Luokka

Viikkokatsaus

1 Kattilat
Infrapuna lämmitys - kaikki hyvät ja huonot puolet
2 Avokkaat
Kattilalaitoksen käyttöönotto-ohjelma
3 Polttoaine
Miten eristää seinät sisäpuolelta yksityisessä talossa? Askel askeleelta
4 Kattilat
Kaasukattila yksityisessä talossa: vaatimukset ja asennus
Tärkein / Polttoaine

Lämmityssysteemin puristamisen vaikutukset


Vuonna 2004 rakennetussa talossa kehittäjä on rakentanut polypropeenikuoppoja. Yöllä nousu puhkesi huoneistossa, naapurit tulvivat, rahastoyhtiö ilmoitti välittömästi omistajan syyllisyydestä, missä kuilu tapahtui, kuinka selvittää, kuka on väärässä?

Mikä on asunnon omistajan tärkein asia uudessa rakennuksessa korjausvaiheessa? On oikein, että kaikki tekniset järjestelmät toimivat täsmällisesti ja oikein kuin kello. Jotta voisimme olla varmoja siitä, että tulevaisuudessa ei tapahdu mitään, on välttämätöntä suorittaa huoneiston lämmitysjärjestelmän painetestaus.

Tänä vuonna MOEKin uudet vaatimukset talojen hyväksynnälle lämmityskaudella ovat tulleet. Innovaatioihin kuuluu pelkästään vaatimuksia, mutta myös uusi puristuslaki.

Mitä tehdä, jos kuumavesiputki rikkoutui, ja rikoslain ansiosta omistaja oli vastuussa

Kesä on kuuma kausi lämmitysjärjestelmän valmistelemiseksi uudelle lämmityskaudelle ja hallinnolliset rakennukset eivät ole poikkeus.

Kuinka suunnitella lämmitysjärjestelmän painetestaus - lomakkeen rekisteröintisäännöt

Kun lämmityslaitteiston puristukseen liittyvä työ on saatu päätökseen, laaditaan erityinen asiakirja, joka vahvistaa, että lämpörakenne on valmis talvella. Tätä varten on olemassa erityinen muoto. Sitä kutsutaan lämmitysjärjestelmän puristamiseksi.

Tämäntyyppisten putkityölaitteiden päätehtävänä on testata putkikokoonpanon laatua, selvittää, kuinka käyttövalmis on, ja tarkistaa kaikkien liitosten tiiviys. Jos havaitaan virheitä, jotka eivät olleet näkyvissä ulkoisessa tutkimuksessa, ne olisi poistettava.

Paineentutkimusta pidetään tärkeänä vaiheena eri tarkoituksiin käytettävien rakennusten lämpöhuollon järjestämisessä.

Tämä työ tehdään tietyissä tilanteissa:

 • ennen syksy - talvikautta;
 • uuden lämmityspiirin asentamisen jälkeen;
 • kun koko lämmityspään tai sen osan korjaus tai jälleenrakennus on suoritettu;
 • kun rakennustyö on suoritettu rakennuksessa.

Puristustyypit

Tämä prosessi on lämpöjärjes- telmän testi, johon liittyy paineen kasvattaminen putkistossa ruiskuttamalla ilmaa tai nestettä ja erotetaan:

 1. Hydraulinen puristus, joka tuotetaan pumpuilla, jotka syöttävät vettä järjestelmään. Tuloksena on tietoa sen vahvuudesta.
 2. Pneumaattinen paineen testaus koko rakenteen niveltymien arvioimiseksi. Se suoritetaan käyttämällä sähköisiä tai manuaalisia pumppuja, jotka pakottavat ilmaa putkiin.

Vaarallisimpia niistä on pneumaattinen testi, ja tämä seikka on otettava huomioon, koska vahingoittumisen tapahtuessa ruiskutettu ilma ei pelkästään lähde liikkeelle nopeasti, vaan myös tuulen todennäköisyys. Asiantuntijat neuvoo ylittämään yli 0,15 MPa: n paineilman paineen.

Teknisten standardien mukaan hydraulimenetelmää käytettäessä injektoitu paine ei saa ylittää käyttöpaineita 20-30% ja 40-50% pneumaattisen testauksen aikana. Tämä luku ilmaistaan ​​lämmitysjärjestelmän puristustekniikassa.

Lämmitysjärjestelmän puristusjärjestys

Tämäntyyppiset työt on suunniteltava etukäteen ja siksi ennen niiden toteuttamista valmistellaan asiaankuuluvat asiakirjat:

 1. Puku - lämmitysverkkoa palvelevan organisaation vastuuhenkilön allekirjoittama pääsy.
 2. Lämmityspatterin osien järjestelmä, jossa tarkastus suoritetaan ja jossa ilmoitetaan paineen vapautuspaikat.
 3. Luettelo työntekijöistä, joilla on oikeus suorittaa testejä, mukaan lukien vastuullinen virkamies.
 4. Järjestelmä, jossa etsitään asiantuntijoita tarkastamisalueelta ja ilmoitetaan keinot, joilla välitetään niiden välistä viestintää.
 5. Testausmenettelyn ja tietojenkäsittelyn kuvaus.

Ennen pumppauslaitteiden käynnistämistä suoritetaan silmämääräinen tarkastus liitoksista ja tilasta, jossa sulkuventtiilit sijaitsevat. Myös lämmitysjärjestelmän eristämiseksi vesijohtoverkosta, pistokkeet asennetaan.

Sitten menettelyn mukaisesti lämmityskattila ja paisuntasäiliö irrotetaan, eivätkä ne enää 4-6 vuoden välein pese putkia sedimenteistä ja roskista. Tämä toimenpide on suoritettava, muutoin, koska paksun kerroksen plakki läsnä putken sisäpinnalla, sen lämmönjohtavuus vähenee merkittävästi. Pesu suoritetaan eri tavoin riippuen lämmitysrakenteen teknisestä kunnosta.

Hydraulipuristimen johtamisessa huuhtelulaite täytetään vedellä, jonka jälkeen kompressori liitetään tyhjennysventtiiliin. Paine nostetaan haluttuun arvoon ja seuraa painemittarin suorituskykyä. Jos putkissa ei ole heikkoja pisteitä, jotka yleensä antavat välittömästi vuotoa, laitteella ei ole merkittäviä paineenvaihteluita. Jos tämä indikaattori laskee voimakkaasti, on löydettävä vuoto, jota ei ole vaikea tehdä.

Pneumaattinen tehdään erikoispumpulla. Jotta saumojen vikoja olisi helpompi löytää, ne tarvitsevat saippualiuoksen ennen testausta. Pumppu on kytketty järjestelmään ja ilma pakotetaan putkiin. Seuraavat toimet ovat samanlaisia ​​kuin hydraulipuristimen aikana. Samalla on muistettava turvallisuusmääräysten noudattaminen

Häiriöitä tai löystymistä havaitessaan virheet on korjattava ja tarkistettava uudelleen. Tämä toimenpide toistetaan, kunnes järjestelmä on täysin suljettu.

Paineentutkimusta suorittavat asiantuntijoiden järjestöt, joilla on pääsy, asiaankuuluvat tiedot ja taidot. Heidän tulisi pystyä tarkkailemaan työtehtävien järjestystä edellyttäen, että turvallisuus on varmistettu. Lopuksi täytä lämmitysjärjestelmän puristamisen muoto.

Tehtyjen töiden dokumentointi - toimi

Painetestaus on virallinen asiakirja, jolla on oikeusvoima, joka vahvistaa, että:

 • kokeet suoritettiin kokonaan insinöörin kehittämän ohjelman mukaisesti sovellettavien määräysten mukaisesti;
 • lämmönjakelujärjestelmä on kunnossa ja käyttövalmis;
 • Jos lämmitysjakso on hätätilanteessa, vastuu siitä vastaa yksi osapuolista tai molemmat, ja syyllinen maksaa vahingon.

Lämmityssysteemin hydraulisen testauksen toimenpiteenä on sarakkeita, jotka täyttävät mahdollisimman täydellisesti ja tarkasti.

Ne osoittavat:

 • tarkastettavan kohteen nimi;
 • paine-testauksen päivämäärä ja aika;
 • testialue, joka voi olla esimerkiksi lämmityspää tai erillinen solmu;
 • käytetyt laitteet;
 • tulosten, saumojen jne. silmämääräisen tarkastuksen tulokset;
 • työpaineen ja järjestelmän kuormituksen ja testin keston arvo;
 • mittarin arvot testin lopussa;
 • painehäviö;
 • tiedot vuotojen ja muiden vikojen poistamisesta;
 • päätelmä siitä, että järjestelmä on käyttövalmis;
 • valtuutetut allekirjoitukset.

Lämmityspään puristustoimenpide allekirjoitetaan päivänä, jona järjestelmä testattiin. Tämän asiakirjan olisi vahvistettava työn suorittavan yrityksen vastuuhenkilöt sekä tekninen valvontaelin ja rahastoyhtiö.

Toimeenpanoasiakirjojen muodot

Säädösten muodot (lomakkeet) rakennettujen asiakirjojen säilyttämiseksi rakentamisessa

Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi
Putkityöt ja terveys (VK)
Ulkoiset vesihuolto- ja viemäriverkot
Kaasun toimitus. Sisäiset laitteet

GRPSH-latausdokumentin käyttöönotto

Ulkoiset kaasuputket

GRPSH-latausdokumentin käyttöönotto

Termomekaaniset ratkaisut kattila

Säätiön valmius (tukirakenteet) asennuksen latausdokumenttiin

Laitteiston asennuksen tarkastaminen säätiön latausmuodossa doc

Kattilan sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen toimenpide ennen asennusohjeen download doc -muotoa

Kattiloiden hydraulisen testauksen teko lataa doc-formaatti

Miten rikastusjärjestelmien hyväksyntä on?

Lämmitysjärjestelmän hydrostaattiset tai manometriset testit (painekokeet) on suoritettava rakennuksen toiminnasta vastaavilta organisaatioilta tai lämmityslaitteiston asentajilta. Toimituksen yhteydessä tiettyjä vaatimuksia asetetaan tälle tapahtumalle.

