yksityinen talo, toimistorakennus jne.), Testauksen syyt (uuden rakennuksen toimittaminen tai järjestelmän korjaaminen tai lämmitysjärjestelmän yksittäisten elementtien vaihto valmistautuminen lämmitysjaksoon).

  Tyhjä hydraulinen testi lämmitysjärjestelmä

  Jotta sertifioidaan testien onnistunut tulos, on tarpeen laatia asianmukainen säädös tässä erityisessä näytteessä. Lämpöverkon työntekijä laatii tämän asiakirjan ja vahvistaa, että kaikki lämmityslaitteet on asennettu ja toimivat täysin normien ja vaatimusten mukaisesti, ja lämmitysjärjestelmä on itse suoritettu puristusmenetelmällä.

  Testiä voidaan suorittaa kahdella tavalla.

  1. Ensimmäinen on mittari ja sitä käytetään sisäisiin teknisiin ja terveysjärjestelmiin. Tällaisia ​​puristusmometrejä käytetään - erikoislaitteita, jotka tallentavat paineita. Lämmityskauden aikana laitteilla on todellinen käyttöpaine linjassa. Mutta kun testejä suoritetaan ja manometriä käytetään tähän, organisaation työntekijä voi vain selvittää, mikä järjestelmän enimmäismäärä on testattu. On käynyt ilmi, että sekä lämmityslaitoksen työntekijä että yrityksen operatiivinen insinööri tarkastavat testin aikana saatujen tietojen oikeellisuuden.
  2. Toinen menetelmä on hydrostaattinen. Sitä pidetään tehokkaampana, koska se tarkastaa putkijärjes- telmän paineessa, joka on puoli suurempi kuin tavallinen käyttöpaine.

  Tietenkin tämä on oikein, sanot, mutta lämmitysjärjestelmä on valmistettu erilaisista materiaaleista. Kuinka olla tässä tapauksessa? Vastaamme: jokainen eri materiaalista tehty osa on testattava erikseen.

  Kiinnitä huomiota! Tästä huolimatta koko tarkastusmenettelyn tulisi kestää vähintään kymmenen minuuttia!

  Samalla maksimiarvo, jonka paine voi laskea on 0,2 MPa. Jos kaikki työ on suoritettu oikein ja täyttävät kaikki vaatimukset, se tarkoittaa, että lämmityskausi voidaan turvallisesti aloittaa! Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen tarkoitus on todiste siitä! Muutoin kukaan ei voi käynnistää lämmitystä.

  Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

  Ennen kutakin lämmityskautta lämmitysjärjestelmä itse tarvitsee erilaisia ​​toimintoja. Niiden tavoitteena on tarkistaa, onko järjestelmä sopiva käytettäväksi, onko rakenteen eheys ja lujuus, muut parametrit on säilynyt. Tätä kutsutaan hydro-testiksi, ja menettelyn lopussa annettu asiakirja on lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide.

  Miksi tällaiset testit ovat välttämättömiä?

  Jokainen lämmitysjärjestelmä toimii useimmissa tapauksissa varsin tavallisella tavalla. Jos talossa on vain muutamia kerroksia, nesteen käyttöpaine on noin kolme tai neljä ilmakehää;

  Kaupungin maanalainen lämpöreitti voi olla paine jopa kaksitoista (!) Ilmakehää kohden. Mitä me teemme, kysyt? Ainoastaan ​​tällaisissa olosuhteissa tapahtuu äkillisiä painehäviöitä, joiden seurauksena jälkimmäiset ylittävät kaikki sallitut normit. Tällaisen ongelman tulos tunnetaan - tämä on niin kutsuttu hydraulinen shokki. Ja hydrauliset tutkimukset (tai toisin sanoen painekokeet) ovat tarpeen kahta asiaa varten:

 • tarkista, että lämmitysjärjestelmä pystyy toimimaan normaalisti normaalipaineessa
 • selvittää, pystyykö se toimimaan veden vasaran kriittisissä olosuhteissa.

  Jos tarkastaminen syystä tai toisesta ei ole tapahtunut, vesivasara voi aiheuttaa onnettomuuden, minkä vuoksi huonekalut, kodinkoneet ja kaikkein kauheimmat kaadetaan huoneen kiehuvaan veteen.

  Miten hydraulinen testi

  Testejä edeltää perusteellinen valmistelu, kaikki venttiilit ja portti- venttiilit sekä eristys tarkistetaan. Järjestelmä on irrotettava keskusväylästä.

  Valmistustöiden jälkeen piiri täyttyy nesteellä. Sitten järjestelmän paine nousee (puolitoista kertaa korkeampi kuin standardi) painepumpun avulla. Putkilinjaa ylläpidetään tällaisissa olosuhteissa puolen tunnin ajan, jos tänä aikana paine ei ole vähentynyt, se tarkoittaa, että voit turvallisesti aloittaa lämmityskauden. Lämmitysverkon työntekijä tutkii tarkastuksen tulokset, minkä jälkeen lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus tehdään.

  Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

  Ennen lämmitysjärjestelmän käyttöönottoa pitkäksi syksy-talvikaudeksi on suoritettava joukko valvontatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarkastaa järjestelmän lujuus ja eheys sekä muut ominaisuudet. Tällaisen suunnitelman toimia kutsutaan hydraulisiksi testeiksi tai yksinkertaisesti paineesta.

