Luokka

Viikkokatsaus

1 Takat
Kodinkaluste lämmitin kotiin ja puutarhaan
2 Patterit
Parhaat polttokattilat vuonna 2018
3 Polttoaine
Kuinka valita uuni vesipiirillä ja liittää se kodin lämmitysjärjestelmään omiin käsiisi
4 Avokkaat
Tärkeimmät malleja tiiliseinien puusta taloon, niiden ominaisuuksista ja valmistusmenetelmistä
Tärkein / Kattilat

Asentaminen acv asunnossa


Onko AGV: n asennus kielletty? Kaikkialla, jossa he sanovat, on kielletty. Mutta ihmiset (kolmannet osapuolet) ottivat rahat ja pian hallinto antaa luvan. Kysymys kuuluu, miten saan luvan, ei uhkaa minua? Joten asennus on laillista, koska siellä on lupa?

vastaa
Pogodina Svetlana Nikolaevna asianajaja

Haluat ilmeisesti asentaa AGV: n asunnon kerrostalossa kysyttäessä. Kaikki ei ole selvää. Voin vain sanoa, että sinulla on oikeus kieltäytyä haastamasta tuomioistuimessa.

FZ "On lämpävarustelu" (v. 15) Älä mene kotitalouksien lämmitykseen kerrostaloissa huonekohtainen lähteitä lämpöenergiaa, joiden luettelo määräytyy yhdistelysääntöjä (verkkoliitäntä) ja lämmön tarjonnan hyväksymää Venäjän hallitus, jos ne toteutetaan oikeassa kytkentäjärjestys (tekninen yhteys) asuinrakennusten lämmitysjärjestelmiin. Kuitenkin jotkut niistä ovat voimassa, rajoituksin: mukaan RF valtioneuvoston asetuksen 16. huhtikuuta 2012 N 307 "määräyksestä yhteyden lämmitysjärjestelmä ja muutoksista joitakin säädöksiä Venäjän federaation" 44. lista huonekohtainen lämmön lähteiden jotka eivät ole sallittuja asuintaloissa olevien asuintilojen lämmitykseen, kun ne on liitetty asianmukaisesti lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta lämmityspiirin abzheniya ovat lämpöenergian lähteitä, jotka toimivat maakaasun eivät täyttävät seuraavat vaatimukset: jolla on suljettu (suljettu) polttokammion; automaattisen turvallisuuden olemassaolo, varmistaen, että polttoaineen syöttö lopetetaan, kun sähköenergian syöttö pysähtyy, kun suojauspiirit menevät, kun polttimen liekki sammuu, kun jäähdytysnesteen paine laskee alle sallitun enimmäisarvon, kun jäähdytysnesteen enimmäislämpötila on saavutettu ja myös savunpoiston rikkomisen yhteydessä; jäähdytysnesteen lämpötila - jopa 95 astetta; lämmönsiirtimen paine - enintään 1 MPa. Haasta kieltäytyminen tuomioistuimessa (Venäjän federaation siviiliprosessilain 441 § (todisteiden laadussa tuomioistuimessa pyydetään selvittämään AHW: n asentamisen tekninen mahdollisuus.

Lauseke 7.3.7 Rakentamismääräyskokoelma Venäjän federaation ja sääntöjä "asuinkerrostaloissa" (snip 31.1.2003) hyväksymän ja säätämiä RF valtion Rakentaminen komitean Kesäkuun 23, 2003 №109 asunnoissa ja julkisissa rakennuksissa rakennettu arvojen monen perheen asuntoja, lasten ja lääketieteellisten laitosten tilojen lisäksi on sallittua asentaa yksittäiset lämmöntuottojärjestelmät lämmöntuotantolaitteilla maakaasulla, jossa on suljettu polttokammio.

Mukaan s 5.5.5.6 SP 7.13130.2009 voidaan käyttää suljettuun polttokammiota käyttäviä kaasumaisia ​​polttoaineita lämmönlähteinä asuntojen lämmitysjärjestelmiin asuintaloihin, joiden korkeus on korkeintaan 9 kerrosta, ja julkisiin tiloihin, jotka ovat julkisesti tärkeitä. Lämmöntuottajia, joiden kokonaislämpöteho on vähemmän, voidaan asentaa asuntoihin, keittiöihin, käytäviin ja muuhun asuntoon. Savupiipujen tulee olla pystysuorat ja ei kapenevia. Savupiippujen asennus kustakin lämmöntuottajasta ulkopuolisten seinien läpi asuinrakennusten rakentamiseen ei ole sallittua. Suljetun polttokammion lämmityslaitteiden ilmanotto on suoritettava ilmanvaihtokanavilla suoraan rakennuksen ulkopuolelle. Venäjän EMERCOM ei osallistu asuinrakennuksen yksittäisten kaasukattiloiden asennusprosessiin.

SNiP 41-01-2003 "Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden" suositusten mukaisesti asuntojen lämmitysjärjestelmiä käytetään asuntojen asuntojen lämmitykseen ja kuumavesihuoltoon. Asuntojäähdytysjärjestelmien lämmönlähteinä käytetään yksittäisiä lämpögeneraattoreita - automatisoituja, kokonaan tehdasvalmiita kattiloita, jotka toimivat ilman pysyvää henkilöstöä.

Asuinrakennuksissa käytetään lämmöntuottajia: suljetulla (hermeettisellä) palotilalla; automaattinen turvallisuus varmistetaan päättymisestä polttoaineen syötön aikana sähkökatkosten, jos vika suojaamiseksi, polttimen liekin sammumisen, kun jäähdytysaineen paine laskee alle raja-arvon, kun suurin sallittu jäähdytysnesteen lämpötila puuttua savua; jäähdytysnesteen lämpötilasta gr. jäähdytysnesteen paineeseen asti MPa.
Ilman sisäänotto palamisessa suljetuilla polttokammi- oilla toimivissa lämmöntuottajissa olisi tehtävä ilmakanavilla suoraan rakennuksen ulkopuolelle. Savupiiput on kielletty asuintiloissa. Rakennuksen lattiaa lämmittimien asentamisella NTI: n yksittäiseen lämmitykseen ei ole säädetty, mutta samaan aikaan yhdelle kollektiiviselle savupiipulle voidaan liittää enintään 8 lämmöntuottajaa ja korkeintaan yksi lämmöntuottaja lattiaa kohden.

