Luokka

Viikkokatsaus

1 Kattilat
Miten eristää seinät sisäpuolelta yksityisessä talossa? Askel askeleelta
2 Kattilat
Kuinka hallita paineilman lämmitysjärjestelmän ominaisuuksia
3 Polttoaine
Unelmasi on kaksikerroksinen liesi kaksikerroksisen talon lämmittämiseen? Se tulee todellisuudeksi!
4 Takat
Lattiat lattian alla tai aluslaatat, jotka on parempi valita kodin parantamiseksi
Tärkein / Kattilat

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit


Täältä voit ladata lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen muodon ja löytää lyhyesti tällaisten testien suorittamisprosessista.

Mikä on teko?

Rakennuksen ja asennustyön lopussa suoritetaan sarja testejä, lämmön- ja vesijärjestelmien tarkastusta tarkkaillaan erilaisilla säätömenetelmillä.

Lämmitysjärjestelmän tila määritetään suorittamalla hydrauliset testit. Tarkista periaatteessa laitteen voimakkuus (tässä tapauksessa - lämmitys). Testien tulosten mukaan laaditaan säädös, joka heijastaa niiden käyttäytymisen tulosta. Tämän toimenpiteen avainkysymys on lopullinen johtopäätös: voiko testattu järjestelmä sallia toimintansa?

Hydraulinen testausprosessi

Lämmitysjärjestelmä tarkistetaan tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

Hydraulisen testauksen ehdot:

 1. Paine ei saa olla alle 0,6 baaria
 2. Veden lämpötilan tulee olla vakio
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä vähitellen, ilmanpoistolaitteiden ollessa avattuja niin, etteivät ilmapistokkeet muodostu.
 4. Järjestelmäanalyysi suoritetaan painemittarin avulla.

Testiportaat

 1. Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa lämmitysjärjestelmän paine nousee kahdesti asetettuun arvoon. Tämä tapahtuu puoli tuntia kymmenen minuutin välein. Seuraavien 30 minuutin aikana edellä kuvattu tila täyttyy - järjestelmän painetta ei saa laskea alle 0,6 baaria.
 2. Toisessa testivaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmässä havaitaan vuoto, se saa säätää putkien liittämiseen käytettävän puristimen korkeintaan puoli kierrosta. Jos vuoto jatkuu, se ilmaisee tarpeen korvata tai korjata tämä yhteys.

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Asennuksen valmistuttua, mutta ennen viimeistelyn aloittamista asennustyön on suoritettava lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset testit. Hydrostaattisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan yhteisessä kunnossapitojärjestelmässä 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät" Sääntelyasiakirjojen mukaan säädöksen täysi nimi on seuraava: hydrostaattinen tai manometrinen vuoto testi. Arkielämässä tätä dokumenttia kutsutaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimeksi.

Aloitamme täyttää putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tiedot testattavasta järjestelmästä. Järjestelmän tarkka nimi on määritelty luonnoksessa (työasiakirjat). Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (nimiä koskevat tiedot löytyvät projektista tai rakennusluvasta). Seuraavaksi täytetään testisivustossa olevat tiedot (selvityksen nimi) sekä päivämäärä, jona toimeksianto hyväksyttiin.

Sen jälkeen, kun säädös on päättynyt, siirrymme toimittamaan tietoja hyväksymiskomitean kokoonpanosta. Komissiossa tulisi olla asiakkaan, pääurakoitsijan ja asennusorganisaation edustajia. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaisen komission jäsenen osalta teemme toimeksi seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

Hyväksymisvaliokunnan tietojen perusteella ilmoitamme projektin organisaation nimi ja projektin koodi, jonka mukaan työ suoritettiin. Sitten kirjoitetaan siihen tekoon, että testit suoritettiin hydrostaattisella menetelmällä.

Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

1. Menemme hydraulisen testauksen toimiin näyte, joka esitetään tällä sivulla, paine, johon putki on testattu. Paine ilmoitetaan kerralla kahdessa mittayksikössä - MPa ja kg / cm2. Ilmoita välittömästi aika, jonka aikana lämmitysjärjestelmän testaus suoritettiin.

2. Ilmoita painehäviön arvo testin aikana. Tiedot syötetään kahteen yksikköön kerralla - MPa ja kg / cm2.

3. Ilmoita testin aikana tai sen jälkeen havaittujen vikoja.

Saatujen tietojen perusteella hyväksyntäkomitea tekee päätelmät asennettujen lämmitysjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta tai vaatimustenvastaisuudesta suunnittelu- ja sääntelyasiakirjoihin sekä tekee päätöksen siitä, onko putken tunnustettu suorittaneen testin vai ei.

Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

Kuten näette, lämmityksen hydraulisen testauksen täyttöprosessi ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

Tyhjä lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen teko

Vuonna 2004 rakennetussa talossa kehittäjä on rakentanut polypropeenikuoppoja. Yöllä nousu puhkesi huoneistossa, naapurit tulvivat, rahastoyhtiö ilmoitti välittömästi omistajan syyllisyydestä, missä kuilu tapahtui, kuinka selvittää, kuka on väärässä?

Mikä on asunnon omistajan tärkein asia uudessa rakennuksessa korjausvaiheessa? On oikein, että kaikki tekniset järjestelmät toimivat täsmällisesti ja oikein kuin kello. Jotta voisimme olla varmoja siitä, että tulevaisuudessa ei tapahdu mitään, on välttämätöntä suorittaa huoneiston lämmitysjärjestelmän painetestaus.

Tänä vuonna MOEKin uudet vaatimukset talojen hyväksynnälle lämmityskaudella ovat tulleet. Innovaatioihin kuuluu pelkästään vaatimuksia, mutta myös uusi puristuslaki.

Mitä tehdä, jos kuumavesiputki rikkoutui, ja rikoslain ansiosta omistaja oli vastuussa

Kesä on kuuma kausi lämmitysjärjestelmän valmistelemiseksi uudelle lämmityskaudelle ja hallinnolliset rakennukset eivät ole poikkeus.

Laki lämmönkulutusjärjestelmien hydraulisesta testauksesta

Hydraulinen testaus on eräänlainen laitteiston lujuuden / tiheyden rikkominen. Suoritettiin luomalla ylisuuria paineita vedellä.

Lämmitysjärjestelmien ja lämmitysverkkojen hydraulisen testauksen taajuus on 1 vuosi.

Hydrauliset testit lämpöenergian kuluttajille ovat:

 • lämpöverkkoja
 • lämpöpisteitä
 • lämmitysjärjestelmät
 • lämmittimet lämmittimiin ja itse lämmittimet
 • Lämmitys / lämmitys lämmönvaihtimet

Lämpöverkkojen hydraulinen testaus

TCP 488-2012: n 14.4 kohdan mukaan "Lämmitysverkkojen hydraulinen testaus suoritetaan paineella 1,25 työntekijää, mutta vähintään 0,2 MPa. Putkistoja pidetään testipaineessa vähintään 10 minuutin ajan. Työntekijän paineen alentamisen jälkeen tehdään putkilinjojen perusteellinen tarkastus koko pituudeltaan. Koetuloksia pidetään tyydyttävänä, jos niiden tilalla ei ole tapahtunut painehäviöitä eikä merkkejä vuotoista tai hikoilusta löydy hitsatuista liitoksista ja epäjalosta metallista, näkyvät jäännösmuodostumat, halkeamat tai murtumat. Hydraulista testausta varten on käytettävä vettä, jonka lämpötila ei ole alle + 5 ° C ja korkeintaan + 40 ° C. Putkilinjojen hydraulinen testaus on suoritettava positiivisessa ulkolämpötilassa "

Tapauksissa, joissa kohteelle toimitetaan lämpöä MinskEnergo-laitoksesta tai Minsk-Municipal Heating Network UE: n lämmitysverkoista, edellä mainitut organisaatiot antavat säädöksiä.

Kiinnitä huomiota toimenpiteen täyttämiseen, hydraulisen testauksen yhteydessä määriteltyjen lämmitysverkkojen (pituus, halkaisija, liitäntäpiste) ominaispiirteiden on vastattava kuluttajan taseessa olevia verkkoja, jotka koskevat lämmitysverkkojen tasapainotarvikkeiden rajoittamista

Esimerkki lämpöverkon hydraulisen testauksen suorittamisesta:

Sisäisten lämmönkulutusjärjestelmien hydraulinen testaus

TCP 488-2012 s. 20.10 käy ilmi, että vuosittain ennen kuumennusjakson alkua hydrauliset mittaukset, hydrauliset nostot, hissirakenteet, lämmittimet ja lämmönvaihtimet, joiden paine on 1,25 työntekijää mutta ei alle 1 MPa (10 atm). Hissin yksikössä kirjoittajat todennäköisesti ymmärtävät koko lämpöyksikön, joten vakiintuneen käytännön yhteydessä painetta, jolla lämpöyksikköä testataan, otetaan 1 MPa: ksi (10 ata).

Lämmönvaihtimet, olivatpa kyseessä sitten kuumavesijärjestelmät tai lämmitysjärjestelmät, olisi painetettava passissa ilmoitetulla paineella, mutta ei alle 1 MPa. Usein he testataan 12,5 tai 16 ata.

