Luokka

Viikkokatsaus

1 Kattilat
Mitkä lämmityspatterit ovat parempia kuin alumiini tai bimetalleja?
2 Takat
Takka omalla kädelläsi - anna elävän tulisijan lämpöä kotiisi
3 Takat
Miten rakentaa mini-venäläisen uunin omilla kädellänne?
4 Takat
Tehokas lämmitys - kaasuliesi antaa
Tärkein / Kattilat

Paineputken hydraulisen testauksen toimenpide


Asennustöiden päätyttyä vesihuollon painoputkistot ja tarvittaessa viemäriverkot on testattava lujuuden ja tiukkuuden vuoksi. Hydraulisten testien tulosten mukaan säädös laaditaan SNiP 3.05.04-85 "Ulkoisten verkkojen sekä vesihuolto- ja jätevesilaitosten" lomakkeen mukaisesti. Toimen täydellinen nimi on paineputken hyväksyntä hydraulisen testin suorittaminen voimaa ja tiukkuutta varten. On syytä huomata, että edellä mainittu lomake on laadittu sekä alustavan että hyväksytyn hydraulisen testin aikana.

Aloitetaan putkistojen hydraulisen testauksen teko syöttämällä tietoja testipaikalle (selvityksen nimi) sekä päivämäärän hyväksymispäiväksi. Seuraavaksi kirjoita hyväksymiskomitean kokoonpanoa koskevat tiedot. Komissiossa tulisi olla rakennus- ja asennusorganisaation edustajat, asiakkaan tekninen valvonta, toimintaorganisaatio. Lisätietoja rakennusprosessin osanottajien suhteesta löytyy täältä. Jokaiselle komission jäsenelle tehdään seuraavat tiedot: organisaation nimi ja asema, edustajan nimi ja alkukirjaimet.

Toimenpiteen täyttämisen seuraavassa vaiheessa ilmoitamme kohteen nimen (tietoja projektin tai rakennuslupaan löydetystä nimeämisestä), koekappaleen rajojen numerot, putkien pituus, läpimitta ja putkien ja päittäisliitosten materiaali.

Seuraavaksi sinun on täydennettävä säädöksen yksikköä, joka on suoraan hydrauliset testit. Suuria vaikeuksia täyttämisessä ei pitäisi syntyä. Täytämme tämän osion seuraavassa järjestyksessä:

1. Määritämme putkilinjan käyttöpaineen (hankimme tietoa projektista) ja koepaineesta (hankimme tietoja projektista tai laskemme SNiP 3.05.04-85: n taulukoiden 4 ja 5 mukaan, jos testit ovat tiiviitä ja kestäviä).

2. Merkitään hydraulisten testien suorittamiskohtana mittaustiedot testipainemittarista. On ilmoitettava painemittarin tarkkuusluokka, mittausten yläraja, painemittarin asteikon jakautumisnopeus sekä painemittarin sijainnin korkeus suhteessa putkilinjan akseliin. SNiP 3.05.04-85 mukaisesti hydrauliseen testaukseen voidaan käyttää vain sertifioituja manometreja, joiden tarkkuusluokka on vähintään 1,5, joiden mittakaava on nimellispaineessa noin 4/3 testipaineesta.

3. Lasketaan painemittareiden lukemat säädöksen edellä esitetyn putkiston työ- ja koepaineen arvoille. Indikaatiot lasketaan laissa määriteltyjen kaavojen mukaan.

4. SNiP 3.05.04-85: n taulukon 6 mukaisesti päätämme tämän sivun näytteestä hydraulisen testauksen toimenpiteen, pumpattavan veden sallitun virtauksen, ensin yhden kilometrin putkilinjan, ja sitten testiohjelman pituudeksi.

5. Kuvaa hydraulisten testien lujuuden testausprosessi, joka osoittaa testattavan ja työpaineen aiemmin lasketut arvot, ajan, jona testipainetta pidettiin yllä, putkiston tarkastuksen tulokset aukkojen ja vuotoiden esiintymisestä.

6. Kuvailkaa hydraulisten testien suorittaminen tiiviydelle osoittaen koepaineen tiiviyden, testin alun ja lopun ajan, testin keston, mittaustelojen vedenpinnan tiedot testin alussa ja lopussa, painemittarin tiedot putkistossa tapahtuvan painehäviön päättämisen yhteydessä testi, testiin kohdistuvan paineen palauttamiseksi tarvittavan veden tilavuus, putkistossa testin aikana pumpatun veden virtaaman suuruus. Arvon ΔР arvo on otettava SNiP 3.05.04-85: n taulukon 4 mukaisesti. On myös huomattava, että testipaineen suuruus P: n tiiveydelleg ei saa ylittää putken hyväksymiskoepaineen arvoa lujuuden P osaltaja.

Jos pumpattavan veden virtausnopeus ei ylitä pumppuveden sallitun virtausnopeuden arvoa testiprofiiliin, jonka pituus on 1 km tai enemmän, jotka on lueteltu SNiP 3.05.04-85: n taulukossa 6, tämän putkilinjan oletetaan läpäisseensä alustavan ja hyväksyttävän hydraulivälitestin.

Saatujen tulosten perusteella komissio päättää, onko putkisto kestänyt hydrauliset testit vai ei.

Kaikkien komission jäsenten allekirjoittavat hydraulisen testauksen testin jälkeen. Toimen muodon muuttaminen ja sen poikkeamat eivät ole sallittuja.

Kuten näette, hydraulisen testauksen toimenpide ei ole monimutkainen, ja jos sinulla on vielä kysyttävää, voit pyytää heitä huomautuksissa ja yritämme vastata niihin nopeasti. Muista ilmoittautua sosiaalisten verkostojen voimavaroihin ja saada uusia suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä ensimmäisenä.

Lämmitysjärjestelmän hydraulinen testaus: menettely, hydropysäkki

Huolellisesti suunnitelluilla, lasketuilla ja kokoonpannuilla lämmityspiireillä voi olla myös hätätilanteita. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi koko lämmitysjakson aikana ei ole tarpeen tarkastaa sitä vaan myös testata sitä. Ja yksi näistä menetelmistä on hydropressointi.

On huomattava, että tällaisia ​​toimia tarvitaan, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen kunkin lämmityskauden alkua ja huolto- ja korjaustöiden jälkeen.

Hydraulinen testaus on yleisimpi lämmitysjärjestelmien painetestaus, joka koostuu hydraulisen iskutilanteen simuloinnista, jossa paine on useita kertoja korkeampi kuin standardiarvo. Tämän testin pääasiallisena tarkoituksena on arvioida kaikkien olemassa olevien liitosten ja nivelten luotettavuutta ja laatua, joiden tiedetään olevan heikoimmassa asemassa olevat elementit sekä muiden lämmityslaitteiden terveys.

Hydraulinen testausmenetelmä

Lämmitysjärjestelmän hydraulisen testiä koskevat menettelyt ja säännöt on säännelty seuraavilla sääntelyasiakirjoilla:

 • SNiP 41-01-2003 "Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi";
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisäiset terveys- ja tekniset järjestelmät";
 • Lämpövoimaloiden teknisen toiminnan säännöt, jotka Venäjän federaation polttoaine- ja energiaministeriön kehittämät, hyväksyttiin vuonna 2003.

Hydropressointi

Lämmitysjärjestelmän tiiviyden testausmenetelmää voidaan yksinkertaistaa seuraavilla tehtävillä:

 • kaikkien tuotteiden silmämääräinen tarkastus, sis. laitteet, nousuputket, moottoritiet, olemassa olevat yhteydet;
 • huuhtelemalla järjestelmää erilaisista saasteista ja sedimentteistä;
 • täytetään järjestelmä vedellä pakollisella ilman vapautuksella;
 • kompressorin liitäntä ja paineen nousu;
 • tunnistaa virheet ja korjata ne tai päättää, että järjestelmä on toiminnassa ja käyttövalmis (jos tarkastuksen aikana tarvittiin korjauksia, prosessi on toistettava);
 • laati testiraportti.

Tärkeitä kohtia hydraulisessa puristusmenettelyssä

 1. Vastuu hydraulisen testin suorittamisesta ovat järjestöt, jotka ylläpitävät ja käyttävät lämmitysverkkoa. Monen kerrostalon rakennuksissa on rahastoyhtiö, kunnallinen palvelu henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja sertifioidut laitteet tai valtuutetun yrityksen edustaja, jolla on asianmukainen toimivalta. Hallinnollisissa, sosiaalisissa ja tuotantolaitoksissa - tällaisten rakennusten ylläpitämiseen osallistuvan organisaation työntekijät. Yksityisissä talouksissa - energiaa toimittavan tai erikoistuneen yrityksen päällikkö, teknikko tai insinööri.
 2. Lämmitysjärjestelmän ja lämmityslaitteiden testaus on suoritettava erikseen. Siksi piiri irrotetaan lämmönlähteestä, paisuntasäiliöstä ja päävesijohdosta.
 3. Järjestelmä on täytettävä vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 45 ° C. Tässä tapauksessa testipaine on toimitettava piirin oikeassa kohdassa, jolle on tarpeen vapauttaa ilma kokonaan siitä.
 4. Paine nousee kahdessa vaiheessa: vakiotyöntekijälle, joka on suositeltava kestämään jonkin aikaa, mutta vähintään 10 minuuttia, kaikkien vuodonesteiden tarkastamiseksi; virheiden puuttuessa sen arvo saatetaan oikeudenkäyntiin.
 5. Vähimmäisarvo paineessa hydro-testin aikana riippuu kunkin suoritusjärjestelmän indikaattorista (yleensä se on yli 25-50%) ja oltava:
  - koepaine - 0,2 MPa;
  - valurautapattereita käytettäessä 0,6 MPa;
  - kun käytetään konvektori- tai paneelilaitteita - 1,0 MPa;
  - hissiyksikölle - 1,0 MPa.
 6. Testit katsotaan täydellisiksi, ja järjestelmä on paineistettu, jos:
  - 5 minuutin kuluessa vesipiirien painehäviö ei ylitä 0,02 MPa;
  - 15 minuutin testin jälkeen paneelilämmityksen paine on vähentynyt enintään 0,01 MPa;
  - polymeeriputkilinjan lujuuden ja tiiviyden tarkastamisen aikana laskun määrä 30 minuutin kuluessa ei ylitä 0,06 MPa;
  - "hikoilun" muodostumista ei havaita nivelissä, saumoissa tai nivelissä.
 7. Pääasiallinen asiakirja, joka vahvistaa sen, että hydraulinen testi suoritetaan täysin vaatimusten mukaisesti, on toimeksianto, jonka valtuutetut henkilöt on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.