Henkilökunnan vaatimukset

Se on tärkeää! Yksityisen talon lämmityslaitteiden itsetestaus on sallittua.

Kaikkien teknisten toimintojen on oltava koulutetun henkilökunnan, jolla on todennettuja hyväksyntäedellytyksiä.

Tätä varten työntekijöiden on suoritettava koulutus (kuusi kuukautta kestävä erikoiskoulutus) ja lämmityslaitosten ja turvavarusteiden käytön sääntöjen tuntemus (vähintään kerran kolmessa vuodessa sekä henkilökunta, joka osallistuu suoraan laitteiden testaukseen, säätöön ja huoltoon) - 1 kerran vuosi).

Harjoittelun jälkeen annetaan työntekijän testausprotokollasta otettu osa. Se on tarkoitettu laitokselle, joka ottaa käyttöön lämpölaitosten toiminnan, huollon ja paineen testaamisen.

Ote työntekijöiden testausprotokollasta.

Asianmukaisissa laatikoissa ilmoitetaan:

 • Työntekijän nimi;
 • edellisen tarkastuksen päivämäärä;
 • nykyisen tarkastuksen päivämäärä;
 • tiedon arviointi;
 • työntekijän allekirjoitus;
 • seuraava sertifikaattipäivä;
 • Kolmen hengen valintalautakunnan (mukaan lukien Rostechnadzorin insinööri) jäsenten nimet ja heidän allekirjoituksensa.

Työntekijälle on myönnetty pätevyystodistus, jossa on leimat ja merkit, joita hän on koulutettu.

Todistus työhönpääsyn lisääntymisestä on lisääntynyt.

Koulutustulokset näkyvät organisaation työntekijän henkilökohtaisissa tarkastuksissa, jotka ovat sallittuja hydrostaattisten tai manometristen testien suorittamiseen.

Henkilökunnan tarkastuslehti työntekijöiden organisaatiosta.

Kun testit ja validointi suoritetaan

Lämmitysjärjestelmien paineesta tehdään:

 • rakennusvalmistuskeskuksessa ennen lämmityskauden alkua;
 • (putkien, lämpöpatterien, muiden laitteiden ja laitteiden) korvaa- minen (korjaaminen, parantaminen);
 • kun esine on asetettu.

Asiakirjan, joka vahvistaa käyttöjärjestelmien valmiuden, on vesi- tai pneumaattisten testien toimenpide, jäljempänä "laki", joka on täytetty kansallisten vaatimusten mukaisesti. Se annetaan lopullisessa vaiheessa teknisiin testitoimiin, jotka auttavat tunnistamaan putkistojen ja laitteiden puutteet ja vahvistamaan sen säätelevän suorituskyvyn.

Mitä pitäisi olla laissa

Laki näyttää tarkastusmenettelystä vastaavan henkilöstön seuraavien toimenpiteiden tulokset:

 • vettä tai ilmaa erikoislaitteiden avulla ruiskutetaan putkiin, kunnes tietty paine saavutetaan;
 • järjestelmää tarkkaillaan huolellisesti, erityisesti sen elementtien liitokset, vuotoille sekä muut virheet, jotka voivat aiheuttaa lämpölaitteiden toiminnan keskeytyksiä;
 • toimenpiteet, jotka on toteutettu virheiden poistamiseksi (mikäli kaikki on tunnistettu).

Lämpölaitosten vesikokeiden säätely on määrätty standardilla SP 73.13330.2012 "Rakennusten sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät". Sen mukaisesti testitoimet suoritetaan seuraavasti:

 • Työvirtauksen virtaus lämmitysjärjestelmän putkistoissa suoritetaan vaiheittain, jolloin paine kasvaa paikoillaan, kunnes se saavuttaa asetetun kynnysarvon. Jäähdytysaine on suositeltavaa pistää 10 minuutin välein ennen kaikkien ilmapistokkeiden poistoa.
 • Testipainetta, jota ohjataan painemittarilla, pidetään vähintään 10 minuutin ajan. Koepaineen tulee olla 30-50% korkeampi kuin käyttöpaine (järjestelmän kulumisesta riippuen), mutta ei korkeampi kuin yhden instrumentin sallitun vähimmäispaineen. Esimerkiksi jos valurautaiset patterit asennetaan rakennukseen, paine ei saa ylittää 6 MPa, jos teräs on 10 MPa.
 • Jos asuntorakennuksessa tehdään paineita, vuokralaisia ​​varoitetaan työstä.
 • Tyypilliset vuodonilmaisimet ovat työfluidin paineen lasku tai paineen asteittainen lasku yli 0,2 kg / cm2. Pääsääntöisesti jäähdytysnesteen menetykset tapahtuvat kierteillä tai laippaliitoksilla, joihin asennetaan, uudelleenpakkautetaan tai vaihdetaan tiivisteitä. Jos virhe on mahdoton poistaa, solmu hylätään ja korvataan.

Se on tärkeää! Paineenmittaus suoritetaan huuhtelun ja hydropneumaattisen puhdistuksen jälkeen. Muussa tapauksessa putkien sisäpuoliset kerrostumat voivat peittää mahdollisia vuotoja. Lisäksi on syytä harkita, jos et tee toimenpiteitä putken puhdistamiseksi sedimentteistä, järjestelmän lämmönsiirtokerroin pienenee merkittävästi.

Säännöt lain täyttämiseksi

Lämpöhuolto-organisaatio on vastuussa testiselostuksen laatimisesta.

hattu

 • lakin täyttö alkaa täyttää testattavan lämpöjärjestelmän tarkka nimi (tämä tieto sisältyy sen käyttöasiakirjoihin, projektiin);
 • syötetään lämpölaitoksen palveleman esineen täydellinen nimi. Se löytyy rakennusluvasta tai sen suunnittelusta ja arvioinnista;
 • tiedot selvityksestä, asiakirjan testaus / hyväksyntäpäivä (jos ei ole virheitä ja asiakirjat on annettu testitapahtumispäivänä).

Komitean kokoonpano

Ilmaisee kaikkien valintalautakunnan jäsenten tiedot. Siihen kuuluu edustajan pääurakoitsijan, asiakkaan ja organisaation suoritetun työn. Kunkin osapuolen edustajan on annettava tietoja organisaationsa nimeämisestä, hänen asemastaan, hänen sukunimestään ja alkukirjaimistaan.

Tarkastukset ja tulokset

 • Hankeorganisaation tiedot ja hankkeen koodi, johon rakentaminen on rakennettu, sekä tekninen viestintä, erityisesti lämmitysjärjestelmä.
 • Määritä testausmenetelmä - hydrostaattinen tai mittari (pneumaattinen paineestaus). Lisäksi käyttöparametrien tiedot: putkilinjan paine (yhdessä mittayksiköistä - MPa tai kg / cm2), aika, jona järjestelmä oli liiallisessa paineessa.
 • Syötetään painehäviön arvo koejakson aikana (MPa tai kg / cm2).
 • Ilmaisee testin aikana tai sen jälkeen havaittujen virheiden puuttumisen tai määrän sekä sijainnin. Ohjeet virheiden poistamiseksi merkitään suoraan tekoon tai lisäksi - kumulatiiviseen luetteloon.

Komission päätös ja allekirjoitus

Saatujen tietojen perusteella valintalautakunta päättää, täyttääkö kyseinen lämmitysjärjestelmä alan standardit ja suunnittelumittarit. Päätetään, onko järjestelmä läpäissyt testin vai ei. Tunnistetuista vioista määrätään niiden purkamisesta resepti, jossa ilmoitetaan korjaustoimenpiteiden aika.

Riippumatta päätöksestä, lain ovat allekirjoittaneet kaikki komission jäsenet.

Esimerkki lämmitysjärjestelmän puristamisesta

Paineen testaus on tärkeä askel kerrostalon, yksityisten talojen ja muiden rakennusten lämmitysjärjestelmän luomisessa tai käytössä. Puristustyön pääasiallisena tehtävänä on testata putkien kokoonpanon laatua, nimittäin arvioida, kuinka kaikki liitokset ovat valmiit ja suljetut, sekä havaitsemaan virheet, joita ei havaittu alkutarkastuksessa ja poistaa ne.

Kaikkien toimien päätyttyä, asiakirjojen todisteeksi siitä, että lämmitysjärjestelmä on valmis talvikaudelle, painetesti kootaan epäonnistumatta.

Puristusprosessi toteutetaan ei kerran, mutta seuraavissa tilanteissa:

 • ennen lämmityskauden alkua;
 • asennuksen jälkeen uusi lämmitysjärjestelmä;
 • kun koko järjestelmän tai sen segmenttien korjaus tai jälleenrakennus on suoritettu;
 • kun rakennustyöt on tehty rakennuksessa.

Puristus ja sen tyyppi

Mikä on yleensä lämmitysjärjestelmien painetestaus? Tämä on prosessin testaus lämmön syöttö piirejä lisäämällä paineita putket, ruiskuttamalla vettä tai ilmaa. Tällä perusteella erotetaan:

 • hydrauliset testit tai vesipuristus, joka toteutetaan hydraulipumpujen avulla, jotka syöttävät vettä putkiin ja antavat tietoa järjestelmän lujuudesta.
 • pneumaattinen kompressori, joka näyttää järjestelmän kaikkien liitäntöjen tiukkuuden ja toteutetaan manuaalisilla tai sähköisillä pneumaattisilla pumpuilla, jotka pumputtavat ilmaa putkiin.

Näistä kahdesta tyypistä vaarallisinta on pneumaattinen testi, ja tämä on otettava huomioon, sillä jos lämmitysjärjestelmässä on vaurioita, pakotettu ilma ei tule ulos nopeasti, vaan voi järjestää tuulet. Siksi asiantuntijat suosittelevat, ettei ylipaine ylitä 0, 15 MPa.