Kaupunkien kaasuhuolto antaa "tekniset edellytykset" kattiloiden asentamiseksi yksittäiseen lämmitykseen ja kuuman veden toimitukseen ja kattila otetaan käyttöön, kun palotarkastusviranomainen on antanut savupiipun.

Osittainen irtautuminen vuokralaisten keskitetystä lämmöntuotannosta lisää jäljelle jääneiden kuluttajien lämmitysjärjestelmän lämmönsiirrin, mikä voi sulkea pois mahdollisuuden vaihtaa koko talon yksittäiseen asuntojen lämmitykseen. Lisäksi siirrettäessä talon talon lämmitykseen kokonaisuutena on otettava huomioon kaasun tarjonta, ottaen huomioon lisäkuormat.

Kohdan 1.7.2 mukaisesti. Säännöt ja määräykset Valtion asuntorahasto teknistä toimintaa hyväksymä Venäjän valtion komitean rakentaminen ja asuin- ja kunnallistalouden ja 27 syyskuu, 2003 № 170 parantaminen ja kunnostaminen asuin taloja ja huoneistoja (huoneet) johtaa rikkoo vahvuudesta tai tuhoaminen tukirakenteita rakennuksen, rikkoo suunnittelujärjestelmät ja (tai) siihen asennetut laitteet, julkisivujen turvallisuuden ja ulkonäön heikkeneminen, palontorjuntavälineiden rikkominen eivät ole sallittuja.

N: o 190-ФZ "On Heat Supply" (tämän säännön tuli voimaan 1.1.2011) 14 §: n 14 §: n mukaisesti, on kiellettyä vaihtaa asuinrakennusten asuntojen lämmitykseen käyttäen yksittäisiä asunto-lähteitä lämpöenergiasta, jonka luettelo määräytyy Venäjän federaation hallituksen hyväksymien lämmönhankintajärjestelmien yhteyksien osalta, jos asuntorakennusten lämmitysjärjestelmät on kytketty tarkoituksenmukaisella tavalla, lukuun ottamatta järjestelmässä määriteltyjä tapauksia tarjontaa.

Tällä hetkellä voimassa olevia sääntöjä pääoman rakentamisen kohteen liittämisestä teknisen tuen ja teknisen tuen verkostoihin, jotka on hyväksytty Venäjän federaation hallituksen 13 päivänä helmikuuta 2006 annetulla asetuksella nro 83, sellaisena kuin se on muutettuna 27 päivänä marraskuuta 2010 annetulla päätöslauselmalla nro 940, tätä luetteloa ei ole vahvistettu.

Jos sinulla on lupa, sinulla on laillinen oikeus asentaa. Mutta jos hallitus kieltäytyy, sillä on oikeus kiistää kieltäytyminen tuomioistuimessa.

Kuinka laillisesti asentaa AOGV asuntorakennukseen?

Tervetuloa! Asun asuntorakennuksessa ja haluan asentaa AOGV: n asuntooni. Ongelmana on, että paikallishallinto on sitä vastaan! Kerro minulle, miten ratkaista kysymykseni myönteisellä tuloksella? Kiitos jo etukäteen.

Asianajajan vastaukset (1)

Hyvää päivää Anna!

Todennäköisesti tilanteesi on erittäin vaikea ratkaista seuraavista syistä:

Liittovaltion lain nro 190 "Lämpöhuollon" 14 §: n 15 kohdan mukaan on kiellettyä vaihtaa asuinrakennusten asuntojen lämmitykseen käyttäen yksittäisiä kotitalouksien lämmönlähteitä, joiden luetteloa määrätään Venäjän federaation hallituksen hyväksymien lämmönhankintajärjestelmien liittämistä koskevista säännöistä asuinrakennusten lämmitysjärjestelmien liittämisjärjestys, lukuun ottamatta tapauksia, joissa lämmönjakelujärjestelmä on määritelty.
Riippumattoman lämmitysjärjestelmän asennus on keskitetyn lämmityksen hylkääminen ja siihen liittyy teknisten passitusten muutosten edellyttämien teknisten verkkojen ja laitteiden korvaaminen ja siirtäminen.
Art. Venäjän federaation asuntokoodin 25 §: n mukaan nämä toimet ovat asunnon uudelleenjärjestely, jonka menettelyä säännellään sekä Venäjän federaation asuntokoodin 4 luvussa että Venäjän federaation kaupunginsuunnittelumoodin säännöissä talon lämmitysjärjestelmän jälleenrakentamisesta.
Art. 1 osan 1 mukaisesti. 25 Venäjän federaation asuntokoodi, asuntorahaston teknisen toiminnan sääntöjen ja määräysten 1.7.1 kohta, joka hyväksyttiin Rakennus- ja asunto- ja hyödyllisyyskompleksin Venäjän federaation hallituksen 27.9.2003 antamalla asetuksella nro 170, lämmityslaitteiden korvaaminen on asunnon uudelleenorganisointi.
Art. Venäjän federaation asuntokoodin 26 §: ssä säädetään, että asuinkiinteistöjen uudelleenjärjestely toteutetaan lakien vaatimusten mukaisesti paikallisviranomaisten kanssa päätöksen perusteella.
Asunnon uudelleenorganisointi ja (tai) kunnostaminen, tilan omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö, jäljempänä 'hakija', elimelle, joka koordinoi asunnon sijaintia ja (tai) uudelleen suunniteltua asuntoa suoraan tai monitoimisen keskuksen kautta Venäjän federaation hallituksen määrittelemän menettelyn mukaisesti yhteistyösopimus on seuraava:
1) uudelleenorganisointihakemus ja (tai) uudelleenrakentaminen Venäjän federaation hallituksen valtuuttaman liittovaltion toimeenpanevan elimen hyväksymällä tavalla;
2) uudelleenorganisoiduista ja (tai) uudelleen suunnitelluista asuinalueista (alkuperäiskappaleet tai julistetut jäljennökset) kuuluvat asiakirjat;
3) uudistetun ja (tai) uudelleen suunnitellun asuinalueen uudelleenorganisointi ja (tai) uudistetun hankkeen kehittäminen ja toteuttaminen vakiintuneen menettelyn mukaisesti;
4) uudelleenjärjestettyjen ja (tai) uudelleenjärjestettyjen asuintilojen tekninen passi;
5) työnantajan kaikkien perheenjäsenten (mukaan lukien tilapäisesti poissa olevat työnantajan perheenjäsenet) kirjallinen suostumus, joka hoitaa uudelleenorganisoidut ja (tai) uudelleenjärjestettävät asuintilat sosiaalisen vuokrasopimuksen perusteella (jos vuokranantaja antaa luvan jättää tämän lausekkeen edellyttämät asiakirjat uudelleenorganisoidun ja (tai) uudistetun asunnon vuokralainen sosiaalisen vuokrasopimuksen perusteella);
6) arkkitehtuurin, historian ja kulttuurin muistomerkkien suojelemiseksi uudelleenjärjestelyn hyväksyttävyyden ja (tai) asuinkiinteistöjen uudistamisen, jos tällainen asunto tai talo, jossa se sijaitsee, arkkitehtuurin, historian tai kulttuurin muistomerkki.
Asetuksen N: o 170 säännön 1.7.2 kohdan mukaan asuinrakennusten ja huoneistojen (huoneiden) uudistaminen ja kunnostaminen johtavat rakennuksen tukirakenteiden lujuuden tai tuhoutumisen hajoamiseen, teknisten järjestelmien häiriintymiseen ja siihen asennettaviin laitteisiin, turvallisuuden ja ulkonäön heikkenemiseen julkisivut, palosuojat eivät ole sallittuja.