Kuva 1 - Esimerkki lämmitysjärjestelmän hydraulisen testauksen todistuksesta

Lämmitysjärjestelmän hydrostressi

Testaustodistus on tärkeä asiakirja, joka on täytettävä ja allekirjoitettava järjestelmän puristuspäivänä.

Toimeksiannolla on tietty määrätty rakenne, jossa on tarpeen huomata:

 • testauksen ja täyttämisen päivämäärä;
 • kohteen nimi ja osoite;
 • vastuulliset henkilöt;
 • hydrauliset testiparametrit:
 • tarkastuksen sijainti tai paikka (putki, päälinja, lämpöyksikkö jne.);
 • työ- ja koepaineiden arvot ja niiden ylläpitoaika;
 • mittarin suorituskyky testin lopussa;
 • painehäviö;
 • järjestelmän pääelementtien tarkastuksen tulokset (mukaan lukien saumojen, liitosten, venttiilien, lämmöneristeen jne. tilanne);
 • korjausluettelo (tarvittaessa);
 • päätelmä lämmitysjärjestelmän toimivuudesta ja valmiudesta talvikaudella;
 • allekirjoitukset.

On huomattava, että kohteiden lukumäärä ja nimi voivat vaihdella hieman objektin tyypin ja monimutkaisuuden vuoksi (monikerroksinen tai yksityinen talo, toimistorakennus jne.), Testauksen syyt (uuden rakennuksen tai järjestelmän käyttöönotto, lämmityspiirin yksittäisten osien korjaus tai vaihto, lämmitysjakson vuosittainen valmistelu).

Laki lämmönkulutusjärjestelmien hydraulisesta testauksesta

Hydraulinen testaus on eräänlainen laitteiston lujuuden / tiheyden rikkominen. Suoritettiin luomalla ylisuuria paineita vedellä.

Lämmitysjärjestelmien ja lämmitysverkkojen hydraulisen testauksen taajuus on 1 vuosi.

Hydrauliset testit lämpöenergian kuluttajille ovat:

 • lämpöverkkoja
 • lämpöpisteitä
 • lämmitysjärjestelmät
 • lämmittimet lämmittimiin ja itse lämmittimet
 • Lämmitys / lämmitys lämmönvaihtimet

Lämpöverkkojen hydraulinen testaus

TCP 488-2012: n 14.4 kohdan mukaan "Lämmitysverkkojen hydraulinen testaus suoritetaan paineella 1,25 työntekijää, mutta vähintään 0,2 MPa. Putkistoja pidetään testipaineessa vähintään 10 minuutin ajan. Työntekijän paineen alentamisen jälkeen tehdään putkilinjojen perusteellinen tarkastus koko pituudeltaan. Koetuloksia pidetään tyydyttävänä, jos niiden tilalla ei ole tapahtunut painehäviöitä eikä merkkejä vuotoista tai hikoilusta löydy hitsatuista liitoksista ja epäjalosta metallista, näkyvät jäännösmuodostumat, halkeamat tai murtumat. Hydraulista testausta varten on käytettävä vettä, jonka lämpötila ei ole alle + 5 ° C ja korkeintaan + 40 ° C. Putkilinjojen hydraulinen testaus on suoritettava positiivisessa ulkolämpötilassa "

Tapauksissa, joissa kohteelle toimitetaan lämpöä MinskEnergo-laitoksesta tai Minsk-Municipal Heating Network UE: n lämmitysverkoista, edellä mainitut organisaatiot antavat säädöksiä.

Kiinnitä huomiota toimenpiteen täyttämiseen, hydraulisen testauksen yhteydessä määriteltyjen lämmitysverkkojen (pituus, halkaisija, liitäntäpiste) ominaispiirteiden on vastattava kuluttajan taseessa olevia verkkoja, jotka koskevat lämmitysverkkojen tasapainotarvikkeiden rajoittamista

Esimerkki lämpöverkon hydraulisen testauksen suorittamisesta:

Sisäisten lämmönkulutusjärjestelmien hydraulinen testaus

TCP 488-2012 s. 20.10 käy ilmi, että vuosittain ennen kuumennusjakson alkua hydrauliset mittaukset, hydrauliset nostot, hissirakenteet, lämmittimet ja lämmönvaihtimet, joiden paine on 1,25 työntekijää mutta ei alle 1 MPa (10 atm). Hissin yksikössä kirjoittajat todennäköisesti ymmärtävät koko lämpöyksikön, joten vakiintuneen käytännön yhteydessä painetta, jolla lämpöyksikköä testataan, otetaan 1 MPa: ksi (10 ata).

Lämmönvaihtimet, olivatpa kyseessä sitten kuumavesijärjestelmät tai lämmitysjärjestelmät, olisi painetettava passissa ilmoitetulla paineella, mutta ei alle 1 MPa. Usein he testataan 12,5 tai 16 ata.

Lämmitysjärjestelmää testataan paineella 1,25 mutta ei alle 0,6 MPa (6 at) lämmitysjärjestelmien valurautaiset lämmityslaitteet. lämmitysjärjestelmät, joissa on paneeli- ja konvektiolämmitys, testataan 1 MPa (10 at).

Tunnetaan onnistuneiksi testit, joiden aikana testattavien järjestelmien painehäviö (tarkemmin, s. 20.13 TKP 458-2012) ei tapahtunut 10 minuutin kuluessa.

Hydrauliset testit

alkaen " _____________ 19___

(hydraulinen, pneumaattinen, yhdistetty)

lujuustestit, vuototestit ja ______________ sen jälkeen

putkilinjan testit tai asennetaan käynnistyslaitteiston KS, PS, SPGG, GDS, UZRG jne.

Koordinaattori, jonka on nimitetty tilauksesta ________________________________________

____________________ "___________ 19___, joka koostuu:

(sijainti, organisaatio, sukunimi, alkukirjaimet)

Komission jäsenet: _______________________________________________

että " ____________ 19___ tehtiin _______________________________________

lujuustesti _____________________________________________________________

(putki, yksikkö, lohko jne.)

(paikkakunta km _______________ PK ____________________

km ___________ PK ____________, joiden kokonaispituus on __________ m,

________________, SNiP: n vaatimusten mukaisesti

_____________________________, hanke ____________________________, erityisohjeet, sovittu ja hyväksytty " _________ 19___, säädetyllä tavalla. Lujuustesti suoritettiin paineen ollessa alimmassa kohdassa ______________ MPa (kgf / cm2), korkeimmalla pisteellä __________________ MPa (kgf / cm2).

Altistusaika koepaineessa oli _________________ h.

Testin aikana paine mitattiin teknisin mittarein № ____________ tai etälaitteilla № _______________, itseään tallentavilla manometreilla № _______________, sinetöitynä, jolla on passeja, instrumenttien tarkkuusluokka ______________________ paineasteikolla __________________________

(ei alle I) (vähintään 4/3

__________________, vahvistanut Gov. ____________________

Komission päätelmä: __________________________________________

(ilmoitettava testin tulos)

Lujuustestin suorittamisen jälkeen on suoritettu painekestävyystesti.työ max. _________________ MPa (kgf / cm 2) _____________ h __________________________________________________________________________________

(osa km ________ PK ________

km ____________ PK ___________ kokonaispituudella ___________ m

________________________________ SNiP: n vaatimusten mukaisesti

________________________________, hanke _________________________,

Erityisohjeet hyväksyttiin ja hyväksyttiin " _____________19___, määrätyllä tavalla.