Vesipuristusta teknisten standardien mukaisesti injektoitua painea voidaan nostaa 20-30% enemmän kuin työntekijä, ja tämä luku kiinnitetään lämmitysjärjestelmien hydraulisen testauksen toimiin pneumaattisen puristuksen aikana 40-50%.

Puristusprosessin sekvenssi

Koko puristusprosessi on suunniteltu etukäteen. Dokumentoitu tämä ilmaistaan ​​puristusohjelman suunnittelussa, johon kuuluu:

 • Lämmitysverkkoa palvelevan yrityksen vastuuhenkilön allekirjoittama työlupa;
 • kaavion lämpöverkon osista, jotka on tarkastettava paineen vapautuspisteiden nimeämisellä;
 • testiä suorittavien työntekijöiden sukunimi, sekä vastaava henkilö;
 • testattavan alueen työntekijöiden leviämisjärjestelmä ja niiden väliset viestintävälineet;
 • testauksen ja käsittelyn menetelmä.

Ennen pumpun käynnistämistä suoritetaan alustava visuaalinen tarkastus liitosten ja sulkuventtiilien kunnosta sekä pistokkeet lämmitysjärjestelmän eristämiseksi vesijohtoputkista. Lisäksi menettelyn mukaisesti kattila, jossa paisuntasäiliö on sammutettu, putket huuhdotaan (kerran 4-6 vuodessa) erilaisista kerrostumista tai roskista. Huuhtelu suoritetaan säännöllisesti, koska "umpeutuneiden" putkien lämmönjohtavuus pienenee. Pesu voidaan tehdä eri tavoin. Siinä otetaan huomioon lämmitysjärjestelmän tekniset parametrit.

Hydrosuhdistuksen aikana valmistettu järjestelmä (eli huuhtelun jälkeen) täytetään jäähdytysnestevedellä, sitten kompressori liitetään tyhjennysventtiiliin. Paine nousee asetettuun arvoon ja painemittaria tarkkaillaan. Jos lämmitysjärjestelmässä ei ole heti repeytyviä heikkoja kohtia, painemittari ei näytä merkittäviä painevaihteluita. Jos se osoittaa voimakkaan paineen alenemisen, tulee ehdottomasti etsiä vuotoa. No, se ei ole vaikeaa.

Kun pneumopressiota käytetään pneumapumpulla. Yhdisteiden vikoja havaittaessa on suositeltavaa käsitellä niitä ennen kuin ne tarkistetaan saippualustalla. Pumppu nostaa lämmitysjärjestelmän ja työntää ilmaa putkiin. Muut toimenpiteet ovat samat kuin ensimmäisessä tapauksessa. Älä unohda turvallisuutta.

Jos testin aikana ilmenee vuotavia yhdisteitä tai höyryjä lämmitysjärjestelmässä, ne poistetaan ja tarkistetaan uudelleen. Tämä toimenpide voidaan toistaa useammin kuin kerran, kunnes järjestelmä on täysin suljettu. Yleensä tämä prosessi toteutetaan sellaisten julkisten tai yksityisten organisaatioiden asiantuntijoilta, joilla on pääsy, tietämys ja taidot, jotka voivat seurata prosessin koko prosessia ja varmistaa tietoturvan. Sen jälkeen voit jatkaa puristamisen tekoa.

Mikä on puristustoimenpide, miksi sitä tarvitaan?

Puristustoimi - asiakirja, jolla on oikeusvoima. Virallinen näyttö on, että:

 • kaikki testit toteutettiin lämmitysinsinöörin standardien mukaisesti laatiman ja täydellisesti valmistetun ohjelman mukaisesti;
 • lämmitysjärjestelmä tai sen osa on tiukka, tehokas ja käyttövalmis;
 • Jos onnettomuus tapahtuu lämmityskauden aikana, vastuu kuuluu jommallekummalle osapuolelle (tai molemmille), joka korvaa vahingon.

Toimen muodossa on useita kohtia, jotka on täytettävä mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti. nimittäin:

 • kohteen (talon, alueen) nimi, jossa tarkastus suoritettiin;
 • puristusajankohta ja -aika;
 • testipaikka (esimerkiksi lämmityspää tai solmu)
 • välineet, joiden avulla järjestelmä testattiin;
 • saumojen, nivelten, hanojen silmämääräisen tarkastuksen tulokset;
 • työpaineen ja lämmitysjärjestelmän kuormituksen arvo, kuorman kesto;
 • arvot, jotka painemittari osoittaa testin lopussa;
 • painehäviöindikaattorit;
 • tiedot virheiden ja vuotoiden poistamisesta;
 • päätelmä toimintajärjestelmän valmiudesta;
 • vastuullisten osapuolten allekirjoitukset.

Hydraulisen testauksen toimenpidemuodot voivat poiketa hieman pneumaattisen puristusmuodon muodoista. Valitessasi voit keskittyä SNiP 3.05.04-85: een.

Toimi on allekirjoitettava samana päivänä, jolloin lämmitysjärjestelmä testattiin. Laki hyväksytään vastaavan henkilön vastuulla organisaatiosta, joka on suorittanut testit, teknisestä valvonnasta vastaavan organisaation ja hallinnoinnista vastaavan organisaation.

Lämmitysjärjestelmien paineentutkimus - mistä se on ja miksi sitä tarvitaan?

Vedenpaineen testausta pidetään tärkeänä ja välttämättömänä toimenpiteenä, josta keskustelemme tarkemmin SNiP: n tarpeesta, ajastuksesta ja normeista tämän artikkelin vaiheittaisten ohjeiden muodossa.

Paineistestaus on monimutkainen tapaus, jonka avulla voidaan määrittää koko lämmitysjärjestelmän tiiviys. Sen tarve on varmistaa järjestelmän ja siihen toimitettujen laitteiden turvallisuus.

Epäyhtenäiset putkiosat voivat johtaa odottamattomaan läpimurtoon, paineenalenemiseen ja yhteyksiin, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.

Tapahtuma järjestetään SNIP: n normien mukaisesti, teknisen työn valmistuttua asiakirja, jossa valmiuspiirin terveyttä osoitetaan lämmitysjärjestelmän käynnistämiseksi.

Talvella putket tarkastetaan täyttämällä ilmaa, kesällä täyttämällä vettä. Todentamisen tosiasia on kirjattu laatimalla työn tekeminen, virheiden korjaus ja järjestelmän valmius käynnistää.

Milloin ja miten se tehdään?

toteutetaan:

 1. Aluksi, kun lämmitysjärjestelmä on otettu käyttöön.
 2. Ajettaessa vuosittain lämmityskauden alkamisen vuoksi.
 3. Korjaa lämmityselementit erikseen.
 4. Putken läpimurtoa aiheuttavan onnettomuuden yhteydessä korjaustarpeita edellyttävien putkien epäluotettavia osia.

Tapahtuma järjestetään SNiP: n ohjeiden mukaisesti asunto- ja kunnallistekniikan työntekijöiden tai rahastoyhtiön toimesta, jos sellainen on. Asiantuntijoiden olisi voitava päästä tällaisen työn suorittamiseen, pätevyys.

Yksityisellä sektorilla menettely voidaan toteuttaa itsenäisesti, mutta menettelyjen päätyttyä on tarpeen kutsua asiantuntijan arvioija laatiakseen säädöksen. Sen jälkeen annetaan asiakirja, joka vahvistaa järjestelmän valmiuden käynnistää.

Miten se toteutetaan kerrostaloissa?

Tämä tapahtuma asuintaloissa toteutetaan täyttämällä virtapiiri vedellä tai ilmalla, hydraulisella tai pneumaattisella pumpulla, joka toimii suurella paineella.

Paineenmääritys vedellä on mahdollista vain sen jälkeen, kun kattila ja paisuntasäiliö on kokonaan katkaistu piiriin, muuten järjestelmän tärkeät elementit voivat nopeasti epäonnistua:

 1. Kaikki nesteet tyhjennetään virtapiiristä.
 2. Reuna täytetään kylmällä vedellä.
 3. Säiliöön muodostuva ylimääräinen ilma täyttyy vedellä, pumpataan ulos.
 4. Veden täyttämää piiriä syötetään paineenpuhallin, jonka seurauksena ilmakehästä tulee suurempi, mutta samanaikaisesti piirin paine ei saa ylittää sen yksittäisten elementtien voimakkuutta.
 5. Suuri paineen muoto jää jäljelle jonkin aikaa, ne tarkastavat kaikki liitännät ja vuotavat ja epäilyttävät paikat korjataan. Käytä tarvittaessa hitsauskonetta.

Ilmanpaineen testaus

Putkien täyttäminen ilmalla on paljon helpompaa. Kaikki jäähdytysnesteen sisältö purkautuu jäähdytysnesteestä, kun ilma kulkee sisään, kun kaikki pistorasiat ovat kiinni. Tätä menetelmää on vaikea tunnistaa virheellisillä paikoilla. Jos putkissa on nestettä, se pääsee läpi minkä tahansa pienen raon läpi.

Jos aiemmin putkissa oli vettä, virheiden paikat määritetään visuaalisesti. Jos ne ovat tyhjiä ja ei ole vettä, silloin tällöin ilmestyy tyypillinen pilli.

Ilman puhallusta ja painemittaria, joka ilmaisee vuotoa, kaikki liitokset havaitaan, voitele saippualla ja vedellä, ja hitsaus suoritetaan paikoissa, joissa järjestelmä on paineenpuristettu.

Ilman täyttäminen ei pelkää menettelyn ajankohtaa, se voidaan pitää talvella, koska ilma, toisin kuin vesi, ei jäätyä.

Paineen testausjärjestelmä yksityisellä sektorilla

Yksityisessä talossa, jossa on itsenäinen lämmitys, putket on tarkistettava säännöllisesti ja puhdistettava. Niinpä käyttöikä kasvaa, polttoainetaloudesta tulee huomattavasti näkyvämpi.

Järjestelmän häiriöttömällä ja tehokkaalla käytöllä on kuitenkin tehtävä välttämättömyys, ja järjestelmät, jotka ovat vapaita skaalaamattomista ja likaisemmista, lisäävät lämpöä, eikä putkien sulatusta ole talven aikana.