Tällä hetkellä suosittelen, että yrität hankkia hankkeen.

Etsitkö vastausta?
On helpompi kysyä asianajajalta!

Kysy asianajajilta - on paljon nopeampi kuin löytää ratkaisu.

Yksilöllinen lämmitys asunnossa - mitä lain sanotaan?

Toisena päivänä ihmettelin yksittäisen lämmityksen suunnittelua asunnossa, joka on kytketty keskuslämmitysjärjestelmään. Yksinkertaisesti - jos asuntoa kuumennetaan lämmitysjärjestelmällä, on mahdollista laittaa oma kaasukattila?

Mitä laki sanoo?

Lämpöhuollon liittovaltion lain 14 §: ssä säädetään

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien käyttö on kielletty asuintalojen lämmityksessä, ja niiden luettelo on määritelty liittymäsäännöistä (tekninen yhteys) lämmönjakelujärjestelmiin, jos on olemassa yhteys (tekninen yhteys) asuinrakennusten lämmitysjärjestelmiin paitsi lämmöntuottopiirin määrittämät tapaukset

Yksinkertaisesti sanottuna kattilaa ei voi asentaa, jos sitä ei ole MKD: n lämmöntuotannossa ja jos maakaasulla toimiva energialähde ei täytä näitä teknisiä vaatimuksia.

Kuten huomaatte, lainsäätäjä ei nimenomaisesti kiellä yksittäisen lämmityskattilan asennusta asunnossa. Mutta sen asennusta varten on välttämätöntä käydä aikaa vievää menettelyä, jolla kerätään naapureiden allekirjoituksia, sopimalla teknisistä ehdoista, hankkeesta ja vastaavista. Pääsy yleisestä lämmitysjärjestelmästä katsotaan MKD: n yhteisen omaisuuden uudelleenorganisoimiseksi (jälleenrakentamiseksi). Näin ollen sen toteuttaminen edellyttää kaikkien tilojen omistajien ja piirihallinnon suostumusta. Lisätietoa hyväksymismenettelystä löytyy rakennusministeriön kirjeestä sekä tuomioistuimen määrittelystä täältä.

Entä maksaminen lämmityksestä?

Tässä on vain epämiellyttävä hetki - laissa ei ole kaavaa, jonka avulla voitaisiin harkita erikseen asuntojen lämmityksen maksua ja ONE: n maksua lämpöä varten. On loogista olettaa, että minulla on oma kattila, joten maksaa vain lämmitys asuntorakentamisen yhteisillä alueilla, eikö?

Mutta ei, lämmönjakeluorganisaatiot monille ihmisille, jotka ovat siirtyneet yksittäiseen lämpöön, edelleen veloittavat lämmityslaskun, mukaan lukien huoneiston. Tiedän tapaukset, joissa Thermal Network antoi kirjallisen suostumuksen irrottaa omistaja keskusjärjestelmästä, mutta jatkoi veloittamista. Itse asiassa, mitä ne olisivat vasten, koska voit edelleen periä maksun. Koska lämmitysjärjestelmä on sama MCD: lle. Standardia, jonka mukaan lämmitysmaksu voidaan jakaa erikseen asuntoihin ja yhteisiin tiloihin, ei ole vielä hyväksytty.

Korkeimmassa oikeudessa vuonna 2015 esittämässä kysymyksessä rakennustyöministerin edustaja kokouksessa selitti, että aiotaan tehdä muutoksia lakiin (ja pian 2018 - mutta ei vieläkään ole tarkistuksia). Oikeudenkäyntikysymys koski asunnon lämmitysmaksun laskemista, joka oli erotettu Lämmitysverkon yhteisestä kattilasta. Määritelmän korkein oikeus totesi sitten, että tällainen laskelma on laillista, ja laajuus ei heikennä sen uskollisuutta.

Ja vuonna 2017 korkein oikeus toisessa tapauksessa on jo päättänyt siitä

maksu on veloitettava vain kulutetusta lämpöenergiasta, eikä sitä voida periä siitä, että se ei ole kulutettu riippumatta siitä, mistä syystä tätä energiaa ei saada.

Kun lakiin tehdään muutoksia ja hyväksytäänkö ne, on vain arvailla. Rakennustekniikan ministeriö seuraavassa kirjeessään vastauksineen kysymykseen lämpöenergian maksun määrästä PIO: n ylläpitämiseksi ehdotti sen asentamista äänestämällä MKD: n yhtiökokouksessa "ihmiskunnan, järjenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti" :-). Se on hauskaa, etenkin ihmiskunnasta.