Vuototestin aikana paine mitattiin teknisillä mittareilla № _____________ tai kauko-ohjauslaitteilla № _____________, itseään tallentavilla manometreilla № _____________, sinetöitynä, jolla on passi, tarkkuusluokka laitteilla __________________ divisioonan asteikolla ______________________

(vähintään 1) (vähintään 4/3

_______________, vahvistanut Gov. ______________________

Komission päätelmä: __________________________________________

vuoto testi)

Poistetaan _______________ testin jälkeen ______________________

(vesi, jne.) (putki, solmu,

__________________________ ______________________________________

yksikkö, jne.) (km / PK _________ km / PK ___

____________ kokonaispituus _____________ m, sivusto _______)

toteutetaan SNiP ______________________, luonnos _______________, erityisohjeet, sovittu ja hyväksytty " ______________ 19___ määräysten mukaisesti __________________________________________________________________________________

(ohittaa männänerotin, puhaltava ilma, kaasu,

________________________. Tässä tapauksessa männänerotinta käytettiin painovoiman avulla jne.)

_____________________ määrä ___________ kpl.

(määritä männän tyyppi)

______________ poistaminen tehtiin ennen ________________________

(vesi, jne.) (puhdas ilmanpoisto,

kaasu, veden vapautumisen pysäyttäminen)

Komission päätelmä: _________________________________________

(ilmoitettava veden poiston tulos jne.

testin jälkeen, mitä myöhempi työ on sallittua tuottaa)

Komission puheenjohtaja ___________________ _____________ ______________

(sukunimi, alkukirjaimet) (allekirjoitus) (päivämäärä)

Komission jäsenet: ____________________ _____________ ______________

(sukunimi, alkukirjaimet) (allekirjoitus) (päivämäärä)

____________________ _____________ ______________

(sukunimi, alkukirjaimet) (allekirjoitus) (päivämäärä)

____________________ _____________ ______________

Hydrauliset testit


SNiP 3.05.04-85 *
________________
Rosstandart rekisteröi sen nimellä SP 129.13330.2011. -
Huomaa tietokannan valmistaja.

RAKENNUSNORMAT JA SÄÄNNÖT

ULKOISET VERKOT JA LAITTEET
VESIHUOLTO JA PUUTARHA

Esittelydata 1986-07-01

SUUNNITELTU VODGEO Institute of Neuvostoliiton valtion Rakentaminen komitean (Candidate Teknillisten tieteiden VI Gotovtsev -.. Pää antaa VK Andriadi), johon osallistuivat Neuvostoliiton valtion Rakentaminen komitean Soyuzvodokanalproekta (PG Vasiljev ja A. Ignatovich), Donetsk PromstroyNIIproekt USSR State komitea (SA Svetnitsky), NIIOSP niitä. NM Gersevanov USSR State Rakentaminen komitea (karkki. Tehn. Sciences VG Galitsky ja DI F.) Giprorechtrans VSFNT Minrechflota (MN Domanevsky), tutkimuslaitos julkiseen vesihuoltoon ja jäteveden puhdistus AKH niitä. KD Pamfilova Minzhilkomhoza VSFNT (Dr. Sc. Science NA Lukin Candidate. Tehn. Sciences VP Krishtul), Institute of Tula Promstroiproekt Mintyazhstroya Neuvostoliiton.

SNiP 3.05.04-85 * on SNiP 3.05.04-85: n jäljennös ja muutos nro 1, joka hyväksyttiin USSR: n valtionrakentamiskomitean 25. toukokuuta 1990 antamalla päätöslauselmalla nro 51.

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET


1.1. Rakentamisen aikana uuden, laajennus ja saneeraus nykyisten putkistojen ja tilat vesihuollon hankkeiden lisäksi vaatimusten (luonnos) **, ja näitä sääntöjä on kunnioitettava vaatimukset SNIP 3.01.01-85 *, leikata 3.01.03-84, SNIP III-4- 80 * ja muut SNiP 1.01.02-83 -standardin mukaisesti hyväksytyt säännöt ja määräykset, standardit ja osastojen sääntelyasiakirjat.
_______________
** Hankkeet (työhankkeet) - seuraavassa "hankkeiden" tekstissä.

1.2. Valmiit putkistot sekä vesihuolto ja jätevedenpuhdistamot on otettava käyttöön SNiP: n vaatimusten mukaisesti.

2. MAANMUOTOIMET

2.1. Kaivanto- ja säätötyöt putkistojen ja vesihuolto- ja jätevedenpuhdistamojen rakentamisen aikana on suoritettava SNiP: n 3.02.01-87 vaatimusten mukaisesti.

3. PIPELININ ASENTAMINEN


3.1. Kun siirrät putkia ja koottuja osia korroosionestopinnoitteineen, käytä pehmeitä pihdeitä, joustavia pyyhkeitä ja muita keinoja estämään näiden pinnoitteiden vaurioituminen.

3.2. Asettaessasi kotitalous- ja juomaveden käyttöön tarkoitettuja putkia, ei ole tarpeen sallia pinnan tai jäteveden pääsyä niihin. Putket ja liittimet, liittimet ja viimeistellyt kokoonpanot on tarkastettava ja puhdistettava lian, lian, jään, öljyjen ja vieraiden esineiden sisällä ja sieltä ennen asennusta.

3.3. Putkistojen asennus olisi tehtävä töiden ja teknisten karttojen suunnittelun mukaisesti sen jälkeen, kun on tarkistettu, että kaivon koot, seinät, pohjamerkinnät ja maanpäälliset asennustyöt ovat tukikelpoisia. Tarkastuksen tulokset on otettava huomioon työaikapäiväkirjassa.

3.4. Vapaa-virtausputkistojen putkimaiset putket tulisi pääsääntöisesti kiinnittää kaltevuuteen.

3.5. Hankkeen suoraviivaisuutta vapaiden virtausputkien osuuksien välillä vierekkäisten kaivojen välillä tulisi seurata tarkastelemalla valoa peilillä ennen kaivannon täyttöä ja sen jälkeen. Kun katselet ympyränmuotoista poikkileikkausta, peilissä näkyvässä ympyrässä tulisi olla säännöllinen muoto.

3.6. Suurin poikkeamia suunniteltuun asentoon flowlines akselit saisi olla enintään ± 100 mm suunnitelman kohoumat paineeton putket tarjottimet - ± 5 mm, ja parhaat arvosanat flowlines - ± 30 mm, jos muut säännöt eivät ulotu maadoitettu.

3.7. Tiivistepaine putkisto matalan kaarteen ilman varusteet on sallittu pistorasia putkien pusku liitokset kumitiivisteet kääntymiskulma kunkin nivelen ei ole enemmän kuin 2 ° putkille nimellinen halkaisija on 600 mm ja enintään 1 ° putkille nimellishalkaisija yli 600 mm.

3.8. Kun asennetaan vesijohto- ja viemäriverkostoja vuoristo-olosuhteissa näiden määräysten lisäksi, 9 SNiP III-42-80.

3.9. Kun putkilinjat putkistetaan suoralla reitillä, vierekkäisten putkien liitäntäpäät on keskitettävä niin, että pistorasian leveys on sama koko ympärysmitta.

3.10. Putkien päät sekä venttiilien ja muiden liittimien laipat reikien aikana asennuksen aikana on suljettava pistokkeilla tai puisilla pistokkeilla.

3.11. Kumitiivisteitä asennettaessa putkistoja alhaisissa ympäristön lämpötiloissa ei saa käyttää jäädytettynä.

3.12. Putkiliitosten päittäisten liitosten tiivistämiseen (sulkemiseen), sulkemis- ja lukitusmateriaaleja sekä tiivisteitä projektin mukaan.

3.13. Liittimien ja liittimien laippaliitokset on asennettava seuraavien vaatimusten mukaisesti:

3.14. Kun maata käytetään pysäyttimen rakentamiseen, kaivon tukiseinän tulee olla häiriöttömällä maaperän rakenteella.

3.15. Putken ja esivalmistetun osan betonin tai tiilipysähdysten välinen rako on täytettävä tiukasti betoniseoksella tai sementtilaastilla.

3.16. Teräs- ja betoniteräsputkien suojaaminen korroosiolta on suoritettava projektin ja SNiP 3.04.03-85: n ja SNiP 2.03.11-85: n mukaisesti.

3.17. Rakennetuilla putkistoilla piilotettujen töiden seuraavat vaiheet ja elementit hyväksytään piirtotöiden tarkastelun yhteydessä, jotka on laadittu SNiP 3.01.01-85 * -muodossa: putkilinjan alustan valmistelu, putkien asennus, raon koko ja päittäisliitosten tiivistys, kaivojen ja kammioiden asennus, putkistojen ruosteenestosuojaus, putkien sulkemispaikkojen sulkeminen kuopien ja kammioiden seinämien läpi, putkien tiivistämisen täyttö jne.


3.18. Teräsputkistojen hitsaustekniikan sekä tyyppien, rakenteellisten elementtien ja mittasuhteiden on täytettävä GOST 16037-80: n vaatimukset.

3.19. Ennen putkien kokoamista ja hitsaamista ne on puhdistettava likaa, tarkasta uran geometriset mitat, puhdistettava reunojen reunat ja niiden vieressä olevien putkien sisä- ja ulkopinnat vähintään 10 mm: n leveydelle metallilamppuun.

3.20. Hitsaustöiden suorittamisen jälkeen hitsiliitosten putkien ulompi eristys on palautettava mallin mukaisesti.

3.21. Putkiliitoksia asennettaessa ilman tukirengasta reunan siirtymä saa olla enintään 20% seinämän paksuudesta, mutta enintään 3 mm. Jäljelle jäävän sylinterimäisen rengasten kokoamien ja hitsattujen päittäisliitosten osalta reunan siirtyminen putken sisäpuolelta saa olla enintään 1 mm.

3.22. Putkien halkaisijaltaan yli 100 mm kokoonpano, joka on tehty pitkittäis- tai spiraalihitoksella, tulee tehdä viereisten putkien saumojen siirtymällä vähintään 100 mm: llä. Kun asennat putkien liitoskohtaa, jossa tehtaan pituussuuntainen tai kierteinen sauma on hitsattu molemmin puolin, nämä saumat voidaan siirtää.