Suunniteltua testausta varten yksityisen sektorin omistajat koskevat paikallisia apuohjelmia tai yksityistä yritystä. Vain sertifioidut, asiaankuuluvat pätevyyden omaavat asiantuntijat ovat oikeutettuja osallistumaan tällaiseen toimintaan.

Tällaisen työn suorittamiseksi tarvitset erikoistyökaluja, laitteita, joten ohjatun on voitava käyttää niitä, tarvitaan myös taitoja töissä.

Toimenpide on tärkeä odottamattoman onnettomuuden tapahtuessa. Se on voucher-asiakirja, jonka avulla voit todistaa syyllisyytensä päällikkö tai organisaatio, joka teki työn huonosti, virheitä.

Talon omistajalle haitta-aineista on oikeus vaatia vahingonkorvausta. Myös vesiviljelyn tarkastajat tarkistavat veden kovuuden ottamalla näytteitä ja testaamalla ne magnesiumin ja kalsiumin prosenttiosuudesta. Tämän indikaattorin määrä - 90 - 96 yksikköä. Jos poikkeama on normaali, järjestelmä ei ole valmis käynnistämään, lisätutkimuksia tehdään.

Mitä laitteita käytetään?

Tänään tunnetaan moderneja laitteiden malleja, joiden avulla testit suoritetaan nopeasti ja tehokkaasti.

Tällainen työ suoritetaan läsnä ollessa:

 1. Erikoispuristin paineen muodostamiseksi putkistoihin.
 2. Painemittari, jolla ohjataan painearvoa.
 3. Hydrauliikka, järjestelmän piirin puhdistukseen ja valmisteluun painetestausta varten.
 4. Ilmakompressori epäilyttävien kohteiden puhdistamiseen.
 5. Hydraulinen tai pneumaattinen pumppu ilman ja veden pakottamiseen järjestelmään.
 6. Kompressori pneumaattinen, kun puristetaan autonominen järjestelmä kerrostaloissa.

Mikä veden paine pitäisi olla?

Hiiltyneen ilman ja veden syrjäyttämiseksi yksityisen sektorin painostandardi on 2 atm. Korkeissa rakennuksissa - 8 atm., Jossa työarvoa kasvatetaan lähes 30%.

Paineita ohjataan veteen asennetulla painemittarilla. Arvo on kiinteä, sen on pysyttävä muuttumattomana puoli tuntia. Putkien käyttöpaine on mahdollista mitata tarkasti tarkistamalla kaikkien laitteiden toiminta ja niiden asentamisen oikeellisuus.

Paineesta johtuen on helppo tunnistaa ja korjata haavoittuvuudet. Kaikki paineistetut järjestelmät pakotetaan puristamisen jälkeen valvojien pakolliseen hyväksyntään, laaditaan säädös, ohjaavat parametrit ja aika ilmoitetaan.

SNiP ja kustannukset

SNIP: n normien mukaan tapahtuma on pidettävä vähintään kerran viiden vuoden välein, mieluiten vuotojen välttämiseksi, pitää se säännöllisesti kerran vuodessa ennen lämmityskauden alkua.

Sääntöjen mukaan tämä menettely on suoritettava huoneenlämmössä, joka ei ole alle +5 g. Muuten vesi voi jäädytyä, mutta ilmanpaineen testauksen aikana on sallittua suorittaa menettely milloin tahansa vuoden aikana. Menettely toteutetaan pneumaattisesti tai hydraulisesti.

Puristusmenettely päätyy arvioon, jossa heijastuu tehty työ, kokonaisarvon laskeminen.

Alueesta riippuen kustannukset vaihtelevat huomattavasti, ja sen määrittely hoidetaan alan johtavilla yrityksillä ottaen huomioon yrityksen hinnoittelupolitiikka, henkilökunnan henkilöstön taso, erikoislaitteiden vetäminen ja korjaustöissä käytetyt materiaalit.

Kokonaiskustannusten määrittämisessä otetaan huomioon:

 1. Suoritetun työn määrä esimerkiksi painetestissä, esimerkiksi yksityisessä talossa, ottaa huomioon lämmitettyjen käyntien määrän, haarautumisen, järjestelmän pituuden.
 2. Koko järjestelmän tila työajankohtana. Kun pidät niitä edellisenä päivänä ja enintään 1 vuosi sitten, sekä uusien putkien asennuksessa, kustannukset ovat paljon pienemmät.
 3. Tilavuus, työn edessä.
 4. Korjauksen monimutkaisuus.
 5. Vahingoittuneiden alueiden määrä. Jos putket ovat vaurioituneet ja järjestelmäsolmut ovat ominaisvirheitä, mukana on ohjeleita vuotojen poistamiseksi, niiden palvelut sisältyvät myös arvioon.

Korjauksen jälkeen testimenetelmät suoritetaan uudelleen, mikä on lisäkustannus. Kustannukset esitetään yhteenvetona, näiden testien kokonaiskustannukset.

Itsepaineen testaus

ohjeet:

 1. Työt on aloitettava valmistelutöiden avulla, tarkasta lukitusventtiilien ja venttiilien kunto.
 2. Tarkista kaikki osat tiiviys, tarvittaessa sulje ne tiivisteellä.
 3. Tarkista putkilinjan eristyselementit ja tarvittaessa korjaa ne.
 4. Sulje vesijohto yhteisestä järjestelmästä asentamalla suljettu pistoke.
 5. Kun täytät putket vedellä, sulje kaikki hanat, venttiilit.
 6. Avaa ilmakanava ja laita tyhjennysventtiili toimintaan.
 7. Tarkasta huolellisesti kaikki lämmitysrakenteen osat.
 8. Täytä ääriviivat pakkasnesteellä tai vedellä. Ilmalukko on painettava kokonaan.
 9. Luo paine mittauslaitteilla, tarkista paineen taso.
 10. Kytke kompressori laskemalla esilämmitetty painearvo huomioiden putkien käyttöikä. Vanhojen talojen paineen lisääntyminen on mahdollista vain 15-20%.
 11. Katso kaikki viestinnät, lukituselementit, lämmityslaitteet visuaalisesti, ne on sinetöitävä, hyvässä kunnossa.
 12. Korjaa mahdolliset vuodot ja tarkista putkien kunto uudelleen. Epäilyttävien alueiden puhaltamiseksi voit käyttää ilmakompressoria harjaamalla alueita saippuavedellä. Vuotavat paikat vaahdotetaan välittömästi. On tärkeää tarkastella paitsi jäähdyttimiä, tiivisteitä, liitoksia hitsaamalla, kierteillä ja lukitusvarusteilla, mutta myös seinissä tai lattiassa upotettuja putkilinjoja.
 13. Pyydä tarkastajaa laatimaan järjestelmän toimintavalmius, putkien soveltuvuus.

Lämmitysjärjestelmän painetestaus: toteutusjärjestys ja raportointiasiakirjojen valmistelu

Yksi tärkeimmistä vaiheista rakennuksen lämmöntuottojärjestelmän luomisesta ja toiminnasta mihin tahansa tarkoitukseen on sen paineestaus. Sen päätavoitteena yleisellä tasolla on varmistaa laitoksen laatu, ts. arvioida kaikkien elementtien suorituskykyä ja olemassa olevien yhdisteiden tiiviyttä, piilevien vikojen tunnistamista ja niiden poistamista. Tämäntyyppisen työn päätyttyä rakennuksen valmiuden varmistamiseksi häiriöttömälle lämmityskaudelle on laadittava lämmitysjärjestelmän painetestaus.

On huomattava, että painetestaus ei ole yksittäinen testi, vaan se suoritetaan seuraavissa tapauksissa:

 • kun uusi lämmönjakelujärjestelmä on asennettu;
 • kun jokin elementti on korjattu tai vaihdettu;
 • järjestelmän tai sen erillisen osan uudelleenrakentamisen jälkeen;
 • rakentamisen jälkeen minkäänlaisessa rakennuksessa;
 • ennen lämmityskauden alkamista.

Kuva 1 - Lämmitysjärjestelmän painetestaus tärkeänä toimenpiteenä sen tiiviyden ja tehokkuuden tarkistamiseksi

Tyyppitestit lämmitysjärjestelmien muovaamiseksi

Paineentutkimus on ennen kaikkea korkeiden paineilmaisimien testaus, joka on luotu ilman tai veden avulla. Tämän mukaisesti erotetaan:

 • pneumaattinen kokoonpano - sen päätavoite on tarkastaa kaikkien liitäntöjen ja koko järjestelmän tiiviys; sen toteuttamiseen käytetään sähköisiä tai manuaalisia pneumaattisia pumppuja, täyttöputkia, pattereita ja muita elementtejä paineilman kanssa;

On pidettävä mielessä, että pneumaattinen testaus on vaarallinen prosessi, koska Järjestelmässä mahdollisesti ilmenevien vaurioiden yhteydessä ilma ei ole pelkästään vapautunut nopeasti, vaan se voi myös aiheuttaa merkittäviä vaurioita. Tältä osin ei ole suositeltavaa lisätä painea yli 0,15 MPa.

 • Hydropressointi - tällaisilla testeillä voit tarkistaa järjestelmän voimakkuuden ja luoda sen ylipaineessa erilaisia ​​hydraulipumppuja.

Yleensä hydraulisen puristuksen aikana syntyvän paineen on ylitettävä normaali käyttöpaine 20-30% ilmanpaine 40-50%.