Lämmitysjärjestelmää testataan paineella 1,25 mutta ei alle 0,6 MPa (6 at) lämmitysjärjestelmien valurautaiset lämmityslaitteet. lämmitysjärjestelmät, joissa on paneeli- ja konvektiolämmitys, testataan 1 MPa (10 at).

Tunnetaan onnistuneiksi testit, joiden aikana testattavien järjestelmien painehäviö (tarkemmin, s. 20.13 TKP 458-2012) ei tapahtunut 10 minuutin kuluessa.

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide - puristustoiminnan tulos

Lämmönjakelujärjestelmä on tekninen rakenne, jonka avulla voit seurata ja ylläpitää talon lämpötilan parametreja talvikuukausina. Suuri väärinkäsitys on se, että lämmitysjärjestelmä voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä. Viimeksi mainitusta, lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on erittäin tärkeää.

Näitä toimintoja tehdään etsimällä heikkoja alueita, jotka voivat tuoda käyttäjiä väärään aikaan. Puristusprosessi näkyy alla olevassa kuvassa tai videossa artikkelissamme.

Lämmityselementtien paineenkoko

On tärkeää. Lämmitysjärjestelmien testaus on joukko toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tarkastaa tai mieluummin heikojen putkien ja muiden lämmityslaitteiden sijainti käytön aikana.

Kun työ on tehty

Tällöin suoritetaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät lämmityksen tiiviyden testaukseen:

 • Lämmityskauden valmistelun aikana;
 • Suoritettaessa järjestelmän korvaavat osat;
 • Lämmityslaitteiden korjauksen jälkeen;
 • Toimitettaessa kiinteistö käytössä.

Itse testausmenetelmä on vahvistus piirin tiiveydestä.

Tämä menettely sisältää seuraavat osat:

 • Ilman tai veden tarjonta tietyllä paineella lämmitysputkistoissa erityislaitteiden avulla;
 • Lämpöpatterin muodonmuutosten löytäminen;
 • Rikkomusten poistaminen.

Kytke käsipumppu

On syytä huomata, että nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät mahdollistavat tällaisten tapahtumien vähimmäismäärän.

Säännöt

Tällaisen työn asianmukai- selle toteuttamiselle on kehitetty erityinen SNiP, jossa käsitellään prosessin hienouksia ja yksityiskohtia. Lisäksi se sisältää tyypillisiä ohjeita tällaisista tapahtumista. (Katso myös artikkeli Lämmityksen asennus - tärkeät vivahteet)

SNiP sisältää teknisiä järjestelmiä, joissa otetaan huomioon turvallisuussääntöjen mukaiset työn yksityiskohdat sekä tarvittavat laitteet. Kaikki lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit on suoritettava tämän asiakirjan mukaisesti.

Sähkökompressori kytketty lämmitykseen

On tärkeää. Ennen hydraulista testausta järjestelmä on huuhdeltava.
Se voidaan toteuttaa eri tavoin ja sen tehtävänä on poistaa talletukset ja skaalaa putkien sisäseinistä.
Se tuotetaan erikoisratkaisuilla ja kompressorilla.

Putkijohdotuksina voidaan havaita oksideja:

On suositeltavaa suorittaa huuhtelu vähintään kerran viiden vuoden välein, se mahdollistaa lämmöntuotannon laadun ja luotettavan toiminnan.

Jokaisen lämmitysjärjestelmän toiminnan aikana sen tehokkuus vähenee, tämä ilmiö tapahtuu edellä kuvattujen sedimenttien ja kerrostumien vuoksi. Ne johtavat putkien poikkileikkauksen vähenemiseen ja jäähdytysnesteen huonoon kiertoon. (ks. myös artikkeli Lämmitys- ja vesihuoltojärjestelmät ovat sivilisaation siunaus)

Sectional piping

Kuka suorittaa paineita

Vastuu näiden teknisten verkkojen estämisestä hoidetaan rakennuksia hoitavilla toimielimillä ja organisaatioilla. Toisin sanoen talojen näissä työntekijöissä työskentelee asuntotoimistoja ja vastaavia yksiköitä.

On ymmärrettävä selvästi, että nämä toimet suorittavat vain erikoisvalmisteinen ja testattu henkilöstö, joka käyttää tarvittavia laitteita. Työskentely omalla kädelläsi on ehdottomasti kielletty!

Työprosessi alkaa täyttämällä järjestelmä vedellä, jos se on tyhjä. Tämä tapahtuu lämpöverkkojen paluuputken kautta eli hissin kautta. Korkeimpien pisteiden asennuttujen venttiilien ansiosta ilma poistuu, kunnes jäähdytysneste virtaa venttiileistä.

Jos vuoto on löydetty, järjestelmä tyhjennetään tyhjennysventtiilin läpi. Puristuspumppu kytketään ohjausyksikön kautta. Työntekijällä on tyhjä lomake, joka täytetään työn aikana. Työn päätyttyä lämmitysjärjestelmän testi todistetaan.

Mikä on teko?

Asennus- tai huoltotöiden suorittamisen jälkeen suoritetaan hydrauliset testit. Nämä työt osoittavat koko lämmitysjärjestelmän tilan. Putkilinjoiden ja piirin eri solmukohtien voimakkuus tarkistetaan ja niiden valmistuttua ne muodostavat lämmitys- ja lämmitysjärjestelmien hydrostaattisen testauksen.

Se tuottaa tuloksia kaikista toimista ja johtopäätöksistä lämmitysjärjestelmän sopivuudesta käyttöönoton luvalla.

Suoritusmenetelmä

Lämmitysjärjestelmää testataan vuotojen tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

Työehdot:

 • Paine ei saa laskea alle 0,6 bar;
 • Jäähdytysnesteen lämpötila on vakio;
 • Järjestelmän on oltava täysin ilman ruuhkautumista;
 • Vahvuusanalyysi suoritetaan painemittareiden avulla.

Testiraporttimuoto

Työn vaiheet

 • Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa järjestelmän paine nousee vähintään kahdesti asetettuun arvoon. He yleensä tekevät sen kolmekymmentä minuuttia, nostaen joka kymmenen minuuttia. Seuraavan puolen tunnin aikana paine pidetään vähintään 0,6 baarin tasolla;
 • Toisessa vaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmän kierteillä tai laipoilla on vuoto, ne voivat kiristää. Jos vuoto ei pysähdy, tämä yhteys on vaihdettava.

johtopäätös

Hydraulisen testauksen prosessi on hyvin monimutkainen ja vastuullinen. (Ks. Myös artikkeli Lämmitysprojekti ja sen kokoamisen erityispiirteet). Se ei toimi omalla laadullisella tavalla. Nyt voit helposti löytää erityisiä järjestöjä, jotka harjoittavat vastaavia teoksia, niiden palveluiden hinta on melko demokraattinen. Näiden toimien laatu riippuu talvikuukausien työn luotettavuudesta.

Kuinka suunnitella lämmitysjärjestelmän painetestaus - lomakkeen rekisteröintisäännöt

Kun lämmityslaitteiston puristukseen liittyvä työ on saatu päätökseen, laaditaan erityinen asiakirja, joka vahvistaa, että lämpörakenne on valmis talvella. Tätä varten on olemassa erityinen muoto. Sitä kutsutaan lämmitysjärjestelmän puristamiseksi.

Tämäntyyppisten putkityölaitteiden päätehtävänä on testata putkikokoonpanon laatua, selvittää, kuinka käyttövalmis on, ja tarkistaa kaikkien liitosten tiiviys. Jos havaitaan virheitä, jotka eivät olleet näkyvissä ulkoisessa tutkimuksessa, ne olisi poistettava.

Paineentutkimusta pidetään tärkeänä vaiheena eri tarkoituksiin käytettävien rakennusten lämpöhuollon järjestämisessä.

Tämä työ tehdään tietyissä tilanteissa:

 • ennen syksy - talvikautta;
 • uuden lämmityspiirin asentamisen jälkeen;
 • kun koko lämmityspään tai sen osan korjaus tai jälleenrakennus on suoritettu;
 • kun rakennustyö on suoritettu rakennuksessa.

Puristustyypit

Tämä prosessi on lämpöjärjes- telmän testi, johon liittyy paineen kasvattaminen putkistossa ruiskuttamalla ilmaa tai nestettä ja erotetaan:

 1. Hydraulinen puristus, joka tuotetaan pumpuilla, jotka syöttävät vettä järjestelmään. Tuloksena on tietoa sen vahvuudesta.
 2. Pneumaattinen paineen testaus koko rakenteen niveltymien arvioimiseksi. Se suoritetaan käyttämällä sähköisiä tai manuaalisia pumppuja, jotka pakottavat ilmaa putkiin.

Vaarallisimpia niistä on pneumaattinen testi, ja tämä seikka on otettava huomioon, koska vahingoittumisen tapahtuessa ruiskutettu ilma ei pelkästään lähde liikkeelle nopeasti, vaan myös tuulen todennäköisyys. Asiantuntijat neuvoo ylittämään yli 0,15 MPa: n paineilman paineen.

Teknisten standardien mukaan hydraulimenetelmää käytettäessä injektoitu paine ei saa ylittää käyttöpaineita 20-30% ja 40-50% pneumaattisen testauksen aikana. Tämä luku ilmaistaan ​​lämmitysjärjestelmän puristustekniikassa.