3.23. Ristisilloitetut liitokset olisi sijoitettava vähintään:

3.24. Yhdistettyjen putkien ja putkien osien päiden liittäminen niiden välisen raon suuruiseen suurempaan sallimiseen tulisi tehdä lisäämällä "kela", jonka pituus on vähintään 200 mm.

3.25. Putken rengasmaisen hitsauksen ja putkilinjan hitsattavien putkien hitsin välisen etäisyyden on oltava vähintään 100 mm.

3.26. Hitsausputkistojen kokoaminen olisi suoritettava keskitetysti käyttäen; Sileät putket voidaan oikaista putkien päissä, joiden syvyys on jopa 3,5% putken halkaisijasta ja reunaosa, jossa on liittimet, rullalaakerit ja muut välineet. Putkien osuuksia, joissa on yli 3,5% putken halkaisija tai joilla on kyyneleitä, tulee leikata. Leikataan putkien päitä, joiden paksuus on alle 5 mm.

3.27. Hitsaajille voidaan antaa hitsata teräsputkiliitokset, jos niillä on asiakirjat, jotka oikeuttavat tekemään hitsauksen USSR: n valtion teknisen tarkastuksen hyväksymien hitsaustodistussääntöjen mukaisesti.

3.28. Ennen putkijohtojen hitsaukseen tehtävää työtä jokaisen hitsaajan on hitsattava toleranssiliitos tuotanto-olosuhteissa (rakennustyömaalla) seuraavissa tapauksissa:

3.29. Jokaiselle hitsaajalle on annettava leima. Hitsaajan on pakko leikata tai sitoa leima 30 - 50 mm: n etäisyydellä liitoksesta tarkastettavasta sivusta.

3.30. Putkien päittäisliitosten hitsaaminen ja kiinnittäminen sallitaan ympäröivässä ilman lämpötilassa miinus 50 ° С. Tällöin hitsattavien liitosten hitsaaminen ilman lämmitystä saa suorittaa:

Kun ulkolämpötila on edellä mainittujen rajojen alapuolella, hitsauksen on tapahduttava kuumennettaessa erityisissä mökeissä, joissa ilman lämpötilaa ei pidä ylläpitä yllä tai se on lämmitettävä hitsattujen putkien avoimissa päissä vähintään 200 mm: n pituudelta vähintään 200 ° C: n lämpötilaan.

3.31. Monikerroksisessa hitsauksessa jokaisen kerroksen hitsissa ei saa olla kuonaa ja metallisia roiskeita ennen seuraavan hitsauksen levittämistä. Hitsimetallin osia huokosilla, kuoreilla ja halkeilla tulee leikata epäjaloa metallia varten ja saumojen kravetit hitsataan.

3.32. Käsikäyttöisessä sähkökaarihitsauksessa yksittäiset kerrokset saumasta on asetettava päälle siten, että niiden vierekkäisten kerrosten sulkeutumisosat eivät ole keskenään samansuuntaisia.

3.33. Hitsaustyöt on suojattava kosteudelta ja tuulelta hitsaustyön aikana ulkoilmaan saostuksen aikana.

3.34. Kun teräsputkien hitsattujen liitosten laadunvalvonta on suoritettava:

3.35. Toiminnassa laadunvalvontaa hitsausliitosten teräsputken, tarkistaa, ovatko ja koot rakenneosien hitsausliitoksen hitsausmenetelmä, hitsaus materiaalin laatu, reuna valmiste, määrät aukkojen määrä tack, sekä hitsauslaitteet huollettavuus.

3.36. Kaikki hitsaukset suoritetaan ulkoisella tarkastuksella. Putkistoissa, joiden läpimitta on 1020 mm ja hitsattuja liitoksia, jotka on hitsattu ilman tukirengasta, suoritetaan ulkomitatarkastukset ja mittaukset putkien ulkopuolella ja sisällä, muutoin vain ulkona. Ennen hitsin ja vierekkäisten putkien pintojen tarkastamista vähintään 20 mm: n leveydellä (sauman molemmilla puolilla) on puhdistettava kuona, roiskeet sulasta metallista, asteikko ja muut epäpuhtaudet.

Hitsauksen laatu ulkoisen tarkastelun tulosten perusteella pidetään tyydyttävänä, ellei sitä havaita:

3.37. Hitsausaumojen laadunvalvonta fysikaalisilla valvontatavoilla kohdistetaan vesijohto- ja viemäriputkistoihin, joiden suunnittelupaine on enintään 1 MPa (10 kgf / m²) ainakin 2% (mutta vähintään yksi liitos hitsaajaa kohden); 1-2 MPa (10-20 kgf / m²) - vähintään 5% (mutta vähintään kaksi liitintä kullekin hitsaajalle); yli 2 MPa (20 kgf / neliömetriä) vähintään 10% (mutta vähintään kolme liitintä kullekin hitsaajalle).

3.38. Hitsautuneet liitokset fyysiseen ohjaukseen valitaan asiakkaan edustajan läsnä ollessa, joka tallentaa tietoja ohjausta varten valittavista liitoksista (sijainti, hitsaajan leima jne.) Työluettelossa.

3.39. Fysikaalisten torjuntatapojen tulisi olla 100% hitsatuista putkilinjoista, jotka on asetettu rautateiden ja raitiotien rajoille risteyksien osiin, vesistöesteiden, valtatien, kaupunkien säiliöiden kautta kommunikointiin yhdistettynä muihin apuvälineisiin. Siirtymävaiheessa seurattavien putkilinjan pituuksien tulisi olla vähintään seuraavia kokoja:

3.40. Hitsaukset on hylättävä, jos niitä tarkastellaan fysikaalisilla kontrollointimenetelmillä, havaitaan halkeamia, keskeneräisiä kraattereita, palovammoja, fisteleitä sekä tunkeutumisen puutetta varren juuressa.

3.41. Jos hitsauksessa havaitaan virheitä, joita ei voida hyväksyä, havaitaan fyysiset virheet, nämä virheet on eliminoitava ja hitsien kaksoisluku on toistettava verrattuna kohdassa 3.37 esitettyyn. Jos toistuvissa tarkastuksissa havaitaan virheitä, joita ei voida hyväksyä, kaikki tämän hitsaajan tekemät liitokset on tarkistettava.

3.42. Hitsatut alueet, joilla on virheet, joita ei voida hyväksyä, on korjattava paikallisella näytteenotolla ja myöhemmällä hitsauksella (pääsääntöisesti ilman koko hitsattua liitosta), jos näytteiden kokonaispituus viallisten osien poistamisen jälkeen ei ylitä GOST 23055-78: n 7. luokalle määritettyä kokonaispituutta.

3.43. Teräsputkien hitsattujen liitosten laaduntarkastuksen tulokset fysikaalisilla tarkastusmenetelmillä on dokumentoitava säädöllä (pöytäkirja).

3.44. GOST 9583-75 -standardin mukaisesti valmistettujen valurautaputkien asentaminen olisi tehtävä tiivistämällä hampun hartsin tai bituminauhan ja asbestisementtilukon tai ainoastaan ​​tiivisteen ja putkien, jotka on valmistettu TU 14-3-12 47-83 mukaisesti, kumiholkit, mukana toimitetaan putket ilman lukitusta.

3.45. Pistokkeen työntöpinnan ja liitettävän putken pään välinen etäisyys (riippumatta liitoksen tiivisteen materiaalista) on otettava mm: putkien halkaisija 300 mm - 5 yli 300 mm - 8-10.

3.46. Valurautaisten paineputkien päittäisliitosten tiivistyselementtien mitat vastaavat taulukossa annettuja arvoja. 1.

Tiivistyksen syvyys mm

kun käytetään hampasäikeitä

lukituslaitteessa

kun käytät vain tiivisteainetta

3.47. Liitettävien putkien päiden välinen rako olisi otettava mm: putkille, joiden läpimitta on enintään 300 mm - 5, yli 300 mm - 10.

3.48. Ennen asennettavien putkien päiden putkistojen asennusta on käytävä kytkentöjen pituudesta riippuen merkin, joka vastaa kytkentäasennon alkuasentoa ennen liitoksen asennusta ja lopullista asennosta - koottuun liitokseen.

3.49. Asbestisementtiputkien liittäminen varusteineen tai metalliputkiin on tehtävä valuraudasta tai teräksestä hitsatuista putkista ja kumitiivisteistä.

3.50. Jokaisen päittäisliitoksen asennuksen jälkeen on tarpeen tarkistaa niissä olevien kiinnittimien ja kumitiivisteiden oikea asema sekä valurautaisten liitosten laippaliitosten kiristys.

Vahvistettu betoni
ja betoniputkistot


3.51. Liittimen työntöpinnan ja liitettävän putken pään välisen kuilun koko on otettava, mm:

3.52. Kumirenkaiden mukana toimitettujen putkien päiden liitokset on sinetöitävä hampun hartsilla tai bitumipitoisella juovalla tai Sisal-bituminisoitua lankaa, jossa on pehmustettu sinetti asbestisementtiseoksella ja myös polysulfiditiilet. Kylvösyvyys on esitetty taulukossa. 2, kun taas säikeen ja lukon syvyyden poikkeamat eivät saa ylittää ± 5 mm.