Puristusmenetelmä

 1. Ennen testausta on suositeltavaa tarkastaa venttiilien tila ja käyttökelpoisuus. arvioida visuaalisesti käytettävissä olevien yhdisteiden laatua; eristää lämmönsyöttö veden syöttöjärjestelmästä pistokkeiden avulla.
 2. Sen jälkeen sinun täytyy sammuttaa kattila ja paisuntasäiliö ja esiputkistot, lämpöpatterit jne. pölystä, pienistä roskista (uudessa järjestelmässä), eri sedimentteistä (käyttöjärjestelmissä).
 3. Hydraulisen testauksen aikana järjestelmä täytetään vedellä (ilmanpaineen testaus ei edellytä tätä toimintaa), kompressori on kytketty siihen pääsääntöisesti tyhjennysventtiiliin. Sen jälkeen paine nostetaan haluttuun arvoon ja sen parametreja valvotaan painemittarilla.
  Muutosten puuttuminen osoittaa järjestelmän tiukkuuden ja mahdollisuuden käyttää sitä. Jos sallitun arvon ylittävän paineen alentaminen osoittaa, että vikoja esiintyy. Veden täyttämässä lämmityspiirissä ei ole vaikeata määrittää vuotoiden sijainteja. Jotta pystyt havaitsemaan vaurion ilmatestauksessa, on suositeltavaa, että kaikki nivelet ja liitokset käsitellään saippuavedellä ennen työn aloittamista.

Minimi testaus aika hydraulinen puristus on 1 tunti, ilman testaus, se on 20 tuntia.

 • Vianetsinnän jälkeen toimenpide toistetaan. Tämä vaihe suoritetaan, kunnes järjestelmä on suljettu.
 • 5. Kaikkien menettelyjen päättyessä on laadittava painetta koskeva todistus.
 • Kuva 2 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän puristamisesta

  On muistettava, että painetestausta ei suositella yksinään, koska Tämä prosessi vaatii erityisiä taitoja ja tietoja (mukaan lukien sääntelyvaatimukset ja -dokumentit) sekä turvallisuustoimenpiteiden noudattamisen testauksen aikana.

  Lämmitysjärjestelmän puristustoimenpide

  Painetestaus on oikeudellisesti sitova asiakirja. Hän vahvistaa, että:

  • kaikki työt ja testit suoritettiin kokonaisuudessaan ja hyväksytyn ohjelman mukaisesti (sen on valmistanut lämmönhankintaorganisaation insinööri);
  • lämmityslaite on kunnossa ja käyttövalmiina;
  • Hätätilanteissa vastuulla on yksi määritetyistä osapuolista (tai molemmista), joka joutuu korvaamaan vahingon.

  Laki sisältää useita kohtia, jotka on täytettävä mahdollisimman tarkasti ja tarkasti. Niistä tulisi nimittää:

  • kohteen nimi (talo, tontti);
  • paine-testauksen päivämäärä ja aika;
  • testaukseen käytetyt välineet;
  • järjestelmän diagnostiikkaparametrit (kuormituksen koko, kesto);
  • testitulokset;
  • tiedot suoritetuista korjaustoimista;
  • vastuullisten henkilöiden allekirjoitukset.

  Paineenkokeiden suorittamisesta ja tuloksista vastaavat henkilöt

  Lämmitysjärjestelmien paineentutkimus on suoritettava seuraavasti:

  • lämmönjakeluorganisaation (tarkastajan, päällikön, insinööri, teknikko) edustaja, joka on hankkinut tarvittavat avustavat laitteet ja lausumamallit;
  • esineiden edustajat, joissa testit suoritetaan; asuntorakennuksissa, rahastoyhtiön työntekijät; hallinnollisissa ja sosiaalisissa tiloissa - esimiesten ja yksilöiden valvontaorganisaatiosta; yksittäisissä rakennuksissa - omistajat.
  • Jos painetestaus suoritetaan rakennuksessa, joka on otettu käyttöön, asiakkaan ja urakoitsijan organisaatioiden edustajat on otettava mukaan.

  Lämmitysjärjestelmän hydrauliset testit

  Täältä voit ladata lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen muodon ja löytää lyhyesti tällaisten testien suorittamisprosessista.

  Mikä on teko?

  Rakennuksen ja asennustyön lopussa suoritetaan sarja testejä, lämmön- ja vesijärjestelmien tarkastusta tarkkaillaan erilaisilla säätömenetelmillä.

  Lämmitysjärjestelmän tila määritetään suorittamalla hydrauliset testit. Tarkista periaatteessa laitteen voimakkuus (tässä tapauksessa - lämmitys). Testien tulosten mukaan laaditaan säädös, joka heijastaa niiden käyttäytymisen tulosta. Tämän toimenpiteen avainkysymys on lopullinen johtopäätös: voiko testattu järjestelmä sallia toimintansa?

  Hydraulinen testausprosessi

  Lämmitysjärjestelmä tarkistetaan tiiviydelle paineella, joka ylittää työskentelyn puolitoista kertaa.

  Hydraulisen testauksen ehdot:

  1. Paine ei saa olla alle 0,6 baaria
  2. Veden lämpötilan tulee olla vakio
  3. Järjestelmä on täytettävä vedellä vähitellen, ilmanpoistolaitteiden ollessa avattuja niin, etteivät ilmapistokkeet muodostu.
  4. Järjestelmäanalyysi suoritetaan painemittarin avulla.

  Testiportaat

  1. Hydraulisen testauksen ensimmäisessä vaiheessa lämmitysjärjestelmän paine nousee kahdesti asetettuun arvoon. Tämä tapahtuu puoli tuntia kymmenen minuutin välein. Seuraavien 30 minuutin aikana edellä kuvattu tila täyttyy - järjestelmän painetta ei saa laskea alle 0,6 baaria.
  2. Toisessa testivaiheessa paine ei saa laskea alle 0,2 baaria. Jos lämmitysjärjestelmässä havaitaan vuoto, se saa säätää putkien liittämiseen käytettävän puristimen korkeintaan puoli kierrosta. Jos vuoto jatkuu, se ilmaisee tarpeen korvata tai korjata tämä yhteys.

  Lämmitysjärjestelmän painaminen

  Lämmitysjärjestelmän painetestaus: toteutusjärjestys ja raportointiasiakirjojen valmistelu

  Yksi tärkeimmistä vaiheista rakennuksen lämmöntuottojärjestelmän luomisesta ja toiminnasta mihin tahansa tarkoitukseen on sen paineestaus. Sen päätavoitteena yleisellä tasolla on varmistaa laitoksen laatu, ts. arvioida kaikkien elementtien suorituskykyä ja olemassa olevien yhdisteiden tiiviyttä, piilevien vikojen tunnistamista ja niiden poistamista. Tämäntyyppisen työn päätyttyä rakennuksen valmiuden varmistamiseksi häiriöttömälle lämmityskaudelle on laadittava lämmitysjärjestelmän painetestaus.

  On huomattava, että painetestaus ei ole yksittäinen testi, vaan se suoritetaan seuraavissa tapauksissa:

  • kun uusi lämmönjakelujärjestelmä on asennettu;
  • kun jokin elementti on korjattu tai vaihdettu;
  • järjestelmän tai sen erillisen osan uudelleenrakentamisen jälkeen;
  • rakentamisen jälkeen minkäänlaisessa rakennuksessa;
  • ennen lämmityskauden alkamista.

  Kuva 1 - Lämmitysjärjestelmän painetestaus tärkeänä toimenpiteenä sen tiiviyden ja tehokkuuden tarkistamiseksi

  Tyyppitestit lämmitysjärjestelmien muovaamiseksi

  Paineentutkimus on ennen kaikkea korkeiden paineilmaisimien testaus, joka on luotu ilman tai veden avulla. Tämän mukaisesti erotetaan:

  • pneumaattinen kokoonpano - sen päätavoite on tarkastaa kaikkien liitäntöjen ja koko järjestelmän tiiviys; sen toteuttamiseen käytetään sähköisiä tai manuaalisia pneumaattisia pumppuja, täyttöputkia, pattereita ja muita elementtejä paineilman kanssa;

  On pidettävä mielessä, että pneumaattinen testaus on vaarallinen prosessi, koska Järjestelmässä mahdollisesti ilmenevien vaurioiden yhteydessä ilma ei ole pelkästään vapautunut nopeasti, vaan se voi myös aiheuttaa merkittäviä vaurioita. Tältä osin ei ole suositeltavaa lisätä painea yli 0,15 MPa.

  • Hydropressointi - tällaisilla testeillä voit tarkistaa järjestelmän voimakkuuden ja luoda sen ylipaineessa erilaisia ​​hydraulipumppuja.

  Yleensä hydraulisen puristuksen aikana syntyvän paineen on ylitettävä normaali käyttöpaine 20-30% ilmanpaine 40-50%.

  Puristusmenetelmä

  1. Ennen testausta on suositeltavaa tarkastaa venttiilien tila ja käyttökelpoisuus. arvioida visuaalisesti käytettävissä olevien yhdisteiden laatua; eristää lämmönsyöttö veden syöttöjärjestelmästä pistokkeiden avulla.
  2. Sen jälkeen sinun täytyy sammuttaa kattila ja paisuntasäiliö ja esiputkistot, lämpöpatterit jne. pölystä, pienistä roskista (uudessa järjestelmässä), eri sedimentteistä (käyttöjärjestelmissä).
  3. Hydraulisen testauksen aikana järjestelmä täytetään vedellä (ilmanpaineen testaus ei edellytä tätä toimintaa), kompressori on kytketty siihen pääsääntöisesti tyhjennysventtiiliin. Sen jälkeen paine nostetaan haluttuun arvoon ja sen parametreja valvotaan painemittarilla. Muutosten puuttuminen osoittaa järjestelmän tiukkuuden ja mahdollisuuden käyttää sitä. Jos sallitun arvon ylittävän paineen alentaminen osoittaa, että vikoja esiintyy. Veden täyttämässä lämmityspiirissä ei ole vaikeata määrittää vuotoiden sijainteja. Jotta pystyt havaitsemaan vaurion ilmatestauksessa, on suositeltavaa, että kaikki nivelet ja liitokset käsitellään saippuavedellä ennen työn aloittamista.

  Minimi testaus aika hydraulinen puristus on 1 tunti, ilman testaus, se on 20 tuntia.