Mielestäni - tällainen yleiskokouksen päätös on ristiriidassa julkisia palveluja koskevien sääntöjen ja asuntokoodin kanssa. Koska laissa ei sallita omistajien itsenäistä sijoittautumisastetta koskevaa rakennusteknistä kulutusta ja maksun suuruutta.

On vielä myönteisiä päätöksiä, joissa tuomioistuin asetti kiinteistön omistajan, joka asensi lämmitysjärjestelmänsä. Ja se on ilahduttavaa. Esimerkiksi yksi alueellani olevista uusimmista on täällä. (s. valitettavasti kumosi puheenjohtajisto maaliskuussa 2018 tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen). Tuomioistuin totesi, että lämmönhankintaorganisaatio ei kyennyt osoittamaan lämmityspalvelun tarjoamista omistajalle, joka lämpenee itsenäisesti. Jos palvelua ei ole, maksua ei makseta, mukaan lukien kokonaiskulutuksesta MFB: ssä.

Kattilan asentaminen asuntoon vai ei on epäselvä kysymys. Suuri riski on, että projektin koordinoinnin ja luvan saamisen jälkeen kaikki omistajat saavat kuitit maksusta lämmitysjärjestelmästä.

Tällä hetkellä en suosittele tuomioistuimelle, jolla on vaatimuksia kieltää lämmitysmaksut - tuomioistuimet kieltäytyvät täyttämästä niitä kaikilla alueilla, sinun on odotettava lämmitysmaksuja koskevaa lakia (jo on luonnos) tai perustuslakituomioistuimen lausunto.

Asenna kaasukattila asunnossa

Kaasukattilan itsenäinen asennus asuntoon tai yksityiseen taloon on teknisesti ja organisatorisesti vaikeaa.

Se on tärkeää! Meidän ei pidä unohtaa, että kaasu on polttoainetta suurempi vaara, ja kaiken työn on oltava asiantuntijoiden tehtävä. Muussa tapauksessa kuolemaan johtavan virheen riski on liian suuri, eikä tuloksena enää ole lisäkustannuksia, vaan ihmisten terveydelle ja joskus elämälle aiheutuvia vahinkoja.

Tietoja kaasulaitteiden tyypeistä

Kaasukattiloiden asennus

Kaasulaitteiden asennus vaatii joka tapauksessa kävelemään viranomaisille, hankkimaan tarvittavat luvat ja koko kasa erilaisista asiakirjoista. Sekä laitteiden että huoneen itsensä on täytettävä sääntelyasiakirjoissa esitetyt vaatimukset ja standardit. Yksiköiden asennus on suoritettava sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin ennen kuin aloitat vaelluksen sääntelyorganisaatioiden kautta, kannattaa ymmärtää lämmitys- ja kuumavesiin käytettävien kaasulaitteiden lajikkeet.

Täydellisen lämmitys- ja kuumavesijärjestelmän luominen vaatii kaksoispiirin kattilan asentamisen. Yksikössä on oltava kaikki tarvittava automaatio. Tällaiset laitteet ovat kalliita, ja niiden asentamisen tulisi suorittaa vain asiantuntijoita.

Talousarvion vaihtoehto on käyttää kaasulaitteita vain kuuman veden saamiseksi. Eli se on kaasupylväs. Verrattuna sähkölämmittimiin se on tehokkaampaa ja halvempaa käyttää. Jopa kallis laite maksaa noin puolitoista vuotta. Tässä on otettava huomioon, että sen asennus ei ole sallittua kaikissa huoneistoissa. Vedenlämmittimien etu on se, että ne voidaan helposti asettaa omalle. Päätä, minkä vaihtoehdon haluat valita, riippuen tietyistä ehdoista.

Kattilahuone

Kaasukattiloihin perustuva täysipainoinen kattilahuone voidaan varustaa maan puutalolla, mökillä ja tavallisessa kaupunkitalossa.

Sen "sydän" on kaksoispiirin kattila, jossa on automaattiset järjestelmät. Automaatio tarjoaa paitsi turvallisuuden myös koko verkon toiminnan tehokkuuden. Sen tehtävänä on olla mukavan lämpötilajärjestelmän tarjoaminen ja mahdollisuus vähentää kaasun kulutusta laitteen käytön aikana.

Kaikista sen eduista huolimatta kattilan asentaminen automaattiin on yksi tärkeä vivahde. Sähkökatkoksen sattuessa laite siirtyy huonetilojen lämmitystilaan.

Tietoja asennusohjeista

Kaasulaitteiden asentamiseen tarvitaan useita vaatimuksia:

 • Suurin osa malleista on sijoitettava erilliseen huoneeseen. Poikkeuksena ovat seinäyksiköt - ne voidaan asentaa muuhun kuin asuinalueeseen, esimerkiksi keittiössä tai kylpyhuoneessa, jos niiden mitat sallivat. Ennen kattilan asennusta on varmistettava tarvittava ilmanvaihto kattilahuoneessa.
 • Suljetun kammion kaasulaitteiden asennustilojen määrää ei ole säädetty, mutta alueen on oltava standardien mukainen. Lisäksi yksikön on päästävä kaasun kanavaan. Tulee ventkanalaamiin ei ole hyväksyttävää.
 • Savupiipun vaakatasossa olevat osat eivät saa olla yli 3 metrin pituisia ja niissä on enemmän kuin kolme kierrosta. Savupiipun poistuminen on nostettava katon yläpuolella vähintään yhden metrin päällä.
 • Seinämallit asennetaan 800 mm tai enemmän lattian pinnalta. Kattilaan alle ei saa sijoittaa esineitä, ja lattiaan asetetaan metallilevy. Asenna paisuntasäiliö ja ilmaventtiili.

Älä asenna kaasulaitteita seuraavissa tiloissa:

 • Asuinrakennusten huoneistot, joissa ei ole pääkaasuputkistoa - nämä ovat suurimmassa osassa vanhojen rakennusten taloja.
 • Huoneissa on vääriä kattoja ja pääoman mezzanines.