Tiivistyksen syvyys mm

Nimellishalkaisija, mm

hampun tai sisalangan levittämisen yhteydessä

lukituslaitteessa

kun käytät vain tiivisteitä

3.53. Tiivistettävien saumojen saumojen tiivistäminen, paineettomat betoni- ja betoniputket, joilla on sileät päät, tulee tehdä hankkeen mukaisesti.

3.54. Teräsbetoni- ja betoniputkien liittäminen putkijohdotuksiin ja metalliputkiin on suoritettava käyttämällä teräsbetonia tai teräsbetoniliitoksia projektin mukaan.

Keraamiset putket


3.55. Pinoamattomien keraamisten putkien päiden välinen rako (riippumatta siitä, mistä materiaalista kiinnitetään nivelet) olisi otettava mm: putkille halkaisijaltaan 300 mm 5-7 suurien halkaisijoiden osalta - 8 - 10.

3.56. Keraamisista putkista valmistettujen putkien putkiliitokset on suljettava hamppulla tai Sisal-bituminauhalla, jota seuraa B7.5-tyyppinen, asfaltti- (bitumi) ja polysulfidi (thiokol) -tiivisteet, jos hanketta ei ole hankittu muilla aineilla. Asfaltimassan käyttö sallitaan enintään 40 ° C: n kuljetetun nestemäisen nesteen lämpötilassa ja siinä ei ole bitumiliuottimia.

Tiivistyksen syvyys mm

Nimellishalkaisija, mm

hampun tai sisalangan levittämisen yhteydessä

lukituslaitteessa

kun käytät vain tiivisteitä tai bitumimuovia

150-300
350 - 600

3.57. Putkien tiivistäminen kuoppien ja kammioiden seinämissä tulisi varmistaa liitosten tiiviys ja kuoppien vesitiivisyys märissä maissa.

Muoviset putket *

3.58. Korkeapainepolyeteeni (LDPE) ja matalapaineinen polyeteeni (LDPE) putkien ja niiden välisten putkien liittäminen on suoritettava kuumennetulla työkalulla käyttäen hitsausta tai hitsausta. Erilaisten polyetyleeniputkien ja liittimien (HDPE ja LDPE) hitsaaminen ei ole sallittua.

3.59. Hitsausta varten on välttämätöntä käyttää laitteita (laitteita), joilla varmistetaan teknisten järjestelmien parametrien kunnossapito OST 6-19-505-79: n mukaisesti ja muut säännellyllä tavalla hyväksytyt sääntely- ja tekniset asiakirjat.

3.60. Hitsaajille voidaan antaa hitsata putkistoja, jotka on valmistettu suurtiheyksisestä polyeteenistä ja HDPE: stä, mikäli asiakirjat ovat oikeutettuja suorittamaan muovaustyötä.

3.61. LDPE: n ja HDPE: n putkien hitsaaminen sallitaan ilmanpaineen ollessa alle 10 ° C. Alemmassa ulkolämpötilassa hitsaaminen on tehtävä eristetyissä tiloissa.

3.62. Polyvinyylikloridi (PVC) putkien liittäminen toisiinsa ja liitososien kanssa on tehtävä liimaamalla liittimet (käyttäen GIPK-127-liimaa TU 6-05-251-95-79 mukaan) ja käyttämällä mukana toimitettuja kumihansseja, joissa on putket.

3.63. Liimatuista liitoksista 15 minuutin ajan ei pidä altistaa mekaanista rasitusta. Putkistoja, joissa on liimasaumat 24 tunnin ajan, ei saa suorittaa hydraulisia testejä.

3.64. Liimaustyöt on suoritettava ulkoilman lämpötilassa 5-35 ° C. Työpaikka on suojattava saostumisen ja pölyn vaikutuksilta.

4. PIPELINEEN SIIRRETYKSET LUONNOLLISEN JA ARTIFISEN EHTOJEN EHKÄISIÄ

4.1. Vesijohtoveden ja vesijohtoveden (jokien, järvien, säiliöiden, kanavien) vesistöjen ja vesistöjen vedenalaiset putkistot ja jätevesiputket vedenalaisten putkien välisten siirtymien rakentamiseksi säiliöiden kanavaan sekä maanalaiset kulkutiet kulkureittien, teiden (tie- ja rautatieliikenne mukaan lukien metro- ja raitiotien) kautta ) ja kaupunginosien tulisi suorittaa erikoistuneet järjestöt SNiP 3.02.01-87, SNiP III-42-80 (luku 8) ja tämän osan vaatimusten mukaisesti.

4.2. Hankkeessa määritellään putkien asettamistavat luonnollisten ja keinotekoisten esteiden kautta.

4.3. Maanalaisten putkistojen asentaminen tieliikenteessä olisi toteutettava rakentamisorganisaation jatkuvaan katsastukseen ja geodeettiseen valvontaan suhteessa suunnitelluista ja korkean merenpinnan asennuskohteisiin ja putkistoihin.

4.4. Siirtymäsuojusten tapausten poikkeamat painovoimaisen vapaavirtausputkiston suunnittelupaikalta eivät saa ylittää:

5. VESIHUOLTO JA JÄTTEIDEN RAKENNE

Pintaveden otto

5.1. Suurten jokien, järvien, säiliöiden ja kanavien pintaveden saantirakenteiden rakentaminen olisi pääsääntöisesti toteutettava hankkeen mukaisesti erikoistuneilla rakennus- ja asennusorganisaatioilla.

5.2. Ennen pohjan rakentamista kanavan vedenottoaukkojen alle, niiden keskiakselit ja aika-referenssimerkit on tarkistettava.

5.3. Kaivojen porauksen aikana poraustoimintojen lokiin tulee näkyä kaikentyyppiset työt ja avainindikaattorit (tunkeutuminen, poraustyökalun halkaisija, putken kiinnitys ja uutto, sementointi, vedenpinnan mittaukset ja muut toiminnot). On huomattava, että kiviä, väriä, tiheyttä (lujuutta), murtumaa, karkeiden granulometristä koostumusta, vesipitoisuutta, "pistokkeen" läsnäoloa ja kokoa kellertävän aineen kulkeutumisen aikana, kaikkien esiintymättömien pohjavesien esiintymistä ja tasaista veden pitoisuutta, porausnesteen imeytymistä. Veden pinnan mittaaminen kaivoissa porauksen aikana on tehtävä ennen jokaisen siirtymisen aloittamista. Virtauskaivoissa veden pitoisuus mitataan lisäämällä putkia tai mittaamalla vedenpaine.

5.4. Porausmenetelmässä, riippuen varsinaisesta geologisesta osasta, se on sallittua hankkeen toteaman pohjavesivaraston rajoissa, jotta organisaatio pystyy säätämään kaivon syvyyttä, läpimittoja ja teknisten pylväiden syvyyttä muuttamatta kaivon työhalkaisijaa ja lisäämään työn kustannuksia. Kaivonrakenteen muutokset eivät saisi heikentää sen terveyttä ja suorituskykyä.

5.5. Näytteet on otettava yksi kerralla kustakin kallistekerroksesta ja tasaiselle kerrokselle - 10 metrin kuluttua.

5.6. Hyödynnettävän vesijohdon eristäminen kaivosta käyttämättömistä vesikirjoista olisi suoritettava porausmenetelmällä:

5.7. Suodatettavan materiaalin suunnitellun hiukkaskokojakauman varmistamiseksi savi- ja hienojakoiset hiekkajätteet on poistettava pesemällä ja pesty materiaali desinfioitava ennen täyttöä.

5.8. Suodattimen altistuminen sprinklöintiprosessille on suoritettava nostamalla kotelon merkkijono aina 0,5 - 0,6 m sen jälkeen, kun kaivoa on kaadettu 0,8 - 1 m: n korkeudella. Pölyämisen ylärajan on oltava vähintään 5 metrin korkeudella suodattimen työosasta.

5.9. Suodattimen porauksen ja asennuksen jälkeen vesisäiliöt on testattava pumppaamalla ja tuotettava jatkuvasti hankkeen edellyttämän ajan.

5.10. Kuopien virtausnopeus (tuottavuus) on määritettävä mittauskapasiteetilla, jonka täyttöaika on vähintään 45 sekuntia. Virtausnopeuden määrittäminen kuoppien ja vesimittareiden avulla on sallittua.

5.11. Pumppausprosessin aikana porauslaitoksen on mitattava veden lämpötila ja otettava vedenäytteet GOST 18963-73: n ja GOST 4979-49: n mukaisesti toimittamalla ne laboratorioon veden laadun tarkistamiseksi GOST 2874-82: n mukaisesti.

5.12. Veden porauksen lopussa ja pumppaamisen testauksessa tuotantoputken yläosa on hitsattava metallikannella ja siinä on kierretty reikä vedenpinnan mittaamiseksi. Putki merkitään kaivon muotoiluun ja porausnumeroon, porausorganisaation nimiin ja porausvuoteen.

5.13. Porausorganisaation on porauksen ja testauksen jälkeen pumppaamalla porauslaitos siirtää se asiakkaalle SNiP 3.01.04-87: n vaatimusten mukaisesti sekä näytteitä kallioista ja dokumentaatiosta (passi) mukaan lukien:


5.14. Betoni- ja teräsbetonirakenteiden ja esivalmistettujen säiliörakenteiden asentamisen lisäksi hankkeen vaatimusten lisäksi SNiP 3.03.01-87: n vaatimuksia ja näitä sääntöjä on myös noudatettava.