Lämmitysjärjestelmän puristusjärjestys

Tämäntyyppiset työt on suunniteltava etukäteen ja siksi ennen niiden toteuttamista valmistellaan asiaankuuluvat asiakirjat:

 1. Puku - lämmitysverkkoa palvelevan organisaation vastuuhenkilön allekirjoittama pääsy.
 2. Lämmityspatterin osien järjestelmä, jossa tarkastus suoritetaan ja jossa ilmoitetaan paineen vapautuspaikat.
 3. Luettelo työntekijöistä, joilla on oikeus suorittaa testejä, mukaan lukien vastuullinen virkamies.
 4. Järjestelmä, jossa etsitään asiantuntijoita tarkastamisalueelta ja ilmoitetaan keinot, joilla välitetään niiden välistä viestintää.
 5. Testausmenettelyn ja tietojenkäsittelyn kuvaus.

Ennen pumppauslaitteiden käynnistämistä suoritetaan silmämääräinen tarkastus liitoksista ja tilasta, jossa sulkuventtiilit sijaitsevat. Myös lämmitysjärjestelmän eristämiseksi vesijohtoverkosta, pistokkeet asennetaan.

Sitten menettelyn mukaisesti lämmityskattila ja paisuntasäiliö irrotetaan, eivätkä ne enää 4-6 vuoden välein pese putkia sedimenteistä ja roskista. Tämä toimenpide on suoritettava, muutoin, koska paksun kerroksen plakki läsnä putken sisäpinnalla, sen lämmönjohtavuus vähenee merkittävästi. Pesu suoritetaan eri tavoin riippuen lämmitysrakenteen teknisestä kunnosta.

Hydraulipuristimen johtamisessa huuhtelulaite täytetään vedellä, jonka jälkeen kompressori liitetään tyhjennysventtiiliin. Paine nostetaan haluttuun arvoon ja seuraa painemittarin suorituskykyä. Jos putkissa ei ole heikkoja pisteitä, jotka yleensä antavat välittömästi vuotoa, laitteella ei ole merkittäviä paineenvaihteluita. Jos tämä indikaattori laskee voimakkaasti, on löydettävä vuoto, jota ei ole vaikea tehdä.

Pneumaattinen tehdään erikoispumpulla. Jotta saumojen vikoja olisi helpompi löytää, ne tarvitsevat saippualiuoksen ennen testausta. Pumppu on kytketty järjestelmään ja ilma pakotetaan putkiin. Seuraavat toimet ovat samanlaisia ​​kuin hydraulipuristimen aikana. Samalla on muistettava turvallisuusmääräysten noudattaminen

Häiriöitä tai löystymistä havaitessaan virheet on korjattava ja tarkistettava uudelleen. Tämä toimenpide toistetaan, kunnes järjestelmä on täysin suljettu.

Paineentutkimusta suorittavat asiantuntijoiden järjestöt, joilla on pääsy, asiaankuuluvat tiedot ja taidot. Heidän tulisi pystyä tarkkailemaan työtehtävien järjestystä edellyttäen, että turvallisuus on varmistettu. Lopuksi täytä lämmitysjärjestelmän puristamisen muoto.

Tehtyjen töiden dokumentointi - toimi

Painetestaus on virallinen asiakirja, jolla on oikeusvoima, joka vahvistaa, että:

 • kokeet suoritettiin kokonaan insinöörin kehittämän ohjelman mukaisesti sovellettavien määräysten mukaisesti;
 • lämmönjakelujärjestelmä on kunnossa ja käyttövalmis;
 • Jos lämmitysjakso on hätätilanteessa, vastuu siitä vastaa yksi osapuolista tai molemmat, ja syyllinen maksaa vahingon.

Lämmityssysteemin hydraulisen testauksen toimenpiteenä on sarakkeita, jotka täyttävät mahdollisimman täydellisesti ja tarkasti.

Ne osoittavat:

 • tarkastettavan kohteen nimi;
 • paine-testauksen päivämäärä ja aika;
 • testialue, joka voi olla esimerkiksi lämmityspää tai erillinen solmu;
 • käytetyt laitteet;
 • tulosten, saumojen jne. silmämääräisen tarkastuksen tulokset;
 • työpaineen ja järjestelmän kuormituksen ja testin keston arvo;
 • mittarin arvot testin lopussa;
 • painehäviö;
 • tiedot vuotojen ja muiden vikojen poistamisesta;
 • päätelmä siitä, että järjestelmä on käyttövalmis;
 • valtuutetut allekirjoitukset.

Lämmityspään puristustoimenpide allekirjoitetaan päivänä, jona järjestelmä testattiin. Tämän asiakirjan olisi vahvistettava työn suorittavan yrityksen vastuuhenkilöt sekä tekninen valvontaelin ja rahastoyhtiö.

Miten rikastusjärjestelmien hyväksyntä on?

Lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset tai manometriset testit (painekokeet) on suoritettava rakennuksen toiminnasta vastaavilta organisaatioilta tai lämmityslaitteiston asentajilta. Toimituksen yhteydessä tiettyjä vaatimuksia asetetaan tälle tapahtumalle.

Henkilökunnan vaatimukset

Se on tärkeää! Yksityisen talon lämmityslaitteiden itsetestaus on sallittua.

Kaikkien teknisten toimintojen on oltava koulutetun henkilökunnan, jolla on todennettuja hyväksyntäedellytyksiä.

Tätä varten työntekijöiden on suoritettava koulutus (kuusi kuukautta kestävä erikoiskoulutus) ja lämmityslaitosten ja turvavarusteiden käytön sääntöjen tuntemus (vähintään kerran kolmessa vuodessa sekä henkilökunta, joka osallistuu suoraan laitteiden testaukseen, säätöön ja huoltoon) - 1 kerran vuosi).

Harjoittelun jälkeen annetaan työntekijän testausprotokollasta otettu osa. Se on tarkoitettu laitokselle, joka ottaa käyttöön lämpölaitosten toiminnan, huollon ja paineen testaamisen.

Ote työntekijöiden testausprotokollasta.

Asianmukaisissa laatikoissa ilmoitetaan:

 • Työntekijän nimi;
 • edellisen tarkastuksen päivämäärä;
 • nykyisen tarkastuksen päivämäärä;
 • tiedon arviointi;
 • työntekijän allekirjoitus;
 • seuraava sertifikaattipäivä;
 • Kolmen hengen valintalautakunnan (mukaan lukien Rostechnadzorin insinööri) jäsenten nimet ja heidän allekirjoituksensa.

Työntekijälle on myönnetty pätevyystodistus, jossa on leimat ja merkit, joita hän on koulutettu.

Todistus työhönpääsyn lisääntymisestä on lisääntynyt.

Koulutustulokset näkyvät organisaation työntekijän henkilökohtaisissa tarkastuksissa, jotka ovat sallittuja hydrostaattisten tai manometristen testien suorittamiseen.

Henkilökunnan tarkastuslehti työntekijöiden organisaatiosta.

Kun testit ja validointi suoritetaan

Lämmitysjärjestelmien paineesta tehdään:

 • rakennusvalmistuskeskuksessa ennen lämmityskauden alkua;
 • (putkien, lämpöpatterien, muiden laitteiden ja laitteiden) korvaa- minen (korjaaminen, parantaminen);
 • kun esine on asetettu.

Asiakirjan, joka vahvistaa käyttöjärjestelmien valmiuden, on vesi- tai pneumaattisten testien toimenpide, jäljempänä "laki", joka on täytetty kansallisten vaatimusten mukaisesti. Se annetaan lopullisessa vaiheessa teknisiin testitoimiin, jotka auttavat tunnistamaan putkistojen ja laitteiden puutteet ja vahvistamaan sen säätelevän suorituskyvyn.

Mitä pitäisi olla laissa

Laki näyttää tarkastusmenettelystä vastaavan henkilöstön seuraavien toimenpiteiden tulokset:

 • vettä tai ilmaa erikoislaitteiden avulla ruiskutetaan putkiin, kunnes tietty paine saavutetaan;
 • järjestelmää tarkkaillaan huolellisesti, erityisesti sen elementtien liitokset, vuotoille sekä muut virheet, jotka voivat aiheuttaa lämpölaitteiden toiminnan keskeytyksiä;
 • toimenpiteet, jotka on toteutettu virheiden poistamiseksi (mikäli kaikki on tunnistettu).

Lämpölaitosten vesikokeiden säätely on määrätty standardilla SP 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät". Sen mukaisesti testitoimet suoritetaan seuraavasti:

 • Työvirtauksen virtaus lämmitysjärjestelmän putkistoissa suoritetaan vaiheittain, jolloin paine kasvaa paikoillaan, kunnes se saavuttaa asetetun kynnysarvon. Jäähdytysaine on suositeltavaa pistää 10 minuutin välein ennen kaikkien ilmapistokkeiden poistoa.
 • Testipainetta, jota ohjataan painemittarilla, pidetään vähintään 10 minuutin ajan. Koepaineen tulee olla 30-50% korkeampi kuin käyttöpaine (järjestelmän kulumisesta riippuen), mutta ei korkeampi kuin yhden instrumentin sallitun vähimmäispaineen. Esimerkiksi jos valurautaiset patterit asennetaan rakennukseen, paine ei saa ylittää 6 MPa, jos teräs on 10 MPa.
 • Jos asuntorakennuksessa tehdään paineita, vuokralaisia ​​varoitetaan työstä.
 • Tyypilliset vuodonilmaisimet ovat työfluidin paineen lasku tai paineen asteittainen lasku yli 0,2 kg / cm2. Pääsääntöisesti jäähdytysnesteen menetykset tapahtuvat kierteillä tai laippaliitoksilla, joihin asennetaan, uudelleenpakkautetaan tai vaihdetaan tiivisteitä. Jos virhe on mahdoton poistaa, solmu hylätään ja korvataan.