On käytännöllisesti katsoen mahdotonta asentaa lattiamalli korkean rakennuksen asuntoon. Loppujen lopuksi tämä edellyttää vakavaa uudistusta, johon liittyy kaikki aiheutuvat ongelmat ja kustannukset. Tällaisten laitteiden asentamista yksityiseen taloon ei ole rajoituksia. Tässä on parempi tehdä erillinen kattilahuone esimerkiksi laajennuksessa. Tämän huoneen on täytettävä seuraavat standardit:

 • Sisäänkäyntiovet - ei jo 80 cm.
 • Siinä on oltava savupiippu, joka kulkee joko katolle tai seinän läpi.
 • Kattilahuoneen korkeuden on oltava vähintään 2,2 m. Huoneessa on ilmanvaihtojärjestelmä.

Kaksoiskytkentäinen kattila, jossa on automaatti, vaatii erillisen sähköjohdotuksen jakamisen. Automaattinen 20 A on asennettu siihen. On suositeltavaa varata automaatti, joka pystyy tukemaan sen toimintaa tavallisessa tilassa vähintään 24 tuntia. Voit tehdä tämän käyttämällä dieselgeneraattoria tai UPS - keskeytymätöntä virtalähdettä.

Savupiippuun liittyy vakavia vaatimuksia. Sen vähimmäishalkaisija on 110 mm riippumatta asennetun laitteen tehosta. Savupiipun optimaalinen halkaisija lasketaan yksikön tehoominaisuuksien perusteella - sitä suurempi teho, sitä suurempi halkaisija.

Kattilan liitäntä

Kaasukattiloiden asennus ja kokoonpano

Tärkein parametri kaasukattilan valinnassa on sen teho. Sen pitäisi riittää varmistamaan lämmitysjärjestelmän normaali toiminta, mutta ei samalla tarpeeton. Liiallisella teholla on suuri vaara, että lämmönvaihdin halkeilee. Ns. Happokondensaatti voi myös muodostua, kun paluuputken lämpötila putoaa kasvien kastepisteen alapuolelle - 56 astetta. Suuri tehoyksikkö lämmittää järjestelmän nopeasti ja siirtyy valmiustilaan, kunnes lämpötila laskee tiettyihin parametreihin. Jäähdytyksen jälkeen kattila kytkeytyy takaisin päälle, mutta voimakkailla lämmönvaihtimilla on suuri lämpövoimakkuus, joten ennen kuin se lämmitetään uudelleen, kondensoituu.

Optimaalinen teho olisi määritettävä lämpöenergialaskelmien perusteella. Ylimääräisen tehon on oltava hyväksyttävän alueen sisällä. Yksityisessä talossa lämmitystekniikan laskelmia on tehtävä itsenäisesti tai kutsuttuina asiantuntijoina. Asuinrakennuksia varten tällaiset tiedot löytyvät teknisestä inventaarioluettelosta.

Ennen kattilan asentamista on tarpeen paitsi varustaa huone, myös kerätä tarvittavat asiakirjat:

 • Kaasun toimitussopimus - vedenlämmittimen asennusta ei tarvita.
 • Mittarin asiakirjat - ilman tätä laitetta kaasulämmitys- ja vesilämmityslaitteiden kytkemiseen on kielletty.
 • BTI: n asiakirjat, jotka koskevat talon tai asunnon teknisen passin muuttamista. Uudessa suunnitelmassa on otettava huomioon kattilahuoneen sijainti.
 • Kattilalaitteiden rekisteröintitodistus.

Tässä vaiheessa voit toimittaa kaasupalveluun hakemuksen hankekohtaisten asiakirjojen ja teknisten eritelmien kehittämisestä. Voit asentaa laitteen itse ennen kuin saat valmiin projektin, mutta edellyttäen, että huone on täysin yhteensopiva ja että viranomaiset hyväksyvät sen. Kaasuputkiston tulisi tehdä ainoastaan ​​kaasupalvelujen työntekijät. Ennen käyttöönottoa on hankittava soveltuvuuslauseke kaasupalvelun insinööriltä.

Jos kattilan liittäminen kaasuputkistoon tehtiin itsenäisesti, ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta saada insinöörejä. Tällaisen työn on oltava vain asiantuntijoiden kaasua. Voit asentaa kattilan hydrauli- ja sähköputket itsenäisesti. Yleensä kaikki tarvittavat vaatimukset ja ohjeet löytyvät laitteen ohjeista.

Projekti ja TU

Hanke ja tekniset tiedot (tekniset olosuhteet) - tärkeimmät kaasun autonomisen lämmitysverkon asentamiseen liittyvät asiakirjat. Tekniset eritelmät tehdään kaasupalvelusta. Pohjimmiltaan tämä asiakirja on virallinen lupa laitteiden asennukseen. Sääntelyasiakirjojen vaatimusten täyttävien tilojen teknisten eritelmien suunnittelu kestää noin 14 päivää.

Projektiasiakirjat on kehitetty TU: n vastaanottamisen jälkeen. Itse asiassa se on kaavio yksikön asennuksesta ja putken sijoittamisesta. Yksityiselle talolle hankkeen tulisi sisältää osion reittikartta. Tätä dokumentaatiota kehittävät vain lisensoidut suunnittelijat.

vastaavat

Myös asiantuntijoiden kehittämä dokumentti täytyy hyväksyä valvovan kaasupalvelun kautta. Kaikki tämä voi kestää jopa kolme kuukautta - riippuen kehitetyn hankkeen monimutkaisuudesta. Projektiasiakirjojen lisäksi on tarpeen toimittaa kaasupalveluja:

 • Lämmityslaitteen rekisteröintitodistus ja käyttöohje.
 • Varusteet laitteille.
 • Tutkimuksen päätelmät.