5.15. Maaperän täyteainepitoisuus sinusisäissä ja kapasitiivisten rakenteiden sprinklöinti olisi suoritettava pääsääntöisesti mekaanisesti, kun siirrytään kapasitiivisiin rakenteisiin, suoritetaan rakenteiden hydraulinen testaus, poistetaan havaitut viat ja suoritetaan seinien ja lattioiden vedenpitävyys.

5.16. Kaikentyyppisen työn päätyttyä ja betonirakenteiden lujuus on kapasitiivisten rakenteiden hydraulinen testi, jaksossa 3 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 7.

5.17. Suodatusrakenteiden tyhjennys- ja jakelujärjestel- mien asentaminen on sallittua suorittaa sen jälkeen, kun rakennuksen kapasiteetin hydraulinen testi on suoritettu.

5.18. Pyöreät reiät putkistossa veden ja ilman jakeluun sekä veden keräämiseen on porattava projektissa määritellyn luokan mukaisesti.

5.19. Suodattimien jakelu- ja poistojärjestelmissä olevien korkkien liitäntöjen välisten etäisyyksien väliset etäisyydet eivät saa olla yli ± 4 mm ja korkkien yläosassa (sylinterimäisten ulkonemien välissä) ± 2 mm suunnittelupaikalta.

5.20. Veden jakeluun ja keräykseen tarkoitettujen laitteiden (kaivoiden, lokerot jne.) Laitteiden reunojen merkkien on oltava suunnitelman mukaisia ​​ja ne on sovitettava yhteen vedenpinnan kanssa.

5.21. Veden keräämiseen ja jakeluun tarkoitetun vedenottojen ja kanavien sisä- ja ulkopinnoilla sekä saostuksen keräämisellä ei pidä olla kuoria ja kasveja. Kouru- ja kanavahyllyillä on oltava suunniteltu kaltevuus veden (tai sedimentin) liikkeen suuntaan. Alueita, joilla on käänteinen bias, ei ole sallittua.

5.22. Suodattimen kuormituksen suodattaminen vedenpuhdistuslaitoksiin suodattamalla sallitaan näiden laitteiden säiliöiden hydraulisen testauksen jälkeen, niihin liitettyjen putkistojen pesemiseksi ja puhdistamiseksi sekä kunkin jakelu- ja kokoonpanojärjestelmän, mittaus- ja lukituslaitteiden toiminnan yksilölliseksi testaamiseksi.

5.23. Vedenpuhdistuslaitoksiin, mukaan lukien biosuodattimet, hiukkaskokojakeluun asetettujen materiaalien suodatuskuorman on oltava projektin tai SNiP 2.04.02-84: n ja SNiP 2.04.03-85: n vaatimusten mukaisia.

5.24. Suodattimen kuormituksen kunkin osan kerroksen paksuuden poikkeama suunnitteluarvosta ja koko kuorman paksuudesta ei saa olla enempää kuin ± 20 mm.

5.25. Kun juomaveden suodatusrakenteen kuormitus on asennettu, rakenne on pestävä ja desinfioitava, jonka järjestys on esitetty suositellussa liitteessä 5.

5.26. Puulämmittimien, vedenhautausverkostojen, ilmaohjailevien levyjen ja puhallinjäähdytystornkien ja ruiskumaalausten palamiselementtien asennus on suoritettava hitsaustöiden suorittamisen jälkeen.

6. LISÄVAATIMUKSET PIPELININ RAKENTAMISESTA JA VESIHUOLTO- JA JÄTEHUOLTO-OTTAMISEEN ERITYISISTÄ LUONNON- JA ILMASTO-OIKEUKSIIN


6.1. Putkistojen sekä vesihuolto- ja jätevedenpuhdistamojen rakentamisen aikana erityisissä luonnollisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa on noudatettava hankkeen vaatimuksia ja tätä osaa.

6.2. Väliaikaiset vesihuoltoputket on pääsääntöisesti asetettava maan pinnalle kunnioittaen samalla pysyvien vesijohtoputkistojen asennusta koskevia vaatimuksia.

6.3. Peräfrostin maaperän putkistojen ja rakenteiden rakentaminen olisi yleensä tehtävä negatiivisissa ulkolämpötiloissa säilyttäen samalla perustusten jäädytetyt maaperät. Putkistojen ja rakenteiden rakentamisen ollessa positiivisissa ympäristölämpötiloissa säätiön perusteet olisi pidettävä jäädytettynä ja niiden ei pidä loukata projektissa määritettyjä lämpötila- ja kosteusolosuhteita.

6.4. Seismisten alueiden putkistojen ja rakenteiden rakentaminen olisi toteutettava samoilla menetelmillä ja menetelmillä kuin tavanomaisissa rakennusolosuhteissa, mutta hankkeiden toteuttamien toimenpiteiden toteuttamisella niiden seismisen kestävyyden varmistamiseksi. Teräsputkistojen ja -liittimien liitokset on hitsattava vain sähkökaaren menetelmillä ja niiden hitsauksen laadun tarkistaminen fyysisillä säätömenetelmillä on 100%.

6.5. Kaikki työt, joilla varmistetaan rakentamisen aikana tehtyjen putkistojen ja rakenteiden seisminen kestävyys, olisi otettava huomioon työlokiin ja piilotettujen töiden tutkintotodistuksiin.

6.6. Kun haavoittuneille alueille rakennettujen kapasitiivisten rakenteiden sivuontelot täytetään, on varmistettava laajennusliitosten turvallisuus.

Laajennusliitosten tyhjennys koko pituudeltaan (perustusten pohjalta perustusrakenteiden yläosaan) on poistettava maaperästä, rakennusjätteestä, betonivirtauksesta, laastista ja muurausjätteestä.

6.7. Suomeissa olevat putkilinjat on asetettava kaivoon sen jälkeen, kun vesi on poistettu vedestä tai veteen upotetusta kaivosta, edellyttäen, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan suunnitelmaan sopivasti ylöspäin.

6.8. Maaperän putkilinjan rakentamisen aikana pudotusliitoksen alapuolella oleva kaivo on tehtävä tiivistämällä maata.

7. PIPELININ JA RAKENTEIDEN TESTAUS

7.1. Jos testimenetelmässä ei ole merkkejä, paineputkistoja on yleensä testattava lujuudella ja tiukkuudella hydraulisella menetelmällä. Rakennusalueen ilmastollisista olosuhteista ja veden poissaolosta riippuen pneumaattinen testimenetelmä voidaan soveltaa putkistoihin, joiden sisäinen suunnittelupaine Pp on enintään:

7.2. Kaikkien luokkien paineputkistojen testaus tulisi suorittaa rakennus- ja asennusorganisaatiossa pääsääntöisesti kahdessa vaiheessa:

7.3. Vedenalaisiin putkiin tehdään alustava testaus kaksi kertaa: putkistossa tai paikoilla putkien hitsauksen jälkeen, mutta ennen korroosiosuojan kiinnittämistä hitsattuihin liitoksiin ja uudelleen sijoittamisen jälkeen putkilinjaan kaivantoon suunnitteluasennossa, mutta ennen sen täyttämistä maaperällä.

7.4. Rautateiden ja valtatieosuuksien I ja II risteyksille asetetut putkistot tehdään alustavaan testaukseen, kun työputki on asetettu koteloon (kotelo), kunnes kotelon ontelon täyttöaukko täyttyy ja ennen siirtymisen työ- ja vastaanottopaikkojen täyttämistä.

7.5. Sisäisen suunnittelupaineen Pp ja testipaineen Re arvot paineputken alustavien ja hyväksymistestien osalta vahvuus määräytyy projektin mukaan SNiP 2.04.02-84 -standardin vaatimusten mukaisesti ja määritellään työasiakirjoissa.

paine pp plus arvo

taulukon mukaisesti. 4 riippuen ylhäältä

paineen mittausrajoitus, tarkkuusluokka ja manometrin mittakaavan jakautumiskustannukset. Samanaikaisesti Pr: n arvo ei saa ylittää putken hyväksynnän koepaineen arvoa Pu-voimakkuudelle.

7.6 * Teräksestä, valuraudasta, teräsbetonista ja asbestisementtiputkista valmistetut putket, testimenetelmästä riippumatta, on testattava alle yhden kilometrin pituudella - kerralla; joiden pituus on enintään 1 km. Näiden putkistojen testipaikkojen pituus hydraulisella testimenetelmällä saa kestää yli 1 km, edellyttäen, että pumpattavan veden virtaaman arvo on määriteltävä siten, että 1 km: n pituinen alue on sallittu.

putkiston sisäisen suunnittelupaineen Pp eri arvoille
ja käytettävien teknisten mittareiden ominaisuudet

Sisäisen arvon arvo
suunnittelupaine putkistossa Рr, MPa (kgf / neliömetriä)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

jakohinta, MPa (kgf / neliö cm)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

fissiohinta, MPa (kgf / neliömetriä)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

jakohinta, MPa (kgf / neliö cm)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

jakohinta, MPa (kgf / neliö cm)

Tekniset mittatarkkuusluokat

0,41 - 0,75
(4,1 - 7,5)

0,76 - 1,2
(7,6-12)

1,21 - 2,0
(12,1-20)

2,01 - 2,5
(20,1-25)

2,51 - 3,0
(25,1: stä 30: een)

3.01-4.0
(30,1: stä 40: een)

4,01 - 5,0
(40,1: stä 50: een)

7.7. Jos hydraulisen koepaineen Re koeputkeen ei ole ohjeita paineputkistojen alustavaa testausta varten, arvo otetaan taulukon 1 mukaisesti. 5 *.