Se on tärkeää! Paineenmittaus suoritetaan huuhtelun ja hydropneumaattisen puhdistuksen jälkeen. Muussa tapauksessa putkien sisäpuoliset kerrostumat voivat peittää mahdollisia vuotoja. Lisäksi on syytä harkita, jos et tee toimenpiteitä putken puhdistamiseksi sedimentteistä, järjestelmän lämmönsiirtokerroin pienenee merkittävästi.

Säännöt lain täyttämiseksi

Lämpöhuolto-organisaatio on vastuussa testiselostuksen laatimisesta.

hattu

 • lakin täyttö alkaa täyttää testattavan lämpöjärjestelmän tarkka nimi (tämä tieto sisältyy sen käyttöasiakirjoihin, projektiin);
 • syötetään lämpölaitoksen palveleman esineen täydellinen nimi. Se löytyy rakennusluvasta tai sen suunnittelusta ja arvioinnista;
 • tiedot selvityksestä, asiakirjan testaus / hyväksyntäpäivä (jos ei ole virheitä ja asiakirjat on annettu testitapahtumispäivänä).

Komitean kokoonpano

Ilmaisee kaikkien valintalautakunnan jäsenten tiedot. Siihen kuuluu edustajan pääurakoitsijan, asiakkaan ja organisaation suoritetun työn. Kunkin osapuolen edustajan on annettava tietoja organisaationsa nimeämisestä, hänen asemastaan, hänen sukunimestään ja alkukirjaimistaan.

Tarkastukset ja tulokset

 • Hankeorganisaation tiedot ja hankkeen koodi, johon rakentaminen on rakennettu, sekä tekninen viestintä, erityisesti lämmitysjärjestelmä.
 • Määritä testausmenetelmä - hydrostaattinen tai mittari (pneumaattinen paineestaus). Lisäksi käyttöparametrien tiedot: putkilinjan paine (yhdessä mittayksiköistä - MPa tai kg / cm2), aika, jona järjestelmä oli liiallisessa paineessa.
 • Syötetään painehäviön arvo koejakson aikana (MPa tai kg / cm2).
 • Ilmaisee testin aikana tai sen jälkeen havaittujen virheiden puuttumisen tai määrän sekä sijainnin. Ohjeet virheiden poistamiseksi merkitään suoraan tekoon tai lisäksi - kumulatiiviseen luetteloon.

Komission päätös ja allekirjoitus

Saatujen tietojen perusteella valintalautakunta päättää, täyttääkö kyseinen lämmitysjärjestelmä alan standardit ja suunnittelumittarit. Päätetään, onko järjestelmä läpäissyt testin vai ei. Tunnistetuista vioista määrätään niiden purkamisesta resepti, jossa ilmoitetaan korjaustoimenpiteiden aika.

Riippumatta päätöksestä, lain ovat allekirjoittaneet kaikki komission jäsenet.

Executive dokumentaatio

Muut säädökset

Muut rakennustyöt ladataan.

Toimet kaasun, öljyverkon rakentamiseksi:

1 Kaasun jakelujärjestelmän hyväksyntälaitos, joka on valmistunut esineen rakentamisella, download doc -muoto, lataa rar.

2 Putken reitin rikkoutuminen, esim. Download doc, download rar.

3 Putkilinjan puhdistamista koskeva laki, download doc -muoto, lataa rar.

4 Kaasuputken purkamista koskeva laki, esimerkiksi ladata jpg, lataa zip

5 Hitsausliitosten visuaalisen ja mittauslaitteen (VIC) laki, doc-latauslomake, lataa rar.

5 Toimenpide, jolla asiakas siirtää putkilinjan osuuden päätuotteiden korjaustöiden valmistusta varten, lataa asiakirja, lataa zip.

6 Teknisten laitteiden käytön siirto (GRPSH jne.), Doc-latauslomake, lataa rar.

7 Lukituslaitteiden toiminnan siirtoa koskevat asiat, doc-latauslomake, lataa rar.

8 Teknisten laitteiden testauslaitos, latausdokumentti, lataa rar.

9 Asiakirjojen hyväksymistä ja siirtoa koskeva asiakirja, esimerkki download doc, download zip.

10 Laki hyväksyttyjen ja päällystettyjen putkien hyväksymisestä, esimerkiksi download doc, download zip.

11 Laki valmistuneesta kaasuputkilinjan uudistamisesta, esimerkiksi ladata doc, lataa zip.

12 Laki täyteaineesta, putkilinjan luuttaminen, esimerkki ladata xls, ladata zip.

13 Laki putkilinjan eristyspäällysteen eheyden valvomisesta, esimerkiksi download xls, download zip.

14 Laki tuotteiden testaamista koskevista tuloksista näiden vaatimusten noudattamiseksi. dokumentaatio, esimerkki download doc, lataa zip.

15 Laki ICP-tuotteiden tarkastusten tuloksista, esimerkiksi download doc, download zip.

16 Laki tulosten tarkastuksen tuotteiden jatkuva silmämääräinen tarkastus, esimerkki download excel xls, lataa zip.

17 Laki laadunvalvonnasta, esimerkki ladata doc, lataa zip.

18 Laki tuotteiden todellisesta laadusta ja painoluokituksesta, esimerkiksi lataa xls, lataa zip.

19 Putkilinjan alustava testaus, esim. Download doc, download zip.

20 Act of pneumatic pipeline vahvuus testi, esimerkki ladata xls, lataa zip.

21 Act of pneumaattinen testaus kaasuputken, esimerkki lataa jpg, lataa zip.

22 Act ontelon puhdistuksesta ja putken kalibroinnista, esimerkiksi download xls, download zip.

23 Kaasuputkikokoonpanon alustava testaus, esim. Lataa xls, lataa zip.

24 Act VIC hits, esimerkki lataa jpg, lataa zip.

25 Laki MTP-Bobyn syöttöohjauksen tuloksista, esim. Download zip.

Säädökset vesi- ja saniteettiverkoston rakentamiseksi:

1 Paineputken hydraulisen testauksen lujuuden ja tiukkuuden suorittaminen, download doc -muoto, lataa rar.

2 HGSV-putkistojen pesu ja desinfiointi, download doc -muoto, lataa rar.

3 Putkilinjan huuhtelu, esimerkiksi ladata jpg, lataa zip.

5 Hydrostaattinen tai manometrinen testi putkien tiukkuudelle, lataa doc-muoto, lataa rar.

6 Hydrostaattisten tai manometristen tiiviystestien teko, esimerkiksi ladata jpg, lataa zip.

7 Sisäisen jätevesijärjestelmän testaus ja kaivannon tyhjentäminen, download doc -muoto, lataa rar.

8 Sisäisen viemäriverkon ja viemäröintijärjestelmän testauslaitos, esimerkiksi lataa jpg, lataa zip.

9 Sisäisen vesihuolon testauslaitos veden menetykseen, doc-latauslomake, lataa rar.

10 Yksilöllinen testaus laitteiden (pumput, vedenlämmittimet jne.), Doc lataa lomake, lataa rar.

11 Yksilöllinen testauslaitteisto (pumppausasema), esimerkiksi lataa jpg, lataa zip.

12 Järjestelmän hyväksymisasiakirja ja kotitalousjätevedet, esim. Download doc, download rar.

13 Laki paineputken hydraulisesta testauksesta lujuutta ja tiukkuutta varten, download doc -muoto, lataa rar.

14 Laki vapaan virtauksen putkiston hyväksynnän hydraulisesta testiä varten, esim. Download doc, download zip

15 Yhdistyneen kuningaskunnan säädös hydraulisen testin paineputkiston hyväksymisestä kireyden vuoksi, esimerkki 2 download doc, download zip

16 Act NVK hyväksynnän suorittamisesta hydraulisella koeventtiilillä, esim. Lataa doc, lataa zip

17 Pumppausaseman ja pumppausyksikön valmiin asennuksen toimenpide, esimerkiksi ladata jpg, lataa zip.

18 Suoritetuista teoksista myrskyviemäriveden putkistojen eristyksen asennuksessa esimerkki ladata jpg, lataa zip.

19 Rakenteiden tarkastuslaitos, myrskyjätevesi, ladattava lomake xls.

Lämmitysverkon rakentamista koskevat toimet:

1 Lämmitysjärjestelmän käyttöönotto, lataa pdf-tiedosto, lataa rar.

2 Laki lämmitysverkon huuhtelusta, doc latauslomake, lataa rar.

Sähkötyöt:

1 Tulolähetyslaitos (testausmateriaalien, laitteiden jne. Tuloksista), esimerkki ladata doc.

2 Rakennusosan valmius sähkötyön valmistukseen, latauslomake doc, ladata zip.

3 Sähkötyön valmistuksen tiloissa olevan rakennuksen osan valmius, esimerkiksi download doc, download zip.

4 Toimivalta tarkistaa valaistusverkko asennettujen automaattien asennuksen toimivuudesta ja virheettömyydestä, lataa doc-muoto, ladata zip.