Aloittaminen

Kaksikytkentäisen kaasukattilan asennus

Seinä- ja lattiakaasukattiloiden on oltava sellaisten asiantuntijoiden asentamia, joilla on lupa suorittaa tällainen työ. Teokset tehdään huoneessa, jonka lämpötila on vähintään +5 astetta ja useassa vaiheessa:

 • Reiän valmistaminen, jonka kautta koaksiaalinen putki tai savukaasu vedetään.
 • Laitteen asennus. Seinä - kannattimeen, lattiaan - valmiiksi valmistettuun paikkaan.
 • Yhteys vedyn sitomiseen.
 • Asenna kaasuventtiili, mittari, jos sitä ei ole aiemmin asennettu ja anturit.
 • Laitteen kytkeminen elektro-sidokseen ja sen maadoitus.
 • Lähtö koaksiaaliputkesta talon ulkopuolella.
 • Järjestelmän täyttö jäähdytysnesteen ja paineen testauksella.
 • Tarkista kaasuvuoto.

johtopäätös

Riippumatta siitä, minkä tyyppisiä laitteita olet ostanut, vain kaasuasiantuntijat olisi otettava mukaan kattilan asentamiseen taloon tai asuntoon. Itsenäinen työ sallitaan vain osittain ja edellyttäen, että se ei vaadi puuttumista kaasuputkistoon. Kaikki asiakirjat, joiden perusteella kattilan asennus suoritetaan, on sovitettava yhteen. Vain yksinkertaisimmat vedenlämmittimet eli geyserit ovat riippumattomia.

Kaasukattilan asentaminen asuntoon - asuinrakennuksen vaatimukset ja säännöt

Jos haluat sijoittaa yksittäisen lämmityksen huoneistossa kaasukattilan avulla, sinun ei pidä kiirehtiä hankkimaan laitetta, koska lämmitys ei aina ole mahdollista. Rajoituksia on monia. Tosiasia on, että kaikki huoneistot eivät ole suunniteltu käyttämään kaasukattilaa asunnossa keskuslämmityksen sijaan.

Jos asut kerrostalossa, jossa asumislämpöä ei tarjota, on vaikea ja usein epärealistinen toteuttaa tällainen ratkaisu. Jos talossa ei ole tällaista mahdollisuutta, voidaan yritys saada luvan hankkimiseksi, jos se rakennetaan uudelleen, mikäli päätös on irrotettava rakennuksesta keskitetystä lämmityksestä ja siirrosta asunnon lämmitykseen.

Tällaisessa tilanteessa rakennuksen tekniset olosuhteet kehitetään koko rakennukselle ja ne luovutetaan kaikille omistajille. Jos haluat selvittää, voidaanko kaasukattilaa asentaa asuntoon, sinun on annettava vastaava hakemus ja lähetettävä se "Gorgaz" -toimistoon, joka palvelee tätä aluetta ja saat vastauksen.

Luettelo tarpeellisista toimista

Jos tiedetään, että yksittäisen lämmityksen asennus on sallittua talossa, ei voi välttää pitkiä kävelytiloja esim.

 • Ensimmäinen askel on mennä kaasuntoimituksesta vastaavan paikallisen organisaation puoleen ja kirjoittamaan selvitys kaasukattilan asentamisesta asunnossa. Tietyn ajan kuluttua kodinomistajalle annetaan selvitys lämmitysyksikön asennuksesta tai kiellosta. Positiivisen vasteen vastaanottaminen tarkoittaa, että voit asentaa laitteen.
 • Seuraavaksi tarvitaan projekti. Se on tilattava projektitoimistossa, jolla on oikeus tällaiseen työhön. Hänen osoitteensa löytyy kaasuntoimittajilta. Tässä vaiheessa on suositeltavaa valita kattilamalli ja laskuri. Niiden alla on laadittava projektitiedot ja eritelmässä määritetyt tiedot. Tosiasia on, että muutokset hyväksymisen jälkeen voidaan tehdä vasta myöhemmin ja maksua vastaan. Jos projekti on allekirjoitettu, mitään ei voi muuttaa siinä, sinun täytyy tilata uusi.
 • Palontorjuntaviranomaisten tulisi selvittää ilmanvaihtokanavien tilan tarkastamiseen osallistuvan organisaation osoite ja nimi ja sopia asiantuntijoidensa kanssa palvelusta. Yrityksen edustaja tulee ja tarkistaa ilmanvaihtoa. Jos kaikki on kunnossa, asunnossa asennetaan kaasukattila. Jos savupiippu ei ole tyydyttävässä kunnossa, tehdään toimenpide, jossa on luettelo suoritettavista töistä. Puutteiden poistamisen jälkeen sinun on kutsuttava asiantuntija uudelleen saadakseen luvan loppuun.
 • Seuraavassa vaiheessa lämmitysjärjestelmän hylkäämisilmoitus lähetetään lämmitysjärjestelmään. Jos aiot lämmittää vettä itse, sinun on myös annettava kuumaa vettä. On suositeltavaa selkeyttää välittömästi toimenpiteiden toteuttamisen ajoitus katkaisemiseksi. Kädessä pitäisi jo olla "Gorgazin" hyväksymän muutoshanke.
 • Hankitun mittarin ja kattilan tiedot ilmoitetaan projektiorganisaatiolle. Sitten päätetään dokumentointi. Ei ole syytä ostaa laitteita etukäteen, koska ei ole aina mahdollista saada kaasukattilan asentamista kerrostalossa.
 • Silloin Gorgazin yksikössä yksikön huoltopalvelua koskeva sopimus tehdään ja kaasutusprojekti jätetään hyväksyttäväksi.
 • Kun olet saanut allekirjoitetun hankkeen, voit jatkaa irrottamista lämmitysjärjestelmästä. Tällöin sinun on tyhjennettävä vettä koko talon lämmitysjärjestelmästä.
 • Seuraavaksi asunnon omistajan on asennettava yksittäinen lämmitysjärjestelmä. Kattila asennetaan ilman kaasujohdon kytkemistä, tarkista järjestelmä tiiviydelle ja käyttövalmiudeksi.
 • "Gorgazissa" selvittää päivämäärä, jolloin voit asentaa kaasukattilan asuntorakennukseen tietyssä huoneistossa. Sen työntekijät yhdistävät putket ja laitteet projektin mukaan, sulkevat mittarin, laittavat levyn ja yksikön.
 • Jotta kaasukattiloiden takuu olisi pätevä, on tarpeen perustaa ja toteuttaa ensimmäinen käyttöönotto, jota seuraa passiin merkintä. Tämän tyyppisen työn suhteen sinun tulee ottaa yhteyttä laitteeseen, jossa laite on otettu käyttöön. Mestari säätää kattilan, käynnistää järjestelmän ja laittaa leiman passiin. Nyt voit käyttää asennettuja laitteita.