  Hydraulisen testauksen tarkoitus

  Lähes kaikki lämmitysjärjestelmät toimivat tavallisessa, ts. Vakiotilassa. Rakennuksissa, joissa on pieni määrä kerroksia, normaali käyttöpaine jäähdytysnesteelle on yleensä noin 2-4 ilmakehää, 9-kerroksisissa rakennuksissa se on jo 6 ja korkeammissa rakennuksissa se on vähintään 7 ilmakehää.

  Vertailun vuoksi maanpinnalla oleva kaupunkien lämmityspäässä paineindikaattori saavuttaa 12 ilmakehää.

  On sanottava, joskus odottamattomia paineen nousuja, jotka johtavat siihen, että työverkko kasvaa enemmän kuin normien sallitut arvot. Tässä tapauksessa ns. "Vesivasara".

  Puristustyön ensisijainen tavoite ei ole pelkästään testaamaan järjestelmää sen kyvystä työskennellä tavanomaisissa olosuhteissa, vaan myös sen kyvystä kestää hydraulisia iskuja.

  Jos jostain syystä järjestelmää ei ole testattu, hydraulisten iskujen seuraukset saattavat olla onnettomuuksia, jotka johtavat kiehuvaan veteen asuintiloissa, mikä johtaa huonekaluihin, koneisiin ja laitteisiin, seiniin ja kattoihin.

  Puristusprosessi

  Ennen kuin aloitat testauksen, järjestelmä on valmistauduttava niihin. Tätä varten tehdään olemassa olevien venttiilien tarkistus ja tiivisteet pakataan peräkkäin kaikkiin venttiileihin. Seuraavaksi putkilinjojen tarkastus ja korjaus eristys. Järjestelmä on itsestään katkaistava pääputkesta pistokkeiden avulla.

  Kun kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettu, järjestelmä täytetään vesijohtovedellä. Opressovochnogo -pumpun avulla syntyy ylipaine, jonka arvo ylittää 1,5 tunnin työajan. Tällä tavoin luotu paine on pidettävä järjestelmässä 30 minuutin ajan.

  Jos asetetun ajan kuluttua se ei ole laskenut, järjestelmä on täysin käyttövalmis. Hyväksyy lämmitysjärjestelmän kutsutun tarkastajan hydrauliset testit.

  Hydrauliset testit

  Selkeä osoitus siitä, että puristustoimet toteutettiin, on valtuutetun henkilön laatiman erityislain.

  Tarkastajan laatiman tietyn lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide vahvistaa, että koko työryhmä on suoritettu standardien ja määräysten mukaisesti ja että niitä on onnistuttu ylläpitämään.

  Lämmitysjärjestelmien testaus voidaan suorittaa kahdella tavalla: manometriset (suunnitellut saniteettitekniikan sisäiset järjestelmät) ja hydrostaattiset.

  Jälkimmäistä menetelmää pidetään tehokkaammana - se tarkistaa järjestelmän suorituskyvyn 50 prosentin paineessa keskimääräistä käyttöarvoa korkeampi.

  Toinen menetelmä, eli manometriset testit, suoritetaan painemittareiden avulla - erikoisvälineet, jotka paineilevat. Normaalikäytössä nämä instrumentit osoittavat järjestelmän nykyisen paineen.

  Painemittarissa käytettävän painetestauksen aikana tarkastaja tutkii tarkalleen, mitä järjestelmää testattu ylipaine. Tämän seurauksena tarkastaja tarkastaa yhdessä huoltoinsinöörin kanssa suoritettujen hydraulisten testien tarkkuuden.

  Järjestelmän erilaisia ​​materiaaleja testataan eri aikoina, mutta testi ei saa kestää alle 10 minuuttia. Lämmitysjärjestelmien osalta suurin painehäviö katsotaan olevan 0,02 MPa.

  Virallisten sääntöjen mukaisesti asianmukaisesti toteutettu ja suunniteltu lämmitysjärjestelmien testaus on välttämätön edellytys seuraavan lämmityskauden alulle.

  Hydraulinen testaustodistus

  Toiminnassa olevan lämmitysjärjestelmän alkamista edeltää tarkastustoimet. Ne osoittavat järjestelmän vahvuuden ja sen eheyden. Testit, joita kutsutaan puristukseksi, jäljittelevät tavanomaista käyttöpaineita järjestelmässä ja niin kutsuttua veden vasaraa. Tarkastettavista toiminnoista todistetaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen teko. Valtuutettu henkilö laatii tämän asiakirjan ja vahvistaa, että kaikki työ on suoritettu standardien mukaisesti ja että järjestelmä on täysin toiminnassa.

  Tulosten perusteella laadittu hydraulisten testien toimenpide sisältää tiedot testistä suoritetuista henkilöistä, testipaineen arvot ja ilmoitetut toimenpidekokonaisuudet. Toimintaorganisaation edustajat, asiakkaan tekninen valvonta sekä rakennus- ja asennusorganisaatio allekirjoittivat asiakirjan.

  Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide - puristustoiminnan tulos

  Lämmönjakelujärjestelmä on tekninen rakenne, jonka avulla voit seurata ja ylläpitää talon lämpötilan parametreja talvikuukausina. Suuri väärinkäsitys on se, että lämmitysjärjestelmä voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä. Viimeksi mainitusta, lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on erittäin tärkeää.