5 Valaistusverkoston tarkistustoimenpide asennetun automatiikan toimivuudesta ja oikeasta asennuksesta, esimerkiksi download doc, download zip.

6 Valotusverkoston tarkistuslaite sisävalaistuksen oikealle sytyttämiselle, esim. Download doc, download zip.

7 Sähköasennustöiden tekninen valmius, doc-latauslomake, zip-lataus.

8 Sähköasennustyön teknisen valmiuden teos, esimerkki 1 download doc, download rar.

9 Sähköasennuslaitteen tekninen valmius, esimerkki 2 lataa jpg + sivu 2, lataa zip

10 Sähköasennuslaitteen tekninen valmius, esimerkki 3 download doc, download zip

11 Sähköasennustyön teknisen valmiuden teos, esimerkki 4 download doc, download zip

12 Sähköasennuksen käyttöönottoa koskeva laki, lomake ladata doc, lataa rar.

13 Kaapelin asentamisen kanavan hyväksyminen, esimerkiksi jpg download, zip download

14 Laki sähköasennustöistä sähkökemiallisten suojalaitteiden (VSN012-88) rakentamisessa, download doc -muoto

15 Sähkölaitteiden asennusta koskeva hyväksyntäasiakirja (VSN012-88), latauslomake doc

16 Toimenpide maanalaisen maadoituksen akseleiden hajottamisesta kaistaleesta, esimerkiksi ladata jpg + 2p, lataa zip.

17 Act of checking kiinnityslaitteiden luotettavuus, esimerkiksi download doc, download zip

18 Asiakirjojen siirron hyväksymisasiakirja, esimerkki download doc, download zip

19 Toimituslaki laitteistosta, esimerkki download doc, download zip

20 Act of delivery asuntolaskurit, esimerkki download doc, download zip

21 Laki tilapäisestä virtalähteestä olemassa olevalle TP: lle, RTP, esimerkki download pdf, lataa zip.

Maalaus:

1 Tarkastus ja laadunvalvonta metallirakenteiden valmistukseen korroosiosuojauksessa, lomake 1, esimerkki ladata sana doc, ladata zip

2 Tarkastus ja laadunvalvonta metallirakenteiden valmistuksessa korroosiosuojauksessa, lomake 2, esimerkki ladata sana doc, ladata zip

3 Laki hyväksymisestä korroosiota valmisteltaessa ACP metallirakenteita, lomake 3, esimerkki, lataa sana doc, lataa zip

Tuuletus- ja ilmastointilaitokset:

1 Toimi ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden käyttöönotosta, esim. Download doc, download zip

2 Toimi ilmanvaihtojärjestelmien käyttöönotosta, esimerkiksi download doc, download zip

3 Ilmanvaihtojärjestelmien laitteiden yksilöllinen testauslaite, esimerkiksi ladata doc, lataa zip

4 Ilmanvaihtojärjestelmien hyväksyntä ja käyttöönotto, esimerkiksi ladata doc, lataa zip

5 Toimivaltaisen valiokunnan laki laitteiden hyväksymisestä kattavan testauksen jälkeen, esimerkiksi download doc, download zip

6 Testausjäähdytysputkijärjestelmät, esim. Download doc, download zip

7 Ilmoitusjärjestelmien hyväksyntäasiakirja, esimerkki ladata doc, lataa zip

8 hydrostaattisen testin tai manometrisen tiiviyden testaus, esimerkiksi download doc, download zip

9 Ilmastointilaitteiden yksilöllinen testauslaite, esimerkiksi download doc, download zip

10 Laki ilmastointilaitteen käyttöönoton loppuun saattamisesta, esimerkiksi download doc, download zip

11 Puhallinkäämien jäähdytysjärjestelmän pesu, esimerkki download doc, download zip

Palohälytys, APS ja SOUE, sprinklerijärjestelmä:

1 Tarkastuspalohälytys, doc latauslomake, zip-lataus.

2 Laitosten, tuotteiden ja materiaalien siirtoasiakirja (Venäjän federaation tilastokomitean muodossa), download doc-muodossa, download rar.

3 Rakennusten valmius, rakennustöiden valmistusta koskevat rakenteet, latauslomake doc, download zip.

4 Laki asennustöiden suorittamisesta, lataa doc-lomake, zip-lataus.

5 Act APS-järjestelmän asennustöiden suorittamisesta, esimerkki download doc, download zip.

6 Sähköjännitteen eristysvastuksen mittaus, doc-latauslomake, zip-lataus.

7 Act of commissioning, doc latauslomake, zip-lataus.

8 Laki APS-järjestelmän ja SOUE: n NDP: n käyttöönoton teosta, esimerkiksi download doc, download zip.

9 Lämmitystekniikan lämpökokeiden vaikutus vaikutuksen vaikutuksesta, esimerkki ladata doc, lataa rar.

10 Tarkastuslaite ja automaatiolaitteet, lataa doc-muodossa, lataa rar.

11 Hyväksymisasiakirja automaatiolaitteiden käyttöön, doc-latauslomake, lataa rar.

12 APS: n ja SOUE: n teknisten laitteiden käyttöönottoa koskeva laki (hälytysjärjestelmän hyväksyntäasiakirja), esimerkiksi download doc, download zip.

13 Palohälytysjärjestelmän tekninen valmius, esimerkki download doc, download zip.

14 Hydrostaattisen tai manometrisen vuoto testi - sprinkleri-sammutusjärjestelmä), esimerkiksi download doc, download zip.

15 Laki automatisoidun ampuma-aseiden teknisten laitteiden hyväksymisestä - automaattinen palohälytysjärjestelmä APS, esimerkki ladata doc, lataa zip.

16 Sprinklerin sammutusjärjestelmän huuhtelu, esim. Download doc, download zip.

Toimet viestintäverkon, SCS: n, käyttöoikeuksien hallinnan rakentamiseksi:

1 Yksilöllinen SCS-laitteiden testauslaite, esimerkiksi download doc, lataa zip.

2 Laki teknisten laitteiden hyväksynnästä SCS: lle, esimerkiksi download doc, download zip.

3 SCS-järjestelmien tekninen valmius, esimerkki download doc, download zip.

4 Kaapelin tiukkuus asennetulla vahvistusosalla (lomake 18 MVLKS), latausdokumentti, latauspainike.

5 Act of access control -laitteiden yksilöllinen testaus, esimerkiksi download doc, download zip

6 Käyttöoikeudenhallintajärjestelmien hyväksyntäasiakirja, esimerkiksi download doc, download zip

Hissin asennusoptiot:

1 Hissin täydellinen tekninen tarkastus (akkreditoitua testauslaboratoriota), download doc -muoto, lataa rar.

2 Hissin hyväksymistä koskeva laki (PUBEL-lomake), doc -lomake, lataa rar.

Tieliikenneteokset:

1 Näytteenottomateriaalin teko tien merkinnälle, doc latauslomake, lataa rar.

Tukiaseman rakentaminen:

1 Laite-aidatussäiliön tekemän työn hyväksyminen, esimerkki ladata doc, lataa zip.

2 Asiakirjojen hyväksyntä syöttöraidan metallirakenteiden asennusta ja maadoitusta varten, esimerkiksi download doc, download zip.

3 HF-liittimien asennus-, leikkaus-, maadoitus-, asennus- ja sulkemistoimintojen hyväksyminen, esimerkki download doc, download zip.

4 Sähköjärjestelmän hyväksyntäasiakirja, esimerkiksi download doc, download zip.

5 Ilmastoviraston tekemän työn hyväksyntäasiakirja, esimerkiksi download doc, download zip.

6 Asiakirjan tekninen hyväksyminen tukiaseman teknisten laitteiden, esimerkki download doc, download zip.

Kattotyöt:

1 laki hyväksymisestä katon, muodossa lataa doc, lataa rar.

2 katon mittaus- / mittauslaite, esimerkiksi lataa doc, lataa zip

3 Tarkastuksen katon, esimerkki download doc, download zip

Venäjän rautateiden rautateillä käytetyt säädökset:

1 Asennusasiakirja kaapeliverkkoon, form download doc, download zip

2 Vahingonsiirto vetoalustolla, doc-latauslomake, zip-lataus

3 Yhteydenottoverkon vaurioituminen, lomakkeen lataaminen doc, ladata zip

4 Vahinko sähkölaitteiden häiriöille merkinantojärjestelmissä ja muissa vaurioitumattomissa kuluttajissa, lataa doc-muodossa, lataa zip

5 Laki JCSS: n erikoisajoneuvon liikkuvaa kalustoa koskevan normaalin toiminnan rikkomisesta, lomakkeen lataaminen doc, ladattava zip

Yleistä rakennustyötä koskevat säädökset:

1 Suunnitteluviestinnän sisäänpääsyn ja poistumispaikan sulkemisasiakirja, latauslomake doc, download rar.

2 Laki paineettoman putkiston hydraulisen testin suorittamisesta tiukkuudelle, lataa doc-muoto, lataa rar.

3 Act of päärakennuskohteen akseleiden hajoamista kentällä, download doc -muoto, download rar.

4 Act of päärakennuskohteen akseleiden hajoamista kentällä, esimerkki 1 download doc, download zip.

5 Pääkaupunkiseudun rakennuskohteen hakkuiden akselin teko maassa, esimerkki 2 lataa jpg + 2p, lataa zip.

6 Rakennuksen akselien hajotus, esimerkiksi lataa jpg + 2p, lataa zip.

7 Act of tulosten testaaminen sora-hiekka seos näistä. dokumentaatio, esimerkki lataa jpg, lataa rar.

8 Laki venttiilien testauksen tuloksista niiden noudattamiseksi. dokumentaatio, esimerkki lataa jpg, lataa rar.

9 Laki bitumipolymeerimassan testauksen tuloksista näiden vaatimusten noudattamiseksi. dokumentaatio, esimerkki lataa jpg, lataa rar.