Koepaineen arvo alustavan testauksen aikana, MPa (kgf / m2)

1. Teräsluokka I *, jossa päittäisliitokset hitsauksessa (mukaan lukien vedenalainen) ja sisäinen suunnittelupaine enintään 0,75 MPa (7,5 kgf / neliömetriä)

2. Sama, 0,75 - 2,5 MPa (7,5-25 kgf / m2)

Sisäinen suunnittelupaine, joka on kerroin 2, mutta enintään tehtaalla testiputkeen kohdistuva paine

3. Sama, yli. 2,5 MPa (25 kgf / neliömetriä)

Sisäinen suunnittelupaine, jonka suhde on 1,5, mutta enintään tehtaalla testiputkeen kohdistuva paine

4. Teräs, joka koostuu erillisistä osista, jotka on liitetty laippoihin ja joiden sisäinen suunnittelupaine on 0,5 MPa (5 kgf / m2)

5. teräslajit 2 ja 3, joissa päittäisliitokset hitsauksessa ja sisäinen suunnittelupaine Pp jopa 0,75 MPa (7,5 kgf / sq.cm)

6. Sama, 0,75 - 2,5 MPa (7,5-25 kgf / m2)

Sisäinen suunnittelupaine, jonka suhde on 1,5, mutta enintään tehtaalla testiputkeen kohdistuva paine

7. Sama. viestintä. 2,5 MPa (25 kgf / neliömetriä)

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,25, mutta enintään putkien tehtaan testipaine

8. Teräksen painovoiman vedenotto tai viemäröinti

9. Valurauta, jossa pulttiliitokset mittarin alla (GOST 9583-75 mukaan kaikkien luokkien putkille), jonka sisäinen suunnittelupaine on enintään 1 MPa (10 kgf / m²)

Sisäinen suunnittelupaine plus 0,5 (5) mutta vähintään 1 (10) ja enintään 1,5 (15)

10. Sama päittäisliitokset kumiholkissa kaikissa luokissa.

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,5, mutta vähintään 1,5 (15) ja enintään 0,6 tehtaan testiylähohtopaine

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,3, mutta enintään tehtaalla testipaine vedenpitävyyteen

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,3 mutta enintään 0,6, tehtaalla testipaine vedenpitävyyteen

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1.3


______________
* Putkilinjaukset hyväksytään SNiP 2.04.02-84: n mukaan.

7.8. Ennen paineputkien alustavia ja hyväksyttyjä testejä olisi suoritettava seuraavat toimenpiteet:

7.9. Putkijohdon testaamiseksi vastuulliselle urakoitsijalle on annettava työlupa korkean riskin tekemiseen, jossa ilmoitetaan suojavyöhykkeen koko. Työlupa-lomakkeen ja sen myöntämismenettelyn on oltava SNiP III-4-80 *: n vaatimusten mukainen.

7.10. Hydraulipaineen mittaamiseksi putkistojen alustavien ja hyväksyttyjen testien aikana lujuutta ja tiukkuutta varten on käytettävä vähintään 1,5: n tarkkuusluokan painopisteitä, joiden läpimitta on vähintään 160 mm ja joiden osalta on käytettävä noin 4/3 testin Pu-nimellispaineen asteikkoa.

7.11. Testiputkilinjan täyttäminen vedellä on pääsääntöisesti suoritettava kuutiometrillä tunnissa, enintään 4 - 5 - enintään 400 mm: n halkaisijoille; 6 -10 - putkille, joiden läpimitta on 400-600 mm; 10 - 15 - putkille, joiden läpimitta on 700 - 1000 mm ja 15 - 20 - putkille, joiden läpimitta on yli 1100 mm.

Kun putkisto täytetään vedellä, ilma on poistettava avoimien venttiilien ja venttiilien kautta.

7.12. Paineputken hyväksyntä-hydraulinen testi aloitetaan sen jälkeen, kun se täytetään maaperällä SNiP 3.02.01-87: n vaatimusten mukaisesti ja täytetään vedellä veden kyllästämiseen ja jos sitä pidetään täytetyssä tilassa vähintään 72 tuntia - betoniteräksille (mukaan lukien mukaan lukien 12 tuntia sisäisessä suunnittelupaineessa Pp); asbestisementtiputket - 24 tuntia (mukaan lukien 12 tuntia sisäisen suunnittelupaineen alla); 24 h - valurautaputkia varten. Teräs- ja polyeteeniputkiloissa suljinnopeutta ei ole suoritettu veden kyllästämiseksi.

7.13. Paineputken katsotaan läpäisseet alustavat ja hyväksyttävät hydrauliset testit tiiveydelle, jos pumpattavan veden virtausnopeus ei ylitä testattavan punnitetun veden virtausnopeutta, jonka pituus on 1 km tai enemmän, kuten taulukossa 1 on määritetty. 6 *.

Putken sisähalkaisija, mm

Pumpattavan veden sallittu virtaus putkilinjan testiprofiiliin, jonka pituus on 1 km tai enemmän, l / min, putkien hyväksyntäpaine paineella


Huomautuksia: 1. Valurautaputkistoissa, joissa on tiivisteitä kumitiivisteissä, pumpattavan veden sallittu virtausnopeus on otettava 0,7-kertoimella.

7.14. Testipaineen arvo, kun testataan putkistoja pneumaattisesti lujuutta ja tiukkuutta varten, jos tietoja ei ole hank- keessa:

7.15. Kun teräsputki on täytetty ilmalla ennen testauksen aloittamista, putkilinjan ilman lämpötila ja maan lämpötila on tasattava. Minimaalinen valotusaika riippuen putkilinjan halkaisijasta, h, D (y):

7.16. Alustavan pneumaattisen lujuustestin suorittamiseksi putkilinja on pidettävä testipaineessa 30 minuutin ajan. Ilma on pumpattava testipaineen ylläpitämiseksi.

7.17. Putkilinjan tarkastus puutteellisten paikkojen tunnistamiseksi voidaan suorittaa painetta pienentämällä: teräsputkistoissa - enintään 0,3 MPa (3 kgf / m²); valurauta, teräsbetoni ja asbestisementti - jopa 0,1 MPa (1 kgf / neliömetriä). Samanaikaisesti vuotojen ja muiden putkilinjan puutteiden havaitseminen tulee tehdä huuhtelevan ilman äänen ja ilmavirtausten paikoissa muodostuneiden kuplien avulla, jotka on peitetty ulkosivuilla saippuaemulsiolla.

7.18. Putkilinjan tarkastuksessa tunnistetut ja havaitut viat on eliminoitava, kun putkistossa olevan ylipaineen alentaminen on nolla. Vikojen poistamisen jälkeen putki on testattava uudelleen.

7.19. Putkilinjan on katsottava läpäisevän alustavan pneumaattisen testin lujuuden varalta, jos putkilinjan huolellinen tarkastus ei paljasta putkilinjan eheyden rikkomista, liitosten ja hitsattujen liitosten vikoja.

7.20. Putkistojen hyväksyntäkokeita pneumaattisella menetelmällä lujuutta ja tiukkuutta varten on tehtävä seuraavassa järjestyksessä:

kun putkilinjan pitoaika on päättynyt 0,05 MPa (0,5 kgc / cm2) paineessa, muodostuu paine 0,03 MPa (0,3 kgf / cm2), joka on putkilinjan alku testipaine, jonka P (n ) merkitty
vuototestin aloitusaika sekä barometrinen

mm Hg, joka vastaa testin alkua;


testata putkea tämän paineen alla taulukossa määriteltyyn aikaan. 7;

taulukossa määritetyn ajan jälkeen. 7, mittaa

P (k), mm vesipatsas ja lopullinen barometrinen paine

putkilinjan paine

painehäviön suuruus P, mm vettä. Art., Määritelty kaavalla

asbestisementistä ja betonista

kesto
testin luonne
h - min

painehäviön sallittu arvo testin aikana, mm Vogst.

kesto
testin luonne
h - min

painehäviön sallittu arvo testin aikana, mm Vogst.

kesto
testin luonne
h - min

painehäviön sallittu arvo testin aikana, mm Vogst.

Käytettäessä
= 1, kerosiini -

painemittari käyttövesivettä
= 0,87.

Huom. Suunnitteluorganisaatiota soveltaen paineenalennuksen kestoa voidaan vähentää kahdesti, mutta vähintään 1 tunti; kuitenkin painehäviö on otettava suhteessa pienempään kokoon.

7.21. Putkilinjan on katsottava läpäisseen hyväksynnän (lopullisen) pneumaattisen testin, jos sen eheyttä ei ole loukattu ja kaavan (1) määritellyn painehäviön P suuruus ei ylitä taulukossa annettuja arvoja. 7. Samanaikaisesti ilmakuplien muodostuminen teräsbetonipaineputkien ulkoiselle kostutetulle pinnalle sallitaan.

7.22. Paineettomat putket on testattava tiiviydelle kahdesti: esipäällystys ja hyväksyminen (lopullinen) - täyttötapa jollakin seuraavista tavoista:

7.23. Sisäpuolella olevan vedenpitävyyden omaavien vapaavirtausputkien kuopat on testattava tiukkuudelle määrittämällä lisättävän veden määrä ja kaivoilla, joilla on vedenpitävyys ulkopuolelta, määrittämällä veden virtaus niihin.