  Näitä toimintoja tehdään etsimällä heikkoja alueita, jotka voivat tuoda käyttäjiä väärään aikaan. Puristusprosessi näkyy alla olevassa kuvassa tai videossa artikkelissamme.

  Lämmityselementtien paineenkoko

  On tärkeää. Lämmitysjärjestelmien testaus on joukko toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarkastaa tai mieluummin heikojen putkien ja muiden lämmityslaitteiden sijainti käytön aikana.

  Kun työ on tehty

  Tällöin suoritetaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät lämmityksen tiiviyden testaukseen:

  • Lämmityskauden valmistelun aikana;
  • Suoritettaessa järjestelmän korvaavat osat;
  • Lämmityslaitteiden korjauksen jälkeen;
  • Toimitettaessa kiinteistö käytössä.

  Itse testausmenetelmä on vahvistus piirin tiiveydestä.

  Tämä menettely sisältää seuraavat osat:

  • Ilman tai veden tarjonta tietyllä paineella lämmitysputkistoissa erityislaitteiden avulla;
  • Lämpöpatterin muodonmuutosten löytäminen;
  • Rikkomusten poistaminen.

  Kytke käsipumppu

  On syytä huomata, että nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät mahdollistavat tällaisten tapahtumien vähimmäismäärän.

  Säännöt

  Tällaisen työn asianmukai- selle toteuttamiselle on kehitetty erityinen SNiP, jossa käsitellään prosessin hienouksia ja yksityiskohtia. Lisäksi se sisältää tyypillisiä ohjeita tällaisista tapahtumista. (Katso myös artikkeli Lämmityksen asennus - tärkeät vivahteet)

  SNiP sisältää teknisiä järjestelmiä, joissa otetaan huomioon turvallisuussääntöjen mukaiset työn yksityiskohdat sekä tarvittavat laitteet. Kaikki lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit on suoritettava tämän asiakirjan mukaisesti.

  Sähkökompressori kytketty lämmitykseen

  On tärkeää. Ennen hydraulista testausta järjestelmä on huuhdeltava.
  Se voidaan toteuttaa eri tavoin ja sen tehtävänä on poistaa talletukset ja skaalaa putkien sisäseinistä.
  Se tuotetaan erikoisratkaisuilla ja kompressorilla.

  Putkijohdotuksina voidaan havaita oksideja:

  On suositeltavaa suorittaa huuhtelu vähintään kerran viiden vuoden välein, se mahdollistaa lämmöntuotannon laadun ja luotettavan toiminnan.

  Jokaisen lämmitysjärjestelmän toiminnan aikana sen tehokkuus vähenee, tämä ilmiö tapahtuu edellä kuvattujen sedimenttien ja kerrostumien vuoksi. Ne johtavat putkien poikkileikkauksen vähenemiseen ja jäähdytysnesteen huonoon kiertoon. (ks. myös artikkeli Lämmitys- ja vesihuoltojärjestelmät ovat sivilisaation siunaus)

  Sectional piping

  Kuka suorittaa paineita

  Vastuu näiden teknisten verkkojen estämisestä hoidetaan rakennuksia hoitavilla toimielimillä ja organisaatioilla. Toisin sanoen talojen näissä työntekijöissä työskentelee asuntotoimistoja ja vastaavia yksiköitä.

  On ymmärrettävä selvästi, että nämä toimet suorittavat vain erikoisvalmisteinen ja testattu henkilöstö, joka käyttää tarvittavia laitteita. Työskentely omalla kädelläsi on ehdottomasti kielletty!

  Työprosessi alkaa täyttämällä järjestelmä vedellä, jos se on tyhjä. Tämä tapahtuu lämpöverkkojen paluuputken kautta eli hissin kautta. Korkeimpien pisteiden asennuttujen venttiilien ansiosta ilma poistuu, kunnes jäähdytysneste virtaa venttiileistä.

  Jos vuoto on löydetty, järjestelmä tyhjennetään tyhjennysventtiilin läpi. Puristuspumppu kytketään ohjausyksikön kautta. Työntekijällä on tyhjä lomake, joka täytetään työn aikana. Työn päätyttyä lämmitysjärjestelmän testi todistetaan.

  Mikä on teko?

  Asennus- tai huoltotöiden suorittamisen jälkeen suoritetaan hydrauliset testit. Nämä työt osoittavat koko lämmitysjärjestelmän tilan. Putkilinjoiden ja piirin eri solmukohtien voimakkuus tarkistetaan ja niiden valmistuttua ne muodostavat lämmitys- ja lämmitysjärjestelmien hydrostaattisen testauksen.

  Se tuottaa tuloksia kaikista toimista ja johtopäätöksistä lämmitysjärjestelmän sopivuudesta käyttöönoton luvalla.

  Suoritusmenetelmä

  Lämmitysjärjestelmää testataan vuotojen tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

  Työehdot:

  • Paine ei saa laskea alle 0,6 bar;
  • Jäähdytysnesteen lämpötila on vakio;
  • Järjestelmän on oltava täysin ilman ruuhkautumista;
  • Vahvuusanalyysi suoritetaan painemittareiden avulla.