 • Vianetsinnän jälkeen toimenpide toistetaan. Tämä vaihe suoritetaan, kunnes järjestelmä on suljettu.
 • 5. Kaikkien menettelyjen päättyessä on laadittava painetta koskeva todistus.
 • Kuva 2 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän puristamisesta

  On muistettava, että painetestausta ei suositella yksinään, koska Tämä prosessi vaatii erityisiä taitoja ja tietoja (mukaan lukien sääntelyvaatimukset ja -dokumentit) sekä turvallisuustoimenpiteiden noudattamisen testauksen aikana.

  Lämmitysjärjestelmän puristustoimenpide

  Painetestaus on oikeudellisesti sitova asiakirja. Hän vahvistaa, että:

  • kaikki työt ja testit suoritettiin kokonaisuudessaan ja hyväksytyn ohjelman mukaisesti (sen on valmistanut lämmönhankintaorganisaation insinööri);
  • lämmityslaite on kunnossa ja käyttövalmiina;
  • Hätätilanteissa vastuulla on yksi määritetyistä osapuolista (tai molemmista), joka joutuu korvaamaan vahingon.

  Laki sisältää useita kohtia, jotka on täytettävä mahdollisimman tarkasti ja tarkasti. Niistä tulisi nimittää:

  • kohteen nimi (talo, tontti);
  • paine-testauksen päivämäärä ja aika;
  • testaukseen käytetyt välineet;
  • järjestelmän diagnostiikkaparametrit (kuormituksen koko, kesto);
  • testitulokset;
  • tiedot suoritetuista korjaustoimista;
  • vastuullisten henkilöiden allekirjoitukset.

  Paineenkokeiden suorittamisesta ja tuloksista vastaavat henkilöt

  Lämmitysjärjestelmien paineentutkimus on suoritettava seuraavasti:

  • lämmönjakeluorganisaation (tarkastajan, päällikön, insinööri, teknikko) edustaja, joka on hankkinut tarvittavat avustavat laitteet ja lausumamallit;
  • esineiden edustajat, joissa testit suoritetaan; asuntorakennuksissa, rahastoyhtiön työntekijät; hallinnollisissa ja sosiaalisissa tiloissa - esimiesten ja yksilöiden valvontaorganisaatiosta; yksittäisissä rakennuksissa - omistajat.
  • Jos painetestaus suoritetaan rakennuksessa, joka on otettu käyttöön, asiakkaan ja urakoitsijan organisaatioiden edustajat on otettava mukaan.

  Lämpöjärjestelmän testauspaine: valmisteen perusta, näytemuoto

  Paineen testaus on tärkeä askel kerrostalon, yksityisten talojen ja muiden rakennusten lämmitysjärjestelmän luomisessa tai käytössä. Puristustyön pääasiallisena tehtävänä on testata putkien kokoonpanon laatua, nimittäin arvioida, kuinka kaikki liitokset ovat valmiit ja suljetut, sekä havaitsemaan virheet, joita ei havaittu alkutarkastuksessa ja poistaa ne.

  Kaikkien toimien päätyttyä, asiakirjojen todisteeksi siitä, että lämmitysjärjestelmä on valmis talvikaudelle, painetesti kootaan epäonnistumatta.

  Puristusprosessi toteutetaan ei kerran, mutta seuraavissa tilanteissa:

  • ennen lämmityskauden alkua;
  • asennuksen jälkeen uusi lämmitysjärjestelmä;
  • kun koko järjestelmän tai sen segmenttien korjaus tai jälleenrakennus on suoritettu;
  • kun rakennustyöt on tehty rakennuksessa.

  Puristus ja sen tyyppi

  Mikä on yleensä lämmitysjärjestelmien painetestaus? Tämä on prosessin testaus lämmön syöttö piirejä lisäämällä paineita putket, ruiskuttamalla vettä tai ilmaa. Tällä perusteella erotetaan:

  • hydrauliset testit tai vesipuristus, joka toteutetaan hydraulipumpujen avulla, jotka syöttävät vettä putkiin ja antavat tietoa järjestelmän lujuudesta.
  • pneumaattinen kompressori, joka näyttää järjestelmän kaikkien liitäntöjen tiukkuuden ja toteutetaan manuaalisilla tai sähköisillä pneumaattisilla pumpuilla, jotka pumputtavat ilmaa putkiin.

  Näistä kahdesta tyypistä vaarallisinta on pneumaattinen testi, ja tämä on otettava huomioon, sillä jos lämmitysjärjestelmässä on vaurioita, pakotettu ilma ei tule ulos nopeasti, vaan voi järjestää tuulet. Siksi asiantuntijat suosittelevat, ettei ylipaine ylitä 0, 15 MPa.

  Vesipuristusta teknisten standardien mukaisesti injektoitua painea voidaan nostaa 20-30% enemmän kuin työntekijä, ja tämä luku kiinnitetään lämmitysjärjestelmien hydraulisen testauksen toimiin pneumaattisen puristuksen aikana 40-50%.

  Puristusprosessin sekvenssi

  Koko puristusprosessi on suunniteltu etukäteen. Dokumentoitu tämä ilmaistaan ​​puristusohjelman suunnittelussa, johon kuuluu:

  • Lämmitysverkkoa palvelevan yrityksen vastuuhenkilön allekirjoittama työlupa;
  • kaavion lämpöverkon osista, jotka on tarkastettava paineen vapautuspisteiden nimeämisellä;
  • testiä suorittavien työntekijöiden sukunimi, sekä vastaava henkilö;
  • testattavan alueen työntekijöiden leviämisjärjestelmä ja niiden väliset viestintävälineet;
  • testauksen ja käsittelyn menetelmä.

  Ennen pumpun käynnistämistä suoritetaan alustava visuaalinen tarkastus liitosten ja sulkuventtiilien kunnosta sekä pistokkeet lämmitysjärjestelmän eristämiseksi vesijohtoputkista. Lisäksi menettelyn mukaisesti kattila, jossa paisuntasäiliö on sammutettu, putket huuhdotaan (kerran 4-6 vuodessa) erilaisista kerrostumista tai roskista. Huuhtelu suoritetaan säännöllisesti, koska "umpeutuneiden" putkien lämmönjohtavuus pienenee. Pesu voidaan tehdä eri tavoin. Siinä otetaan huomioon lämmitysjärjestelmän tekniset parametrit.

  Hydrosuhdistuksen aikana valmistettu järjestelmä (eli huuhtelun jälkeen) täytetään jäähdytysnestevedellä, sitten kompressori liitetään tyhjennysventtiiliin. Paine nousee asetettuun arvoon ja painemittaria tarkkaillaan. Jos lämmitysjärjestelmässä ei ole heti repeytyviä heikkoja kohtia, painemittari ei näytä merkittäviä painevaihteluita. Jos se osoittaa voimakkaan paineen alenemisen, tulee ehdottomasti etsiä vuotoa. No, se ei ole vaikeaa.

  Kun pneumopressiota käytetään pneumapumpulla. Yhdisteiden vikoja havaittaessa on suositeltavaa käsitellä niitä ennen kuin ne tarkistetaan saippualustalla. Pumppu nostaa lämmitysjärjestelmän ja työntää ilmaa putkiin. Muut toimenpiteet ovat samat kuin ensimmäisessä tapauksessa. Älä unohda turvallisuutta.

  Jos testin aikana ilmenee vuotavia yhdisteitä tai höyryjä lämmitysjärjestelmässä, ne poistetaan ja tarkistetaan uudelleen. Tämä toimenpide voidaan toistaa useammin kuin kerran, kunnes järjestelmä on täysin suljettu. Yleensä tämä prosessi toteutetaan sellaisten julkisten tai yksityisten organisaatioiden asiantuntijoilta, joilla on pääsy, tietämys ja taidot, jotka voivat seurata prosessin koko prosessia ja varmistaa tietoturvan. Sen jälkeen voit jatkaa puristamisen tekoa.

  Mikä on puristustoimenpide, miksi sitä tarvitaan?

  Puristustoimi - asiakirja, jolla on oikeusvoima. Virallinen näyttö on, että:

  • kaikki testit toteutettiin lämmitysinsinöörin standardien mukaisesti laatiman ja täydellisesti valmistetun ohjelman mukaisesti;
  • lämmitysjärjestelmä tai sen osa on tiukka, tehokas ja käyttövalmis;
  • Jos onnettomuus tapahtuu lämmityskauden aikana, vastuu kuuluu jommallekummalle osapuolelle (tai molemmille), joka korvaa vahingon.

  Toimen muodossa on useita kohtia, jotka on täytettävä mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti. nimittäin:

  • kohteen (talon, alueen) nimi, jossa tarkastus suoritettiin;
  • puristusajankohta ja -aika;
  • testipaikka (esimerkiksi lämmityspää tai solmu)
  • välineet, joiden avulla järjestelmä testattiin;
  • saumojen, nivelten, hanojen silmämääräisen tarkastuksen tulokset;
  • työpaineen ja lämmitysjärjestelmän kuormituksen arvo, kuorman kesto;
  • arvot, jotka painemittari osoittaa testin lopussa;
  • painehäviöindikaattorit;
  • tiedot virheiden ja vuotoiden poistamisesta;
  • päätelmä toimintajärjestelmän valmiudesta;
  • vastuullisten osapuolten allekirjoitukset.

  Hydraulisen testauksen toimenpidemuodot voivat poiketa hieman pneumaattisen puristusmuodon muodoista. Valitessasi voit keskittyä SNiP 3.05.04-85: een.

  Toimi on allekirjoitettava samana päivänä, jolloin lämmitysjärjestelmä testattiin. Laki hyväksytään vastaavan henkilön vastuulla organisaatiosta, joka on suorittanut testit, teknisestä valvonnasta vastaavan organisaation ja hallinnoinnista vastaavan organisaation.