Koko edellä kuvattu prosessi, ottaen huomioon kaasukattilan asennuksen vaatimukset kerrostalossa, kestää 1,5 - 2,5 kuukautta. Siksi on toivottavaa aloittaa menettely keväällä tai kesän alussa.

Kaasulaitteiden asentamista koskevat säännöt asunnossa

Vähintään kaikista yksittäisen lämmityksen järjestelyistä aiheutuvista ongelmista aiheutuu uusien asuntojen omistajia, jotka eivät ole yhteydessä keskitettyyn lämmitysjärjestelmään. Tässä tapauksessa lämmitysverkkoa ei tarvitse käydä, eikä tarvitse käsitellä irtikytkemistä nousuista, ja lupa asentaa kaasulämmitys huoneistossa voi olla kiinteistöjen asiakirjapakettiin.

Tässä tapauksessa on kuitenkin noudatettava tiettyjä sääntöjä. Ensinnäkin, kun sinulla ei ole käsillä olevia asiakirjoja, et voi asentaa kaasulaitteita omaan käyttöön - tämän työn pitäisi tehdä asiantuntijoita. Se voi olla paitsi kaasuntoimittajaorganisaation työntekijöitä myös myös sellaisen yrityksen edustajia, joiden toimilupa on lisensoitu.

Asennuksen päätyttyä kaasumaisen polttoaineen syöttävän yrityksen insinööri tarkistaa yhteyden oikeellisuuden ja antaa lupaa käyttää kattilaa. Vasta sitten voi avata asuntoon johtavan venttiilin.

Ennen käyttöönottoa kattilan asennuksen vaatimusten mukaisesti kerrostalossa on tarpeen tarkistaa yksittäinen lämmitysjärjestelmä. Tätä varten se käynnistetään alle 1,8 ilmakehän paineessa. Tätä parametria voidaan ohjata lämmitysyksikön manometrin avulla.

Jos putket asennetaan lattiaan tai seiniin, on toivottavaa lisätä paineita ja ajaa jäähdytysnestettä niiden läpi vähintään 24 tuntia. Vain järjestelmän testaamisen jälkeen voit olla varma, ettei vuotoja ja luotettavia yhteyksiä ole.

Pyyhi ilmaa ennen laitteen käynnistämistä. Koska järjestelmät on suljettu asennettaessa kaasukattilaa asuntorakennuksessa, on käytettävä Mayevsky-nostimia, jotka sijaitsevat lämpöpattereissa. Kussakin akussa kuluu ilmaa, ohittaa ne useita kertoja vuorotellen, kunnes ilma jää jäljelle. Järjestelmä voidaan käynnistää toimintatilassa - kytke lämmitys päälle.

Emme saa unohtaa, että nykyaikaisia ​​yksiköitä ohjataan automaatiolla, ja tällaiset laitteet vaativat jännitettä. Siksi suositellaan jännitteensäätimen käyttöä ja keskeytymätöntä virransyöttöä. Kattilan suojelemiseksi sen sisäpinnalta kertyneistä kerrostumasta suodattimet on asennettava niille pisteille, joissa polttoaine ja kylmä vesi tulevat sisään.

Pistorasia ja toinen kaasulaite on tarpeen sijoittaa vähintään 30 senttimetrin etäisyydelle laitteesta.

Tilojen sijoittaminen kattilan alle

Seinäasennettavan kaasulaitteen asennus on parhaiten keittiössä, jonka ulkoasu vastaa tällaisten laitteiden sijoittamista koskevia standardeja. Myös tässä huoneessa on jo eyeliner ja vesi ja kaasu.

Tässä on normit kaasukattilan asentamiseksi asuntoon:

 1. Huoneen pinta-ala, jossa laitteiden asennus on suunniteltu, kun sen katot eivät ole alle 2,5 metriä, tulisi ylittää neljää neliötä.
 2. Avattava ikkuna on pakollinen. Sen pinta-alan tulee olla 0,3 neliömetriä. m. 10 kuutiometriä tilavuutta. Esimerkiksi huoneen koko on 3x3 metriä ja kattokorkeus on 2,5 metriä. Tilavuus on 3x3 x2,5 = 22,5 m 3. Tämä tarkoittaa, että ikkunan pinta-ala ei saa olla alle 22,5: 10 x 0,3 = 0,675 neliömetriä. m. Tämä parametri on vakioikkunassa 1,2x0,8 = 0,96 neliö. m. Se soveltuu, mutta tarvitaan peräpeili tai tuuletusaukkoja.
 3. Sisäänkäyntiovien leveys voi olla alle 80 senttimetriä.
 4. Siinä on oltava kattoventtiilit.

Suositukset kaasulaitteiden asennusta varten

Tuotteeseen liitetyissä asiakirjoissa jokainen valmistaja kuvaa kaasukattilan asennuksen vaatimukset asunnossa. Jotta valmistajan antama takuu olisi pätevä, laite on asennettava suositusten mukaisesti.

Vaatimusten luettelo on seuraava:

 1. Seinäkattila on erillään seinistä palamattomalla materiaalilla. Kun ne ovat kaakeloitu tai päällystetty kerroksella kipsi, tämä riittää. Pinnalla, vuorattu puu, heti ripustaa laite ei voi.
 2. Lattiayksikkö sijoitetaan palamattomaan alustaan. Jos lattiassa on keraamisia laattoja tai se on betoni, älä tee mitään. Puupäällysteen päälle on asetettava eristysmateriaalilevy ja sen päälle kiinnitettävä metallilevy, jonka koko ylittää kattilan mitat 30 senttimetrillä.

Vaatimukset savupiipun järjestelylle

Kun minkäänlaista kaasukattilaa asennetaan kerrostalon kerrosrakennukseen, savupiippua ei saa tehdä kapeammaksi kuin sen poistoaukko. Jos laitteessa on avoin polttokammio ja teho enintään 30 kW, savupiipun poikkipinta-ala ei saa olla pienempi kuin 140 mm ja halkaisijaltaan 40 kW - 160 mm.

Jos kattilassa on suljettu polttokammio, se toimitetaan koaksiaalisella savupiipulla, jonka valmistaja suosittelee poikkileikkauksen kokoa.