  Testiraporttimuoto

  Työn vaiheet

  • Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa järjestelmän paine nousee vähintään kahdesti asetettuun arvoon. He yleensä tekevät sen kolmekymmentä minuuttia, nostaen joka kymmenen minuuttia. Seuraavan puolen tunnin aikana paine pidetään vähintään 0,6 baarin tasolla;
  • Toisessa vaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmän kierteillä tai laipoilla on vuoto, ne voivat kiristää. Jos vuoto ei pysähdy, tämä yhteys on vaihdettava.

  johtopäätös

  Hydraulisen testauksen prosessi on hyvin monimutkainen ja vastuullinen. (Ks. Myös artikkeli Lämmitysprojekti ja sen kokoamisen erityispiirteet). Se ei toimi omalla laadullisella tavalla. Nyt voit helposti löytää erityisiä järjestöjä, jotka harjoittavat vastaavia teoksia, niiden palveluiden hinta on melko demokraattinen. Näiden toimien laatu riippuu talvikuukausien työn luotettavuudesta.

  Lämmitystoimen puristustoimen muoto. CO. Pneumaattinen tarkastus. Mikä on teko?

  Paineen testaus on tärkeä askel kerrostalon, yksityisten talojen ja muiden rakennusten lämmitysjärjestelmän luomisessa tai käytössä. Puristustyön pääasiallisena tehtävänä on testata putkien kokoonpanon laatua, nimittäin arvioida, kuinka kaikki liitokset ovat valmiit ja suljetut, sekä havaitsemaan virheet, joita ei havaittu alkutarkastuksessa ja poistaa ne.

  Kaikkien toimien päätyttyä, asiakirjojen todisteeksi siitä, että lämmitysjärjestelmä on valmis talvikaudelle, painetesti kootaan epäonnistumatta.

  Puristusprosessi toteutetaan ei kerran, mutta seuraavissa tilanteissa:

  • ennen lämmityskauden alkua;
  • asennuksen jälkeen uusi lämmitysjärjestelmä;
  • kun koko järjestelmän tai sen segmenttien korjaus tai jälleenrakennus on suoritettu;
  • kun rakennustyöt on tehty rakennuksessa.

  Mikä on yleensä lämmitysjärjestelmien painetestaus? Tämä on prosessin testaus lämmön syöttö piirejä lisäämällä paineita putket, ruiskuttamalla vettä tai ilmaa. Tällä perusteella erotetaan:

  Näistä kahdesta tyypistä vaarallisinta on pneumaattinen testi, ja tämä on otettava huomioon, sillä jos lämmitysjärjestelmässä on vaurioita, pakotettu ilma ei tule ulos nopeasti, vaan voi järjestää tuulet. Siksi asiantuntijat suosittelevat, ettei ylipaine ylitä 0, 15 MPa.

  Vesipuristusta teknisten standardien mukaisesti injektoitua painea voidaan nostaa 20-30% enemmän kuin työntekijä, ja tämä luku kiinnitetään lämmitysjärjestelmien hydraulisen testauksen toimiin pneumaattisen puristuksen aikana 40-50%.

  Puristusprosessin sekvenssi

  Koko puristusprosessi on suunniteltu etukäteen. Dokumentoitu tämä ilmaistaan ​​puristusohjelman suunnittelussa, johon kuuluu:

  Ennen pumpun käynnistämistä suoritetaan alustava visuaalinen tarkastus liitosten ja sulkuventtiilien kunnosta sekä pistokkeet lämmitysjärjestelmän eristämiseksi vesijohtoputkista. Lisäksi menettelyn mukaisesti kattila, jossa paisuntasäiliö on sammutettu, putket huuhdotaan (kerran 4-6 vuodessa) erilaisista kerrostumista tai roskista. Huuhtelu suoritetaan säännöllisesti, koska "umpeutuneiden" putkien lämmönjohtavuus pienenee. Pesu voidaan tehdä eri tavoin. Siinä otetaan huomioon lämmitysjärjestelmän tekniset parametrit.

  Hydrosuhdistuksen aikana valmistettu järjestelmä (eli huuhtelun jälkeen) täytetään jäähdytysnestevedellä, sitten kompressori liitetään tyhjennysventtiiliin. Paine nousee asetettuun arvoon ja painemittaria tarkkaillaan. Jos lämmitysjärjestelmässä ei ole heti repeytyviä heikkoja kohtia, painemittari ei näytä merkittäviä painevaihteluita. Jos se osoittaa voimakkaan paineen alenemisen, tulee ehdottomasti etsiä vuotoa. No, se ei ole vaikeaa.

  Kun pneumopressiota käytetään pneumapumpulla. Yhdisteiden vikoja havaittaessa on suositeltavaa käsitellä niitä ennen kuin ne tarkistetaan saippualustalla. Pumppu nostaa lämmitysjärjestelmän ja työntää ilmaa putkiin. Muut toimenpiteet ovat samat kuin ensimmäisessä tapauksessa. Älä unohda turvallisuutta.

  Jos testin aikana ilmenee vuotavia yhdisteitä tai höyryjä lämmitysjärjestelmässä, ne poistetaan ja tarkistetaan uudelleen. Tämä toimenpide voidaan toistaa useammin kuin kerran, kunnes järjestelmä on täysin suljettu. Yleensä tämä prosessi toteutetaan sellaisten julkisten tai yksityisten organisaatioiden asiantuntijoilta, joilla on pääsy, tietämys ja taidot, jotka voivat seurata prosessin koko prosessia ja varmistaa tietoturvan. Sen jälkeen voit jatkaa puristamisen tekoa.