  • Kirjoittaja: Vadim Nikolaevich Lozinsky

  Lämmitysjärjestelmän painaminen

  Kukaan ei väitä, että kylmällä ilmastovyöhykkeellä asuvien maiden lämmitysjärjestelmä on talven tärkein tarve. Yleisimpiä ovat lämmitysjärjestelmät, joissa on suljettu silmukka, jonka läpi lämmönsiirtoneste kiertää. Jotta jokin tällainen järjestelmä ei aiheuta ongelmia sen alkuvaiheen käynnistämisen jälkeen ja koko toimenpiteen aikana, on tarpeen suorittaa määräajoin mittauksia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden avulla voit säilyttää sisäisen puhtauden ja suorituskyvyn. Lämmitysjärjestelmän painetestaus tehdään vasta sen jälkeen, kun hydrauliset testit on toteutettu, jotka on suunniteltu vahvistamaan sen käyttökelpoisuus.

  Lämmitysjärjestelmän painetestaus tehdään vain hydraulisten testien suorittamisen jälkeen.

  Mikä on painetestaus ja milloin se vaaditaan?

  Paineentutkimus on erityinen joukko toimenpiteitä lämmitysjärjestelmän tiiviyden tarkistamiseksi. Se olisi tehtävä seuraavissa tilanteissa:

  • Kun järjestelmä on asennettu ja se on asetettava käyttöön.
  • Vuosittain ennen lämmityskauden alkua vanhemmissa järjestelmissä.
  • Jos lämmitysjärjestelmä korjataan, se rikkoo sen eheyttä.
  • Järjestelmän yksittäisten osien korjauksen toteutuksessa ja sen tunnistamisessa, että putkilinja on heikko.

  Puristus tehdään ilman tai veden avulla, joka pakotetaan paineen alaiseksi järjestelmään. Voit tehdä tämän käyttämällä hydraulisia tai pneumaattisia pumppuja. Paikoissa, joissa on vikoja, on vuotoa vettä tai ilmaa ulkopuolelle. Puristustyökalulla voit simuloida todellisia hätätilanteita, esimerkiksi vesivasaraa, jossa järjestelmän mahdollinen läpimurto.

  Puristus on pakollinen menettely hydraulisen lämmitysjärjestelmän käyttämiseksi.

  Tämän toimenpiteen aikana korkealaatuiset osat kestävät kuormituksen, ja ne, joilla on vikoja, tuntuvat ja tunnistetaan vaihtoon. Monikerroksisissa rakennuksissa painetestaus tehdään paineilmalla, mikä poistaa veden tunkeutumisen alempaan lattiaan.

  Missä järjestyksessä pitäisi tehdä työtä?

  Ennen kuin aloitat painetestauksen, sinun on otettava huomioon seuraavat lämmitysjärjestelmän ominaisuudet:

  • Tyyppi putkikaapelointi järjestelmässä.
  • Kaikki putkieritelmät, mukaan lukien ikä, materiaali ja seinämän paksuus.
  • Rakennuksen kerrokset.
  • Venttiilien tekniset ominaisuudet.

  Kun tämä otetaan huomioon, voit aloittaa suoraan itse painetestauksen, joka sisältää jatkuvasti seuraavat toiminnot:

  • Laitteiden valmistus ja kokoonpano.
  • Tyhjennä jäähdytysneste, joka on vaihdettava.
  • Järjestelmän ruiskutus koestusnesteellä paineella tai ilmakuivain kompressorilla.
  • Järjestelmän lopullinen huuhtelu ja täyttö pysyvällä jäähdytysaineella.
  • Suoritettujen teosten dokumentointi.

  Jos testien aikana havaitaan puutteita, painekokeet keskeytetään ja ongelma-alueet tai osat korvataan uusilla. Tämän jälkeen painetesti suoritetaan uudelleen. Tämä jatkuu kunnes täydellinen tiivistys on saavutettu.

  Mikä on putkien alustava huuhtelu järjestelmässä?

  Ennen järjestelmän huuhtelun ja muovauksen aloittamista on välttämätöntä poistaa vanha lämmönsiirrin. Sen jälkeen huuhtele putket. Käytön aikana paksu kerros ruostetta, skaalausta ja suolasaostuja muodostaa niiden sisäpinnalle. Ne pienentävät putkilinjan lumen ja vähentävät lämmönsiirtoa, mikä heikentää koko järjestelmän tehokkuutta. Talletukset, vain 1 - 1,5 mm paksut, voivat vähentää sitä 15%. Kapeat väylät hidastavat jäähdytysnesteen liikkumista järjestelmässä, lisäävät kattilan ja pumpun kuormitusta, mikä lisää energiankulutusta. Pattereihin muodostettu asteikko aiheuttaa epätasaisen lämmityksen.

  Vertaile putkia ennen ja jälkeen huuhtelun

  On syytä huomata, että korroosio- ja suolasaostumat ajan myötä voivat täysin tuhota metalliputken, varsinkin kun esiintyy suuria paineita. Tämä asteikko voi sisältää magnesiumoksidia, rikkiä, kalsiumia, sinkkiä ja kuparia. Painetestauksen suorittaminen ilman poistamista on hyödytön asia, koska nämä oksidit voivat peittää vauriot.

  Se näyttää sähkökompressorilta puristusta varten

  Järjestelmä pestään ja puhdistetaan sähköllä tai manuaalisella kompressorilla noin kerran 5 tai 6 vuoden välein. Molemmat laitteet ovat melko tehokkaita ja tekevät erinomaisen tehtävän tehtävällä.

  Näyttää siltä kuin käsipumppu pesua ja testausta varten

  Mitkä ovat tapoja huuhdella lämmitysjärjestelmä

  Lämmitysjärjestelmän huuhteluun on useita keinoja ja menetelmiä:

  • Paineilmaisen vaikutuksen aikaansaaminen eli lyhyen aikavälin jyrkkä paineen nousu useita kertoja. Tämä sallii kuorintakerroksen irtoamisen, ja myöhemmin se on helppo pestä pois järjestelmästä pesun avulla.
  • Pesu kemiallisilla liuottimilla, jotka pystyvät hajottamaan suolasaostumat ja oksidit liukoisiin aineisiin. Kemikaalit eivät kuitenkaan toimi siltasäilytyksillä, jotka on poistettava muulla tavoin.
  • Höyrytys tai pneumohydrausmenetelmä. Tämä on monimutkainen vaihtoehto talletusten poistamiseksi, jossa vettä ja paineilmaa samanaikaisesti ruiskutetaan järjestelmään korkeassa paineessa. Tässä tapauksessa järjestelmän on virrattava. Tämän menetelmän käyttö johtaa erittäin tehokkaaseen puhdistukseen lähes kaikentyyppisissä kerrostumissa putkissa.

  Jos kyseessä on vakava kontaminaatio tai putkien pieni halkaisija, on hyvä käyttää kaikkia kompleksissa lueteltuja menetelmiä, mikä on tehokkain ratkaisu.

  Miten hydropneumaattiset testit

  Palveluorganisaatioissa kaikki testaus- ja huuhteluprosessit suoritetaan lämmityskauden päättymisen jälkeen, jotta korjaustöihin tarvittaisiin riittävästi aikaa seuraavaan talveen saakka. Samaa periaatetta suositellaan yksityisten omistajien seuraamiseksi. Syksyllä, kun järjestelmä on täytetty vedellä, se on tarkistettava uudelleen, jotta kylmäkaudella ei ole yllätyksiä. Testausprosessi suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

  • Heti kun lämmityskausi päättyy, sinun on tarkistettava venttiilien, lämpö- ja hissisuolojen, putkikaivojen tilat korkeissa rakennuksissa.
  • Tämän jälkeen nousupinnat pestään kausittaisen pilaantumisen estämiseksi.
  • Tämän jälkeen kaikkia muita lämmitysjärjestelmän yksiköitä ja kokoonpanoja seuraa vuotoja. Tunnistetut puutteet poistetaan ja vahingoittuneet elementit korvataan uusilla.
  • Kellarissa seurataan putkilinjan lämpöeristys.
  • Sitten testitapahtumat suoritetaan ja järjestelmä täytetään jäähdytysaineella, jos kaikki on normaalia. Neste voi helposti olla järjestelmässä, odottaa seuraavana kautena, koska sen paine on paljon pienempi kuin testien aikana.

  Valmistustöiden aikana on välttämätöntä poistaa kaikki vuodot

  Testausmenettely on seuraava: järjestelmä täytetään jäähdytysaineella, minkä jälkeen siihen kytketään kompressori ja pumpataan testipaineen tasolle, joka on määrätty SNiP: ssä.

  Manuaalinen kompressori liitettynä lämmitysjärjestelmään

  Erityiset pumppauslaitteet paineen muodostukseen voivat olla manuaalisia tai sähköisiä. Se on painemittalaitteita. Painemittarilla on tarvittavat vaatimukset täyttävät parametrit ja mittakaava.

  Painemittarilla on tarvittavat vaatimukset täyttävät parametrit ja mittakaava.

  Esimerkiksi painemittaria, jonka tarkkuusluokka on 1,5, käytetään paineen säätämiseen. Rungon halkaisijan ei tulisi olla pienempi kuin 160 mm, jakamisen hinta on enintään 0,1 kgf / cm2, joka on 0,1 ilmakehää tai 0,01 MPa. Suurin mitattu arvo ei saa olla alle 4/3 testissä käytetystä paineesta. On huomattava, että painemittari, kuten mikä tahansa muu mittauslaite, on tarkastettava ja sinetöitävä valtion metrologisella palvelulla.

  Testipaineen arvojen on oltava sääntöjen ja määräysten mukaisesti pääputkissa 16 kgf / cm2 (1,6 MPa). Tätä painea ylläpidetään 5 minuuttia, sitten vähennetään työskentelyyn ja tarkastetaan kaikkia järjestelmän osia ja osia kiinnittäen erityistä huomiota venttiilien tilaan. Onnistunut testaus katsotaan, jos ei ole havaittu vuotoja, läpimurtoa, rauhasien tai laippojen huurtumista.