10 Kaapelikanavien tutkimusta koskeva laki, esimerkiksi download doc, download rar.

11 Tarkastus kaapelikanavista kaivannossa ennen sulkemista Download jpg, download rar.

11a Kaapelikanavien tarkastuslaitos kaivannoissa ja kanavissa ennen latauksen sulkemista doc, download zip

12 Putkipilkutarkastus ennen sukellusta, esim. Download xls, ladata zip.

13 Pölkkikentän hyväksyntäasiakirja, esimerkiksi ladata xls, lataa zip.

14 Välivahvistustodistus kriittisille rakenteille, esimerkiksi lataa jpg, lataa zip.

15 Ruoskan ontelon puhdistus teko hitsaus- ja kokoonpanotyön aikana, esimerkiksi ladata doc, lataa zip.

16 Laki reitin, alustan (VSN012-88) vahvistamisesta, lomakkeen doc

17 Laki Hitsausliitoksen hitsaamisesta, sivu (VSN012-88), latauslomake doc

18 Laki teknisten reikien hitsauksesta (VSN012-88), latauslomake doc

19 Nosturiyksikön hyväksyntäasiakirja, yksikkö käyttöönottoon ja täyttöön tarkoitettujen puhdistuslaitteiden vastaanottamiseen ja käynnistämiseen (VSN01-88), latauslomake doc

20 Laki suojelusta ja pohjasuojauksesta (VSN012-88), doc -lomake

21 Laki kaivaustyön toteuttamisesta (JSC "Russian Railways" -laitoksissa), download doc -lomake, zip-download

Yleiset säädökset:

1 Laitoksen siirron hyväksymistä koskeva laki asentamiseen, download doc -muoto, lataa rar.

1a Laite vastaanottaa laitteen siirtoa, esimerkiksi lataa doc, lataa zip

2 Toimenpide vastaanottavan kohteen siirtämisestä työhön, esimerkiksi download doc.

3 Hyväksyntätoimenpide, esimerkiksi ladata doc.

4 Elektrodien teknisten ominaisuuksien todentaminen, download doc -muoto, lataa rar.

5 Laki asennuksen ja käyttöönoton loppuun saattamisesta, esim. Download doc.

6 Hätätapauksen organisointi ja toteutus sekä onnettomuuden syiden selvittäminen, download doc, ladattava muodossa rar.

7 Kaapelin asennusvaiheen hyväksyntäasiakirja, esimerkiksi ladata jpg, lataa rar.

8 Työvaliokunnan laki työtehtävien hyväksymisestä laitoksessa, esimerkiksi download doc, download zip.

9 Asiakirjojen hyväksymistä ja siirtoa koskeva asiakirja, esimerkki download doc, download zip.

10 Laki täytetyn putken luistamisesta, esimerkki ladata xls, ladata zip.

11 Laki putkilinjan eristyspäällysteen eheyden valvonnasta, esimerkiksi ladata xls, lataa zip.

12 Toimiva suojapinnoitteen laadun tarkastaminen, esim. Download xls, ladata zip.

13 Act of input -laadunvalvonta, esimerkiksi ladata doc, lataa zip.

14 Laitoksen hyväksyntäasiat rakennusvalmiuden tarkistamisen jälkeen, esimerkiksi ladata jpg, lataa zip.

15 Act VIC hits, esimerkki lataa jpg, lataa zip.

16 Siirtyminen objektin tilapäiseen toimintaan ja terveyden ylläpitoon, esimerkiksi download doc, download zip.

17 Laki päärakennushankkeen dokumentaation rakennetun rakennushankkeen (rekonstruoitu, korjattu) parametrien vaatimustenmukaisuudesta, mukaan lukien pääomarakennuksen laitteiden vaatimukset ja käytettävien energiaresurssien mittauslaitteiden latausdokumentti, zip-latauslomake.

18 Laki rakennetun (rekonstruoidun) pääomarakennuksen vaatimustenmukaisuudesta teknisten määräysten vaatimusten kanssa, download doc, ladattavan zip-lomake.

19 Laki rakentavan, rekonstruoidun pääomarakennuksen vaatimustenmukaisuudesta teknisten vaatimusten kanssa, download doc -lomake, zip-lataus.

20 Laki hyväksytyn putken (VSN012-88) hyväksymisestä, download doc -lomake

21 Laki suojeltujen putkilinjan eristyspäällysteen (VSN012-88) eheyden valvonnasta, download doc -muoto

22 Putkilinjan maanalaisten osien rakentamisen, katodipolari- saation menetelmä (VSN01-88) valmistuneen eristyslaadun arviointi, dokumentointi

23 Laki putkilinjan ontelon tyhjentämisestä (VSN012-88), download doc -lomake

24 hydrauliikan, pneumaattisen, yhdistetyn lujuuden testaus, vuototesti (VSN012-88), latausdokumentti

25 Laki putkilinjan alustavaan testaukseen ja luokat B ja 1 (BCH012-88), latauslomake doc

26 Toimi, joka koskee CS: n, NPS: n, vastaanotto- ja käynnistysyksiköiden välivaiheen hyväksymistä puhdistuslaitteille, kaasunmittaus- ja kaasunpudotusyksiköille (VSN01-88)

Suojaava tapaus ei ole siirtyminen putkistosta tiellä, rautateitse (VSN01-88), lomakkeen latausdokumentin

28 Putkilinjan kauttakulkuväylän välivaiheen hyväksyminen, tie-, rautatie- (VSN012-88), download doc -muoto

29 Laki putken sijoittamisen tarkastamisesta vesitien ylittämisen poikkileikkauksessa (VSN012-88), download doc -muoto

30 Putkilinjan ylityslinjan välivaiheen hyväksyntälaite vesitien kautta (VSN012-88), download doc -muoto

31 Laki geodeettisesta valmistelusta reitin, paikan (VSN012-88), lataa lomake doc

32 Laki teknisten asiakirjojen (BCH012-88) noudattamisen valvontatuloksista, download doc -lomake

33 Laki tuotteiden tarkastuksen tuloksista, esimerkki latauksen lataamisesta.

34 Laki täytetyn putken täyttämisestä (VSN01-88), latauslomake doc

35 Laki valmiiden kaivojen hyväksymisestä (VSN012-88), latauslomake doc

36 Maahantuloa koskeva laki rakennus- ja asennustöiden suorittamiseksi yrityksen alueella, asuinalue, latauslomake doc

37 Laki teollisuusonnettomuudesta, download doc -lomake

38 Asiakirjan hyväksymisestä suoritetun työn, lomake ladata doc, lataa zip.

39 Valmistuneen työn hyväksymistä koskeva laki, lomake ladata doc, ladata zip.

40 Materiaaliarvojen lähettämistä koskeva asia, esimerkiksi ladata doc, lataa zip.

41 Idle Act (työn keskeyttämisestä), esimerkiksi download doc, download zip.

42 Hitsausliitosten visuaalisen mittauksen ja mittauksen ohjaus, esim. Download doc, download zip.

43 Kaappauskaivojen, kanavien, tunneleiden ja yksiköiden hyväksyntäasiakirja, lomake 14A (sana), esimerkki download doc, download zip.

44 Salamasuojaa koskeva hyväksyntätodistus, IGASN-lomake nro 44/99 (sana), esimerkki download doc, download zip.

45 Instrument of verification (sana), esimerkki download doc, download zip.

46 Toimenpide hätäöljyputken tarkistamisesta, esimerkiksi download doc, download zip.

Katso osastolta: "Toimeenpanovallan kokoonpano"

Lataa tekoja, minuutteja ja enemmän luvussa: "Toimet ja muut asiat"

Lataa hyödyllisiä kirjoja, GOST-tiedostoja, SnIP-tiedostoja osasta: "GOST ja kirjat"

Tyhjä lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen teko

Jotta sertifioidaan testien onnistunut tulos, on tarpeen laatia asianmukainen säädös tässä erityisessä näytteessä. Lämpöverkon työntekijä laatii tämän asiakirjan ja vahvistaa, että kaikki lämmityslaitteet on asennettu ja toimivat täysin normien ja vaatimusten mukaisesti, ja lämmitysjärjestelmä on itse suoritettu puristusmenetelmällä.

Testiä voidaan suorittaa kahdella tavalla.