  Mikä on puristustoimenpide, miksi sitä tarvitaan?

  Puristustoimi - asiakirja, jolla on oikeusvoima. Virallinen näyttö on, että:

  Toimen muodossa on useita kohtia, jotka on täytettävä mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti. nimittäin:

  • kohteen (talon, alueen) nimi, jossa tarkastus suoritettiin;
  • puristusajankohta ja -aika;
  • testipaikka (esimerkiksi lämmityspää tai solmu)
  • välineet, joiden avulla järjestelmä testattiin;
  • saumojen, nivelten, hanojen silmämääräisen tarkastuksen tulokset;
  • työpaineen ja lämmitysjärjestelmän kuormituksen arvo, kuorman kesto;
  • arvot, jotka painemittari osoittaa testin lopussa;
  • painehäviöindikaattorit;
  • tiedot virheiden ja vuotoiden poistamisesta;
  • päätelmä toimintajärjestelmän valmiudesta;
  • vastuullisten osapuolten allekirjoitukset.

  Hydraulisen testauksen toimenpidemuodot voivat poiketa hieman pneumaattisen puristusmuodon muodoista. Valitessasi voit keskittyä SNiP 3.05.04-85: een.

  Jokainen kehittäjä on tietoinen tarpeesta testata lämmitysjärjestelmä. SNiP säätää tätä menetelmää riippuen lämmityspiirin kokoonpanosta ja monimutkaisuudesta.

  Tässä julkaisussa käsitellään yksityiskohtaisesti asuntojen ja yksityisten talojen keskitettyjen ja itsenäisten lämmitysjärjestelmien (CO) testimenetelmiä.

  Teoksen tarkoitus

  Sääntelyasiakirjojen mukaisesti asennustöiden suorittamisen ja talonrakennuksen perusteellisen pesun jälkeen on suoritettava tarkastukset:

  • Kunkin yksittäisen elementin terveys ja asianmukainen asennus.
  • Paine- ja lämpökuorman suunnitteluparametrien noudattaminen.

  CO-testaus suoritetaan käyttäen kahta päämenetelmää:

  • Hydrostaattinen paineen testaus.
  • Manometrinen menetelmä (paineilma).

  Hydraulisia ja pneumaattisia tarkastuksia käytetään CO: n testiä varten. Lämmitysjärjestelmien lämpökokeita on suoritettava, jotta varmistetaan lasketun lämpötehon, asianmukaisten ja yhtenäisten lämpöpatterien ja putkistojen lämmitys.

  Hydrostaattinen testaus

  Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on seuraava: paluuputken alimmasta kohdasta (paluulinja) reitti täyttyy nesteellä (vedellä). Tämä mahdollistaa ilman tehokkaimman poiston avoimen (automaattisen) ilma-aukon ja paisuntasäiliön kautta. Tämäntyyppistä CO-tarkistusta pidetään täysin turvallisena, koska se "ajetaan" lähimpänä työoloja. On ymmärrettävä, että hätätilanteessa (reitin paineenalennus) mahdolliset tilojen tulvat.

  Työ toteutetaan kahdessa vaiheessa:

  1. Veden syöttö paineessa, joka on 1,25 laskennallista parametriä kohden. Oikean mittauksen osalta putkilinjan paine ei saa olla alle 1,5 MPa. Tätä vaihetta pidetään onnistuneena, jos putken paine ei putoa yli 0,5 kg / cm2 yli 10 minuutin tai yli.
  2. Toisessa vaiheessa testaus onnistuu, jos virtapiirin paine ei muutu seuraavien 120 minuutin aikana. tai sen lasku on enintään 20 KPa.

  Tärkeää: hydrostaattinen testaus suoritetaan ilman lämmöntuottajaa ja paisuntasäiliötä.

  Höyry CO tarkistetaan yksinomaan hydrostaattisella menetelmällä. Jos lasketut parametrit vastaavat 0,07 MPa, testaus suoritetaan vedenpaineella, joka vastaa 0,25 MPa.

  Pumput testataan vain, kun putkisto täytetään vedellä. Aluksi pumppu käynnistyy tyhjäkäynnillä 35 minuuttia, kun kuormitus on kulunut 10-20 minuuttia. Tarkastus katsotaan läpäistyksi, jos pumppu on käynnissä sykleissä: 1 tunti ja 6 tuntia ilman kriittistä kuumentamista ja ulkomaisen kohinan ilmaantumista.

  Hissikokoonpanon tarkistamiseksi on käytettävä vähintään 10 kg / cm2: n alkupainetta. Menestyksekkään testauksen jälkeen se päivitetään työntekijälle. Lämmitysjärjestelmien putkistojen testaus olisi suoritettava voimalaitosten 115 sääntöjen mukaisesti säänneltyjen ehtojen mukaisesti:

  • Nesteen, jonka kanssa piiri täyttyy, lämpötilan on oltava korkeintaan 45 ° C, eikä huoneen ilma saa olla alle +5 ° C.
  • Paine 1,25 työntekijältä.