  Sisäänrakennetun johdotuksen alkuvaiheessa testataan yhden ja puolen paineella kaksi kertaa suuremmaksi kuin toimiva, ja vanhassa järjestelmässä paine kasvaa 25-50%. Testipainearvot riippuvat edelleen järjestelmään asennetuista laitteista. Indikaattorit voidaan esittää taulukon muodossa:

  Painearvot asennetun laitteen mukaan

  Testauksen aikana jäähdytysnesteen lämpötilan on oltava enintään 40 - 45 astetta. Huoneen lämpötilan ei pitäisi olla negatiivinen. Ennen työn aloittamista ilmatulpat ja ilma järjestelmästä poistetaan kokonaan.

  Manuaalinen purkaus painejärjestelmään

  Indikaattorit, joiden osalta testiä pidetään onnistuneena

  Testauspuristus vahvistaa järjestelmän sopivuuden toimintaan seuraavien indikaattoreiden mukaisesti:

  • Jos järjestelmä on vesi tai höyry, painehäviö 5 minuutin ajanjakson aikana ei ole yli 0,2 kgf / cm2 (0,02 MPa).
  • Kun käytetään paneelilämmönvaihtimia 15 minuutissa, paine ei saa pudota yli 0,1 kgf / cm2 (0,01 MPa).
  • Kuumavesijärjestelmän puristamisen aikana tämän indikaattorin on oltava alle 0,5 kgf / cm2 (0,05 MPa) 10 minuutissa.
  • Kaikki vuodot, sumutus, kostutus on ehdottomasti suljettava pois.

  Edellä mainittujen indikaattoreiden vähentäminen osoittaa toimintahäiriön, joka olisi tunnistettava ja poistettava. Jotta voit tunnistaa sen, sinun on tarkistettava ehdottomasti kaikki laitteen laitteet ja komponentit. On syytä katsoa kattojen, seinien ja muiden vaikeiden alueiden sisäpuolella.

  Virheiden tunnistamisen ja niiden poistamisen jälkeen painetestaus suoritetaan kokonaan uudelleen. Ainoastaan ​​kun saavutetaan positiivisia tuloksia järjestelmässä, syntyy käyttöpaine ja aloitetaan lämmitysjärjestelmän painetestaus.

  Tämä sisältää lämmitysjärjestelmän puristamisen

  Kaikki valvontatoimenpiteet tehdään niiden asunto- ja huoltoliiketoiminta-alan valtuutettujen organisaatioiden toimesta, joiden kohdalla tarkastettava kohde sijaitsee. Asuntojen rakennuttamisesta huolehtii organisaatio, jonka kanssa rahastoyhtiö on tehnyt sopimuksen. Yksityisen sektorin talojen omistajien olisi sovellettava piirin organisaatioihin tai yksityisyrityksiin painetestausta varten. Tärkeintä on, että asiantuntijat sertifioidaan tällaiseen työhön ja niillä on kaikki tarvittavat välineet.

  Jos olet itse päättänyt pitää painetestin, sen lopulliset tulokset olisi kirjattava samanaikaisesti läsnä olevan tarkastajan toimintaan. Tällaisen säädöksen muoto on pakollinen hänen kanssaan.

  Puristustoimen muoto (näyte)

  Puristustyössä pitäisi olla seuraavat tärkeät tiedot:

  • Yksityiskohtainen kuvaus järjestelmästä tai sen alueesta, jossa suoritettiin valvontatoimenpiteitä sekä niiden pituus.
  • Näiden testien suorittamiseen käytettävien välineiden tyyppi ja nimikkeistö.
  • Paineparametrit ja kuorman kesto.
  • Mittarilukemat kaikissa työvaiheissa.
  • Asiakkaan ja toimeksisaajan allekirjoitukset sekä työntekijän todistuksen numero, joka suoritti painamisen välittömästi.

  Asuntojen rakennustyöt ovat julkisten palvelujen vastuulla, yksityisessä talossa - omistajan itse. Puristustoimenpide on oikeudellinen asiakirja, joten se on täytettävä oikein ilman pyyhkeitä ja korjauksia. Rivien tiedot on vastattava näiden riveiden ydintä. Se voi olla voucher hätätilanteessa, ja se voi myös vahvistaa tarkastavan organisaation syyllisyyden tarvittaessa.

  Tarkastusprosessin aikana tarkastajan on tarkistettava veden kovuuden kunto. Näyte otetaan suoraan lämmitysjärjestelmän hanasta ja lähetetään laboratoriolle. Testi suoritetaan magnesiumin ja kalsiumin suolojen sisällölle. Nämä luvut eivät saa ylittää 75 - 96 yksikköä. Jos havaitaan liikaa, myös täysin täysin vahingoittumattomalla järjestelmällä, sitä ei katsota testattavan, ennen kuin tämä puute on eliminoitu.

  Niinpä lämmitysjärjestelmää testattavan paineen toimenpide on erittäin tärkeä valvontatoimenpide, jota yksityisten talojen omistajat eivät saa sivuuttaa.

  Lämmitysjärjestelmän painetestaus: putkiston painetestausmenetelmä, näyte, täyttövaatimukset

  Lämmitysjärjestelmä on tärkeä osa minkään kodin. Sen vuoksi on välttämätöntä, että se toimii virheettömästi. Yleisin lämmitys tänään on vesipiiri. Eri epämiellyttävien hetkien välttämiseksi pitää huolellisesti seurata putkilinjan terveyttä.

  Ennen talon käyttöönottoa lämmityksen korjaamisen jälkeen ja aina lämpimän kauden lämmityskauden jälkeen koko lämmitysjärjestelmä on tarkistettava sen oikean ja luotettavan toiminnan suhteen: onko mitään piilevää vikaa, kaikki liittimet ja päittäisliitokset ovat ehjät ja ehjät muut. Tällaista testiä kutsutaan lämmitysjärjestelmän puristuksi.

  Lämmitysjärjestelmän painetestaus

  Puristusprosessi edellyttää ensinnäkin järjestelmän tarkistamista ylipaineella. Tee sitten seuraavat työtyypit:

  • hydropneumaattinen testaus;
  • lämmitysputkien kemiallinen huuhtelu;
  • hydrostaattinen testaus (suora paineen testaus);
  • putkien ja lämpöpatterien korjaus;
  • ehkäiseviä ja valmistelevia töitä.

  Puristusvoima

  Kaikkien edellä mainittujen menettelyjen suorittamisen jälkeen annetaan virallinen asiakirja: lämmitysjärjestelmän paineen mittaus. Näyte on seuraava.

  Järjestelmän numeron painaminen ___

  Testit on suoritettava SP 40-102-2000 -standardin mukaisesti

  Kaupunki: _________________, katu, talo: _____________________

  Järjestelmä: (merkitse tarvittaessa)

  vesi, lämmitys, lattialämmitys, seinälämmitys, jäähdytys

  Suurin käyttöpaine _____ palkki, maksimi käyttölämpötila ______

  Alustava testi on suoritettu

  1. Täytä järjestelmä vedellä ja pidä sitä 2 tunnin ajan

  2. Aseta testipaine (1,5 x työpaine) _____ palkki ja säilytä se 30 minuutin ajan

  3. Vähennä koepaineen suunnittelua

  4. Suorita järjestelmän tarkastus (putkistolla ei voi olla vuotoja)

  5. Pidä putki käyttöpaineessa noin 30 minuuttia.

  6. Tarkasta koko putki alustavan testauksen jälkeen.

  7. Asenna hydraulisen suunnittelun käyttöpaine järjestelmään

  8. Säilytä käyttöpaine 2 tunnissa

  9. Tuo paine testitasolle (enintään 10 minuuttia)

  10. Pidä koepainetta 2 tunnin ajan.

  11. Tarkista koko järjestelmä lopullisen testauksen jälkeen.

  Hydraulinen testaus suoritetaan kaikkien tämän menettelyn vaatimusten mukaisesti. Samanaikaisesti ei havaittu vuotoja eikä putkilinjan elementtien muotoja muutu.

  Asennusorganisaation edustaja: ___________________

  Henkilötodistuksen voimassaoloaika: __________________

  On huomattava, että hydrauliset testit voivat poiketa esitetystä näytteestä, mutta on myös huomattava seuraavat seikat:

  • lämmitysjärjestelmän pituus;
  • yksityiskohtainen kuvaus paikoista, joissa testit on suoritettu;
  • kaikkien työkalujen ja laitteiden siirto, joilla kaikki työ tehtiin;
  • kaikki testin aikana saadut mittaukset ja lukemat;
  • tällaisen toimenpiteen päättyessä kaikkien komission jäsenten allekirjoitukset asetetaan: asiakkaan, työnhakijan (edustajan, joka on suorittanut puristusliikkeen) ja asiasta vastaavan asiantuntijan, hänen todistuksensa numero on ilmoitettava.

  Painetestaus on tärkeä oikeudellinen asiakirja, joten sinun on huolellisesti täytettävä se, vältä blotit ja korjaukset. Hätätilanteessa, jossa on lämmitys, sitä voidaan käyttää todistamaan syyllisyytensä yrityksen tarkastuksesta ja korvausta vahingosta.

  Painetestauksen teko

  Projektien valtuutetut palvelut, jotka osallistuvat välittömästi talojen ylläpitoon tällä alueella, tekevät painetestauksen. Kaupungeissa tämän kommunikaatiotalouden palveluksessa olevat asiantuntijat osallistuvat asuinrakennusten paineiden testaamiseen.

  Yksityisten talojen omistajien on otettava yhteyttä lämpöhuoltoon osallistuvien organisaatioiden piirin toimistoihin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää yksityisten yritysten palveluita. Mutta koska vastuuta oikeasta työstä on erittäin vakava, työ on annettava toimivaltaisille ja sertifioiduille ammattilaisille, joiden ammatillinen soveltuvuus on vahvistettu asiaankuuluvilla asiakirjoilla.

  On mahdollista suorittaa kaikki lämmitysjärjestelmän tarkastamiseen liittyvät tehtävät, jos olet varma kyvystänne, mutta silti sinun on suoritettava valvontahydraulinen tarkastus tarkastajan läsnä ollessa, jolla on oikeus laatia tämä säädös.

  • Kirjoittaja: Andrey V. Vasiliev
  Top