Seuraavaksi sinun on noudatettava näitä sääntöjä:

 • seinään kiinnitetystä kaasulaitteesta ylöspäin tulevan putken on oltava vähintään 50 senttimetrin pituinen ja polven voi asentaa vain;
 • koko savupiippu ei voi luoda enempää kuin kolme taivutetta;
 • Palamistuotteista tulevat polttolaitokset poistetaan savupiippuun ja suljetuista, myös savupiipusta tai seinän läpi suoraan kadulle (menetelmä riippuu projektista).

Kaasukattilan valinta

Ennen kuin laitat kattilan asuntoon, sinun on tehtävä paras valinta. Seinä- ja lattialämmityskattiloita voidaan asentaa korkealle rakennukselle. Seinämalleja pidetään esteettisemmäksi ja mukavammaksi sijoituksen suhteen. Niiden mitat ovat verrattavissa keittiön seinäkaappien mittoihin ja siksi ne sopivat hyvin huoneen sisätilaan.

Lattia-asennusyksiköiden asennus on vaikeampaa, koska niitä ei aina voi vetää lähelle seinää. Tämä vivahde riippuu pakoputken sijainnista. Jos se on päälle, laite siirretään seinälle haluttaessa.

Kattilat ovat myös yksittäisiä ja kaksoispiirejä. Ensimmäinen niistä toimii vain lämmöntuotannossa ja toinen - lämmitykseen ja veden lämmitykseen. Kun muita laitteita käytetään LVI-järjestelmään, yksirivinen malli riittää.

Jos vesi lämpiää kaasu kattila, sinun täytyy valita kahdella tavalla: Epäsuora kattila tai hetkellistä kela. Molemmissa vaihtoehdoissa on puutteita. Kun käytetään käämiä, mikä tarkoittaa, että läpivirtaus suoritetaan, kaikki yksiköt eivät pysty ylläpitämään asetettua lämpötilaa.

Tästä syystä kattiloissa on tarpeen luoda erityiset toimintatavat, niitä kutsutaan eri tavoin eri laitteissa. Esimerkiksi Navienin malleissa Beretta on "kuuma veden prioriteetti" ja Ferrolli - "mukavuus".

Kattilämmityksen haittana on se, että kaasumaista polttoainetta kulutetaan säiliön vakaan veden lämpötilan ylläpitämiseksi. Lisäksi lämmitetyn veden varaus on rajallinen. Kulutuksen jälkeen sinun on odotettava, kunnes uusi osa lämpenee.

Edellä mainittujen menetelmien valinta on yksittäinen asia, mutta on muistettava, että läpivirtausmuunnoksen avulla on keskityttävä lämmitysveden kapasiteettiin minuutissa ja kattilahuoneessa säiliön tilavuudesta.

Kaasulaitteet vaihtelevat käytettävän polttimen tyypissä, jotka ovat:

 • yksi asema;
 • kaksi-asemassa;
 • moduloidaan.

Yksittäisasemat ovat halvin, mutta samalla ne ovat kaikkein epätaloudellisimmat, koska ne toimivat aina täydessä kapasiteetissa. Hieman edullisempi - kaksi asentoa, jotka pystyvät toimimaan 100% teholla ja 50%. Paras polttimet ovat moduloidut, koska niillä on monia toimintatiloja, jotka säästävät polttoainetta. Niiden suorituskykyä hallitaan automaattisesti.

Poltin sijaitsee polttokammiossa, joka on auki tai kiinni. Happea avoimille kammioille tulee huoneesta, ja palamistuotteet poistetaan ilmakehän savupiipun kautta.

Suljetuissa kammioissa on koaksiaalinen savupiipun rakenne, ja polttamassa oleva happi tulee heidät kadulta. Tällöin palamistuotteet purkautuvat savupiipun keskiviivaan pitkin ja ilma kulkee ulkopuolen läpi.

Lattiayksiköissä on puhallettava tai ilmakehä. Kun asennat lattiamallikattilan asuntohuoneistoon, se saa käyttää ilmakehän polttimen asunnossa. Suurin osa näistä kaasulaitteista on suljettu polttokammio, mikä tarkoittaa, että ne on varustettu turbiinilla ja koaksiaalisella savupiipulla.

Kattilan tehon laskeminen

Kun lämmitysyksikön tyyppi on valittu, on määritettävä sen kapasiteetti. Jos haluat, voit tilata lämmönlaskennan lämpöhäviön määrittämiseksi tiloissa. Tämän luvun perusteella he alkavat valita kattilan tehon.

Ei ole mahdollista tehdä laskelmia vaan käyttää kokeellisesti kokeellisia normeja, joiden mukaan 1 kW: n kattilan teho vaaditaan avaruuden 10 "neliöille". Tämä tulos olisi lisättävä erilaisten tappioiden tehokkuusmarginaaliin.

Esimerkiksi huoneiston, jonka pinta-ala on 60 neliötä, lämmön tarve edellyttää laitetta, jonka teho on 6 kW. Jos aiot lämmittää vettä, lisää 50% ja saat 9 kW tehoa, ja poikkeuksellisen kylmällä säällä vielä 20-30%. Lopputulos on 12 kW.

Mutta tämä on laskelma Keski-Venäjälle. Jos ratkaisu sijaitsee pohjoisessa, sinun on edelleen parannettava yksikön suorituskykyä. Erityinen arvo riippuu talon eristämisasteesta. Paneeli- tai tiilitaltaisissa rakennuksissa se on 50% tai enemmän.

Kattilassa on oltava riittävästi voimaa tarjota mukavuutta huoneistossa, joten sinun ei pitäisi säästää sitä. Kustannusero ei ole suuri. Jos automaattinen kattila on ostettu, kaasun ylivuotoa ei ole, koska tällaiset yksikkömallit ovat taloudellisimmat.

Prosessi, jolla saadaan lupa siihen, voidaanko kaasukattilaa laittaa asuntoon, on melko monimutkainen, kallis ja aikaa vievä. Mutta kaikki ponnistelut ovat sen arvoisia, koska on paljon parempi elää mukavassa lämpötilassa huoneissa. Tällöin yksittäisen lämmityksen maksaminen on pienempi kuin keskitetty.

Top