  10 minuutin kuluttua tässä tilassa paine putoaa käyttöparametreihin ja reitin tarkastamisesta riittää riittävästi aikaa (saumat, putkilinjan liittimet, venttiilit jne.).

  Se on tärkeää! CO-paneelin painehäviön on oltava 10 KPa tai pienempi; joka on valmistettu niiden polymeerimateriaaleista - 60 KPa, seuraavien 30 minuutin aikana.

  Työn päätyttyä piiri huuhdellaan. Vesi tyhjennetään putkiston pohjassa sijaitsevan kytkimen kautta. Viimeinen vaihe on lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide.

  Tämän asiakirjan allekirjoittavat asiakkaan, urakoitsijan, valtuutetut edustajat. Joissakin tapauksissa CO-testit suoritetaan valvontaviranomaisten edustajien läsnäollessa, jotka allekirjoittivat sen. Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen teosta.

  Pneumaattinen CO-tarkastus


  Jos edellä esitettyjä ehtoja ei voida täyttää (esimerkiksi ympäröivän ilman lämpötila on alle 5 ° C tai jostain syystä on mahdotonta käyttää nestettä virtapiirissä), tarkista CO: n kanssa paineilma. Tekniikka ei ole käytännössä eroa edellä olevasta. Vaatimukset seuraavista:

  Paine virtapiirissä 100 KPa.

  Se on tärkeää! Testausta pidetään onnistuneena, kun piirin painehäviö ei ylitä 10 kPa 5 minuutin ajan.

 • Painemittarin läsnäolo piirissä olevan paineen määrittämiseksi tarkasti.
 • Ongelmana on se, että pneumaattisen puristuksen aikana on vaikea määrittää vuotoa. Siksi useimmat erikoistuneet organisaatiot käyttävät lämmitysjärjestelmien putkistojen hydraulista testausta.

  Lämpötestaus

  Tällainen tarkastus suoritetaan CO: n tehokkuuden määrittämiseksi. Työ suoritetaan CO: n käyttöönoton yhteydessä ja (tai) lämmityspiirin kokoonpanon muuttamisen yhteydessä. Tällaisen tarkastuksen tärkein edellytys on jäähdytysnesteen syöttö, jonka lämpötila ei ole alle + 60 ° C. Prosessi kestää noin 7 tuntia, jonka aikana tehdään työtä CO: n tasapainottamisessa ja sen elementtien säätämisessä. Koetulokset on kirjattu teokseen, jonka näyte on esitetty alla.

  Kun palveluja tarjotaan erikoistuneiden yritysten lämmitysjärjestelmän huuhtelemiseksi, tarvitaan suoritettujen töiden dokumentointi. Ensinnäkin tehdään arvio ja tehdään sopimus. Tällöin lämmitysjärjestelmän pesutodistus täytetään ja allekirjoitetaan. Ennalta ehkäisevissä töissä tarvitaan putkistoja, lämpöpattereita ja vuorausta niihin. Pesun teknisellä puolella ja sen dokumentaarisella osalla on ominaisuuksia.

  Menetelmä lämmitysjärjestelmän huuhtelemiseksi ja sen suunnittelusta

  Kuumavesisäiliöiden huuhteluun erikoistuneiden organisaatioiden suorittamat toimet ovat seuraavat:

  1. Laitteen tarkastus. Arvioidaan sen tekninen kunto. Ensisijainen paineenteko suoritetaan ja paineen pitäisi olla 1,25 kertaa suorituskyky (vähimmäisarvo - 2 ilmakehää). Tämä on välttämätöntä, jotta käytön aikana vuodot eivät aiheuta ristiriitaa asiakkaan kanssa. Tunnistetut puutteet on korjattava ennen huuhtelua.
  2. Toimenpide on laadittu piilotettujen toimintojen suorittamiseksi järjestelmän elementtien puhdistamisprosessissa. Tämä voi olla esimerkiksi lämpöpatterien purkaminen.
  3. Tee valinta lämmitysjärjestelmän puhdistustekniikasta. Kuten käytännössä on osoitettu, useimmiten käytetään hydropneumaattista huuhtelua vedellä ja paineilmalla muodostuneesta massasta käyttäen erikoista. Paljon vähemmän käytetään kemiallista puhdistusta.
  4. Laske ja tee talousarvio lämmitysjärjestelmän huuhtelemiseksi. Työnkulut sisältävät maksuvälineen vuokraamisesta, reagenssien, polttoaineen kulutuksesta. Laskelmassa otetaan huomioon työn hinta, myös piilotettu.
  5. Arvioinnin laatimisen jälkeen ne laativat sopimusta lämmitysjärjestelmän huuhtelemisesta, jossa määritellään useita näkökohtia, mukaan lukien työn kustannukset, osapuolten velvollisuudet, mukaan lukien kaikkien toimien loppuunsaattamisen määräajat. Asiakirjassa määrätään usein seuraamuksista siitä, että määräajat ovat häiriintyneet tai palvelujen laatu ei täytä velvoitteita.

  Tärkeä asia on se, missä osapuolet ovat vastuussa, koska se mahdollistaa konfliktitilanteiden välttymisen. Asiakirjassa määrätään myös muutoksen tekemisestä ja sen irtisanomisen ehdoista.