7.24. Vapaa-virtausputkistojen välinen vuotoa aiheuttava tiivistyskohde olisi kohdistettava viereisten kaivojen välisiin alueisiin.

7.25. Vesistöön kohdistuva hydrostaattinen paine putkistossa alustavan testauksen aikana olisi luotava täyttämällä yläpisteeseen asennettu nousuputki vedellä tai täyttämällä ylempi kuoppi vedellä, jos jälkimmäinen testataan. Putkilinjan yläosassa olevan hydrostaattisen paineen arvo määritetään vedenpinnan yläpuolella olevan nousupisteen suuruudella nousuputkessa tai putkilinjan kaltevuuden yläpuolella tai pohjaveden yläpuolella, mikäli jälkimmäinen sijaitsee säiliöiden yläpuolella. Työskentelyasiakirjoissa on eriteltävä putkiston hydrostaattisen paineen suuruus testauksen aikana. Putkistoissa, jotka on sijoitettu paineettomalle betonille, teräsbetonille ja keraamisille putkille, tämän arvon tulee yleensä olla 0,04 MPa (0,4 kgf / neliömetriä).

7.26. Putkistojen alustava testaus tiiviyden varmistamiseksi tapahtuu putkella, joka ei ole ruiskutettu maapallolla 30 minuutin ajan. Testipaineen arvoa on ylläpidettävä lisäämällä vettä nousuputkeen tai kuoppaan, mikä ei salli vesitason pudotuksen enempää kuin 20 cm.

7.27. Hyväksymistesti vuodon tiukkuudelle on aloitettava 72 tunnin kuluttua vedetöntä tai vesitiivistynyttä vettä sisältävästä raudoitetusta betoniputkesta ja kaivoista, jotka ovat vedenpitäviä tai vedenpitäviä, ja muista materiaaleista valmistetut putket ja kuopat 24 tunniksi.

7.28. Tiiviys vastaanotetun putkilinjan hyväksymistestauksessa määritetään menetelmillä:

putki
D (y), mm

Putkilinjalle (vesivirta) lisätyn veden määrä testiputken 10 m pituutta kohti testin aikana 30 min, l putkille

betoni ja betoni


Huomautuksia: 1. Kun testin kesto kasvaa 30 minuutin aikana, lisätyn veden (vesivirran) sallitun tilavuuden arvoa on lisättävä suhteessa testin keston nostamiseen.

jossa D on putken sisäinen (ehdollinen) halkaisija, dm.


3. Tiivistetyille betoniputkille, joissa on kumitiivisteiden päittäisliitokset, tulee lisätä sallitun veden (vesivirran) tilavuus 0,7-kertoimella.

7.29. Sadeilmaputkistolle tehdään tämän alaluvun vaatimusten mukainen alustava ja hyväksyttävä testaus, mikäli hankkeen edellytetään.

7.30. Putkistot, jotka eivät ole paineentasausvalmisteiset, kello- muotoiset, kaarevuovat ja joiden putkien paksut päädyt ovat halkaisijaltaan yli 1600 mm ja jotka on suunniteltu putkilinjaan, joka jatkuvasti tai määräajoin toimii paineen alaisena jopa 0,05 MPa: n (5 m: n vesilinjan) päällä ja jolla on erityinen vedenpitävä ulkovaippa tai sisävuori, jollei hankkeessa määritellystä hydraulisesta paineesta.

7.31. Kapasitiivisten rakenteiden vesitiiviys (tiiviys) on suoritettava sen jälkeen, kun betoni saavuttaa sen rakenteellisen lujuuden, puhdistuksen ja huuhtelun.

7.32. Ennen hydraulisen testin suorittamista säiliön rakenne on täytettävä vedellä kahdessa vaiheessa:

7.33. Kapasitiivisen rakenteen tunnustettu on läpäissyt hydraulisen testin, jos veden veteen meneminen yhden päivän sisällä ei ylitä 3 litraa seinien ja pohjaan kostutetulle pinnalle 1 neliömetrillä, ei ole havaittavissa merkkejä vuotamisesta nivelissä ja seinissä eikä maaperän kastumista löytynyt alustasta. Vain pimennys ja vähäinen hikoilu tietyissä paikoissa on sallittua.

7.34. Jos seinissä on suihkupäämiä ja vesivuotoja tai maaperää kostutetaan pohjassa, kapasitiivisen rakenteen ei katsota läpäise- vän testejä, vaikka sen vesitappio ei ylitä normatiivisia. Tällöin, kun mittaat veden menetyksen rakennuksesta koko laastilla, korjattavat paikat on korjattava.

7.35. Säiliöiden ja varastosäiliöiden testaamiseen aggressiivisille nesteille vesivuoto ei ole sallittu. Testaus on suoritettava ennen korroosionestopinnoitteen levittämistä.

7.36. Suodattimien ja kosketuskarisaattoreiden painekanavat (esivalmistetut ja monoliittiset raudoitetut betonit) suoritetaan hydraulisella testauksella, jonka suunnittelupaine on määritelty työasiakirjoissa.

7.37. Suodattimien ja kosketuskarisaattoreiden painekanavien katsotaan läpäistyneen hydraulisella testillä, jos silmämääräisen tarkastuksen aikana ei havaittu veden vuotoja suodattimien sivuseinissä ja kanavan yläpuolella ja jos testipaine ei laske yli 0,002 MPa (0,02 kgf / m2 10 minuutin ajan). cm).

7.38. Jäähdytystornien vedenkeräystornin on oltava vedenpitävä ja tämän säiliön hydraulisen testauksen aikana sen seinien sisäpinnalla tummentaminen tai tiettyjen paikkojen vähäinen sumuminen ei ole sallittua.

7.39. Juomavesisäiliöiden, septisäiliöiden ja muiden säiliörakenteiden osalta lattian asennuksen jälkeen on suoritettava hydraulinen vedenpitävyyskoe kappaleiden vaatimusten mukaisesti. 7,31-7,34.

7,40. Keittimen (sylinterimäinen osa) on suoritettava hydraulinen testaus kappaleiden vaatimusten mukaisesti. 7.31-7.34, ja päällekkäisyyden, metallikaasukannen (kaasunkerääjä), on testattava tiukkuus (kaasutiiviys) pneumaattisesti paineessa 0,005 MPa (500 mm vesipatsas).

7.41. Suodattimien tyhjennysjakojärjestelmän korkit ennen niiden asentamista ennen suodattimien täyttämistä on testattava toimittamalla vettä, jonka intensiteetti on 5-8 l / (s · m) ja ilma, jonka intensiteetti on 20 l / (s · m) ja jonka kolminkertainen toistettavuus on 8-10 min. Tämän prosessin aikana havaitut vialliset korkit on vaihdettava.

7.42. Putkistot ja laitokset, jotka on valmistettu ennen käyttöönottoa, on pestävä (puhdistettava) ja desinfioitava kloorauksella, jota seuraa pesu, kunnes saavutetaan tyydyttävällä tavalla veden fysikaalis-kemialliset ja bakteriologiset analyysit, jotka täyttävät GOST 2874-82: n ja - juomavesi ja vesistöjen desinfiointi kloorilla keskitetyssä ja paikallisessa vesihuollossa ".

7.43. Putkistojen ja kotitalouksien vesihuoltolaitosten pesu ja desinfiointi olisi toteutettava rakentamis- ja asennusorganisaatiossa, joka on suorittanut näiden putkien ja rakenteiden asentamisen ja asennuksen, johon osallistuvat terveys- ja epidemiologisen palvelun edustajien suorittamat valvontaan osallistuvat asiakkaan ja toimintaorganisaation edustajat. Putkistojen ja kotitalouksien vesihuoltolaitosten pesu- ja desinfiointimenettely on esitetty suositellussa liitteessä 5.

7.44. Putkistojen ja kotitalousvesihuollon pesu- ja desinfiointitulokset olisi laadittava pakollisessa liitteessä 6 esitetyssä muodossa.

Lisätestivaatimukset
paineputket ja vesihuolto- ja jätevedenpuhdistamot,
rakenteilla erityisissä luonnollisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa


7,45. Vesi- ja jätevesiputkistot, jotka on rakennettu kaikentyyppisten maaperäisten teollisuusalueiden ja siirtokuntia lukuun ottamatta, testataan enintään 500 metrin alueilla; teollisuusalueiden ja siirtokuntien alueella testauspaikkojen pituus olisi nimettävä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, mutta enintään 300 metriä.

7,46. Kaikkien tyyppisten maaperäisten rakenteiden pohjavesirakenteiden vesitiiviys on tarkistettava 5 päivän kuluttua niiden täyttymisestä vedellä ja veden menetyksen määrä päivässä ei saa ylittää 2 litraa seinän ja pohjan kostutetulle pinnalle 1 neliömetriltä.

7.47. Peräfrostin jakelualueilla pystytettyjen putkistojen ja kapasitiivisten rakenteiden hydrauliset testit olisi suoritettava pääsääntöisesti ulkolämpötilassa, joka ei ole alle 0 ° C, mikäli muut koeolosuhteet eivät ole perusteltuja hankkeessa.

Lisäys 1. TOIMENPITEEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN HYVÄKSYTTÄVÄN HYDRAULIIKAN TESTAUS

Kaupunki _____________________ " _______________ 19 _____

Koeputkilinjan sisäinen paine, Pp = ____ MPa (______ kgf / m2) ja koepaine Pu = ____ MPa (_____ kgf / m2), jotka on määritelty työasiakirjoissa.

Top