 1. Ensimmäinen on mittari ja sitä käytetään sisäisiin teknisiin ja terveysjärjestelmiin. Tällaisia ​​puristusmometrejä käytetään - erikoislaitteita, jotka tallentavat paineita. Lämmityskauden aikana laitteilla on todellinen käyttöpaine linjassa. Mutta kun testejä suoritetaan ja manometriä käytetään tähän, organisaation työntekijä voi vain selvittää, mikä järjestelmän enimmäismäärä on testattu. On käynyt ilmi, että sekä lämmityslaitoksen työntekijä että yrityksen operatiivinen insinööri tarkastavat testin aikana saatujen tietojen oikeellisuuden.
 2. Toinen menetelmä on hydrostaattinen. Sitä pidetään tehokkaampana, koska se tarkastaa putkijärjes- telmän paineessa, joka on puoli suurempi kuin tavallinen käyttöpaine.

Tietenkin tämä on oikein, sanot, mutta lämmitysjärjestelmä on valmistettu erilaisista materiaaleista. Kuinka olla tässä tapauksessa? Vastaamme: jokainen eri materiaalista tehty osa on testattava erikseen.

Kiinnitä huomiota! Tästä huolimatta koko tarkastusmenettelyn tulisi kestää vähintään kymmenen minuuttia!

Samalla maksimiarvo, jonka paine voi laskea on 0,2 MPa. Jos kaikki työ on suoritettu oikein ja täyttävät kaikki vaatimukset, se tarkoittaa, että lämmityskausi voidaan turvallisesti aloittaa! Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen tarkoitus on todiste siitä! Muutoin kukaan ei voi käynnistää lämmitystä.

Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

Ennen kutakin lämmityskautta lämmitysjärjestelmä itse tarvitsee erilaisia ​​toimintoja. Niiden tavoitteena on tarkistaa, onko järjestelmä sopiva käytettäväksi, onko rakenteen eheys ja lujuus, muut parametrit on säilynyt. Tätä kutsutaan hydro-testiksi, ja menettelyn lopussa annettu asiakirja on lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen toimenpide.

Miksi tällaiset testit ovat välttämättömiä?

Jokainen lämmitysjärjestelmä toimii useimmissa tapauksissa varsin tavallisella tavalla. Jos talossa on vain muutamia kerroksia, nesteen käyttöpaine on noin kolme tai neljä ilmakehää;

Kaupungin maanalainen lämpöreitti voi olla paine jopa kaksitoista (!) Ilmakehää kohden. Mitä me teemme, kysyt? Ainoastaan ​​tällaisissa olosuhteissa tapahtuu äkillisiä painehäviöitä, joiden seurauksena jälkimmäiset ylittävät kaikki sallitut normit. Tällaisen ongelman tulos tunnetaan - tämä on niin kutsuttu hydraulinen shokki. Ja hydrauliset tutkimukset (tai toisin sanoen painekokeet) ovat tarpeen kahta asiaa varten:

 • tarkista, että lämmitysjärjestelmä pystyy toimimaan normaalisti normaalipaineessa
 • selvittää, pystyykö se toimimaan veden vasaran kriittisissä olosuhteissa.

  Jos tarkastaminen syystä tai toisesta ei ole tapahtunut, vesivasara voi aiheuttaa onnettomuuden, minkä vuoksi huonekalut, kodinkoneet ja kaikkein kauheimmat kaadetaan huoneen kiehuvaan veteen.

  Miten hydraulinen testi

  Testejä edeltää perusteellinen valmistelu, kaikki venttiilit ja portti- venttiilit sekä eristys tarkistetaan. Järjestelmä on irrotettava keskusväylästä.

  Valmistustöiden jälkeen piiri täyttyy nesteellä. Sitten järjestelmän paine nousee (puolitoista kertaa korkeampi kuin standardi) painepumpun avulla. Putkilinjaa ylläpidetään tällaisissa olosuhteissa puolen tunnin ajan, jos tänä aikana paine ei ole vähentynyt, se tarkoittaa, että voit turvallisesti aloittaa lämmityskauden. Lämmitysverkon työntekijä tutkii tarkastuksen tulokset, minkä jälkeen lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus tehdään.

  Hydraulinen testaustodistus

  Toiminnassa olevan lämmitysjärjestelmän alkamista edeltää tarkastustoimet. Ne osoittavat järjestelmän vahvuuden ja sen eheyden. Testit, joita kutsutaan puristukseksi, jäljittelevät tavanomaista käyttöpaineita järjestelmässä ja niin kutsuttua veden vasaraa. Tarkastettavista toiminnoista todistetaan lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen teko. Valtuutettu henkilö laatii tämän asiakirjan ja vahvistaa, että kaikki työ on suoritettu standardien mukaisesti ja että järjestelmä on täysin toiminnassa.

  Tulosten perusteella laadittu hydraulisten testien toimenpide sisältää tiedot testistä suoritetuista henkilöistä, testipaineen arvot ja ilmoitetut toimenpidekokonaisuudet. Toimintaorganisaation edustajat, asiakkaan tekninen valvonta sekä rakennus- ja asennusorganisaatio allekirjoittivat asiakirjan.

  Lämmitysjärjestelmän videon hydraulisen testauksen toimenpide

  Hyvän ammuntaprosessin aikana on ominaista kalibroitujen ja peruuttamattomasti kiinnitettyjen järjestelmien ja talojen ja rakennusten osatekijöiden suunniteltu ja korkeusasema. Erityiset rakennus- ja asennusorganisaatiot (alihankkijat) pitävät kirjaa sellaisista tapauksista, jotka ovat läsnä näiden teosten tietoisten henkilöiden keskuudessa. Lämmitysjärjestelmästä tulevan veden lämpötila on täytettävä läm- mönsyöttöä säätelevää lämpötilaa (mahdollisesti 2 ° C). Ennen lopullisen painottoman venttiilin sulkemista syöttöputken venttiili peitetään ja staattinen paluupaine muodostetaan venttiilikannattimella tai säätämällä paineensäätöjousta. Lopullisen painottoman nosturin sulkemisen yhteydessä oli välttämätöntä varmistaa, että paluuputkessa oleva paine ei ylitä staattista yli 0, 05 Mt.Pa (0, 5 kgf / centime 3.

  Hyvä järjestelmä osoittaa eroavuudet seinämän paksuuden suunnitteluvolyymista riippuen tukitasojen korkeuksien, ikkunoiden ja ovenvarsien suunnittelemien ja korkeiden paikkojen, levyjen, aidojen poikkeaman välillä systeemien akseleiden siirtymisestä keskiakseleista, muurien tasot ja kulmat yli 2 kerroksen korkeus (seinämärakenteiden suunniteltu asema toteutetaan lineaarisilla mittauksilla pitkittäisistä ja poikittaisista keskiakseleista. Se on valmistettu kahdesta kappaleesta, joista yksi kopio tallennetaan rakentamiseen Toinen sivusto ja 2 siirretään rakennusorganisaation tuotanto- ja tekniseen osastoon, joka on kykenevä toteuttamaan sekä rakennushankkeessa kokonaisuudessaan että sen alkusarjoista tai yksittäisistä taloista ja rakennuksista. Käytetty sovellus on sallittua vain, jos on olemassa indeksoitu hyperlinkki sivulla materiaalin kanssa.

  Läsnäollessa pääkaupunkitalojen, systeemien, vahvistettujen betoniteiden rakennettuja siluetteja läsnä on mahdollisuus käyttää selitystä.

  Korjauskierroksen rakenne ja kesto sekä korjaus- ja tarkastusjaksot pakokaasu- ja imuilmastointijärjestelmille kolmen ja kahden vuoron aikana.

  Protokollamuoto raudan (polyeteenin) kaasuputken hitsattujen liitosten testaukseen. Rakennustodistuksen muoto maanalainen (kohotettu) kaasuputki, kaasun tulo. ELEVATOR-KYSELYN KATSAUS Design AKTA Tech. LIFT PREPAREDNESS Venytyksen kompensoijien muoto (SNiP 3. Jos höyrylinjojen jäähdytyksen puuttumisen puutteita ei voida poistaa, järjestelmän höyryn syöttö on lopetettava kokonaan ja tyhjennyslaitteet avattava. merkittyjä toimintoja.

  Siksi juuri tällä hetkellä on syntynyt tarve järjestää tärkeimmät väitteet huollettavien huollosta. dokumentointi toistaa sellaisen referenssikäsikirjan. Testaustulokset on merkitty sivuilla 137, 138 esitetyllä tavalla. Koska järjestelmää ei ole tarkastettu tietyistä syistä, hydraulisissa iskussa on kaikki mahdollisuudet olla ankaria auto-onnettomuuksia, jotka johtavat huoneissa, joissa on kiehuvaa vettä, huonekaluille, laitteille ja laitteille. Tätä tarkoitusta varten kaikki venttiilit tarkastetaan, venttiileihin sovelletaan öljysulkuja. Testausilmalaitteiden vaikutuksista teos on laadittu sivulla 133 esitetyn lomakkeen mukaisesti: rakennuksen teknisen suunnitelman näyte. Lämmitysjärjestelmien testauksessa on kaikki mahdollisuudet suorittaa kahdessa liikkeessä: manometriset (sisäisten saniteettitekniikkajärjestelmien) ja hydrostaattiset.