 • Kun sopimus on allekirjoitettu, jatka suoritusta itse pesussa.
 • Sen jälkeen, kun ne on suoritettu, suoritetaan kuumennusrakenteen toissijainen puristus, jotta voidaan tarkistaa käyttökelpoisuus.
 • Kun työ on päättynyt, ne täyttävät lämmitysjärjestelmän huuhtelutoimet, näyte näkyy valokuvassa. Asiakas joko hyväksyy ne tai ilmoittaa, että sopimuksen ehtoja ei ole täytetty. Kiistellyt asiat päättävät tuomioistuimissa säädetyllä tavalla.
 • Lämmitysjärjestelmien kemiallinen huuhtelu

  Käytetyt koostumukset hävitetään, mutta koska niitä ei saa valuttaa viemärijärjestelmään (reagenssit voivat merkittävästi lyhentää käyttöikää), ne neutraloidaan ensin lisäämällä alkaliseen liuokseen happamia reagensseja ja päinvastoin.

  Lämmitysjärjestelmien hydropneumaattinen huuhtelu

  Tätä pesun menetelmää pidetään monipuolisena ja edullisena, joten sitä käytetään melko usein. Sen toteuttamiseksi tarvitaan runsaasti vettä.

  Toimintasarja on seuraava:

  • järjestelmä käynnistetään palauttamaan - alun perin syöttöön paluu ja sitten vastakkaiseen suuntaan;
  • jäähdytysnesteen virtaukseen venttiilin läpi sekoittaa kompressorin syöttämän paineilman virta. Tuloksena oleva massa puhdistaa lietteen sisäpinnat ja osittain kerrostumat;
  • nousuputkien läsnä ollessa ne pestään peräkkäin ryhmissä siten, että massavirta ei kata yli 10 kohdetta. On parasta, jos ryhmien nousukertojen määrä on pienempi. Huuhtelu suoritetaan, kunnes purkaukseen lähetetty liete läpinäkyväksi.

  Kun lämmitysjärjestelmä puhdistetaan itsenäisesti, on suositeltavaa pestävät nousuputket kerrallaan, jolloin huuhtelevat vain syöttöjohto, mutta myös itse jäähdytin.

  Vastaanotto lämmitysjärjestelmän huuhteluun

  Ohjeiden mukaan, jotta varmistetaan, että työ tehdään laadukkaasti, jäähdytysnesteen ohjauksen aidat tulee tehdä lämpöä solmussa ja verkon eri osissa, jotta komissio voi visuaalisesti olla vakuuttunut veden läpinäkyvyydestä ja suuren määrän suspensioista.

  Mutta yleensä lämmöntarjoajan edustajat saavat käyttötapaa toisella tavalla. Ne avaavat yhdessä urakoitsijan kanssa useita paristoja sisäänkäynneissä ja huoneistoissa irrottamalla kuurojen jäähdytyspistokkeet ja tarkastelemalla visuaalisesti, kuinka paljon akku on tukossa. Pieni määrä lietettä on sallittu, mutta ei saa olla kiinteää sadetta.

  Asennuksen valmistuttua, mutta ennen viimeistelyn aloittamista asennustyön on suoritettava lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset testit. Hydrostaattisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan yhteisessä kunnossapitojärjestelmässä 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät" Sääntelyasiakirjojen mukaan säädöksen täysi nimi on seuraava: hydrostaattinen tai manometrinen vuoto testi. Arkielämässä tätä dokumenttia kutsutaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimeksi.

  Aloitamme täyttää putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tiedot testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän tarkka nimi on määritelty luonnoksessa (työasiakirjat). Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (nimiä koskevat tiedot löytyvät projektista tai rakennusluvasta). Seuraavaksi täytetään testisivustossa olevat tiedot (selvityksen nimi) sekä päivämäärä, jona toimeksianto hyväksyttiin.

  Sen jälkeen, kun säädös on päättynyt, siirrymme toimittamaan tietoja hyväksymiskomitean kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla asiakkaan, pääurakoitsijan ja asennusorganisaation edustajia. Lisätietoa rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

  Hyväksymisvaliokunnan tietojen perusteella ilmoitamme projektin organisaation nimi ja projektin koodi, jonka mukaan työ suoritettiin. Sitten kirjoitetaan siihen tekoon, että testit suoritettiin hydrostaattisella menetelmällä.

  1. Menemme hydraulisen testauksen toimiin näyte, joka esitetään tällä sivulla, paine, johon putki on testattu. Paine ilmoitetaan kerralla kahdessa mittayksikössä - MPa ja kg / cm2. Ilmoita välittömästi aika, jonka aikana lämmitysjärjestelmän testaus suoritettiin.

  2. Ilmoita painehäviön arvo testin aikana. Tiedot syötetään kahteen yksikköön kerralla - MPa ja kg / cm2.

  3. Ilmoita testin aikana tai sen jälkeen havaittujen vikoja.

  Saatujen tietojen perusteella hyväksyntäkomitea tekee päätelmät asennettujen lämmitysjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta tai vaatimustenvastaisuudesta suunnittelu- ja sääntelyasiakirjoihin sekä tekee päätöksen siitä, onko putken tunnustettu suorittaneen testin vai ei.

  Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

  Kuten näette, lämmityksen hydraulisen testauksen täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

  Huuhtelujärjestelmät ovat erikoistuneita järjestöjä, kun kyseinen sopimus tehdään alustavasti. Lämmitysjärjestelmien huuhtelun jälkeen. Tämän asiakirjan näyte ja ulkonäkö ovat riippuvaisia ​​asiantuntijoiden järjestämistä tapahtumista.

  Pakollinen menettely

  Lämmitysjärjestelmät ovat tilojen lämmitykseen suunniteltuja laitteita (pumput, kattilat, putkistot ja lämpöpatterit). Koska lämmitettyä vettä käytetään yleensä lämpölaitteena, kaikki osat peitetään sisältä sisältäen tiheän saastumakerroksen. Joskus putkissa tällaiset kertymät saavuttavat yli 50 prosenttia poikkileikkauksesta. Tämä vähentää lämmönsiirtoa ja vähentää huoneen lämpötilaa. Voit taistella tätä ilmiötä kahdella tavalla:

  • lämmityspiirin yksittäisten osien vaihto;
  • huuhtelujärjestelmä.

  Toista vaihtoehtoa pidetään parempana, koska se ei edellytä vakavia rakentavia toimenpiteitä. Sen jälkeen, kun tarvittavat toimenpiteet on toteutettu, olisi laadittava huuhtelujärjestelmien toimenpide, näyte, josta asiantuntijat ovat valmiiden lomakkeiden muodossa. Niitä ei tarvitse tilata painotalossa. Voit tehdä tämän käyttämällä kaikkia tulostuslaitteita. Kuinka täyttää huuhtelujärjestelmien toiminta? Näyte on tavallisesti vakioteksti, jossa erilliset pakolliset kohdat jätetään nimenomaan pois.

  Yleensä se on puhdistusalan järjestön edustaja. Mikä on huuhtelujärjestelmien toiminta? Lomakkeen näyte alkaa nimestään ja sen luomispäivästä. Seuraavassa esitetään seuraavat tiedot peräkkäin:

  1. Kohteen osoite.
  2. Tiedot kolmesta pakollisesta osallistujasta, joiden läsnä on tämä menettely (asiakas, huoltoyrityksen edustaja, siivousorganisaation asiantuntija).
  3. Työaika.
  4. Valitse neljä vaihtoehtoa, kuinka järjestelmä puhdistetaan.
  5. vettä ennen työskentelyä ja sen jälkeen. Käytetty määrä ja lämpötila ilmoitetaan erikseen.
  6. Työn laatu.

  Kaikki säädöksessä mainitut tiedot päättyvät kolmen osapuolen allekirjoituksella.

  Lisätyötä

  Putkien ja muiden laitteiden huuhtelun jälkeen on toivottavaa tehdä painetesti. Tämän lisäkäsittelyn avulla voit tarkistaa koko järjestelmän tiiviyden ja tunnistaa paikat, joissa ilma tai vesi voivat mennä ulos. Tällaisia ​​toimia ei vaadita, mutta erittäin toivottavaa. Ne vastaavat sekä asiakkaan että esittäjän etuja. Valmistuttuaan molemmat pystyvät varmistamaan edellisen vaiheen laadun. Teosten toteutus korjaa pesukappaleen ja näyte näyttäisi taulukolta, jossa kootaan luettelo kaikista tällaisen menettelyn aikana järjestetyistä tapahtumista.

  Jokaisen pisteen kohdalla asiantuntijan on tehtävä merkki täytäntöönpanosta. Lopulta, kuten tavallista, asiakas ja toimeksisaaja tekivät allekirjoituksensa ja vahvistivat työn. Asiantuntijat toisinaan kutsuvat tätä menettelyä hydraulisesti, koska useimmiten tällainen testi suoritetaan veden avulla. Uskotaan, että ilma voi olla vaarallisempi, jos havaitaan vakavia toimintahäiriöitä. Siksi monet haluavat mennä helpommin.

  Luotettavuustarkastus

  Keväällä lämmityskauden päättymisen jälkeen järjestelmä säilyy yleensä kesäkaudella. Ennen sitä olisi tarkistettava. Tätä toimenpidettä käytetään monien perheiden asuinrakennusten palveluntarjoajien usein ennaltaehkäisevästi. Sitä kutsutaan hydropneumaattiseksi testiksi. Menettelyn laitteista tarvitaan vain pumppu, jossa on mittauslaite (painemittari). Teokset toteutetaan seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ensinnäkin testattava järjestelmä on täytettävä vedellä.
  2. Sitten sinun täytyy liittää puristin.
  3. Tarkista mittari.

  Tarkastus suoritetaan yleensä 30 minuutin kuluessa. Jos tämän ajan kuluessa lukemat eivät muutu, järjestelmä katsotaan hermeettiseksi. Muutoin voidaan väittää, että sillä on vuoto. Siksi on välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin sen poistamiseksi. Työn päätyttyä laaditaan ennalta valmistettu lämmönvaihtimen hydropneumaattinen huuhtelu. Näyte on samanlainen kuin aiemmin kuvatut.

  Tässä lomakkeessa kuvataan myös koko suoritettu menettely, jossa ilmoitetaan suoritetun mittauksen erityisarvo. Osapuolten edustajat allekirjoittavat säädöksen ja säilytetään seuraavaan testiin saakka.

  Top