  Sisäisten viemäreiden testaus olisi tehtävä täyttämällä ne vedellä korkeimman tyhjennysulun arvoon yli 10 minuutin ajan. Ja itse asiassa neuvoo kauppakeskuksen automatisoinnista? Minulla on tavaratalo

  Paine testaa lämmitysjärjestelmää - mitä se huuhtelee

  Muut aiheeseen liittyvät uutiset:

  - Nesterenko huomautti, että oikeudellisesta näkökulmasta. Että lainasopimuksen kirjallista muotoa noudatetaan tai jos. Riippumatta siitä, onko notaarin sertifikaatti notaarilla, sillä ei ole allekirjoitusta.

  - Otosluottosopimus (likimääräinen lomake). Sopimus tehdään kahtena kappaleena, joilla on sama laillinen oikeus, yksi jäljennös.

  - Näytteet tuloista ja DKP: stä tehdä, tulostaa ja sopia. Kahtena kappaleena, jolla on sama oikeusvoima.

  - Otoksen vastaanotto varojen saamisessa. Yhtenäinen laillinen voima, yksi jokaiselle.

  Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus: menettely, hydropysäkki

  Huolellisesti suunnitelluilla, lasketuilla ja kokoonpannuilla lämmityspiireillä voi olla myös hätätilanteita. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi koko lämmitysjakson aikana ei ole tarpeen tarkastaa sitä vaan myös testata sitä. Ja yksi näistä menetelmistä on hydropressointi.

  On huomattava, että tällaisia ​​toimia tarvitaan, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen kunkin lämmityskauden alkua ja huolto- ja korjaustöiden jälkeen.

  Hydraulinen testaus on yleisimpi lämmitysjärjestelmien painetestaus, joka koostuu hydraulisen iskutilanteen simuloinnista, jossa paine on useita kertoja korkeampi kuin standardiarvo. Tämän testin pääasiallisena tarkoituksena on arvioida kaikkien olemassa olevien liitosten ja nivelten luotettavuutta ja laatua, joiden tiedetään olevan heikoimmassa asemassa olevat elementit sekä muiden lämmityslaitteiden terveys.

  Hydraulinen testausmenetelmä

  Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testiä koskevat menettelyt ja säännöt on säännelty seuraavilla sääntelyasiakirjoilla:

 • SNiP 41-01-2003 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi"
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisäiset terveysjärjestelmät"
 • Lämpövoimaloiden teknisen toiminnan säännöt, jotka Venäjän federaation polttoaine- ja energiaministeriön kehittämät, hyväksyttiin vuonna 2003.

  Hydropressointi

  Lämmitysjärjestelmän tiiviyden testausmenetelmää voidaan yksinkertaistaa seuraavilla tehtävillä:

 • kaikkien tuotteiden silmämääräinen tarkastus, sis. laitteet, nousuputket, valtatiet, olemassa olevat yhteydet
 • huuhtelujärjestelmä erilaisista saasteista ja sedimentteistä
 • täyttämällä järjestelmä vedellä pakollisella ilman vapautuksella
 • kompressorin liitäntä ja paineen nousu
 • tunnistaa virheet ja korjata ne tai päättää, että järjestelmä on toiminnassa ja käyttövalmis (jos tarkastuksen aikana vaaditaan korjaustöitä, prosessi on toistettava)
 • laati testiraportti.

  Tärkeitä kohtia hydraulisessa puristusmenettelyssä

  1. Vastuu hydraulisen testin suorittamisesta ovat järjestöt, jotka ylläpitävät ja käyttävät lämmitysverkkoa. Monen kerrostalon rakennuksissa on rahastoyhtiö, kunnallinen palvelu henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja sertifioidut laitteet tai valtuutetun yrityksen edustaja, jolla on asianmukainen toimivalta. Hallinnollisissa, sosiaalisissa ja tuotantolaitoksissa - tällaisten rakennusten ylläpitämiseen osallistuvan organisaation työntekijät. Yksityisissä talouksissa - energiaa toimittavan tai erikoistuneen yrityksen päällikkö, teknikko tai insinööri.
  2. Lämmitysjärjestelmän ja lämmityslaitteiden testaus on suoritettava erikseen. Siksi piiri irrotetaan lämmönlähteestä, paisuntasäiliöstä ja päävesijohdosta.
  3. Järjestelmä on täytettävä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 45 ° C. Tässä tapauksessa testipaine on toimitettava piirin oikeassa kohdassa, jolle on tarpeen vapauttaa ilma kokonaan siitä.
  4. Paine nousee kahdessa vaiheessa: tavalliselle työntekijälle, jonka on suositeltava kestämään jonkin aikaa, mutta vähintään 10 minuuttia, kaikkien elementtien tarkastamiseksi vuotoille virheiden puuttuessa, sen arvo saatetaan oikeudenkäyntiin.
  5. Vähimmäisarvo paineessa hydro-testin aikana riippuu kunkin suoritusjärjestelmän indikaattorista (yleensä se on yli 25-50%) ja oltava:

  - koepaine - 0,2 MPa

  - kun käytät valurautaiset lämpöpatterit - 0,6 MPa

  - kun käytetään konvektori- tai paneelilaitteita - 1,0 MPa

  - hissikokoonpanoon - 1,0 MPa.

 • Testit katsotaan täydellisiksi, ja järjestelmä on paineistettu, jos:

  - 5 minuutin kuluessa vesipiirien painehäviö ei ylitä 0,02 MPa

  - kun paneelilämmitys on testattu 15 minuutin jälkeen, paine on laskenut enintään 0,01 MPa

  - polymeeriputkiston lujuuden ja tiukkuuden tarkkailemiseksi pudotuksen määrä 30 minuutin kuluessa ei ylitä 0,06 MPa

  - liitoksissa, saumoissa, nivelissä ei havaita "hikoilun" muodostumista.

 • Pääasiallinen asiakirja, joka vahvistaa sen, että hydraulinen testi suoritetaan täysin vaatimusten mukaisesti, on toimeksianto, jonka valtuutetut henkilöt on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.
 • Kuva 1 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen todistuksesta

  Lämmitysjärjestelmän hydrostressi

  Testaustodistus on tärkeä asiakirja, joka on täytettävä ja allekirjoitettava järjestelmän puristuspäivänä.

  Toimeksiannolla on tietty määrätty rakenne, jossa on tarpeen huomata:

  On huomattava, että kohteiden määrä ja nimi voivat vaihdella hieman objektin tyypin ja monimutkaisuuden vuoksi (monikerroksinen tai yksityinen talo, toimistorakennus jne.), Testauksen syyt (uuden rakennuksen toimittaminen tai järjestelmän korjaaminen tai lämmitysjärjestelmän yksittäisten elementtien vaihto valmistautuminen lämmitysjaksoon).

  Hydraulisen toimenpiteen muoto

  Toimittajan erikoistumislomake lomakkeelle, jossa on tietoja kylmälaitteiden esiasennuksesta. Kaikki sellaiset toiminnot, jotka nykyaikaisten lämmitysjärjestelmien avulla mahdollistavat tällaisen toiminnan minimoimalla henkilökunnan, joka liittyy tiheyden lämmittämiseen, suorittavat tällaisissa tilanteissa: ilmastoinnin tai veden toimittaminen tietyllä paineella lämmitysputkistoissa erikoislaitteiden avulla on syytä huomata. Suuri väärinkäsitys on se, että lämmitysjärjestelmä voi toimia sujuvasti ilman erilaisia ​​suunniteltuja ehkäiseviä toimenpiteitä. Jos vuoto ei pysähdy, tämä yhteys on vaihdettava. Hanki lahja - ilmainen yksityiskohtainen opetusohjelma tutustuessasi lämmityksen asentamiseen. Näiden toimien laatu riippuu talvikuukausien työn luotettavuudesta. Lisäksi se sisältää tyypillisiä ohjeita tällaisista tapahtumista. Lisäksi se sisältää tyypillisiä ohjeita tällaisista tapahtumista. Ilmastointilaitteiden freon-putkistojärjestelmien lujuuden ja tiheyden pneumaattisen testi. Se ei toimi itsenäisesti laatua. Se ei toimi itsenäisesti laatua. Viimeksi mainitusta, lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus on erittäin tärkeää. Näiden toimien laatu riippuu talvikuukausien työn luotettavuudesta. Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen teko: tee-se-itse-videoasennuskäsikirja, jonka avulla voit seurata ja ylläpitää rakennuksen lämpöparametrejä talvikuukausien aikana, lämmitysrakenteiden ominaisuudet ja lämmöntuotanto, näyte on tekninen rakenne. Tällaisen työn asianmukai- seksi toteuttamiseksi on kehitetty erityinen asiakirja, jossa käsitellään yksityiskohdat ja prosessin yksityiskohdat. Puristusprosessi näkyy alla olevassa kuvassa tai videossa artikkelissamme. Jos vuoto ei pysähdy, tämä yhteys on vaihdettava. Lämmitysjärjestelmien testaus on joukko toimenpiteitä, tarkemmin sanottuna testauksen kohteena olevien putkistojen ja muiden lämmityslaitteiden heikkojen kohtien sijaintia. Nyt voit helposti löytää erityisiä järjestöjä, jotka harjoittavat vastaavia teoksia, niiden palveluiden hinta on melko demokraattinen. Nyt voit helposti löytää erityisiä järjestöjä, jotka harjoittavat vastaavia teoksia, niiden palveluiden hinta on melko demokraattinen. Tee-se-itse-lämmitys: kaikki itse laskemisesta, huomautukset nauhalle, lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen teko, valinta ja asennus.

  Top